• Identitás és hit II.

  Írta: Pilipkó Erzsébet | A kiadás éve: 2009

  Pilipkó Erzsébet: IdentItás és hIt  II.
  A kárpátaljai  magyar görög katolikusok identiikációs útjai

  Kárpátaljai Magyar Könyvek – 193

  Felelős kiadó: Dupka György
  Felelős szerkesztő: Nagy Emese

  ISBN 978-963-9814-30-1
  ISSN 1022-0283

 • Az állattenyésztés alapismeretei

  Írta: Úr Sándor | A kiadás éve: 2009

  Úr Sándor: Az állattenyésztés alapismeretei

  Kárpátaljai Magyar Könyvek – 184

  Felelős kiadó: Dupka György
  Szerkesztő: Nagy Zoltán Mihály

  Készült a Szülőföld Alap támogatásával,

  a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása Gazdaképző és Falugazdász Programja keretében

  Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2009

 • A statisztika így kívánta

  Írta: Schober Ottó | A kiadás éve: 2008

  Schober Ottó: A statisztika így kívánta
  Történetek kesernyés humorral

  Kárpátaljai Magyar Könyvek – 185

  Felelős kiadó: Dupka György
  Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Mihály

  ISBN 978-963-9814-24-0
  ISSN 1022-0283

 • Nemzeti kisebbségek nemzetközi és ukrajnai jogvédelme

  Írta: Dr. Tóth Mihály | A kiadás éve: 2004

  Dr. Tóth Mihály: Nemzeti kisebbségek nemzetközi és ukrajnai jogvédelme (Monográfia)

  Kárpátaljai Magyar Könyvek – 129

  Felelős kiadó: Dupka György
  Felelős szerkesztő: Kovács Péter

  ISBN 963 86567 00
  ISSN 1022-0283

 • „Perli-e még ezt a hont más?”

  Írta: Zubánics László | A kiadás éve: 2010

  Zubánics László : „Perli-e még ezt a hont más?”

  Ezer évig tényleg nem volt itt semmi?

  Vagy mégis?!

  Honismereti tanulmányok

  Kárpátaljai Magyar Könyvek – 200

  Az Ungvári Nemzeti Egyetem
  Magyar Tannyelvű Humán-Természettudományi Kar magyar történelem és európai integráció tanszéke által összeállított történelmi olvasókönyvet az itt tanuló diákoknak, illetve minden történelem iránt érdeklődőnek ajánljuk.

 • Boszorkányok pedig nincsenek?!

  Írta: Zubánics László; Vargáné Katona Mária | A kiadás éve: 2007

  Zubánics László – Vargáné Katona Mária: Boszorkányok pedig nincsenek?!

  (A kárpátaljai néphit és a történelmi valóság találkozása)

  Kárpátaljai Magyar Könyvek – 176

  Felelős kiadó: Dupka György
  Felelős szerkesztő: Kovács Gábor

  Készült a  Szülőföld Alap támogatásával

  ISBN 978-963-9814-14-1
   

 • „Verecke híres útján jöttem én…”

  Írta: Zubánics László | A kiadás éve: 2010

  „Verecke híres útján jöttem én…”
  Kárpátaljai honismereti és irodalmi gyűjtemény

  Kárpátaljai Magyar Könyvek – 201

  S. Benedek András  „Itt élned halnod kell…” című (1993) honismereti olvasókönyvét figyelembe véve összeállította és a jegyzeteket írta: Zubánics László.

  A borító Wagner Sándor: Dugovics Titusz hőstette (1859) című festménye felhasználásával készült.
   

 • „Feheruuaru rea meneh hodu utu rea”

  Írta: Zubánics László | A kiadás éve: 2008

  „Feheruuaru rea meneh hodu utu rea”

  Magyar történelmi szöveggyűjtemény
  A magyar történelem forrásai a honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig (1301)

  Kárpátaljai Magyar Könyvek – 183

  Összeállította és a jegyzeteket írta:
  Zubánics László

  Felelős kiadó: Dupka György
  Felelős szerkesztő: Doma István

   

 • Víz tükrére történelmet írni...

  Írta: Zubánics László | A kiadás éve: 2007

  Zubánics László: Víz tükrére történelmet írni…

  (Helytörténeti írások)

  Kárpátaljai Magyar Könyvek 157

  Felelős kiadó: Dupka György

  Készült az Illyés Közalapítvány támogatásával

  Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2007

 • Raman szórás nanoszerkezetű kalkogenid üvegekben

  Írta: Mitsa V., Holomb R., Veres M., Koós M. | A kiadás éve:

  Mitsa V., Holomb R., Veres M., Koós M.: Raman szórás nanoszerkezetű kalkogenid üvegekben

  A kötetet az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar tannyelvű humán-természettudományi kara részére, illetve az ukrajnai és magyarországi diákoknak, aspiránsoknak, tudományos kutatóknak ajánljuk.

  A kiadvány az ukrán–magyar államközi tudományos kutatási együttműködés keretében készült.

  Szerzők: Prof. Dr. Mitsa V., Dr. Holomb R. (Ungvári Nemzeti Egyetem)
  Dr. Veres M., Prof. Dr. Koós M. (Magyar Tudományos Akadémia)

  Lektorok: Dr. Fékesházy István professzor, osztályvezető, Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Félvezetők Fizikája Kutatóintézete, Kijev

  Technikai szerkesztők: Fedák Anita, Marton Anikó

  Ungvár–Budapest, 2009

Események

Copyright © 2023 KMMI