Nemzeti kisebbségek nemzetközi és ukrajnai jogvédelme

Írta: Dr. Tóth Mihály | A kiadás éve: 2004

Dr. Tóth Mihály: Nemzeti kisebbségek nemzetközi és ukrajnai jogvédelme (Monográfia)

Kárpátaljai Magyar Könyvek – 129

Felelős kiadó: Dupka György
Felelős szerkesztő: Kovács Péter

ISBN 963 86567 00
ISSN 1022-0283

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐ.................................................................................................................................5

I. FEJEZET.

A nemzeti kisebbségek fogalma. A nemzeti kisebbségek nemzetközi-jogi védelme  
               fejlődésének szakaszai.........................................................................................................7
1.1. A nemzeti kisebbség koncepciójáról...................................................................................7
1.2. Történelmi szempontok és a nemzeti kisebbségek jogai alakulásának és
 fejlődésének jelenlegi tendenciái..............................................................................14
A nemzeti kisebbségek védelme a Nemzetek Szövetségének rendszerében......................16
A nemzeti kisebbségek nemzetközi védelmének fejlődése az ENSZ rendszerében........21
A kisebbségek jogvédelmének jogi szabályozása a többoldalú és
  kétoldalú szerződésekben..............................................................................................23
A nemzeti kisebbségek jogainak védelme a regionális szervezetek szintjén.
Az Európa Tanács...........................................................................................................25
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ).......................................29
A nemzeti kisebbségek jogainak védelme a szubregionális szervezetek és
a kétoldalú kapcsolatok szintjén. Közép-Európai Kezdeményezés...................................32
A Független Államok Közössége (FÁK)......................................................................33
Kétoldalú egyezmények................................................................................................35
Korszerű szemléletek.....................................................................................................38
1.3. A nemzeti kisebbség fogalmának meghatározása a mai nemzetközi
 dokumentumokban....................................................................................................44
          A felhasznált forrásmunkák jegyzéke.....................................................................................52

II. FEJEZET.

A nemzeti kisebbségek jogainak védelme – az emberi jogok nemzetközi
                   védelmének összetevője......................................................................................................58
2.1. Az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek jogainak kölcsönös viszonya a
 nemzetközi dokumentumokban....................................................................................58
2.2. A nemzeti kisebbségek jogainak osztályozása a nemzetközi jog dokumentumaiban....63
2.3. A nemzeti kisebbségek önrendelkezési jogának problémája............................................65
2.4. A nemzeti kisebbségek jogainak törvénybe foglalása és rendszerezése a nemzetközi-jogi
dokumentumokban...............................................................................................................80
1. Általános, alapvető jogok..............................................................................................81
2. Különleges kompenzációs jogok...................................................................................83
2.1. Nyelvhasználathoz való jog.........................................................................................83
2.2. Oktatáshoz való jog......................................................................................................87
2.3. A saját szervezetekhez való jog....................................................................................92
2.4. Az akadálytalan érintkezéshez való jog.......................................................................92
2.5. Az információhoz való jog...........................................................................................93
2.6. Jog az arányos részesülésre az állami és társadalmi szolgálatból.......................................94
2.7. Jog a határozatok elfogadásában való részvételhez – a politikai
 képviselethez való jog..............................................................................................95
2.8. A kisebbségek joga az önkormányzathoz – az autonómiához való jog.........................97
2.5. A kisebbségi jogok betartásának a nemzetközi szervezetek általi ellenőrzése és az
 államok felelőssége e téren viselt kötelezettségeik megszegéséért..................................102
A felhasznált forrásmunkák jegyzéke...................................................................................114

III. FEJEZET.

A nemzeti kisebbségek jogai egyetemes és regionális jellegű nemzetközi                            
                  szabványainak átültetése az ukrán törvényhozásba.......................................................116
3.1. A nemzeti kisebbségek jogai védelmének jogi alapjai és szervezési
 feltételei Ukrajnában..................................................................................................116
3.2 A jogvédelem jogi alapjai és szervezési feltételei............................................................118
3.3. A nemzetközi-jogi dokumentumok előírásai és normái az ukrán törvényhozásba
 történőátültetésének problémái...............................................................................128
A felhasznált forrásmunkák jegyzéke.................................................................................138
Következtetések...........................................................................................................................140
A nemzeti kisebbségek egyes jogainak törvénybefoglalása a nemzeti törvényhozás bizonyos
  jogszabályaiban és Ukrajna bizonyos nemzetközi egyezményeiben.............................................144

Csatolmányok

Hírek

 • Felhangolva: Ferku Szilveszter

  Egyre gyakrabban tűnik fel a közönség előtt. Hallhattuk már szavalni, gitározni, énekelni, és nemsokára egy színházi előadásban is látható lesz. A sokoldalú előadóművész nem más, mint Ferku Szilveszter, aki a beszélgetés alatt szívesen mesélt művészi pályafutásának korábbi és jelenlegi alakulásáról.

 • Tavaszi kézműves képzés – Egy kárpátaljai kurzus tapasztalatai

  A beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház adott otthont március 22-23-án a Tavaszi kézműves képzésnek. A tanfolyamot a Hagyományok Háza Hálózat-Kárpátalja szervezte és támogatta. A két nap tapasztalatait Kocsis-Pintér Borbála faragótakács-pedagógus, népi szőnyegszövő foglalja össze.

 • Kiállításmegnyitó a Munkácsy Mihály Magyar Házban – Volodimir Mikita ismert és ismeretlen alkotásai

  Volodimir Mikita azon művészek csoportjához tartozik, akiknek a személyéhez kötjük a huszadik századi kárpátaljai festészet jelenségét, hangzott el a Munkácsy Mihály Magyar Házban (MMMH), ahol április 10-én a 93 éves Sevcsenko-, Erdélyi- és Boksay-díjas festőművész, az Ukrán Nemzeti Művészeti Akadém...

 • Vers tér(b)en – Költészetnapi ünnepség a Rákóczi Főiskolán

  Ez alkalomból huszonöt kárpátaljai magyar oktatási intézmény több mint félezer diákja szavalta együtt a száz éve született Váci Mihály „Még nem elég” c. ikonikus versét a Rákóczi Főiskola átriumában. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet 2015 óta rendezi meg Vers a téren elnevezésű költészetna...

 • „Mától szabadnak álmodom magam” – Versünnep a Rákóczi Főiskola filológiai tanszékének szervezésében

  Szép hagyomány, hogy a magyar költészet napja alkalmából a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola filológiai tanszékének magyar tanszéki csoportja versünnepet szervez. Idén a zenés-verses összeállítás mellett a jelenlevők meghallgathatták a főiskola hallgatói önkormányzata és a tanszék által...

 • 124 éve született Márai Sándor

  Százhuszonnégy éve, 1900. április 11-én született Márai Sándor posztumusz Kossuth-díjas író, a 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja.

Copyright © 2024 KMMI