KMMI Hírlevél II. évfolyam, 12. (30.) szám. 2010. május 30.

Írta: Dupka György, Zubánics László | A kiadás éve: 2010

EZ TÖRTÉNT 2010. MÁJUSÁBAN
Elismerések: A Magyarok Kijevi Egyesülete az ukrajnai magyarság érdekében kifejtett köztevékenysége elismeréséül Etelköz-díjjal tüntette ki Kincs Gábor építészmérnököt, Beregszász alpolgármesterét, a KMSZF és a NVSZ elnökét, az UMDSZ alelnökét.

Ivan Kacsur, a megyei állami közigazgatás elnökhelyettese tartott avatóbeszédet. A mindenkori megyei vezetés mindig az intézmény mellett lesz, jelentette ki, majd elismerő oklevelet nyújtott át Lizanec Péter dékánnak és Spenik Sándornak, a fizika-matematika tanszék vezetőjének.

2010. május 1-2. Megyeszerte Anyák-napi rendezvényre került sor. A Beregszászi Kossuth Lajos Középiskola színvonalas rendezvényének a sok érdeklődő miatt idén is a városi művelődési ház adott otthont. A Beregvidéki Petőfi Sándor Nyugdíjas Egyesületben is méltatták az anyák napját. Pirigyi Béla, a Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség elnöke mondott köszöntő beszédet. A Bethlen Gábor Magyar Gimnázium egy diákcsoportja versekkel köszöntötték az idős embereket. Bátyúban is az UMDSZ támogatásával méltatták az édesanyákat. A község könyvtárában Tuba Gizella könyvtáros, valamint Hidi Valéria, az UMDSZ alapszervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket. A résztvevők áttekintést kaptak az ünnep történetéről, majd dr. Deák Ferenc egyetemi tanár méltatta meleg szavakkal az édesanyákat. Bakos Kiss Károly és Lőrincz. P. Gabriella, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet munkatársai egy-egy szívhez szóló költeményt "ajándékoztak" az érintetteknek. Az Ung-vidéki Sislóci Dobó István Középiskolában az 1–6. osztályos nebulók és felkészítő tanáraik folytatták az elmúlt évek hagyományát. Palágykomorócon a helyi hagyományőrző társaság szervezésében került sor ünnepségre. Ennek keretében fellépett a Nefelejcs aszszonykórus, a társaság Szivárvány és Napsugár csoportjai, Bilák Andrea pedig énekeivel tette szebbé az ünnepet. Nagydobronyban az óvodában és az iskolában is ünnepséget szerveztek. Az utóbbi eseményen szép produkcióval lépett színpadra a helyi középiskola Hímes tánccsoportja, az intézmény énekkara és színjátszó köre, valamint a Virág tánccsoport. A kisdobronyi rendezvényen a helyi klub, valamint a gyermekművészeti iskola tanárai és növendékei nyújtottak színvonalas produkciót. Ugocsában, így Batáron Gergely Teréz könyvtáros és Domokos Izabella koreográfus felkészítésében az óvodások és az iskolások versekkel, dalokkal színesítették az ünnepet. Sztojka Vanessza népdalokkal, az Aranykalász táncegyüttes tagjai keringővel léptek a közönség elé. Fertősalmáson a helyi iskolások versekkel, dalokkal kedveskedtek. Tovább fokozta a hangulatot a Nagypaládi Művészeti Iskola, a Tiszapéterfalvai Művelődési Ház dzsessz-zenekara, a Kokas-banda, valamint az ugyancsak Tiszapéterfalváról érkezett Stílus együttes produkciója. A rendezvény szervezője Bíró Vencel, az UMDSZ helyi szervezetének elnöke volt. Egyébként mind Batáron, mind Fertősalmáson az ünnepi műsor anyák napi bállal zárult. A munkácsi járási Dercenben elsőként Máté Gyula polgármester köszöntötte az érintetteket. Felléptek a művelődési ház Gyöngykaláris táncegyüttesének tagjai, a Derceni Művészeti Iskola növendékei.. Csongoron az óvoda és az iskola egyaránt ünnepi műsorral méltatta az anyák napját.

2010. május 6. Gáton lezajlott a IV. Kovács Vilmos-szavalóverseny a Gáti Kovács Vilmos Középiskolában az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ), a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI), a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) támogatásával.

2010. május 7. Beregszászban az Európa-Magyar Ház udvarán a kárpátaljai magyar nyelvű óvodák találkozójára került sor a KAMOT JA szervezésében.

2010. május 7. Megtartották a Kárpátaljai Megye Tanács soros ülését, amelyen Kőszeghy Elemér, Dupka György, Medvigy István és Péter Csaba UMDSZ-UMDP képviselők vettek részt. A testület elfogadta és támogatta a képviselőcsoport beadványát, amelyben kérték az ország vezetőit, ne engedélyezzék menekülttáborok építését Kárpátalja területén, konkrétan a magyarlakta Dercen és Fornos közötti térségben.

2010. május 8. Beregszászban a Művészeti Iskolában megrendezték a Győry Dezső emlékének szentelt szavalóversenyt és irodalmi műsort az UMDSZ, KMMI szervezésében. A meghírdetett szavalóversenyen idén harminc jelentkező adott számot tehetségéről. Kádár Rozália, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) járási szervezetének elnöke üdvözlő szavait követően először a választott, majd a kötelező verseket hallgatta meg a zsűri. A grémium tagjai voltak Weinrauch Katalin író, költő, Lőrincz P. Gabriella és Bakos Kiss Károly költők. A versenyzők emléklapot és ajándékot kaptak. A dobogósok oklevélben részesültek, s indulhatnak a Vásárosnaményban sorra kerülő Váci Mihály szavalóversenyen.

2010. május 7–9. A Kolozsvárhoz melletti Tordaszentlászlón a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének (MCSZESZ) szervezésében megrendezésre került a Kárpát-medencei Civil Egyeztető Fórum. Kezdeményezői: Társaság a Kárpát-medencei Magyarságért (Budapest). Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (Kolozsvár), CSEMADOK (Kassa), Nyitott Távlatok Egyesület (Szabadka), Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (Ungvár). A Kárpátaljai Civil Egyeztető Fórumot Dupka György (MÉKK), Zubánics László (KMMI), Fuchs Andrea (KVK), Kékesi Sándor (KMOA) képviselte a tanácskozáson. A Kárpát-medencei Civil Együttműködési Fórum Közép- és Közép-Kelet-Európa magyar civil szervezetei közötti kapcsolattartási és érdekegyeztető fórum. A Fórumot 30 magyarországi, romániai, szlovákiai, szerbiai, ukrajnai magyar szervezet hozta létre azzal a céllal, hogy a civil szféra meg tudjon felelni változó korunk kihívásainak, illetve betöltse a kisebbségi helyzetben rá háruló közszolgálati feladatokat. A Fórum nyitott a belépni kívánó szervezetek számára. A Fórum alapító tagjai megállapodtak azon célkitűzésekben, amelyeket működésük során alapvetően fontosnak tekintenek. Az alakuló ülés résztvevői szükségesnek ítélik a kisebbségi civil együttműködés céljainak és gyakorlatának jelen helyzetben történő újragondolását, ezen belül a határon túli közösségeket érintő támogatáspolitika prioritásainak, céljainak, eszközeinek és hatékonyságának alapos vizsgálatát.

2010. május 8. A Magyarok Kijevi Egyesülete (elnöke: Vass Tibor) felkarolta vitéz Pocsai Vincze református lelkész kezdeményezését, hogy Kijevben ökumenikus templom létesüljön az itteni református gyülekezet (gondnoka: Petneházy Gyula) és a római katolikus magyar közösség részére, nemes ügyük megvalósításához támogatókat keresnek.

2010. május 10. A beregszászi járási Nagymuzsaly szomszédságában lévő turistatelepen tartotta soros ülését az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács (UMNT), az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) döntéshozó fóruma. A testület munkájában részt vett Bacskai József, Magyarország beregszászi főkonzulja. Zubánics László, az UMNT elnökének köszöntő szavai, a napirend és az ügyrend jóváhagyása után Gajdos István, az országos demokrata szövetség elnöke tartott helyzetjelentést. Gajdos István külön szólt a magyar–magyar kapcsolatrendszerről. Mint elmondta, a 19. életévébe lépett Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség kiállt és kiáll az előremutató, az egész magyar nemzet, ezen belül az ukrajnai magyarság érdekeit és javát szolgáló döntések mellett. Ezért is támogatják a kettős állampolgárság megadását, hiszen az elsősorban közösségünk számára jelent kitörési pontokat. Az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács kitűzte a szövetség vezetése által megvalósítandó feladatok körét is. A tájékoztatók jóváhagyása és megvitatása után sor került az UMNT tisztújítására. A 2010–2014-es időszakra a szövetségi és a képviselői testületek tagjai egyhangúlag Zubánics Lászlónak szavaztak bizalmat. A megválasztott régi-új elnök javaslatára a nemzeti tanács alelnökeivé Zán-Schramm Ibolyát (Kárpátalja) és Kárász Magdolnát (Ukrajna) választották. Az UMDSZ alapszabályzatának megfelelően a nemzeti tanács kitűzte az országos szövetség tisztújító közgyűlésének időpontját – 2010. szeptember 17. –, illetve jóváhagyta a fórum delegátusainak kvótáit is. Döntés született több szervezési kérdésben is, majd a jelenlévők jóváhagyták az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács ülésének zárónyilatkozatát.

2010. május 12., Tovább bővült az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara, ahol hét helyiséget adtak át, melyeket a magyar történelem és európai integrációs tanszék, illetve a fizika-matematika tanszék használ majd. A jelenlegi diáklétszám 300 fő. Május folyamán elkészülnek a kiszolgáló helyiségek is. Az ünnepélyes szalagátvágást. Jelen voltak az UNE vezetői, a kárpátaljai magyar közélet jeles személyiségei, valamint a magyar Miniszterelnöki Hivatal (MeH) és a megyei állami közigazgatás egy-egy magas rangú vezetője. Lizanec Péter dékán üdvözlő szavait követően Mikola Veges rektor, Dr. Szebenyi-Brindza Zoltán, a MeH Nemzetpolitikai Főosztályának osztályvezetője, Gajdos István, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Ivan Kacsur, a megyei állami közigazgatás elnökhelyettese Halina Horohovszka, az ukrán külügyminisztérium kárpátaljai képviselője tartott avatóbeszédet.A következő szárnyrész rendbehozatalát és felszerelését, illetve annak a két szintnek az összekötését, amelyen a magyar kar működik, az egyetem vezetése vállalta magára, jelentette be Zubánics László, a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány (KMOA) elnöke, a projekt főkoordinátora. A magyar kart jelenleg a Miniszterelnöki Hivatal támogatja. Nemzeti jelentőségű intézményként évente összességében 8 millió forintot irányoztak elő, s részesedett a Szülőföld Alap pályázataiból is. Az elmúlt öt évben a kar létrehozására, kialakítására, felszerelésére összesen mintegy száz-, azaz évente átlagosan húszmillió forintot fordítottak. A tanárok fizetését, a hallgatók ösztöndíját, a kar működtetését és egyéb kiadásokat természetesen – mivel állami intézményről van szó – az ukrán költségvetésből finanszírozzák.

2010. május 14. Tiszabökény, Péterfalva, Bene után Kisdobronyban, Guton és Dercenben is átadásra kerültek a címeres, kétnyelvű település köszöntő táblák, amely a Szülőföld Alap által támogatott KHÖT-projekt keretében készült Molnár Zsolt címerfestő és Fuchs Miklós lakatos közös kivitelezésben.

2010. május 13. A Kárpátaljai Nemzetiségek Ligája megtartotta a soros ülését az ungvári Nmezetiségek Kulturális Központjában. A MÉKK-et Dupka György elnök, és Dupka Nándor irodavezető képviselte.

2010. május 14. Krími Autonóm Köztársasághoz tartozó Szimferopolban Krími Magyar Napok megrendezésére került sor. Ennek keretében a Szimferopoli Művészeti Múzeumban Magyar Ari budapesti művésznő egyéni kiállítását Bársony András, a Magyarország ukrajnai nagykövete nyitotta meg.

2010. május 15. A benei Faluházban „A Kráter a Kárpátaljáért!” program keretében író-olvasó találkozóra, könyvbemutatóra került sor Turcsány Péter író és kiadóvezető szervezésében. A rendezvényen előadást tartott Vári Fábián László költő, az Együtt szerkeszttőbizottságának elnöke is.

2010. május 15. Krími Autonóm Köztársasági Jaltában Bársony András Magyarország ukrajnai nagykövete nyitotta meg az "Európa kultúra fővárosai" című fényképkiállítást. A kulturális napokat a Krími Magyar Társaság a Krími Autonóm Köztársaság Miniszterelnöki Tanácsa Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Magyar Köztársaság Nagykövetség és a Szimferopoli Magyar Tiszteletbeli Konzulátus támogatásával szervezte. Program koordinátora Gladkykh Nadiya, Krími Magyar Társaság elnöke volt.

Május 15–16. Eger. Hálózat létrehozása a természet- és „társadalombarát Kárpát-medencéért”. Szakmai szervezetek fóruma a Karpatikum Alapítvány szervezésében. A MÉKK-et Dupka György, Zubánics László, Fuchs Andrea, Szabó Tibor képviselte.

2010. május folyamán. Megjelent az Együtt c. irodalmi, művészeti és kulturális folyóirat 2010/1 száma a MÉKK kiadásában, a Kárpátokon innen és túl c. kortárs ukrán írók prózagyűjteménye a Magyar Újságírók Kárpátaljai Szövetsége gondozásában. Mindkét kiadvány megjelentetését a Szülőföld Alap támogatta.

Összeállította: Dupka György és Zubánics László

Folyamatos rendezvények, tennivalók:

Folyamatos tennivalók. Közgyűjteményi állománygyarapítás, ukrajnai magyar nyomtatott hungarikumok, hanganyagok gyűjtése, feldolgozása. Közművelődési rendezvények szervezése, koordinálása, szakmai tanácsadás, adatbázis gondozás. Kisebbségkutatási programok koordinálása KMMI-füzetek kiadása. Képzőművészeti kiállítás. Fotókiállítás Könyv- és sajtókiállítás. Együtt c. irodalmi, művészeti és kulturális folyóirat kiadása. Kárpátaljai Magyar Krónika kiadása. Honlap (www.kmmi.org.ua) gondozás, frissítés, adatfeltöltés.

Ön a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége hírlevelét olvassa.
A hírlevél irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.
A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat, s bármely tag felvetetheti mások címét.

Csatolmányok

Hírek

 • Felhangolva: Ferku Szilveszter

  Egyre gyakrabban tűnik fel a közönség előtt. Hallhattuk már szavalni, gitározni, énekelni, és nemsokára egy színházi előadásban is látható lesz. A sokoldalú előadóművész nem más, mint Ferku Szilveszter, aki a beszélgetés alatt szívesen mesélt művészi pályafutásának korábbi és jelenlegi alakulásáról.

 • Tavaszi kézműves képzés – Egy kárpátaljai kurzus tapasztalatai

  A beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház adott otthont március 22-23-án a Tavaszi kézműves képzésnek. A tanfolyamot a Hagyományok Háza Hálózat-Kárpátalja szervezte és támogatta. A két nap tapasztalatait Kocsis-Pintér Borbála faragótakács-pedagógus, népi szőnyegszövő foglalja össze.

 • Kiállításmegnyitó a Munkácsy Mihály Magyar Házban – Volodimir Mikita ismert és ismeretlen alkotásai

  Volodimir Mikita azon művészek csoportjához tartozik, akiknek a személyéhez kötjük a huszadik századi kárpátaljai festészet jelenségét, hangzott el a Munkácsy Mihály Magyar Házban (MMMH), ahol április 10-én a 93 éves Sevcsenko-, Erdélyi- és Boksay-díjas festőművész, az Ukrán Nemzeti Művészeti Akadém...

 • Vers tér(b)en – Költészetnapi ünnepség a Rákóczi Főiskolán

  Ez alkalomból huszonöt kárpátaljai magyar oktatási intézmény több mint félezer diákja szavalta együtt a száz éve született Váci Mihály „Még nem elég” c. ikonikus versét a Rákóczi Főiskola átriumában. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet 2015 óta rendezi meg Vers a téren elnevezésű költészetna...

 • „Mától szabadnak álmodom magam” – Versünnep a Rákóczi Főiskola filológiai tanszékének szervezésében

  Szép hagyomány, hogy a magyar költészet napja alkalmából a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola filológiai tanszékének magyar tanszéki csoportja versünnepet szervez. Idén a zenés-verses összeállítás mellett a jelenlevők meghallgathatták a főiskola hallgatói önkormányzata és a tanszék által...

 • 124 éve született Márai Sándor

  Százhuszonnégy éve, 1900. április 11-én született Márai Sándor posztumusz Kossuth-díjas író, a 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja.

Copyright © 2024 KMMI