• Kárpáti Magyar Krónika – XXV. (XXII.) évfolyam, 10. (312.) szám. 2021. június 1.

  Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2021

  Ez volt 2021 májusában

  Májusi események

  2021. május 1. A Tiszaújlaki Római Katolikus Egyházközségben Munkás Szent József ünnepén egész éjjel tartó szentségimádást és virrasztást, közös imádkozást tartottak. Az esemény délután szentmisével kezdődött, amelyet Majnek Antal megyéspüspök celebrált Bán Jónás OFM helyi, valamint Rácz István benei és oroszi plébánossal közösen. Többek között fellépett a nevetlenfaluiak ifjúsági dicsőítő együttese Hajas Ámosz OFM plébános vezetésével. Szent József személyéről, szerepéről Weinrauch Márió OFM tartott elmélkedést; a nagyszőlősiek Taizé-énekekkel szolgáltak, majd hajnalban Sztreha Egyed OFM ferences testvér vezetésével zsolozsmát tartottak, kora reggel pedig Egressy Márton helyi görögkatolikus lelkész végzett utrenyét.

  * Májusfaállítással és táncházzal köszöntötték a tavasz utolsó hónapját számos magyarlakta településen, ahol a mai napig őrzik ennek az udvarlási szokásnak a hagyományát.

 • Kárpáti Magyar Krónika – XXV. (XXII.) évfolyam, 9. (311.) szám. 2021. május 1.

  Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2021

  Ez lesz 2021 májusában

  * Ukrajna a COVID-19 koronavírusos megbetegedések terjedésének megfékezése érdekében május végéig az egész országra kiterjedő karantént vezetett be. A rendkívüli helyzetre való tekintettel a zárt rendezvényeken maximum 20 fő tartózkodhat.

  * Azon külföldi állampolgárokat, akik nem tudják megnevezni az Ukrajnába történő beutazásuk célját, visszafordíthatják a határátkelőn.

  * A májusi ünnepek idején Ukrajnában nem várható szigorított karantén – Denisz Smihal ukrán miniszterelnök közleménye szerint az előttünk álló hetekben is csak az eddig érvényben lévő, adaptív karanténra vonatkozó szabályok lesznek érvényben. Ugyanakkor arra kér mindenkit, hogy az ünnepek idején is tartsák be a higiéniai és távolságtartási szabályokat – számolt be a pravda.com.ua.

 • Kárpáti Magyar Krónika – XXV. (XXII.) évfolyam, 8. (310.) szám. 2021. május 1.

  Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2021

  Ez volt 2021 áprilisában

  Elismerések

  * Szent Márton Palástja-díjban és Pro Ecclesia Emlékéremben részesítette id. Fehér Ferencet Majnek Antal munkácsi római katolikus püspök a huszti római katolikus templomban. Az elismerést minden évben olyan személyeknek adományozzák, akik sok éven át kimagasló szolgálatkészséget tanúsítottak az egyházmegye valamely egyházközségében. Id. Fehér Ferenc a huszti egyházközség hitoktatója, lektora, aki házhoz jár betegeket áldoztatni.

  * Ünnepélyes keretek között, szűk körben adták át a 2021-es év Fodó Sándor-díjait a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székházában. Az elismeréseket Barta József és Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnökei, valamint Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke adták át. A Fodó Sándor-díjat idén egészségügyi dolgozó kategóriában dr. Varga Lajos, az Ungvári Városi Kórház sebésze kapta. A pedagógusok kategóriájában Rigó Izabella, a homoki nyugdíjas tanítónak ítélték oda a díjat. A lelkészek kategóriájában Barta Ferenc, a rafajnai református gyülekezet lelkipásztora vehette át a díjat. A diákok kategóriájában a forgolányi születésű Bíró Bernadett, a II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola (II. RF KMF) IV. évfolyamos magyar nyelv és irodalom szakos hallgatója részesült elismerésben.

 • Kárpáti Magyar Krónika – XXV. (XXII.) évfolyam, 7. (309.) szám. 2021. április 1.

  Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2021

  EZ LESZ 2021 ÁPRILISÁBAN

  Áprilisi események

  * Ukrajna a COVID-19 koronavírusos megbetegedések terjedésének megfékezése érdekében április végéig az egész országra kiterjedő karantént vezetett be. A rendkívüli helyzetre való tekintettel a zárt rendezvényeken maximum 20 fő tartózkodhat.

  * Azon külföldi állampolgárokat, akik nem tudják megnevezni az Ukrajnába történő beutazásuk célját, visszafordíthatják a határátkelőn.

 • Kárpáti Magyar Krónika – XXV. (XXII.) évfolyam, 6. (308.) szám. 2021. április 1.

  Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2021

  EZ VOLT 2021 MÁRCIUSÁBAN

  Elismerések

  * Volodimir Zelenszkij március 8-án állami kitüntetésben részesített két kárpátaljai személyt. Az elnök a társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális és oktatási életben tevékenykedő hölgyek munkáját ismerte el nőnap alkalmából. Kárpátaljáról Bohus Irinát, az asztélyi határőrszolgálat vezetőjét, valamint Marosán Mónikát, a megyei infektológiai kórház vezetőjét és orvosát tüntették ki.

  * Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott:

  Dr. Csernicskó István nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora kiemelkedő tudományos, oktatói és tudományszervezői munkája, valamint a kárpátaljai többnyelvűség nyelvészeti és nyelvpolitikai vonatkozásainak vizsgálata terén elért kiemelkedő eredményei elismeréseként a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült;

  – ugyancsak a Magyar Érdemrend tisztikeresztjének polgári tagozata kitüntetést vehette át a beregszászi születésű dr. Bán István, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Észtországi Képviseleti Irodájának vezetője, Magyarország dél-észtországi tiszteletbeli konzulja az Észtországban élő magyarság identitásának megőrzése és a magyar–észt kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tiszteletbeli konzuli tevékenysége, valamint a balti államokban működő magyar szervezetekkel folytatott sokoldalú együttműködése elismeréseként;

  Nagy Bélát a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesítették. A Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Osztályának igazgatója, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka a kárpátaljai magyar közösségek megmaradása és gyarapodása érdekében elhivatottan végzett munkája, valamint református diakóniai, egyházszervezői és lelkigondozói szolgálata elismeréseként kapta a díjat;

  Török Dénes, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) volt elnöke a KMNE megalapításában és működtetésében vállalt kiemelkedő szerepe, valamint a nagycsaládosok érdekvédelmét szolgáló munkája elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült;

  – a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetéssel ismerték el a Magyarország Beregszászi Konzulátusán első beosztott diplomataként szolgálatot teljesítő Beke Mihály András író, újságíró, műfordító, kultúrdiplomata sokoldalú újságírói és televíziós szerkesztői pályafutását, valamint a magyar–román kulturális kapcsolatok elmélyítését szolgáló kultúrdiplomáciai tevékenységét;

  Orosz István görögkatolikus pap, a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely igazgatója a határon túli magyarság körében végzett elkötelezett szolgálata, valamint a görögkatolikus hívők összefogását szolgáló, kiemelkedő közösségépítő munkája elismeréseként részesült a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült;

  Dr. Botlik József történész, teológus, a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944–45 Alapítvány kuratóriumának tiszteletbeli elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott egyetemi docense a XX, századi magyar történelem, mindenekelőtt az elszakított nemzetrészek és a külhoni magyar közösségek sorskérdéseinek fáradhatatlan kutatójaként végzett kimagasló színvonalú tudományos, illetve ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként kapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést.

  * Magyarország köztársasági elnöke március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott. Vári Fábián Lászlót a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális kitüntetésben, Kossuth-díjban részesítette. A Babérkoszorú és József Attila-díjas költő, műfordító, néprajzkutató, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során megalkotott, a kárpátaljai magyarság nemzettudatát erősítő művei, szenvedélyes hangvételű, gazdag képi és formavilágú lírai alkotásai, kordokumentumként is szolgáló, egyszerre drámai és humoros, önéletrajzi ihletettségű regényei, valamint sokoldalú néprajzi gyűjtői, műfordítói és irodalomszervezői tevékenysége elismeréseként kapta a díjat.

  * Kásler Miklós, Magyarország emberi erőforrások minisztere a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából miniszteri művészeti kitüntetéseket ítélt oda. Kiemelkedő színészi munkássága elismeréseképpen Tarpai Viktória, a beregszászi színház művésznője Jászai Mari-díjban; kiemelkedő írói életművének elismeréseként Nagy Zoltán Mihály József Attila-díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja pedig Márai Sándor-díjban részesült.

  * Átadták a megyei művészeti díjakat, magyar alkotókat is elismertek – írta a zakarpattya.net.ua.

  – Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként a Balogh Klára neves koreográfus nevét viselő megyei díjat kapott a Szabó Tibor áltat vezetett eszenyi Ritmus néptáncegyüttes.

  – Kiemelkedő művészeti tevékenysége elismeréseként a Boksay József és Erdélyi Béla nevét viselő megyei képzőművészeti díjat Matl Péter munkácsi szobrászművésznek ítélték oda.

  Gratulálunk a kitüntetetteknek!

 • Kárpáti Magyar Krónika – XXV. (XXII.) évfolyam, 5. (307.) szám. 2021. március 1.

  Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2021

  EZ LESZ 2021 MÁRCIUSÁBAN

  * Ukrajna a COVID-19 koronavírusos megbetegedések terjedésének megfékezése érdekében március végéig az egész országra kiterjedő karantént vezetett be. A rendkívüli helyzetre való tekintettel a zárt rendezvényeken maximum 20 fő tartózkodhat.

  * A legfontosabb esemény 2021 márciusában a lakosság koronavírus elleni védőoltása. A koronavírus elleni oltások beadása Ukrajnában február 24-én kezdődött.

 • Kárpáti Magyar Krónika – XXV. (XXII.) évfolyam, 4. (306.) szám. 2021. március 1.

  Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2021

  EZ VOLT 2021 FEBRUÁRJÁBAN

  Elismerések

  * Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója Értékteremtő Közösségekért díjban részesült, amelyet Gulyás Gergely, a magyar Miniszterelnökséget vezető miniszter döntése alapján ítélnek oda. Váradi Natália a magyar civil közösségek értékteremtő, értékmegőrző tevékenységét támogató munkája elismeréseként kapta meg a kitüntetést, átadására február 2-án került sor.

 • Kárpáti Magyar Krónika – XXV. (XXII.) évfolyam, 3. (305.) szám. 2021. február 1.

  Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2021

  EZ LESZ 2021 FEBRUÁRJÁBAN

  Februári események

  * Ukrajna a COVID-19 koronavírusos megbetegedések terjedésének megfékezése érdekében február végéig az egész országra kiterjedő karantént vezetett be. A rendkívüli helyzetre való tekintettel a zárt rendezvényeken maximum 20 fő tartózkodhat.

 • Kárpáti Magyar Krónika – XXV. (XXII.) évfolyam, 2. (304.) szám. 2021. február 1.

  Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2021

  EZ VOLT 2021 JANUÁRJÁBAN

  Elismerések

  * A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a magyar kultúra napja (január 22.) alkalmából minden évben odaítéli a Magyar Kultúra Lovagja címet. 2021-ben Kárpátaljáról Szemere Judit (Beregszász) kapja az elismerést.

  * A kárpátaljai magyar kultúra fejlesztésében végzett áldozatos munkájáért a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia oklevelét – prof. Balázs Géza elnök és prof. Pomogáts Béla tiszteletbeli elnök aláírásával – kapta:

  dr. Hulpa Diána nyelvész, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete Magyar Filológiai Tanszékének docense;

  Dolinai Daruda Zsuzsanna történész, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékének adjunktusa, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) titkára;

  dr. Molnár D. Erzsébet történész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docense, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetője;

  Rusznák György kulturális mecénás, az ungvári Váralja múzeum-kávézó vezetője;

  Literáti Tetyana újságíró, helytörténész;

  Gál Erika pedagógus, a Nagydobronyi Református Líceum igazgatója;

  fr. Weinrauch Márió OFM plébániai kormányzó, a Nagyszőlősi Ferences Rendház tagja;

  Kovach Anton ungvári festőművész (a Kárpátaljai Szövetség felkérésére a Trianon-centenárium alkalmából a Szent István keresztény hagyatéka – a magyar Szent Korona vármegyéi című, 64 képből álló tárlat alkotója).

  * A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet életmű elismerő díszoklevelét kapta:

  dr. Zékány Krisztina nyelvész, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete Magyar Filológiai Tanszékének vezetője;

  Ferenczi Tihamér badalói költő;

  Weinrauch Katalin beregszászi gyermekíró, költő;

  Vári Fábián László József Attila-díjas költő, író, folklórkutató, MMMA-tag;

  Beleny Mihaljo ókemencei szobrász;

  Beleny Puhlik Magdolna ókemencei képzőművész;

  Nigriny Edit ungvári képzőművész.

  * Együtt Nívódíjban részesült a beregszászi Nagy Tamás költő, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) tagja, a folyóirat aktív szerzője. Laudációt mondott Vári Fábián László József Attila-díjas költő, MMA-tag, az Együtt szerkesztőbizottságának elnöke.

 • Kárpáti Magyar Krónika – XXV. (XXII.) évfolyam, 1. (303.) szám. 2021. január 1.

  Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2021

  EZ LESZ 2021 JANUÁRJÁBAN

  Januári események

  * Ukrajna a COVID-19 koronavírusos megbetegedések terjedésének megfékezése érdekében január végéig az egész országra kiterjedő karantént vezetett be. A rendkívüli helyzetre való tekintettel többek között a magyar szervezetek, intézmények, önkormányzatok, a történelmi egyházak által meghirdetett összes januári program elmarad, mivel betiltották a tömeges, köztéri és beltéri rendezvényeket. A zárt rendezvényeken maximum 20 fő tartózkodhat.

Események

Copyright © 2021 KMMI