Kárpáti Magyar Krónika – XXVII. (XXIV.) évfolyam, 22. (372.) szám. 2023. december 1.

Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2023

Ez VOLT 2023 novemberében

 

Elismerések

* Prima díjas lett Füzesi Magda József Attila-díjas költő, az MMA tagja.

* Három évtizedes újságírói-szerkesztői munkássága elismeréseként br. Eötvös József Sajtódíjban részesült Kovácsné Marton Erzsébet, a Kárpátinfo felelős szerkesztője. A Magyar Páneurópa Unió által alapított elismerést évente egy hazai és egy külhoni személyiség kapja.

* A Bethlen Gábor Alapítvány Márton Áron-emlékéremmel tüntette ki a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatot. A szervezet nevében a BJMSZ elnöke, Makuk János vette át az elismerést.

* A Bethlen Gábor Alapítvány Teleki Pál-érdemrendet adományozott Dupka György kárpátaljai történésznek.

* Az Emberi Méltóságért kitüntetésben részesítette Orosz Ildikót, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) elnökét az Emberi Méltóság Tanácsa.

* Popovics Béla helytörténész, a Munkácsi II Rákóczi Ferenc Középiskola és a Szent István Líceum magyar irodalom és művészettörténet tanára kapta idén a Hadik-díjat. Az átadóra november 25-én a 11. Hadik András hagyományőrző jótékonysági bál megnyitóján került sor Budapesten, az Egyetemi Katolikus Gimnáziumban. Az elismerést Makray Katalin, Schmitt Pál volt köztársasági elnök felesége adta át.

Gratulálunk a díjazottoknak!

Fontosabb események

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

2023. november 2. 15 éves a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet címmel Dupka György és Zubánics László közreadásában megjelent a KMMI-füzetek 30. kiadványa, amely a KMMI honlapján is olvasható: https://kmmi.org.ua/.../books-pdf/2020/KMMI15_001-263.pdf

A Beregszász székhelyű Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet 2008-tól igen széles palettán van jelen a kárpátaljai magyar közéletben, kiegyensúlyozott és független kultúrpolitikája révén sikerült egy olyan alkotói műhelyt létrehozni, amely a régió közéletének legjobbjait tömöríti. A hagyományőrző, értékteremtő eredményeket csakis csapatmunkával tudtuk elérni. Köszönettel tartozunk minden olyan öntevékeny segítő- és küzdőtársnak (Ambrus Pál, Bartos József, Bíró Tibor, Bodák Erzsébet, Borbély Ida, Deme Ibolya, Fuchs Andrea, Homoki Gábor, Kovács András, Kovály Csilla, Kótun Jolán, Lőrincz P. Gabriella, Marcsák Gergely, Matl Péter, Nagyné Szakadáti Rita, Ötvös Ida, Popovics Nikoletta, Prófusz Marianna, Páva István, Páva Erika, Ráti Éva, Rusznák György, Sepa János, Shrek Tímea, Szabó Árpád, Szabó Tibor, Szemere Judit, Varga Éva, Varju Zoltán, Vári Fábián László, Zékány Krisztina – hogy csak néhány nevet említsek a teljesség igénye nélkül), akik kezdettől fogva közreműködtek a KMMI által a magyarság szolgálatában megvalósított különféle programokban.

2023. november 2. Megjelent a Kárpátaljai Szövetség folyóirata, a Kárpátaljai Hírmondó 2023/3 száma (főszerkesztő: Szemere Judit). A kárpátaljai magyarság életét bemutató beszámolók mellett közölték Botlik József, Zubánics László tanulmányát, Balla Teréz visszaemlékezését, Weinrauch Katalin és Szöllőssy Tibor írását. Bemutakozik ifj. Kokas Károly néptáncos. Beszélgetés olvasható Zsukovszky Miklós református lelkésszel.

2023. november 3. Sepsiszentgyörgy. „Azt mondták, csak néhány napi munka…” címmel szakmai konferenciát rendeztek a kolozsvári Historikus Egyesület és a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre szervezésében. A konferenciát követő könyvbemutatón többek között prezentálták a Közösség és egyén a szovjet fogságba hurcoltak kontexusában (szerk. Bodnár Zalán és Pomázi-Bárdonicsek Dominika) c. GKNT-tanulmánygyűjteményt, amely mások mellett tartalmazza a kárpátaljai kutatók (Bimba Brigitta, Dupka György, Molnár D. Erzsébet) dolgozatait is. Lélekben mi is ott voltunk.

2023. november 4. A Pesti Vármegyeháza dísztermében a Bethlen Gábor Alapítvány díjátadó ünnepségén Lezsák Sándor és Bakos István ünnepélyes keretek között átnyújtotta a Bethlen Gábor-díjat Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspöknek, a Márton Áron-emlékérmet a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat számára Makuk János elnöknek, a Teleki Pál-érdemérmet Dupka György történésznek, írónak és Szécsi Árpád politológusnak. Méltatók: Lezsák Sándor, Nagymihály Zoltán történész, kurátor, Szabó András előadóművész, kurátor és Bakos István művelődéstörténész, kurátor. Zárszót mondott Lezsák Sándor, a kuratórium elnöke, a Magyar Országgyűlés alelnöke. Műsorvezető: Házi Balázs, a BGA titkára. Közreműködött Kiss Gy. László tárogatóművész.

A Bethlen Gábor Alapítvány kárpátaljai kitüntetettjei: Teleki Pál-érdeméremmel eddig 2006-ban Nagy Zoltán Mihály írót, az Együtt folyóirat főszerkesztőjét, 2007-ben a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetséget tüntették ki.

2001-ben Bethlen Gábor-díjban részesült Vári Fábián László költő. A Márton Áron-e mlékérem kitüntetettje lett 1989-ben a KMKSZ, 1997-ben Majnek Antal püspök, 2017-ben Matl Péter szobrászművész, 2019-ben Milován Sándor politikus.

2023. november 4. Ukrajna Oktatási Minisztériuma közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozza, hogy az oktatási intézmények alkalmazottainak munkaidőben ukránul kell beszélniük. Kiváltképpen: a tanórákon és az oktatási anyagokban (kivéve azokat a tantárgyakat és kurzusokat, amelyeket az oktatási intézmény oktatási programja szerint idegen vagy őshonos és nemzeti kisebbségi nyelveken oktatnak); az oktatási intézmények tanárainak, oktatóinak és egyéb munkatársainak a diákokkal (tanulókkal) és egymással való kommunikációjában.

2023. november 4. A Sárosoroszi Községi Könyvtár szervezésében (vezetője Gáti Gyöngyi) filmvetítéssel egybekötött Petőfi-estet rendeztek Sárosorosziban a 200 éve született egyik legnagyobb magyar költő emlékére. A beregszászi Szent Kereszt kórus megzenésített Petőfi-versekkel, zenés-irodalmi műsorral lépett fel. A programot Krajnik Irén kórusvezető állította össze, valamint ő kísérte harmonikán a kórustagokat. A rendezvény második részeként a Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány (vezetője Fehér Rita) által készített Ismeretlen Kárpátalja című filmet vetítették le.

2023. november 4. Először került megrendezésre a Vérke-parti városban a BeregCulturFest jótékonysági folklórfesztivál. A szervezők a befolyt pénzösszeggel az ukrán fegyveres erőket és a Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórházat támogatták.

2023. november 4. A huszti járási Alsóhidegpatak (Nizsnyij Sztudenij) faluban pénteken lebontották a szovjet katona emlékművét. Ezt Vadim Pozdnyakov, a Dekommunizáció. Ukrajna civil szervezet társalapítója Facebook-oldalán jelentette be.

* Exhumálni kezdték a Szolyva központján lévő obeliszk alatti tömegsírt, amelyben szovjet katonák földi maradványai voltak. A helyszínen dolgozó szakemberek egy német katona maradványaira bukkantak a sírok között. Nagy a valószínűsége, hogy a harctérről szállították oda, s szovjet katonaként temették el.

A holttestet egyenruhája alapján azonosították.

2023. november 4. Nagymuzsalyban ünnepélyes keretek között adták át a falu tájházát, amely a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) által közösen benyújtott pályázatnak köszönhetően jöhetett létre, az Európai Unió HUSKROUA programjának támogatásával. Avatóbeszédet mondott Fülöp Barna beregszászi magyar konzul, Mester András, a KMTT elnöke, Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. A nemzeti színű szalagokat Albertné Simon Edina ungvári magyar konzul, Sin József, a KMKSZ beregszászi járási elnöke, Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke és Jakab Erika, a helyi KMKSZ-alapszervezet elnök asszonya vágták át, majd Baksa Zsolt református lelkész Isten áldását kérte az új intézményre. A házat az 1895-ben született Varga Boldizsár építette az 1920-as években.

2023. november 5. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) által elindított MunKaland program járata a beregszászi színházba vezetett. A programon közel húszfős csapat vett részt, kicsik, nagyok vegyesen. A részletes körutat Vass Magdolna, Rajkó Balázs, Cséke Adrienn és Szabó Dezső vezette.

2023. november 6. A Magyar Nemzeti Levéltár, valamint a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága megrendezte a Közösség és egyén a szovjet fogságba hurcoltak kontextusában című kötet bemutatását a MNL Országos Levéltára, Kiállító- és konferenciateremben. Köszöntő beszédet mondott Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, Latorcai Csaba miniszterhelyettes, a Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, akik a Gulág- és Gupvikutató Intézet további kutató, tényfeltáró tevékenységét összehangolt támogatásban kívánják részesíteni. Bognár Zalán, a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága elnöke, a Gulág- és Gupvikutató Intézet igazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem docense köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik támogatják a GKNT-projekt megvalósítását.

Ezt követően Bognár Zalán és Pomázi-Bárdonicsek Dominika, a kötet két szerző-szerkesztője moderálásában a könyvbemutató kerekasztal-beszélgetésben közreműködött Horváth Miklós, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára; Kőrösi Mihály helytörténész, Mezőberény alpolgármestere, a GKNT alelnöke; Dupka György történész, a Szolyvai Emlékparkbizottság titkára, a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága ügyvezető elnöke; Muskovics Andrea Anna néprajzkutató, muzeológus, a budaőrsi Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény munkatársa, valamennyien a bemutatott tanulmánygyűjtemény társszerzői, akik a kiadvány 19 szerzője nevében is szólva, fontosnak tartják a Kárpát-medencei szintű GULAG-GUPVI-kutatást intézményes keretek között, nemzeti ügyként kezelik a mintegy egymillió Szovjetunióba elhurcolt magyar állampolgár szenvedéstörténetének sokrétű feldolgozását.

2023. november 5. Eltemették Rákosi István beregszászi katonát A hírt Babják Zoltán polgármester közölte Facebook-oldalán. Rákosi István az első roma nemzetiségű elhunyt harcos a kistérségben. Donyeck megyében vesztette életét az ellenséggel vívott harcban. A gyászszertartásra a temető ravatalozójában került sor.

2023. november 6. Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese, Magyar Levente ismét megyénkbe látogatott. A nap első felében Ungváron, a megyeházán zárt körű megbeszélést folytatott Viktor Mikitával, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal vezetőjével és Roman Szarajjal, a Kárpátaljai Megyei Tanács közelmúltban megválasztott új elnökével, akikkel a már folyamatban lévő, illetve a tervezett infrastrukturális fejlesztésekről tárgyaltak. Délután Magyar Levente, Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja, Viktor Mikita és Roman Szaraj ellátogattak az ungvári Kálvária sírkertbe, ahol virágkosarakat helyeztek el a háborús hősök emlékművénél, és lerótták kegyeletüket a háborúban elesett katonák parcellájában.

2023. november 8. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Beregszászi Képzési Központjában mutatták be Beregszászi Anikó és Dudics Lakatos Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszékének oktatói Huszonkettő – A kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés 22 évének története című monográfiáját.

2023. november 8. Felavatták Váradi-Sternberg János történész professzor (1924–1992) emléktábláját az Ungvári Hungarológiai Központban. Az eseményt dr. Zubánics László történész, tanszékvezető nyitotta meg, amelyen jelen voltak a történész leszármazottjai is. A kuruc korszak, a magyar–szláv kapcsolatok legendás kutatója, Váradi-Sternberg János Nagyváradon született 1924. január 10-én. Hányattatott gyermekkorát követően egyetemre ment és történelmet tanult. 1949-ben került az ungvári egyetemre, ahol gyakornokként, docensként, majd professzorként dolgozott 1989-ig. 1990-ben főmunkatársa lett az ungvári Szovjet Hungarológiai Központnak. Négy önálló kötete jelent meg. 1989-ben a Magyar Népköztársaság csillagrendjével, 1991-ben a Lotz János-emlékéremmel tüntették ki. Elhangzott többek között, hogy a 35 éves intézményen belül is új korszak veszi kezdetét. Ezért nagy adósságot törlesztett az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézete (igazgató: dr. Spenik Sándor), a Hungarológiai Központ (igazgató: dr. Berta Nóra) és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (elnök: dr. Zubánics László), hogy a magyar tudomány napja alkalmából emléket állított az Ungvári Állami Egyetem professzorának, aki jövőre lenne 100 esztendős.

2023. november 8. A Magyarság Háza Irodalmi Szalonban sor került a beregszászi Shrek Tímea Együtt-nívódíjas író könyvbemutatójára. A szerzővel Kalocsai Andrea, a közmédia műsorvezetője beszélgetett. Majd a kárpátaljai novellista dedikálta a Halott föld ez című könyvét a szép számban megjelent irodalomkedvelőknek. Dupka György író az Együtt c. irodalmi folyóirat szerkesztőbizottsága nevében szintén gratulált a kiadvány aktív szerzőjének, aki örömmel fogadta a hírt, hogy az Ördögszeg c. mesegyűjteményének megjelentetését Kutasi Csaba illusztrációival előreláthatólag karácsonyra időzítik.

2023. november 9. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közös szervezésében rendhagyó történelemóra valósult meg a szovjet rabságból Magyarországra visszatérő foglyok hazatérésének 70. évfordulója alkalmából. A rendezvénynek a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Beregszászi Tehetségpontja adott otthont. A jelenlévőket Váradi Natália, a „GENIUS” Alapítvány igazgatója köszöntötte. A XX. század kegyetlen diktatúrája kapcsán beszédet mondott Nagyné Pintér Jolán, a Gulág Alapítvány elnöke. A köszöntőket követően „A nép ellensége” című monodrámát tekinthettük meg Sztankay Orsolya színművész előadásában. A mű Rohr Magdolna, Nagyné Pintér Jolán édesanyjának GULAG-ot megjárt kálváriáját mutatja be. Ezt követően dr. Kovács Emőke történész tartott előadást a GULAG-ról és a korszak feldolgozottságáról. Zárszót mondott Király Katalin, a Szakképzési Intézet igazgatóhelyettese.

A program délután folytatódott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, ahol online kapcsolaton keresztül közönségtalálkozóra került sor a kárpátaljai származású, Jászai Mari-díjas Tarpai Viktóriával, a Zsigmond Dezső által rendezett, Nagy Zoltán Mihály művéből készült A Sátán fattya c. film főszereplőjével. Közreműködött Sin Edina, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatója. Ezt követően levetítették a játékfilmet.

2023. november 10. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében a magyar tudomány napja alkalmából rendezett XX. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáján került sor a Soós Kálmán-ösztöndíjak ünnepélyes kiosztására a Rákóczi-főiskola Gross Arnold termében. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével: Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, Trieb Gergely, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Prof. Dr. Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács elnöke, Prof. Dr. Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Tanács elnöke (online).

2023. november 10. Megjelent és honlapunkra is feltöltöttük a Szolyvai Emlékpark soron következő Évkönyvét (https://kmmi.org.ua/.../books/books-pdf/2023/konf-2023.pdf ) „Oroszföldön meggyötörve…” A GULAG–GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján, 2022. Nemzetközi emlékkonferencia, Beregszász, 2022. november 18. Szerzői: dr. Tóth Mihály (Zápszony), dr. Zubánics László (Gut), dr. Zékány Krisztina (Ungvár), Marosi István (Beregszász), dr. Dupka György (Ungvár), Bimba Brigitta (Bátyú), Dupka Nándor (Ungvár), Bakancsos László, dr. Bognár Zalán, dr. Botlik József (Budapest), Kovács Sándor (Budapest), dr. Havasi János (Pécs), Dr. Motrevics Vladimir Pavlovics (Jekatyerinburg). Összeállította, a jegyzeteket írta: Dupka György. Lektorálta: Zubánics László. Felelős szerkesztő: Zékány Krisztina. Szolyvai Emlékpark–Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2023.

2023. november 10-11. Megrendezték a Re:Open Zakarpattia 2023 fórumot immáron negyedik alkalommal. Az eseményen megyénk fejlesztéséről értekeztek a résztvevők. A fórumon részt vett Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke, megyei képviselő, aki a Magyar kérdés az ukrán oktatásban panelbeszélgetésen szólalt fel.

2023.november 11. Ungváron egyéni életmű kiállítást rendeztek Soltész Péter festőművész, az Ukrán Nemzeti Képzőművészeti Szövetség tagja, a MÉKK Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesülete társelnöke munkáiból az Uzsgorod/Ungvár Galériában. Műveit különböző technikákban valósítja meg, de többnyire olajjal fest portrékat, tájképeket, csendéleteket. Alkotásaival szülőföldje fényét, illatát, levegője frissességét mutatja meg. Az impresszionista-realista stílus gazdag színvilága művészien komponálva teszi harmonikussá képeit.

2023. november 11. A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága (elnök Mező Dianna) Antónikné Polónyi Katalin Ukrajna Érdemes Népi Iparművésze és Ladányi Irén, a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola alapítója és első igazgatója tiszteletére avatott emléktáblát és ültetett rózsatövet a beregszászi Budapest parkban.

2023. november 11. Formák sokfélesége címmel nyílt kiállítás Bokotej Lóránt festőművész-fafaragó műveiből. A tárlaton 27 festmény, négy fafaragás és a művész egyéb alkotásai tekinthetők meg. A kiállításnak a beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház ad otthont.

2023. november 11. A Búbos Kemence Civil Szervezet immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a Szent Márton nevéhez kötődő Márton-napi ünnepséget Sárosorosziban, amelynek a római katolikus plébánia adott otthont. Szent Márton életét és a jóságáról szóló legendákat mutatta be Rácz István atya, illetve kiemelte, hogy a plébánia nem csupán „paplakként”, de közösségi és kulturális házként is funkcionál.

2023. november 12. Ráton, a Szent Mihály római katolikus templomban a szentmisét követően került sor az 1949-ben Rátról elhurcolt Haklik Sándor (1893-1949) atya életét ismertető könyv bemutatójára. A kötet a KMMI-füzetek sorozatban a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és az Intermix Kiadó gondozásában jelent meg. A rendezvény házigazdájaként a ráti Szent Mihály római katolikus templom plébánosa, Thurzó Péter atya megköszönte a kiadványt és pár szóban méltatta Haklik Sándor atya életútját. Köszöntő beszédet mondott Bezzeg Tamás, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja. Dupka Nándor, az Ungvári Nemzeti Egyetem történész aspiránsa, a könyv szerzője ismertette Haklik Sándor életét. A könyvbemutató záróakkordjaként Györkené Csákány Marianna előadóművész tartott gitárral kísért előadást. A rendezvényt követően a résztvevők a templomkertben megkoszorúzták a Gulág emlékművet. A könyv tárolt változata itt érhető el: https://kmmi.org.ua/.../att.../books/KMMI-fuzetek/Haklik.pdf

2023. november 12. A Közös kultúra a múltban és jelenben elnevezésű szlovák–ukrán projekt keretében új amfiteátrumot nyitottak megyénkben, a munkácsi járási Beregrákoson.

2023. november 12. A Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány újabb filmjét, az Eztrag-goliát (rendezője: Fehér Rita) láthatta a közönség a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház Hubay-termében. A Verebes Linda, Szabó Kira és Kacsur András főszereplésével megvalósult alkotás által egy elgondolkodtató, számos kérdést felvető és nem mindennapi történet jelenik meg a vásznon. Egy gyermekre váró házaspár nehézségeivel, próbatételeivel és a kiút keresésével indul a történet. A Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítványnak köszönhetően hat év alatt 14 filmmel lett gazdagabb a régió. Az Eztrag-golia a Magyarság Házának felkérésére és annak támogatásával valósult meg. A szöveg Kucsov Borisz vajdasági író tollából ered. Filmes változatának forgatókönyvét Fehér Rita készítette.

2023. november 13. Dr. habil Váradi Natália történész, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója egy nemrég elindított program keretében a fiatalok egy csoportjával felkereste a malenykij robot és a GULAG kárpátaljai kiemelt emlékhelyeit, ahol az erőszakos szovjetizálás áldozataira emlékeztek. Útba ejtették a Szolyvai Emlékparkot is, itt tisztelegtek a mártírok siratófalánál, ahol közel 12 ezer áldozat nevét örökítették meg. Az 1944–1945-ös, magyarságot ért tragédiák ismeretterjesztése és megértetése érdekében dr. habil. Bank Barbara történész, a NEB és a GKNT tagja rendhagyó történelmi órát tartott.

2023. november 13. Stók Lajos Vadásztörténetek és helymegnevezések a Visk környéki Avas-hegységből című könyvét mutatták be a Magyar Újságírók Közösségének (MÚK) székházában. Lengyel János író, újságíró, a MÚK vezetőségi tagja beszélgetett a szerzővel. Gazdag tapasztalatát 1987-től publikálta a Kárpáti Igaz Szó Hegyen-Völgyön rovatában. Cikkei jelentek meg a Hunor és az 50 vadász emléke c. lapokban. Élményeit és visszaemlékezéseit először 2019-ben az Intermix Kiadó közölte. A mostani 200 oldalas kiadványt Lengyel János szerkesztette, és 75 fotó teszi még érdekesebbé. Az est folyamán közreműködött Suhajda Attila gitárművész-zeneszerző. Katzler Hilda költő felolvasott a kötetben megjelent írásokból. Az író-olvasó találkozó végén a Magyar Múzsa Baráti Társaság nevében a kiváló lapterjesztésért Stók Lajosnak oklevelet nyújtottak át.

2023. november 13. Kárpátalja magyar lakta településeinek tanintézményeiben, többek között a Tiszabökényi Gimnáziumban méltatták a magyar nyelv napját.

2023. november 15. A Schönborn parkban Kelta anya elnevezésű miniszobrot avattak a park alapításának 10. évfordulója alkalmából. Alkotója Roman Murnik.

2023. november 15. Kárpátalja-napot tartottak Brüsszelben. Bocskor Andrea EP-képviselő közleményében hangsúlyozta: a több mint másfél éve tartó háború rányomja bélyegét a kárpátaljai emberek életére. A béke élesztheti fel a jövőbe vetett hitet. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke beszédben kiemelte: sokak munkája jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a kárpátaljai magyar közösség még a jelenlegi nehéz körülmények között is fenn tudjon maradni. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke köszöntőjében elmondta: a magyar élet Kárpátalján folytatódik, amit a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színészei által a VIII. Kárpátalja-napon bemutatott Tart6atlan című zenés-verses előadás, valamint Matl Péter Munkácsy-díjas kárpátaljai szobrászművész Ötössével című, az 1944 őszén „háromnapi munkára”, úgynevezett málenykij robotra elhurcolt magyar és német nemzetiségű kárpátaljai férfilakosság emlékére készített, és a brüsszeli Liszt Intézetben kiállított festménysorozata is biztosít.

2023. november 15. Élő irodalom – Shrek Tímea író, a beregszászi főiskola Filológia Tanszékének volt hallgatója és Marcsák Gergely költő látogatott el a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kótyuk István Filológia Campusára. A jelenlévőket Bárány Erzsébet, a Filológia Tanszék Ukrán Tanszéki Csoportjának oktatója köszöntötte, majd bemutatta a vendég előadókat. Ezt követően Shrek Tímea és Marcsák Gergely vették magukhoz a szót, akik pályájuk kezdetéről, megjelent köteteikről, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság megalakulásáról és jelenéről beszéltek a főiskola hallgatóinak. Majd megemlékeztek a Petőfi-bicentenáriumról, aminek alkalmából Marcsák Gergely előadta a Füstbement terv című megzenésített verset.

2023. november 15. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyéhez tartozó Szent Panteleimon Karitász Kárpátaljai Görögkatolikus Jótékonysági Szervezet külföldi támogatással szociális központot alakít ki Beregszászban. Az ehhez szükséges ingatlant – az egykori beregszászi tüdőgondozó épületét – és földterületet 2022-ben vásárolta meg az egyházi szervezet a Hungary Helps Program támogatásával. Az épület felújítását és beüzemelését a japán Terra Renaissance Segélyszervezet vállalta magára, amely az ukrajnai háború kezdete óta támogatja a kárpátaljai és a háború elől menekülő rászorultakat a Szent Panteleimon Karitásszal együttműködve. A két szervezet, valamint az ungvári építővállalat, a Yurchenko Building Group további közös tevékenysége valósul meg a beregszászi szociális központ létrehozásánál.  Az erről szóló szerződés aláírását, továbbá a munkálatok terveinek bemutatását tartották meg a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumban.

2023. november 16. Emlékművet avattak az elesett katonák tiszteletére Csapon, a városi temetőben.

2023. november 16. 100 éves a Kárpátaljai Református Egyház címmel szerveztek emlékkonferenciát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Köszöntő beszédet mondott Zán-Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) püspöke, Szamborovszkyné Nagy Ibolya, a Rákóczi-főiskola könyvtárának igazgatója, Buczkó István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja, Fodor Gyula, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos és minőségbiztosítási rektorhelyettese. Előadást tartott Szakál Imre (Rákóczi-főiskola), Orosz Zsolt (Zápszonyi Református Egyházközösség), Szamborovszkyné Nagy Ibolya (Rákóczi-főiskola, NIKM), Radvánszky Ferenc (Mezőkaszonyi-Bótrágyi Református Egyházközösség, NIKM), Molnár D. Erzsébet (Rákóczi-főiskola, NIKM), Székely Marianna (Rákóczi-főiskola, NIKM) és Túri László (NIKM). A rendezvény részeként két minikiállítást is megtekinthettek a résztvevők. Szilvási Erzsébet, a KRE levéltárának és múzeumának igazgatója mutatta be a 100 éves a KRE című kiállítást, majd P. Szalay Emőke a kárpátaljai református templomok felújítási programjának eredményét, a Tiszántúli Református Egyházkerület Múzeumának tablókiállítását prezentálta az érdeklődők felé a panelbeszélgetések zárásaként.

2023. november 16. Ünnepi műsort rendeztek a művelődési dolgozók és a népművészek napja alkalmából Mezőkaszonyban. Az ünnepségnek a Kaszonyi Művészeti Iskola adott otthont. Köszöntő beszédet mondott Tetyana Bogdan, a Kaszonyi Kistérség Oktatási és Kulturális Osztályának munkatársa, Lengyel László, a Kaszonyi Kistérség Oktatási és Kulturális Osztályának vezetője. Ezt követően elismerő oklevéllel és virágcsokorral jutalmazták meg a kistérség művelődési dolgozóit. A díszokleveleket Tóth Sándor, a kistérség polgármestere adta át az érintetteknek.

2023. november 16. A beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ adott otthont a Bendász-hagyaték sorozat negyedik kötetét bemutató rendezvénynek. A most elkészült kiadvány címe: „A MUNKÁCSI GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZMEGYE PAPJAINAK ÉLETRAJZI ADATAI a legrégibb időktől a szovjetek általi önkényes megszüntetésig, azaz 1949-ig.” Köszöntő beszédet mondott Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye helynöke, Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja. Dr. Janka György egyháztörténész, okleveles levéltáros, a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Főiskola tanára, dr. Szakál Imre történész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docense méltatta a kiadványt. Ezután dr. Molnár D. Erzsébet történész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke docense a kötet szerzőivel, Marosi István görögkatolikus áldozópappal, az Ortutay-szakkollégium vezetőjével és Marosi Anitával, a Bendász-könyvtár vezetőjével beszélgetett a könyv megírásának körülményeiről és szempontjairól. A könyvbemutató utolsó felszólalója Béres Péter, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye általános helynöke volt. Elismerését fejezte ki a szerzőknek az elvégzett munkáért. Tolmácsolta Luscsák Nílus megyéspüspök köszönetét, aki főpapi oklevélben részesítette Marosi Anita szerzőt.

2023. november 16. Szvitlana Matiko első egyéni kiállítását nyitották meg a Munkácsy Mihály Magyar Házban. A tárlat központi témája a mai, háborús időkben élő nők és a nőiesség.

2023. november 16. Szvorák Katalin Kossuth-díjas énekes lépett fel a Munkácsy Mihály Magyar Házban abból az alkalomból, hogy a Munkácsi Szent Erzsébet Karitász 25 éve kezdte el tevékenységét. Szent Erzsébetről osztotta meg gondolatait Lucsok Miklós megyéspüspök és Majnek Antal emeritus püspök.

2023. november 17. A beregszászi Európa–Magyar Házban a Szolyvai Emlékparkbizottság a társszervezőkkel megtartotta a GULAG-GUPVI-kutatók Nemzetközi Fóruma 2023: kutatás, tényfeltárás, emlékezetpolitika című nemzetközi tudományos emlékkonferenciát. Nyitóbeszédet mondott dr. Tóth Mihály, a Szolyvai Emlékparkbizottság elnöke, az emlékkonferencia levezető elnöke és Stifter Ádám, a Külgazdasági és Külügyminisztérium keleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára. A mécsesgyújtás után Dávid Árpád református és Marosi István görögkatolikus lelkész mondott imát a mártírok lelki üdvéért.

Ezt követően szakmai kutatások, tényfeltárások eredményeinek ismertetése következett. Előadást tartott dr. Zékány Krisztina nyelvész, PhD (Ungvár), az UNE UMOTI Magyar Filológia Tanszékének vezetője: A GULAG-GUPVI kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján 2022. c. tanulmánygyűjtemény és évkönyv a szerkesztő szemével; dr. Molnár D. Erzsébet történész, PhD (Beregszász, GKNT-tag), a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének docense Lehoczky Tivadar Társdalomtudományi Kutatóközpont Intézeti igazgatója A kárpátaljai GUPVI-foglyok hazatérésének körülményei; dr. habil.Váradi Natália történész, PhD (Beregszász), a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének docense: Élet a szovjet elnyomás árnyékában Kárpátalján; dr. Zubánics László történész, PhD (Gut), az UNE UMOTI Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékének vezetője: Gut a megszálló rendszerek törésvonalaiban; dr. Dupka György történész, PhD (Ungvár, GKNT-tag), a Szolyvai Emlékpark kutatóműhelyének vezetője, a bizottság felelős titkára: Validációs tapasztalatok a szovjet fogságba került Ung-vidékiek kapcsán az MNL-adatállományának tükrében; Marosi István görögkatolikus áldozópap, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium igazgatója, egyháztörténész (Beregszász): Boldog Orosz Péter (1917-1953) vértanú és a görögkatolikus egyház katakombaszolgálatának megszervezése Kárpátalján; Bimba Brigitta, a Debreceni Egyetem Történelem és Néprajzi Doktori Iskolájának abszolvált hallgatója (Bátyú, GKNT-tag): Anyaság és gyermeknevelés a GULAG- GUPVI táboraiban és a száműzetés helyein; Meskó János (Ungvár) helytörténész, a Szolyvai Emlékparkbizottság Munkácsi várban elhelyezett GULÁG-GUPVI állandó kiállításának megbízott igazgatója: Adalékok boldog Romzsa Tódor görögkatolikus püspök vértanú utolsó napjaihoz.

Ezt követően Zubáninics László és Dupka György ismertette azoknak az előadásoknak az anyagait, amelyek szerzői különböző okok miatt nem tudtak jelen lenni a fórumon. Így ismertetésre került Dupka Nándor (Ungvár), UNE Történelem Kar doktori iskolájának hallgatója: Pásztor Ferenc beregszászi római katolikus plébános, vikárius, vértanú emlékezete; dr. Botlik József történész, PhD (Budapest, GKNT-tag): Adalékok Demkó Mihály és Földesi Gyula magyar országgyűlési képviselők meghurcoltatásához; dr. Havasi János lágerkutató, tényfeltáró újságíró, dokumentumfilm készítő (Pécs, GKNT-tag): A hadisírkutatás emberi jogi és nemzetközi jogi vonatkozásai; Kovács Sándor turisztikai szakíró, helytörténeti kutató (Budapest): A szovjet rezsim által meggyalázott és elpusztított magyar emlékek Beregvidéken; Hangácsi István, a Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesületet elnöke (Szentendre ): Honvédek keresztjei, sírkertjei Kárpátalján a Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület gondozásában című dolgozata.

A kérdések, hozzászólások után dr. Tóth Mihály levezető elnök tartott zárszót. A program csendes koszorúzással zárult a sztálini megtorlás áldozatainak beregszászi emlékművénél.

2023. november 17. Az áldozatokra emlékeztek II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola udvarán, ahol a jelenlévők megkoszorúzták Matl Péter Gúzsban című szobrát. Ezt követően ökumenikus istentiszteletre gyűltek össze a helyi református templomban, ahol Molnár János püspöki helynök, beregszászi római katolikus esperes-plébános, Marosi István görögkatolikus áldozópap, az Ortutay-központ vezetője és Taracközi Ferenc, a Beregszászi Református Egyházközség vezető lelkipásztora hirdettek igét. Emlékbeszédet mondott Stifter Ádám, a Külgazdasági és Külügyminisztérium keleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára, Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora. A beszédeket követően a jelenlévők egyesével olvasták fel a több mint 300 beregszászi áldozat nevét, majd megkoszorúzták a református templom előterében lévő emléktáblát. Ezután a résztvevők gyertyákkal vonultak végig a városon, s elhelyezték az emlékezés koszorúit a Beregszászi Tarasz Sevcsenko Líceum bejáratánál elhelyezett emléktáblánál, valamint a Széna téri (egykori Puskin tér) emlékműnél.

2023. november 17. Magyar Állandó Értekezlet (Máért) plenáris ülésén, a külhoni magyar pártok legfőbb egyeztető fórumán a kárpátaljai közösség képviseletében Brenzovics László, a KMKSZ elnöke volt jelen.

2023. november 17. Öt díjat nyertek el a TV21 Ungvár munkatársai a XXII. Lakiteleki Filmszemlén. A program a Dunaversitas Egyesület, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. valamint a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár Nonprofit Közhasznú Kft. közös szervezésében valósult meg. A díjátadót a Hungarikum Ligetben tartották. Az ungvári csapat több munkával pályázott, és 5 filmjük került be a legjobb 43 film közé. A következő kárpátaljai alkotásokat díjazták: Debreceni Kamilla és Balla Béla: Ami ÉLTE…; K. Debreceni Mihály és Vass Tamás: A munkácsi turul meggyalázása; K. Debreceni Mihály és Bereczky Tamás: Akácfa a sziklában; Kovács Géza, Vass Tamás és Bereczky Tamás: Kultúra a háború árnyékában; Iváncsik Attila és Nyíri Kata: Rákóczi-kultusz Kárpátalján. Debreceni Kamilla és Balla Béla filmje a III. helyen végzett, a másik négy kárpátaljai alkotás pedig különdíjban részesült.

2023. november 18. Petőfi Sándor és Krüzselyi Erzsébet emlékére Erzsébet-napi szavalóversenyt szervezett a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ Beregszászban. A szervezők választása két költőre esett: a 200 éve született Petőfi Sándorra (1823–1849), akinek emlékéve még tart, továbbá a 70 éve elhunyt kárpátaljai költőre, Krüzselyi Erzsébetre. Kárpátalján az Erzsébet-nap az örömteli névnapozás mellett szinte minden családban szomorú emlékeket is idéz, hiszen 1944-ben ezen a napon gyűjtötték össze, majd szállították málenykij robotra a magyar férfiakat. Sokan közülük sohasem térhettek haza. A szervezők valamennyi diákot és felkészítő tanárt ajándékban és oklevélben részesítették.

2023. november 18. A szolyvai „malenykij robot”-os megemlékezés előtt a szervezők hagyományosan a honfoglalási lovas obeliszkjénél tisztelegtek a magyar történelem meghatározó eseménye előtt. Beszédében dr. Zubánics László, az UMDSZ elnöke azt a történelmi útvonalat elemezte, amelyet honszerző őseink Kijevtől (a régészek szerint a sírból előkerült tarsolylemez valahol Kijev térségében készülhetett) egészen a Kárpát-medencéig követtek. A közeljövőben szeretnénk feldolgozni azokat a régészeti leleteket, amelyek alátámasztják, hogy a honfoglaló magyarok nem csupán átvonultak Kijev mellett, hanem huzamosabb ideig le is telepedtek ott. A megemlékezés a Himnusz eléneklésével zárult, majd a diplomáciai testületek és a civil szervezetek képviselői elhelyezték a tisztelet koszorút az obeliszken.

2023. november 18. Immár több évtizedes hagyomány, hogy minden év novemberének az Erzsébet-naphoz legközelebb eső szombatján a Szolyvai Emlékparkbizottság szervezésében a kárpátaljai magyar társadalmi szervezetek, történelmi egyházak koszorúzással egybekötött megemlékezést, gyászszertartást tartanak. E hagyománynak megfelelően idén ezen a napon jöttek össze, hogy kegyelettel, méltóképpen emlékezzenek meg a sztálini terror és a második világháború áldozatairól. A toborzó harangozás után a Szolyvai Emlékparkbizottság nevében Fuchs Andrea irodavezető magyarul és ukránul köszöntötte a rendezvény résztvevőit, mások mellett a díszvendégeket: Buhajla Józsefet, Magyarország Kijevi Nagykövetségének első beosztott diplomatáját; Bacskai Józsefet, Мagyarország ungvári főkonzulját; Buczkó Istvánt, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulját; Szalipszki Endrét, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöki tanácsadóját, egykori beregszászi főkonzult; Moldavcsuk Roman Iljicset, a stratégiai kommunikáció, a nemzetiségi kérdésekkel és vallásügyekkel foglalkozó főigazgatóság vezetőjét; Lyah Sándort, a stratégiai kommunikáció, a nemzetiségi kérdésekkel és vallásügyekkel foglalkozó főigazgatóság helyettes vezetőjét; Vincze Istvánt és Horváth Lászlót, a beregszászi polgármesteri hivatal alpolgármestereit; Miroszlava Szkripinec asszonyt, Szolyva város megbízott polgármesterét; Popovics Mihajlo és Ruszin Ivan helyettes polgármestereket; Ladányi Natáliát, a szolyvai kistérségi polgármesteri hivatal oktatási osztályának helyettes vezetőjét; dr. Zubánics Lászlót, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökét; Gulácsy Géza megyei képviselőt, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnökét; Sin Józsefet, a KMKSZ beregszászi járási szervezetének elnökét; Dr. habil. Csernicskó István nyelvészprofesszort, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorát; Petneházy Gyulát, a Magyarok Kijevi Egyesületének elnökét; vitéz Somogyi Lászlót, a Lembergi Magyar Kulturális Szövetség elnökét; dr. Tarpai Józsefet, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnökét és Tóth Zsolt elnökségi tagot, Sepa János nyugalmazott muzeológust, a Vitézi Rend kárpátaljai csoportjának képviselőjét; Szabó Tibort, a KMMI közművelődési részlegének vezetőjét; Dávid Árpád mezőgecsei református lelkészt, a Szolyvai Emlékparkbizottság tagját; Koza Tamás atyát, a szolyvai római katolikus templom plébániai kormányzóját; dr. Dupka Györgyöt, Gajdos Istvánt, Meskó Jánost, Reöthy Jánost, Árgyelán Györgyöt, dr. Tóth Mihályt, a Szolyvai Emlékparkbizottság tagjait.

A vendégek köszöntése után dr. Tóth Mihály elnök tartott rövid, de tartalmas beszámolót a Szolyvai Emlékparkbizottság 2023. évi tevékenységéről és a GULAG-GUPVI-kutatók sikeresen lebonyolított (online felületen is közvetített) beregszászi konferenciájáról, a hagyományosan kiadott Szolyvai Évkönyv múlt évi konferencián elhangzott tanulmánygyűjteményről. Javaslatára a jelenlévő közel 90 résztvevő egyperces néma csönddel adózott a mostani háborúban elhunyt civilek és a fontharcokban elesett katonák emlékének is.

Az ukrán és a magyar himnuszok elhangzása után Buhajla József, Magyarország Kijevi Nagykövetségének első beosztott diplomatája felolvasta dr. Szili Katalinnak, Magyarország miniszterelnöke főtanácsadójának a megemlékezőkhöz intézett levelét.

A kárpátaljai megyei vezetés nevében Moldavcsuk Roman Iljics, a stratégiai kommunikáció, a nemzetiségi kérdésekkel és vallásügyekkel foglalkozó főigazgatóság vezetője mondott köszöntő beszédet.

Zárszót mondott dr. Dupka György történész, a Szolyvai Emlékparkbizottság felelős titkára, aki többek között bejelentette, hogy a 2024-es esztendő az emlékezetpolitika tekintetében a kiemelt megemlékezések éve lesz. A 80. évforduló alkalmából újabb feliratos emléktáblákat avatnak fel. Számos helyi és Kárpát-medencei szintű rendezvénysorozat, konferencia fog megvalósulni. A GULAG- és GUPVI-kutatók Nemzetközi Társaságába tömörült történészek újabb összefoglaló tanulmányok, monográfiák kiadására készülnek, amelyek még árnyaltabban jelenítik meg a történelmi Magyarország területéről a szovjet lágerekbe hurcolt mintegy 1 millió magyar szenvedéstörténetét a levéltári anyagok tükrében.

Ezután a történelmi egyházak jelenlévő képviselői imát mondtak a mártírokért. A rendezvényt a Tisza Csillag kórus (művészeti vezetője: Kovály Csilla, a tiszabökényi kultúrház igazgatója) szolgálata tette magasztossá. A jelenlévőknek a forró teát, forralt bort, pogácsát Bíró Tibor vállalkozó biztosította.

A Szózat elhangzása után csöndes koszorúzásra került sor az áldozatok neveit megörökítő Siratófalnál. Benza György, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagja nevében is elhelyezésre került a koszorú.

2023. november 19. Megtartották a tiszabökényi Árpád-házi Szent Erzsébet római katolikus templom búcsúját. A háború árnyékában is zsúfolásig megtelt Isten hajlékában Hajas Ámosz ferences atya, plébániai kormányzó Kótonovics István tiszabökényi görögkatolikus parochus társaságában celebrált szentmisét, emlékeztek többek között Szent Erzsébetre, András királyunk lányára, az 1944-1989 közötti időszakban üldözött egyház papjaira, a mártírokra, a mostani háború áldozataira.

A szertartás után a templom emlékparkjában folytatódott a megemlékezés. A Himnusz elhangzása után dr. Dupka György, az egyháztanács világi elnöke a túlélésért küzdő közösség nevében köszöntötte a római és görögkatolikus, a református és az ortodox egyház képviselőit, a beregszászi, tiszaújlaki, nevetleni zarándokokat és a díszvendégeket, köztük Magyarország Beregszászi Konzulátusa képviseletében dr. Trieb Gergely konzult, aki gondolatébresztő, kitartásra buzdító emlékbeszédet mondott. Majd Ámosz atya és István atya imádkozott az üldözöttek, a mártírok lelki üdvéért.

Koszorúzott a második világháború és a sztálinizmus áldozatainak emlékművénél dr. Trieb Gergely konzul; Árvay Dezső plébános, Kökörcsény Pál g.k. parochus emléktáblájánál István atya és Ámosz atya; a GULAG-rabok emléktáblájánál Dupka Éva és Kutasi Erzsébet; a pápai Szent Gergely renddel kitüntetett Bencze György országgyűlési képviselő és társai emléktáblánál unokája Bence Ernő; a koncepciós perekben elítélt, meghurcolt 19 római katolikus, 129 görögkatolikus, a 24 református lelkész emlékkeresztjénél az egyháztanács nevében Molnár István és Molnár Ferenc.

A búcsús szentmisén is közreműködő Tisza Csillag kórus (művészeti vezető: Kovály Csilla) alkalomhoz illő dalokkal lépett fel. A megemlékezés a                  eléneklésével zárult. A búcsú agapéval, illetve szeretetvendégséggel ért véget.

2023. november 19. Badalóban a hagyományoknak megfelelően emlékeztek meg a kárpátaljai magyarság ellen 79 éve elkövetett bűntett, a málenykij robot áldozatairól.

* Guton a református templomban, a vasárnapi istentisztelet keretében emlékeztek meg a sztálini terror áldozatairól, majd megkoszorúzták a helyi áldozatok emlékművét.

* Tiszacsomán is megemlékeztek a 79 évvel ezelőtt történt szörnyűségekről, azokról az emberekről, akiknek életét a sztálinizmus totális diktatúrája oltotta ki.

* A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Ungvári Alapszervezete hagyományosan a Kálvária temetőben lévő emlékműnél tartott megemlékezést a sztálini táborokba elhurcolt kárpátaljai magyar áldozatokról.

* A beregszászi járási Jánosiban is megemlékeztek a málenykij robot áldozatairól a sztálini lágerekbe elhurcoltak emlékművénél. A szervezést hagyományosan a jánosi és a balazséri református, illetve görögkatolikus egyházközség vállalta.

2023. november 20. Péterfalva tanintézményei – a Kárpátaljai Magyar Líceum péterfalvai részlege, a Péterfalvai Református Líceum és a Péterfalvai Kölcsey Ferenc Középiskola –, a Péterfalvai kistérség polgármesteri hivatala és a történelmi egyházak közösen emlékeztek meg a málenykij robot áldozatairól. A megemlékezésre a sztálini repressziónak állított emlékműnél került sor. Emlékbeszédet mondott Hunyadi Attila, a Máramaros-Ugocsa Református Egyházmegye esperese, dr. Oroszi József, a Péterfalvai kistérség polgármestere. A felszólalások után a három tanintézmény közös emlékműsora következett. A megemlékezés a Szózat eléneklésével és az emlékmű megkoszorúzásával zárult.

2023. november 20. A Tiszabökényi Gimnázium író-olvasó találkozót szervezett a helyi születésű Dupka György történésszel, a település díszpolgárával, aki bemutatta a Szülőföldünk: Tiszabökény és környéke honismereti olvasókönyvet és munkafüzetet, amelyet dr. Zékány Krisztina nyelvésszel, az UNE UMOTI Magyar Filológiai Tanszék vezetőjével állítottak össze. A Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat 304. kiadványaként 2023-ban jelent meg az Intermix Kiadó gondozásában. A rendhagyó honismereti órát Borgató Szilvia igazgató nyitotta meg, és üdvözölte az iskola egykori végzősét, aki Tiszabökény múltjáról, jelenéről lenyűgöző előadást tartott a diákoknak. Mint mondta, büszkeséggel töltheti el őket, hogy felmenőik hozzájárultak a település arculatának kialakításához, épített örökségének a gazdagításához, szellemi értékeinek gyarapításához. A bökényi emberek akár a múltban, úgy jelen korunkban – a háború árnyékában – is a túlélésért, a létfenntartásukért, anyanyelvi kultúrájuk, hitük megtartásáért küzdöttek, fontos törekvés volt a mindenkori utódok számára a jobb jövő kialakítása, biztosítása.

A könyv tárolt változata az alábbi linkeken tekinthető meg: https://kmmi.org.ua/.../books/books-pdf/2023/Bokeny_1-78.pdf

https://kmmi.org.ua/.../books-pdf/2023/Bokeny_79-165.pdf

2023. november 21. A Beregszászi Római Katolikus Egyházközség hívei Kassán Szent Erzsébet-napi zarándoklaton vettek részt.

2023. november 22. Különleges eseményre került sor Beregszászban, ahol a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kölcsey Ferenc Szakkollégiumának filmklubjában debütált a debreceni The Last of Us-ként is emlegetett Balcsillag című film, amelyet Pólik József rendezett.

2023. november 22. 73 éves korában elhunyt Katkó László, a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon mindenkori igazgatója, a Szürtei Református Egyházközség gondnoka.

2023. november 22. Tóth Péter Lóránt Radnóti-, Latinovits- és Pro Cultura Hungarica-díjas kunszentmiklósi versvándor két év kihagyás után ismét Kárpátaljára látogatott. A KMKSZ szervezésében Csapra és további hat helyszínre és iskolába jutott el előadásában Petőfi és Arany különleges barátságának története.

2023. november 23. A kárpátaljai magyarság elmúlt száz évének legnagyobb tragédiájára emlékeztek Csapon. A város magyarsága hagyományosan a köztemetőben, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Csapi Alapszervezete által 1990-ben állított emlékműnél gyűlt össze.

2023. november 23–24. Kárpát-medencei partnerségi konzultációt és műhelymunkát szervezett a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI). A Szakkör program kapcsán tartott megbeszélést Magyarkanizsán, a CNESA Oktatási és Művelődési Intézményben tartották. A magyarkanizsai műhelymunkán a regionális koordinátorok vettek részt Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről és Vajdaságból. Kárpátaljáról a Pro Cultura Subcarpathicát Gál Adél regionális koordinátor, valamint Molnár Krisztina, a Fodó Sándor Kulturális Központ vezetője képviselte.

2023. november 24. Ecset nélkül fest a nap címmel szerveztek szavalóversenyt a Bátyúi kistérségben. A Weinrauch Katalin nevét viselő rendezvényt hagyományteremtő jelleggel szervezték meg első alkalommal a Haranglábi Gimnáziumban. Az egybegyűlteket Tari Erika könyvtáros, a szavalóverseny házigazdája köszöntötte. Weinrauch Katalin üdvözletét Halász Éva pedagógus tolmácsolta. Fellépett a sárosoroszi Hangraforgó együttes, akik megzenésített verseket adtak elő.

2023. november 24. Ukrajna Miniszteri Kabinetje klubjában került sor arra a munkaértekezletre, amely Denisz Smihal miniszterelnök vezetésével zajlott, s amelynek témája Ukrajna törvényeinek az európai normákhoz való igazítása volt. Az elmúlt hónapokban az Európa Tanács intézményei, köztük a Velencei Bizottság számos ajánlást fogalmazott meg a kisebbségi jogérvényesítés biztosítása érdekében. Ezek alapján a Miniszteri Kabinet elkészített egy törvénytervezetet, amely az európai gyakorlatnak megfelelően szabályozza a kisebbségi oktatás, a nyelvhasználat, a média, a könyvkiadás, a reklámok és még számos szféra működését. A jelenlévő kisebbségi szervezetek vezetői – köztük dr. Zubánics László, az UMDSZ elnöke – üdvözölték az előremutató kezdeményezést, amely lehetővé teszi, hogy EU megkezdje a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. A kormányfő, a jelenlévő kormánytagok, a parlament vezetői nyitottak voltak a dr. Zubánics László által felvetett javaslatokra (a kisebbségi kérdésekkel foglalkozó biztos hatásköre, a nemzetiségi kulturális központok működésének anyagi háttere, a nemzeti jelképek használatának engedélyezése és szabályozása). Előreláthatólag a törvény a december első felében sorra kerülő EU-csúcs előtt elfogadásra és kihirdetésre kerül. Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elkészítette és közzétette az elkészült törvénytervezet magyar nyelvű fordítását. A törvénytervezet lényege: elfogadása esetén az oktatásban visszaáll a korábbi állapot: nem lesznek százalékos kvóták a tantárgyak ukrán nyelvű oktatására, az ukrán nyelv és irodalom mellett az Ukrajna történelme, illetve a felső tagozaton a polgárvédelem című tárgyakat fogják államnyelven oktatni. Az EU nyelvein oktató magán felsőoktatási intézményekben maguk választhatják meg az oktatás nyelvét. Továbbra is korlátozások nélkül jelenhetnek meg a kisebbségek újságjai, könyvei, módosításokra kerül sor az elektronikus média működésében. A kisebbségi jogok betartásának feladatait a parlament emberjogi biztosának hivatala kapja meg.

A tervezet megvitatásába online formában bekapcsolódtak: Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) vezetője, Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, Barta József, a KMKSZ alelnöke, Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke.  

A megbeszélés eredményeként a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által kidolgozott módosítási javaslatokat a napokban megküldték a kijevi illetékeseknek, amelyeket remélhetőleg figyelembe is fognak venni az ukrán honatyák a kisebbségeket érintő törvények módosításakor.

2023. november 24. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Barta József megyei képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ügyvezető alelnöke, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke – tudatta a KMKSZ Elnöksége és Választmánya a hivatalos oldalán. A politikus 65 éves volt.

Barta József 1958. január 26-án született Salánkon. 1980-ban végezte el az Ungvári Állami Egyetem matematika szakát. 1980-tól a Salánki Középiskola matematika- és fizikatanára. 1994-től 2006-ig a Salánki Középiskola igazgatója. 1994-től 2002-ig a Nagyszőlősi Járási Tanács képviselője. 2006-tól 2010-ig a Nagyszőlősi Járási Tanács elnökhelyettese. 1989-től tagja a KMKSZ-nek, amelyben különböző tisztségeket töltött be. 2011-től a szövetség nagyszőlősi középszintű szervezetének elnöke. 2014-től a megyei szervezet ügyvezető alelnöke. 2015-től a Kápátaljai Megyei Tanács elnökének első helyettese. 2020-tól megyei képviselő. Barta József mindig bátran kiállt a kárpátaljai magyarság érdekeiért. Munkásságát a többségi lakosok, politikusok is elismerték. Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.

2023. november 24. A beregszászi származású Gerzsenyi Gabriella Három lábbal a földön c. könyvének prezentációját tartották Csömörön, a Sinka István Könyvtárban az ungvári származású Badikné Tóth Klára irodalmár moderálásában. Az Együtt szerzői köréhez tartozó írónő tavaly novemberben már járt ott, akkor a Brüsszel után szabadon c. első kötetét mutatták be.

2023. november 24.  Olha Sztefanisina európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettesnek meggyőződése, hogy Magyarország nem fogja tudni önkényesen megvétózni az Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdését. Sztefanisina ezzel összefüggésben ugyancsak kifejtette az ukrán kormány álláspontját az ukrajnai magyar kisebbség kérdésében, amelyre Budapest folyamatosan felhívja a figyelmet. Kiemelte, hogy a magyar kisebbségnek nincsenek különleges vagy egyedi jogai Ukrajna területén. „Ugyanúgy él és él együtt, mint a többi kisebbség – a román, bolgár, görög” – magyarázta az ukrán illetékes.

2023. november 24. A Gulág- és Gupvikutató Intézet együttműködve a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társaságával, az Alapjogokért Központtal, a Kárpátaljai Szövetséggel, a Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Magyar Nemzeti Levéltárral Hazatérés a szovjet fogságból 70 éve, előtte és utána – 1945-1953-2000 címmel nemzetközi tudományos konferenciát szervezett a Kárpátaljai Szövetség budapesti székházában, amelyen korszak legismertebb kutatói tartottak előadást.

Magyarországról előadók voltak: Bognár Zalán (elnök, Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága, igazgató, Gulág- és Gupvikutató Intézet, tanszékvezető egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem); Cservenka Ferdinánd (tudományos munkatárs, GGKI; doktorjelölt, KRE; segédlevéltáros, MNL); Havasi János (igazgatóhelyettes, GGKI), Körösi Mihály (helytörténész; alpolgármester, Mezőberény; alelnök, GKNT); Ö. Kovács József (egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem; Pomázi-Bárdonicsek Dominika (tudományos munkatárs, GGKI; doktorjelölt, PTE); Seremet Sándor (főtitkár, Kárpátaljai Szövetség); Stark Tamás (tudományos főmunkatárs, ELKH); Szánthó Miklós (főigazgató, Alapjogokért Központ); Szekér Nóra (osztályvezető, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára); Váradiné Dán Vanda (PhD-hallgató KRE).

Erdélyből: Murádin János Kristóf (tanszékvezető egyetemi docens, SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem, alelnök, GKNT);

Kárpátaljáról: Bimba Brigitta (PhD-hallgató, DE; tudományos munkatárs, GGKI); Dupka György (ügyvezető elnök, GKNT; tudományos főmunkatárs, GGKI; titkár, Szolyvai Emlékparkbizottság); Molnár D. Erzsébet (igazgató, Lehoczky Tivadar Társadalom-tudományi Kutatóközpont; főiskolai docens, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola).

Sor került Murádin János Kristóf Felejtésre ítélve. Erdélyi magyar civilek szovjet fogságban (1944–1953) című könyvének bemutatójára Pomázi-Bárdonicsek Dominika moderálásában.

A konferencián az összegzések, jövőtervezések kapcsán Közleményt és felhívást fogadtak el.

2023. november 24–26. A karácsonyra való felkészülés jegyében lelkigyakorlatot szervezett a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) az ungvári járási Viharoson. Az alkalomra a 16 év feletti fiatalokat vártak. A számos egyházközségből érkező 42 fő részvételével megtartott háromnapos program vezetője Pősze Roland mátyfalvai görögkatolikus áldozópap volt.

2023. november 25. A Kezünkben a Jövő Alapítvány és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének közös programjaként valósult meg a Bárkaépítés özönvíz előtt c. tréning Kárpátalján, Csapon. A programra 19-en jelentkeztek: szülők, pedagógusok, iskolai dolgozók, mentálhigiénikusok, pszichológusok, segítő szakemberek.

2023. november 25. Az idén kilencéves Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) megtartotta tisztújító közgyűlését Makkosjánosiban, a Helikon Hotelben. A szakmai civil szervezet tagjai újabb két évre elnökükké választották Mester Andrást, a KMKSZ gazdasági-önkormányzati titkárát, Mezőgecse elöljáróját, és két alelnököt Tarpai József és Berghauer Sándor személyében, akik eddig is alelnökei voltak a KMTT-nek. Az elnökség tagjaivá választották: Ötvös Idát, Margitics Ildikót, ifj. Molnár Lászlót, Nagy Sándort és Pásztornyicki Lászlót. Az Oktatási, Kutatási, Szervezési Bizottság elnökévé Tóth Attilát választották, a Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnöke Csizmár Sarolta lett, a Művészeti Szakbizottság elnökévé pedig Kovács Lászlót választották. Az Idegenvezetői Szakbizottság élén Horkay Sámuelt Kozub Gergely váltja, a Borászati Bizottságot Jakab Sándor helyett Varga István benei borász vezeti a továbbiakban. Az épített örökség, múzeumok felelőse Kész Barnabás, a kereskedelemért, vendéglátásért felelős Bíró Tibor, a kézművesfelelős Anicka Csilla, az aktív turizmusért Horváth Zoltán, a falusi turizmusért felelős dr. Karmacsi-Sass Enikő, illetve a lovas turizmus felelőse Margitics Ildikó.

2023. november 25. A tiszabökényi Árpád-házi Szent Erzsébet templom közösségi termében a hagyományokhoz híven családi adventi koszorúkötést rendeztek Hajas Ámosz ferences atya, plébániai kormányzó irányításával az egyháztanács tagjai a hittanos gyerekek közreműködésével. Hit, remény, öröm és szeretet egy több évszázados szokás mögött: ajtónkon kopogtat az advent, ezzel is felkészítve lelküket karácsony ünnepére.

2023. november 25. Ünnepélyes keretek között tűzték fel az alapításának harmincadik évfordulóját ünneplő Nagyberegi Református Líceum (NbRL) 17 végzős tanulójának szíve fölé a reményt szimbolizáló zöld szalagot a Beregszászi Művelődési Ház dísztermében.

2023. november 25. A Kárpátaljai Szövetség székházában megtartották a Katalin-napi jótékonysági batyus bált. Grezsa István elnök úr üdvözölte a vendégeket, majd gyertyát gyújtottunk a tragikus hirtelenséggel elhunyt KMKSZ-alelnök, Barta József emlékére.

Az est első részében a tiszaháti Cifra Banda lépett fel. A szép magyar népdalokat Perduk Zsófia, a Duna együttes szólistája adta elő, majd táncbemutatót tartott Kricsfalusi Miklós és lánya Amina. Később a művészek bevonták a közös táncba a bál vendégeit is.

Közben a szervezők tombolasorsolást tartottak, amelyen ínyenc kosarak, Ikon borcsomagok, páros belépők az Aquaworld élményfürdőbe és egy Fradi focimérkőzésre, illetve egy nyári hétvégére a Riviéra Park Hotelbe találtak gazdára. A tombolajegyekből befolyt összeget jótékonysági célokra fordítja a Szövetség. A zenés táncos mulatság befejező részében a Best of D1 Party Band játszott.

2023. november 26. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Badalói Alapszervezete jóvoltából a badalói református templom falán Kölcsey-emléktáblát avattak. Alkotója Matl Péter szobrászművész. Az emléktáblával a helyiek szerettek volna méltóképpen megemlékezni a Himnusz bicentenáriumáról, valamint a költőóriásról, aki nem messze, a Tisza bal partján, Szatmárcsekén élt és alkotott közel húsz éven át.

2023. november 25–27. A Kárpátaljai KultúrKaraván szervezésében háromnapos turné keretében több helyszínen adott önálló estet vidékünkön Mező Misi, a Magna Cum Laude zenekar frontembere.

2023. november 27. Reménykednek a túlélésben - T. Németh László interjúja Dupka Györggyel https://szabadfold.hu/interju/2023/11/remenykednek-a-tulelesben?fbclid=IwAR3GwSZaG-H-6cvhFSKxmsJry8TLvz0mf9pL_2woL6674Z_-9uEnuIGXMeA

2023. november 27. A beregszászi református templomban lelkészszentelést és közgyűlést tartottak. A megjelent lelkészeket, presbitereket Héder János főjegyző köszöntötte, majd ismertette a közgyűlés napirendjét. Felolvasta a felszentelés előtt álló lelkészek életrajzát. Egyikük a szőlősgyulai Kardos Ágnes, aki Nevetlenfaluban és Akliban szolgált segédlelkészként, jelenleg harmadik gyermekükkel várandós. A beregsomi Fejes Sándor Tiszaújhelyen teljesít beosztott lelkipásztori szolgálatot. A lelkészeket Zán Fábián Sándor püspök szentelte fel. Miután kezüket szívükre helyezve, hangosan elmondták a fogadalmat, a KRE püspöke áldást kér életükre, szolgálatukra. A továbbiakban köszöntötték őket Danku Gábor, a KRE főgondnoka, az esperesek, a megjelent lelkészek.

2023. november 28. A 35 éves Hitel folyóirat zenés-irodalmi estjén a kiadványban gyakran publikáló szerzők mellett a nagyszőlősi születésű Megyeri Edit Tünde írónő is felolvasta novelláját.

2023. november 29. Elsőként szervezte meg a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Magyarság Háza az I. Kárpát-medencei Lovas Fórumo. A helyszín a Szekszárdon található Bodri Pincészet és Szőlőbirtok volt. A fórumra Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Délvidékről, a Vajdaságból és a Mura-vidékről is érkeztek. A beregszászi székhelyű Pro Cultura Subcarpathica civil szervezetet Molnár Krisztina és Bursza Krisztina képviselte. A győztes pályázóknak – köztük Molnár Krisztinának, a PCS koordinátorának – Potápi Árpád adta át az erről szóló oklevelet. A lovas fórumon bemutatták a Kárpát-medencei régiók lovas tevékenységét. A kárpátaljai helyzetről Margitics Ildikó, a Szelíd Lovasközpont elnöke számolt be.

2023. november 29. Magyarország Beregszászi Konzulátusa és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Szakgimnáziuma közösen emlékezett meg Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulójáról. A költő évfordulójának tiszteletére Csokonai-szimpóziumot szerveztek, amelynek a szakgimnázium díszterme adott otthont.

2023. november 30. A magyarországi Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület (KMKE) Ecsettel a békéért elnevezéssel idén két alkalommal szervezett jótékonysági célú alkotótábort kárpátaljai művészek számára Tiszapéterfalván. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával először a fiatal, később a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával a professzionális művészek számára tartottak egyhetes alkotótábort. A képzőművészek az alkotásaikkal a háborúra és a nemzetek közti béke fontosságára igyekeztek felhívni a figyelmet. Az elkészült munkák egy részét most Magyarország Ungvári Főkonzulátusán állították ki.

* Fennállásának 200. évfordulója alkalmából hálaadó istentiszteletre került sor a ráti református templomban. Az alkalom a ráti református gyülekezet hittanosainak ünnepi műsorával vette kezdetét. Isten igéjét Zán Fábián Sándor püspök hirdette.

2023. november folyamán.

* Ismét Ungvárra látogattak a Kárpátaljai Sárkányellátók. Már több mint 155 millió forinttal támogatták magyarországi civilek a 68. Kárpátaljai Sárkányok nevű önálló területvédelmi zászlóaljat, valamint más olyan egységeket, amelyekben magyar nemzetiségű katonák harcolnak az orosz invázió ellen. A napokban személyesen juttatták el a tizedik segélycsomagot Ungvárra. A Kárpátaljai Sárkányellátó alapítói közül ketten – Trautmann Balázs és Oláh Mihály – Ungváron találkoztak Fegyir Sándorral, az Ungvári Nemzeti Egyetem oktatójával, aki a háború kitörése óta az Ukrán Fegyveres Erők kötelékében teljesít szolgálatot. A kijelölt budapesti ukrán nagykövet, a „lövészárok-professzorként” híressé vált Fegyir Sándor az ukrajnai kapcsolattartó. Ő küldi a listát a kért eszközökről. A vásárláshoz a Sárkányellátó adományokat gyűjt, a beérkezett pénzből pedig pontosan azt vásárolja meg, amit a frontról kértek.

* Anyaországi segítségnyújtás révén avattak fel egy különleges udvari kápolnát az ungvári református egyházközösség parókiájának udvarán. A vasárnapi istentiszteleten Héder János ungvári lelkész a Kárpátaljai Református Egyházkerület 100 éves múltjáról emlékezett meg, ezt követően pedig sor került a parókia udvari kápolnájának avatására. Az ünnepi alkalmat megtisztelte jelenlétével Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja.

* Újabb tíz olyan utcát neveztek át Ungváron, amelyek korábban szovjet és orosz kötődésű személyek nevét viselték. Ezt az Ungvári Városi Tanács Facebook-oldalán közölte.

* Emléktáblát avattak a kisgejőci református templomban a helyi gyülekezetben szolgálatot teljesített lelkipásztorok tiszteletére.

* 36 alkotást mutattak be Ketrin Kis szerző Erőszak című fotókiállításán a Fegyir Potusnyak Kárpátaljai Megyei Tudományos Könyvtárban.

* A TV21 Ungvár munkatársai Beregszász szíve címmel készítettek dokumentumfilmet a beregszászi nagyzsinagóga rekonstrukciós munkálatairól. A filmben betekintést kapunk az előkészületi tervek megvalósulásának és a kivitelezési, építészeti munkálatok tervezésének folyamataiba. A film Beregszász zsidóságának és egykori nagyzsinagógájuknak a történetét is bemutatja. Ezúttal ismét csak szűk körben került vetítésre az 50 perces dokumentumfilm. Beregszász után Ungváron a Magyar Ház adott otthont a rendezvénynek. A Budapestről érkezett Tamási Judit, a Beregszászi nagyzsinagóga projektkoordinátora is megtisztelte jelenlétével az összejövetelt. Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja üdvözölte a meghívottakat és rövid történelmi visszatekintésben felidézte a projekt indulását.

* A Hagyományok Háza Hálózat ‒ Kárpátalja évente több alkalommal is tart felnőtt kézművesképzést szűkebb pátriánkban.

* Dupka György jegyzetei. Sajtószemlét tartottam. Ami felbőszített: az ukrán oktatási minisztérium minap kiadott körlevél-rendeletében előírja, hogy többek között a nemzetiségi tanintézményekben ezentúl a pedagógusok és a diákok a tanítási nap folyamán egymás közt csakis ukránul beszéljenek, vagyis az ukrán nyelvet kell használni. Elképzelni sem tudom, hogy ezt a nem kisebbségbarát rendeletet hogyan szankcionálják majd az ugocsai, beregi és ungi színmagyar települések iskoláiban? Most, a háború árnyékában nyelvrendőrök, kiképzett figyelők lepik el a tanintézeteket? Mi lesz azokkal, akik polgári engedetlenséget tanúsítanak? Akik mégis a szünetben magyarul társalognak? Miképpen büntetik meg őket? Talán kizárják a rendeletszegő tanárokat és diákokat az iskolákból? Ezentúl hadat üzennek a kimondottan hagyományos magyar ünnepeknek, író-olvasó találkozóknak és sok más rendezvénynek? https://mon.gov.ua/.../mon-nagaduye-pracivniki-zakladiv...

Ehhez hasonló gondolatok foglalkoztatnak, miközben eszembe jut, ilyen diktátumot a Trianon óta eltelt több mint száz év folyamán sem a 20 éves cseh, sem a 46 éves szovjet hatalom nem kényszerített a kárpátaljai magyar közösség iskoláira. Mindez szembe megy a nemzetközi joggal, a Velencei Bizottság rendelkezéseivel stb. Ne hagyjuk és ne szemléljük némán, hogy az ilyen és hasonló intézkedések hozzájáruljanak az asszimilációs folyamatot generáló úgynevezett Farion-kór által is okozandó nyelvvesztéshez, nemzeti kultúránk elsorvadásához, a magyar közösségek gyors felbomlásához.

Az Európai Unióba orientálódó ukrán politikai elitnek is előbb-utóbb arra a felismerésre kell jutnia: „élni és élni hagyni”! Úgy érvényesüljön Ukrajna többségi nemzete, hogy közben az itt élő nemzetiségeknek ne ártson. Közös jövőnket Európában csak közös erőfeszítéssel tudjuk kiépíteni, és nem egymás kirekesztésével, a nemzetiségi jogok sárba tiprásával és megalázásával. Ezért küzdöttem a rendszerváltás után magyar képviselőtársaimmal a megyei tanácsban is??? Legyen béke, egyetértés, szabadság! Ne korlátozzák az anyanyelv használatát!

***

A magyar szórvány napján azon töprengtem, vajon Kárpátalján és a hágókon túl is milyen a szórványmagyarság helyzete. Tény és való, lassan, de észrevehetően szűkül a Trianon óta meghatározott nyelvhatár, amelyen belül él a tömbmagyarság 75 százaléka. Azon kívül a vegyes lakosú, jelentősen ukrán többségű településeken szórványban élő, 25 százalékra becsült magyar kisebbség igencsak hátrányos nyelvi, oktatási helyzetben van. Jelenleg a háború miatt kb. településenként átlagban 30–35 százalékos „magyar ember hiány van”. Mégis 98 iskolában folyik magyar nyelvű oktatás, ebből 26 iskola kétnyelvű. Ebben a tanévben közel 15 ezer diák magyar tannyelvű iskolában tanul. A 2021–2022-es tanévben még 17 733 volt. A háború kitörése miatt mintegy 2 ezer fővel csökkent a diákok száma.

Megfigyelésem szerint a kétnyelvű iskolák magyar tannyelvű osztályai hosszabb távon elsorvadásra vannak ítélve, mivel a magyar fiatalok elvándorolnak, ezért nincs gyermekutánpótlás, így a szórvány magyar közösségek kiöregednek, önmagukat számolják fel.

Egyre több az olyan települések száma, ahol a magyar nyelvet már csak a templomokban gyakorolják. Sajnos szembesülnünk kell azzal az aggasztó valósággal is, hogy van, ahol a magyar nyelvű templomi szertartás átváltott ukrán nyelvűre (pl. Szolyván). A Kárpátokon túli szórványmagyarság Lembergben, Kijevben és más településeken kiöregedőben van, a háború előtt itt-ott még működtek vasárnapi iskolák, most mindez leállt.

Büszkék lehetünk a Felső-Tisza-vidéki Nagyszőlősre, Viskre, Técsőre, Aknaszlatinára, vagy a Latorca-völgyi Munkácsra, Beregrákosra, az Ung-völgyi Ungvárra és más jó példát mutató helységekre, ahol a szórványközösségek a magyarság erős végvárai. Az itteni civil szervezeteknek, történelmi egyházaknak naponta meg kell küzdeni a magyar anyanyelvi kultúra megmaradásáért. Isten óvja a magyar szórványközösségeket!

 

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua, www.umdsz.info  stb.

 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.
Megjelenik: havonta két alkalommal.
Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.
A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

Hírek

 • 30 éves az Irka – Illusztrációs kiállítás és galériamegnyitó Beregszászban

  Három évtizede, 1994 elejétől jelenik meg rendszeresen a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) gyermeklapja, az Irka. Ennek apropóján a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságával (RIT) közösen kiállítást szerveztek a folyóirat eddig megjelent lapszámainak borítóiból é...

 • Emlékünnepség Munkácsy Mihály születésének 180. évfordulója alkalmából a festőművész szülővárosában

  A XIX. század magyar festészetének nemzetközileg is elismert mestere, Munkácsy Mihály festőművész születésének 180. évfordulója alkalmából szervezett emlékünnepséget a Munkácsy Mihály Magyar Ház február 22-én.

 • Kárpátalja néhány órára Budapestre költözött – Magyar széppróza napi rendezvény a fővárosban

  2024. február 21-én néhány órára Kárpátalja Budapestre költözött. 17 órai kezdéssel a Kárpátaljai Szövetség székházában, a magyar széppróza napja alkalmából zenés irodalmi rendezvényt tartottak. A szépszámú közönséget dr. Dupka György történész, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagja üdvözölte.&nbs...

 • Apróságok, ha szőni tanulnak…

  A Pro Cultura Subcarpathica szövéssel és fonással tarkított kézműves foglalkozást szervezett a Nagyberegi Tájházban. A résztvevők egészen kicsi gyerekek voltak, akiknek bár a lábuk alig érte a szövőszéket, ám lelkesedésük annál nagyobb volt.

 • Február 22. – a cserkészet világnapja

  Február 22-én méltatják a cserkészet világnapját. 216 országban, mintegy 50 millió cserkész tartja számon a jeles napot, melyet Thinking Day néven illet. Az emlékezés napján a szervezet tagjai cserkészruhát, vagy legalább cserkésznyakkendőt viselnek, ezzel is jelezve a világ felé, hogy a cserké...

 • Február 21. – az anyanyelv nemzetközi napja

  Huszonöt éve a mai napon, február 21-én méltatjuk az anyanyelv nemzetközi napját. 1999-ben ezen a napon hozott határozott az UNESCO (Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) közgyűlése ennek kapcsán. Többek között a nyelvi sokszínűségre és gazdagságra hívták fel a figye...

Copyright © 2024 KMMI