Kárpáti Magyar Krónika – XXVI. (XXIII.) évfolyam, 8. (334.) szám. 2022. május 1.

Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2022

Ez volt 2022 áprilisában

Meghosszabbították a korábban életbe lépett hadiállapotot május 25-ig. A rendkívüli helyzetre való tekintettel továbbra is elmaradnak a köztéri és a zárt téri rendezvények.

ELISMERÉSEK

* Traski Viktort, a fizika-matematikai tudományok kandidátusát, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete (UMOTI) Fizika-matematikai Tanszékének docensét a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága Arany János Fiatal Kutatói Díjban részesítette. Jelenleg az Ukrán Fegyveres Erők 128. sz. Kárpátaljai Hegyi Dandárjában teljesít tényleges szolgálatot.

* Docensi címet szereztek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola munkatársai: dr. Bárány Béla, a Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoportjának oktatója, dr. Molnár Ferenc és dr. Szakál Imre, a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék oktatói, dr. Szilágyi Iván, a Pedagógia és Pszichológia Tanszék oktatója, valamint dr. Moca Andrij, a Földtudományi és Turizmus Tanszék oktatója. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának Minősítő Bizottsága 2022. április 7-én odaítélte számukra a docensi címet.

* dr. Lyah Erzsébet a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE) által adományozott Életmű-díjban részesült.

* Több év kihagyás után ismét megtartották a Versünnep Alapítvány nagyszabású gálaestjét a magyar költészet napján, április 11-én a Magyar Nemzeti Színházban. A versenyre Ferenczi Attila, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színésze két verssel jelentkezett: Czébely Lajos és Nemes Nagy Ágnes versét szavalta el. A szakmai zsűri különdíjjal jutalmazta.

* Saját korosztályának kategóriájában első helyezést ért el Pallagi Fanni, a Kaszonyi Művészeti Iskola tanulója a Stars of Croatia XXXV. nemzetközi többműfajú művészeti versenyen. A hétéves csonkapapi versenyző Johann Krieger Menüettjével indult. Felkészítő tanára: Farkas Vivien.

* Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díjjal tüntették ki Kulin Juditot, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárát, az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola igazgatóját április 25-én. Az elismerést a tehetséggondozás területén nyújtott teljesítményéért kapta.

Gratulálunk!

FONTOSABB RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

2022. április 2. Lelki napot szerveztek a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye pasztorális tanácstagjai számára a Munkácsi Szent István Líceumban. A tanács olyan tagokból áll, akik a plébánosok munkáját segítik, valamint tevékenyen vesznek részt az egyházközségek életében. A találkozón Lucsok Miklós OP megyéspüspök tartott vitaindító előadást. Ebéd után közös megbeszélés következett, ahol a kiscsoportok megoszthatták a korábbi beszélgetés eredményeit. A nap szentségimádással és szentmisével zárult.

2022. április 3. Országgyűlési választások Magyarországon.

2022. április 4. A beregszászi református gyülekezet ukrán nyelvű gyermekfoglalkozásokat és vasárnap délutánonként ukrán nyelvű istentiszteletet tart, elsősorban a menekültek számára. A Vérke-parti városba egyre többen érkeznek Ukrajna belső megyéiből. Számukra is fontos a nyugodt környezet, a kedvesség, a befogadó készség és a kapaszkodóként szolgáló, Istenbe vetett hit. A református gyülekezet vezetői, látva a helyzetüket, számukra is hirdetett egyházi alkalmakat.

* A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyilatkozata.

Immár több mint egy hónapja tart az orosz–ukrán háború, amelynek már eddig is sok ukrán állampolgár, köztük nők és gyermekek estek áldozatául. Számos honfitársunk kényszerült rá, hogy elhagyja szülőföldjét és az ország más részeiben vagy külföldön keressen menedéket. Kárpátalja lakosai, köztük a magyarok is, mindent megtesznek, azért, hogy az Oroszország agressziója okán otthonukat elhagyni kényszerülőket befogadják, ellássák. Ebben nagy segítséget jelentett a magyar kormányzat támogatása, amely eddig is jelentős humanitárius segítséget nyújtott Ukrajnának, s befogadta a Magyarországra menekülteket.

A nemrég lezajlott magyarországi parlamenti választás eredménye bizakodással tölthet el bennünket atekintetben, hogy a magyar kormány továbbra is felvállalja majd mind az ukrajnai menekültek gyámolítását, mind az Ukrajnában nehéz körülmények közé került honfitársainknak a megsegítését.

Bízunk benne, hogy a magyar kormányzat a háború, illetve a védelmi felszerelések szállításának vonatkozásában továbbra is a NATO döntések, a gazdasági szankciók vonatkozásában, pedig az Európai Unió döntéseinek értelmében eljárva továbbra is segíti majd Ukrajnát.

Örömmel konstatáljuk, hogy Magyarország kezdettől fogva támogatta Ukrajnának az Európai Unióba történő gyorsított felvételét.

Kérjük a magyar kormányt, hogy minden lehetséges módon továbbra is segítse Ukrajnát, s lehetőségei szerint mozdítsa elő a fegyveres konfliktus beszüntetését és a tartós béke megteremtését. 

Ungvár, 2022. április 4.

* Gratulálunk!

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség nevében ezúton gratulálunk a FIDESZ-KDNP-pártszövetségnek, hogy az április 3-i országgyűlési választásokon történelmi győzelmet aratott. Hisszük, hogy Magyarország kormánya, ahogy eddig is, úgy a jövőben is képes lesz helytállva bizonyítani, hogy nem csupán a szavak, de a tettek szintjén is tenni akar és tud magyar közösségünkért. A nehéz ukrajnai háborús állapotok ellenére is hiszünk abban, hogy nekünk, kárpátaljai magyaroknak helyünk van itt a Kárpát-medencében. Éppen ezért számunkra az elkövetkező évtizednek az építkezésről kell szólnia, hiszen szeretnénk a következő száz évet is itt leélni! Irányt kell mutatnunk közösségeinknek, mert tudatában vagyunk annak, hogy ezt a munkát rajtunk kívül nem fogja más elvégezni. Olyan magyarságot akarunk, amely szívben erős, nemzeti identitásában rendíthetetlen marad, ügyeinkben pedig egységes és szolidáris. Amelynek tagjai versenyképesek, újrateremtik a régit és újat alkotnak. Olyan közösséget szeretnénk, amelynek tagjai büszkék magyarságukra, arra a régióra, ahol élnek, és büszkék arra – bárhova is kerüljenek –, hogy magyarok. A mostani választási győzelem is visszaigazolta a lényeget – a folyamatosan változó európai közegben mi a közös Kárpát-medencei magyar értékek mentén szeretnénk alakítani nemzetünk jövőjét, s ezeket az értékeket mindenek fölé helyezzük. Meggyőződésünk, hogy a közös gondolkodás, az egymás célkitűzéseihez való értő közeledés, és a megvalósításukban nyújtott méltányos, helytálló támogatás a határon inneni és túli magyar közösségek képviseletében is meghozza gyümölcsét, szorosabbra fonja a magyarságért munkálkodók közötti szálakat, megerősít együvé tartozásunkban. Meggyőződésünk, hogy a magyar közösség jövőjét érintő politikai döntéseink akkor lesznek sikeresek, ha az anyaország, annak képviselői, illetve a külhoni magyar közösségek között továbbra is szoros lesz az együttműködés.

Dr. Zubánics László, az UMDSZ elnöke

2022. április 5. Első alkalommal szervezett teaházat a beregszászi római katolikus plébánia. Az összejövetelre a délutáni szentmise után került sor. Ebben a reménytelennek tűnő helyzetben Istenen kívül a közösség is fénysugarat jelenthet. A beszélgetés során a hívek megfogalmazhatták terveiket, céljaikat, elmondhatták vágyaikat. A találkozón ott volt Molnár János esperes-plébános, aki szintén mesélt saját átéléseiről, és közben bátorította a jelenlévőket is. A teaház egy szükséges és megismétlésre méltó esemény volt az egyházközség életében.

2022. április 6. Az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalmi Karaván rendezvényén a Nagykárolyi Elméleti Líceumban kárpátaljai írók – Dupka György, Shrek Tímea és Sz. Kárpáthy Kata – léptek fel. A Szamos Irodalmi Diákkör nevében Üdvözlő beszédet mondott a szatmárnémeti Elek György. A vendégekkel a kolozsvári Helikon szerkesztői, írói – Demeter Zsuzsa és Papp Attila Zsolt – beszélgettek. Az irodalom mellett a háború miatti áldatlan állapotok is szóba kerültek. https://frissujsag.ro/haboruban-sem-hallgatnak-a-muzsak

* Az Irodalmi Karaván második helyszíne Szatmárnémetiben a Szatmári Megyei Múzeum díszterme volt, ahol a kárpátaljai szerzők (Dupka György, Shrek Tímea, Sz. Kárpáthy Kata) felolvasásokat tartottak. Beszélgetőtársak: Demeter Zsuzsa, Papp Attila Zsolt. Házigazda: Elek György. A rendezvényt mások mellett megtisztelte jelenlétével Kállai Karolina történelemtanár, a szatmári térség GULÁG-GUPVI kutatója, a Szolyvai Emlékparkbizottság tiszteletbeli tagja.

* Az Irodalmi Karaván harmadik helyszíne a Szatmárnémeti Művészeti Líceum volt. A vendégeket Súlyok Júlia igazgató és Gál Gyöngyi magyar szakos tanár fogadta és üdvözölte. A líceumisták mellett a Szamos Diákirodalmi Kör tollforgatói (Ács Evelin, Besenyődi Judit és mások) is részt vettek az író-olvasó találkozón. Az eszmecserében közreműködött Dupka György történész, a 20 éves Együtt című irodalmi, művészeti, humán tudományi, kulturális folyóirat felelős kiadója, a Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozatszerkesztője; Shrek Tímea író, a KVIT alelnöke; Sz. Kárpáthy Kata író, a KVIT titkára; Elek György, a Szamos kulturális, társadalmi, közéleti folyóirat főszerkesztője; Demeter Zsuzsa és Papp Attila Zsolt, a kolozsvári Helikon szerkesztői.

2022. április 6. Itt az ideje, hogy az ukrán vezetők befejezzék Magyarország sértegetését és tudomásul vegyék a magyar nép akaratát” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebook-oldalán, jelezve, hogy reggelre a minisztériumba kérették Ukrajna budapesti nagykövetét. Szijjártó Péter bejegyzésében rögzítette: „mi a kezdetektől fogva világosan beszélünk a szomszédban zajló háború kapcsán: a katonai agressziót elítéljük, kiállunk Ukrajna szuverenitása mellett, az életükért futó menekültek százezreit beengedjük, hazánk történetének legnagyobb humanitárius akciója keretében pedig több száz tonna élelmiszert és egyéb adományt szállítunk. Ugyanakkor számunkra természetesen mindennél fontosabb Magyarország és a magyar emberek biztonsága.”

2022. április 8. Budapesten, a Kárpátaljai Szövetség dísztermében Dupka György elnökletével tartották meg a 20 éves Együtt irodalmi-művészeti-humán tudományi-kulturális folyóirat ünnepélyes bemutatóját az anyaországban élő kárpátaljai szerzők, a folyóirat baráti köréhez tartozó alkotók közreműködésével. Köszöntőbeszédet mondott: Benza György, a Kárpátaljai Szövetség elnöke; Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke; Vári Fábián László Kossuth- és József Attila-díjas költő, az MMA Irodalmi Tagozat vezetője, a folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke. Ezt követően az Együtt alapító szerzői, a folyóiratban debütált fiatal költők egy-egy írást olvastak fel: Füzesi Magda, Vári Fábián László; Lőrincz P. Gabriella, Kopriva Nikoletta, Csornyij Dávid. A széppróza, a humán tudományok művelői közül megosztotta gondolatait: Gerzsenyi Gabriella, Lengyel János, dr. Ortutay Péter, dr. Botlik József, Kovács Sándor, dr. Kótyuk Erzsébet. A Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozatban megjelent két újabb kiadvány prezentációjára is sor került. Szemere Judit szerkesztő Ortutay Mária Múltunk és jelenünk „lámpás emberei”. Interjúk, visszaemlékezések, önéletrajzi írások című könyvét ismertette (https://kmmi.org.ua/.../multunk-es-jelenunk-lampas-emberei). Dupka György bemutatta Bartha Gusztáv Kiút című kisregényét (https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/kiut), amelynek a felelős szerkesztője Marcsák Gergely. Ők a hadiállapot miatt nem jelenhettek meg a rendezvényen. Végezetül Kocsis Csaba énekmondó kárpátaljai költők (Bakos Kiss Károly, Dupka György, Lőrincz P. Gabriella, Marcsák Gergely, Vári Fábián László) megzenésített verseit szólaltatta meg. A rendezvény szervezői, támogatói: az Együtt c. folyóirat felelős kiadója, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK); Kárpátaljai Szövetség; a Nemzeti Kulturális Alap; a Magyar Írószövetség; a Petőfi Kulturális Ügynökség és a KMI 12; a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet.

2022. április 8. Jótékonysági hangversennyel egybekötött zenei képzés indult a Rákóczi-főiskolán. Várnagy Andrea Liszt Ferenc-díjas és Budapest Márka-díjas magyar zongoraművész a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskoláról online hangversenyt indított el Magyarország zene- és művészeti iskoláiban. A figyelemfelkeltő akció lényege, hogy egyszerre csendüljön fel a zene Magyarország művészeti intézményeiben, ezzel ráirányítva a figyelmet Kárpátalja megsegítésére. A III. ZeneVarázslat egy 30 órás képzés, amely online formában valósul meg április-május folyamán.

2022. április 9. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke elítéli a bucsai tömegmészárlást – erről Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke tájékoztatta az MTI-t.

* A Nemzeti Választási Iroda közzétette az április 3-i magyarországi parlamenti választások nem hivatalos végeredményét. Szombaton történt ugyanis a határon túli magyarok levélben leadott, illetve a külföldön tartózkodók külképviseleteken abszolvált voksainak az összeszámolása. Mindezek alapján a levélszavazatok esetében kijelenthető, hogy a kormánypártok taroltak, a voksok 94 százalékát a Fidesz–KDNP kapta, azaz 247 957-et szerzett meg a 268 766 érvényes szavazatból. Szombat este a szavazatok 100 százalékának megszámolását követően a Fidesz–KDNP 135, az ellenzéki összefogás 57, a Mi Hazánk 6, a német nemzetiségi önkormányzat pedig 1 képviselőt küldhet a parlamentbe. A 135 mandátummal zsinórban negyedszer kétharmados parlamenti többséget szerzett a Fidesz–KDNP, idén több mint hárommillió listás szavazatot kapott. Ennyit még sosem szerzett párt Magyarországon.

* Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hivatalosan is átadott egy kérdőívet Volodimir Zelenszkij elnöknek, ami szükséges lépés Ukrajna EU-tagjelölti státuszának megadásához. Az eseményre az Európai Bizottság elnökének kijevi látogatásakor került sor.

2022. április 9. Az Uzhorod művészeti galériában megnyílt a kárpátaljai 128-as dandár megsegítésére irányuló jótékonysági kiállítás és vásár. A rendezvény kezdeményezője Borisz Kuzma, az Ukrán Képzőművészeti Szövetség kárpátaljai megyei szervezetének elnöke volt.

* A nagydobronyi id. Hidi Endre keramikus alkotásai is szerepeltek azon a jótékonysági kiállításon, amely a magyarországi Algyőn nyílt meg. A Kerámiák című határon átnyúló tárlat id. Hidi Endre alkotásai mellett magyarországi keramikusok – Balassi Mariann és Molnárné Süli-Zakar Zita – munkáit mutatta be. A kiállítást ifj. Hidi Endre nyitotta meg. A rendezvény bevételét a nagydobronyi rászoruló családoknak ajánlották fel.

2022. április 10. A békéért ajánlották fel a beregszászi római katolikus egyházközség hívei a szabadtéri keresztutat, amelyet virágvasárnap délután szerveztek a város fölött található fehér kereszthez. Az imádságot Molnár János esperes-plébános vezette, a Jézus szenvedéséről szóló elmélkedéseket pedig a hívek vállalták. A virágvasárnappal elkezdődött a nagyhét, amelyhez a keresztútjárás egy megfelelő ráhangolódást jelentett.

2022. április 10. A Kárpátalján állandó lakóhellyel rendelkező, de onnan az orosz–ukrán háború elöl elmenekülő határon túli magyarok magyarországi tartózkodásuk idejére létfenntartási támogatásra lehetnek jogosultak. A létfenntartási támogatás összege nagykorúak esetén havi 22.800 Ft (megegyezik a foglalkoztatást segítő támogatás összegével), kiskorúak esetén pedig havi 13.700 Ft (a családi pótlék összegével egyezik meg). A támogatás alapvetően átmeneti jellegű, csak bizonyos feltételek teljesítése esetén, és csak bizonyos ideig, a munkakeresés időszakára illeti meg a jogosultakat. Az ukrán menedékesek mellett a menekülő magyar állampolgároknak is járó létfenntartási támogatás alapvető szabályait a kormány 106/2022. (III. 12.) rendelete szabályozza (erre a linkre kattintva elérhető). A legfontosabb általános rendelkezéseket a rendelet 1-2. §-a, a magyar állampolgárokra vonatkozó szabályokat pedig a rendelet 5. §-a tartalmazza.

* Hagyományosan díszes faágakkal ékesítették a lányos házak kapuit Nagydobronyban virágvasárnap. A helyi népszokásnak megfelelően a húsvét előtti vasárnapon színes szalagokkal és lufikkal díszített fűzfaágakat tűznek azoknak a házaknak a kapujára, ahol lányok laknak. Ezek a felékesített zsenge ágak – a helyiek szóhasználatában: „ződágak” – jelzik a fiúk számára, hogy hová mehetnek locsolkodni húsvét hétfőn, hol várják majd őket hímes tojással. A faluban tartózkodó belső-ukrajnai menekültek érdeklődve szemlélték meg a számukra ismeretlen szokást, a kisgyerekek kimondottan lelkesednek érte.

2022. április 11. Magyarország álláspontja mindig megegyezik a közös uniós és NATO-s állásponttal – mondta Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő a TV21 Ungvárnak adott interjújában. Mint mondta, a múlt heti strasbourgi plenáris ülésen volt alkalmuk többször is kifejteni véleményüket több téma kapcsán is. Bocskor Andrea felszólalásában kifejtette például azt, hogy támogatni kell az Ukrajnából menekülő kiskorúakat az Európai Unió területén, továbbá azokat is, akik az ország területén maradtak. „Az Európai Unió elfogadott egy jelentést Ukrajna mellett, amit a magyar EP-képviselők is támogattak” – mondta el Bocskor Andrea, reagálva az igaztalan vádakra.

2022. április 11. A magyar költészet napja. Másodszor hirdetett internetes versmondó versenyt a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) a magyar költészet napja alkalmából, a nehéz körülmények ellenére Kárpátalján maradt fiatalok számára. A jelentkezők a száz éve született Nemes Nagy Ágnes szabadon választott versével nevezhettek. A felhívásra 57 videófelvétel érkezett. Helyezettek. Első korcsoport: I. helyezett: Hires Zsófia; II. helyezett: Ferkó Roland; III. helyezett: Szaniszló Jázmin. Második korcsoport: I. helyezett: Biki István; II. helyezett: Hánka Dávid; III. helyezett: Kertész Tamás Krisztián. Az első helyezett 10 000, a második helyezett 7 000, a harmadik helyezett pedig 5 000 hrivnya pénzjutalomban részesül. A zsűri különdíját Gécse Barbara kapja. A legtöbb kedvelést begyűjtő közönségdíjas: Barta Cintia. A nyeremény átvételének helyéről és idejéről telefonon értesítik a díjazottakat. A beérkezett videókat szabadon megtekinthetik a PCS Facebook-oldalán.

2022. április 11. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet húsvéti foglalkozást szervezett a Nagyberegi Tájházban. Tojásfestés és hagyományos édesség készítése volt a program. Ám ezúttal nem a kárpátaljai iskolások vettek részt a foglalkozáson, hanem a Nagyberegen elszállásolt belső Ukrajnából – többnyire Kijevből, Harkovból, Mikolajivból – érkezett menekültek. Körülbelül 60 fő jött el, akik elsőként tájházi sétán vehettek részt. A szervezők így szerettek volna segíteni az otthonukat elhagyni kényszerült családoknak.

* A húsvéti ünnepek alkalmából kézműves délutánt szervezett a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet az Ukrajna belső megyéiből érkezett menekülteknek a Rákóczi-főiskola Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Szakképzőjének kollégiumában is.

* Magyarország Agrárminisztériuma (AM) húszmillió forint értékű kukorica- és napraforgó-vetőmagot, valamint burgonya vetőgumót adományoz a háború miatt nehéz helyzetbe került kárpátaljai gazdáknak – közölte Nagy István miniszter.

* A Ribizli a világ végén című, ukrán nyelven megjelent mesekönyv második, bővített kiadását és húsvéti ajándékcsomagokat vehettek át ukrán menekült gyerekek hétfőn Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK).

2022. április 12. Online térben folytatódik az oktatás a kárpátaljai iskolákban. Egyelőre ugyanis nincs lehetőség a jelenléti oktatás beindítására. Ennek legfőbb oka a megfelelő óvóhelyek hiánya, az oktatási intézmények túlzsúfoltsága a menekültek érkezése következtében, valamint az iskolások tömeges elvándorlása. A megyei oktatásügyi főosztály adatai szerint a harcok kezdete óta több mint húszezer kárpátaljai iskolás hagyta el Ukrajnát. A megyének összesen 171 ezer tanulója van. Eközben több mint háromezer áttelepült gyermek szülei nyújtottak be kérelmet a helyi szervekhez, miszerint az ideiglenes tartózkodási helyen kívánják folytatni az oktatást – közölte Marjana Maruszinec, a megyei közigazgatás oktatási főosztályának vezetője.

2022. április 12. Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy a „katonai cselekmények Ukrajnában mindaddig folytatódni fognak, amíg el nem érik a Kreml által a kezdetekkor kitűzött célokat”. Az orosz államfő ezt a Szhidnij űrközpontban, Olekszandr Lukasenko fehérorosz elnökkel tartott konferenciáján közölte. Az elnök szerint a háború időtartama a harci cselekmények intenzitásától függ. Azt mondta, hogy Oroszország továbbra is követni fogja a vezérkar eredeti tervét, annak részleteit azonban nem árulta el.

* A tervek szerint Zsitomir iskoláiban kizárják a tantervekből az orosz nyelvet mint tantárgyat – jelentette be Szerhij Szuhomlin polgármester, adta hírül kedden a korrespondent.net hírportál.

* Tarasz Kreminy államnyelvvédelmi biztos kijelentette, hogy Ukrajnában még mindig vannak olyan települések, amelyeknek a neve orosz eredetű, s ezeket a jövőben szükséges átnevezni.

* Megbeszélésre került sor a megyei tanács épületében a TISZA Európai Területi Együttműködési Társulás vezetőségének és Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közgyűlés elnökének a részvételével.

2022. április 13. Második alkalommal szerveztek kézművességgel egybekötött foglalkozást a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A programot a háború elől ide menekült, s a főiskolán szállást találó személyek számára szervezte a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet. A háború kezdete óta a Rákóczi-főiskola az elsők között ajánlotta fel ingatlanjait a menekültek fogadására. Épületeiben jelenleg is több százan laknak, akik napról napra reménykednek és várják, hogy mikor fordulnak jobbra a körülmények.

2022. április 13. Kárpátalja legnagyobb színháza, az ungvári Kárpátaljai Megyei Drámai Színház kis- és nagyszínpados előadásokkal fogadta a közönséget.

A Szergejev-testvérek című gyermekelőadást mutatták be a háború elől menekült közönségnek. A továbbiakban rendszeres előadások várhatók.

* A háború kezdete óta a magyar kormány mintegy 400 tonna humanitárius segélyt küldött Ukrajnának. Az adományokat az Ökumenikus Segélyszervezet juttatja célba például Lvivbe, Csernyivcibe és Ternopilba. Az adományok egy része Kárpátalján maradt. Ezt a megye hat régiójában osztották szét, többek között 188 menekültszállásnak segítettek.

* Ukrajnában megkezdték a TiHto alkalmazás használatát, amely a gyanús személyek ellenőrzésére szolgál. Az appot a YouControl és Artellence hozta létre Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) részére.

2022. április 14. Felfüggesztette tevékenységét az Ellenzéki Platform – Az Életért (OPZZS) ellenzéki párt frakciója a Legfelsőbb Tanácsban – adta hírül az rbc.ua hírportál Jaroszlav Zseleznyakra, a Nép Szolgája párt képviselőjére hivatkozva.

* A Nép Szolgája párt parlamenti frakciója ellenzi büntetés bevezetését azokkal a hadköteles korú férfiakkal szemben, akik a hadiállapot idején nem tértek vissza külföldről Ukrajnába, a képviselők szerint ezt a normát csak a tisztségviselőkre és a képviselőkre kell alkalmazni – adta hírül az rbc.ua hírportál csütörtökön David Arahamija frakcióvezetőre hivatkozva.

2022. április 14. Az áprilisi országgyűlési választás megmutatta, hogy az anyaország számíthat a határon túli magyar nemzeti közösségek tagjaira, és ez fordítva is éppen így igaz – jelentette ki a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztere Kolozsváron.

* Réti János művész festményének megvásárlásával támogatja Magyarország Ungvári Főkonzulátusa a Boksay József Kárpátalja Megyei Szépművészeti Múzeum által szervezett jótékonysági akciót a 128-as lövészdandár részére.

* Az ukrán állampolgárokat arra kérik, térjenek át az ukrán nyelv használatára. Az oroszul beszélő ukrán állampolgároknak több tanácsot is adtak arra, hogy hogyan küzdjék le az oroszosítás következményeit, s hogyan térjenek át az ukrán nyelv használatára. Tarasz Kreminy nyelvi ombudsman több javaslatot is közzétett az orosz nyelvet használó ukrán állampolgárok számára: beszélgessenek barátaikkal, családtagjaikkal vagy akár idegenekkel; vegyék körbe magukat ukrán nyelvű dolgokkal: könyvek, filmek, zene; minél többet beszélgessenek ukrán anyanyelvűekkel, hogy több gyakorlatot szerezzenek; mindig használják az ukrán nyelvet az üzletekben, a taxiban, a kávézókban; készülékeiket állítsák át ukrán nyelvre, írjanak ukránul a közösségi oldalakon; használják a honlapok ukrán nyelvű verzióját; vezessenek be noteszt az új kifejezések feljegyzésére.

2022. április 15. Mentesülnek a sorkatonaság alól a szakképzési intézmények diákjai és tanárai a mozgósítás idején. Az erről szóló határozatot Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa fogadta el. Az országban szükség van a munkaerőpiac feltöltésére, így nem akadályozhatjuk meg az oktatási folyamatot. Szükség van villanyszerelőkre, építészekre, esztergályosokra vagy éppen vízvezeték-szerelőkre – tudatta Skarlet Szerhij ukrán oktatásügyi miniszter.

* Az ukránoknak vissza kell térniük, és dolgozniuk kell, hogy helyreálljon az ország gazdasága, mert nem lehet örökké a külföld segítségére számítani – jelentette ki Volodimir Zelenszkij elnök szombati sajtótájékoztatóján, adta hírül az rbc.ua hírportál.

* Szinte minden magyarországi szolgáltató felhozatalába bekerültek az ukrán csatornák. Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége számolt be a hírről a Facebookon.

* Az ungvári gyalogjáró híd egy időre szabadtéri galériává vált. A kiállításon tíz ukrajnai festőművész közel ötven festményét lehetett megtekinteni.

* Ungváron 58 utca kap új nevet az „orosztalanítási” akció jegyében, amelyek jelenleg az orosz kultúrával kapcsolatos nevet viselnek.

* A négy kistérséget – a nagyszőlősit, a tiszapéterfalvait, a királyházait és a tiszaújlakit – magába foglaló ugocsai régióban több mint tízezer belső menekültet helyeztek el. A harcok övezetéből érkezett kényszeráttelepültek zöme a magánszektorban szállt meg, 700 főt az állami oktatási intézményekben helyeztek el. A menekültek ideiglenes elszállásolására 11 iskolát és óvodát készítettek elő.

2022. április 16. Jogerőssé vált az április 3-ai magyar országgyűlési választás eredménye, miután a Kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen a Mi Hazánk Mozgalom által benyújtott egyetlen jogorvoslati kérelmet is elutasította szombaton.

* Brenzovics László: A kárpátaljaiak sorsán nem javított volna az ellenzék győzelme. Általános a meggyőződés, hogy ez a magyar nemzetpolitika, ami eddig folyt, ez jó volt, és reménykedtek abban, hogy ez folytatódni fog – nyilatkozta Brenzovics László a Mandinernek. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke reméli, hogy mind az ukrán, mind a magyar fél megtesz mindent a két ország közötti fagyos kapcsolat újramelegítéséért.

2022. április 18.  Kárpátalja 77 óvodája dolgozik normál és csökkentett időtartamú munkarenddel – számolt be Marjana Maruszinec, a megyei közigazgatás oktatási főosztályának vezetője. Elmondása szerint Munkácson 43, Ungváron 29, Beregszászban 2, Rahón, Fenyvesvölgyön és Királyházán pedig egy-egy óvoda működik. Az intézményekben odafigyelnek a biztonsági intézkedésekre is, így a megfelelő óvóhelyek biztosítottak a gyermekek számára légiriadó esetén.

2022. április 18. Útjára indította vetőmagadományát Kárpátaljára a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ). A Remény magjai programban összesen 11 tonna vetőmagot szállított a határainkon túlra a karitatív szervezet. A segély összértéke meghaladja a 38 millió forintot. A Beregszászba érkező adománynak köszönhetően a szeretetszolgálat tízezer kárpátaljai család háztáji gazdálkodását segíti, ezzel is szavatolva hosszabb távra a megélhetésüket. Juhász Márton, a szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója az átadáskor elmondta: jellemzően olyan zöldségekről van szó, amelyek még most is ültethetőek, de a vetőmagokat egészen 2024-ig fel lehet használni. Így ezek a következő években is megélhetést nyújtanak a rászoruló családoknak. A vetőmagokat a Kárpátaljai Református Egyházkerület képviseletében Zán Fábián Sándor püspök vette át a beregszászi Diakóniai Központban. Az adományként érkezett magokat több kárpátaljai településen már szétosztották, vagy folyamatban van a csomagok kiszállítása.

2022. április 19. Szerhij Skarlet oktatási és tudományos miniszter egy televíziós műsorban kijelentette: támogatja azt a kezdeményezést, hogy az új tanévtől töröljék el az orosz nyelv iskolai oktatását Ukrajnában – adta hírül a strana.news hírportál.

* Tanuljunk együtt ukránul címmel indult nyelvoktatási program Ungváron az orosz ajkú ukrán menekültek részére is. A kezdeményezést az Ungvári Pedagógusok Fejlesztési Központja az Ungvári Városi Tanáccsal közösen hozta létre.

2022. április 21. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével nemcsak az orosz gazdasági szankciókról, hanem az EU-csatlakozásról is tárgyalt szerdán Kijevben.

* A magyar kormány fontos feladatának tekinti, hogy ne csak a magyar–ukrán határt átlépő, hanem a Kárpátalján élő vagy oda érkező menekülteknek is segítséget nyújtson – jelentette ki a magyar miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán.

* A hódmezővásárhelyi Tiszta Szívvel Egyesület és a Visegrádi Alap egy defibrillátort, két EKG-berendezést, gyógyszereket, köztük súlyos állapotban lévő gyerekek számára széles spektrumú antibiotikum-készítményeket, szteroidokat és nagy mennyiségű kötszert juttatott el a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház vezetőségének kérésére az intézmény számára.

* Beregszászban a kistérség azon utcáinak átnevezéséről tartottak megbeszélést, amelyek az agresszor ország kultúrájához kapcsolódnak – tudatta közösségi oldalán Babják Zoltán polgármester. Az utcákat a városban és nyolc elöljárói körzetben nevezik majd át. Az új megnevezésekre vonatkozó javaslatok már készülnek, ezeket kizárólag az ülésen hagyják majd jóvá.

2022. április 21. A nemzeti intézetek sorába fölvett Szolyvai Emlékparkban tavaszi nagytakarítást, valamint az aktuális tennivalókról tanácskozást tartottak Dupka György felelős titkár vezetésével Fuchs Andrea ügyintéző, Argyelán György főgondnok, Mauric Tibor és Mauric Irma parkgondozók. A szolyvai őrző-védő szolgálat felügyelete alatt a térfigyelő kamerák napi huszonnégy órában működnek. Ennek köszönhetően a Kárpát-medencei magyarság központi kegyeleti emlékparkja biztonságban van. Sértetlenek a szabadtéri kiállítás pannói, az emlékhelyek, a feliratos márványtáblák, amelyeken több mint 400 településről származó közel 12 ezer áldozat neve van felvésve, akik a szovjet-oroszországi lágerekben haltak meg, egyetlen bűnük a származásuk volt.

2022. április 22. Online konferenciával méltatták a Föld napját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A rendezvény fő témája a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kárpátaljai élőlény-monitorozó elnevezésű, android rendszerű készülékeken futtatható új alkalmazásának nyilvános bemutatása, amelynek célja a tudás átadása a következő generációnak a technikán keresztül. Az online esemény a főiskola Biológia és Kémia Tanszéke, valamint a Fodor István Kutatóközpont szervezésében valósult meg.

2022. április 23. A Kárpátaljai Megyei Védelmi Tanács egyhangúlag megszavazta a szombat éjjel 11 órától vasárnap hajnali 5 óráig tartó kijárási tilalom elrendelését a megye egész területére. Ez idő alatt tilos lesz az utcán tartózkodni. A döntés szükségessége a fennálló terrorveszélyből adódott. Mivel ezen az éjszakán került volna sor a húsvéti eledelek megáldására, azt az egyházi vezetőkkel folytatott egyeztetés értelmében vasárnap reggel 5 órától fogják megtartani.

* Egy héten át sütötték a frontvonalon harcoló katonák számára a húsvéti pászkákat, amelyeket a megyei adminisztráció épülete előtti téren gyűjtöttek össze és szenteltek meg. A kezdeményezés ötletgazdája a Kárpátalja önkéntesei civil szervezet.

* Folyamatosan érkeznek a segélyszállítmányok a Máltai Szeretetszolgálathoz a magyarországi és a külföldi adományozóktól az ukrajnai háborús menekültek megsegítésére.

* 20 millió forint értékben vitt adományokat az Esztergom-Budapesti Szent Erzsébet Karitász Kárpátaljára.

* Olekszandr Hvaszta, a szolyvai görögkatolikus egyházközség parókusa 2019-ben ismerkedett meg Matl Péter munkásságával a Kvitka Polonini szanatórium bázisán megrendezett szimpózium alkalmával. Szinte rögtön eldöntötte, hogy felkéri templomuk kőből megálmodott ikonosztáza elkészítésére. A munkácsi művész alkotása hamarosan átadásra kerül.

2022. április 24. A Kárpátaljai Református Egyházkerület újabb segélyszállítmányt indított belső Ukrajnába. Ezúttal egy Harkiv megyei településre, ahonnan a közelmúltban érkezett megkeresés, illetve segélykérés. A háború kezdete óta a külföldi felajánlásoknak köszönhetően már Herszon, Kijev és más belső ukrajnai megyének, illetve városnak is juttattak már adományokat, amelyeket mindig a helyi igényeknek megfelelően állítottak össze.

* A keleti rítusú húsvét közeledtével a bátyúi Palánta bábcsoport magyar és ukrán nyelven mutatta be a Vörös Valér és a tojások című bábjátékát a Beregszászi Református Gyülekezetben, ahol nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a háborús helyzetben kiemelten foglalkozzanak a legérzékenyebb korosztállyal, a gyermekekkel. Számos programot szerveztek már, amelyekbe igyekeznek bevonni a városban ideiglenes otthonra lelt belső menekülteket is.

2022. április 26. A Miniszteri Kabinet megtiltotta az állami vállalatok alkalmazottainak, hogy engedély nélkül külföldről dolgozzanak. Az erről szóló rendeletet ezen a napon írták alá – írja az UNN.

2022. április 26. A Nap Kiadó szerkesztői a Kárpátaljával kapcsolatos szerzők könyvbemutatóját rendezték meg a Fészek Művészklubban. Sebestyén Ilona, az est háziasszonya köszöntötte a szép számban megjelent vendégeket. A beregszászi születésű Gerzsenyi Gabriella Brüsszel után szabadon című novelláskötetét bemutatta és a szerzővel beszélgetett Osztovits Ágnes irodalomtörténész. Az írónő családjával 16 évet töltött Brüsszelben közhivatalnokként, az ott megélt élményeket dolgozta fel olvasmányos dokumentum-novelláiban. Jelenleg Szigetmonostoron él és alkot. Ezt követően Száraz Miklós György József Attila-díjas író és Zalán Tibor József Attila-díjas költő a 2017-ben elhunyt Szepesi Attila József Attila-díjas költő Barbár szonettek című életrajzi kötetéről beszélgettek. A költő Beregszászhoz is kötődő életrajzát, a szovjet megtorlásban részesült családjának történetét, megrázó élményeit versben beszélte el. Végül A kárpátaljai magyarok a 21. században című, a Magyar Szemhatár sorozatban megjelent több szerzős művet Pusztay János nyelvészprofesszor, sorozatszerkesztő és az ungvári Zékány Krisztina nyelvész, tanszékvezető, összeállító szerkesztő ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. Zárszót mondott Dupka György író, történész, a MÉKK elnöke, aki az orosz–ukrán háború 62 napjáról, a menekülttáborrá változott Kárpátaljáról, a fogyatkozó, de méltósággal helytálló magyarokról adott helyzetképet. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével mások mellett Alexa Károly és Nagy Koppány Zsolt József Attila-díjas író, Temesi Ferenc Kossuth-díjas író, Szepesi Attila özvegye, Moritz László újságíró.

2022. április 26. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő arról biztosította Nicolae Ciuca román miniszterelnököt, hogy az ukrajnai román kisebbség „egy az egyben” ugyanazokat a jogokat fogja élvezni, amelyekkel az ukrán kisebbség rendelkezik Romániában. Az ukrán elnök ígéretét szerdai bukaresti sajtóértekezletén idézte a román kormányfő, amikor előző napi, főleg az orosz–ukrán háborúra összpontosító kijevi látogatásáról számolt be. Nicolae Ciuca leszögezte: a kisebbségi kérdés mind Bukarest, mind az ukrajnai románok számára fontos. Kijevi tárgyalásain hangsúlyozta: az ukrajnai románok teljesítik állampolgári kötelességüket Ukrajnában, ugyanakkor szükségük van az ukrán hatóságok támogatására anyanyelvük és kulturális identitásuk megőrzése terén, miképpen ezt Románia is megteszi a területén élő ukrán kisebbség érdekében.

* A háború kezdete óta az otthonukat elhagyni kényszerülők száma Ukrajnában meghaladta a 7,7 milliót, vagyis a lakosság 17%-át. Ez áll a Nemzetközi Migrációs Szervezet április 26-án közzétett jelentésében. Április 17-ig 4,9 millió ukrán távozott külföldre, és 1,3 millióan beszélnek aktívan arról, hogy a háború következtében elhagyják otthonukat. A legtöbb belső menekült Harkiv megyéből (21%), Kijev megyéből (19%), Kijevből (18%), Donyeck megyéből (15%) és Luhanszk megyéből (5%) származik.

2022. április 27. A Magyar Írószövetség könyvtárában a Muravidék Baráti Kör Egyesület (elnöke: Ruda Gábor) szervezésében sor került a Muravidék 33-34. Trianon-szám és a Kárpátalja oktatás, kultúra, hitélet és nyelvi folyamatok című kötet bemutatójára. Az első körben Győrffy Sándor főszerkesztő a megjelent szerzők (Végh Tamás, Dörömbözi János, B. Tóth Klára és mások) társaságában a kulturális folyóirat publikációit mutatta be, akik tanúbizonyságot tesznek a megcsonkított haza iránti szeretetükről, ragaszkodásukról., amelyekben itt-ott a remény hangja is megszólal.

A rendezvény második részében a Kárpátaljával kapcsolatos gyűjteményről Székely András Bertalan szociológus, a kötet egyik szerkesztője a kárpátaljai magyarság sorskérdéseivel foglalkozó írásokra hívta fel a jelenlévők figyelmét. A gyűjtemény szerzői: Szabó Palócz Attila, Kovács András, Dupka György, András Hanga, Nick Ferenc, dr. Radvánszky Ferenc, Weinrauch Ferenc Márió OFM, Kissné dr. Kovács Adrienne, Veronika Irén, Vlajk Gabriella. Közülük a megjelent dr. Dupka György író, történész, András Hanga magyarságkutató, Kissné dr. Kovács Adrienne néprajzkutató fejtette ki a kárpátaljai magyarsággal kapcsolatos gondolatait. Közreműködött a beregszászi Deák Alexandra színművésznövendék, aki többek között elszavalta Szabó Attila Kárpátaljai capriccio című költeményét. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével mások mellett a beregszászi Csornyij Dávid költő is.

* A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozata Élőfolyóirata ezúttal a 125 éve született Hamvas Béla Kossuth-díjas íróra, filozófusra emlékezett. A házigazdaként debütáló Vári Fábián László Kossuth-díjas költő, az Irodalmi Tagozat vezetőjének köszöntője után Mezey Katalin író, akadémikus beszélgetett Katona Zsuzsa rendezővel, a Hamvas Béla Hagyatékkezelő munkatársával. A zenés irodalmi est keretében Hamvas Béla A bor filozófiája című művét Rátóti Zoltán Kossuth-díjas színművész, akadémikus adta elő. Közreműködött Huzella Péter Kossuth-díjas zenész, zeneszerző. A rendezvényt mások mellett megtisztelete jelenlétével Füzesi Magda József Attila-díjas költő, akadémikus és Dupka György irodalmár. Döntés született arról, hogy az Élőfolyóirat júniusi programjában a 20 éves Együtt bemutatójára kerül sor.

2022. április 27. A Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) épületében prezentációt tartottak az újonnan létrehozott Helyzetjelentő Központról. A rendezvény kezdetén elhangzott, hogy „ez egy modern, egyedi és csúcstechnológiás digitális platform, amely lehetővé teszi a lehetséges fenyegetésekkel kapcsolatos információszerzést, a kockázatok elemzését, valamint a rendfenntartó szervek, katonai egységek, segélyszolgálatok és az egyéb védelmi szervek gyors reagálását”. A rendszer segítségével rövid időn belül meg tudják találni a „rizikófaktorba” tartozó személyeket, akik hírszerzőként működhetnek együtt az ellenséggel. A program arcfelismerővel is rendelkezik, így annak érdekében, hogy kifogástalanul működjön, a kritikus infrastruktúráknál, a fő közlekedési csomópontoknál, az ellenőrzőpontoknál, valamint a megye ki- és bejáratánál térfigyelő kamerákat fognak felszerelni. Ezek segítségével adatokat gyűjtenek majd minden olyan személyről vagy járműről, amely a régióba érkezett.

Az OVA bázisán a Helyzetelemző Központ mellett egy Adatfeldolgozó Központot is nyitottak. A Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció az elsők között döntött úgy Ukrajnában, hogy létrehoz egy információbiztonsági irányítási rendszert, amely a hadiállapot idején a térség információforrásait védi” – összegezte a Kárpátaljai OVA vezetője.

* Nagybégányban tartott soron kívüli egyeztető ülést Babják Zoltán elnökletével a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása. A napirendi pontok között kiemelt hangsúlyt kapott a kistérségek élelmiszer-ellátottsága, illetve a menekültek számára biztosított szolgáltatások.

* Mesekönyveket kapott a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumától a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. közreműködésével. A nagycsaládosok egyesülete gondoskodik a mesekönyvek elosztásáról, eljuttatásáról a távoktatásban résztvevő magyar gyerekek részére.

* A napokban nyílt meg Ungváron a Menedék művészeti galéria. Ide azok látogatnak el, akik kedvelik a modern, olykor formabontó művészetet. Makszim Zabrodszkij kijevi művész, aki a háború miatt került Kárpátaljára, hiányolta a művészi önkifejezés helyéül szolgáló közösségi tereket, ezért úgy döntött, hogy kialakít egyet. Az elnevezés még jóval a háború előtt fogalmazódott meg benne.

* A Pro Arte – Munkács civil szervezet által életre hívott nemzetközi szobrásztábor világszerte ismert, hisz 10 év alatt szinte az összes ismert művész megfordult már itt a világ különböző pontjairól. Az alkotótábornak köszönhetően Kárpátalja számos települése gazdagodott gyönyörű köztéri szobrokkal. Mivel Ukrajnában jelenleg háború dúl, ezért érthető módon a legtöbb külföldi művész ódzkodik az országba való utazástól, de Matl Péter nem szerette volna, ha elmaradna az alkotótábor, így főként ukrajnai művészek alkothatnak majd maradandót – háborús témában – a május végén induló alkotóhéten.

2022. április 28. A Magyar Írószövetség Szociográfiai Szakosztálya soron következő találkozójára került sor online formában Horváth Júlia Borbála író és szakosztályvezető moderálásában. A tanácskozásba bekapcsolódott Kárpát-medencei írók, köztük Lampl Zsuzsanna (Pozsony), Tari István (Óbecse), Domonkos László (Budapest), Gerzsenyi Gabriella (Szigetmonostor), Zselicky Zoltán és Lőrincz P. Gabriella (Szanda), Dupka György (Ungvár) és mások egybehangzóan elhatározták, hogy a kárpátaljai magyarság sorsának alakulásáról szociográfiai könyvet írnak, amit meg is jelentetnek. Lelki mankót, túlélési praktikákat, sajátos jövőképet akarnak adni azok kezébe, akik a háború alatt, illetve a várva várt béke eljövetelével továbbra is ragaszkodnak a szülőföldjükhöz.

2022. április 28. Kijev környékére is eljutottak az elmúlt napokban az Ökumenikus Segélyszervezet segélyszállítmányai. A segélyszervezet jelenleg 7 ukrán megyében dolgozik, és eddig negyven, 24 tonnás kamionnyi adományt vitt Ukrajnába. Az önkéntesek folyamatosan segítik a háború elől menekülőket.

2022. április 29. Kárpátaljára látogatott Azbej Tristan, Magyarország Hungary Helps programjának megvalósításáért felelős államtitkára. Munkalátogatása során megtekintette az Egytálétel Program 24 pontjának néhány helyszínét, ahol a kezdeményezésnek köszönhetően március 16. óta már 55 ezer adag meleg ételt osztottak ki a háború elől menekülteknek, valamint a nehéz helyzetben lévő kárpátaljaiaknak. Az államtitkár Szürtén az Italia Snack&Pizza vendéglátó egységet, Munkácson a Munkácsy Mihály Magyar Házat és a Monarchia éttermet, majd a gáti iskolát látogatta meg. Útja során a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviselőivel és a görögkatolikus egyház ungvári vezetőivel is találkozott. Azbej Tristan találkozott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetőivel, ellátogatott az intézmény kollégiumaiban elszállásolt menekültekhez, és megtekintette a főiskola két vendéglátó egységét, ahol az elmúlt hetekben a Rákóczi-főiskola elkezdte a menekültek étkeztetését. A Hungary Helps csatlakozott a főiskola kezdeményezéséhez, és májustól biztosít a menekültek számára napi egy adag meleg ételt. A március 16-án indult Hungary Helps programban Magyarország élelmiszer- és gyógyszeradománnyal látja el Kárpátalját. Az államtitkár meglátása szerint gyógyszerekből nagyon nagy a hiány a megyében. Magyarország Kormányának és a Hungary Helps programnak köszönhetően eddig sikerült elkerülni a humanitárius katasztrófát Kárpátalján. A magyar kormány az eddigi 2 milliárd forintnyi támogatáson túl még 320 millió forintot adományoz karitatív tevékenységre. Ezen felül egy hét múlva még 200 millió forint értékű gyógyszer- és egészségügyi eszköz adomány érkezik a Hungary Helps programján belül. A Hungary Helps adományai Kárpátaljára a karitatív szervezetek és a történelmi egyházak közbenjárásával érkezik meg és ér célt. Az államtitkár munkalátogatása során találkozott a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Egyház és a Kárpátaljai Református Egyház képviselőivel is.

2022. április 29. Sikertörténetként értékelte az elmúlt 12 év nemzetpolitikáját Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Budapesten. A Cselekvő nemzet – az újraegyesítés erőforrásai 2010-2022 című könyv bemutatóján felidézte, hogy 2010-ben a semmiből kellett felépíteni a nemzetpolitikát. Kiemelte: a magyar állam értelme és célja, hogy a magyar nemzet fennmaradjon.

* A kárpátaljai benzinkutakon 20 literre korlátozzák az üzemanyag árusítását – közölte Vaszil Ivancso.

2022. április 30. Soron kívüli ülést tartott az Ungvári Városi Tanács. Az ülés kezdetén a jelenlévők egyperces néma csenddel adóztak a háborúban elhunytak emlékének. Elsőként elfogadták a rendeletet, mely szerint kétmillióról ötmillió hrivnyára emelik a katonai egységek támogatását.

* Olekszij Danilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök bármikor véget vethet az ukrajnai háborúnak a kapituláció aláírásával – adta hírül az rbc.ua hírportál az ukrán Szabadság Rádióra hivatkozva.

* A Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció közlése szerint a háború kitörése óta közel 30%-kal nőtt Kárpátalja lakossága. Jelenleg csaknem 390 000 belső menekült tartózkodik a megyében, közülük több mint 142 000-et hivatalosan is belső menekültként tartanak nyilván – áll a jelentésben. A népességnövekedés miatt jelentős terhelés nehezedik az egészségügyi és szociális infrastruktúrára. Ennek a problémának a részleges megoldására forrásokat kezdtek keresni és gyűjteni külföldi adományozóktól és hazai vállalkozásoktól. Jelenleg 70 áttelepült cég van a megyében. Ez több mint 30%-a azoknak a cégeknek, amelyek más megyékben kezdték el folytatni munkájukat – írja a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció.

 

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua)

 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.

Megjelenik: havonta két alkalommal.

Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.

A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

Hírek

 • Kölcsey-emléktáblát avattak Badalóban

  Ünnepi istentisztelet keretében avatták fel Badalóban Nemzeti imánk, a Himnusz költőjének emléktábláját. Sápi Zsolt helyi református lelkész igehirdetésében az Istenhez való hűség fontosságát emelte ki. Jakab Lajos családorvos, a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke köszöntőjében elmondta, régi ál...

 • Weinrauch Katalin szavalóverseny Haranglábon

  Ecset nélkül fest a nap címmel tartottak Haranglábon első ízben szavalóversenyt Weinrauch Katalin gyermekíró tiszteletére. A rendezvénynek a helyi gimnázium adott otthont, ahová a Bátyúi kistérség összes tanintézményéből érkeztek 1-4. osztályos kisdiákok, hogy elszavalják az általuk választott, legk...

 • Gogola Zoltán a szemlélő gyönyörködtetésére fest

  A Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága régiónk egyik legpatinásabb, legsikeresebb alkotó közössége. Tagjainak tevékenysége meghatározója a kárpátaljai magyar kulturális, művészeti életnek. Sorozatunkban a közösség egy-egy tagjának munkásságából villantunk fel részleteket.&...

 • A Salánki Tájház nem csupán turisztikai látványosság, hanem közösségi tér is

  Hosszú út és kitartó munka vezetett addig a napig, amikor végre felavatták a Salánki Tájházat. Minden közösségnek, településnek megvannak a saját értékei, kincsei, amelyeket sokszor nem értékelünk kellően. A szakemberek – tanárok, helytörténészek, néprajzkutatók – feladata és felelőssége, hogy elind...

 • Bemutatták Stók Lajos új könyvét

   A Magyar Újságírók Közössége székházának nagytermében mutatták be Stók Lajos viski vadász legújabb könyvét. A Vadásztörténetek és helymegnevezések a Visk környéki Avas-hegységből című munka a Bíró Family Nyomda és Könyvkiadó gondozásában jelent meg, és a 2019-ben napvilágot látott Vadásztörtén...

 • A XXII. Lakiteleki Filmszemlén is tarolt a TV21 Ungvár csapata

  A TV21 Ungvár munkatársai – a korábbi évekhez hasonlóan – idén is több alkotással neveztek a XXII. Lakiteleki Filmszemlére, ahonnan öt díjat el is hoztak. A díjakat november 17-én a Hungarikum Ligetben adták át. A fődíjat a budapesti Zsigmond Dezső (A Sátán fattya rendezője – a szerk.) A kolomp...

Copyright © 2023 KMMI