Kárpáti Magyar Krónika – XXIII. (XX.) évfolyam, 24. (278.) szám. 2019. december 30.

Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2019

Ez volt 2019 decembere folyamán

Elismerések

* December 5-én Budapesten, az MTA székházában ünnepség keretében felavatták a Magyar Tudományos Akadémia új doktorait: 73 kiváló kutató kapta meg a tudományos teljesítmény egyik legnagyobb elismerését, köztük Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontjának vezetője, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanácsa alelnöke.

* Átadták a színházi háttér- és kiszolgálószakmák képviselőit elismerő Magyar Teátrum Díjakat a Fővárosi Nagycirkuszban. A Határon túli különdíjat Fóris Csaba világosítónak, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház munkatársának ítélték oda.

* Marcsák Gergely Fekete-Tisza című kötete elnyerte a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Irodalmi Tagozatának a 2019-es Könyv Nívódíját. A könyvet Füzesi Magda József Attila-díjas költő és Nagy Zoltán Mihály József Attila-díjas író, az MMA rendes tagjai méltatták.

* A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) a tudományos kutatásokban és a tudományos utánpótlás nevelésében mutatott kimagasló teljesítményért Váradi Natáliát, a tudományos kutatásokban elért kimagasló teljesítményéért pedig Dupka Györgyöt tüntette ki.

* A KMAT által alapított tudományos díjakat idén hat kárpátaljai magyar tudós vehette át: Iváncsó Ernő, Szemrád Emil, Hulpa Diána, Molnár Ferenc, Hadnagy István és Gál Dávid. A díjazottak rövid tudományos szimpózium keretében mutatták be kutatásaik legfőbb eredményeit.

* A Magyarok Kijevi Egyesülete Etelköz-díjjal tüntetett ki két meghatározó személyiséget: Vigh János, az egyesület első elnöke és Szentpéteri Bertalan, a kijevi magyarság barátja és önzetlen támogatója részesült a díjban.

* A Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT) évzáró kiállításán átadták az idei Révész Imre-díjakat. Az elismerést Erfán Ferenc grafikus-festő és iparművész, a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum igazgatója, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, valamint Brenzovics László, a KMKSZ elnöke vehette át.

Fontosabb események, rendezvények
2019. december 1. Száz perc száz emberért címmel Budapesten adott koncertet Beregszászi Olga színész- és énekesnő. A hangversenyen pénzadományokat és egyéb ajándékokat gyűjtöttek a rászoruló beregszásziak számára. Ennek köszönhetően pénzadományban részesült például az öregek otthona, a kórház gyermekosztálya, az elmegyógyintézet, a művészeti iskola, valamint a Beregvidéki Múzeum. A kiváló művésznő emellett hangversenyt adott a művészeti iskolában.
2019. december 1. A Péterfalvai Polgármesteri Hivatal előtt advent első vasárnapján – hagyományteremtő szándékkal – ökumenikus gyertyagyújtási ünnepséget tartottak. Tóth Bálint polgármester hívó szavára a templomi szertartás után megjelentek a római katolikus, a görögkatolikus, a református és az ortodox egyházközségek hívei, hogy együtt ünnepeljenek. Pősze Henrietta képtárigazgató felkonferálásában, a művészeti iskola gyermekkórusának csodálatos fellépése után, Seres János református lelkipásztor és Pősze Sándor görögkatolikus áldozópap fejtette ki bibliai mélységből merítkező gondolatait az ember életébe fényt hozó krisztusi szeretetről, amely kiapadhatatlan forrása lehet együvé tartozásunknak, ha azt lelkünk befogadja, életünket, környezetünket, embertársaink szívét is beragyogja.
2019. december 1. Beregszászon már hagyománnyá vált, hogy a történelmi egyházak, civil szervezetek, a város elöljárói közösen valósítják meg a várakozás időszakában rendezett programokat. Az adventi koszorú első gyertyája a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, a Rákóczi-főiskola és a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség szervezésében lobbanhatott fel. A rendezvény kezdetén a Szent Kereszt kórus előadásában ünnepi dalokat hallhattunk. A jelenlévőket Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektora köszöntötte, majd Molnár János esperes-plébánossal közösen meggyújtották advent első gyertyáját. Ezután a történelmi egyházak képviselői – Szabó Viktor görögkatolikus atya, Taracközi Ferenc református lelkész és Molnár János római katolikus plébános – kértek áldást az ünneplők életére. A program a főiskolán folytatódott az ungvári Cantus Akadémia Kamarakórus koncertjével. Az együttes Kodály Zoltán, Márton István, Bárdos Lajos klasszikusait mutatta be.
2019. december 2. Párbeszéd a biztos jövőért címmel többnapos, panelbeszélgetésekkel egybekötött konferenciát tartott Kijevben a FUEN (Federal Union of European Nationalities – Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója). A rendezvényen részt vettek az Ukrajnában élő nemzetiségi kisebbségek képviselői is, köztük a kárpátaljai magyarság képviseletében Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke.
2019. december 2. Beregszászon, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban sor került A veszett brigadéros című darab bemutatójára. A produkció a Rákóczi-emlékév keretében a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felkérésére jött létre. A veszett brigadéros középpontjában Esze Tamás alakja áll. Az előadásban közreműködtek a Kárpátalja Néptáncegyüttes táncművészei.
2019. december 2. Jótékonysági vásárt rendeztek Beregszász főterén. A befolyt összeggel (150 ezer hrivnya) súlyosan beteg gyerekek kezelését támogatják.
2019. december 4. Átadták az Ungvári 8. Sz. Csengőcske Óvodát, amelyet a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében újítottak fel.
2019. december 4. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) jóvoltából korszerűen felújított tantermet adták át a Beregszászi 6. Számú Horváth Anna Általános Iskolában.
2019. december 4. A Kovács Vilmos Irodalmi Társaság legfiatalabb tagja, Szabó Kata pályakezdő prózaíró bemutatkozhatott a Kolozsvári Kikötő elnevezésű rendezvényen. Vesztes című novellája angol és román nyelven is olvasható László Noémi, illetve Horváth Benji fordításában a Kolozsvári Kikötő antológiájában.
2019. december 5. Pánczél Károly, a magyar Parlament Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke az ungvári külképviseleten a sajtó munkatársai előtt összegzett. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a magyar fél nyitott az ukrán–magyar kapcsolatokat terhelő kérdések őszinte egyeztetésére. Mint fogalmazott, bárhol és bármikor készek leülni ukrán partnereikkel, hogy megoldást találjanak a problémákra. Az esetleges kétoldalú találkozók tárgyában történtek lépések, de konkrét időpontról még nem tudott beszámolni. A sajtótájékoztatón jelen volt Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke is. Előbbi elmondta: helyi szinteken, a megyei és járási önkormányzatoknál konstruktív és jó együttműködés zajlik a többségi féllel. Tudatta, hogy a napokban Kárpátaljára látogat az oktatási és a kulturális miniszter, akik a helyi kisebbségi vezetőkkel is találkoznak majd. Zubánics László elmondta: a magyar kisebbség igyekszik folyamatosan hallatni a hangját. Jelenleg az egyik legfontosabb kérdés a közigazgatási-önkormányzati reform, annak hatásai a magyar közösségekre. Az alkotmányos jogainkhoz minden körülmények között ragaszkodnunk kell – hangoztatta az országos magyar szervezet vezetője.
2019. december 5. A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) szervezésében Közelítő szavak Szedő Dénesről címmel könyvbemutatót tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola könyvtárának olvasótermében. A rendezvény moderátorának szerepét Riskó Márta, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium tanára vállalta el. Hidász Ferenc ferences atya volt az, aki az elmúlt évtizedekben Szedő Dénes műveit összegyűjtötte, népszerűsítette, és immár a második kötet kiadására is sor került. Ferenc atya elmondta, hogy később hivatalosan is megbízták költő rendtársa hagyatékának őrzésével, ezért már kárpátaljai szolgálata során (Hidász Ferenc 1997-től volt a nagyszőlősi ferences rendház tagja) is megjelentette a költő egy-egy versét az Új Hajtás című egyházmegyei lapban, valamint a KÉSZ magyarországi folyóiratában. Amit lehetett, igyekezett közkinccsé tenni. Ferenc atya előadása során az olvasóteremben elhelyezett vetítővásznon a költőt ábrázoló és életéhez kapcsolódó fotókat láthatott a közönség, valamint a Zatykó László ferences atyával készült interjút is megtekinthették, aki jó ismerte a szerzőt. Az előadás után Majnek Antal munkácsi római katolikus megyéspüspök személyes élményeiből merítve egészítette ki a költőről kialakított képet. – Hogy mivel került közel a szívekhez? Egyszerűségével – mesélte a püspök atya. – Mintha maga Szent Ferenc testesült meg volna benne. Végül felhívta a figyelmet Szedő Dénes énekeire, hiszen a verseinek nagy részét dallamra írta. Példaként, Ferenc atyával együtt elénekeltek egy egyházi éneket.
2019. december 6. Ihor Bondarenko kárpátaljai kormányzó elfogadta a Beregszászhoz közeli falvak önkéntes csatlakozási szándékát a város területi közösségéhez. A megyei állami közigazgatási hivatal vezetőjének rendelete szerint megfelel Ukrajna Alkotmányának az a határozattervezet, amely értelmében Jánosi, Balazsér, Gát, Csikósgorond, Gecse, Kígyós, Nagybakta, Badaló és Halábor csatlakozik a Beregszászi kistérséghez.
2019. december 6. A magyar kormány döntése alapján huszonhét kárpátaljai egészségügyi intézményt újítanak fel anyaországi támogatásból. A projekt egyik állomása a beregszászi járási Zápszony családorvosi rendelője, amelynek sor került ünnepélyes megnyitójára és átadására. A rendbe hozott intézmény két település egészségügyi ellátását biztosítja: Zápszonyét és Rafajnaújfaluét, ami 2288 főt jelent. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Pánczél Károly, az országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának elnöke, dr. Grezsa István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos, dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Bimba Ferenc, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese. Bacskai László, Zápszony polgármestere, valamint dr. Miljó Erika, a rendelő családorvosa hálájukat fejezték ki a magyar kormánynak a kapott támogatásért. Tilki Attila országgyűlési képviselő személyes példaként elmondta, hogy nagyapja Zápszonyban született, ezért számára kiváltképp kedvesek a település fejlesztésével kapcsolatos események. A köszöntő beszédek után Orosz Zsolt zápszonyi református lelkész áldotta meg a jelenlévőket.
2019. december 6. Ukrajna helyezze hatályon kívül a kisebbségek nyelvhasználatáról szóló jogszabály azon rendelkezéseit, amelyek különbséget tesznek az ukrán és más, az Európai Unió hivatalos vagy nem hivatalos kisebbségi nyelvei között, amennyiben az ilyen rendelkezés nem objektív és ésszerű indokoláson alapul – jelentette ki az Európa Tanács (ET) égisze alatt működő Velencei Bizottság.
2019. december 6. Az oktatási törvény hetedik cikkelyéről tárgyalt Hanna Novoszad oktatási miniszter Orosz Ildikóval, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, valamint Zubánics Lászlóval, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökével Ungváron.
2019. december 7. Ungváron ezen a napon végezték ki Bródy András (1895–1946) ruszin miniszterelnököt, magyar országgyűlési képviselőt, miniszteri biztost, akit 75 évvel ezelőtt tartóztatott le az NKVD-SZMERS különítménye. A legendás ruszin politikusaira és kivégzett, meghurcolt képviselőtársaira emlékeztek Ungváron, a Duhnovics Ház alagsorában lévő a Sztálinizmus Kárpátaljai Emlékmúzeumában, amelynek fenntartója a Szolyvai Emlékparkbizottság. Megkoszorúzták a Bródy-emléktáblát (alkotója: Matl Péter), gyertyát gyújtottak a mártírok emlékére a Duhnovics Társaság nevében Mihajlo Beleny elnök, Mihail Medvigy, a Duhnovics Ház igazgatója, a MÉKK nevében Meskó János történész, múzeumigazgató, a Szolyvai Emlékparkbizottság nevében Dupka György felelős titkár. A magyar országgyűlés felsőházi tagjait, képviselőit szovjetellenesség vádjával az Ungvári Rendkívüli Bíróság az USZSZK BTK 54. §-nak 6., 13., 11. és 10. cikkelyei alapján vonták felelősségre Ivan Andrasko főügyész, Vaszil Ruszin, a Rendkívüli Bíróság elnöke, vérbíró, illetve Mihajlo Kampov titkár aktív közreműködésével. Az 1945. május 26-án lezajlott kirakatperben Bródy András, Demkó Mihály és Kricsfalusi-Hrabár Endre magyar országgyűlési képviselőket golyó általi halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélték. A halálos ítélet végrehajtását jóváhagyták: Ivan Turjanica, a Zakarpatszka Ukrajina Néptanács elnöke és elnökségének tagjai: Szova Péter, Sztepan Borecki, Borkanyuk Szeréna, Pavlo Lintur, Weisz Sámuel és mások. Az NKVD pribékjei 1946. december 7-én hajtották végre a halálos ítéletet. A szemtanúk elbeszélése szerint egy Maruszja nevű (a turjaremetei Kuruc Mária) egykori partizánlány, NKVD-ügynök volt a kivégzője. Tetemét az eddigi bizonyítékok szerint az ungvári Kapos utcai temetőben titokban hantolták el. Hasonlóan végezték ki a rahói Demjanovics Péter Pál görögkatolikus esperest, örökös felsőházi tagot, továbbá az ungvári dr. Fenczik Jenő görögkatolikus teológust és Benda Kálmán beregszászi vízügyi mérnököt, felsőházi tagot. GULÁG-rabságban halt meg az ungvári Ilniczky Sándor görögkatolikus kanonok, örökös felsőházi tag is. Az elítélt magyar országgyűlési képviselők közül az oroszországi GULÁG-rabtemetők egyikében nyugszik Földesi Gyula ungvári nyomdász, Ortutay Jenő, Beregszász polgármestere, görögkatolikus főesperes, Bencze György bilkei gazdálkodó, Riskó Béla kövesligeti ügyvéd, a gyertyánligeti Zsegora Ödön vasúti tisztviselő. Azóta a Bródy-csoport valamennyi tagját rehabilitálták.
2019. december 7. Az Oroszi Általános Iskola mérföldkőhöz érkezett ebben az esztendőben – fennállásának 50. évfordulóját ünnepli. E jeles esemény megkoronázásaként átadásra került a „Keleti Partnerség Ukrajna 2019 – Fejlesztési együttműködés Kárpátalján” projekt keretében felújított épület. A projekt lebonyolítója a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány volt.
2019. december 7. A Kedvenc tanárom – 2019 online verseny keretében hetedszer szavazták meg a legjobb magyar kárpátaljai tanárt, óvónőt és tanítót. A díjak átadására a beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi Ház nagytermében került sor. A szervező, a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesülettel együttműködve a rendezvényt egybekötötte Marosi Anita kárpátaljai nagycsaládokról szóló harmadik interjúkötetének bemutatásával. A Kedvenc tanárom – 2019 online versenyen idén is szép számban vettek részt a szavazók. Az összesítés szerint ebben az évben óvónő kategóriában Szabó Erika, a Verbőci Fenyőfácska Óvoda óvónője nyerte el a fődíjat, amelyet pénzjutalom formájában adott át Kacsó András, a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány elnöke. Gécse Angéla, a Gyulai Általános Iskola pedagógusa lett 2019 legjobb tanítónője, tanár kategóriában pedig Botos Georgina, a Gecsei Általános Iskola munkatársa vehette át az első díjat. Díjazott felkészítő tanárok: Barta-Nyistyák Gabriella, Hidi Marianna, Huszti-Kacsur Andrea, Király Katalin, Kocsis Mária, Kopor Veronika, Kovács Erzsébet, Kudlotyák Krisztina, Kutasi Natália, Séra Viktória, Varga Éva, Povk Ilona. Díjazott néptáncegyüttesek: a barkaszói Piros Tulipán, a Bátyúi Középiskola együttese, a benei községi néptáncegyüttes, a beregdédai Boróka, a beregszászi Eszterlánc, a beregszászi Rezeda, a beregszászi Szellőrózsa, a beregújfalui Csillag, a csapi Szirmocskák 2, a huszti Nárcisz, a mezőgecsei Csutora 2, a nagyberegi Így tedd rá, a nagygejőci Kincső, a nagypaládi Szivárvány, a palágyi Csillagszem, a péterfalvai Kaláka, a szernyei Selyemfonal, a szürtei Bokrétás, a téglási Eszterlánc, a tiszaásványi Igazgyöngy, az ungvári Cseprente, a Verbőci Művészeti Iskola csoportja. Végül a történelmi egyházak képviselői áldásukat adták az egybegyűltekre. Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke az újabb gyermek vállalásának fontosságára hívta fel a figyelmet, illetve megköszönte az alapítvány és az egyesület áldozatos munkáját.
2019. december 8. Az adventi koszorú második gyertyáját is meggyújtották az öt tiszaháti községet (Tiszabökény, Tiszafarkasfalva, Tiszapéterfalva, Tivadarfalu, Forgolány) egybefogó Péterfalvai Polgármesteri Hivatal előtti téren. Tóth Bálint polgármester hívására újra eljöttek a szervezetek, intézmények, történelmi egyházak képviselői. Szuszik Csilla tiszabökényi magyar szakos tanár felkonferálásában adventi énekek csendültek fel a tiszabökényi Tisza Csillag asszonykórus (művészeti vezető: Kovály Csilla), a Péterfalvai Református Líceum énekkara (lelki igazgatója: Seres János tiszteletes) és a Tiszabökényi Általános Iskola gyerekkórusa (igazgató: Borgátó Szilvia) előadásában. Végül Weinrauch Márió atya tiszabökényi római katolikus plébános, Kobrin Mihály tiszabökényi-tiszapéterfalvai református lelkész, Pősze Sándor tiszapéterfalvai görögkatolikus áldozópap és mások fejtették ki gondolataikat, üzeneteiket az áldással telített ünnepi felkészülésről, a jó cselekedetekről, a háláról, az egymás iránti krisztusi szeretetről. Az örömteljes ünnepség résztvevője volt Petrás László tiszabökényi-tiszafarkasfalvi görögkatolikus áldozópap is.
2019. december 8. Beregszász főterén is meggyújtották a második adventi gyertyát. A rendezvényt a Beregszászi Polgármesteri Hivatal szervezte. Az egybegyűlteket Babják Zoltán polgármester köszöntötte. A gyertya meggyújtása után a történelmi egyházak képviselői szólaltak fel: Molnár János római katolikus esperes-plébános, Marosi István görögkatolikus pap és Cserniga Gyula református lelkész. Végül a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanári karának kamarakórusa lepte meg énekével a közönséget.
2019. december 8. Karácsonyra hangolva címmel népdaléneklő versenyt rendezett a Szolnoki Szakajtó Népzenei Műhely. Kárpátalját a Rákóczi-főiskola által alakított, a Kokas Banda szakmai vezetésével működő Tulipán Tanoda tiszapéterfalvai és beregszászi növendékei képviselték.
2019. december 8. A veszett brigadéros című oratorikus kuruc western ősbemutatója után újabb premiert láthatott a nagyérdemű a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház nagytermében. Az Adventi fényfűzér című előadás a mai modern, rohanó világ által támasztott elvárásokat próbálja háttérbe szorítani, s ezzel párhuzamosan feleleveníteni, visszahozni az igazi adventi várakozás örömét. A darab színpadra alkalmazója Gál Natália, a beregszászi színház színésznője. Az előadásban szerepet kapott Gál Natália, Fornosi D. Júlia, Orosz Melinda, Vass Magdolna és Ferenci Attila.
2019. december 9. Matl Péter a magyarok múltjába visszatekintő, a hun–magyar mondakör mitikus vezérállatához, a turulmadár mellett a csodaszarvashoz fűződő motívumokat megjelenítő alkotásaiból nyílt kiállítás Magyarország Beregszászi Konzulátusának Gulácsy termében. A megjelenteket Beke Mihály András első beosztott konzul köszöntötte, majd Szilágyi Mátyás főkonzul mondott köszöntőbeszédet. A kiállítást Matl Péter mutatta be. A hangulatos zenét a Nagyszőlősi Bartók Béla Művészeti Iskola Adagio kvintettje szolgáltatta.
2019. december 10. A jánosi Helikon étteremben sajtóreggelire hívta a kárpátaljai magyar és ukrán nyelvű sajtó képviselőit Grezsa István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos, hogy beszámoljon a 2019. év programjainak eredményeiről, valamint válaszoljon a felmerült kérdésekre. Az ukrán–magyar kapcsolatok negatív és pozitív helyzetelemzésen túl a miniszteri biztos beszámolt több projekt megvalósításáról is. Többek között megemelték a szociális bérkiegészítéseket, ami valamelyest csökkenti a kivándorlást. A Magyar házak Kárpátalján program keretében harminckét ingatlanban biztosítottak oktatási és kulturális helyszínt különböző közösségeknek. Munkácson felújítás és kialakítás alatt áll a Munkácsi Mihály Kulturális Központ. Ezen kívül kárpátaljai művészeknek vásároltak alkotóházakat. Sőt, Kijevben is van egy Magyar ház az ottani magyar közösség számára, ahol – Lemberghez és Ivano-Frankivszkhoz hasonlóan – kiválóan működik a magyar nyelvkurzus. Ennek a betetőzése lenne a beregszászi Bethlen-Rákóczi-kastély felújítása. A program része az ungvári várban immár két éve megtekinthető állandó kétnyelvű kiállítás, vagy éppen a december 17-én Beregszászon felavatásra kerülő Rákóczi-szobor. Az egészségügy terén különböző védőoltásokat hoztak be több százmillió forint értékben. Újabb óvodák épülnek, iskolatámogatási program veszi kezdetét. Grezsa István beszámolt a Kultúrkaraván című kulturális program elindításáról is. A projekt magába foglalja azon ingatlanok felújítását, amelyek alkalmas helyszínt biztosítanak színvonalas előadások bemutatására. A kárpátaljai magyarok számára indított ukrán nyelvkurzusokat sikeresnek minősítette, hiszen az elmúlt évben több mint hatszázan jelentkeztek, és éltek a tanulás lehetőségével. Emellett a magyar nyelvkurzust több mint 25 ezer személy fejezte be Kárpátalján az elmúlt 4 év során. „Szinte nincs olyan település Kárpátalján, amelyiket valamilyen mértékben ne érintette volna valamelyik programunk” – összegezte a miniszteri biztos.
2019. december 10. A kárpátaljai magyarokat is listázó Mirotvorec (Béketeremtő) szervezet megszünteti nyilvános weboldalát – jelentette be hivatalos oldalán.
2019. december 10. Új fejlesztési program kialakításába kezdett a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat. A program a Health4all! Kapacitásépítés az egészségügyi ellátórendszerben a speciális igényű gyermekek számára címet viseli, célja pedig olyan egészségügyi ellátórendszer létrehozása, ahol kiemelt figyelmet kap a korai gyermekkori fejlesztés.
2019. december 10. A munkácsi római katolikus székesegyházban felszentelték Lucsok Péter Miklós segédpüspököt, akit nemrég Ferenc pápa nevezett ki az egyházmegye segédpüspökévé. Lucsok Péter Miklós Munkácson született 1974. március 26-án. 1994-ben lépett be a domonkos rendbe, ahol 2000-ben tett örök fogadalmat. Teológiai tanulmányait Lengyelországban, Krakkóban végezte. 2003. június 24-én szentelte pappá Majnek Antal püspök a munkácsi székesegyházban. Ezután Jaltán, Szentpéterváron, Csortkivban, Lembergben és Hmelnyickijben szolgált. 2018-ban lett a lembergi domonkos közösség elöljárója. Ismert lelki író és lelkigyakorlat-vezető. Magyar anyanyelvén kívül ukránul, szlovákul, oroszul, lengyelül és angolul is beszél.
2019. december 10. Harangozó Miklós-emlékkiállításra került sor Magyarország Ungvári Főkonzulátusán. A tárlatot Buhajla József főkonzul nyitotta meg, aki ismertette az öt évvel ezelőtt elhunyt festőművész pályafutását. A közeli jó barátra emlékezett, méltatta közéleti tevékenységét Dupka György, a MÉKK elnöke. Harangozó Miklós többek között bekapcsolódott a ’80-as évek végén a Péterfalvi Képtár létrehozásába, és alapító tagja volt 2008-ban a Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesületnek, haláláig számos festőtábor, egyéni és csoportos kiállítás résztvevője volt. Borisz Kuzma, az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség kárpátaljai tagozatának elnöke és Volodimir Mikita festőművész szakmai szempontból értékelték kortársuk néprajzi indíttatású festményeit, művésztársként ismerték meg, aki 2008-tól a Képzőművészeti Szövetség tagja volt. Fia, Harangozó Miklós tiszaújhelyi görögkatolikus áldozópap a család nevében mondott köszönetet, hogy a főkonzulátus lehetőséget adott édesapja emlékkiállításának.
2019. december 10. Járt-e Petőfi Szibériában? címmel tartottak könyvbemutatót Beregszászon. A Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány kuratóriumi elnöke fordításában megjelent A szibériai „titkos fogoly” – Petőfi Sándor Barguzinban című kötet ismertetésének a beregszászi városi könyvtár adott otthont. Varga Éva, a Beregszászi Járási Központosított Könyvtárhálózat igazgatója és a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Ezt követően Dalmay Árpád tanár, újságíró, műfordító tartott előadást. Lengyel János író, az esemény moderátora vezette a beszélgetést.
2019. december 10. Ungváron megtartották a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) vezetőinek évértékelő tanácskozását, amelyen többek között összeállították a 2020-as esztendő kiemelt rendezvényeinek naptárát.
2019. december 11. Milan Šašik, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke vezetésével nagyszámú zarándok látogatott a Vatikánba. A kárpátaljai hívek a Szent Péter bazilikában hálaadó szentmisén vettek részt, amelyet abból az alkalomból tartottak, hogy Kárpátalján 30 éve vonult ki az illegalitásból a görögkatolikus egyház. A zarándokokat fogadta a Szentagya is.
2019. december 12. A Külgazdasági és Külügyminisztérium Keleti Partnerség programja keretében három, részben megújult oktatási intézményt adtak át a Nagyszőlősi járásban. A támogatás által Nagypaládon és Forgolányban nyílászárók cseréjére került sor, míg Gyulán az épület külső homlokzata újulhatott meg.
2019. december 12. Különleges tárlattal lepte meg a Vérke-parti város közönségét Magyarország Beregszászi Konzulátusa. Karácsonyi ajándék címmel kortárs kárpátaljai képzőművészek alkotásaiból téli hangulatú válogatást állítottak össze a konzulátus új kiállítótermében. A festmények a száztíz tagot számláló Ukrajnai Képzőművészek Nemzeti Szövetsége Kárpátaljai Szervezetének tizenhárom alkotójának, név szerint Szerhij Biba, Volodimir Mikita, Vaszil Vovcsok, Volodimir Pavlisin, Tarasz Danilics, Vaszil Szvaljavcsik, Ivan Didik, Natalija Szima-Pavlisin, Anton Kovács, Tarasz Uszik, Borisz Kuzma, Jurij Seleveckij és Vaszil Szkakandij munkái közül kerültek ki. A kiállítást Beke Mihály András első beosztott konzul nyitotta meg. Beszédet mondott Szilágyi Mátyás főkonzul, valamint Borisz Kuzma, az Ukrajnai Képzőművészek Nemzeti Szövetsége Kárpátaljai Szervezetének elnöke.
2019. december 13. Az ungvári Ilko Galéria adott otthont a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) 2019. évi közgyűlésének. A rendezvényt Kocsis Károly, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának elnöke nyitotta meg. Magyarország Beregszászi Konzulátusának nevében Gyebnár István konzul köszöntötte a megjelenteket. Spenik Ottó, a KMAT elnöke és Csernicskó István, a KMAT alelnöke beszámolt az elmúlt ciklusban végzett tevékenységükről. Az idei ülés különösen fontos szerepet játszott a KMAT életében. Mivel véget ért az elnökség mandátuma, a közgyűlés új tisztségviselőknek szavazott bizalmat. Ennek eredményeként Csernicskó Istvánt, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontjának vezetőjét választották meg a KMAT elnökévé. Az alelnöki tisztség teendőit ezentúl Spenik Sándor, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének igazgatója látja el. Az elnökség tagjai: Brenzovics László, Csatáry György, Kopriva Attila, Lizanec Péter, Orosz Ildikó, Zékány Krisztina, Zubánics László, Fodor Gyula, Gecse Ferenc, Mikla Viktor, Rácz Béla, Boldizsár Sándor, Riskó Sándor és Kohut Erzsébet. Morvai Tünde, az MTA Határon Túli Magyarok Titkárságának osztályvezetője köszöntőjében hangsúlyozta a Domus ösztöndíjpályázat által kínált lehetőségeket. Ezt követően átadta az új köztestületi tagoknak járó oklevelet. A tagság sorába lépett Kész Barnabás, Róth Sándor, Bárcsi Igor és Mojzsesz Volodimir. A KMAT a tudományos kutatásokban és a tudományos utánpótlás nevelésében mutatott kimagasló teljesítményért Váradi Natáliát, tudományos kutatásokban elért kimagasló teljesítményéért pedig Dupka Györgyöt tüntette ki. A KMAT által alapított tudományos díjakat idén hat kárpátaljai magyar tudós vehette át: Iváncsó Ernő, Szemrád Emil, Hulpa Diána, Molnár Ferenc, Hadnagy István és Gál Dávid. A díjazottak rövid tudományos szimpózium keretében mutatták be kutatásaik legfőbb eredményeit.
2019. december 13. Hosszabb betegség után 70 éves korában elhunyt Őri Mihály kárpátaljai grafikus-festőművész, a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának tagja.
2019. december 13. Klisza János egyéni tárlatának megnyitására került sor Ungváron, a megyei könyvtár idegen nyelvű részlegének kiállítótermében.
2019. december 14. Kárpátalja gyöngyszemei elnevezéssel második alkalommal szerveztek népdalénekes találkozót Tiszapéterfalván, a Napsugár Egyesületi Házban. A találkozót Kokas Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Tiszapéterfalvai Tulipán Népművészeti Tanoda tanára szervezte meg abból a célból, hogy a résztvevők megismerkedjenek a téli ünnepkör jeles napjaival, ünnepi szokásaival, a kárpátaljai kántálásokkal.
2019. december 14–15. Beregszászon hatodik alkalommal rendeztek adventi vásárt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) közös szervezésében. Kézműves különlegességek, gasztronómiai ínyencségek, forralt bor és hagyományőrző kulturális programok várták mindazokat, akik ellátogattak a Vérke-parti főterére. A szervezők célja a programmal, hogy olyan különleges termékekhez jussanak a turisták és a helyiek, amelyeket nem mindennap tudnak megvásárolni. Az adventi vásároknak nagy hagyománya és több száz éves múltja van a nyugat-európai keresztyén kultúrákban, Beregszászon is ezt szerettek volna meghonosítani, ezáltal is közelebb hozva az ünnep hangulatát.
A vásár ad helyet a Kárpátaljai Betlehemes Találkozónak is, amely immár negyed évszázados jubileumát méltatta. Kárpátalján még élő hagyomány a betlehemezés, a mostani találkozó alkalmával is hagyományőrző csapatok érkeztek a megye különböző pontjairól. A vásár második napján is érdekes programokkal várták az érdeklődőket, hiszen a színpadon a kárpátaljai magyar egyházi kórusok adventre hangoló fellépéseit tekinthette meg a nagyérdemű. Az egyházi kórusok idén is szebbnél szebb, lelket felüdítő összeállításokkal hozták közelebb az adventi fényt.
2019. december 14. Beregszász főterén 11 betlehemező csoport mutatkozott be a szakmai zsűri és az ünnepre készülődő közönség előtt. A produkciókat háromtagú zsűri (dr. Kész Margit, Sin Edina, Kalanics Éva) bírálta el. A legjobbaknak járó díjakat és a részvételi emléklapokat dr. Kész Margit, a zsűri elnöke és Molnár László, a KMKSZ kulturális titkára adta át. Különdíjjal jutalmazta a zsűri a beregújfalui felnőtt betlehemest és a tiszacsomai KMKSZ betlehemes csoportját. Kész Réka felajánlásából különdíjat kapott a tiszacsomai művelődési ház Csillagforgató csoportja. A dobogós helyezettek pénzjutalmat vehettek át. 3. helyezést ért el a mezőgecsei görögkatolikus betlehemes csoport Szatmári Viola vezetésével. 2. helyezett lett a sárosoroszi Kökörcsin hagyományőrző csoport (felkészítőjük: Mihók Erika). A legjobbnak járó aranyérmet a zsűri a tiszacsomai művelődési ház betlehemes csoportjának ítélte oda (felkészítő: Reskó-Papp Angéla).
2019. december 15. Ökumenikus adventi gyertyagyújtás Péterfalván a helyi polgármesteri hivatal szervezésében. E alkalommal Eötvös Károly forgolányi református tiszteletes mondott imát és áldotta meg a jelenlévő tiszabökényi, tiszafarkasfalvi, tiszapéterfalvi, tivadarfalvi és forgolányi római katolikus, görögkatolikus, református, ortodox felekezetek megjelent tagjait, a műsort adó péterfalvi és forgolányi iskolásokat, az intézmények képviselőit és a Tóth Bálint polgármester vezette községi tanács munkatársait.
2019. december 15. A Közös Advent rendezvénysorozat keretében a Beregszász főterén felállított adventi koszorú harmadik gyertyáját is meggyújtották. A színpadon a makkosjánosi Oltalom görögkatolikus óvoda munkatársai, a tiszacsomai görögkatolikus hívek, a Beregszászi Görögkatolikus Egyházközség hittanosai, valamint az Ortutay Elemér Görögkatolikus Kollégium diákjai kántáltak. Az adventi koszorú harmadik gyertyáját közösen gyújtotta meg Luscsák Nílus, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye segédpüspöke, Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja és Babják Zoltán, Beregszász polgármestere. Az egybegyűltekhez szólt Luscsák Nílus, Molnár János esperes, a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség plébánosa, Cserniga Gyula, a Beregszászi Református Egyházközség lelkésze. A program a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom termében folytatódott. A Csepei Görögkatolikus Egyházközség kántálását követően Szilágyi Mátyás szólt az egybegyűltekhez. A köszöntő után az Ortutay Elemér Görögkatolikus Kollégium szervezésében a debreceni Lautitia kóruscsalád lépett fel a beregszászi közönség előtt.
2019. december 15. A Sárik Péter Trió és Falusi Mariann közös produkciójával, illetve jazzmuzsikával zárta kulturális évadát a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet Beregszászon.
2019. december 16. Kárpátaljai római katolikus magyar papi találkozó az ung-vidéki Császlócon Majnek Antal megyéspüspökkel és Lucsok Péter Miklós segédpüspökkel az élen. Minden itt maradt magyarért is imát mondtak.
2019. december 16. Ünnepélyes keretek között átadták a nagyberegi középiskola felújított belső udvarát, amely a Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma által támogatott „Keleti Partnerség Ukrajna 2019 – Fejlesztési együttműködés Kárpátalján” projekt keretében valósult meg.
2019. december 17. Harmincéves jubileumát ünnepelte a Magyarok Kijevi Egyesülete (MKE). Az 1989. december 17-én alakult szervezet háromnapos programsorozattal méltatta három évtizedes évfordulóját. Az ukrajnai fővárosban 30 éve tevékenykedő egyesület színes előadásokkal, emlékkonferenciával és kiállításokkal várta az érdeklődőket. Petneházy Gyula, a Magyarok Kijevi Egyesületének elnöke beszámolójában többek között visszatekintett az elmúlt évtizedekben végbement változásokra, az MKE ténykedésére. A 2001-es népszámlálás adatai szerint a fővárosban megközelítőleg 500 ember vallotta magát magyar nemzetiségűnek. Az egyesületbe 300-an léptek be. 2017-ben Magyar Ház nyílt Kijevben, amely többek között a gyerekeknek ad helyet az összejövetelekre, a tanulásra. Hetente több alkalommal felnőtt nyelvtanfolyamok és klubestek várják az érdeklődőket. A találkozó kezdetén v. Pocsai Vince és Balázs Antal református lelkészek hirdettek igét. A Gyökerek című tárlaton Szilvási Tibor és lánya, Ilona, Magyar Árpád István és lánya, Olga, valamint Dmitro Tkacs, Ukrajna egykori magyarországi nagykövete műveit láthatták az érdeklődők. Díszvendégként tiszteletüket tették az eseményen Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, Íjgyártó István kijevi magyar nagykövet, Petro Tolocsko akadémikus-történész, dr. Zubánics László, az UMDSZ elnöke, dr. Tóth Mihály alkotmányjogász, az UMDSZ tiszteletbeli elnöke, a Szolyvai Emlékparkbizottság elnöke és mások, akik az emlékkonferencia munkájában is részt vettek. A Magyar dombon megkoszorúzták a honfoglalási emlékjelet. A jelenlévők az est folyamán megtekintették Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsikaszó nélkül című darabját a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház művészeinek előadásában. A programsorozat befejezéseként Ukrajna más megyéiben élő magyar diaszpóra-szervezetek képviselőivel folytattak tanácskozást.
2019. december 17. Ünnepélyes keretek között avatták fel II. Rákóczi Ferenc fejedelem lovasszobrát a beregszászi Budapest parkban. A szónokok sorát Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter nyitotta meg, aki szívünkből beszélt, többek között arról, hogy „II. Rákóczi Ferenc nemcsak a magyarság hőse, nemcsak Kárpátalja minden nemzetéé, amelyek kiálltak a közösség védelmében, hanem minden szabadságszerető emberé, mindenkié, akinek számít az emberi méltóság, az anyanyelv használata és az anyanyelven való oktatás lehetősége, a jogállam, az önbecsülés és a tisztelet értékei… mindenkié, aki tudja, hogy nem élhetünk egymás ellenében, csak együtt”. Mindezt megerősítette Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, aki a csodálatos alkotásban a vidék legmagyarabb városának új szimbólumát véli látni, amely tovább viheti a település jó hírét. Szót kapott az emlékmű alkotója, Győrfi Lajos szobrászművész is, aki a húsztonnás, süttői mészkőből faragott talapzat megmunkálásának folyamatáról szólt. A rajta lévő öntött bronz szobor súlya másfél tonna, az emlékmű összmagassága pedig 6,3 méter. Azt hiszem, Brenzovics László, a KMKSZ elnöke minden kárpátaljai magyar nevében jelentette ki, hogy több mint 300 év múltán a Beregvidékre „haza térhetett a nagyságos fejedelem. II. Rákóczi Ferenc a mi hősünk, aki a hit és bátorság eszméit hagyta ránk”.
Az ünnepségen közreműködött Nagy Csaba neves tárogatóművész, Csobolya József operaénekes, Beregszász neves szülötte, valamint a Rákóczi-főiskola kórusa. A program zárásaként a történelmi egyházak képviselői (Héder János lelkész, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főjegyzője, Molnár János esperes-plébános, a Kárpátaljai Katolikus Egyház püspöki helynöke, Levcsenko Róbert áldozópap, görögkatolikus esperes-helyettes) Isten áldását kérték városunk lakóinak életére. A jelenlévő vendégek, mások mellett Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, Grezsa István miniszteri biztos, Íjgyártó István, Magyarország ukrajnai nagykövete, Buhajla József ungvári és Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul, Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, illetve a szövetség alelnökei és tisztségviselői, Zubánics László, az UMDSZ elnöke, Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Dupka György, a MÉKK elnöke, a megyei, járási és városi képviselők, a civil szervezetek vezetői, a történelmi egyházak lelkipásztorai elhelyezhették a tisztelet koszorúit a szobor talapzatánál.
2019. december 17. Átadták a mezőkaszonyi családorvosi rendelő felújított épületét. Az intézmény korszerűsítése Magyarország kormánya támogatásával a „Kárpátaljai családorvosi rendelők felújításának támogatása” fejlesztési program keretében valósult meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány közreműködésével. Az egészségügyi intézmény 2200 regisztrált személy betegellátását biztosítja. A családorvosi rendelő hivatalos átadásaként Gyebnár István beregszászi konzul, Sin József, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, Brenzovics László, a KMKSZ, illetve a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány elnöke, Petruska István, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal vezetője leleplezték az épület falán elhelyezett emléktáblákat.
2019. december 18. Hét komplett számítógépet és egy nyomtatót kapott a Beregszászi 7. Számú Általános Iskola. Az adomány a budapesti MeOut Association jóvoltából, Magyarország Beregszászi Konzulátusának közreműködésével jutott el az oktatási intézményhez.
2019. december 18. Fodó Sándorról, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapító elnökéről elnevezett, a magyar kormány támogatásával létrehozott közösségi házat adott át ünnepélyesen Grezsa István miniszteri biztos a Huszthoz közeli Visken. Az átadási ünnepség résztvevőit Takács Zsuzsanna, a szervezőbizottság elnöke köszöntötte. Majd a jeles esemény Fodó Sándor politikus, a KMKSZ és az UMDSZ első elnöke emléktáblájának megkoszorúzásával indult, mivel a szülőház falára visszakerült a MÉKK által 2006. július 4-én elhelyezett emléktábla. Koszorúkat helyeztek el: Grezsa István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos, Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, Buhajla József ungvári és Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul, valamint Dupka György, a MÉKK elnöke. Ezután az épület dísztermében Fodó Sándor életpályáját – aki 2020. február 26-án lenne 80 éves – Czébely Lajos költő, helytörténész, nyugalmazott magyar szakos tanár ismertette, aki egyben a Visk neves szülöttjének küzdőtársa, közeli barátja volt. Avató beszédet mondott Grezsa István, Brenzovics László, Szilágyi Mátyás, Hajovics Jaroszláv, Visk község polgármestere, Hánka Tibor, a közösségi ház építkezését vezető vállalkozó tartott, majd Jenei Károly viski református lelkész kért áldást a megjelentekre és a ház működésére. A közösségi ház funkciójáról, a kiállítási anyagról, a könyvtárról a viski születésű Ötvös Sándor, a Miniszteri Biztosság főtanácsadója szólt, aki bemutatta a berendezett termeket is, amelyek könyvbemutatóknak, képzőművészeti kiállításoknak és viski civil szervezetek rendezvényeinek is otthont adnak majd. Karácsonyi hangulatot felidéző műsorral léptek fel a Viski Művészeti Iskola, valamint a Kölcsey Ferenc középiskola növendékei.
2019. december 18. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház nagytermében a 100 éve elhunyt Ady Endre elevenedett meg a „... függök ezen a zord élet-párkányon” című pódiumműsorban. A költő megszemélyesítője az ugyancsak erdélyi származású Bogdán Zsolt, többszörös UNITER- és Jászai Mari-díjas, érdemes művész volt. A darabot Szugyiczky István szerkesztette és rendezte.
2019. december 18. Ungváron leleplezték a 44. miniszobrot. Ezúttal egy híres kárpátaljai származású közgazdász, a Nobel-díjas Milton Friedman alakját öntötték bronzba. Roman Murnik szobrász alkotását Sztepan Rusznak kovács készítette el a Kominvesztbank kollektívájának támogatásával.
2019. december 19. „A múlt a jövendő tükre” címmel jelent meg a Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskola képes történeti könyve, amelynek bemutatóját az intézményben tartották. A könyv a „Peregium” Társadalmi Szervezet jóvoltából jelent meg, szerkesztője Horváth Zoltán, a szervezet társelnöke, a középiskola tanára. A kiadvány leírja az intézmény 117 éves történetét. A könyvbemutatón köszöntőt mondott Fülöp Barna, Magyarország Beregszászi Konzulátusának képviselője, Molnár D. István, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke, valamint Dzerin Andrea, a Beregszászi Oktatási és Művelődési osztály módszerésze. Zseltvay-Vezsdel Emese, a középiskola igazgatója kiemelte: az iskola kapocs a múlt és a jelen, a nemzetek és a nemzedékek között, ezért is bír nagy jelentőséggel a könyv létrehozása.
2019. december 19. Ungváron ünnepélyesen megnyitották a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának (RIT) hagyományos év végi összegző tárlatát. A Téli tárlat 2019 címet viselő kiállítás megnyitójára a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeumban került sor. A kiállítás anyagát Kulin Ágnes, a RIT elnöke ismertette. Mint említette, az év folyamán a tagok számos egyéni és csoportos kiállításon vettek részt, és képzőművészeti alkotásaikat a MÉKK kiadásában megjelenő Együtt című irodalmi-művészeti-kulturális kéthavi folyóirat is folyamatosan bemutatja. Az évzáró tárlaton összesen 23 alkotó 57 munkáját láthatták az érdeklődők. Egyperces néma főhajtással emlékeztek meg a jelenlévők a december 13-án elhunyt Őri Mihály grafikus-festőművészről, a RIT tagjáról, aki hetven évet élt. A vendégek bemutatása után átadták az idei Révész Imre-díjakat. A RIT idén első alkalommal hirdette meg a Révész Imre-ösztöndíjpályázatot, amelyre 30 évnél fiatalabb kárpátaljai magyar képző- vagy iparművészek jelentkezhettek. A díj alapját Szalipszki Endre korábbi beregszászi magyar főkonzul teremtette meg, tavaly ugyanis erre a célra ajánlotta fel a Révész Imre-díjjal kapott pénzjutalmát. A RIT tagjainak döntése alapján az első Révész Imre-ösztöndíjas a viski Zsigó Olívia keramikus-festőművész lett, aki egyben lehetőséget kapott arra is, hogy munkáit bemutassa a RIT Téli tárlatán. A kiállításon Zsigó Olívia munkái mellett id. Hidi Endre keramikus, ifj. Hidi Endre, Matl Péter és Szocska László szobrászművészek alkotásait, Baraté Ágnes, Dikun György, Hrabár Natália, Homoki Gábor, Kulin Ágnes, Kalitics Erika, Benkő György, Klisza János, Kopriva Attila, Réti János, Villasek Tibor, Tóth Róbert, Erfán Ferenc, Gogola Zoltán, Soltész István, Habda László, valamint a nemrég elhunyt Őri Mihály képeit tekinthetik meg a képzőművészet iránt érdeklődők.
2019. december 19. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban tartotta hagyományos karácsonyváró ünnepségét a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) gyermeklapja, az Irka.
2019. december 20. „Egy doboz, egy mosoly” mottóval szervezte meg immáron tízedik alkalommal a beregszászi székhelyű Pulzus Rádió az egész megyét megmozgató cipősdoboz-akcióját. Az akcióhoz hat kárpátaljai járás 15 gyűjtőpontján közel 60 település és több száz szervezet, intézmény csatlakozott idén is. Az esemény megnyitóján, Beregszász főterén Barta Miklós, a Pulzus Rádió ügyvezető igazgatója, Sipos Géza, a Sámuel Jótékonysági Alapítvány elnöke, Taracközi Ferenc beregszászi református lelkész köszöntötte az egybegyűlteket. Buhajla József ungvári magyar főkonzul közlése szerint az ungvári magyar konzulátus évek óta egyik partnere az akciónak. Egyrészt a munkatársaik ajándékoztak, valamint a Budapest XVIII. kerületében lévő Kerekerdő óvoda által gyűjtött adományokat is átadták. Birta Zoltán, a Pulzus Rádió főszerkesztője koordinálásában eredményesen zajlott le a jótékonysági akció. A Kárpátaljai Református Egyházkerület Diakóniai Központja és a Beregszászi Máltai Szeretetszolgálat összefogásával közel 1700 tányér meleg ételt főztek és osztottak szét, több mint 5000 cipősdobozt sikerült összegyűjteni.
2019. december 20. Vajdaság után Kárpátalja mutatkozott be Budapesten a Magyarság Háza Nyelvhatárőrök c. sorozatában. Köszöntőt mondott Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora és Csibi Krisztina, Magyarság Háza igazgatója. A poszterkiállítást Tóth-Orosz Enikő nyitotta meg. A magyar nyelv megőrzésének esélyei és lehetőségei a nyelvterület északkeleti peremén címmel Csernicskó István nyelvész tartott előadást. Felolvasásokkal színesített előadást tartott Csordás László irodalomtörténész A megmaradás poétikája címmel. Közreműködött Radvánszky Zsófia és Szabó Kata. Ugyanitt dr. Kész Margit moderálásában bemutatásra került Vári Fábián László legújabb könyve, A kakukknővér, amely 76 ruszin és ukrán népballadát tartalmaz magyar fordításban. A jelenlévők Shrek Tímea Halott föld ez című novelláskötetével is megismerkedhettek, a szerzővel Mádi Gabriella beszélgetett. Ezenkívül három nyelvészeti kötet prezentációjára is sor került Bárány Erzsébet moderálásában (Csernicskó István és Tóth Mihály: Az anyanyelvi oktatás joga: Közép-európai hagyományok és Kárpátalja példája; Csernicskó István: Fények és árnyak: Kárpátalja nyelvi tájképéből; Márku Anita szerk.: A nyelvészet műhelyeiből). A Kokas Banda előadásában kárpátaljai magyar népi dallamokat, táncokat hallhatott-láthatott a közönség. A rendezvény fő szervezője a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont volt.
2019. december 20. Weinrauch Katalin íróval találkoztak a bótrágyi községi könyvtár olvasói. A résztvevőket Tari Erika, a könyvtár vezetője köszöntötte. Az író- és költőnő életútját Izsák Erzsébet, a bótrágyi kultúrház művészeti vezetője ismertette, majd a Bótrágyi Általános Iskola növendékei előadták a szerző több adventi és karácsonyi témájú versét. Weinrauch Katalin színes, játékos feladatokkal szórakoztatta ifjú olvasóit, akik az Irka gyermeklap legújabb számával gazdagodtak. A rendezvény végén Halász László, a beregszászi járási művelődési osztály vezetője mondott zárszót.
2019. december 21. Több száz pedagógus vett részt a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) éves közgyűlésén, amelynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriuma adott otthont. Dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke évértékelő beszédében tájékoztatta a pedagógusokat, hogy sajnos az ukrajnai elnökválasztás nem hozott érdemi változást az oktatás terén. Részletesen ismertette a jelenlévőknek az irreális követelményrendszerű oktatási törvény hiányosságait és kidolgozatlanságát, és tájékoztatta a pedagógusokat a szövetség ezzel kapcsolatos változtatási javaslatairól és követeléseiről. (A az alábbi linken elolvasható: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg-javaslatai-a-magyar-nyelvu-magyar-nyelvi-oktatassal-kapcsolatban-ukrajnaban/. Az elnök asszony biztosította a szervezet tagjait arról, hogy a KMPSZ mindent megtett és megtesz annak érdekében, hogy felhívja az oktatási minisztérium figyelmét a törvény megváltoztatásának szükségességére, ám sajnos eddig nem történt érdemi változás, az ukrán állam máig nem tett lépéseket ez ügyben. A KMPSZ néhány nappal ezelőtt ismét nyilatkozatot tett közzé ezen problémák mielőbbi orvoslásának sürgetéséről, amelyet a pedagógusok a közgyűlésen egyöntetűen elfogadtak. Dr. Orosz Ildikó a negatívumok mellett sok pozitív eseményről is tájékoztatta a jelenlévőket: a nagydobronyi Egán Ede Szakképzési Centrumnak köszönhetően új szakképzési lehetőséggel bővült a kínálat, emellett hamarosan Péterfalván is megnyitják a szakképzési központot. A tankönyvhasználat terén is érdemi változások történtek: a KMPSZ engedélyt kapott a magyarországi ábécés könyvek használatára az elemi iskolák első és második osztályaiban, megjelent az ötödik osztályosok részére kidolgozott magyar mint idegen nyelv tankönyv, elkészült A magyar nép története 1-2. című kiadvány. Beszédének zárásaként köszönetet mondott Magyarország kormányának, hogy kiáll a határon túli magyarság érdekei mellett, és anyagilag is támogatja a kárpátaljai magyar oktatás fejlesztését. Üdvözlő beszédet mondott Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő, Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja és Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, Iszák Tibor, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökhelyettese, Hack László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökhelyettese, dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, majd Demkó Ferenc görögkatolikus esperes megáldotta a szövetség tagjait. A rendezvény zárásaként a pedagógusok átvették a tankönyvcsomagokat.
2019. december 21. Huszonegy fő vehette át idegenvezetői tanúsítványát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A képzés az intézmény Felnőttképzési Központja és a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács szervezésében valósult meg a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal szakmai támogatásával, a Rákóczi-főiskola bázisán.
2019. december 22. Kárpátalja kilenc, újonnan alakult kistérségében helyhatósági választások zajlottak le. Megválasztották a képviselőtestületet, valamint a kistérség elnökét az onokóci, a homoki (Ungvári járás); a nagybereznai (Nagybereznai járás); az alsókaraszlói /Zaricse/, a beregkövesdi /Kamjanszke/, a dolhai /Dovhe/ (Ilosvai járás); a gorondi (Munkácsi járás); a kereckei (Szolyvai járás) kistérségekben. A Mezőkaszonyi Kistérségi Egyesülésben (Beregszászi járás) Tóth Sándorra, Mezőkaszony jelenlegi polgármesterére voksoltak a legtöbben. A Nép Szolgája párt színeiben induló politikus programjában új munkahelyek teremtése, az úthálózat javítása, környezetvédelmi intézkedések, a körzet kulturális életének fellendítése, sportközpont és játszóterek kialakítása, központi vízellátás és csatornarendszer kiépítése szerepel.
2019. december 22. Péterfalván a helyi polgármesteri hivatal szervezésében ökumenikus gyertyagyújtási ünnepséget tartottak. Weinrauch Márió OFM plébániai kormányzó hirdetett igét. Ezt követően karácsonyi ünnepi műsorra került sor a Péterfalvai Képtárban. Felléptek a Tiszabökényi Általános Iskola, a Péterfalvai Középiskola, a Forgolányi Általános Iskola, a Péterfalvai Művészeti Iskola tanulói.
2019. december 22. A Közös Advent programsorozat keretében a Beregszász főterén felállított adventi koszorú negyedik gyertyájának lángja is fellobbant. A vasárnap délutáni program szervezője a Beregszászi Református Egyházközség volt. Az adventi koszorú negyedik gyertyáját a Bendász István Cserkészcsapat képviselői gyújtották meg a betlehemi lánggal. Az adventi délutánon a református közösség dalárdája, gyermek- és felnőtt kórusa, valamint új formációja – melynek tagjai: Poncz Ilona, Dóka Viktória, Olasz Zoltán és Dóka Róbert – énekelt. Ezután Molnár János esperes, a beregszászi Római Katolikus Egyházközség plébánosa, Marosi István beregszászi görögkatolikus pap, Taracközi Ferenc helyi református lelkész mondott beszédet, akik megáldották a jelenlévőket. A program közös kántálással ért véget.
2019. december 25. Életének 82. évében elhunyt Bendász Dániel nyugalmazott görögkatolikus esperes. December 27-én, közép-európai idő szerint 11 órakor helyezték végső nyugalomra Nagyszőlősön.
2019. december 25. Életének 56. évében elhunyt Csuprik Etelka kárpátaljai zongoraművész, Ukrajna érdemes művésze. A nagyszőlősi születésű zongorista a Lembergi Zeneakadémia professzoraként és a Kárpátaljai Megyei Filharmónia szólistájaként tevékenykedett.
2019. december 26. Beregszász három történelmi egyházának kórusai adtak műsort a római katolikus egyházközség hagyományos karácsonyi koncertjén. Az egybegyűlteket az említett egyházak elöljárói köszöntötték: Molnár János római katolikus esperes-plébános, Taracközi Ferenc református lelkész, Marosi István és Szabó Viktor görögkatolikus lelkészek. A koncertet a Beregszászi Görögkatolikus Egyházközség ifjúsági kórusa kezdte, akik ukrán és magyar nyelvű karácsonyi dalokkal kedveskedtek a közönségnek. Ezt követően Krajnik Irén vezetésével a római katolikus Szent Kereszt kórus fokozta az ünnepi hangulatot. Többek között elénekelték a Csodálatos fényben tündöklik az ég, az Eljött a nap, mit vártunk és a Gyere el a jászolhoz című dalokat. Végül a Beregszászi Református Egyházközség kamarakórusának dalai csendültek fel, amelyek a zene szárnyán elrepítették a hallgatóságot Jézus születésének légkörébe.
2019. december 27. Újévi vásár nyílt Beregszász főterén. Különböző kézműves sajtok és édességek, mézkülönlegességek, kárpátaljai ételek és borok, valamint pálinka várta az oda látogatókat december 31-ig.
2019 decembere folyamán:
* Az elmúlt hónapban csaknem 43 ezer darab új magyar nyelvű tankönyv, illetve munkafüzet érkezett a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) székházába, amelyeket hamarosan kiosztanak a magyar tannyelvű iskolák számára.
* A kárpátaljai folkkocsmaprogram Mikulás-ünnepséggel zárta évadát. Ez alkalommal a kolozsvári Tokos zenekar varázsolt igazán különleges hangulatot Beregszászon és Ungváron.
* Nemrég nyitotta meg kapuit a Nagydobronyi Szakképzési Központ. Ez az első olyan intézmény Kárpátalján, ahol a szakmákat magyar nyelven oktatják. A diákok a kétéves képzés felét Magyarországon töltik két oktatási intézményben, ahol modern technológiákat ismerhetnek meg.
* A tervek szerint december végén nyitotta meg kapuit az Aqua City Munkácson – adta hírül a mukachevo.net internetes hírportál. Felnőtt és gyerekmedence, törökfürdő, szaunák, jakuzzi és sószoba is várja az érdeklődőket. A kültéri rész később, előreláthatólag tavasz végére készül el.
*Értékes, unikális kiadvány jelent meg Архітектура Ужгорода. Австро-угорська доба – Ungvár építészete az Osztrák-Magyar Monarchia korszakában címmel  a megyeszékhelyen. A kétnyelvű – a szövegeket ukránul és magyarul közlő – könyv szerzői Oleg Olasin és Lina Dehtyarjova. Olasin a modernista építészet szakértője, Dehtyarjova pedig történész és tudományos kutató. Ungvár 23 jellegzetes épületét mutatja be, köztük a református templomot, a Korona Szállót, a városi kórházat és a vasútállomást. A könyv három tematikus részből áll: az első a tárgyalt korszak (1867–1918) meghatározó s vidékünket is jellemző építészeti stílusirányzatait mutatja be (romantika, historizmus, szecesszió), ezután az épületek részletes leírása, történetük bemutatása és tervezőik rövid életrajza következik. A fejezeteket archív fotográfiákkal és rajzokkal, valamint az épületek mai állapotát szemléltető fotókkal illusztrálták.
 
 
Könyvespolc – 2019
 
    Megjelent az Együtt című irodalmi folyóirat 2019. évi 1., 2., 3. 4. és 5. száma. (http://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt)
 
Az év folyamán Magyarországon megjelent könyvek:
 
* „Ruszin voltam, vagyok, leszek…” Népismereti olvasókönyv. Fedinec Csilla – Csernicskó István (szerk.). Charta XXI Egyesület és a Gondolat Kiadó, Budapest, 2019.
* Vári Fábián László: A kakukknővér. 76 ruszin és ukrán népballada. MMA Kiadó Nonprofit Kft., Budapest, 2019.
* Marcsák Gergely: Fekete-Tisza. Versek. Előretolt Helyőrség Íróakadémia (KMTG), Budapest, 2019.
* Shrek Tímea: Halott föld ez. Novellák. Előretolt Helyőrség Íróakadémia, Budapest, 2019.
* A kárpátaljai magyarság a 21. században. Esszék, tanulmányok. Magyar szemhatár. Sorozatszerkesztő: Pusztay János. A kötet összeállító szerkesztője: Zékány Krisztina. Szerzők: Bacsó Róbert, Balogh Csaba, Bence Norbert, Bocskor Szedlakovics Zita, Dunda György, Kovács Péter, Nagy István, Pogány István, Pusztay János, Revalló Nikoletta, Rezes József, Spenik Sándor, Zékány Krisztina, Zubánics László. Nap Kiadó Kft., Budapest, 2018.
 
Az év folyamán Kárpátalján megjelent könyvek:
 
* Horváth Sándor: Jelentés a mélyből. Válogatott írások. Szerkesztő: Szemere Judit. A kiadvány megjelenését a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet támogatta. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2019. Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/HorvathS_001-163.pdf?fbclid=IwAR01vr789FOoTmaBnNmOgvE823MDs1BlCFHnu-ZdomZslKgk197ivLUtd9I
 
* „Kitárni az ország és a világ előtt az igazságot.” GULÁG–GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján 2018. Nemzetközi emlékkonferencia, Jánosi, 2018. november 16. A kötet szerzői: Tóth Mihály, Matkovits-Kretz Eleonóra, Dupka György, Molnár D. Erzsébet, Balahó Zoltán, Dragan Traian, Kállay Karolina, Nagyné Pintér Jolán, Bimba Brigitta, Marcsák Gergely, Mádi Bianka, Nick Ferenc, Meskó János, Benkő Levente, Papp Annamária, Botlik József, Murádin János Kristóf. Hivatalos fotók: Szemere Judit, Fuchs Andrea. Összeállította: Dupka György. Kárpátaljai Magyar Könyvek 281. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2019. 290. old. ISBN 978-615-7557-14-3.Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/konferenciakotet_2018.pdf
 
* Örök mementó: Szolyva. A Szolyvai Emlékpark emlékkönyveibe írt bejegyzések gyűjteménye. 2000. 08. 15. – 2018. 04. 12. Összeállította: Dupka György. Kárpátaljai Magyar Könyvek 282. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2019. 316 old. ISBN 978-615-5757-00-6. Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/szolyvai_emlekkonyv_001-316.pdf
 
* Stók Lajos: Vadásztörténetek. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2019. Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/Stok.pdf
 
* Czébely Lajos: Jelek egy félszigetről. Tanulmányok, esszék. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2019. Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/Czebely.pdf
 
* Lengyel János: Feltámadás Beregszászon. Mitracsek úr visszatér. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2019. Tárolt változat: https://mek.oszk.hu/19700/19726/
 
* Nagy Zoltán Mihály: A Sátán fattya. Ötödik kiadás. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2019. Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/NewFolder/NZM_001-134.pdf
 
* Weinrauch Katalin: A múló évek útján. Elbeszélések, karcolatok. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2019. Tárolt változat:  https://mek.oszk.hu/19700/19732/
 
* Szabó Palócz Attila: Varratszedés. Versek. Kárpátaljai Magyar Könyvek 284. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2018. ISBN 978-615-5757-03-4.
* Rákóczi Turulmadara. Összeállította Dupka György és Zubánics László. KMMI-füzetek XXIV. Beregszász, 2019.
* 10 éves a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet. Összeállította Dupka György és Zubánics László. KMMI-füzetek XXIII. Beregszász, 2019. január 22. 169 old.
* A tudat szunnyadó határőrei. Válogatás Kovács Vilmos műveiből. Összeállította: Marcsák Gergely. KVIT-füzetek 2. Kálvin nyomda, Beregszász, 2019.
 
(Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma, www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua)
 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.
Megjelenik: havonta két alkalommal.
Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.
A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.
Archívum: kmmi.org.ua

Hírek

 • Az interneten is elérhető a hősi halottak kutatható adatbázisa

  Elindult a második világháborúban hősi halált halt, megsebesült és hadifogságba esett magyar katonák internetes adatbázisa, amely bárkinek hozzáférhető, kutatható.

 • Tíz tény Leonardo da Vinci életéről

  Reneszánsz géniusz, aki egyszerre volt művész, tudós, anatómus és hadmérnök, repülő- és vízkiemelő szerkezetet, sőt, még tankot is tervezett, és még azt is meg akarta fejteni, miért kék az ég. 

 • Felhangolva: Munkácsi Református Kisegyüttes

  A dicsőítő dalok egy olyan műfaj, amikor már az első néhány akkordból halljuk, megérezzük, hogy nem csak zenéről van szó, mert mélyebben érintenek meg bármelyik más dallamnál. Aki hallgatja, érzi, hogy azért magasztosak, mert a világ, az ember és maga a zene Teremtőjéről szólnak. Egy dicsőítő fellép...

 • Kárpátalja anno: a szürtei református templom

  Az Ungvártól mindössze 15 kilométerre fekvő Szürte első említése 1281-ből való. A magyar ajkú településen református, római katolikus és görögkatolikus vallású hívek élnek.

 • Január 13.: az ortodox egyház szilvesztere

  Ukrajnában az ortodox egyház képviselői a Julianus-naptár szerint január 13-án ünneplik az újévet. Az ortodox vagy pravoszláv újév szláv elnevezéssel „a régi újév” (Sztarij Novij Rik). Az ünnepet körülöleli a misztika.

 • Budapest lesz 2022-ben a cirkusz fővárosa

  Már másodszor halasztják el a szervezők a Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivált, azonban Magyarországon négy kontinens, kétszáz artistaművésze vetélkedhet majd a 14. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon – újságolták az M5 kulturális csatorna műsorában a világhírű artisták, a Rippel fivérek, ak...

Copyright © 2022 KMMI