• Kárpátaljai magyar gyermekirodalom

    Írta: Elbe Hajnalka | A kiadás éve: 2021

    Elbe Hajnalka: Kárpátaljai magyar gyermekirodalom

    Kárpátaljai Magyar Könyvek 301.

    Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György

    Lektorálta: Füzesi Magda
    Felelős szerkesztő: Ráti Emese
    Borító grafika: Elbe Orsolya
    Műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt

    Intermix Kiadó, 2021

    Megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap
  • Irodalmi élet Kárpátalján a szovjet időszakban (1944–1991)

    Írta: Dupka György | A kiadás éve: 2021

    Dupka György: Irodalmi élet Kárpátalján a szovjet időszakban (1944–1991)

    György Dupka: HUNGARIAN LITERARY LIFE IN SUBCARPATHIA DURING THE SOVIET PERIOD (1944–1991)

    Kultúrtörténeti vázlat, az írástudókat adó táj kulturális jellegzetességei, kortárs írók, irodalmi életet generáló intézmények adattára (2017) című könyv IV. fejezete (Irodalmi élet Kárpátalján a szovjet időszakban (1944–1991) magyarul és angolul.

    Kárpátaljai Magyar Könyvek 297.
    Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
     
  • Múlt tükrében elmerengve...

    Írta: Zubánics László | A kiadás éve: 2020

    Zubánics László: Múlt tükrében elmerengve...
    Északkelet-Magyarország mindennapjai a XVI–XVIII. század fordulóján
    Kárpátaljai Magyar Könyvek 295
    Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
    Szerkesztő: Szemere Judit
    Korrektúra: Szemere Judit
    Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
    A címlapon: Homonnai Drugeth Györgyné Esterházi Mária portréja (ismeretlen szerző)
    Megírását és megjelentetését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap
    Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2020
     
  • Magyar újságok Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaságban

    Írta: Kiss Ágnes | A kiadás éve: 2020

    Kiss Ágnes: Magyar újságok Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaságban

    (Sajtótörténet)

    Kárpátaljai Magyar Könyvek 294.
    Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
    A névmutatót életrajzokkal összeállította: Dupka György
    Szerkesztette és lektorálta: dr. Zékány Krisztina
    Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt

    Intermix Kiadó, 2020

    Megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap
  • Sorsközösség

    Írta: Dupka György, Horváth Sándor, Móricz Kálmán | A kiadás éve: 1990

    Dupka György – Horváth Sándor – Móricz Kálmán: Sorsközösség

    A kárpátaljai magyarok a 80-as évek végén

    Ungvár, Kárpáti Kiadó, 1990

    Tanulmánykötetükben a szerzők az olvasók elé tárják a kárpátaljai magyarság életében az utóbbi években történt változásokat, helyzetjelentést adnak a nemzetiségi viszonyokról területünkön.

    A borító első oldalán: a Rákóczi-szabadságharc turulmadaras emlékműve Tiszabökény határában. Fotó: Tahin Gyula

     
  • „Jön még egy új világ…”

    Írta: Dupka György | A kiadás éve:

    Dupka György: „Jön még egy új világ…”
    A magyar ’56 kárpátaljai kézikönyve
    (A forradalom visszhangja a „megrengett Szovjetföldön”, 1956–1959)
    Tudományos, ismeretterjesztő monográfia
    Kárpátaljai Magyar Könyvek 288.
    Sorozatszerkesztő, felelős kiadó: Dupka György
    Lektorálta: dr. Zubánics László
    Orosz forditás: dr. Lengyel Sándor
    Angol fordítás: dr. Molnár Erzsébet
    Fotók, archív fotók: Fuchs Andrea
    Lektorálta és szerkesztette: dr. Zékány Krisztina
    Borító, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
    A borítón Balázsi László 1956-ban készült felvétele a Beregszászon áthaladó tankoszlopról, fölötte a KGB ungvári börtönében 1957–1958 között a politikai elítéltekről készült archív arcképek láthatók.
    A hátsó borítón a nagyszőlősi fiatalok 1957 márciusi röplapja
    Megírását és megjelentetését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap
  • „Élni kell, élni muszáj”

    Írta: Dupka György | A kiadás éve: 2020

    „Élni kell, élni muszáj”
    A GULÁG–GUPVI-KUTATÓK NEMZETKÖZI FÓRUMA KÁRPÁTALJÁN 2019.
    A Szolyvai Emlékparkbizottság Évkönyve
    A kötet a 2019. november 15-én Makkosjánosiban a Szolyvai Emlékparkbizottság által rendezett GULÁG–GUPVI Fórum 2019. nemzetközi emlékkonferencia anyagait tartalmazza.
    Kárpátaljai Magyar Könyvek 293.
    Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
    Lektorálta: dr. Zubánics László
    Szerkesztette: dr. Dupka György, dr. Zubánics László
    Készült a Szolyvai Emlékparkbizottság kutatóműhelyében
    A közölt tanulmányok tartalmáért a szerzők a felelősek.
     
  • „Ez hát a hon...”

    Írta: Botlik József – Dupka György | A kiadás éve: 1991

    Botlik józsef – Dupka György: „Ez hát a hon…”

    Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyarság életéből 1918-1991.

    Mandátum Kiadó, Budapes – Universum Kiadó, Szeged, 1991.

    Lektorálta: Pomogáts Béla

    Szaklektor: S. Benedek András

    Az előszót írta: Balla Gyula

     

  • A kárpátaljai magyarság, németség elhallgatott tragédiája, 1944–1946

    Írta: Dupka György | A kiadás éve: 2020

    Dupka György: A kárpátaljai magyarság, németség elhallgatott tragédiája, 1944–1946
    György Dupka: A Hidden Tragedy: The Fate of Hungarians and Germans in Subcarpathia, 1944–46
    Kárpátaljai Magyar Könyvek 292.
    Sorozatszerkesztő, felelős kiadó: Dupka György
    Szakmai lektorok: Dr. Botlik József, Dr. Zubánics László
    A monográfia a szerző doktori (PhD) értekezése alapján készült.
    Budapest, 2014.
    Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola, vezető: Dr. Fröhlich Ida DSc Gazdaság-, Régió- és Politikatörténeti Műhely, vezető: Dr. Berényi István DSc Témavezető: Dr. Horváth Miklós
  • Érzékelés

    Írta: Kovács Eleonóra | A kiadás éve: 2020

    Kovács Eleonóra: Érzékelés

    (Könyvismertető, filmnapló, jegyzet)

    Kárpátaljai Magyar Könyvek 287.

    Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György

    Felelős szerkesztő: Csordás László

    Borítóterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt

    Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Események

Copyright © 2022 KMMI