Holló Katalin grafikáiból nyílt kiállítás a beregszászi konzulátuson

Írta: Csuha Alexandra | Forrás: karpataljalap.net | 2021. október 13.

Az elismert kárpátaljai származású grafikus-keramikus Holló Katalin grafikáiból nyílt újabb kiállítás Magyarország Beregszászi Konzulátusának Munkácsy Mihály Galériájában október 11-én.

Holló Katalin grafikáiból nyílt kiállítás a beregszászi konzulátuson

A kiállítás ünnepélyes megnyitójának bevezetéseként Beke Mihály András első beosztott konzul köszöntötte a jelen lévő művészetkedvelőket, majd Szilágyi Mátyás főkonzul szólt az egybegyűltekhez, bemutatva a művész életútját és munkásságának meghatározó elemeit.

Holló Katalin Kárpátalján született, de már jó ideje, 1972 óta Budapesten gyarapítja a magyar és kárpátaljai művészek hírnevét. Az Ungvári Iparművészeti Szakiskolában szerzett keramikus-mesteri oklevelet, mesterei Duncsák Attila, Medveczkyné Luták Edit és Harry Csuvalov voltak. Pályája kezdetén párhuzamosan foglalkozott grafikával és kerámiakészítéssel, azonban később a grafikai kifejezésmódot választotta. Stílusát az elvont, absztrakt gondolkodás és technikai sokszínűség jellemzi, s képei egy távolinak mondható, belső világba vezetnek, ahol az összefüggéseket a sajátos vonalvezetés, a részek és kompozíciós egységek egymáshoz való térbeli viszonya határozza meg – mutatott rá Szilágyi Mátyás.

„A különleges formák, vonalak mögött mély mondanivaló húzódik meg, amit azonban a művész indirekt módon fogalmaz meg, s a befogadó, a szemlélődő feladatává teszi, hogy feltárja azokat” – hívta fel a figyelmet a főkonzul az alkotásokban rejlő titokzatosságra.

A képek előtt állva elgondolkodunk azon: mit ábrázolnak, és ki alkotta meg őket? „Talán egy tudós jegyzeteivel állunk szemben, aki a mikroszkóp lencséjében látott mikrokozmoszról készítette feljegyzéseit, vagy egy építész kezei alól kerültek ki a munkák, aki egy ismeretlen városnak és környékének madártávlatból ábrázolt szerkezeti és domborzati térképét vetette papírra, esetleg egy kalligrafikus munkái előtt állunk, aki egy eddig megfejthetetlen protoírás rendszerében írott feljegyzéseit közli velünk egy ismeretlen kultúráról. Számomra a munkák leginkább grafikai novellákként értelmezhetők, amelyeknek az olvasása közben mindannyian magunk göngyölíthetjük fel Holló Katalin gondolatszálait” – jegyezte meg a diplomata.

Kulin Ágnes, a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának (RIT) elnöke aláhúzta, hogy Holló Katalin művészete a szentendrei iskola és a Barta Lajos Stúdió gondolatiságával hozható párhuzamba, ugyanis egy olyan avantgárd gondolat- és formavilág jelenik meg a képeiben, amely a ’70-es években igazán eredeti munkákat eredményezett.

„Általában a gondolataimat vetem papírra. Mindent, amit más szóban fogalmaz meg, én vonalakkal fejezek ki” – osztotta meg a jelenlévőkkel Holló Katalin. A művész kiemelte, hogy mindig vonzotta a grafikai kifejezésmód, a vonalak szépsége, a barlangrajzok, a népművészet bűvölete, s lenyűgözőnek találja az egyszerűséget és a vonal erejét.

A kiállításmegnyitón jelen volt a grafikus egykori rajztanára is, Harry Csuvalov, aki igazán elismerően beszélt Holló Katalin művészetéről.

„Ahány vonal, annyi forma, annyiféle érzelem, észlelés, emlék, absztrakció, jel, szimbólum, lenyomat az élet dolgairól, a mindenség harmóniájáról, egyensúlyáról...” – ezt maga a művész osztotta meg néhány évvel ezelőtt grafikáinak lényegéről. Holló Katalin alkotásai vallomások a világról, a benne lévő emberről, a szűkebb és tágabb környezetről – a művész legbelső világának felszínre hozói.

Hírek

 • A kárpátaljai Tarpai Zsófia a VI. Nemzeti VERSeny arany-díjasa

  A Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete 2021-ben hatodik alkalommal hirdette meg a határokon átívelő, felmenő rendszerű versmondó és versklip versenyét, a Nemzeti VERSenyt. A VERSeny célja egyrészt a hagyományos vers- és prózamondó találkozó mellett a klasszikus és kortárs költészet újsz...

 • Gloria Victis 1956 – a világtörténelmet író elődök előtt tisztelegve

  A Rákóczi Szövetség egyik legismertebb és lenagyobb hagyományú ifjúsági rendezvénye a Gloria Victis 1956-os emlékünnepség. A rendezvény legfőbb célja, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét segítsen átadni a mai fiataloknak helyszínekhez és élményekhez kapcsolva.

 • 276 éve hunyt el Jonathan Swift

  „Itt nyugszik Jonathan Swift, ahol a vad felháborodás nem marcangolhatja tovább szívét.”  A 276 éve, 1745. október 19-én elhunyt Swift saját maga fogalmazta sírfelirata jól összefoglalta az angol irodalom első szatirikus prózaírójának világról alkotott képét. Swift munkája során a groteszk, az ...

 • Kárpátaljai nyertesei is vannak a „Mesterek és Tanítványok” pályázatnak

  „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” (Kodály Zoltán) Október első hetében hirdették ki a „Népi Örökségünk Kiváló Mestere és Tanítványa” pályázat eredményeit, amelynek kárpátaljai résztvevői is voltak....

Események

Copyright © 2021 KMMI