„Feheruuaru rea meneh hodu utu rea”

Írta: Zubánics László | A kiadás éve: 2008

„Feheruuaru rea meneh hodu utu rea”

Magyar történelmi szöveggyűjtemény
A magyar történelem forrásai a honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig (1301)

Kárpátaljai Magyar Könyvek – 183

Összeállította és a jegyzeteket írta:
Zubánics László

Felelős kiadó: Dupka György
Felelős szerkesztő: Doma István

 

 

Tartalomjegyzék
I. A magyarok elődeiről és a honfoglalásról....................5
Arab és perzsa források.....................................................5
Török források..................................................................6
Tarih-i Üngürüsz........................................................6
Madzsar Tárihi.............................................................7
Görög források..................................................................8
Latin nyelvű források.......................................................10
Ekkehard: Sankt Gallen-i történetek............................11
Magyar krónikák.............................................................14
A Csodaszarvas-monda..............................................14
Anonymus: Gesta Hungarorum...................................15
Álmos, az első vezér....................................................15
Álmos vezér...............................................................15
Álmos vezér megválasztésa.........................................16
Hung vára..................................................................16
A fehérló-monda.........................................................17
II. Az Árpád-ház uralkodása Magyarországon..............19
Szent István király kis legendája......................................19
I. István I. törvénykönyve (1001 körül)............................25
Szent István király intelmei Imre herceghez....................2
A katolikus hit megőrzéséről............................................28
A vendégek befogadásáról és gyámolításáról..................29
A fi ak kövessék az elődöket..............................................29
A kegyességről és az irgalmasságról,
valamint a többi erényről....................................................30
Szent Imre herceg legendája..............................................31
Szent Gellért püspök kis legendája....................................35
Péter király kegyetlenkedéséről.........................................40
A Tihanyi alapítólevél 1055-ből.........................................41
A várkonyi találkozó..........................................................45
VII. Gergely pápa levelei
Salamonhoz és Gézához (1074. október 28.).....................47
VII. Gergely pápa Géza herceghez.....................................48
VII. Gergely pápa levele Géza herceghez..........................49
A kerlési csata.....................................................................50
A mogyoródi csata............................................................52
Szent László király legendája (1192 után).........................53
I. László törvényei............................................................62
I. László törvénykönyve (1077 körül)................................63
Az I. László korabeli egyházi zsinat határozatai................65
Kálmán törvénykönyve 1100 körül....................................68
Tudósítások egy Párizsban tanuló
magyar diák haláláról 1177–1192. között..........................72
István, a párizsi Szent Genovéva apátja
III: Béla királyhoz (1177–1192 között).........................72
István, a párizsi Szent Genovéva apátja
Bethlehem deák szüleihez (1177-1192 között)..............72
Halotti beszéd és könyörgés (1192–1195 között)...............73
Példa liturgikus imádságra.................................................74
Imre király levele III. Ince pápához (1199 végén)..............75
Az 1222. évi Aranybulla.....................................................77
A beregi egyezmény (1233)...............................................83
Beszámolók Julianus útjairól.............................................88
Jelentés Julianus első útjáról..............................................88
Jelentés Julianus második útjáról.......................................92
Tudósítások a muhi csatáról...............................................98
Rogerius mester siralmas éneke.........................................98
Spalatói Tamás: A salonai és spalatói főpapok története..100
IV. Béla király levele IV. Konrád német királyhoz (1241)...105
Magyarok levele a pápának / 1242. február 2. ................107
IV. Béla és fi ai törvénye (1267).......................................109
Szent Margit legendája.....................................................111
V. István király szabadságlevele a
győri hospesek számára (1271)........................................116
IV. László I. törvénye (Buda, 1279. június 23.)...............118
Lodomér esztergomi érsek levele
IV. Miklós pápához (1288. május 8.)...............................122
Timót zágrábi püspök levele
a magyarországi főpapokhoz (1281)................................131
III. András törvényei (1290-1291 és 1298)......................133
A  III. András-kori I. törvény (1290–1291).................133
A  III. András-kori II. törvény (1298).........................137

Csatolmányok

Hírek

 • Évadzáró előadás a beregszászi magyar színházban – Frida: az életigenlés festője

  A kárpátaljai magyarok számára sok-sok áthallással bír a Frida – Frida Kahlo naplója nyomán született – monodráma. Ezek legfontosabbja az életigenlés, valamint a túlélésbe, az újrakezdésbe és a megmaradásba vetett hit, hangzott el a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház előadását követően.

 • Ma lesz az év varázslatokkal teli, legrövidebb éjszakája

  Az év leghosszabb napjának vagy az év legrövidebb éjszakájának ünnepe a nyári napforduló. Ez egyben a csillagászati nyár beköszöntésének napja is, ami összeforrt Szent Iván napjával és éjjelével. A nyári napforduló az a pillanat, amikor a Nap–Föld középpontokat összekötő egyenes és az egyenlítő s...

 • Táncház Tiszacsomán a BorzsaVári Népi Zenekarral

  Hangos muzsika töltötte be szombat délelőtt a község kultúrházának előcsarnokát, ahol a táncoslábú fiatalok élőzenés táncházra gyűltek össze.

 • Gálaműsorral zárt tanévet a beregszászi Rezeda

  A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház adott otthont a Beregszászi Rezeda Folkműhely tanévzáró gálakoncertjének. A folkműhely kilenc évvel ezelőtt azzal a céllal jött létre, hogy az anyaországi módszereknek megfelelően oktassák az autentikus magyar népzenét és néptáncot. Az eltelt évek alatt a m...

 • Citerás találkozó Sárosorosziban – Tehetséges fiatalokból nincs hiány

  Többes ünnepet tartottak az elmúlt vasárnap délutánján Sárosorosziban. Megemlékeztek a mögöttünk hagyott gyermeknapról, az édesapák napjáról, s arról, hogy a településen működő tehetséggondozó műhelyben véget ért a tanév. Egyedülálló kezdeményezésként pedig ezen a napon létrejött az I. Kárpátaljai C...

 • Keresztyén Balázs: a kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár – Emléktábla-avatás Badalóban

  Badalóban a helyi Gvadányi József Gimnázium épületének bejáratánál emléktáblát avattak Keresztyén Balázs kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár tiszteletére, aki általános iskolai tanulmányait itt végezte. A születésének 75. évfordulóján állított emlékjel – amelynek bronz domborműve Sándor...

Copyright © 2024 KMMI