Kárpáti Magyar Krónika – XXVIII. (XXV.) évfolyam, 3. (377.) szám. 2024. február 1.

Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2024

Február – Böjtelő hava – Télutó, Jégbontó hava

A hónap latin neve, Februarius a klasszikus szerzők szerint a szabin februm = „tisztulás” szóból ered. Való igaz, a február már az antik Rómában is a decemberi, januári vígságra következő testi-lelki purgálás idejének számított. Februa, azaz „Engesztelő” volt Mars isten anyjának, Junónak egyik mellékneve. Ahogy Februa adott életet Marsnak, úgy ad helyt február Mars havának, márciusnak.

Keresztény időkben a február a böjt első hava lett, mivel a nagyböjt kezdete rendszerint ebbe a hónapba esik. Erre utal a hónap régi magyar neve: Böjtelő hava. Nevezték Halak havának is, mivel február 21-e és március 20-a között a Nap a Halak jegyében jár.

 

Népi kalendárium

Február 2. – Gyertyaszentelő Boldogasszony

A régi rómaiaknál tavaszkezdő nap volt. Nagy ünnepséget rendeztek, a lupercaliát. A Plútótól, a sötétség istenétől elrabolt gabonaistennő, Ceres keresésére indultak a gyertyás-fáklyás körmenettel. A keresztény egyház azután gyertyaszentelő ünneppé szelídítette az ünnepet. A szentelt gyertya pedig egészség-, szerencsevarázsló eszközzé vált.

Ezen a napon a római katolikus egyház Szűz Mária megtisztulására emlékezik. A templomok körül körmenetet tartanak, és közben zsoltárokat énekelnek. Nagyon fontos dolog a gyertyaszentelés. A szentelt gyertya Krisztus jelképe: a gyertya méhviasza Jézus tiszta teste, a viasz alatt lévő bél az ő ártatlan, szent lelke, a tűz pedig a világosság, az ő istensége. A szentelt gyertya már az ókeresztény korban Krisztus jelképe: magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson. Úgy tartották, a gyertya megvédi a gonosz szellemektől a csecsemőket, a betegeket, a halottakat. Nagyobb ünnepeken is meggyújtották a szentelt gyertyákat.

Ehhez a naphoz kapcsolódik az a hiedelem is, miszerint ha ezen a napon kisüt a nap, és a medve meglátja az árnyékát, akkor visszamegy, és még negyven napig tart a tél.

Február 3. – Balázs napja

Balázs napja az egészség- és termésvarázslás, gonoszűzés, madárűzés, időjárásjóslás és főként a gyermekek balázsjárásának napja.

Szent Balázs püspök és vértanú eredetileg orvoslással foglalkozott, nevéhez sok csodás beteggyógyítás fűződik. Legtöbbet emlegetett tette egy özvegyasszony halszálkától fulladozó gyermekének megmentése. Az asszony hálából ételt és gyertyát vitt a szent életű püspöknek. Ennek emlékére van a Balázs-áldás vagy balázsolás, amikor a pap két gyertyát tart a hívők álla alá, és e szavak kíséretében — „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged Isten a torokbajtól és minden más betegségtől” — megáldja őket.

Szent Balázs a középkorban a diákoknak egyik kedvelt védőszentje volt, napját fényesen megünnepelték. Innen ered a balázsjárás, az iskolás gyermekek házról házra járó, adománygyűjtő, iskolába toborzó, köszöntő szokása. A perselybe összegyűjtött pénzt az iskola vagy a templom céljaira fordították, az ajándékképpen kapott tojást eladták, a szalonnát megették.

Február 5. – Ágota napja

E naphoz általános vélemény szerint gonoszűző hagyomány tapad. Körülsöprik a házat, az ólakat, hogy kiűzzék a háziférgeket, bogarakat. Most van az ideje a tavaszi munkák megkezdése előtt, hogy megszabaduljon az ember, az állat a házban elszaporodott, bajt, betegséget terjesztő, kárt okozó férgektől, bogaraktól.

Február 6. – Dorottya napja

Időjárásjósló-nap: „Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja”; vagy „Ha Dorottya locsog, Julianna kopog”.

Február 10. – Skolasztika napja

Skolasztika vagy középkori alakjában Kolos napja termőnap. Általános szokás, hogy ezen a napon szedik, gyűjtik az oltóágat. A most szedett és gondosan eltett oltóággal oltják majd a gyümölcsfákat gyümölcsoltókor.

Február 14. – Bálint napja

Bálint napján, ha hideg, száraz az idő, akkor jó lesz a termés. Az ország különböző részein más-más hiedelem kötődik ehhez a naphoz. Bálintot főleg a nyavalyatörősök és a lelkibetegek tisztelik.

Az ünnep modern formája Angliából indult a XV. században, és a XIX. században már üdvözlőkártyákat is küldtek egymásnak az emberek ezen a napon. Belgiumban, Angliában, Észak-Amerikában a szerelmesek napja (Valentin), Németországban viszont szerencsétlen napnak számít.

Február 16. – Julianna napja

Julianna ókeresztény vértanú volt. A néphagyomány Júlia napjától az idő melegebbre fordulását várja. Ha mégis havazik aznap, akkor „bolondoznak a Julisok”, vagy megrázzák a dunyhájukat.

Február 19. – Zsuzsanna napja

A népi hiedelem szerint, ha ezen a napon megszólal a pacsirta, akkor közel a tavasz, már nem kell számítani nagy havazásokra. A pásztorok úgy tudják, hogy Zsuzsanna leginkább rápisil a hóra, és az elolvad.

Február 22. – Üszögös Szent Péter napja

Ezen a napon nem végeznek semmilyen munkát, mert a hiedelem szerint szerencsétlen nap, és minden, amibe belefognak üszkös lesz. Azt tartják, hogy amilyen ezen a napon az idő, olyan lesz József napkor is. A félreértés alapja az üszögös szó. Az ü székössége változott üszögössé. A név keletkezését Csefkó Gyula próbálta megfejteni. Az egyházi használatban lévő „Pétörnek ü székössége” = Péter székfoglalása, püspökké választása szószerkezetből vált a népnyelvben Üszögös Szent Péter. A Winkler-kódexben (1506) szerepel először Üszögös Szent Péter.

Február 24. – Mátyás napja

Február 24-én van Mátyás apostol ünnepe (mivel idén szökőév van, február 25-re esik). Érdekes az ehhez a névhez fűződő Jégtörő jelző magyarázata. A középkorban szokásos volt a szenteket jellemző tárgyakkal ábrázolni, hogy az egyszerű, írástudatlan hívek is rájuk ismerjenek. Így ábrázolták Szent Mátyást vértanúságának eszközével, a bárddal. (Az apostolt Jeruzsálemben lefejezték.) A néphit az idő lassú enyhülését, a hó olvadását kapcsolatba hozta az apostollal, aki megkönyörül az embereken, és bárdjával megtöri a jeget, elűzi a hideget. Közismert időjárási regula fűződik ehhez a naphoz: „Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál”.

 

Jeles napok februárban

         Február 1. – a Tisza élővilágának emléknapja.

         Február 2. – a szerzetesek világnapja; a vizes élőhelyek napja.
         Február 3. – a rejtvényfejtők napja.
         Február 4. – rákellenes világnap.
         Február 6. – a biztonságos internet napja (február első keddje).
         Február 11. – a betegek világnapja.
         Február második vasárnapja – a házasság világnapja.
         Február 20. – a társadalmi igazságosság világnapja.
         Február 21. – az anyanyelv nemzetközi napja.
         Február 25. – a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja.
         Február utolsó vasárnapja – az idegenvezetők világnapja.
         Február 29. – a ritka betegségek napja.

Ez lesz 2024 februárjában

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

Fontosabb események

2024. február 1. A Bendász-hagyaték sorozat negyedik kötetének bemutatója a Munkácsy Mihály Magyar Ház szervezésében. A történeti Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye papi névtára kötetet Bendász István kanonok gyűjtése alapján Marosi István atya, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium igazgatója, valamint Marosi Anita kutató, a Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár igazgatója állította össze. A kiadvány több mint 7500, a kezdetektől 1949-ig valaha élt és szolgált áldozópap életrajzi adatait tartalmazza.

2024. február 1. A Múlt és jelen a viseletekben című kiállítás megnyitója Magyarország Beregszászi Konzulátusának Munkácsy Mihály Termében. Üdvözlő beszédet mond Dr. Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ideiglenes ügyvivője. Ködöböcz-Gerzsenyi Ilona, a Hagyományok Háza kárpátaljai munkatársa Tajti Erzsébet népi iparművész közreműködésével röviden bemutatja a hálózat működését és a kiállított ruhákat. A rendezvényen jelen lesz Prófusz Marianna, a beregi keresztszemes hímzés és szövés hagyományait ápoló népművész, aki szintén részt vett a viseletek elkészítésében.

2024. február 1. Budapesten a Magyarság Háza Szabadegyetem publikuma előtt Lőrincz Zoltán házigazda felkonferálásában dr. Dupka György történész Irodalmi élet Kárpátalján a szovjet időszakban címmel tart előadást. Ezúttal a helyi magyarságnak sok szenvedést okozó szovjet korszak negatív és pozitív jelenségeinek bemutatását kíséreli meg, összefoglalja a végbement fejlődés felemás eredményeit.

2024. február 2. A Nagyberegi Tájház meghirdette február 21-ével induló és május 15-én záruló programjait, amelynek költségeit továbbra is a Pro Cultura Subcarpathica biztosítja.

2024. február 2–4. Sí-hétvége a Vadvölgy Panzióban a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) szervezésében.

2024. február 3. Korcsolyázás Munkácson a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) szervezésében. Helyszín: Munkács, Duhnovics utca 89. Időpont: 10:00–12:00.

2024. február 10. Házaspáros vacsora a Házasság Hete keretein belül előadással egybekötve a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) szervezésében.

2024. február 13. A házasság világnapja.

2024. február 18. A magyar széppróza napja.

2024. február 20. Megemlékezés a méltóság forradalmáról.

2024. február 21. Az anyanyelv nemzetközi napja.

2024. február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja.

2024. február 27. Irodalmi kilátó: folyóirat és könyvbemutató. A rendezvényt Magyarország Beregszászi Konzulátusa, a 30 éves Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, a 15 éves Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, valamint az Együtt szerkesztősége szervezi a konzulátus Gulácsy-termében. Kezdés: 15.00 óra

2024. február folyamán. A Kárpátaljai Magyar Megyei Drámai Színház (Beregszász, Munkácsi u. 1.) társulatának műsortervéből:

– Mesélő Mag-diák – színházi matiné gyerekeknek (02. 06; 02. 07.; 02. 08.);

– Papírsárkány (02. 17; 02. 22.);

– Kulisszajárás ON (02. 28.).

Bővebb információ: a +380664528505-ös telefonszámon vagy a bszinhaz.szervezo@gmail.com e-mail címen.

* Képzőművészeti kiállítások, író-olvasó találkozók, folyóirat- és könyvbemutatók, koncertek a magyarlakta településeken

 

Vendégségben

2024. február 10. A Kárpátaljai Szövetség álarcos táncos-zenés mulatság formájában idén is megrendezi farsangi bálját. Az alább található linkre kattintva jelezheti részvételi szándékát: https://forms.gle/jc1tAffiPiTBTKQw6

2024. február 15. A Műcsarnok és a Szervátiusz Alapítvány megrendezi a Szervátiusz Jenő-díjasok kiállítását, amelyen két földink, Homoki Gábor és Matl Péter is részt vesz munkáival. Helyszín: Műcsarnok, Budapest, Hősök tere. Kezdés: 17.00 óra.

2024. február 21. A magyar széppróza napja alkalmából a Kárpátaljai Szövetség a MÉKK és a Magyar Írószövetség közreműködésével irodalmi-zenés estet rendez. Fellép: Lőrincz P. Gabriella József Attila-díjas költő, író, Kertész Dávid Debüt-díjas író, Sz. Kárpáthy Kata Együtt Nívódíjas író, a beszélgetőtárs Dupka György irodalmár. Közreműködik Donyec István xilon és facimbalom művész. Helyszín: Budapest, Városligeti fasor 44. Kezdés: 17.00 óra.

2024. február 23. A GULÁG Alapítvány a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából megrendezi Az alkotó szabadsága. Művészek szovjet fogságban című szakmai konferencia. Az előadók között van Dupka György lágerkutatói is. Helyszín: a Nemzeti Múzeum díszterme.

 

Személyiségek évfordulói

Február 1. Ezen a napon született Bíró Andor (Tiszapéterfalva, 1929. február 1. – Budapest, 2018. október 5.), a legendás Határőr Agrárcég-Kolhoz elnöke, szakíró.

Február 1. Ezen a napon született S. Benedek András (Munkács, 1947. február 1. – Budapest, 2009. szeptember 8.) irodalom- és művelődéstörténész, költő, kritikus.

Február 1. Ezen a napon született Csuvalova Luták Teréz (Ungvár, 1942. február 8.) iparművész.

Február 2. Ezen a napon született Hollósy Simon (Máramarossziget, 1857. február 2. – Técső, 1918. május 8.) festőművész.

Február 2. Ezen a napon született Baraté Ágnes (Mezőkaszony, 1988. február 2.) festő.

Február 4. Ezen a napon született Takáts Gyula (Tab, 1911. február 4. – Kaposvár, 2008. november 20.) Kossuth-díjas költő, író, műfordító, kritikus, tanár.

Február 5. Ezen a napon született Nagy Endre (Nagyszőlős, 1877. február. 5. – Budapest, 1938. május 5.) ismert magyar újságíró, író, konferanszié, kabaréigazgató Budapesten.

Február 5. Ezen a napon született Szalai Borbála (Ungvár, 1926. június 24. – Ungvár, 2011. augusztus 9.) gyermekíró és költő, tankönyvkiadói szerkesztő.

Február 6. Ezen a napon született Németi Anett (Palló, 1985. február 6.) költő, több verseskötet szerzője.

Február 8. Ezen a napon született Mandrik Erzsébet /Riskó Károlyné/ (Visk, 1931. február 8.) egykori GULAG-rab, emlékiratíró.

Február 12. Ezen a napon hunyt el Váradi-Sternberg János (Nagyvárad, 1924. január 10. – Budapest, 1992. február 12.) történész, professzor.

Február 12. Ezen a napon született Veres Ágota (Beregszász, 1972. február 12.) selyemfestő, grafikus, festő.

Február 13. 80 éve hunyt el Íjász /Jaczik/ Gyula (Ungvár, 1874. április 1. – Ungvár, 1943. február 13.) festőművész, író.

Február 16. Ezen a napon született dr. Bacsinszky Tivadar (Fenyvesvölgy /Sztavne/, 1911. február 16. – Kassa, 1974) kajdanói görögkatolikus parochus, hitoktató, GULAG-rab.

Február 16. Ezen a napon született Huszti Béla (Beregszász, 1895. február 16. – Kígyós, 1968. október 15.) református lelkész, volt GULAG-rab, lágerversek szerzője.

Február 17. Ezen a napon született Sztaskó Gyula /Tibor/ (Ungvár, 1923. február 17. – Ungvár, 1998)) grafikus, művészettörténész.

Február 18. Ezen a napon született Jókai Mór (Komárom, 1825. február 18. – Budapest, Erzsébetváros, 1904. május 5.) író, az MTA tagja.

Február 20. Ezen a napon született Horváth Gyula (Csetfalva, 1948. február 20. – Mezőkaszony, 2005. április 8.) költő, pedagógus.

Február 20. Ezen a napon született Medveczky Ágnes (Ungvár, 1964. február 21.) festő, grafikus, iparművész.

Február 21. Ezen a napon született Baleczky Emil (Zúgó /Huklivij/, 1919. február 21. – Budapest, 1981. december 22.) költő, nyelvész, műfordító, tanár.

Február 23. Ezen a napon született Marcsák Gergely (Kincseshomok, 1990. február 23.) költő, író, irodalomtörténész, verséneklő, az Együtt c. irodalmi folyóirat olvasószerkesztője, aktív szerzője.

Február 24. Ezen a napon született Kassai Antal (Bercsényifalva /Dubrinics/, 1921. február 24. – Ungvár, 1992) festő, grafikus. Boksay-Erdélyi-tanítvány.

Február 24. Ezen a napon hunyt el dr. Medve Zoltán (Sislóc, 1927. január 14. – Pécs, 2017. február 24.) nyelvész, a Pécsi Egyetem Szláv Filológia Tanszékének docense.

Február 25. Ezen a napon született Bellyei (Zapf) László (Beregszász, 1910. február 25. – Kaposvár, 1995. január 6.) kritikus, publicista, irodalomtörténész, tanár.

Február 25. Ezen a napon született Györke László (Beregújfalu, 1947. 02. 25. – Nyíregyháza, 2023. február 3.) újságíró, novellista.

Február 26. Ezen a napon született Fodó Sándor (Visk, 1940. február 26. – Ungvár, 2005. május 11.) nyelvész, irodalmár, egyetemi tanár, politikus. A KMKSZ alapító elnöke, majd tiszteletbeli elnöke.

Február 27. Ezen a napon született Zselicki József (Kisgejőc, 1949. február 27. – Kisgejőc, 2021. június 1.) költő, pedagógus.

Február 27. Ezen a napon született Habda Vladiszlav /Ulászló/ (Ungvár, 1961. február 27.) festő.

 

FELHÍVÁSOK, KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 198 millió forint összegben nyílt pályázatot hirdet civil és egyéb szervezetek művészeti programjai megvalósításának támogatására

A kiírás alapján pályázatot nyújthatnak be a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő civil és – a központi költségvetési szervek kivételével – egyéb szervezetek, valamint szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és ausztriai székhelyű, magyarországi adószámmal nem rendelkező civil szervezetek is – áll az MMA csütörtöki közleményében.

A pályázat célja, hogy anyagi támogatást nyújtson a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez. A vissza nem térítendő támogatás összegének alsó határa 300 ezer forint, felső határa 1,5 millió forint, saját forrás biztosítása a támogatáshoz nem szükséges.

A rendelkezésre álló összeget az MMA tagozatai között egyenlő arányban osztja fel, a pályázatok benyújtása tagozati bontás alapján a kiírásban található tematika figyelembevételével lehetséges. A pályázat benyújtásának határideje február 7-e.

A részletes kiírás és a hozzá tartozó dokumentáció a köztestület honlapján, a pályázatok menüpont alatt érhető el.

Forrás: MTI

* * *

Szülőföldi tanulmányi támogatás ösztöndíjpályázat

Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériuma megbízásából a Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet ösztöndíjra a szülőföldi felsőoktatási tanulmányok támogatása céljából a 2023/2024. tanévben, külhoni felsőoktatási alap/osztatlan-magiszteri/specialista vagy doktori képzésben részt vevő ukrán/román/szlovák/horvát/szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

Szülőföldi tanulmányi támogatás ösztöndíjpályázat

Az egyes régiókra vonatkozó pályázati kiírások tartalmazzák az adott régióban előírt feltételeket. A kiírással egyidőben a pontozási rendszerek is megtekinthetőek minden régióra vonatkozóan.

Ukrajna

A pályázati ablak 2024. január 22-én 8.00 órától (CET) 2024. február 21-én 17.00 óráig (CET) kerül megnyitásra, ebben az időszakban tudják pályázataikat feltölteni, menteni és benyújtani.

 

A pályázatok beadásának módja

Pályázni a TKA, mint Támogató által biztosított elektronikus úton a TKA honlapján Pályázat (tpf.hu) lehet, a pályázatnak és a kategóriának ***

megfelelő elektronikus pályázati adatlapon.

A pályázat leadási határideje: 2024. február 21., 17:00 óra (CET)

 

A pályázati felülettel kapcsolatos informatikai kérdésekben a Tempus Közalapítványhoz forduljanak a projektiroda@tpf.hu e-mail címen, szakmai kérdésekben a kiírásokban rögzített regionális irodákhoz (elérhetőségük a Pályázati Kiírásban megtalálható) vagy a Tempus Közalapítványhoz forduljanak segítségért.

***

Ösztöndíjfelhívás PhD/DLA fokozatok ukrajnai honosításának támogatására

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Kulturális és Innovációs Minisztérium Tempus Közalapítvány által folyósított támogatás felhasználásával ösztöndíjat hirdet Magyarországon szerzett felsőfokú oklevelek (diplomák) és PhD/DLA fokozatok ukrajnai honosításának támogatására ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2023/2024-es tanévben.

Az ösztöndíjfelhívás tartalmát a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács határozta meg.

A jelentkező az ösztöndíjra való jelentkezéssel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a jelentkező, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a jelentkezés benyújtásakor, illetve valamely, a jelentkező elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a jelentkezéshez.
 • A beérkezett jelentkezési kérelmek értékelését a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végzi
 • elsősorban a honosított diplomáknak (okleveleknek) és fokozatoknak szülőföldön történő hasznosulása alapján – különös tekintettel a jelen pályázati felhívásban a pályázati feltételeknél meghatározott előnyben részesítésről szóló kitételekre;
 • másodsorban az 1. és 2. pályázati kategóriák esetében az egyetemi/főiskolai záró- vagy államvizsgajegyek átlaga és a szakdolgozat (diplomamunka) minősítése alapján; a 3. pályázati kategória esetében a PhD/DLA fokozat minősítése
 •  a fentieken túl a lebonyolító a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács által jóváhagyott pontrendszert is felhasználhat a beérkezett jelentkezési kérelmek elbírálásához.

Az ösztöndíjra jelentkezhet minden olyan ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki

 • valamely magyarországi felsőoktatási intézményben (Magyarországon vagy határon túli kihelyezett képzési helyen) megszerzett
 • felsőoktatási alapképzéses (bachelor /BA, BSc/) vagy főiskolai szintű diplomáját (oklevelét)
 • felsőoktatási egységes, osztatlan képzéses (mesterfokozatot nyújtó vagy egyetemi szintű), vagy mesterképzéses (MA, MSc), vagy kiegészítő alapképzéses (egyetemi szintű) diplomáját (oklevelét)
 • valamely magyarországi felsőoktatási intézmény doktori (PhD/DLA) képzésében szerzett fokozatát

Ukrajnában az illetékes állami hivatalnál* sikeresen honosíttatta (elismertette, nosztrifikáltatta).

* Ukrajna Oktatási Minisztériumának Akkreditálási, Licenzálási és Nosztrifikálási Hivatala, vagy Ukrajna Felsőfokú Atesztálási Bizottsága (VAK), illetve annak jogutódja.

A jelentkezésből kizáró általános feltételek:

 • Nem jelentkezhetnek a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.
 • Nem jelentkezhetnek a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek támogatásban azok a személyek, akik a korábbi években a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma vagy annak jogelődjei és a Balassi Intézet által a Magyarországon szerzett felsőfokú oklevelek (diplomák) és PhD/DLA fokozatok ukrajnai honosításának támogatására ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára pályázaton támogatást nyertek.

Ösztöndíj-kategóriák és további jelentkezési feltételek:

 1. Magyarországi felsőoktatási alapképzéses (bachelor /BA, BSc/) vagy főiskolai szintű diplomák (oklevelek) honosításának támogatása

A támogatás összege személyenként 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint.

 1. Magyarországi felsőoktatási egységes, osztatlan képzéses (mesterfokozatot nyújtó vagy egyetemi szintű), vagy mesterképzéses (MA, MSc), vagy kiegészítő alapképzéses (egyetemi szintű) diplomák (oklevelek) honosításának támogatása

A támogatás összege személyenként 75.000,- Ft, azaz hetvenötezer forint.

 1. Magyarországi felsőoktatási intézmény doktori (PhD/DLA) képzésében szerzett doktori fokozatok honosításának támogatása

A támogatás összege személyenként 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint.

Mindhárom (1. 2. és 3.) kategóriára vonatkozó további feltételek:

A jelentkezési kérelmek elbírálásában kiemelt előnyben részesítendők a szülőföldi (ukrajnai) III.-VI. szintű akkreditált állami felsőoktatási intézményben főállásban (munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel), magyar nyelven órarend szerinti oktatói tevékenységet folytató pályázók. A pályázatok elbírálása során előnyben részesítendők még

 • a szülőföldi (ukrajnai) III.-VI. szintű akkreditált állami felsőoktatási intézményben óraadóként magyar nyelven, illetve főállásban vagy óraadóként nem magyar nyelven órarend szerinti oktatói tevékenységet folytató pályázók;
 • a szülőföldi (ukrajnai) közoktatásban (általános vagy középiskolában) főállásban tanítói, tanári tevékenységet folytató pályázók.

A jelentkezéseket 2023. december 20-tól lehet benyújtani személyesen a Rákóczi-főiskola 110-es termében.

A pályázatok beadásának határideje: 2024. április 12. 12:00 óra

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető ugyanitt):

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,

Agora Információs Központ

Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.

Tel.: 00 380-31-41-4-29-76/ 159 mellék

E-mail: agora@kmf.org.ua

Szükséges mellékletek, igazolások

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • géppel írt strukturált szakmai önéletrajz
 • a diploma/fokozat szülőföldi hasznosulásának indokolása max. 1 oldal terjedelemben
 • az 1. és 2. pályázati kategória esetében a honosítás alapjául szolgáló magyarországi felsőoktatási diploma (oklevél), a hozzá tartozó államvizsga-bizonyítvány és az index (törzskönyvi kivonat) egyszerű másolata
 • a 3. pályázati kategória esetében a honosítás alapjául szolgáló doktori (PhD/DLA) oklevél egyszerű másolata
 • a sikeres honosításról kiállított hivatalos, ukrán állami okirat, illetve értesítés hiteles másolata (egyszerű másolat akkor fogadható el, ha a honosításról szóló okiratot a pályázó személyesen bemutatja az információs iroda munkatársának)
 • az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (e célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylésnek a másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • 2 db saját részre, ukránul megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.

Csatolható mellékletek:

 • egy hónapnál nem régebbi szülőföldi munkahelyi igazolás (a felsőoktatási intézményben nem főállású oktatók esetében a főállást adó munkahely mellett az egyetem/főiskola igazolása is szükséges, illetve a szülőföldi III.-VI. szintű akkreditált állami felsőoktatási intézményben oktatók esetében a felsőoktatási intézmény vezetője által hitelesített igazolás arról, hogy a pályázó az órarend szerinti oktatói tevékenységét a felsőoktatási intézményben magyar nyelven (is) folytatja).

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

* * *

Méhes György-kisregénypályázat

Méhes György Kossuth–díjas alkotó jelentős írói tevékenysége, az egyetemes magyar művelődés és nemzettudat megtartóerejének kimunkálásában vállalt szerepe példaként szolgál a kortársalkotóknak.

Azért új, magyar történelmi kisregények születésének ösztönzésére a Méhes György – Nagy Elek Alapítvány és a Magyar Írószövetség „MÉHES GYÖRGY–KISREGÉNYPÁLYÁZATOT” hirdet. A pályázatra olyan alkotással lehet jelentkezni, amely megfelel a műfaj követelményeinek, terjedelme minimum 100 000, maximum 200 000 leütés, magyar történelmi eseményt dolgoz fel.

A pályázatra azok az alkotók jelentkezhetnek, akik tagjai valamely anyaországi vagy határon túli reprezentatív írószervezetnek (Magyar Írószövetség, Erdélyi Magyar Írók Ligája, Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Fiatal Írók Szövetsége, Szépírók Társasága, Magyar PEN Club).

Díjazás:

 • 1. helyezett: 2  500 000 Ft
 • 2. helyezett: 1 500 000 Ft
 • 3. helyezett: 1 000 000 Ft

Nevezési díj: a nevezés ingyenes.

Minden szerző 1 művel pályázhat.

A pályázóktól korábban nyomtatásban, internetes felületen még részleteiben sem publikált műveket várunk.

A pályázat benyújtása

A pályázat anonim, így a beküldendő pályaműre csak a jelige és a mű címe kerüljön. A szerző nevét a beküldött dokumentum címe se tartalmazza! A pályaműveket a Magyar Írószövetség egy munkatársa kizárólag az erre a célra létrehozott e-mail–címen keresztül fogadja – az anonimitás biztosítása érdekében csak neki van hozzáférése az e-mail-fiókhoz. A Magyar Írószövetség a pályaműveket anonimizálva adja át a zsűrinek.

A pályázati anyagot elektronikus formában kell beküldeni, csatolt fájlként, *.docx vagy *.pdf kiterjesztésben. A levél tárgya a pályázat címe legyen.

A küldött e–mail tartalmazza csatolmányként a pályázati művet. A legjobb pályázatok beküldői a feladó e-mail–címére értesítést kapnak a zsűri döntéséről. Ekkor kérjük, hogy válaszlevelükben közöljék a pályázat meghirdetőivel személyes adataikat és további elérhetőségeiket.

Beküldési cím:mehesgyorgypalyazat@gmail.com

Beküldési határidő: 2024. május 14.

A pályázat elbírálása

A pályázatok elbírálását szakmai zsűri végzi. Nagyszámú pályázati munka esetén a kiíró fenntartja a többlépcsős zsűriztetés lehetőségét. A kiíró fenntartja a jogot megosztott díjak kiadására, illetve arra, hogy a pályaművek minősége függvényében egyes helyezéseket ne ítéljen oda.

A sikeresség szempontjai:

Az elbírálás kiemelt szempontja az irodalmi megalkotottság, érték.

Bírálati határidő: 2024. szeptember 30.

Díjátadás: 2024 októberében, ünnepi műsor keretében.

További információk

A pályázat beadásával, a pályázó

• elfogadja a pályázati kiírás feltételeit;

• nyilatkozik arról, hogy a beadott mű saját szellemi terméke, a saját tulajdonát képezi, és nem sérti mások szerzői jogait. Ez irányú minden jogi felelősség a pályázót terheli;

• nyilatkozik arról is, hogy a pályázatra beadott mű korábban nem jelent meg sem nyomtatásban, sem internetes felületen;

• nyilatkozik arról, hogy az adatvédelmi tájékoztatást megismerte és adatai kezeléséhez hozzájárul.

Amennyiben a beküldött mű nem felel meg a pályázati kiírás feltételeine

Forrás: Magyar Írószövetség

* * *

Tehetséggondozás, tehetségek felkutatása. Főhajtás Dsida Jenő emléke előtt. A Gyermekjóléti Alapítvány és a 30 éves Országos Mécs László Irodalmi Társaság pályázati felhívása.

Beküldési határidő: 2024. május 31.

Web: http://dsida-jeno-emlekdij.webnode.hu

Pályázatunk témája szabadon választott.

A pályázat weboldala

http://dsida-jeno-emlekdij.webnode.hu

Pályaművek feltöltése: https://forms.gle/ZoaEz8AwBNS87dH79

A pályázók köre:

A pályázatunkra amatőr és rendszeresen publikáló szerzők tollából is várunk műveket, melyek tartalmukban igazodnak Dsida Jenő költői szellemiségéhez, mondandójához.

Pályázhatnak hazai és határon túl élő alkotók is, magyar nyelven írt művekkel.

Alsó életkori határ: 14. életév.

A pályázat célja:

Ráirányítani a figyelmet a magyar irodalomra, a magyar nyelven írt alkotásokra. Új irodalmi művek írására ösztönzés. Tehetséggondozás, tehetségek felkutatása. Főhajtás Dsida Jenő emléke előtt.

Formai követelmények:

Pályázni versekkel, prózai művekkel lehet.

A pályázatot kizárólag word dokumentumban kérjük beküldeni itt:

Egy pályázó maximum 5 alkotással nevezhet. A prózák nem lehetnek hosszabbak 4 gépelt A4-oldalnál.

A pályázat nem jeligés, ám lehet írói nevet (jeligét) is használni.

A pályázó a pályázaton történő részvételével automatikusan hozzájárul, hogy műve térítésmentesen megjelenjen a kiíró valamely elektronikus, vagy nyomtatott kiadványában.

Pályázati támogatói díj – adomány: 5000 Ft/pályázó

A Gyermekjóléti Alapítványnak / Országos Mécs László Irodalmi Társaságnak szánt adományokat kérjük, az alábbi számlaszámra utalják:

Számlaszám: K&H Bank Zrt. 10403318-50526789-83551000

Közleménybe írandó: adomány a Dsida Jenő Emlékdíj pályázathoz

Támogatói díjat-adományt a kiíró nem fizet vissza.

A befolyt támogatói díjat-adományt kizárólag irodalmi és kulturális, közművelődési rendezvényeink, pályázataink finanszírozásához, elektronikus webfelületeink fenntartására fordítjuk.

A kiíró a felhívásban foglaltaktól eltérhet, indokolt esetben a pályázatot felfüggesztheti, a pályázati határidőket és feltételeket módosíthatja.

A pályázó a pályázaton történő részvételével hozzájárul, hogy alkotását, alkotásait a kiíró korlátozás nélkül- honorárium, royalty fizetése nélkül- felhasználhassa nyomtatott vagy elektronikus kiadványaiban.

A pályaművek zsűrizése szakmai zsűri: a kiíró által felkért magánszemélyek

A pályázati végeredmény ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva.

A pályázati anyag publikálása: a beérkezett pályaművekből e-antológiát szerkesztünk, és megjelentetjük a www.mek.oszk.hu oldalon Minden pályázónk kap publikálási lehetőséget!

Díjazás:

A díjazottakat e-mailben is értesítjük!

 • I. helyezett: Dsida Jenő Emlékdíj Aranyoklevél + 20 000 Ft alkotói támogatás + önálló e-antológia megjelentetés a díjazott műveiből
 • II. helyezett: Dsida Jenő Emlékdíj Ezüstoklevél Oklevél + 10 000 Ft alkotói támogatás
 • III. – V. helyezett: Oklevél

A kiíró a változtatás jogát fenntartja.

Szponzorációt, tárgyjutalom-felajánlást szeretettel és szívesen fogadunk!

Forrás: pafi.hu

 

Könyvespolc – 2024

Az Együtt című irodalmi-művészeti-kulturális-humán tudományi folyóirat 2002–2022 között megjelent számai itt tekinthetők meg:

http://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt

https://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=595

https://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=595&fbclid=IwAR3iqRdtnfxM8KDff0vhknLbextAtxVVsF3qWCIRhUDnZxOma8Zam23jy1s

(Számláló: 33868 megtekintés, 2023. 11. 30. állapot szerint)

Elkészült és az internetre felkerült a folyóirat 2023/1., 2023/2., 2023/3., 2023/4., 2023/5., 2023/6. száma.

 

Kárpátaljai magyar könyvek

(Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György)

Megjelent

„Oroszföldön meggyötörve…” A GULAG–GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján, 2022. Nemzetközi emlékkonferencia, Beregszász, 2022. november 18. A Szolyvai Emlékpark Évkönyve. Összeállította, a jegyzeteket írta: Dupka György. Orosz fordítás: dr. Lengyel Sándor. Közreműködő, fotók, képszerkesztő: Fuchs Andrea. Lektorálta: Zubánics László. Felelős szerkesztő: Zékány Krisztina. Szolyvai Emlékpark–MÉKK, Ungvár–Budapest, 2023. Tárolt változata: https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2023/konf-2023.pdf

Dupka György, Zubánics László: 15 éves a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet. KMMI-füzetek XXXI. Sorozatszerkesztő: Zubánics László elnök. Felelős szerkesztő: Szemere Judit. Kiadja: a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet. Ungvár–Budapest, 2023. Tárolt változata: https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2020/KMMI15_001-263.pdf

Dupka György – Zubánics László: A kárpátaljai magyar nyelvű helytörténeti, honismereti, tudományos könyvek válogatott bibliográfiája (1836–2023). Felelős szerkesztő: Szemere Judit.  KMMI-füzetek XXX. Ungvár–Budapest, 2023.

Tárolt változata: https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2023/bibliogr_01-85.pdf

Dupka Nándor: Haklik Sándor vértanú. A Kárpátaljai Római Katolikus Egyház hitvallói (1945-1991). Felelős szerkesztő: Szemere Judit. Kárpátaljai Magyar Könyvek 303. Intermix Kiadó–KMMI, Ungvár–Budapest, 2023. Tárolt változata: https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/KMMI-fuzetek/Haklik.pdf

Szülőföldünk: Tiszabökény és környéke (Honismereti olvasókönyv és munkafüzet). Összeállította: dr. Dupka György. Lektorálta: dr. Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. Fotók, archív felvételek, dokumentummásolatok: Fuchs Andrea. Kárpátaljai Magyar Könyvek 302. Intermix Kiadó–KMMI, Ungvár–Budapest, 2023. Tárolt változata: https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2023/Bokeny_1-78.pdf

https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2023/Bokeny_79-165.pdf

Szégyenpiac. Tollal a békéért az orosz-ukrán háború árnyékában. Az Együtt szerzői körének antológiája, 2014–2024). Illusztrációk: Kutasi Csaba. Összeállította, a jegyzeteket írta: Dupka György. Lektorálta, előszót írta: Vári Fábián László. Felelős szerkesztő: Szemere Judit. MÉKK–Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2024. Tárolt változata: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/szegyenpiac

Shrek Tímea: Ördögszeg. Mesegyűjtemény. Kutasi Csaba illusztrációival. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. MÉKK–Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2024. Tárolt változata: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/ordogszeg

 

Előkészületben

Dupka György, Zubánics László: In memoriam Váradi Sternberg János. A 100 éve született neves kárpátaljai történész emlékkönyve. KMMI-füzetek XXXII. Sorozatszerkesztő: Zubánics László elnök. Felelős szerkesztő: Szemere Judit. Kiadja: a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet. Ungvár–Beregszász, 2024.

Dupka György: 30 éve a magyarság szolgálatában, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége. Lektorálta: Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. MÉKK–Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2024.

 

Hasznos kulturális, irodalmi, művészeti, tudományos információk

 • Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (ezen belül: Együtt irodalom-művészet-Humán tudományok-kultúra című kéthavi folyóirat): https://kmmi.org.ua/ ; https://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt

Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat tárolt változata: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek

KMMI-füzetek sorozat tárolt változata: https://kmmi.org.ua/konyvtar/kmmi-fuzetek

Kárpáti Magyar Krónika tárolt változata:

https://kmmi.org.ua/konyvtar/egyeb

 • Kovács Vilmos Irodalmi Társaság: http://kvit.hu
 • RIT, Kárpátalja Magyar Képzőművészek és Iparművészek Révész Imre Társasága: https://reveszimretarsasag.hu/
 • Kárpátaljai Credo verséneklő Együttes. Kárpátaljai magyar zene Kárpátaljáról (lemezek): http://credo.def.hu/Hazunktajilemezek.htm
 • Szolyvai Emlékpark: https://szolyvaipark.org/
 • Kárpátaljai Tudományos Adatbank: https://karpataljaiadatbank.com/
 • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola: www.kmf.uz.ua
 • Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási és Tudományos Intézet: https://umoti-uzhnu.university/hu/fooldal/
 • Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács: http://kmat.uz.ua

 

Hasznos média linkek

    http://karpataljalap.net

    http://kiszo.net

    https://www.karpatinfo.net

    http://www.karpatalja.ma

    Karpat.in.ua

Dokumentumfilmek

(A YouTube-on elérhető népszerű dokumentumfilmek)

* Kárpátaljai tragédia. Rendező: Hajduk Márta.

https://www.youtube.com/watch?v=hge17S3IEeE

* Látótér – Nyelvháború Kárpátalján

https://www.youtube.com/watch?v=OMViNQmz5a4

* Kárpátalja

https://www.youtube.com/watch?v=XycFjziEQgY

* Szerelmes földrajz. Kárpátalja. Vári Fábián László költő, tanár beszél szülőföldjéről.

https://www.youtube.com/watch?v=uUZqs3nOhRU

* "ЦІНА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ЖИВИХ" фільм-реквієм/Az élet értéke az élő földön film-rekviem, I. rész. Перша частина відеопроекту: Трилогія «Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси 1944–1955 рр.». A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

https://www.youtube.com/watch?v=1IbWRIODDY0&list=LLHHlqP_5FDFpREps38a4MCA&index=3

         * "Щоб не плакало небо над Україною" (Hogy ne sírjon az ég Ukrajna felett), 2015 р. "Damit der Himmel über der Ukraine nicht weint". Okszana Golovcsuk film-rekviemje, II. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

https://www.youtube.com/watch?v=D3g276LcjUI&feature=share&fbclid=IwAR3L3VYRSjMYOyIrwvxnwlo0rpbkOnkAWg_RECbOjs7gD001PwirqQOF0jU

* Намальована війна, 2015. Namaliovana viyna (Megfestett háború), 2015. Drawing War, 2014. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, III. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

https://www.youtube.com/watch?v=bG0Kl0c6ZDA

https://www.youtube.com/watch?v=bG0Kl0c6ZDA&list=LLHHlqP_5FDFpREps38a4MCA&index=1

 

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua, www.umdsz.info  stb.

 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.

Megjelenik: havonta két alkalommal.

Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.

A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

Hírek

 • Foglalkozás két nyelven – kézműves alkalom a Nagyberegi Tájházban

  Egy ideje nagy népszerűségnek örvend a nádsípfaragás a Nagyberegi Tájház programjai között. A náddal való munka, a faragás, a formázás művészete, a precíz vágások türelemre tanítják a fiatalokat. Nem volt ez másképp az elmúlt alkalommal sem.

 • Nemzetközi plein air Beregszászon – Csodálatos hely, nagyszerű emberek

  Tíz festőművész részvételével Tavaszi Beregszász – 2024 elnevezéssel nemzetközi plein airt szerveztek a Vérke-parti városban. A festőtáborban született művek kiállításának megnyitójára ma délelőtt a városi művelődési ház előterében került sor.

 • Kárpátaljai Magyar Irodalmi Napok – „Uram, marad itt még néhány bolond”

  A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) szervezésében, az Együtt folyóirat szerzőinek, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság tagjainak közreműködésével április 16. és 19. között a XV. Együtt Írótábor – Kárpátaljai Magyar Irodalmi Napok programsorozat keretében ismét elindult az irodalmi kara...

 • Száz perc – száz emberért: Beregszászi Olga és barátai jótékonysági koncertje Budapesten

  A Vérke-parti városból származó Beregszászi Olga művésznő Budapesten évek óta nagyszabású jótékonysági koncertet szervez több művésztársának közreműködésével és számtalan barátjának segítségével, melynek mottója „Száz perc száz emberért”. Az ebből származó adományokat aztán a művésznő, Beregszász dí...

 • Felhangolva: Ferku Szilveszter

  Egyre gyakrabban tűnik fel a közönség előtt. Hallhattuk már szavalni, gitározni, énekelni, és nemsokára egy színházi előadásban is látható lesz. A sokoldalú előadóművész nem más, mint Ferku Szilveszter, aki a beszélgetés alatt szívesen mesélt művészi pályafutásának korábbi és jelenlegi alakulásáról.

 • Ezerötszáz fős nézősereg: Vitéz László Kárpátalján

  Mielőtt felgördült volna a függöny, Pályi János magyarországi bábművész a beregszászi színházban kényelmesen bekuckoló gyerekekkel együtt azt próbálta megfejteni, hogy mi szükséges egy bábelőadás létrejöttéhez. Kellenek hozzá bábosok, előadótér, közönség, sorolták a kisiskolások. No és természetesen...

Copyright © 2024 KMMI