• Magyar újságok Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaságban

  Írta: Kiss Ágnes | A kiadás éve: 2020

  Kiss Ágnes: Magyar újságok Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaságban

  (Sajtótörténet)

  Kárpátaljai Magyar Könyvek 294.
  Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
  A névmutatót életrajzokkal összeállította: Dupka György
  Szerkesztette és lektorálta: dr. Zékány Krisztina
  Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt

  Intermix Kiadó, 2020

  Megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap
 • Sorsközösség

  Írta: Dupka György, Horváth Sándor, Móricz Kálmán | A kiadás éve: 1990

  Dupka György – Horváth Sándor – Móricz Kálmán: Sorsközösség

  A kárpátaljai magyarok a 80-as évek végén

  Ungvár, Kárpáti Kiadó, 1990

  Tanulmánykötetükben a szerzők az olvasók elé tárják a kárpátaljai magyarság életében az utóbbi években történt változásokat, helyzetjelentést adnak a nemzetiségi viszonyokról területünkön.

  A borító első oldalán: a Rákóczi-szabadságharc turulmadaras emlékműve Tiszabökény határában. Fotó: Tahin Gyula

   
 • „Jön még egy új világ…”

  Írta: Dupka György | A kiadás éve:

  Dupka György: „Jön még egy új világ…”
  A magyar ’56 kárpátaljai kézikönyve
  (A forradalom visszhangja a „megrengett Szovjetföldön”, 1956–1959)
  Tudományos, ismeretterjesztő monográfia
  Kárpátaljai Magyar Könyvek 288.
  Sorozatszerkesztő, felelős kiadó: Dupka György
  Lektorálta: dr. Zubánics László
  Orosz forditás: dr. Lengyel Sándor
  Angol fordítás: dr. Molnár Erzsébet
  Fotók, archív fotók: Fuchs Andrea
  Lektorálta és szerkesztette: dr. Zékány Krisztina
  Borító, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
  A borítón Balázsi László 1956-ban készült felvétele a Beregszászon áthaladó tankoszlopról, fölötte a KGB ungvári börtönében 1957–1958 között a politikai elítéltekről készült archív arcképek láthatók.
  A hátsó borítón a nagyszőlősi fiatalok 1957 márciusi röplapja
  Megírását és megjelentetését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap
 • „Élni kell, élni muszáj”

  Írta: Dupka György | A kiadás éve: 2020

  „Élni kell, élni muszáj”
  A GULÁG–GUPVI-KUTATÓK NEMZETKÖZI FÓRUMA KÁRPÁTALJÁN 2019.
  A Szolyvai Emlékparkbizottság Évkönyve
  A kötet a 2019. november 15-én Makkosjánosiban a Szolyvai Emlékparkbizottság által rendezett GULÁG–GUPVI Fórum 2019. nemzetközi emlékkonferencia anyagait tartalmazza.
  Kárpátaljai Magyar Könyvek 293.
  Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
  Lektorálta: dr. Zubánics László
  Szerkesztette: dr. Dupka György, dr. Zubánics László
  Készült a Szolyvai Emlékparkbizottság kutatóműhelyében
  A közölt tanulmányok tartalmáért a szerzők a felelősek.
   
 • „Ez hát a hon...”

  Írta: Botlik József – Dupka György | A kiadás éve: 1991

  Botlik józsef – Dupka György: „Ez hát a hon…”

  Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyarság életéből 1918-1991.

  Mandátum Kiadó, Budapes – Universum Kiadó, Szeged, 1991.

  Lektorálta: Pomogáts Béla

  Szaklektor: S. Benedek András

  Az előszót írta: Balla Gyula

   

 • A kárpátaljai magyarság, németség elhallgatott tragédiája, 1944–1946

  Írta: Dupka György | A kiadás éve: 2020

  Dupka György: A kárpátaljai magyarság, németség elhallgatott tragédiája, 1944–1946
  György Dupka: A Hidden Tragedy: The Fate of Hungarians and Germans in Subcarpathia, 1944–46
  Kárpátaljai Magyar Könyvek 292.
  Sorozatszerkesztő, felelős kiadó: Dupka György
  Szakmai lektorok: Dr. Botlik József, Dr. Zubánics László
  A monográfia a szerző doktori (PhD) értekezése alapján készült.
  Budapest, 2014.
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola, vezető: Dr. Fröhlich Ida DSc Gazdaság-, Régió- és Politikatörténeti Műhely, vezető: Dr. Berényi István DSc Témavezető: Dr. Horváth Miklós
 • Érzékelés

  Írta: Kovács Eleonóra | A kiadás éve: 2020

  Kovács Eleonóra: Érzékelés

  (Könyvismertető, filmnapló, jegyzet)

  Kárpátaljai Magyar Könyvek 287.

  Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György

  Felelős szerkesztő: Csordás László

  Borítóterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt

  Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

 • Ha ad az Isten bajt, ad ahhoz erőt is…

  Írta: Kótyuk Erzsébet | A kiadás éve: 2020

  Kótyuk Erzsébet: Ha ad az Isten bajt, ad ahhoz erőt is…

  Népi orvosló hagyományok és hiedelmek az Ung-vidéki magyar falvakban

  Kárpátaljai Magyar Könyvek 291.

  Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György

  Felelős szerkesztő: Shrek Tímea

  Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt

  Megjelentetését támogatta: Nemzeti Kulturális Alap

 • Súlyos hagyomány

  Írta: Marcsák Gergely | A kiadás éve: 2020

  Marcsák Gergely: Súlyos hagyomány

  Előadások, cikkek, recenziók

  Kárpátaljai Magyar Könyvek 286.

  Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György

  Felelős szerkesztő: Shrek Tímea

  Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt

  Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

 • Az ismeretlen katona...

  Írta: Zselicki József | A kiadás éve: 2020

  Zselicki József: Az ismeretlen katona... 
  Régi és új válogatott versek
  Kárpátaljai Magyar Könyvek 290.
  Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György
  Illusztrációk: Matl Péter
  Felelős szerkesztő: Lőrincz P. Gabriella
  Fedélterv, műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt
  Megjelentetését támogatta
  a Nemzeti Kulturális Alap

Események

Copyright © 2022 KMMI