„Feheruuaru rea meneh hodu utu rea”

Írta: Zubánics László | A kiadás éve: 2008

„Feheruuaru rea meneh hodu utu rea”

Magyar történelmi szöveggyűjtemény
A magyar történelem forrásai a honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig (1301)

Kárpátaljai Magyar Könyvek – 183

Összeállította és a jegyzeteket írta:
Zubánics László

Felelős kiadó: Dupka György
Felelős szerkesztő: Doma István

 

 

Tartalomjegyzék
I. A magyarok elődeiről és a honfoglalásról....................5
Arab és perzsa források.....................................................5
Török források..................................................................6
Tarih-i Üngürüsz........................................................6
Madzsar Tárihi.............................................................7
Görög források..................................................................8
Latin nyelvű források.......................................................10
Ekkehard: Sankt Gallen-i történetek............................11
Magyar krónikák.............................................................14
A Csodaszarvas-monda..............................................14
Anonymus: Gesta Hungarorum...................................15
Álmos, az első vezér....................................................15
Álmos vezér...............................................................15
Álmos vezér megválasztésa.........................................16
Hung vára..................................................................16
A fehérló-monda.........................................................17
II. Az Árpád-ház uralkodása Magyarországon..............19
Szent István király kis legendája......................................19
I. István I. törvénykönyve (1001 körül)............................25
Szent István király intelmei Imre herceghez....................2
A katolikus hit megőrzéséről............................................28
A vendégek befogadásáról és gyámolításáról..................29
A fi ak kövessék az elődöket..............................................29
A kegyességről és az irgalmasságról,
valamint a többi erényről....................................................30
Szent Imre herceg legendája..............................................31
Szent Gellért püspök kis legendája....................................35
Péter király kegyetlenkedéséről.........................................40
A Tihanyi alapítólevél 1055-ből.........................................41
A várkonyi találkozó..........................................................45
VII. Gergely pápa levelei
Salamonhoz és Gézához (1074. október 28.).....................47
VII. Gergely pápa Géza herceghez.....................................48
VII. Gergely pápa levele Géza herceghez..........................49
A kerlési csata.....................................................................50
A mogyoródi csata............................................................52
Szent László király legendája (1192 után).........................53
I. László törvényei............................................................62
I. László törvénykönyve (1077 körül)................................63
Az I. László korabeli egyházi zsinat határozatai................65
Kálmán törvénykönyve 1100 körül....................................68
Tudósítások egy Párizsban tanuló
magyar diák haláláról 1177–1192. között..........................72
István, a párizsi Szent Genovéva apátja
III: Béla királyhoz (1177–1192 között).........................72
István, a párizsi Szent Genovéva apátja
Bethlehem deák szüleihez (1177-1192 között)..............72
Halotti beszéd és könyörgés (1192–1195 között)...............73
Példa liturgikus imádságra.................................................74
Imre király levele III. Ince pápához (1199 végén)..............75
Az 1222. évi Aranybulla.....................................................77
A beregi egyezmény (1233)...............................................83
Beszámolók Julianus útjairól.............................................88
Jelentés Julianus első útjáról..............................................88
Jelentés Julianus második útjáról.......................................92
Tudósítások a muhi csatáról...............................................98
Rogerius mester siralmas éneke.........................................98
Spalatói Tamás: A salonai és spalatói főpapok története..100
IV. Béla király levele IV. Konrád német királyhoz (1241)...105
Magyarok levele a pápának / 1242. február 2. ................107
IV. Béla és fi ai törvénye (1267).......................................109
Szent Margit legendája.....................................................111
V. István király szabadságlevele a
győri hospesek számára (1271)........................................116
IV. László I. törvénye (Buda, 1279. június 23.)...............118
Lodomér esztergomi érsek levele
IV. Miklós pápához (1288. május 8.)...............................122
Timót zágrábi püspök levele
a magyarországi főpapokhoz (1281)................................131
III. András törvényei (1290-1291 és 1298)......................133
A  III. András-kori I. törvény (1290–1291).................133
A  III. András-kori II. törvény (1298).........................137

Csatolmányok

Hírek

 • Régi tárgyak: a szamovár

  Nemrégen a Pom-Pom meséket olvastuk esténként a kislányommal, melyben találkoztunk a magányos szamovárral. A mesevilágon kívül újdonságnak számított az elfeledett szamovár, melyet nemcsak a meséskönyv lapjain nézhettünk meg, hanem a szekrényből is előkerült egy régi darab. Talán még a nagymamám idej...

 • Szent István király halála

  1038. augusztus 15-én hunyt el Magyarország első keresztény uralkodója, az államalapító Szent István király (ur. 1000-1038), aki egymaga vitte sikerre az államegyesítés, egyházszervezés és törvényhozás hatalmas munkáját. 1083-ban szentté avatott uralkodónk a kereszténységben is különleges pozíciót f...

 • Újabb három évig népi együttes az Eszenyi Ritmus

  Sikeresen megvédte és további 3 évig népi együttes besorolásban marad az Eszenyi Ritmus. A címet 25 éve ítélte oda Ukrajna Kulturális Minisztériuma.

 • A keze alatt megelevenednek az emlékképek

  Hadar Tímea festményeit szemlélve az embert magával ragadja a megörökített pillanat hangulata. Az alkotás iránti vágy néhány évvel ezelőtt lángolt fel benne igazán.

 • Nagydobrony – a palócság kárpátaljai bástyája

  Talán olvasóink közül is kevesen tudják, hogy a palócok nem csupán felvidéki településeken és az anyaország adott térségében élnek, hanem a Délvidéken és Kárpátalján is találunk palóc falvakat. Ők is jelen voltak az augusztus első hétvégéjén Ipolyszécsénykén megtartott VII. Palóc Világtalálkozó...

 • Azonosították Szent László maradványait

  Több magyar uralkodó, köztük Szent László király földi maradványait azonosították a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói a Székesfehérvári Középkori Romkertben talált csontleletek elemzése során – tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t.

Copyright © 2022 KMMI