KMMI Hírlevél, I. évfolyam, 9. szám. 2009. október 28.

Írta: Dupka György, Zubánics László | A kiadás éve: 2009

EZ TÖRTÉNT OKTÓBERBEN: Október 6. Az ungvári magyarság civilszervezeteinek vezetői, aktivistái a helyi Kálvárián Szegelethy János 1848-1849-es honvédhadnagy síremlékénél rótták le kegyeletüket

és gyújtottak meg huszonkilenc gyertyát ama 48-as hősök emlékére, akik Ungváron haltak meg, és a Kálvária temetőben immár jeltelen sírokban nyugszanak. A magyar Himnusz eléneklése után Dupka Nándor, az UMDSZ ISZ elnöke Juhász Gyula Vértanúink c. megható versét olvasta fel. Majd Dupka György megyei tanács képviselője, a MÉKK elnöke a szervezőbizottság nevében üdvözölte a megjelenteket. Az aradi vértanúkra emlékezve osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel Fodor Zsolt konzul, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának képviseletében. A megemlékezéseket követő koszorúzáson részt vett Dr. Ljáh Erzsébet, az ungvári városi tanács képviselője, az UMDSZ ungvári városi szervezetének elnöke, Kőszeghy Mária, az Ungvári Információs Központ igazgatója, az UMDSZ Ungvári Járási szervezetének elnöke. Hasonló megemlékezés zajlott le a Szobránc utca 27. szám alatt: a magyar szabadságharc mártírja, dr. Bémer László nagyváradi latin szert. rk. püspök emléktáblájánál, ahol a MÉKK aktivistái és a főkonzultus képviselője koszorúzott. A rendezvényt sokan mások mellet megtisztelte Angyal Gabriella, a Kárpátaljai Népművészeti és Népi Építészeti Múzeum igazgatója, Zsofcsák Zoltán nyugalmazott iskolaigazgató, Daruda László, az Ungvári Információs Iroda főmunkatársa.

Október 3. Dél-alföldi ’56-os Vitézi Rend vitézavató ünnepsége Szegeden. Vitézzé avattak négy kárpátaljai magyart. A Dél-alföldi 56-os Vitézi Rend Törzskapitánysága Szegeden a Szent Ferenc rend 500 éves alsóvárosi templomában ökumenikus szertartás keretében a hét végén eskütétellel egybekötött vitézavatást szervezett. Kárpátaljáról négy tagjelöltet fogadott soraiba. A vitéz Németh Bálint elnök és vitéz dr. Fejér Dénes törzskapitány által átnyújtott Vitézi Oklevél szerint „...a vitézi létet és bátorságot jelképező karddal vitézzé ütötték és avatták” a sztálini lágerben elpusztult vitéz dr. Andor Elek (1891) unokáját, Andor László vállalkozót, dédunokáját, Andor György informatikust, vitézi utódként származási jogon Dupka Nándor jogászt, továbbá a helyi magyarság sokrétű szolgálatáért Zubánics László történészt, egyetemi tanárt, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnökét. Vitéz Kövér György törzskapitány közlése szerint eddig Kárpátalján, illetve e vidékről elszármazott 38 vitézt tartanak nyilván, akik a több mint félezer magyarországi és kárpát-medencei vitéztársukkal együtt felesküdtek az egységes magyar nemzet szolgálatára.

Október 4. Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elnöke vezetésével kárpátaljai delegáció vett részt a horvátországi magyar közösség kiemelkedő eseményén, a Drávaszögi kulturális napok rendezvényein, ahol fellépett az eszenyi Ritmus tánc együttes (művészeti vezetője: Szabó Tibor).

Október 8-9. A Corvinus támogatásközvetítő Zrt. kárpátaljai vállalkozásfejlesztési központoknál Técsőn (a Felső-Tisza Vidéki Vállalkozók Klubja: Szava József elnök, járási képviselő), Beregszászban (a Négyhatárvállalkozók Szövetsége, Kincs Gábor elnök, Beregszász alpolgármestere, Kincs Gergely irodaigazgató) és Ungváron (Kárpátaljai Vállalkozásfejlesztési Központ, Dupka György elnök, megyei képviselő, Fuchs Andrea irodaigazgató) szakmai egyeztetést tartott. A vidékfejlesztés kérdéseit elemző szakmai találkozókon részt vett Csimár Gábor, a magyar Miniszterelnöki Hivatal (MeH) társadalompolitikai államtitkára, dr. Tarcsi Gyula miniszteri megbízott, Somogyiné Lesták Ágnes, a Corvinus Zrt. vezérigazgatója, Bacskai József, a beregszászi konzulátus főkonzulja, Sziklavári Vilmos, az Ungvári Főkonzulátus főkonzulja, Gajdos István, Beregszász polgármestere, az UMDSZ elnöke.

Október 12. Tatabányán lezajlott a Magyarországi és határon túli magyar könyvtárosok fóruma az Ariel program és az elektronikus dokumentumküldés témakörben. A rendezvény fő szervezője az OSZK Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály volt. A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézetet Juhász Sándor irodavezető képviselte.

Október 13. A Kárpátaljai Népművészeti és Népi Építészeti Múzeum kiállítótermében Brinkács István festőművész jubileumi kiállítását Angyal Gabriella, a Kárpátaljai Népművészeti és Népi Építészeti Múzeum igazgatója nyitotta meg. A hatvanéves ungvári művészt többek között Dupka György, a MÉKK elnöke, Klisza János festő, és Réti János grafikus, Fuchs Andrea grafikus, a MÉKK Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesületének vezetői is köszöntötték.

Október 15 – 17. A técsői Okszana Hotelben Turisztikai értékek feltárása a Felső-Tisza vidéken elnevezésű rendezvény zajlott le a Felső-Tisza Vidéki Vállalkozók Klubja szervezésében. A megjelent kárpátaljai és anyaországi szakembereket, előadókat Száva József elnök üdvözölte. A kerekasztal-konferencia munkájában részt vett Fodor Zsolt, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának konzulja, Kincs Gábor, a Négyhatár Vállalkozók Szövetségének elnöke, Dupka Nándor, a Kárpátaljai Vállalkozásfejlesztési Központ jogi tanácsadója, valamint a Corvinus Zrt. delegációja Somogyiné Lesták Ágnes vezérigazgató vezetésével, Pánta György, a magyarországi Észak-keleti Turizmus Szövetség vezetője.

Október 16. A Magyar Nyelv Éve alkalmából Széphalomban, Magyar Nyelv Múzeumban nyelvvédők, nyelvápolók, nyelvészek emlékeztek Kazinczy Ferenc nyelvújítóra a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia szervezésében. Konferencián többek között Dupka György, a MÉKK elnöke Az anyanyelvhasználat joga Ukrajnában címmel tartott előadást.

Október 21-24. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulóján a megtorlás áldozatai előtt tisztelegve több helyszínen koszorúzással egybekötött megemlékezésekre és más kulturális jellegű kísérő rendezvényekre kerül sor Kárpátalján a magyarlakta településeken.

Október 21. A beregszászi járási Mezőkaszonyban az UMDSZ és a MÉKK által három éve állított emléktáblánál gyűltek össze a megemlékezők. 1955–1957 között a helyi középiskola jelenlegi épületében tevékenykedett az itt élő fiatalok ellenálló csoportja. Szécsi Sándort, Ormos Istvánt és Ormos Máriát szovjetellenes tevékenység vádjával, röpiratok, falragaszok terjesztése miatt ítélték el, s börtönökben, lágerekben raboskodtak. 1991-ben őket is rehabilitálták. Dupka György, a MÉKK elnöke történelmi áttekintését követően az iskola tanulói alkalomhoz illő verseket szavaltak. A koszorúzáson részt vett Bacskai József, a beregszászi magyar konzulátus főkonzulja, Kádár Rozália és Braun Béla, az UMDSZ Beregszászi Járási Szervezetének vezetői, Revák István, a megyei állami közigazgatási hivatal nemzetiségi osztályának vezetője, Juhász Sándor, az UMDSZ ISZ alelnöke.

Október 22. Az Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskolában Benyák Nándor, Orlovszky Vince és Kulcsár János Tibor emléktáblájához tette le az utókor a hála koszorúit. Árpa Péter igazgató a hazafias nevelés fontosságára hívta fel a figyelmet, Szuromi Antal, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának konzulja a budapesti 56-oseseményeket elevenítette fel, méltatta jelentőségét. Dupka György, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének (MÉKK) elnöke az '56-os események kárpátaljai hatását ismertette. Az említett vendégeken kívül dr. Lyáh Erzsébet képviselő, az UMDSZ Ungvári Városi Szervezetének elnöke, dr. Spenik Sándor képviselő, az UNE magyar karának tanszékvezetője, v. Lőrincz István, a Kárpátaljai 56-os Vitézi rend nevében vett részt a koszorúzáson. Az intézmény diákjai ünnepi műsor keretében idézték fel a forradalom eszméit.

Október 22. A gálocsi temetőben a mártírhalált halt Gecse Endre református tiszteletes sírját koszorúzták meg a magyar érdekvédelmi szervezetek (UMDSZ, UMDSZ ISZ, MÉKK), az ungvári magyar főkonzulátus (Mecseki Zoltán konzul) és a település lakosai. Gajdos István, az UMDSZ elnöke az ungvári börtönben agyonvert lelkészre emlékezve kiemelte: büszkék lehetünk azokra, akik október napjaiban dacolva a megtorlásokkal, életük kockáztatásával kiálltak a pesti ifjak mellett. Közéjük tartozott a gálocsi ellenálló csoport is – Pasztellák István, Perduk Tibor, Molnár László. – Meggyőződésem: ha nincs 1956, nem lett volna 1989 Nem rombolták volna le a vasfüggönyt és – egyébként éppen október 23-án – nem kiálthatták volna ki az immár 20 éves harmadik Magyar Köztársaságot sem. Hiszem, hogy a forradalmárok erőt, szellemi töltést adnak ahhoz a mindennapi harcunkhoz, amelyet anyanyelvünk, iskoláink, templomaink megtartásáért vívunk – hangsúlyozta az UMDSZ elnöke. Gecse Endre tevékenységét az ifjúság nevében Dupka Nándor, az UMDSZ ISZ elnöke ismertette. Együtt emlékezett az egybegyűltekkel Varga Jolán, Gecse Endre és felesége nevelt lánya is. A megemlékezés a gálocsi tanácsháza udvarán folytatódott, ahol megkoszorúzták az ellenálló csoport emléktábláját, ahol a fiatalok hősi tetteit méltatta Kőszeghy Mária, az UMDSZ Ungvári Járási Szervezetének elnöke, Szanyi Béla járási képviselő, az UMDSZ járási szervezetének ügyvezető alelnöke, Fuchs Andrea, a MÉKK alelnöke.

Október 22. Ungváron a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának hívására a börtön falán lévő emlékjelnél koszorúztak az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ nevében Gajdos István elnök és Kőszeghy Elemér alelnök), a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ nevében Brenzovics László és Milován Sándor alelnökök) vezetői, az országos szövetség tagszervezetei (a MÉKK nevében Dupka György megyei képviselő, elnök, és dr. Lyáh Erzsébet képviselő, az UMDSZ Ungvári Városi Szervezetének elnöke, a KMSZF-től Kincs Gábor elnök, az információs irodáktól Kincs Gergely igazgató, az LMKSZ-től Szarvas Gábor elnök), az ungvári főkonzulátus és a beregszászi konzulátus képviselői és mások. Sziklavári Vilmos főkonzul felhívta az ünneplők figyelmét: e börtön falai közé mintegy 840 forradalmárt hurcoltak el Magyarországról a határon át, lábbal tiporva a nemzetközi jog normáit. Több kárpátaljai szovjet állampolgárt is letartóztattak.

Október 22. Koszorúzással egybekötött megemlékezés a nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskolában. Nagyszőlősön a forradalom és szabadságharc alkalmából az UMDSZ és a MÉKK által állított emléktáblánál emlékeztek az egybegyűltek. 1955–1957 között e városban is tevékenykedett egy fiatalokból álló ellenálló csoport. Tagjai – Illés József, Varga János, Kovács Zoltán, Milován Sándor és Dudás István – szovjetellenes tevékenységükért börtönökben, lágerekben raboskodtak. 1991-ben rehabilitálták őket. – 1956-ban az itt tanuló fiatalok saját eszközeikkel próbáltak meg harcolni a diktatúra ellen: röplapokat terjesztettek, plakátokat ragasztottak, amelyeken Magyarország szovjet megszállása ellen tiltakoztak. A hatalom esetükben példát akart statuálni, és mindnyájukra szigorú büntetést szabott ki – emelte ki Zubánics László történész, az UMDSZ Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanácsának elnöke. A koszorúzáson részt vett Pető János, a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusának konzulja, Tóth Bálint járási képviselő, az UMDSZ Nagyszőlősi Járási Szervezetének elnöke, Zán-Schramm Ibolya és Dánics Éva alelnökök.

Október 23. Borbély Ida, a MÉKK főtitkára szervezésében koszorúzás zajlott le Péterfalván, a helyi középiskola falán elhelyezett Kiss Ferenc emléktáblájánál, aki Péterfalváról származott el, szabadságharcos volt, aki a debreceni egyetem aspiránsaként 1956-ban részt vett a forradalomban, ezért börtönbe zárták.

Október 21. Sütő Kálmán és Kecskés Béla, a kárpátaljai magyar irodalom kiemelkedő alkotóinak emléke előtt adózva rendeztek szavalóversenyt a két költő szülőfalujában, Somban. A verseny résztvevőit Ködöböcz Attila iskolaigazgató, Bacskai József, a beregszászi magyar konzulátus főkonzulja, Dupka György, a KMMI igazgatója, Juhász Sándor, a MÉKK menedzsere, Lőrinc P. Gabriella és Bakos Kiss Károly Bereg-vidéki költők köszöntötték. A verseny két fordulójában 59 versenyző vett részt. Az 1–3. osztályosok versenyében Molnár Regina végzett az első helyen Polinszki Georgina és Bojtor Henrietta előtt. A 4–6. osztályosok közül a zsűri Demkó Anikót találta a legjobbnak, mögötte Varga Lívia és Molnár Kinga végzett. A 7–9. osztály tanulói közül Mónus Dóra győzött, a második helyet Illés Zsuzsa, a harmadikat Híres Dóra szerezte meg. A rendezvény után a résztvevők megtekintették a helyi irodalmi múzeum-könyvtárat, valamint megkoszorúzták Beregsomban Sütő Kálmán és a Csonkapapi Általános Iskolában Kecskés Béla emléktábláját. A rendezvény szervezője a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, a Somi Általános Iskola tantestülete, valamint a Somi Irodalmárok Emlékmúzeuma volt.

Október 23. 95 éves a Munkácsi Tanítóképző (a Munkácsi Állami Egyetemhez tartozik), ebből az alkalomból - ünnepség és megemlékezés zajlott le. Az ünnepelteket az UMDSZ, a KMOA nevében Zán Schramm Ibolya, az UMDSZ Országos Nemzeti Tanácsának alelnöke és Kőszeghy Elemér, az UMDSZ alelnöke köszöntötte. Dupka György, a MÉKK elnöke a Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozatból összeállított könyvcsomagot adományozott a magyar csoport könyvtárának, amelyet Kótun Jolán magyar szakos tanárnő vett át.

2009. október 31. Munkácson, a helyi színházban sor került a Kárpátaljai ruszin értelmiségiek fórumára és a Ruszin Néptanács V. tisztújító kongresszusára. A rendezvény munkájában részt vett és felszólalt Dupka György, a MÉKK elnöke is. A hat ruszin szervezetet tömörítő fórum újra bizalmat szavazott Jevhen Zsupan megyei képviselőnek, aki a további négy évben a Ruszin Néptanács elnöke maradt. Alelnökévé Filep Lajos történészt választották meg. Programjukba szerepel az autonómia ügye, a ruszinság országos szintű elismertetése, a kárpátaljai nemzetiségi liga újraszervezése, a ruszin oktatás, kultúra, könyvkiadás és más fontos kérdések.

Október 24. A Tiszapéterfalvai Képtárban Prófusz Marianna szövő és hímző mester munkáit bemutató tárlatot, valamint Réti János képzőművész grafikai kiállítását Borbély Ida alpolgármester,a képtár igazgatója és Dupka György, a MÉKK elnöke, a KMMI igazgatója nyitotta meg. A népművészet mesterét tevékenységét egyengető férje, Pirigyi Béla, az UMDSZ elnökségi tagja is köszöntötte. Klisza János, a MÉKK Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesületének társelnöke Réti János grafikai munkáságát elemezte. Pohárköszöntőt mondott Bacskai József, a beregszászi magyar konzulátus főkonzulja. A rendezvényt megtisztelte Tóth Bálint járási képviselő, az UMDSZ Nagyszőlősi Járási Szervezetének elnöke.

2009. Október 25. A beregszászi Európa- Magyar Házban emlékműsorra került sor Fedák Sári primadonna születésének 130. évfordulója alkalmából a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet szervezésében. A kiállítás anyagának gazdája a Budapest Főváros XVIII. Kerület Pedagógiai Intézete és Helytörténeti Gyűjteménye. A bereg-vidékről elszármazott híres primadonnáról filmes-bemutatóval tűzdelt előadást tartott Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elnöke. Közreműködött dr. Nagy Petronella konzul, Bakos Kiss Károly és Lőrinc P. Gabriella költő. Kísérő rendezvényként az Intermix Kiadó Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozatában megjelent új kiadványaiból is kiállítás nyílt. A rendezvényt megtisztelte Bacskai József, a beregszászi magyar konzulátus főkonzulja.

2009. Október 25. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulóját méltató 56-os Vitézi Rend találkozójára került sor a beregardói református egyház parókiáján. Ünnepi beszédet tartott Vitéz Kövér György, a Dél-alföldi 56-os Vitézi Rend törzskapitánya, egyben felolvasta a központi irányító testület parancsát, hogy v. Pocsai Vince református lelkészt vitézi hadnaggyá léptették elő. v. Dupka György helytörténész bemutatta az „Otthon a könny is édes…” 1944-1955. Kényszermunkára hurcolt kárpátaljai magyarok és németek nyomában a Donyeck-medencében című gyűjteményt, amely Intermix Kiadónál jelent meg. A résztvevők megkoszorúzták a mártírhalált halt báró Perényi Zsigmond emléktábláját, ahol v. Zubánics László történész tartott beszédet.

2009. október 26. Békéscsabán a Jókai Színházban sor került a kárpátaljai magyar írók estjére a Körös Irodalmi Társaság és a Békés Megyei Jókai Színház szervezésben. Ezen az irodalmi esten a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, az Együtt képviseletében Dupka György író, újságíró, lapigazgató, Vári Fábián László József Attila-díjas költő, író, a szerkesztőbizottság elnöke és Bakos Kiss Károly költő, író, szerkesztő mutatkozott be. A rendezvény moderátora Elek Tibor irodalomtörténész, kritikus, a Bárka c. folyóirat főszerkesztője volt. Bővebben: Kiss László. A négymegyés játéktér (avagy: hogyan csináljunk korszerű nemzeti lírát): http:www.barkaonline.hu)

2009. október 30. Budapest, BIENÁLÉ. Fészek Művészklub, színházterem: – Történelmi kisvárosok – a kárpátaljai Beregszász bemutatkozása az Égtájak iroda és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet szervezésben. A tíz tagú delegáció vezetője Zubánics László, a KMMI elnöke.

2009. október 30-31. Nagyszőlős, járási könyvtár olvasótermében lezajlott a ,,Jó gyakorlat a falusi turizmusban" c. project keretében a falusi turizmus és vendéglátói képzés záró foglalkozása a Kárpátaljai Vállalkozásfejlesztési Központ közreműködésével. Az oktatói csoport vezetője dr. Hanusz Árpád, a nyíregyházi főiskola tanszékvezető professzora.

Október folyamán megjelent:

Bartha Gusztáv. P pont, P pont P. Drámák.. Intermix Kiadó.
Czébely Gabriella. Holló hajam vánkosán. Versek. Intermix Kiadó.
Az Együtt c. folyóirat 29/3. száma.
Az utánozhatatlan Zsazsa. Fedák Sári születésének 130 évfordulójára. (szerkesztette: Zubánics László), KMMI-füzetek II.
Zubánics László. „Túl a Tiszán van egy város, Beregszász…”. Tanulmány. KMMI-füzetek, IV.

Összeállította: Dupka György, Zubánics László.

Ön a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége hírlevelét olvassa. A hírlevél irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.
A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat, s bármely tag felvetetheti mások címét.
Vagy küldjön levelet a titkarsag@mekk.uz.ua, kmmi@swi.net.ua email címre.

Csatolmányok

Hírek

 • Évadzáró előadás a beregszászi magyar színházban – Frida: az életigenlés festője

  A kárpátaljai magyarok számára sok-sok áthallással bír a Frida – Frida Kahlo naplója nyomán született – monodráma. Ezek legfontosabbja az életigenlés, valamint a túlélésbe, az újrakezdésbe és a megmaradásba vetett hit, hangzott el a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház előadását követően.

 • Ma lesz az év varázslatokkal teli, legrövidebb éjszakája

  Az év leghosszabb napjának vagy az év legrövidebb éjszakájának ünnepe a nyári napforduló. Ez egyben a csillagászati nyár beköszöntésének napja is, ami összeforrt Szent Iván napjával és éjjelével. A nyári napforduló az a pillanat, amikor a Nap–Föld középpontokat összekötő egyenes és az egyenlítő s...

 • Táncház Tiszacsomán a BorzsaVári Népi Zenekarral

  Hangos muzsika töltötte be szombat délelőtt a község kultúrházának előcsarnokát, ahol a táncoslábú fiatalok élőzenés táncházra gyűltek össze.

 • Gálaműsorral zárt tanévet a beregszászi Rezeda

  A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház adott otthont a Beregszászi Rezeda Folkműhely tanévzáró gálakoncertjének. A folkműhely kilenc évvel ezelőtt azzal a céllal jött létre, hogy az anyaországi módszereknek megfelelően oktassák az autentikus magyar népzenét és néptáncot. Az eltelt évek alatt a m...

 • Citerás találkozó Sárosorosziban – Tehetséges fiatalokból nincs hiány

  Többes ünnepet tartottak az elmúlt vasárnap délutánján Sárosorosziban. Megemlékeztek a mögöttünk hagyott gyermeknapról, az édesapák napjáról, s arról, hogy a településen működő tehetséggondozó műhelyben véget ért a tanév. Egyedülálló kezdeményezésként pedig ezen a napon létrejött az I. Kárpátaljai C...

 • Keresztyén Balázs: a kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár – Emléktábla-avatás Badalóban

  Badalóban a helyi Gvadányi József Gimnázium épületének bejáratánál emléktáblát avattak Keresztyén Balázs kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár tiszteletére, aki általános iskolai tanulmányait itt végezte. A születésének 75. évfordulóján állított emlékjel – amelynek bronz domborműve Sándor...

Copyright © 2024 KMMI