Kárpáti Magyar Krónika – XXVIII. (XXV.) évfolyam, 7. (381.) szám. 2024. április 1.

Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2024

ÁPRILIS – SZENT GYÖRGY HAVA – TAVASZHÓ – SZELEK HAVA

Április az év negyedik, 30 napos hónapja a Gergely-naptárban. A hónapot Mars kedveséről, Venusról nevezték el, Venust ugyanis Aperirének is hívták. A név a latin aperire szóból származik, melynek jelentése „megnyitni” – ez valószínűleg utalás az ekkor kinyíló természetre. A 18. századi nyelvújítók szerint az április: nyilonos. A népi kalendárium Szent György havának nevezi.

Népi kalendárium

Április a „hét tél, hét nyár” időszaka, amikor az időjárásban szinte minden előfordulhat: a tikkasztó forróság, a virágszirmokat megdermesztő, hirtelen haragú hózápor, vagy a zsenge növényeket fenyegető, erősebb hajnali lehűlés. „Április esője elkergeti a fagyot” – mondogatták a gazdaemberek, és sokfelé a mennydörgésből is jó gabonatermésre következtettek.

Április 1. Az ugratás, tréfálkozás napja (bolondok napja)

Április első napján régen is ugratták egymást a felnőttek, de elsősorban a gyerekeket tréfálták meg. Például pénzt adtak a gyanútlan kisgyereknek, és elküldték a boltba „trombitahúrért”, „baltamagért”. A nagyobbak megtréfálták a kisebbeket, mondván: „eloldózott a cipőfűződ” vagy „leetted magad”. Ha sikerült a beugratás, akkor ilyenfajta mondókával csúfolták ki az illetőt: „Április bolondja, május szamara, fölnézett a toronyba, megnézte, hogy hány óra. Féltizenkettő, bolond mind a kettő!”

Április elsejéhez régebben több babonás hiedelem is kötődött. Úgy tartották, hogy ekkor akasztotta fel magát az áruló Júdás apostol, ezért ezt a napot a népi vallásosság hívei szerencsétlen napnak tartották. Nem volt tanácsos tyúkot ültetni, esküvőt tartani, útnak indulni, építkezést kezdeni, sőt eret vágatni sem. Az asszony- és lánynép feketébe öltözve ment templomba. Ha esett az eső abból rossz, a derült időből pedig jó és bőséges termést jósoltak. A hagyományos népi gazdálkodásban ezt a napot nem tartották alkalmasnak a vetésre, mert akkor nem számíthattak bő termésre.

Április 6. Vilmos napja

Vilmos napját sokfelé nagy figyelemmel követték a népi megfigyelők, és ha ezen a napon eső esett, akkor bizony a babonát sem nélkülözve, szűk esztendőt jósoltak.

Április 10. – Századik nap

Az esztendő századik napját főként az „aprómagvak” – hagyma, sárgarépa, mák, lóhere – vetésére tartották megfelelőnek, mert a hiedelem szerint, ha e napon kerülnek a földbe, akkor biztosan jó termést hoznak.

Április 12. Gyula napja

A tisztaság és a takarítás ideje. E napon kitakarították a házakat, ólakat, az emberek megfürödtek, az állatokat lemosdatták.

Április 14. – Tibor napja

Termésjósló megfigyelés fűződik e naphoz: úgy tartották, hogy ha ekkorra már virágzik a cseresznye, jó szőlőtermés várható.

Április 24. – Szent György napja

Sárkányölő Szent György ünnepe, aki évszázadokon keresztül a lovagok, a lovas katonák, a fegyverkovácsok, a szíjjártók és a vándorlegények patrónusa volt. Legendája szerint legyőzte a sárkányt, és kiszabadította a fogságból a királylányt. A néphagyomány e naptól számítja az igazi tavasz kezdetét. Ősi pásztorünnepként tartották számon, hiszen ekkor hajtották ki először az állatokat a legelőre. Éppen ezért sok hiedelem és szokás fűződött ehhez a dátumhoz, amelyekkel az állatok egészségét, szaporaságát, valamint a bőséges tejhozamot igyekeztek biztosítani. Például sokhelyütt a pásztorok zöld ággal megcsapkodták az állatokat, hogy egészségesek legyenek. Termékenységvarázsló és gonoszelhárító céllal a marhákat láncon, ekevason, tojáson vagy éppen a gazdaasszony kötényén hajtották keresztül. Országszerte nyírfaágakat tűztek a kerítésekre, kapukra, ajtókra, ablakokra annak érdekében, hogy távol tartsák a boszorkányokat. Jól ismert volt az a hiedelem is, hogy ha a Szent György-nap hajnalán szedett harmattal megmosakszanak a lányok, akkor nem keletkeznek szeplőik, hanem szépek és egészségek lesznek. Ez a nap jó az uborkavetésre, mert így nem válik kesernyéssé.

Április 25. Márk napja

Márk evangélista ünnepe. E nap jellegzetes szokása a búzaszentelés a római katolikusok körében. A délelőtti misét követően kereszttel, templomi zászlókkal kivonultak egy közeli búzatáblához, ahol a pap megszentelte a vetést. A hívek a bő termésért könyörögtek. A szertartás végén mindenki vitt magával a szentelt búzaszálakból, amit a következő év során megőriztek és nagy becsben tartottak. Általános szokás volt, hogy imakönyvbe tettek belőle, továbbá otthon szentkép fölé vagy a házi oltárra helyezték. A szentelt búzaszálnak gonoszűző, bajelhárító erőt tulajdonítottak.

Jeles napok áprilisban

Április 2. Az autizmussal élők világnapja, a gyermekkönyvek nemzetközi napja
Április 7. Egészségügyi világnap
Április 8. Nemzetközi roma nap
Április 11. A magyar költészet napja
Április 12. Az űrhajózás világnapja
Április 14. A könyvtárosok világnapja
Április 16. A Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja
Április 18. Műemlékvédelmi világnap
Április 21. Óvoda-nap, Friedrich Fröbel német pedagógus és óvodaalapító születésének (1782) emlékére tartják
Április 22. A Föld napja, egyike a környezetvédelmi világnapoknak
Április 23. A könyv napja, a szerzői jogok napja
Április 26. A szellemi tulajdon világnapja
Április 29. A táncművészet világnapja
Április 30. A magyar film napja
Április utolsó vasárnapja: a testvérvárosok világnapja
Kárpáti Magyar Krónika – XXVIII. (XXV.) évfolyam, 7. (381.) szám. 2024. április 1.

Ez lesz 2024 áprilisában

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

Fontosabb események

2024. március 31. – április 1. Húsvét.

2024. április 1. Csíkos táska, tele bagázsnyik címmel az 1990-es évek ukrán–magyar határszakaszán átívelő kereskedelemről szóló időszaki kiállítás nyílik a Sóstói Múzeumfaluban. A kiállítás április 1. és augusztus 20. között tekinthető meg.

2024. április 6. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervez a Nagy Vezseny 1052 m-es csúcsára. Jelentkezés és bővebb információ az egyesület honlapján (karpataljaihazajaro.com)

2024. április 10. Volodimir Mikita, Sevcsenko-díjas festőművész, az Ukrán Nemzeti Művészeti Akadémia akadémikusa, a kárpátaljai festőiskola klasszikusának kiállítása nyílik a Munkácsy Mihály Magyar Házban. A művész több mint 80, a közönség számára ismert és ismeretlen alkotásával mutatkozik be Munkácson. A megnyitó időpontja: 2024. április 10., szerda, 16.00 óra (közép-európai idő szerint). A megnyitó helyszíne: Munkácsy Mihály Magyar Ház, Kiállítóterem, Munkács, Bölcs Jaroszláv u. 10.

2024. április 10. A hungarisztikai tudományok hagyományai és perspektívái címmel tudományos szeminárium keretében emlékeznek Váradi-Sternberg János professzor születésének 100. évfordulójára az ungvári Hungarológiai Központban. Szervezők: Magyar Történelemtudományi és Ukrán–Magyar Kapcsolatok Központja, Régészeti, Etnológiai és Kulturológiai Tanszék, Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék, Hungarológiai Központ. A szeminárium keretében megnyitásra kerül a Váradi-Sternberg János-emléksarok, amelyet a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) rendezett be a család által rendelkezésére bocsátott tárgyi emlékekkel. Helyszín: Ungvár, Vár u. 12.

2024. április 11. A magyar költészet napja. Alkalomhoz illő irodalmi rendezvények, versfelolvasások a magyarlakta települések tanintézeteiben.

2024. április 11. Költészet napi szavalóverseny a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében. Helyszín: Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola. Kezdete: 10.00.

2024. április 11. Sütő Kálmán és Kecskés Béla Szavalóverseny Beregsomban a Kaszonyi Kistérség Oktatási és Kulturális Osztálya, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI), a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK), Magyarország Beregszászi Konzulátusa, a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (KMKE), a KárpátHáz Civil Szervezet, a Somi Községi Könyvtár és a Somi Irodalmárok Emlékmúzeuma szervezésében. Kezdés: 9.00 óra (közép-európai idő).

2024. április 16. A holokauszt magyarországi (kárpátaljai) áldozatainak emléknapja.

2024. április 16–20. A Kárpátaljai Magyar Irodalom Hete rendezvénysorozat a MÉKK szervezésében.

2024. április folyamán. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház (Beregszász, Munkácsi út 1.) eseményei:

2024. április 2., 10.00 és 14.00 – Mesélő Mag-diák (Hubay-terem)

2024. április 9., 12.00 és 14.30 – a Kárpátaljai Megyei Érdemes Akadémiai Népi Kórus koncertje (Nagyszínpad)

2024. április. 11., 17.00 – Víziboszorkány – monodráma Meister Éva előadásában (nagyszínpad)

2024. április. 23. és 24. – Szép Ernő: Május. Az előadás Pányik Tamás, a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem harmadéves színházrendező szakos hallgató vizsgája. Kezdete: 17.00 óra

Bővebb információ: a +380664528505-ös telefonszámon vagy a bszinhaz.szervezo@gmail.com e-mail címen.

* A méltán népszerű és közkedvelt Vitéz László figurájával érkezik Kárpátaljára Pályi János, a Blattner-díjas ismert bábművész 2024. április 15–19. között. A tíz előadásból álló turné szervezője a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház.

Az előadások időpontjai és helyszínei:

2024. április 15., hétfő, 09.30 – Beregszász
2024. április 15., hétfő, 12.00 – Beregszász
2024. április 16., kedd, 09.30 – Beregszász
2024. április 16., kedd, 12.00 – Beregszász
2024. április 17., szerda, 09.30 – Munkácsy Mihály Magyar Ház
2024. április 17., szerda, 12.00 – Munkácsy Mihály Magyar Ház
2024. április 18., csütörtök, 09.00 – Bátyú
2024. április 18., csütörtök, 12.30 – Nagydobrony
2024. április 19., péntek, 09.30 – Tiszapéterfalva
2024. április 19., péntek, 12.00 – Verbőc

Információ, helyfoglalás: +380961135059 (+Viber), bszinhaz.szervezo@gmail.com vagy személyesen a színházban (Beregszász, Munkácsi út 1., jegyiroda-szervezés).

Ajánlott korosztály: 1–4. osztály és 5–9. osztály, de akár az egész család számára kiváló szórakozást biztosít az előadás!

A belépő ára: 40 hrivnya.

2024. április folyamán. Képzőművészeti kiállítások, író-olvasó találkozók, folyóirat- és könyvbemutatók, koncertek a magyarlakta településeken

 

Vendégségben

2024. április 8. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának Élőfolyóirat estje. SZÉGYENPIAC (a kárpátaljai magyar írók, az Együtt folyóirat szerzői háborúellenes antológiájának bemutatása). Közreműködnek: Varga Katica Magyar Örökség díjas verséneklő, Ferenci Attila színművész, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház tagja, valamint az antológia szerzői: dr. Dupka György, a MÉKK elnöke, felelős kiadó, az MMA köztestületének tagja, Vári Fábián László Kossuth-díjas költő, az MMA irodalmi tagozatának vezetője. Időpont: 17 óra. Helyszín: a Magyar Művészeti Akadémia irodaháza (1062 Budapest, Andrássy u. 101.)

2024. április 27. Meghívó: Egy csipet Kárpátalja Felvidékre: kárpátaljai irodalmi, kulturális élet a háború árnyékában. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a magyar költészet napja alkalmából megrendezett eseményünkre, ahol Kárpátalja íróival találkozhat a felvidéki olvasó. Az est során bemutatkozik Dupka György, Shrek Tímea, Sz. Kárpáthy Kata, Györkené Csákány Marianna és Ivaskovics József. Irodalmi előadások, könyvbemutatók, irányított és kötetlen beszélgetések, megzenésített versek várják majd az érdeklődő közönséget. Kezdés: 16:00 óra. Helyszín: Zselíz, Magyar Ház. Szervezők: Csemadok Zselízi Alapszervezete és Sacher Polgári Társulás. Bíró Bernadett eseménye.

 

Jeles személyiségek évfordulói

 • Április 8. Ezen napon született Nagy Zoltán Mihály (Nagymuzsaly, 1949. április 8.) József Attila-díjas költő, író, szerkesztő, az MMA Irodalmi Tagozatának tagja.
 • Április 10. Ezen napon született Kátainé Szilvay Ingrid zongoraművész, tanár, költő, műfordító (Ungvár, 1963. április 10.).
 • Április 11. Ezen napon született Dupka György (Tiszabökény, 1952. április 11.), PhD történész, szerkesztő.
 • Április 16. Ezen napon született Soltész Gabriella (Tekeháza, 1948. 04. 16.) festőművész.
 • Április 19. Ezen napon született Schober Ottó (1932. április 19. – †Budapest, 1919. február 6.) rendező, író.
 • Április 19. Ezen napon született Csordás László (Eszeny, 1988. április 19.) irodalomtörténész, főiskolai oktató.
 • Április 21. Ezen napon született Szepesi Attila (Ungvár, 1942. április 21. – Budapest, 2017. március 30.) József Attila-díjas költő, publicista, pedagógus, szerkesztő.
 • Április 24. Ezen napon született Tárczy Andor (Ungvár, 1954. április 24.) költő, fordító, újságíró.
 •  

FELHÍVÁSOK, KÖZLEMÉNYEK

Szól a fülemüle!” – X. Kárpátaljai Népzenei és Néptánc Tehetségkutató

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány X. alkalommal hirdeti meg a „Szól a fülemüle!” – Kárpátaljai Népzenei és Néptánc Tehetségkutatót. A program szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja. A rendezvény védnöke a Pál család.
A tehetségkutató célja, hogy a felnövekvő gyermekek minél szélesebb körben ismerjék meg a magyar népzene és néptánc csodálatos világát.
Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bármely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.
A jelentkezés feltételei:
A tehetségkutatóra a 6 és 17 év közötti, kárpátaljai tanintézményekben tanuló, hagyományápoló hangszeres szólisták, hangszer­együttesek, szólótáncosok/táncospárok és néptáncegyüttesek jelentkezését várjuk 2024. május 6., 15.00 óráig.
Minden kategóriában két korcsoportban lehet jelentkezni:
I. korcsoport: 6–11 éves kor között
II. korcsoport: 12–17 éves kor között
Egy tanuló több kategóriában is nevezhet!
Több műsorral való indulás esetén külön-külön regisztráció szükséges!
Kérjük, hogy olyan produkcióval jelentkezzenek, amellyel korábban még nem versenyeztek a „Szól a fülemüle!” tehetségkutatón.
Fontos, hogy vegyék figyelembe a versenyszabályzatban meghatározott időtartamot és létszámot!
A versenyzők életkora nem haladhatja meg a versenyszabályzatban megengedett korhatárt!
A teljes versenyszabályzat ezen a linken elérhető:
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet!
Népzene kategória regisztrációs űrlapja (hangszeres szólisták, hangszeregyüttesek):
Néptánc kategória regisztrációs űrlapja (szólótáncosok/táncospárok és néptáncegyüttesek):
A tehetségkutató megvalósításának időpontja: 2024. május 25.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
Cím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
A program Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársaitól a genius.ktst@kmf.org.ua e-mail-címen kaphatnak munkanapokon 8.00–16.00 óra között.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

A Munkácsi Szent István Líceum felvételt hirdet a 8., 9. és 10. osztályba

Az űrlap kitöltésével online módon lehet jelentkezni a 2024–2025-ös tanévre.

Szakirányunk a számítástechnika és az angol, illetve német nyelv, melyeket a két felső osztályban emelt óraszámban tanítunk.

Diákjainknak lehetőségük van angol nyelvvizsga megszerzésére.

A felvételt nyert diákok számára minden igényt kielégítő kollégiumi ellátást és étkeztetést biztosítunk.

Felvételi vizsgák a 8. és 9. osztályba:

 • magyar nyelv (tollbamondás);
 • matematika (írásbeli és szóbeli);
 • beszélgetés hitismeretből.

Felvételi vizsgák a 10. osztályba:

 • magyar nyelvből és irodalomból teszt (az ukrán iskolások számára ukrán nyelvből és irodalomból);
 • matematika (írásbeli és szóbeli);
 • beszélgetés hitismeretből.

Líceumi nyílt nap és konzultáció a jelentkező diákok, szüleik és minden érdeklődő számára: 2024. április 12. (péntek) és 2024. május 4. (szombat), 9.00 óra (közép-európai idő szerint).

A felvételre való jelentkezés határideje: 2024. május 15.

A jelentkezéshez szükséges a helyi lelkipásztor ajánlólevele, a születési bizonyítvány, illetve személyi igazolvány, az identifikációs kód és a lakcímigazolás másolata, valamint 2 db 3x4 cm-es igazolványkép. Az említett dokumentumokat elegendő, ha a felvételi vizsgákra hozzák magukkal a jelentkezők.

A felvételi vizsgák időpontja: 2024. május 18. (szombat), 9.00 óra (közép-európai idő szerint).

 

Felvételt hirdet a Péterfalvai Református Líceum.

A Péterfalvai Református Líceum felvételt hirdet a következő, 2024–2025-ös tanévre. Jelentkezhet minden diák, aki 2024 júniusáig befejezi az általános iskola 4., 5., 6., 7., 8. vagy 9. osztályát. Az alsóbb évfolyamok számára, 7. A felvételire való jelentkezés határideje: 2024. április 12., 12.00 óra. A felvételi vizsgára a jelentkezőknek 2024. április 13-án, szombaton, fél 8-ig kell megérkezniük. A 8., 9. és 10. osztályba jelentkezők számára magyar nyelvből és irodalomból, valamint matematikából és bibliaismeretből áll a felvételi. Az 5., 6. és 7. osztályba jelentkező diákok számára – a szóbeli ismerkedés mellett – magyar nyelvű tollbamondásból és matematikából áll a felmérő. A Péterfalvai Református Líceum 2024. február 17-én 10 órai kezdettel nyílt napot szervezett. Ezen a napon az érdeklődő szülők és diákjelöltek részletes betekintést nyerhettek iskolánk életébe, mindennapi eseményekbe, hétvégi programokba, külföldi és belföldi utazásainkba. Bemutattuk számukra az intézmény bázisát, kollégiumát, és bővebb tájékoztatást nyújtottunk a felvételi vizsgával kapcsolatban is. A líceumban az idei tanévben is az 5–11. osztályokban folyik az oktatás. A felvételi vizsga napjáig benyújtandó dokumentumok:

 • lelkészi ajánlólevél
 • a születési bizonyítvány vagy személyi igazolvány, valamint az identifikációs kód másolata
 • az elmúlt 3 év versenyei során szerzett dobogós oklevelek másolata
 • jelentkezési lap

Az érdeklődők bővebb információt kaphatnak a felvételi követelményeiről (felvételi témakörök és feladatok) az intézmény közösségi oldalán, amely a lenti linken elérhető.

Az intézmény elérhetőségei:

90354 Péterfalva, Kossuth u. 1/a

E-mail: prlgimi95@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/peterfalvaireformatusliceum

A Péterfalvai Református Líceum szeretettel várja a felvételizni vágyókat!

„A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.” (Példabeszédek 9,10).

 

Méhes György-kisregénypályázat

Méhes György Kossuth-díjas alkotó jelentős írói tevékenysége, az egyetemes magyar művelődés és nemzettudat megtartóerejének kimunkálásában vállalt szerepe példaként szolgál a kortársalkotóknak.

Azért új, magyar történelmi kisregények születésének ösztönzésére a Méhes György – Nagy Elek Alapítvány és a Magyar Írószövetség „MÉHES GYÖRGY–KISREGÉNYPÁLYÁZATOT” hirdet. A pályázatra olyan alkotással lehet jelentkezni, amely megfelel a műfaj követelményeinek, terjedelme minimum 100 000, maximum 200 000 leütés, magyar történelmi eseményt dolgoz fel.

A pályázatra azok az alkotók jelentkezhetnek, akik tagjai valamely anyaországi vagy határon túli reprezentatív írószervezetnek (Magyar Írószövetség, Erdélyi Magyar Írók Ligája, Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Fiatal Írók Szövetsége, Szépírók Társasága, Magyar PEN Club).

Díjazás:

 • 1. helyezett: 2  500 000 Ft
 • 2. helyezett: 1 500 000 Ft
 • 3. helyezett: 1 000 000 Ft

Nevezési díj: a nevezés ingyenes.

Minden szerző 1 művel pályázhat.

A pályázóktól korábban nyomtatásban, internetes felületen még részleteiben sem publikált műveket várunk.

A pályázat benyújtása

A pályázat anonim, így a beküldendő pályaműre csak a jelige és a mű címe kerüljön. A szerző nevét a beküldött dokumentum címe se tartalmazza! A pályaműveket a Magyar Írószövetség egy munkatársa kizárólag az erre a célra létrehozott e-mail–címen keresztül fogadja – az anonimitás biztosítása érdekében csak neki van hozzáférése az e-mail-fiókhoz. A Magyar Írószövetség a pályaműveket anonimizálva adja át a zsűrinek.

A pályázati anyagot elektronikus formában kell beküldeni, csatolt fájlként, *.docx vagy *.pdf kiterjesztésben. A levél tárgya a pályázat címe legyen.

A küldött e–mail tartalmazza csatolmányként a pályázati művet. A legjobb pályázatok beküldői a feladó e-mail–címére értesítést kapnak a zsűri döntéséről. Ekkor kérjük, hogy válaszlevelükben közöljék a pályázat meghirdetőivel személyes adataikat és további elérhetőségeiket.

Beküldési cím:mehesgyorgypalyazat@gmail.com

Beküldési határidő: 2024. május 14.

A pályázat elbírálása

A pályázatok elbírálását szakmai zsűri végzi. Nagyszámú pályázati munka esetén a kiíró fenntartja a többlépcsős zsűriztetés lehetőségét. A kiíró fenntartja a jogot megosztott díjak kiadására, illetve arra, hogy a pályaművek minősége függvényében egyes helyezéseket ne ítéljen oda.

A sikeresség szempontjai:

Az elbírálás kiemelt szempontja az irodalmi megalkotottság, érték.

Bírálati határidő: 2024. szeptember 30.

Díjátadás: 2024 októberében, ünnepi műsor keretében.

További információk

A pályázat beadásával, a pályázó

• elfogadja a pályázati kiírás feltételeit;

• nyilatkozik arról, hogy a beadott mű saját szellemi terméke, a saját tulajdonát képezi, és nem sérti mások szerzői jogait. Ez irányú minden jogi felelősség a pályázót terheli;

• nyilatkozik arról is, hogy a pályázatra beadott mű korábban nem jelent meg sem nyomtatásban, sem internetes felületen;

• nyilatkozik arról, hogy az adatvédelmi tájékoztatást megismerte és adatai kezeléséhez hozzájárul.

Amennyiben a beküldött mű nem felel meg a pályázati kiírás feltételeine

Forrás: Magyar Írószövetség

* * *

Tehetséggondozás, tehetségek felkutatása. Főhajtás Dsida Jenő emléke előtt. A Gyermekjóléti Alapítvány és a 30 éves Országos Mécs László Irodalmi Társaság pályázati felhívása.

Beküldési határidő: 2024. május 31.

Web: http://dsida-jeno-emlekdij.webnode.hu

Pályázatunk témája szabadon választott.

A pályázat weboldala

http://dsida-jeno-emlekdij.webnode.hu

Pályaművek feltöltése: https://forms.gle/ZoaEz8AwBNS87dH79

A pályázók köre:

A pályázatunkra amatőr és rendszeresen publikáló szerzők tollából is várunk műveket, melyek tartalmukban igazodnak Dsida Jenő költői szellemiségéhez, mondandójához.

Pályázhatnak hazai és határon túl élő alkotók is, magyar nyelven írt művekkel.

Alsó életkori határ: 14. életév.

A pályázat célja:

Ráirányítani a figyelmet a magyar irodalomra, a magyar nyelven írt alkotásokra. Új irodalmi művek írására ösztönzés. Tehetséggondozás, tehetségek felkutatása. Főhajtás Dsida Jenő emléke előtt.

Formai követelmények:

Pályázni versekkel, prózai művekkel lehet.

A pályázatot kizárólag word dokumentumban kérjük beküldeni itt:

Egy pályázó maximum 5 alkotással nevezhet. A prózák nem lehetnek hosszabbak 4 gépelt A4-oldalnál.

A pályázat nem jeligés, ám lehet írói nevet (jeligét) is használni.

A pályázó a pályázaton történő részvételével automatikusan hozzájárul, hogy műve térítésmentesen megjelenjen a kiíró valamely elektronikus, vagy nyomtatott kiadványában.

Pályázati támogatói díj – adomány: 5000 Ft/pályázó

A Gyermekjóléti Alapítványnak / Országos Mécs László Irodalmi Társaságnak szánt adományokat kérjük, az alábbi számlaszámra utalják:

Számlaszám: K&H Bank Zrt. 10403318-50526789-83551000

Közleménybe írandó: adomány a Dsida Jenő Emlékdíj pályázathoz

Támogatói díjat-adományt a kiíró nem fizet vissza.

A befolyt támogatói díjat-adományt kizárólag irodalmi és kulturális, közművelődési rendezvényeink, pályázataink finanszírozásához, elektronikus webfelületeink fenntartására fordítjuk.

A kiíró a felhívásban foglaltaktól eltérhet, indokolt esetben a pályázatot felfüggesztheti, a pályázati határidőket és feltételeket módosíthatja.

A pályázó a pályázaton történő részvételével hozzájárul, hogy alkotását, alkotásait a kiíró korlátozás nélkül- honorárium, royalty fizetése nélkül- felhasználhassa nyomtatott vagy elektronikus kiadványaiban.

A pályaművek zsűrizése szakmai zsűri: a kiíró által felkért magánszemélyek

A pályázati végeredmény ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva.

A pályázati anyag publikálása: a beérkezett pályaművekből e-antológiát szerkesztünk, és megjelentetjük a www.mek.oszk.hu oldalon Minden pályázónk kap publikálási lehetőséget!

Díjazás:

A díjazottakat e-mailben is értesítjük!

 • I. helyezett: Dsida Jenő Emlékdíj Aranyoklevél + 20 000 Ft alkotói támogatás + önálló e-antológia megjelentetés a díjazott műveiből
 • II. helyezett: Dsida Jenő Emlékdíj Ezüstoklevél Oklevél + 10 000 Ft alkotói támogatás
 • III. – V. helyezett: Oklevél

A kiíró a változtatás jogát fenntartja.

Szponzorációt, tárgyjutalom-felajánlást szeretettel és szívesen fogadunk!

Forrás: pafi.hu

 

A XVIII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Nemzeti Tehetség Program, valamint Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatásával meghirdeti a XVIII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát (XVIII. KTDK).

A KONFERENCIA IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE:

2024. május 17., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász.

A KONFERENCIA CÉLJA:

A KTDK-konferenciasorozat eredeti célja a kárpátaljai felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai önképzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése.

A XVIII. KTDK-t olyan, Kárpát-medencei hatókörű tudományos-művészeti hallgatói fórumként szervezzük, amely segíti e teljes régióban az egyetemista-főiskolás fiatal kutatók és befogadó műhelyeik között új tudományos és emberi kapcsolatok megteremtését, a már létező kapcsolatok elmélyítését.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN KAPHATÓ:

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,

90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna,

tel.: + 380-31-41-4-29-76,

e-mail: genius.kftt@kmf.org.ua,

honlap: www.genius-ja.uz.ua

 

Könyvespolc – 2024

Az Együtt című irodalmi-művészeti-kulturális-humán tudományi folyóirat 2002–2023 között megjelent számai itt tekinthetők meg:

http://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt

https://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=595

 

Kárpátaljai magyar könyvek

(Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György)

Megjelent

Szégyenpiac. Tollal a békéért az orosz-ukrán háború árnyékában. Az Együtt szerzői körének antológiája, 2014–2024. Illusztrációk: Kutasi Csaba. Összeállította, a jegyzeteket írta: Dupka György. Lektorálta, előszót írta: Vári Fábián László. Felelős szerkesztő: Szemere Judit. MÉKK–Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2024. Tárolt változata: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/szegyenpiac

Shrek Tímea: Ördögszeg. Mesegyűjtemény. Kutasi Csaba illusztrációival. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. MÉKK–Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2024. Tárolt változata: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/ordogszeg

 

Előkészületben

A GULÁG-GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján, 2023. Nemzetközi emlékkonferencia, Beregszász, 2023. november 17. A Szolyvai Emlékpark Évkönyve. Összeállította, a jegyzeteket írta: dr. Dupka György. Lektorálta: dr. Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. Szolyvai Emlékpark–MÉKK, Ungvár–Budapest, 2024. Kárpátaljai Magyar Könyvek 300.

Dupka György, Zubánics László: In memoriam Váradi Sternberg János. A 100 éve született neves kárpátaljai történész emlékkönyve. KMMI-füzetek XXXII. Sorozatszerkesztő: Zubánics László elnök. Felelős szerkesztő: Szemere Judit. Kiadja: a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet. Ungvár–Beregszász, 2024.

Dupka György: 30 éve a magyarság szolgálatában, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége. Lektorálta: Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. MÉKK–Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2024.

 

Hasznos kulturális, irodalmi, művészeti, tudományos információk

Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (ezen belül: Együtt irodalom-művészet-Humán tudományok-kultúra című kéthavi folyóirat): https://kmmi.org.ua/ ; https://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt

Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat tárolt változata: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek

KMMI-füzetek sorozat tárolt változata: https://kmmi.org.ua/konyvtar/kmmi-fuzetek

Kárpáti Magyar Krónika tárolt változata:

https://kmmi.org.ua/konyvtar/egyeb

 • Kovács Vilmos Irodalmi Társaság: http://kvit.hu
 • RIT, Kárpátalja Magyar Képzőművészek és Iparművészek Révész Imre Társasága: https://reveszimretarsasag.hu/
 • Kárpátaljai Credo verséneklő Együttes. Kárpátaljai magyar zene Kárpátaljáról (lemezek): http://credo.def.hu/Hazunktajilemezek.htm
 • Szolyvai Emlékpark: https://szolyvaipark.org/
 • Kárpátaljai Tudományos Adatbank: https://karpataljaiadatbank.com/
 • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola: www.kmf.uz.ua
 • Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási és Tudományos Intézet: https://umoti-uzhnu.university/hu/fooldal/
 • Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács: http://kmat.uz.ua

 

Hasznos média linkek

    http://karpataljalap.net

    http://kiszo.net

    https://www.karpatinfo.net

    http://www.karpatalja.ma

    Karpat.in.ua

 

Dokumentumfilmek

(A YouTube-on elérhető népszerű dokumentumfilmek)

* Kárpátaljai tragédia. Rendező: Hajduk Márta.

https://www.youtube.com/watch?v=hge17S3IEeE

* Látótér – Nyelvháború Kárpátalján

https://www.youtube.com/watch?v=OMViNQmz5a4

* Kárpátalja

https://www.youtube.com/watch?v=XycFjziEQgY

* Szerelmes földrajz. Kárpátalja. Vári Fábián László költő, tanár beszél szülőföldjéről.

https://www.youtube.com/watch?v=uUZqs3nOhRU

* "ЦІНА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ЖИВИХ" фільм-реквієм/Az élet értéke az élő földön film-rekviem, I. rész. Перша частина відеопроекту: Трилогія «Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси 1944–1955 рр.». A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

https://www.youtube.com/watch?v=1IbWRIODDY0&list=LLHHlqP_5FDFpREps38a4MCA&index=3

         * "Щоб не плакало небо над Україною" (Hogy ne sírjon az ég Ukrajna felett), 2015 р. "Damit der Himmel über der Ukraine nicht weint". Okszana Golovcsuk film-rekviemje, II. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

https://www.youtube.com/watch?v=D3g276LcjUI&feature=share&fbclid=IwAR3L3VYRSjMYOyIrwvxnwlo0rpbkOnkAWg_RECbOjs7gD001PwirqQOF0jU

* Намальована війна, 2015. Namaliovana viyna (Megfestett háború), 2015. Drawing War, 2014. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, III. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

https://www.youtube.com/watch?v=bG0Kl0c6ZDA

https://www.youtube.com/watch?v=bG0Kl0c6ZDA&list=LLHHlqP_5FDFpREps38a4MCA&index=1

 

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua, www.umdsz.info, https://umoti-uzhnu.university/hu/fooldal/   stb.

 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.

Megjelenik: havonta két alkalommal.

Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.

A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

Hírek

 • Kárpátalja anno: Lator László, Tiszasásvár szülötte

  Egy éve, 2023. július 17-én, életének 95. évében hunyt el Lator László Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, esszéista. Kárpátalján, az Ugocsa vármegyei Tiszasásváron látta meg a napvilágot 1927. november 19-én. Beregszászon járt gimnáziumba, itt élte át a II. világháború borzalmait. Min...

 • Hagyományok Háza Hálózat: kézműves tábor Visken – Ékszerek, ünnepi dekorációk, játékok

  A Hagyományok Háza Hálózat szervezésében idén immáron negyedik alkalommal szerveztek felnőttek számára kézművestábort, melynek ezúttal – immáron második alkalommal Visk adott otthont. A program célja, hogy a Kárpátalján gyerekekkel foglalkozó kézművesek megismerhessék és elsajátíthassák a természete...

 • Szeretjük látni a nevünket leírva, de mi a tétje?

  Hiszek abban, hogy a mostani fiatalokhoz akkor ér el leghatásosabban egy szerző, ha maga látogatja meg őket. A fiatalok nélkül meg minden hiába – mondja Lőrincz P. Gabriella József Attila-díjas költő, aki nem szereti a nyarat, s aki az utazásokban ma már nem a mélységeket keresi. A kárpátaljai szerz...

 • Megemlékezés a turulmadaras emlékműnél – Szabadságharcaink üzenete

  A szabadság ugyan minden nép számára természetes állapot, ám nem adódik magától, azért nemzedékek sokaságának állandóan meg kell küzdeni. Itt, a Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájának helyszínén, a Tiszaújlak határában felállított turulmadaras emlékműnél 321 év elmúltával most arról beszélünk...

 • Rákóczi első diadala

  321 évvel ezelőtt, 1703. július 14-én aratta első győzelmét II. Rákóczi Ferenc a tiszabecsi révnél. A fejedelem úgy fogalmazott Emlékirataiban, hogy „ez volt az első, habár jelentéktelen összecsapás”.

 • Ma ünnepli 80. születésnapját Rubik Ernő

  Ma ünnepli 80. születésnapját Rubik Ernő Kossuth-díjas építészmérnök, tárgytervező, a nemzet művésze, a Szent István-rend kitüntetettje, aki ötven éve alkotta meg a világsikerű Rubik-kockát.

Copyright © 2024 KMMI