• 30 év a kárpátaljai magyar könyvkiadás szolgálatában

  Írta: Dupka György, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2022

  Dupka György – Fuchs Andrea: 30 év a kárpátaljai magyar könyvkiadás szolgálatában

  Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat bibliográfiája (1992–2022)

  Kárpátaljai Magyar Könyvek 298.

  Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
  Felelős szerkesztő: Dupka György
  Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
  Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest 2022

  A kiadvány megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta

 • Múltunk és jelenünk „lámpás emberei”

  Írta: Ortutay Mária | A kiadás éve: 2022

  Ortutay Mária: Múltunk és jelenünk „lámpás emberei”

  (Interjúk, visszaemlékezések, önéletrajzi írások)

  Kárpátaljai Magyar Könyvek 299.

  Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György

  Felelős szerkesztő: Szemere Judit

  Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt

  Megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap

 • Kiút

  Írta: Bartha Gusztáv | A kiadás éve: 2022

  Bartha Gusztáv: Kiút
  Kisregény

  Kárpátaljai Magyar Könyvek 268.

  Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
  Felelős szerkesztő: Marcsák Gergely
  Borító, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
  A borító Matl Péter rajza felhasználásával készült
  Támogatta az MMA Irodalmi Tagozata
  A kiadvány megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta
  Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022
 • Magyar GULÁG–GUPVI-rabok Eurázsiában

  Írta: Dupka György | A kiadás éve: 2021

  Dupka György: Magyar GULÁG–GUPVI-rabok Eurázsiában

  Felfedett nyomok Oroszország (Baskíria, Tatárföld, Csecsenföld), Kaukázus (Azerbajdzsán, Georgia, Örményország), Ázsia (Kazahsztán, Üzbegisztán) régióiban

  Történelmi szociográfia

  Átdolgozott, bővített kiadás

  Kárpátaljai Magyar Könyvek 265.
  Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
  Felelős szerkesztő: Marcsák Gergely
  Lektorálta: dr. Zékány Krisztina
  Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
  Borító fotó: Örményország, Hanlari hadifogolytemető
  Képek, fotók, dokumentumok másolata: Dupka György, Fuchs Andrea és a pécsi Német Kör archívuma
  Készült a pécsi Német Kör és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
  Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2021
 • „Mert szeretetre van szükség, hogy … szenvedés után megbékéljenek a lelkek…”

  Írta: Dupka György | A kiadás éve: 2021

  „Mert szeretetre van szükség, hogy … szenvedés után megbékéljenek a lelkek…”

  A Szolyvai Emlékparkbizottság Évkönyve

  A GULÁG–GUPVI-KUTATÓK NEMZETKÖZI FÓRUMA KÁRPÁTALJÁN, 2020

  Nemzetközi emlékkonferencia Beregszász, 2020. november 20

  Kárpátaljai Magyar Könyvek 300.
  Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
  A kötet a 2020. november 20-án Beregszászban a Szolyvai Emlékparkbizottság által rendezett GULÁG–GUPVI Fórum, 2020. nemzetközi emlékkonferencia anyagait tartalmazza.
  Készült a Szolyvai Emlékparkbizottság kutatóműhelyében
  Szerkesztette: dr. Dupka György, dr. Zubánics László
  A közölt tanulmányok tartalmáért a szerzők a felelősek.
  Lektorálta: dr. Zubánics László 
  Lektorálta és szerkesztette: dr. Zékány Krisztina
  Orosz fordítás: dr. Lengyel Sándor
  Közreműködő, fotók, képszerkesztő: Fuchs Andrea
  Borító, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
  A borítón a Szolyvai Emlékpark drónfelvétele látható, forrás: Wikipédia
  Szolyvai Emlékparkbizottság – Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2021
  A kiadvány megjelenését a Bethlen Gábor Alap támogatta
 • СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ДВОРЯНСЬКИХ РОДИН ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УГОРЩИНИ У 1526–1657 РР.

  Írta: Zubánics László | A kiadás éve: 2021

  Зубанич Л. Л. Суспільно-політичний розвиток дворянських родин Північно-Східної Угорщини у 1526-1657 рр.

  Монографія є доопрацьованим варіантом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. У роботі на основі дослідження архівних, опублікованих та неопублікованих документів, а також наукової літератури здійснено комплексний конкретно-історичний аналіз місця та ролі дворянських родин у суспільно-політичному, економічному та культурному процесах Північно-Східної Угорщини (комітати Унг, Берег, Угоча, Мараморош) протягом 1526–1657 років. Згадані чотири комітати Північно-Східної Угорщини протягом XVI–XVII століть у межах унітарної держави виконували перш за все оборонну функцію, захист державних кордонів із Польщею та Молдовою. Дворянство Північно-Східної Угорщини, завдяки своєму майновому стану, шляхом перерозподілу влади, успішно виконувало цілий спектр завдань, з-поміж яких головними були: збереження цілісності держави та захист її кордонів через систему прикордонних замків, а також підтримка перших закладів освіти та культури у своїх маєтках. У XVI столітті з розвитком станової держави почався і розподіл державної влади, в якому важливу роль відігравали Державні Збори – єдиний законодавчий орган, представників якого обирали дворяни. У роботі дано характеристику видатних дворянських родин Північно-Східної Угорщини в контексті їх участі у політичних, економічних та культурних процесах протягом 1526–1657 років.

 • „A felnégyelt Haza…”

  Írta: Dupka György | A kiadás éve: 2021

  „A felnégyelt Haza…”

  100 ÉV VERSEI TRIANONTÓL NAPJAINKIG, 1920–2020

  Kárpátaljai költők antológiája

  Kárpátaljai Magyar Könyvek 296.
  Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
  Összeállította, a szöveget gondozta, a jegyzeteket és az utószót írta: Dupka György
  A kötetben olvasható versek önálló kötetekben, gyűjteményekben, valamint az Együtt c. folyóiratban és más orgánumokban jelentek meg.
  Lektorálta: Füzesi Magda
  Felelős szerkesztő: Shrek Tímea
  Szerkesztőségi munkatárs: Fuchs Andrea
  Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt

  Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2021

  Megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap
 • Kárpátaljai magyar gyermekirodalom

  Írta: Elbe Hajnalka | A kiadás éve: 2021

  Elbe Hajnalka: Kárpátaljai magyar gyermekirodalom

  Kárpátaljai Magyar Könyvek 301.

  Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György

  Lektorálta: Füzesi Magda
  Felelős szerkesztő: Ráti Emese
  Borító grafika: Elbe Orsolya
  Műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt

  Intermix Kiadó, 2021

  Megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap
 • Irodalmi élet Kárpátalján a szovjet időszakban (1944–1991)

  Írta: Dupka György | A kiadás éve: 2021

  Dupka György: Irodalmi élet Kárpátalján a szovjet időszakban (1944–1991)

  György Dupka: HUNGARIAN LITERARY LIFE IN SUBCARPATHIA DURING THE SOVIET PERIOD (1944–1991)

  Kultúrtörténeti vázlat, az írástudókat adó táj kulturális jellegzetességei, kortárs írók, irodalmi életet generáló intézmények adattára (2017) című könyv IV. fejezete (Irodalmi élet Kárpátalján a szovjet időszakban (1944–1991) magyarul és angolul.

  Kárpátaljai Magyar Könyvek 297.
  Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
   
 • Múlt tükrében elmerengve...

  Írta: Zubánics László | A kiadás éve: 2020

  Zubánics László: Múlt tükrében elmerengve...
  Északkelet-Magyarország mindennapjai a XVI–XVIII. század fordulóján
  Kárpátaljai Magyar Könyvek 295
  Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
  Szerkesztő: Szemere Judit
  Korrektúra: Szemere Judit
  Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
  A címlapon: Homonnai Drugeth Györgyné Esterházi Mária portréja (ismeretlen szerző)
  Megírását és megjelentetését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap
  Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2020
   

Események

Copyright © 2022 KMMI