A Micz bán-legendáról

Írta: Zubánics László | A kiadás éve: 2015

A Micz bán-legendáról
KMMI-FÜZETEK XIX. 
Sorozatszerkesztő: Zubánics László elnök
Felelős kiadó: Dupka György igazgató
Szerkesztette: Zubánics László
Korrektúra: Szemere Judit
Kiadja: a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet
90202 Beregszász, Széchenyi u. 59/B
Telefon/fax: (03141) 4-28-15
www.kmmi.org.ua
E-mail: kmmi@swi.net.ua
Készült a Bethlen Gábor Alap támogatásával

Bevezető helyett

A Miczbán névvel először Bocskai István erdélyi fejedelem életrajzának
tanulmányozásakor találkoztam, aki a genealógusok szerint a Miczbán Simon
ispántól eredeztetett Boksa nemzetség leszármazottja volt. Miczbán és hét fia, s a
tőlük származó családok történetét először 1622-ben Alvinczy Péter református
prédikátor a Bethlen Gáborné Károlyi Zsuzsanna fölött tartott gyászbeszédében így
mondja el (a gyászbeszéd nyomtatásban is megjelent): „Jóllehet vagyon egy historia
e nemzetségről, melynek méltó örök emlékezetben lenni: El igen elöve volt egy gróf
Mitzban, kinek házastársa magtalan volt. Ehez megyen alamisna kérni egy szegény
asszonyi-állat, ki egy méhel három magzatokat szült vala, kit az grófné igen
megpirongatván, tisztátalan asszonynak monda, mivelhogy lehetetlen volna, hogy
egy férjétől egyszersmind három magzatokat fogadhasson valaki, melyért a Gróf
igen megdorgálá az asszonyt. De ihon az Istennek csudálatos ítéleti: ottan hamar
fogada az asszony (ti. a grófné) méhébe, s midőn a szülésnek napjai eltöltenek volna,
megijjede, jutván eszébe, mit mondott vala az három gyermekü asszonyi állatnak, és
egyikét kiválasztván, hatát egy rocskába avagy dézsába rakatván, fejére parancsola
egy öreg asszonynak, hogy elvivén, elveszesse. Ez üdőtájban jött lova hátán a gróf
mezőrűl, és elötalálván az vén asszonyt, kérdi, mit viszen? és midőn egyenesen nem
felelne, lova hátáról leszálván, meglátja, és az dolgot, miben legyen, megértvén,
élete veszése alatt meghagyja a vénasszonynak, hogy a gyermekeket elveszetteknek
mondja lenni, és igy mindeniknek külön dajkát fogadván, felnevelteté. Midőn
felserdültek volna, az minémü ruházatban jártatják vala az háznál felnevekedett
gyermeket, az többinek is a Gróf szintén olyan ruhát szabat, és midőn ebédlenének,
azokat is udvarhoz felviteti, s egyenlők s hasonlók lévén az otthon felnevelthez,
nagyon gyönyörködik az grófasszony bennök. Kérdi az gróf, ha ki oly szép
gyermekecskét megöletne, mit érdemlene? Felel – egy átaljában halálnak fi a volna.
Mond az Gróf: te vagy az, asszonyi-állat, a ki ezeket elveszteni parancsoltad volt.
Melyről megemlékezvén az asszony, lábaihoz borúl urának, és ugy kér kegyelmet
fejének. Ezektől felnevelkedések után hét nemzetség származott, t. i. Csapi, Bocskai,
Szőrtci, Sós, Raskai, Eszeni, Kövesdi. Ha valaki ez historiában kételkednék, ebből
elhiheti, hogy ez historia, egy előkötőre mind felvagyon himmel varva, mely csak
nem régen költ ki Ecsed várából, ha ki inquirálná, nyomában is elérhetné.”
Jelen kiadványunkban a történet valóságtartalmát vizsgáljuk két tanulmány
révén.

Zubánics László sorozatszerkesztő

Csatolmányok

Hírek

 • A rocker tetoválóművész

  Fotórealisztikus képek, élethű grafikák, színpompás tetoválások. Bilovics György (Lemi Gyuri) számára nincs lehetetlen, bármit rávarázsol megrendelőire. Az ungvári művész több mint 10 éve dolgozik e pályán, s megjárta már Magyarországot, Németországot és Skóciát is.

 • Zene, ami összeköt – színpadon a Magyar Melódiák

  A hadiállapot ellenére is tartalmas programsorozattal szórakoztatja az érdeklődőket a Kárpátaljai Megyei Filharmónia. A 76. koncertszezont a fúvós zenekar Alkotmány napjára időzített fellépésével zárják. Nemrég a Magyar Melódiák Kamaraegyüttes varázsolta el a nézőket.

 • Kárpátalja története. Örökség és kihívások – Könyvbemutató a Debreceni Egyetemen

  A Debreceni Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola gyümölcsöző együttműködése hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Az egyetem doktori iskolái pedig számos főiskolai oktatónak, kutatónak nyújthattak át Ph.D. diplomát, köztük több olyannak, akik a 2021 őszén megjelent Kárpátalja...

 • Munkácsy-díjas szobrászművész tart alkotótábort Kápolnásfaluban

  Két hétre Kápolnásfaluba látogat Matl Péter kárpátaljai Munkácsy-díjas szobrászművész. Az elismert alkotó Erdélyben első alkalommal a székelyföldi faluban szervezi meg nemzetközi szobrásztáborát szeptember közepén. A számos díjat magáénak tudó művésszel és a tábornak helyet biztosító község pol...

 • Tíz tény Viktória királynőről

  Bár a viktoriánus korszak a prüdériáról vált ismertté, a korszak névadója korántsem utasította el a szexualitást. A királynő nászéjszakája után „kielégítő és elképesztő” együttlétről számolt be.

 • Összukrajnai művészeti kiállítás nyílt Ungváron

  A háború áldozatainak emléknapja tiszteletére művészeti kiállítást nyitottak az ungvári szabadtéri és néprajzi múzeumban.

Copyright © 2022 KMMI