Fogyó, gyarapodó nemzetiségek, érdekképviseletek Kárpátalján

Írta: Dupka György | A kiadás éve: 2011

Dupka György: Fogyó, gyarapodó nemzetiségek, érdekképviseletek Kárpátalján
(Hatásvizsgálatok a regionális történelmi folyamatok és a szociológiai-demográfiai adatok, nemzetiségi politika tükrében)

Kárpátaljai Magyar Könyvek 208.

Dupka György, 2011
Felelős kiadó: Dupka György
Felelős szerkesztő: Csordás László

ISBN 978-963-9814-37-0
ISSN 1022-0283

TARTALOMJEGYZÉK

„Mikor fogunk már összefogni?” Előszó helyett................................................................7
I. ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP.....................................................................................12
1. A nemzetiségek demográfi ai jellemzői............................................................14
1.1. Kitekintés: nemzetiségek Belső-Ukrajnában................................................14
1.2. Az elmúlt tizenkét év nyertesei....................................................................16
1.3 Az elmúlt tizenkét év vesztesei......................................................................16
1.4 A lakosság csökkenésének főbb okai.............................................................17
2. Nemzetiségek és etnikai csoportok Kárpátalján...........................................................19
2.1. Kárpátalja nemzetiségi összetétele.............................................................19
2.2.. Statisztikai összkép....................................................................................20
2.3. A tömbökben élő főbb nemzeti és etnikai csoportok..................................21
2.4. Kárpátalja lakosságának felekezeti megoszlása.........................................22
2.5. A többségi nemzet felbukkanása Kárpátalján.............................................24
2.5.1. Ukránok.....................................................................................................25
3. Őshonos nemzetiségek ...............................................................................................30
3.1. Az anyanemzetükkel természetes kapcsolatban álló őshonos nemzetiségek...........30
3.1.1. Magyarok .................................................................................................31
3.1.2. Románok ..................................................................................................63
3.1.3. Szlovákok..................................................................................................69
3.1.4. Németek ...................................................................................................75
3.1.5. Zsidók........................................................................................................84
3.1.6. Lengyelek..................................................................................................90
3.1.7. Csehek .....................................................................................................94
3.2. Anyanemzet nélküli őshonos nemzetiségek................................................98
3.2.1.Cigányok /Romák......................................................................................99
3.2.2. Ruszinok ................................................................................................111
4. 1945 után betelepült szórvány-nemzetiségek............................................................115
4.1 Oroszok........................................................................................................115
4.2 Azeriek.........................................................................................................119
4.3.Beloruszok (Fehéroroszok).........................................................................119
4.4. Bolgárok.....................................................................................................120
4.5 Görögök......................................................................................................121
4.6 Moldovánok...............................................................................................121
4.7 Örmények ..................................................................................................121
4.8 Egyéb nemzetiségek...................................................................................122
5. Migránsok..................................................................................................................122
6. A hatályos törvények által biztosított nemzetiségi jogok a gyakorlatban.................124
6.1. Az etnikai –nyelvi állapot és a nemzetiségek kulturális – felvilágosító
problémáinak megoldása ..............................................................................................127


II. DEMOGRÁFIAI MELLÉKLETEK........................................................................139
1. A lakosság számának megoszlása a megyében az 1989. évi népszámlálási
adatokhoz viszonyítva................................................................................................139
2. Kárpátalja nemzetiségeinek megoszlása településtípusonként és a
járásokban...................................................................................................................140
3. Kárpátalja lakossága anyanyelv szerinti megoszlása.............................................142
4. Kárpátalja lakosságának megoszlása településtípusonként...................................142
5. Kárpátalja lakosságának nemek szerinti megoszlása
településtípusonként..................................................................................................143
6. Kárpátalja magyarság demográfi ai adatai, a magyarlakta településeken,
különös tekintettel a 10%-ot elérő és ott élő magyarság lélekszámára.....................144
7. Az ukrajnai magyarság statisztikai adatai a 2001. évi
népszámlálás tükrében...............................................................................................148
III. NEMZETISÉGI KÉRDÉSEK SZABÁLYOZÁSA UKRAJNÁBAN....................149
IV. A KÁRPÁTALJAI MAGYARSÁG PROBLÉMATÉRKÉPE.................................153
1. Jegyzőkönyv A Nemzeti Kisebbségek Jogainak Biztosításával
Foglalkozó Magyar – Ukrán Vegyes Bizottság XIV. üléséről...................................153
2. Javaslatok (ajánlások) az ukrán-magyar kisebbségi vegyes bizottság
XV. ülésének jegyzőkönyvéhez.................................................................................160
3. Vázlatos problémajegyzék a mérvadó magyar szervezetek által kiadott
közlemények alapján a teljesség igénye nélkül.........................................................165
4. Mit kívánunk a kárpátaljai magyarság nevében 2011. március 15-én?.................169
V. VÁLOGATÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK KÖZLEMÉNYEIBŐL..172
1. Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetég..................................................................172
2. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetég................................................................182
3. Egyéb szervezetek közleményei............................................................................190
VI. ADATBÁZIS, CÍMJEGYZÉK................................................................................198
1. Ukrajnai és kárpátaljai magyar szervezetek, intézmények....................................198
2. Kárpátaljai nemzeti közösségek szervezetei, intézményei................................... 204
Felhasznált források, irodalom......................................................................................215
 

Csatolmányok

Hírek

 • Felhangolva: Ferku Szilveszter

  Egyre gyakrabban tűnik fel a közönség előtt. Hallhattuk már szavalni, gitározni, énekelni, és nemsokára egy színházi előadásban is látható lesz. A sokoldalú előadóművész nem más, mint Ferku Szilveszter, aki a beszélgetés alatt szívesen mesélt művészi pályafutásának korábbi és jelenlegi alakulásáról.

 • Tavaszi kézműves képzés – Egy kárpátaljai kurzus tapasztalatai

  A beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház adott otthont március 22-23-án a Tavaszi kézműves képzésnek. A tanfolyamot a Hagyományok Háza Hálózat-Kárpátalja szervezte és támogatta. A két nap tapasztalatait Kocsis-Pintér Borbála faragótakács-pedagógus, népi szőnyegszövő foglalja össze.

 • Kiállításmegnyitó a Munkácsy Mihály Magyar Házban – Volodimir Mikita ismert és ismeretlen alkotásai

  Volodimir Mikita azon művészek csoportjához tartozik, akiknek a személyéhez kötjük a huszadik századi kárpátaljai festészet jelenségét, hangzott el a Munkácsy Mihály Magyar Házban (MMMH), ahol április 10-én a 93 éves Sevcsenko-, Erdélyi- és Boksay-díjas festőművész, az Ukrán Nemzeti Művészeti Akadém...

 • Vers tér(b)en – Költészetnapi ünnepség a Rákóczi Főiskolán

  Ez alkalomból huszonöt kárpátaljai magyar oktatási intézmény több mint félezer diákja szavalta együtt a száz éve született Váci Mihály „Még nem elég” c. ikonikus versét a Rákóczi Főiskola átriumában. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet 2015 óta rendezi meg Vers a téren elnevezésű költészetna...

 • „Mától szabadnak álmodom magam” – Versünnep a Rákóczi Főiskola filológiai tanszékének szervezésében

  Szép hagyomány, hogy a magyar költészet napja alkalmából a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola filológiai tanszékének magyar tanszéki csoportja versünnepet szervez. Idén a zenés-verses összeállítás mellett a jelenlevők meghallgathatták a főiskola hallgatói önkormányzata és a tanszék által...

 • 124 éve született Márai Sándor

  Százhuszonnégy éve, 1900. április 11-én született Márai Sándor posztumusz Kossuth-díjas író, a 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja.

Copyright © 2024 KMMI