Kárpáti Magyar Krónika – XXVII. (XXIV.) évfolyam, 21. (371.) szám. 2023. november 1.

Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2023

November – Szent András hava – őszutó – enyészet hava

November az év tizenegyedik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 napos. Neve a latin novem szóból származik, amelynek jelentése kilenc, mivel eredetileg az év kilencedik hónapja volt a római naptárban, mielőtt a január és február hónapokat hozzáadták az évhez. A 18. századi nyelvújítók a novembernek a gémberes szót javasolták. A népi kalendárium Szent András havának nevezi.

Népi kalendárium

November 1. – Mindenszentek napja. A naptárban név szerint nem említett összes szentek emléknapja. A 9. század óta kötelező ünnep. A 20. században a halottak napjának előestéje, vigíliája lett. A katolikus hagyományok szerint e napon az élő és az elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak. A néphit úgy tartja, hogy ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért sokfelé ismert volt az a szokás, hogy megterítettek számukra: kenyeret, sót, vizet téve az asztalra. Mindenszentek napja a népi táplálkozásban jeles napnak számított, ekkor gazdagon étkeztek: húsleves, töltött tyúk, diós-mákos kalács, rétes került a családtagok elé.

A mindenszentek utáni hetet halottak hetének nevezik, régen gyászruhát viseltek ezekben a napokban. Tilos volt mosni, mert úgy tartották, hogy a halottaknak vízben kellene feküdni.

A hónap első napjához időjárásjóslás is kapcsolódik: „Ha ez a nap nedves: lágy telet, ha tiszta: erős, havas telet mutat.”

November 2. – Halottak napja. A család halottaira való emlékezés napja. Újabban egy-egy közösség, falu vagy város, sőt a nemzet hősi halottairól is megemlékeznek. Napjainkban a két emléknap erősen összekapcsolódik, és az utódok temetőjárása jellemzi; az elődök sírjainál találkozik a rokonság, akik gyertyát, mécsest gyújtanak a halottaik lelki üdvéért. Akiknek a sírja, nyughelye ismeretlen, mert háborúban, idegenben haltak meg, azokért a temetők kőkeresztjeinél, vagy otthon, a lakóházak ablakában égnek a gyertyák.

A magyar nyelvterület sok vidékén szokásban volt, hogy halottak napján megvendégelték a szegényeket és a koldusokat. Úgynevezett kóduskalácsot sütöttek, amit a temető kapujában várakozó koldusoknak adtak, hogy ők is imádkozzanak egy-egy család halottaiért.

November 11. – Márton napja. Szent Márton Pannóniában, a mai Szombathely római kori elődjében, Savariában született 316/317-ben. Életútját csodák és gyógyulások kísérték, jóságáról legendák keringtek. Fontos hittérítő munkát végzett. A középkor egyik legnépszerűbb szentje volt, kultusza hazánkban is virágzott. Emlékét helynevek, templomok, oltárképek őrzik.

Szent Márton napjához számos hagyomány fűződik. A pásztorok vesszőt adtak ajándékba a gazdáknak, s úgy tartották, ahány ága van Szent Márton vesszejének, annyi malaca lesz a kocának. Általánosan ismert az a mondás is, hogy „Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik.” A szólás eredete a szent legendájával függ össze: Szent Márton a ludak óljába bújt, hogy püspökké választása elől kitérjen, de a libák gágogása elárulta rejtekhelyét.

Márton-napon országszerte lakomákat rendeztek, hogy egész évben bővében legyenek az ételnek, italnak. A libasülthöz a bortermelő vidékeken újbort ittak, amit ekkor kóstoltak meg először, mondván: „A bornak Márton a bírája”.

Az időjárásra vonatkozó sok jóslás közül álljon itt egy kalendáriumi regula: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.”

November 19. – Erzsébet napja. Árpád-házi Szent Erzsébet (1207–1231) a katolikus egyház egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő női szentje. II. András király leánya vezeklő életmódot folytatott, gyakran böjtölt és virrasztott. Árvamenhelyet és kórházat alapított, részt vett a betegápolásban. Segítette a rászorulókat, sokat jótékonykodott. A legenda szerint a szegényeknek vitt alamizsna a kötényében rózsává változott, amikor sógora kérdőre vonta őt. Hazánkban az egyik legkedveltebb névünnep. Ha Erzsébet napon havazik, azt mondják: „Erzsébet megrázta a pendelyét.”

November 25. – Katalin napja. Szent Katalin a 3–4. században élt az egyiptomi Alexandriában. Keresztény hitéért halt mártírhalált. Legendája szerint szép és okos királylány volt, akinek egyik látomásában megjelent Jézus, és eljegyezte őt. Katalin vértanúságakor ismét megjelent, és megígérte, hogy meghallgatja azokat, akik menyasszonyához imádkoznak. Így lett Katalin a házasságra vágyó leányok védőszentje. Okossága miatt egyetemek, tudósok, diákok patrónájává is vált.

Napjához férjjósló hiedelmek és praktikák kapcsolódtak. Ha a vízbe tett gyümölcság, más néven katalingally karácsonyig kizöldül, a leány közeli házasságkötése várható. Ha a legény lopott női inget tett a párnája alá, éjjel megálmodta ki lesz a felesége.

A Katalin napi időjárásjóslás közismert: „Ha Katalin kopog, a karácsony locsog; ha Katalin potyogós, a karácsony ropogós.”

November 30. – András napja. Szent András apostol, a keleti egyház védőszentje az első században élt. András egyike azon két tanítványnak, akik először követték Jézust. Az apostolok szétválása után Kis-Ázsiában hirdette az evangéliumot. Hittérítő tevékenységéért keresztre feszítették. A hagyomány szerint keresztjének szárait nem derékszögben, hanem átlósan ácsolták, ezért nevezik az ilyen formájú keresztet andráskeresztnek.

Az András szó eredeti jelentése férfi, férfias. Névnapja az eladó lányok számára a legfontosabb férjjósló alkalom.

A nap időjárása a karácsonyival ellentétes: „Ha András fagyos, karácsony totyakos.”

Kárpáti Magyar Krónika – XXVII. (XXIV.) évfolyam, 21. (371.) szám. 2023. november 1.

Ez lesz 2023 novemberében

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is, 2023. november 15-ig.

Fontosabb események

2023. november 1. Mindenszentek napja.

2023. november 2. Halottak napja a keresztény világban.

2023. november 3. A magyar tudomány napja.

2023. november 4. Az 1956-os forradalom leverésének emléknapja.

2023. november 4. Megszervezik az I. BeregCulturFest folklórfesztivált Beregszászon. A programot Babják Edit, az Oktatási és Kulturális Osztály vezetője hirdette meg, és valamennyi elöljárói körzetet be akarják majd vonni. A kulturális esemény Beregszászon, a Kossuth téren zajlik le, ahol koncertek és helyi kézműves termékek várják majd a vendégeket.

2023. november 4. Lucsok Péter Miklós OP püspök nyitott találkozóra hív minden érdeklődőt, amely során párbeszéd formájában válaszol a lelki élettel és az élet nehézségeivel kapcsolatos kérdésekre. Helyszín: Szent Márton Székesegyház. Kezdés: 15.00 (kijevi idő).

2023. november 4. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet a reformáció emléknapjához kötődően Református emlékeink nyomában a Beregvidéken címmel autóbuszos kirándulást szervez. Jelentkezés, részletek az egyesület honlapján (karpataljaihazajaro.com).

2023. november 7–8. A Kárpátaljai Kultúrkaraván következő vendégei Csík János és a Mezzo. A koncertekre a makkosjánosi Helikon Hotelben, illetve a Munkácsy Mihály Magyar Házban kerül sor. Részletek, jelentkezés a kultúrkaraván Facebook-oldalán.

2023. november 11. Az első világháború végének emléknapja az angolszász országokban.

2023. november 11. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (igazgató: dr. Váradi Natália) által szervezett 40 fős csoport látogatást tesz a Szolyvai Emlékparkban, hogy megemlékezzenek a málenykij robot áldozatairól, és tiszteletünket tegyék a siratófalnál egy koszorúzással. Kezdete: 11.00 óra.

2023. november 12. Az ungvári járási ráti római katolikus templomban kerül sor Dupka Nándor doktorandusz Haklik Sándor vértanú. A Kárpátaljai Római Katolikus Egyház hitvallói (1945–1991) című kismonográfiájának bemutatójára, amely a KMMI és az Intermix Kiadó gondozásában jelent meg 2023-ban. A szentmise után az eseményt Thurzó Péter plébános nyitja meg, majd megkoszorúzzák a Rátról 1949-ben elhurcolt mártír Haklik Sándor római katolikus pap emléktábláját. A könyv elektronikus változata letölthető:  https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/KMMI-fuzetek/Haklik.pdf

2023. november 13. A magyar nyelv napja.

2023. november 17. A GULAG–GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma 2023: kutatás, tényfeltárás, emlékezetpolitika a Szolyvai Emlékparbizottság, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és az UNE UMOTI Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszéke szervezésében. Kezdete: 10.00 (közép-európai idő szerint). Helyszín: Beregszász, Európa–Magyar Ház.

Előzetes program

EMLÉKEZÉS

10.00–10.15: Nyitóbeszéd: dr. Tóth Mihály, a Szolyvai Emlékparkbizottság elnöke, az emlékkonferencia levezető elnöke. Megemlékezés: mécsesgyújtás, közös ima a mártírok lelki üdvéért a történelmi egyházak képviselőinek közreműködésével.

Prezentációk, műhelybeszámolók, Szakmai kutatások, tényfeltárások ismertetése

10.15–10.30: dr. Zékány Krisztina nyelvész, PhD (Ungvár), az UNE UMOTI Magyar Filológia Tanszékének vezetője: A GULAG–GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján 2022. c. tanulmánygyűjtemény és évkönyv a szerkesztő szemével.

10.30–10.45: habil. dr. Váradi Natália történész, PhD (Beregszász), a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének docense: Élet a szovjet elnyomás árnyékában Kárpátalján.

10.45–11.00: dr. Zubánics László történész, PhD (Gut), az UNE UMOTI Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékének vezetője: Gut a megszálló rendszerek törésvonalaiban.

11.00–11.15: Marosi István görögkatolikus áldozópap, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium igazgatója, egyháztörténész (Beregszász): A 70 éve meggyilkolt Orosz Péter bilkei g.k. pap (1953. 08. 27.) az egyházüldözés kezdeti időszakában.

11.15–11.30: dr. Dupka György történész, PhD (Ungvár, GKNT-tag), a Szolyvai Emlékpark kutatóműhelyének vezetője, a bizottság felelős titkára: Validációs tapasztalatok a szovjet fogságba került Ung-vidékiek kapcsán az MNL-adatállományának tükrében.

11.30–11.45: Bimba Brigitta, a Debreceni Egyetem Történelem és Néprajzi Doktori Iskolájának abszolvált hallgatója (Bátyú, GKNT-tag): Anyaság és gyermeknevelés a GULAG–GUPVI táboraiban és a száműzetés helyein.

11.45–12.00: Dupka Nándor (Ungvár), az UNE Történelem és Nemzetközi Kapcsolatok Kara Történelemtudományi Kar doktori képzésének hallgatója: Pásztor Ferenc beregszászi római katolikus plébános, vikárius, vértanú emlékezete.

12.00–12.15: Meskó János (Ungvár) helytörténész, a Szolyvai Emlékparkbizottság Munkácsi várban elhelyezett GULAG–GUPVI állandó kiállításának megbízott igazgatója: Adalékok boldog Romzsa Tódor görögkatolikus püspök vértanú utolsó napjaihoz.

12.15–12.30: dr. Havasi János lágerkutató, tényfeltáró újságíró, dokumentumfilm-készítő (Pécs, GKNT-tag): A hadisírkutatás emberi jogi és nemzetközi jogi vonatkozásai.

12.30–12.45: dr. Botlik József történész (Budapest): Adalékok Demkó Mihály és Földesi Gyula magyar országgyűlési képviselők meghurcoltatásához.

12.45–13.00: Kovács Sándor turisztikai szakíró, helytörténeti kutató (Budapest): A szovjet rezsim által meggyalázott és elpusztított magyar emlékek Beregvidéken.

13.00–13.15: Kérdések, hozzászólások, zárszó.

13.15–14.30: Állófogadás

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. A rendezvény sajtó nyilvános.

A rendezvényt online közvetítjük, amely során hang- és képrögzítés történik.

2023. november 17. Csöndes koszorúzás a sztálini megtorlás beregszászi emlékművénél. Időpont: 15.15.

2023. november 18. Csöndes koszorúzás az 1944 őszén elhurcolt és a szovjet táborokban odahalt áldozatok emlékére a Szolyvai Emlékparkban. Kezdete: 11.00 óra (közép európai idő szerint).

2023. november 19. A tiszabökényi Árpád-házi Szent Erzsébet római katolikus templom búcsúja Hajas Ámosz OFM, plébános-kormányzó celebrálásában. A szentmise után a templomkertben lévő emlékműnél koszorúzással egybekötött emlékezés a mártírokra, a meghurcolt hitvalló papokra, a 79 évvel ezelőtt Erzsébet napján elhurcolt magyar és német férfiakra.

2023. november 18–19. A málenykij robotra, illetve háromnapos munkára hurcolt áldozatokról emlékeznek meg a helyi szervezetek a magyarlakta településeken.

2023. november folyamán. Képzőművészeti kiállítások, író-olvasó találkozók, folyóirat- és könyvbemutatók, koncertek a magyarlakta településeken.

VENDÉGSÉGBEN

2023. november 4. A Bethlen Gábor Alapítvány díjátadó ünnepsége Budapesten.

2023. november 3–4. „Azt mondták, csak néhány napi munka...” A „málenkij robot” romániai változatai Erdélyben. Kárpát-medencei konferencia Sepsiszentgyörgyön, megemlékezések a térségben és a barcaföldvári egykori fogolytábor helyén álló kegyhelynél. Szervezők: Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre és a Historikus Egyesület. A konferencia-előadók között van mások mellett feltüntetve Dupka György történész (Tiszabökény–Ungvár): Adalékok a meghurcolt, internált, elítélt erdélyiekről és a kárpátaljai románokról a szovjet levéltári iratok, dokumentumok tükrében.

2023. november 6. A Közösség és egyén a szovjet fogságba hurcoltak kontextusában c. tanulmánykötet bemutatója a Magyar Országos Levéltárban a Gulág- és Gupvi-kutatók Nemzetközi Társasága szervezésében. A kötet 22 szerzője között a kárpátaljai kutatókat Bimba Brigitta doktorandusz, dr. Dupka György, dr. Molnár D. Erzsébet történész képviseli.

2023. november 8. A Magyar Nemzeti Művelődési Intézet XVIII. őszi stratégiai tanácskozása Lakitelken.

2023. november 8. A Magyarság Háza Irodalmi Szalonban sor kerül Shrek Tímea könyvbemutatójára. A szerzővel Kalocsai Andrea, a közmédia műsorvezetője beszélget.

2023. november 24. A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából hibrid, online konferencia a Magyar Nemzeti Levéltár Gulág és Gupvikutatók Intézete szervezésében a Kárpátaljai Szövetség székházában. Kárpátaljai előadók: Bimba Brigitta (Bátyú), dr. Molnár D. Erzsébet (Beregszász), dr. Dupka György (Ungvár). Kezdete: 10 óra.

2023. november 25. Katalin napi jótékonysági batyus bál a Kárpátaljai Szövetség székházában. Zenél: Szilágyi Csaba Cifra Bandája. Kezdete: 18 óra.

Személyiségek évfordulói

November 2. Ezen a napon hunyt el Marina Gyula (1901. 05. 26. – 1983. 11. 02.) görögkatolikus pap, közíró.

November 3. Ezen a napon hunyt el id. BALOG Sándor (Nagydobrony, 1899. december 31. – Beregszász, 1958. november 3.) láger-költő, szerkesztő, néptanító.

November 4. Ezen a napon hunyt el JACZKÓ Olga, Nátolyáné Jaczkó Olga, Jaczkó Olga N. (Tarna, 1895. január 20. – Nagykovácsi, 1970. november 4.) író, költő.

November 5. Ezen a napon született BARTOSH (PETRICSKO)Tatyjána festő (Szolyva, 1967. 11. 05.)

November 7. Ezen a napon hunyt el SIMON Menyhért (Bátyú, 1897. július 7. – Budapest, 1952. november 7.) költő, szerkesztő, újságíró.

November 9. Ezen a napon hunyt el MÉCS László (Hernádszentistván,1895. január 17. – Pannonhalma, 1978. november 9.) költő, recitátor, szerkesztő, premontrei szerzetes.

November 11. Ezen a napon született PAP Ildikó, Görei (Csap, 1963. 11. 11.) író.

November 13. Ezen a napon hunyt el KOVÁCS Vilmos (Gát, 1927. június 5. – Budapest, 1977. november 13.) költő, író, szerkesztő.

November 14. Ezen a napon született BACSINSZKY András (1732. november 14.) munkácsi görögkatolikus püspök.

November 14. Ezen a napon született MAJNEK Antal (Budapest, 1951. november 18.), a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye nyugalmazott püspöke, Munkács díszpolgára.

November 14. Ezen a napon született BORECZKY Béla festő (Ublya /Szlovákia/, 1910. 11. 14. – Kassa, 1990.)

November 16. Ezen a napon született SÁFÁRY László (Munkács, 1910. november 16. – Don-kanyar, 1943/1944) költő, szerkesztő, tanár.

November 16. Ezen a napon született ZIMÁNYI József (Törökszentmiklós, 1917. november 16. – Nyíregyháza, 1998. szeptember 10.) református lelkész, GULAG-rab, lágerversek szerzője.

November 17. Ezen a napon született CSOKONAI vitéz Mihály (Debrecen, 1773. november 17. – Debrecen, 1805. január 28.) író, költő és műfordító.

November 17. Ezen a napon született IVÁN Ambrus festő (Kisszelmenc, 1929. 11. 17.)

November 20. Ezen a napon született GRABOVSZKY Emil festőművész, grafikus (Ungvár, 1892. 11. 20. – 1955. 10. 20.)

November 20. Ezen a napon hunyt el TAKÁTS Gyula (Tab, 1911. február 4. – Kaposvár, 2008. november 20.) Kossuth-díjas költő, író, műfordító, kritikus, tanár.

November 29. Ezen a napon született LATOR László (Tiszasásvár, 1927. november 29. – 2023. július 17.) Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, irodalomtörténész, esszéista, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

November 24. Ezen a napon született FERENCZI Tihamér (Badaló, 1941. november 24.) költő.

November 30. Ezen a napon született MEDVECZKY Miklós (Iszka/Izki, 1930. 11. 30. – Budapest, 2007. 07. 21.) festő, monumentalista

 

FELHÍVÁSOK, KÖZLEMÉNYEK