Kótyuk István nevét viseli a Rákóczi Főiskola Filológiai Campusa

Írta: Kovács Erzsébet | Forrás: Kárpátinfo.net | 2023. január 30.

A kárpátaljai magyartanárok többségével egyetemben abban a szerencsében lehetett részem – kezdhetném az elmúlt napok eseményiről szóló beszámolót. De én Isten gondviselésének tartom, hogy Kótyuk István tanítványának mondhatom magamat. Aki magas szakmai tudásával, következetességével, emberségével kivívta a kollégái, hallgatói elismerését. Névjegyét nem csupán az Ungvári Nemzeti Egyetemen tette le, de a beregszászi Rákóczi Főiskolán – immáron egykori tanítványaival – is maradandót alkotott. Mindezt megköszönve, emléke előtt tisztelegve január 26-ától a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Campusa Kótyuk István nevét viseli. 

Kótyuk István nevét viseli a Rákóczi Főiskola Filológiai Campusa

Kótyuk István volt az, akinek a tankönyvein felnőtt nagyon sok generáció Kárpátalján. Az Ungvári Állami Egyetem meghatározó személyisége volt. Következetes, mindig a minőséget képviselve, a magyar nyelvet megszerettetve engedte ki az életbe a diákjait, fogalmazott az ünnepségen Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke. Aki elmondta, hogy Kótyuk Istvánt kérték fel a magyar tanszék megalapítására is a főiskolán, így az az ő öröksége. Az ottani szemléletet és közösséget is ő határozta meg. „Ez nagyon fontos, hiszen a semmiből semmi sem lesz, mindenki valahonnan indult, mindenkinek vannak gyökerei, így a magyar tanszéknek a gyökerei Kótyuk Istvánhoz nyúlnak vissza. Azt gondolom, hogy azoknak a generációknak, akik utánunk jönnek, és akik nem ismerték Pista bácsit, azok számára is lehetőséget kell adnunk, hogy megismerjék őt” – nyilatkozta Orosz Ildikó. 

Pista bácsitól nagyon sokat tanulhattunk, és nemcsak diákjaiként, de kollégájaként is, így most adósságot törlesztünk, fogalmazott a beregszászi főiskola rektora. Kótyuk István következetes, magas színvonalon oktató, a hallgatóitól alapos tudást elváró tanár volt, emlékezett egykori tanárára Csernicskó István. 

„Később, amikor már kollégák lettünk, nem csupán azt tanultuk meg tőle, hogyan kell tanítani, hanem azt is, hogyan kell tanárként, egymással és a hallgatókkal viselkedni. Ő tanított meg minket arra is, hogyan kell intézményt szervezni. Ő volt az alapítója az intézményünk Filológia Tanszékének. Ő volt az, aki megmutatta számunkra, hogyan lehet úgy átgondolni és alaposan megszervezni az egész képzést, hogy egymásra épüljenek a tantárgyak, hogy a kollégák egymással összedolgozzanak és ne egymás ellen. Ő nem az a személyiség volt, aki járt-kelt, és fennhangon magyarázta, mit kell csinálni, hanem tőle el lehetett lesni dolgokat, az ő magatartása egyfajta példamutatás volt a számunkra. Nagyon szívesen emlékszem vissza azokra az időkre is, amikor tanítványa voltam, meg azokra is, amikor már tanítványaként lehettem a kollégája vagy kollégájaként lehettem a tanítványa”, mondta Csernicskó István.

Kótyuk Vera, a tanár úr özvegye meghatottan mondott köszönetet azért, hogy az intézmény campusa férje nevét viseli. „Ő egy mélyen humánus ember volt, ki nagyon örült annak, hogy a főiskola vezetősége felkérte, tudásával járuljon hozzá az eredményes munkához” – emlékezett vissza.

A Filológia Campus névtáblájának leleplezését követően átadásra került a Kótyuk István hagyaték-könyvtár. Gazdag Vilmos, a Filológia Tanszék docense arról szólt, hogy amilyen sokrétű volt Pista bácsi tevékenysége, olyan színes a könyvhagyaték is, megtalálhatók abban szépirodalmi, nyelvészeti, kultúrtörténeti, fizikai, biológiai könyvek egyaránt. Ez a könyvtár nemcsak a Filológia Tanszék, de az egész főiskola hallgatói számára értékes tudásforrás, mondta. 

A könyvtár adománylevelét Kótyuk Vera nyújtotta át Beregszászi Anikónak, a Filológia Tanszék tanszékvezetőjének, valamint Szamborovszkyné Nagy Ibolyának, a főiskola Apáczai Csere János Könyvtára igazgatójának. Végezetül Kótyuk István özvegye egy ösztöndíjalapot szolgáló anyagi támogatást jelentett be a főiskola részére. 

Orosz Ildikó ezzel kapcsolatosan a sajtónak nyilatkozva elmondta: a Kótyuk házaspár a főiskolán töltött évtizedek alatt összegyűjtött megtakarítását ajánlotta fel a főiskola számára, amiből egy alapot szeretnének létrehozni, és ebből az alapból a legtehetségesebb magyar nyelvészeket, irodalmárokat fogják majd jutalmazni ösztöndíjjal. „Ez az ő akarata volt még életében, hogy a könyvtára és a megtakarítása kerüljön vissza a főiskolára, és segítse az itteni magyar nyelv és kultúra fejlődését” – mondta az elnök asszony.

Az ünnepséget követően az újonnan elnevezett campus épületében emlékkonferenciát tartottak.

Hírek

 • A költészet napján rendezik meg az idei Versmaratont

  Idén is április 11-én, a költészet napján rendezik meg a Versmaratont, amelyen 69 költő tizenkét órán át olvassa fel verseit Budapesten, a Márványteremben.

 • Bartók Béla felülmúlhatatlan öröksége – Művészeti iskolában oktató pedagógusok konferenciája Beregszászon

  Ungvártól Aknaszlatináig tizenhárom művészeti iskola – tanárok és tehetséges növendékeik – képviseltette magát azon a konferencián, amely a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében valósult meg, s amelynek Beregszászon a Rákóczi Főiskola adott otthont. A fórumra Bartók Béla 142. s...

 • Ma van a színházak világnapja

  Ma van a színházi világnap, amelyre számos teátrum készül programokkal; a színházi ünnep alkalmából az előadások előtt felolvassák a világnap nemzetközi üzenetét, amelyet az idén Samiha Ayoub egyiptomi színésznő írt.

 • 17 éve hunyt el Béres József

  Tizenhét éve, 2006. március 26-án hunyt el Béres József Széchenyi-díjas kutató. 1920. február 7-én született a szabolcsi Záhonyban. Egy fűrésztelepen volt egyszerű munkás, majd Kecskeméten tanult kertészetet. 1941-ben bevonult, a frontszolgálatról 1945 júniusában sebesülten, bénult...

Események

Copyright © 2023 KMMI