Vannak ringó bölcsők

Írta: Vári Fábián László | A kiadás éve: 2012

Vannak ringó bölcsők
Kárpátaljai magyar népballadák és népdalok
Harmadik kibővített kiadás
Kárpátaljai Magyar Könyvek – 216
A borító Horváth Anna grafi kájának felhasználásával készült
A népballadákat gyűjtötték: Vári Fábián László és a Forrás Stúdió tagjai (A 2., 17. és 20. számú szövegek archív anyagok)
Szerkesztette, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Vári Fábián László
A zenei anyagot hangszalagról lejegyezték: G. Horváth József és Rudas Péterné Bajcsay Márta

A zenei jegyzeteket Paksa Katalin készítette
A népdalokat gyűjtötték: Balogh Jolán, Dupka György, Petrás Kálmán, Vári Fábián László
A népdalokat hangszalagról Kovács Sándor jegyezte le
ISBN 978-963-9814-44-8
ISSN 1022-0283

Tartalom

Bevezető................................................................................5
A 2. kiadás elé.....................................................................29

REGI (KÖZÉPKORI) BALLADÁK

1. A falba épített feleség………...............………………..31
2. Az elcsalt menyecske…………................…………….37
3. Három árva ……………………..............…………….38
4. Szégyenbe esett lány………………….............……….41
5. Két kápolnavirág…………………….…..........……….51
6. Halva talált menyasszony…………….……............…..53
7. Anyai átok ……………………………..…...........……56
8. Háromszoros magzatgyilkos…………….…..........…..65
9. Halálra táncoltatott lány………………............……….73
10. Halálraítélt húga……………………….............……....86
11. Hitetlen férj……………………….............….…..….100
12. Megszólaló halott………………….........……......…..104
13. Gőgös feleség………………………….........….........110
14. Kétféle menyasszony…………………...........……….111
15. Házasuló királyfi ……………………........….....…….113
16. Gunaras lány…………………………........……....…119
17. A meggyilkolt testvér…………………........….…….122

BALLADASZERŰ ÉNEKEK

18. Tücsöklakodalom………………....................……….123
19. Válogatós lány……………………..…......................124
20. Pávás lány………………………….............................125
21. Házasuló legény……………………...........................127
22. Szálláskereső Szűz Mária……………........................133
23. Templomkerülő…………………………....................135
PONYVABALLADÁK
24. A kiírtott kocsmároscsalád………….................……..137
25. A gróf és az apáca……………………….....................140
26. Öngyilkos szeretőgyilkos……………….....................143
27. Öngyilkos elhagyott szerető……...............…...………146
28. Vadász és leánya………...............……………………152

BETYÁRBALLADÁK

29. Bogár Imre..............………………………......…...…154
30. Mit ér nekem hat vármegye?…………….....................156
31. Lám, megmondtam, Angyal Bandi…....................……159
32. Lova lába megbotlott………………...................…….161
33. A betyár utazólevele………………................…..……165
34. Betyár lányruhában…………………………...............167
35. Ki sem megyek, meg sem adom magam……................170
36. Nem akar a vezérürüm legelni………………...............175
37. Madár Ferbi…………………………………..............177

RABÉNEKEK

38. Ha elmegyek Beregszászba…………….............……..180
39. Minden jó családban…………….……………............182
40. Fújdogál a szellő…………….……………..........……183
BALLADÁS DALOK
41. Megüzenem én a feleségemnek………............……….184
42. Mogyorósi………………………………..........……..185
43. Spanga Pali……………………………………...........186
44. Ökröt, lovat hányat lopott?……………………...........187
45. Nem jól látom az idő járását……………………..........188
46. Én loptam el a vármegye pej lovát………………….....189
47. Ha bemegyek, ha bemegyek…………………………..190

ÚJ BALLADÁK

48. Bárólány és juhász……………..........………………..193
49. Bárókisasszony és gulyás…………..........……...……202
50. A meggyilkolt fonólány…………………….............…206
51. A gyilkos feladja magát………………………….........207
52. Fábián Gyula……………………………………........210
53. Az aradi vértanúk…………………………….….....…211
54. Vérbe fürdök én még ma………………………….......214
55. A cséplőgépbe esett lány………………………...........217
56. Megcsalt férj………………………………..........…..221
57. Leégett a cserény…………………………………......224
58. Alku……………………………………...……......…227
59. Borbély Jóska…………………………………….......230
60. Kórházban………………………………………....…232

HELYI BALLADÁK, GYILKOSSÁGOK, SZERENCSÉTLENSÉGEK

61. Túri Pista……………………………………........…..236
62. A szülőgyilkos lány……………………………….......239
63. A csendőr testvére…………………………...….........242
64. A megölt betyár……………………………...….........245
65. Hallottátok, Szárazberken mi történt?………...….......246
66. A feleséggyilkos……………………………….……...248
67. A vízbe fúlt lányok………………………………....…249
68. Ököritó………………………………………...….…252
69. Mi van a csészében?…………………………….….…253
70. Még vasárnap evett, ivott kedvére……………...….....255
71. Nem eszek én kukoricát……………………………....257
72. Mikor ifjú legény voltam………………………….…..259
73. Hon jár itt kend?…………………….......……….…...260
74. Virág Eszter…………………………........…….........261
75. Vasúti szerencsétlenség Amerikában……………….…263

NÉPDALOK

1. Kiszáradt a tóbul.............................................................266
2. András-nap felé az üdő.................................................267
3. (De) Lóra, csikós, lóra.................................................268
4. Krici kondás, elaludtál.................................................269
5. Lefeküdt a gulyám.......................................................270
6. Kerepeci csárda előtt a juhom......................................271
7. Ne bántsatok engem....................................................272
8. Nincsen nékem egyebem.............................................273
9. Ki a fene tanálta ki.......................................................274
10. Pallagnak terül a juhom................................................275
11 Van nekem egy feleségem..............................................276
12. András-nap fele az idő..................................................277
13. Kutya világ, mikor érem végedet?................................278
14. A hegyek közt lakom....................................................279
15. Hajnalljon, hajnalljon.....................................................281
16. Virágos kenderem.........................................................282
17. Azt mondja (j)a vadgalamb a rigónak..........................283
18. Szóljál, kocsis, szóljál a lovadnak................................284
19. Három évig lesz a babám.............................................285
20. Öreg baka ha felfekszik az ágyra.................................286
Jegyzetek…………………………………………............287
Helynevek, énekesek és balladatípusok mutatója……...….305
Kezdősorok betűrendes mutatója a típus
és a változat megjelölésével….....................................311
Zenei jegyzetek és mutatók…………………………........316
1. Megjegyzések…………………………..............…316
2. Jegyzetek a dallamokhoz………………………......317
3. Szótagszám-mutató………………………….....….324
4. Kadencia-mutató………………………….....…….325
Irodalomjegyzék……………………………...........…….327

Csatolmányok

Hírek

 • Felhangolva: Ferku Szilveszter

  Egyre gyakrabban tűnik fel a közönség előtt. Hallhattuk már szavalni, gitározni, énekelni, és nemsokára egy színházi előadásban is látható lesz. A sokoldalú előadóművész nem más, mint Ferku Szilveszter, aki a beszélgetés alatt szívesen mesélt művészi pályafutásának korábbi és jelenlegi alakulásáról.

 • Tavaszi kézműves képzés – Egy kárpátaljai kurzus tapasztalatai

  A beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház adott otthont március 22-23-án a Tavaszi kézműves képzésnek. A tanfolyamot a Hagyományok Háza Hálózat-Kárpátalja szervezte és támogatta. A két nap tapasztalatait Kocsis-Pintér Borbála faragótakács-pedagógus, népi szőnyegszövő foglalja össze.

 • Kiállításmegnyitó a Munkácsy Mihály Magyar Házban – Volodimir Mikita ismert és ismeretlen alkotásai

  Volodimir Mikita azon művészek csoportjához tartozik, akiknek a személyéhez kötjük a huszadik századi kárpátaljai festészet jelenségét, hangzott el a Munkácsy Mihály Magyar Házban (MMMH), ahol április 10-én a 93 éves Sevcsenko-, Erdélyi- és Boksay-díjas festőművész, az Ukrán Nemzeti Művészeti Akadém...

 • Vers tér(b)en – Költészetnapi ünnepség a Rákóczi Főiskolán

  Ez alkalomból huszonöt kárpátaljai magyar oktatási intézmény több mint félezer diákja szavalta együtt a száz éve született Váci Mihály „Még nem elég” c. ikonikus versét a Rákóczi Főiskola átriumában. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet 2015 óta rendezi meg Vers a téren elnevezésű költészetna...

 • „Mától szabadnak álmodom magam” – Versünnep a Rákóczi Főiskola filológiai tanszékének szervezésében

  Szép hagyomány, hogy a magyar költészet napja alkalmából a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola filológiai tanszékének magyar tanszéki csoportja versünnepet szervez. Idén a zenés-verses összeállítás mellett a jelenlevők meghallgathatták a főiskola hallgatói önkormányzata és a tanszék által...

 • 124 éve született Márai Sándor

  Százhuszonnégy éve, 1900. április 11-én született Márai Sándor posztumusz Kossuth-díjas író, a 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja.

Copyright © 2024 KMMI