Kárpáti Magyar Krónika – XXVIII. (XXV.) évfolyam, 2. (376.) szám. 2024. február 1.

Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2024

Ez volt 2024 januárjában

Elismerések

* Pál István Szalonna kapta a Dankó Rádió műfajoktól független előadói díját. A Liszt Ferenc-díjas népzenész, érdemes művész, a Pál István Szalonna és Bandája együttes, a Magyar Állami Népi Együttes és a Hagyományok Háza művészeti vezetője elsőként kapta meg a szakmai elismerést, kimagasló előadói tevékenységéért.

* Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának Minősítő Bizottsága 2023. december 20-án tudományos címek és fokozatok odaítéléséről döntött. Ennek nyomán Dr. Szilágyi Iván, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszékének docense professzori címet szerzett.

* Csizmár Iván, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola gazdasági és oktatási rektorhelyettese nyilvános vita keretében megvédte doktori disszertációját a Munkácsi Állami Egyetemen, gazdaságtudományok szakterületen. A disszertáció címe: Сучасна парадигма розвитку кіберспорту як нової сфери цифрової економіки України (A kibersport fejlődésének modern paradigmája, mint Ukrajna digitális gazdaságának új területe). Az értekezés témavezetője Prof. Dr. Hoblyk Volodymyr, a Munkácsi Állami Egyetem rektorhelyettese, opponensei Dr. Kostynets Yuliia, a Nemzeti Közigazgatási Akadémia professzora és Kulinich Tetiana, a Lvivi Műszaki Egyetem docense volt.

* A MÉKK felterjesztésére az Anyanyelvápolók Szövetsége nevében Juhász Judit elnök elismerésben részesítette a kárpátaljai magyar kultúra fejlesztésében végzett áldozatos munkájáért több honfitársunkat. Az okleveleket dr. Pomozi Péter nyelvtörténész, író, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatója, az ELTE BTK docense nyújtotta át:

– a 30 éves Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház Társulatának (az elismerést Sin Edina, a színház igazgatója vette át);

– dr. Váradi Natáliának, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docensének, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatójának;

Pfeifer Anitának, a Munkácsy Mihály Magyar Ház kulturális menedzserének;

Kocsis Mariannának, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum magyar nyelv és irodalom szakos tanárának;

Kovács Sándornak, a BorzsaVári Tehetséggondozó Művészeti és Hagyományőrző Civil Szervezet elnökének;

Kutasi Csaba festőművész, grafikus, előadótanárnak, a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT) tagjának;

– a 35 éves Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási Tudományos Intézet Hungarológiai Központjának (az elismerést dr. Zékány Krisztina nyelvész, az UMOTI Magyar Filológiai Tanszék vezetője vette át).

* Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége kiadásában megjelenő Együtt. Irodalom-művészet-humán tudományok-kultúra folyóirat nívódíját a szerkesztőbizottság döntése értelmében ebben az esztendőben dr. Ortutay Péter író, műfordító és Sz. Kárpáthy Kata prózaíró, költő vehette át. Laudációt mondott Vári Fábián László,József Attila- és Kossuth-díjas költő, az MMA irodalmi tagozatának vezetője, a szerkesztőbizottság elnöke.

* A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet fennállásának 15. évfordulója alkalmából Zubánics László elnök és Dupka György igazgató jubileumi okleveleket adtak át az együttműködő magyarság-intézmények, szervezetek jeles képviselőinek a magyar közösség érdekében kifejtett önzetlen munkájuk elismeréseként:

Matl Péter szobrászművész, a Pro Arte – Munkács civil szervezet elnöke;

Marcsák Gergely, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság elnöke;

Homoki Gábor festőművész, a Tiszapéterfalvai Művészeti Iskola korábbi igazgatója;

Nagyné Szakadáti Rita, a Tiszaháti Tájmúzeum és a Tiszapéterfalvai Képtár igazgatója;

Ötvös Ida, a Viski Falusi Zöld Turizmus Szövetség elnöke;

Popovics Nikoletta, a Beregsomi Könyvtár és a Somi Irodalmárok Emlékmúzeumának vezetője;

Kovály Csilla, a Tisza Csillag kórus és a tiszabökényi kultúrház vezetője;

Ráti Éva, a Nagydobronyi Református Líceum korábbi igazgatója;

Sepa János, a Beregvidéki Múzeum nyugalmazott igazgatója;

Shrek Tímea pedagógus, író, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság alelnöke;

Szabó Árpád, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum igazgatója;

Szabó Tibor, az eszenyi könyvtár igazgatója, a Ritmus Néptáncegyüttes vezetője;

Szemere Judit, a KMMI programmenedzsere, a Kárpátaljai Hírmondó főszerkesztője;

Varga Éva, a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke;

Vári Fábián László, a KMMI részlegvezetője, az Együtt című lap főszerkesztője;

dr. Zékány Krisztina nyelvész, docens, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete Magyar Filológiai Tanszékének vezetője;

Ambrus Pál, a Técsői Református Líceum nyugalmazott igazgatója;

Bartos József, a Kalhan-A Alapítvány elnöke, a beregszentmiklósi vármúzeum igazgatója;

Bíró Tibor, a Hotel Helikon igazgatója;

Fuchs Andrea, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének alelnöke, kulturális menedzser;

Kovács András, a Nagyberegi Református Líceum igazgatója;

Lőrincz P. Gabriella, a KMMI tehetséggondozási részlegének vezetője, a Magyar Írószövetség elnökségi tagja;

Prófusz Marianna, a népművészet mestere;

Páva István és Páva Erika tiszabökényi aktivisták;

Rusznák György, az ungvári Váralja múzeum-kávézó tulajdonosa.

* Lévai Aliz Mária bótrágyi költő is bekerült a Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj 2024. évi díjazottjainak névsorába. Lévai Aliz Mária 2002-ben született a beregszászi járási Bótrágyon. 2017-től a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában tanult óvodapedagógia szakon, majd a főiskola magyar nyelv és irodalom szakára jelentkezett. Közben az Előretolt Helyőrség Íróakadémiájára is járt. Az Együtt irodalmi folyóiratban 2021 óta közöl verseket.

* Örökbeadó anyákról és szétszakított kárpátaljai családokról szólnak a Média a Családért díj 2023-as győztes pályamunkái A Külhoni Média a Családért díjat Szabó Sándor a kárpátaljai családok sorsát bemutató írásáért nyerte el, amely a Kárpáti Igaz Szó című lapban jelent meg „Apa, nagyon hiányzol! Mikor jössz végre haza?” címmel. A Média a Családért Alapítvány idén tizenhetedik alkalommal díjazta a legjobb családdal kapcsolatos cikkeket, rádió- és televízióműsorokat, az elismeréseket az Eiffel Műhelyházban adták át.

* Újabb elismerést kapott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Nagyberegi Tájháza. A Magyar Közösségépítők Értékközössége Egyesület érdemesnek találta az intézményt arra, hogy felvegye a jó gyakorlatok közé. Így a tájház kiérdemelte a Látópont címet. A tájházat működtető Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet pályázata eredményeként az intézmény ezáltal bekapcsolódott egy újabb kárpát-medencei programba, hálózatba.

Fontosabb események

2024. január 1. Petőfi Sándor születése 201. évfordulójának napján Ungváron, az Ung-vidéki magyarok kitartásának és élni akarásának a jelképénél, a költő szobránál koszorúzott Bezzeg Tamás ungvári konzul, Bacskai József, Magyarország ungvári külképviseletének főkonzulja, Meskó János (Szolyvai Emlékparkbizottság), Opalenik András (UMDSZ), Dupka György, a MÉKK elnöke, Kovács Péter, a Drugeth gimnázium igazgatója.

* Petőfi Sándor születésének 201. évfordulójára emlékeztek Badalóban. Sápi Zsolt lelkipásztor igehirdetését követően Jakab Lajos, a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A Himnusz eléneklését követően Buczkó István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja köszöntötte a helyieket. Beszédet mondott Mester András, a KMKSZ gazdasági-önkormányzati titkára, Mezőgecse elöljárója, Szalai Imre, Badaló elöljárója. A 90. életévében járó id. Sárközi Gyula, Badaló egyik legidősebb lakója a Petőfiről írt saját költeményét adta elő. A jelenlévők megkoszorúzták Petőfi Sándor badalói emléktábláját.

2024. január 2–3. A magyarországi Határtalan Segítség Alapítvány (alapítója Mester János) ajándékcsomagokat hozott Kárpátaljára. Az alapítvány Svájcban, Németországban és Ausztriában indított cipősdoboz akciót. Az akció keretében Rahón, Terebesfejérpatakon (Gyilove), Kőrösmezőn (Jaszinya), Taracközön (Tereszva), Beregszászban, Benében, Tiszakeresztúron, Ráton, Tiszaágteleken, Nagymuzsalyban, Huszton, Badalóban és Nagydobronyban adtak át csomagokat.

2024. január 6. Három év kényszerpihenő után újból karácsonyi kántálás hangja töltötte meg az ungvári skanzent. A programot a Kárpátaljai Megyei Művelődési Központ és a Megyei Néprajzi Múzeum hívta életre. Az eseményen fiatalok és idősek együtt köszöntötték Krisztus születését. Húsz kántáló csapat érkezett a rendezvényre Kárpátalja tizennyolc pontjáról. Hagyományosan minden kárpátaljai nemzetiség képviseltethette magát a közös kántáláson. A skanzen viski részén a Császlóci Csicsergő Csajok asszonykórus képviselte a magyarságot.

2024. január 7. A 111 éve született Forgon Pál (Szernye, 1913. jan. 7. – Nyíregyháza, 2004) egykori lelkipásztorra, püspökre emlékezett a beregszászi református gyülekezet. A vasárnapi istentisztelet után a helyi református templomban található emléktáblánál a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit, majd elénekelték a 90. zsoltár 1. versét. Az ő kezdeményezésére indult meg a lelkészképzés Kárpátalján. 1978-ban a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökévé szentelték, majd a Budapesti Református Teológiai Akadémián díszdoktorrá avatták. A GULAG-on eltöltött évekről az Ott voltam, ahol a legszebb virágok nyílnak című könyvében írt. A püspök 91 évesen hunyt el.

2024. január 9. Dercenben 74 éves korában elhunyt Fodor Géza (1950. október 6. – 2024. január 9.) nyugalmazott pedagógus, Együtt nívódíjas költő, esszéíró, a legendás Forrás stúdió alapító tagja, az Együtt folyóirat egyik alapító szerzője, öt verseskötet szerzője. Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében!

2024. január 9. Új hagyományt kíván teremteni a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ): 18 év alatti fiatalok számára indított keddenként mozidélutánt. Az elsőt ezen a napon tartották. A rendezvénysorozat célja egy kis kikapcsolódást vinni a fiatalok mindennapjaiba.

2024. január 11. Ungváron felavatták Zádor Dezső (Ungvár, 1912. nov. 20. – 1985. szept. 16.) kárpátaljai zongoraművész, zeneszerző, népdalkutató és zenepedagógus felújított síremlékét. A sírhelyet Magyarország Ungvári Főkonzulátusának támogatásával újították fel a Kálvária temetőben. Az egybegyűlteket Bacskai József főkonzul köszöntötte, aki méltatta Zádor Dezső munkásságát. Az eseményen jelen volt Jevhen Tiscsuk, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció kulturális osztályának vezetője, továbbá a Zádor Dezső Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatója és pedagógusai, a művész egykori tanítványai, valamint a kárpátaljai zenei élet számos képviselője, illetve Szarvas Péter építész, a síremlék tervezője.

2024. január 11. Több mint 150 kiállító részvételével nyílt meg a 24. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás Budapesten. A legnagyobb magyarországi felsőoktatási seregszemlén a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola harmadjára képviseltette magát.

2024. január 13. Turán, a Bartók Béla Művelődési Házban rendezték meg a Galgamenti Népzenészek Újévi Koncertjét és a Cimbaliband lemezbemutatóját. A „Szól a fülemüle” – IX. Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutatón Unger Balázs zsűritag, cimbalomművész, népzenepedagógus felajánlásának köszönhetően különdíjban részesült és így meghívást kapott erre az eseményre Mester Mirjám, a Tulipán Tanoda cimbalmos növendéke (felkészítő tanára Kurendás Szilvia). Előadásában dunántúli ugrósokat hallhatott a teltházas közönség.

2024. január 16–17. A Kárpátaljai KultúrKaraván és Magyarország Ungvári Főkonzulátusa közös szervezésében került sor a János vitéz színcert kárpátaljai bemutatójára. A neves magyarországi művészek előadását először a Munkácsy Mihály Magyar Házban láthatta a közönség, majd Jánosiban, a Helikon Hotelben adták elő Petőfi Sándor alkotását. A színcert műfaj a színház és a koncert keveredésére utal, hiszen a mintegy másfél órás előadásban Petőfi 1844-ben írt örökbecsű műve hol prózában, hol énekelve jelenik meg különleges ütőhangszerek kíséretével.

2024. január 16. A kárpátaljai magyar közösség képviselőivel találkozott Viktor Mikita kormányzó Beregszászban. Az eseménynek a Mathias Corvinus Collegium központja adott otthont. A megbeszélésen több téma is napirendre került. Többek között szó esett a kormányzati kezdeményezések megvalósításáról, a belső-ukrajnai menekültek elhelyezéséről, az egészségügyről, az oktatásról, valamint infrastrukturális kérdésekről. A nap további részében Viktor Mikita Olha Sztefanyisina, az európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettesének köszönő oklevelét adta át a magyar kisebbség képviselőinek és azon kistérségek vezetőinek, akik vázolták álláspontjukat Ukrajna EU-hoz való csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdéséről. – Fontos kiemelni, hogy a nemzeti közösségek is nagy szerepet játszottak abban a történelmi döntésben, hogy megkezdődjenek a tárgyalások országunk európai uniós csatlakozásáról – hangsúlyozta Kárpátalja kormányzója.

* Oklevéllel jutalmazta Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője a Nagybégányi és a Nagyberegi kistérség vezetőségét is. Az elismerést azért kapták, mert a kistérség vezetői hozzájárultak a társadalmi-gazdasági reformok kidolgozásához és az európai integrációs folyamatok fejlesztéséhez és elmélyítéséhez Ukrajnában.

2024. január 16. Emléktáblát avattak a Beregszászi Bethlen Gábor Líceumban dr. Kiss Ferenc, az intézmény jogelődje, az egykori Beregszászi Magyar Királyi Állami Főgimnázium diákja, író, kritikus, irodalomtörténész és tanár születésének 95. évfordulója alkalmából. Köszöntő beszédet mondott Szabó Árpád, a líceum igazgatója. Az emléktábla a Beregszászért Alapítvány (kuratóriumi elnöke Dalmay Árpád) támogatásával készült, az azt díszítő bronz dombormű alkotója Lengyel Tibor nyíregyházi szobrász. Levélben fejezte ki köszönetét édesapja emlékének ápolásáért a Debrecenben élő ifj. Kiss Ferenc. Az avatóünnepségen két, szintén ugocsai és Kossuth-díjas költő, Lator László és Vári Fábián László egy-egy versével emlékeztek Kiss Ferencre. A versek elhangzása után Szabó Árpád igazgató és Cseh Áron ungvári magyar vezető konzul leleplezték az emléktáblát, majd a jelenlévők – köztük Cseh Áron és Jusztin Miklós magyar konzulok, Babják Edit, a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Kulturális Osztályának vezetője, Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elnöke, Szabó Árpád líceumigazgató, valamint Nagy Barna, dr. Kiss Ferenc unokaöccse – elhelyezték az emlékezés koszorúit a tábla alá. 

2024. január 17. Megkezdte működését a Beregi Református Egyházmegye Lelkigondozói Szolgálata – közölte a szolgálat a Facebook-oldalán. Mint írták, felekezettől és nemtől függetlenül várják a segítségre szorulókat lelkigondozói beszélgetésre, pár- és családterápiára, valamint személyes vagy csoportos gyászfeldolgozásra. Időpontot a +380662747991-es telefonszámon és Viberen, valamint a Beregi Református Egyházmegye Lelkigondozói Szolgálata oldalán kérhetnek.

2023. január 18. A Beregszászi Járási Tanács meghívására Beregszászba látogatott Debrecen város küldöttsége Papp László polgármestere vezetésével. Babják Zoltán polgármesterrel a két város közötti együttműködésről tárgyaltak az oktatási szféra terén. A delegáció tagjai ezt követően a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tettek látogatást, ahol az intézmény vezetőségével folytattak megbeszélést.

2023. január 18. Pál Norbert, az orosz–ukrán háború elől Magyarországra menekülőkért felelős kormánybiztos a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára látogatott. Látogatása során megbeszélést folytatott Csernicskó Istvánnal, az intézmény rektorával, valamint Váradi Natáliával, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatójával. A megbeszélés során Pál Norbert tájékozódott a belső-ukrajnai menekültek helyzetéről, illetve arról, hogy a főiskola hogyan kapcsolódott be a menekültek ellátásába.

2023. január 18. A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) a magyar kultúra napja alkalmából csendes koszorúzást szervezett Beregszászon, a posta épületének falán található Kölcsey-emléktáblánál. Koszorúzott mások mellett dr. Gyebnár István, Magyarország beregszászi konzulátusának misszióvezetője, dr. Pomozi Péter nyelvtörténész, író, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatója, Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, Dupka György, a MÉKK elnöke, Zubánics László, az UMDSZ és a KMMI elnöke. Közismert, hogy Kölcsey Ferenc a beregszászi postahivatalban adta fel küldeményét a Himnusz szövegével, ennek tiszteletére áll 1992-től az épület falán az emlékjel.

* A magyar kultúra napja alkalmából szervezett eseménysorozat a beregszászi Európa–Magyar Házban folytatódott a tiszapéterfalvai születésű Homoki Gábor Szervátiusz Jenő-díjas festő kiállításának megnyitójával. A művészt és alkotásait Zubánics László, a KMMI elnöke mutatta be. A kárpátaljai festőiskola 5. generációjának kiemelkedő tagja Kárpátalján kívül már bemutatkozott munkáival Kijevben és Budapesten is.

* A szervezők ezután kulturális programmal kedveskedtek a termet zsúfolásig megtöltő érdeklődőnek. Nemzeti imádságunkat Nagy Zoltán, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum diákja szavalta el. Az eszenyi Ritmus Néptáncegyüttes tagjainak (művészeti vezető: Szabó Tibor) előadásában egy eredeti eszenyi gyűjtésből származó betlehemi játékot csodálhattunk meg, majd a BorzsaVári népzenei együttes két tagja, Kovács Sándor és Kovács Erika kápráztatta el a jelenlévőket szebbnél szebb dalokkal. A műsort Sass Eszter, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum diákja zárta, aki Radnóti Miklós Nem tudhatom… című versét szavalta el.

* A hagyományokhoz híven sor került a kárpátaljai magyarság lámpás embereinek, a kultúra napszámosainak kitüntetésére, díjak átadására. Felterjesztésünkre az Anyanyelvápolók Szövetsége nevében Juhász Judit elnök elismerésben részesítette a kárpátaljai magyar kultúra fejlesztésében végzett áldozatos munkájáért öt honfitársunkat és két intézményt. Az okleveleket dr. Pomozi Péter nyelvtörténész, író, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatója, az ELTE BTK docense nyújtotta át (az oklevelében részesültek listáját lásd a hírlevél Elismerések rovatában).

* A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége kiadásában az Együtt. Irodalom-művészet-humán tudományok-kultúra kéthavi folyóiratunk immár 22 éves, és minden esztendőben a periodikában megjelent művek alapján kerül sor az Együtt Nívódíj átadására. A szerkesztőbizottság döntése értelmében idén Ortutay Péter író, műfordító és Sz. Kárpáthy Kata prózaíró, költő vehette át ezen elismerést.

* A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet fennállásának 15. évfordulója alkalmából jubileumi okleveleket is átadtunk a velünk együttműködő magyarság-intézmények, szervezetek jeles képviselőinek, amelyeket az intézet vezetősége ítélt oda a magyar közösség érdekében kifejtett önzetlen munkájuk elismeréseként. A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet jubileumi oklevelét Zubánics László elnök és Dupka György igazgató nyújtotta át 26 honfitársunknak (lásd a hírlevél Elismerések rovatában).

* A díjak átadását követően Értelmiségi Fórumra került sor Hol tart a helytörténeti kutatás Kárpátalján? címmel. Az előadók a kárpátaljai magyarság kapcsán a vállalt múlt példáin és a túlélésért, fennmaradásért való küzdelem szemszögéből osztották meg gondolataikat. A szimpózium résztvevőit dr. Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ideiglenes ügyvivője köszöntötte. Dr. Pomozi Péter nyelvtörténész, író, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatója felszólalásában a szórványlétben rejlő lehetőségek és nehézségek témakörét vizsgálta. Dr. Csatáry György, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének vezetője személyes élményein keresztül az iskolateremtő egyetemi tanárról, a 100 éve született Váradi-Sternberg János történészről tartott előadást. Dr. Zubánics László, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékének vezetője a kárpátaljai magyar helytörténeti kutatások helyzetét vázolta fel. Dr. Dupka György, a MÉKK elnöke, a KMMI igazgatója a 30 éves MÉKK és a 15 éves KMMI történetét foglalta össze.

* Az előadásokat követően könyvbemutatóra is sor került. Ismertették az Anyanyelvápolók Szövetsége által 2023-ban kiadott Magyar nyelvű otthon című sorozat ötödik, Kárpátalját bemutató részét. A könyv írói: Pomozi Péter, Csorba Csaba, Duncsák Attila, Dupka György, Vári Fábián László és Zékány Krisztina. Emellett dr. Zékány Krisztina nyelvész, író, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének vezetője Szülőföldünk: Tiszabökény és környéke című műve is bemutatásra került, melynek elkészülésében Zékány Krisztina mellett Dupka György is szerepet vállalt. Továbbá az általa szerkesztett Shrek Tímea Ördögszeg. Kárpátaljai mesék c. gyűjteményt is a jelenlévők figyelmébe ajánlotta. A rendezvényt online is közvetítették, visszanézhető a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/kmmi.org.ua.

* A magyar kultúra napja záró eseményére Munkácson került sor, ahol az Értelmiségi Fórum résztvevőinek nevében Pomozi Péter, Dupka György és Zékány Krisztina megkoszorúzta Munkácsy Mihály világhírű festő mellszobrát.

2024. január 19. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága szervezésében Budapesten bemutatták A Küzdelem a megmaradásért. A kárpátaljai magyar közösség (1944–2022) című kiadványt, amely az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja (Platform of European Memory and Conscience) kiadásában 2022-ben angol nyelven megjelent Struggle for Survival. The Transcarpathian Hungarians (1944–2022) című munka magyar változata. Szerzői Molnár D. Erzsébet, Váradi Natália, Darcsi Karolina, Orosz Ildikó és Csernicskó István, lektora Brenzovics László. A könyvbemutatót Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke nyitotta meg. A magyar nyelven kiadott kötetről szólt mások mellett Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, a tanulmánykötet lektora szerint a kötet azt az eredményt példázza, amelyet a kárpátaljai magyarság elért az elmúlt 30 évben, hiszen annak szerzői a kárpátaljai értelmiség több generációját is képviselik. Úgy vélte, a 1944–2022 közötti időszak vizsgálata azért is jelzés értékű, hiszen háborútól háborúig tart, sorsszerűen ölelve fel azt az időszakot, amikor Kárpátalján béke volt. Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke kihangsúlyozta: a kötet az egész magyar nemzetpolitikának egyfajta foglalata, minden régiónak meg kellene írnia a saját történetét.

2024. január 19. A KMNE-összekötők találkozója Beregszászon. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) továbbra is a legdinamikusabban fejlődő kárpátaljai civil szervezet. 2023-ban is közel 100 család csatlakozott az egyesülethez, s immáron tagcsaládjaik száma meghaladja az ezret. Egy ilyen nagy szervezet jó működéséhez átgondolt tervezésre és sokak összehangolt munkájára van szükség. Éppen ezért a rendszeres elnökségi megbeszéléseken kívül negyedévente az összekötők is találkoznak, hogy tolmácsolják a hozzájuk tartozó tagcsaládok kéréseit, igényeit, megbeszéljék a következő időszak részletes programját, s majd hazatérve azokról tájékoztatják a többieket. 

2024. január 20. Beregszászban folytatódott a tavaly indult kárpátaljai néptáncpedagógus módszertani képzés a Hagyományok Háza Hálózat szervezésében. A képzés oktatói Antal Roland és Antal Dóra nyíregyházi néptáncpedagógusok.

2024. január 21. Badaló lakosai gyülekezeti közösségben méltatták a magyar kultúra napját. Az istentiszteletet követően a jelenlévők megkoszorúzták a templom külső falán lévő Kölcsey Ferenc-emléktáblát, amely Matl Péter alkotása.

2024. január 21. A magyar kultúra napja alkalmából idén több évnyi kihagyás után Ungváron ismét sor került a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) központi rendezvényére, amelynek a Bavka Kárpátaljai Megyei Akadémiai Bábszínház adott otthont. A köszöntő beszédek elhangzása után a Déryné Társulat Szívedbe fényt című darabját tekinthette meg a közönség. Turi Bálint és Dányi Krisztián előadásában Dsida Jenő válogatott versei, útinaplója és levelei kerültek bemutatásra.

2024. január 22. Csendes koszorúzással méltatták a magyar kultúra napját Beregszászban a KMKSZ szervezésében. A II. Rákóczi Ferenc téren található postahivatal falán elhelyezett Kölcsey-emléktábla előtt rótták le tiszteletüket a jelenlévők. Ünnepi beszédet mondott Molnár D. István, a KMKSZ beregszászi alapszervezetének elnöke.

2024. január 22. Koncerttel és interaktív meseelőadással méltatta a magyar kultúra napját a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet. Ünnepi beszédet mondott Orosz Ildikó, a PCS elnöke. A jelenlévők ezután meghallgathatták Györkené Csákány Marianna, a Gyöngykaláris Kórusiskola vezetője és Ivaskovics József Magyar Örökség díjas zenetanár, karvezető, zeneszerző, verséneklő, a kárpátaljai Credo együttes alapítója verses-zenés összeállítását. Olyan költők versei elevenedtek meg, mint Füzesi Magda, Petőfi Sándor, Tárczy Andor, Reményik Sándor, Bodnár Éva, Losonczi Léna, Pósa Lajos és Túrmezei Erzsébet. A rendezvényt a 2018 novemberében alakult Mesélő Bőrönd Társulat interaktív meseelőadásával zárták.

2024. január 22. A Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Kovács Éva kiállításával méltatta a magyar kultúra napját a beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi Házban. A rendezvényt Jakab Eleonóra, a Beregszászi KÉSZ elnöke nyitotta meg, majd Molnár János beregszászi esperes-plébános, püspöki helynök mondott ünnepi beszédet. A beregszászi Kovács Éva (1961) öntevékeny festőművész életművét Bárdos István, a KÉSZ alelnöke méltatta. Ezt követően a Bereg Alkotóegyesület alapító tagja, Kovács Éva mondott köszönetet a szervezőknek, hogy bemutathatta munkáit. Legutóbb 2022-ben Hollandiában állította ki festményeit művész kollégáival és lányával. A rendezvény végén Hapák Alexandra és Kisgyőri Attila, a Szent Kereszt Kórus tagjainak előadása következett. Legvégén pedig Baláczky Vlagyimir énekes lepte meg a közönséget néhány slágerével.

2024. január 22. Az ungvári előadás után Beregszászban is láthatta a nagyközönség a Déryné Társulat Szívedbe fényt c. Dsida-estjét a magyar kultúra napja alkalmából. A rendezvény kezdetén köszöntőt mondott Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ügyvivője, Sin Edina, a színház megbízott igazgatója, Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke. Az előadást követően lehetőség nyílt a beszélgetésre, az előadókkal való találkozásra.

2024. január 22 Hungarológia Központ zsúfolásig megtelt nagytermében Petőfi-könyvek bemutatójára került sor. A Petőfi-bicentenárium keretében Magyarország Ungvári Főkonzulátusa a Kárpáti Kiadóval közösen nemrég megjelentette Petőfi Sándor Az apostol és János vitéz című elbeszélő költeményeit két nyelven, ukránul és magyarul. A két hiánypótló kötetet a magyar kultúra napján mutatták be a kárpátaljai közönségnek, egybekötve a Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából a Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai támogatásával készült Petőfi a világ körül című vándorkiállítás megnyitásával. Az egybegyűlteket köszöntötte Zékány Krisztina, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének vezetője. Nyitóbeszédet mondott Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja, Berta Eleonóra, a Hungarológia Központ igazgatója. Viktor Braszlavec, a Kárpáti Kiadó igazgatója a könyvek elkészítésének történetét osztotta meg. A könyvbemutatón jelen volt Jurij Skrobinec ismert kárpátaljai fordító lánya, Leszja Laver, aki kiemelte: édesapja, aki tavaly töltötte volna be 95 évét, ha megélte volna ezt az eseményt, nagyon boldog lenne. A vendégek kézbe vehették a két Petőfi-kiadványt, megtekinthették Réti János festőművész illusztrációit.

2024. január 22–23. A Kárpátaljai KultúrKaraván programjai folytatódtak, a magyar kultúra napja alkalmából Munkácson, majd Jánosiban adott koncertet Csík János és a Mezzo zenekar.

2024. január 22–25. Minden év január harmadik hetében szervezik meg az ökumenikus imahetet a világ keresztyén közösségei, amelynek során a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket és imádkoznak a keresztények egységéért. Beregszászban a görögkatolikus templomban vette kezdetét a közös imádság, majd a római katolikusok, aztán pedig a reformátusok a házigazdái az eseménynek. A közös alkalmakon elhangzó igerész, imádság, igehirdetés és éneklés célja az volt, hogy a hívek megerősítsék egymást a hitben és a Krisztushoz való tartozásukban.

2024. január 24. A Pro Cultura Subcarpathica Gál Adél vezetésével farsangi foglalkozást szervezett a Nagyberegi Tájházban. Az intézmény, a korábban bevett gyakorlathoz híven, ezzel a rendezvénnyel indította a 2024-es évet. Ez alkalommal a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképző Intézetének diákjai látogattak el Nagyberegre. Az óvodapedagógia szakos hallgatókat színes programmal, téltemető és tavaszváró mulatsággal várták a szervezők.

2024. január 24. A magyar kultúra napja alkalmából irodalmi-zenés estet tartottak a Kárpátaljai Szövetség budapesti székházában. A Himnusz elhangzása után dr. Grezsa István, a Kárpátaljai Szövetség elnöke üdvözölte a szép számban megjelent résztvevőket. Ezt követően az estet levezető dr. Dupka György író, történész felolvasta Vári Fábián László József Attila- és Kossuth-díjas költő, az Együtt című folyóirat szerkesztőbizottsága elnökének dr. Ortutay Péter író, műfordító alkotói tevékenységét értékelő laudációját. Majd a 22 éves folyóirat szerkesztőbizottsága nevében átnyújtotta az Együtt Nívódíjat. Az ungvári születésű író, műfordító rövid felszólalásában köszönetét fejezte ki.

Az est második részében kárpátaljai vonatkozású könyvek bemutatója következett. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: a vas megyei Hegyhátszentmártonban élő Doma Péter író (Szvitlana krédója, regény), a budapesti dr. Seres Attila történész (Kárpátalja a peresztrojka és a magyarországi rendszerváltoztatás erőterében – Magyar levéltári dokumentumok 1985–1994, I. kötet /1985. április – 1990. május/), a viski Stók Lajos (Vadásztörténetek és helymegnevezések a Visk környéki Avas-hegységből). A kerekasztal-beszélgetést dr. Dupka György, a MÉKK elnöke, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagja moderálta. Az eseményen közreműködött a kistéglási származású ifj. Bernát Ferenc zeneszerző, Artisjus-díjas gitárművész és az ungvári születésű Zán András csellóművész, akik az alkalomhoz illő zeneszámokat adtak elő. Elhangzott Bach: Ave Maria; Bernáth: Az első hóra várva; Bernáth: Magyar fantázia; Bernáth: Melankolikus keringő.

2024. január 26. Réti János kárpátaljai magyar festőművész, grafikus, könyvillusztrátor, formatervező 75. születésnapja alkalmából ünnepélyes keretek között megnyitották jubileumi kiállítását Munkácson, a Munkácsy Mihály Magyar Ház kiállítótermében. A vendégeket Pfeifer Anita, a Magyar Ház kulturális menedzsere köszöntötte. A művészt Tarpai József, az intézmény igazgatója mutatta be. A kiállításmegnyitón beszédet mondott Vida László ungvári magyar konzul, Kulin Ágnes, a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT) elnöke. Részletes szakmai értékelést Kopriva Attila festőművész, a Kárpátaljai Erdélyi Béla Művészeti Akadémia docense, a Kárpátok Művészetéért és Kultúrájáért Egyesület elnöke adott. Szerinte a mostani kiállításon Réti János kísérletező, változatos színvilágú, szépen kidolgozott realista tájképei mellett a szürrealista munkákig számos képzőművészeti technika megfigyelhető. A különböző technikával készült képeket blokkokra bontva mutatták be. Végül a művész mondott zárszót.

2024. január 27. 83 éves korában elhunyt Ferenczi Tihamér (Badaló, 1941. nov. 24. – 2024. január 27.) költő, 7 verseskötet szerzője. Ezek közül három a Kárpátaljai Magyar Könyvek és egy a KMMI-füzetek sorozatban látott napvilágot. Nyugodjon békében! Emlékét megőrizzük.

2024. január 27. A Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat 306. darabjaként megjelent a beregszászi Shrek Tímea író Ördögszeg című könyve Kutasi Csaba illusztrációival, amelyről Sz. Kárpáthy Kata írt elismerő sorokat a Kárpátalja.ma hírportálon (https://karpatalja.ma/.../konyv.../konyvajanlo-ordogszeg/...)

Elektronikus változat: https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/ordogszeg

2024. január 27. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kóstolóval egybekötött, szűkebb körű disznótoros napot szervezett a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékpark területén. Mester András, a KMKSZ gazdasági-önkormányzati titkára nyitóbeszédében elmondta, hogy a hagyományos mezőgecsei böllérversenyt a háborús helyzet miatt nem lehet megszervezni, de abban bízik, hogy jövő év januárjában már béke lesz, és újra megszervezhetik majd a mindig sok érdeklődőt vonzó böllérversenyt.

2024. január 27. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet hagyományosan január utolsó hétvégéjén indítja túraszezonját. Az idei immár a hatodik idény. Az első túra Nagyszőlősre és a város fölé magasodó Fekete-hegyre vezetett. A túravezető az egyesület nemrég megválasztott új elnöke, Vezsdel László volt.

2024. január 27. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) téli kikapcsolódást szervezett tagcsaládjai számára a polenai Dream Parkban, ahol a közel 150 fős csoport gyakorolhatta a síelést és/vagy a hófánkozást.

2024. január 29. Üdvözlendő, hogy a szélsőséges ukrán elemek fenyegetése ellenére Ungváron sor került a várva várt ukrán–magyar külügyminiszteri csúcstalálkozóra. A megbeszélések után Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter és Andrij Jermak, az ukrán Elnöki Hivatal vezetője közös sajtótájékoztatón ismertette a tárgyalás eredményeit, amelyek a közeljövőben a kárpátaljai magyar közösség megmaradását is elősegíthetik, és visszakaphatják a 2015-től fokozatosan elvont kisebbségi jogokat.

* A kárpátaljai magyar közösségek képviselőivel is találkozott Szijjártó Péter magyar külügyminiszter Ungváron. Az eseményen jelen volt Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal vezetője és Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter is. Andrij Jermak megköszönte a magyar közösség támogatását, és tolmácsolta Volodimir Zelenszkij elnök üdvözletét. – A magyar közösség vezetői az ország jövője szempontjából sorsdöntő pillanatban nyilvánosan fordultak Charles Michelhez, az Európai Tanács elnökéhez és Orbán Viktorhoz, Magyarország miniszterelnökéhez, hogy támogassák az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdéséről szóló döntést. A Kárpátalján élő magyar nemzeti közösség képviselői Ukrajna állampolgárai és az ukrán társadalom szerves tagjai. Ukrajna Alkotmánya értelmében egyenlő polgári, politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális és szociális jogok és szabadságok garantáltak számukra, mint a többi, nemzeti közösségekhez tartozó állampolgárnak, etnikai származástól függetlenül – hangzott el a találkozón.

2024. január 30. Az orosz–ukrán háború 707. napján a nyomdába adtuk és a KMMI honlapjára is feltöltöttük a MÉKK és az Intermix Kiadó Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozatának újabb, 307. kiadványát: SZÉGYENPIAC. Tollal a békéért az orosz–ukrán háború árnyékában (Az Együtt folyóirat szerzői körének antológiája, 2014–2024). A címadó vers szerzője Marcsák Gergely. Az alábbi linken akadálymentesen megtekinthető és letölthető a reprezentatív gyűjtemény anyaga: https://kmmi.org.ua/.../2024/ant_szegyenpiac_001-305.pdf A kötetben olvasható írások (versek, prózai írások, esszék, interjúk, jegyzetek) az Együtt c. folyóiratban és más kiadványokban jelentek meg. Összeállította, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta: Dupka György. Lektorálta és az előszót írta: Vári Fábián László. Borító és belső illusztrációk: Kutasi Csaba (Tiszapéterfalva). Szerkesztő: Szemere Judit. Szerkesztőségi munkatárs: Fuchs Andrea. Műszaki szerkesztő: Dupka Zsolt.

Az antológia szerzői:

ÁMORT ANGELIKA – 1995 (Nagyszőlős – Nőtincs);

BARTHA GUSZTÁV – (1963–2022, Nagybereg);

CSONTOS MÁRTA – 1951 (Szeged);

CSORDÁS LÁSZLÓ – 1988 (Eszeny–Beregszász);

CSORNYIJ DÁVID – 1991 (Beregszász–Budapest);

DUPKA GYÖRGY – 1952 (Tiszabökény–Budapest);

FINTA ÉVA – 1954 (Beregszász–Sárospatak);

FÜZESI MAGDA – 1952 (Nagybereg–Sülysáp);

GERZSENYI GABRIELLA – 1977 (Beregszász–Szigetmonostor);

KERTÉSZ DÁVID – 1993 (Tiszaásvány–Budapest);

KOPRIVA NIKOLETT – 1996 (Munkács – Sepsiszentgyörgy);

KŐSZEGHY ELEMÉR – 1960 (Fertősalmás – Missisauga, Kanada);

KUTASI CSABA – 1998 (Tiszapéterfalva);

L. MURÁNYI LÁSZLÓ – 1956 (Budapest);

LENGYEL JÁNOS – 1973 (Beregszász–Budapest);

LŐRINCZ P. GABRIELLA – 1982 (Beregszász–Szanda);

MARCSÁK GERGELY – 1990 (Kincseshomok–Beregszász);

MEGYERI EDIT TÜNDE – 1972 (Nagyszőlős–Rábaszentandrás);

NAGY ZOLTÁN MIHÁLY – 1949 (Csonkapapi);

NÉMETH PÉTER – 1952 (Gyöngyös);

PETRŐCZI ÉVA – 1951 (Budapest);

SHREK TÍMEA – 1989 (Beregszász)

SZ. KÁRPÁTHY KATA – 1999 (Beregújfalu);

SZÖLLŐSY TIBOR – 1940 (Técső–Nyírmada);

VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ – 1951 (Mezővári–Nyíregyháza).

Az Antológia első hivatalos bemutatójára február közepén Beregszászban, majd Budapesten és más településeken kerül sor.

2024. január 30. Révész Imre művészeti öröksége címmel rendeztek kamarakiállítást a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeum egyik termében a híres magyar képzőművész, Révész Imre, a realista művészet képviselője születésének 165. évfordulója alkalmából.

2024. január 31. A 2023-as tevékenységet összefoglaló és évértékelő megbeszélést tartott a Kárpátaljai Megyei Állami-Katonai Közigazgatási Hivatal Kulturális Főosztálya Jevhen Tiscsuk igazgató vezetésével. Az ungvári Kulturális és Művészeti Akadémián tartott eseményen részt vettek a hivatalhoz tartozó megyei kulturális intézmények. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházat Sin Edina megbízott igazgató képviselte. Mint azt a rendezvények és a statisztikai adatok is mutatják, a teátrum megyei szinten is jó eredményeket ért el az elmúlt évben. Ami a terveket illeti, a vezetők felvázolták egyebek mellett az intézmények közötti együttműködés formáit és lehetőségeit.

2024. január 31. Tamási Áron-szoborral gazdagodott a Nemzeti Színház, amelynek alkotója Matl Péter munkácsi művész. A nemzet egyik legkiválóbb szobrászművésze már a második alkotását avatta fel a Nemzetiben, korábban ugyanis Németh Antalt is megformálta.

* A Fegyir Potusnyák Kárpátaljai Megyei Könyvtár Idegennyelvű Osztályán Ruszin Valéria muzeológus tartott rendhagyó történelemórát Várady-Sternberg János születésének 100. évfordulója alkalmából. Előadásában kötetlen beszélgetés formájában osztotta meg emlékeit egykori tanáráról a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Helytörténeti Múzeum osztályvezetője.

* Rövid szünet után újból megjelenik a Kárpátinfo hetilap – adta hírül a KárpátInfo portál. Kárpátalja egyik nagymúltú print sajtója december 21-én jelentette be, hogy anyagi és terjesztési problémák miatt csak az online térben maradnak meg. December végétől leállt a lap nyomtatása, ám a hetilap februártól újraindul.

2024. január folyamán. A Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT) levélben fordult Denisz Smihalhoz, Ukrajna miniszterelnökéhez, amelyben kérték az új határsávengedély módosítását – olvasható a szervezet Facebook-oldalán. A két éve tartó háború miatt egyre több ellenőrzési ponttal találkozhatunk megyeszerte. Azonban februártól újabb szigorítások várhatók. A tavaly december végén elfogadott kormányrendelet értelmében februártól speciális határőrségi engedélyek beszerzésére kötelezik azon kárpátaljai települések lakóit, akik az államhatártól számított 5 km-es sávon belül laknak.

* Az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) 2023-ban fennállása óta először bekerült a világ 1000 legjobb egyeteme közé. Erről az egyetem sajtószolgálata számolt be.

* A nyugat-ukrajnai Lemberg megye lett az ország első régiója, amely az összes szovjet emlékművet eltávolította közterületeiről – közölte Makszim Kozickij, a megye kormányzója.

* Az Ukrán Ortodox Egyház (PCU) szinódusa kizárta Alekszandr Nyevszkij szent fejedelmet az egyházi naptárból, és helyette egy másik Olekszandr tiszteletét rendelte el.

* Szanyi P. Margit, Nagydobrony legidősebb lakosa a napokban ünnepelte 100. születésnapját. A jubileum alkalmából Nagy Ferenc, a Nagydobronyi kistérség polgármestere köszöntötte Margit nénit, akinek a csokor virág, az emléklap, illetve az ajándékcsomag mellett tolmácsolta a közösség elismerését is.

* Molnár Artúr a háború újabb kárpátaljai áldozata. A fiatal huszti katona halálhíréről egy helyi, katonákat segítő önkéntes mozgalom számolt be közösségi oldalán. A jelentés szerint Molnár Artúr harci feladatainak teljesítése közben esett el.

 

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua, www.umdsz.info  stb.

 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.

Megjelenik: havonta két alkalommal.

Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.

A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

Hírek

 • Foglalkozás két nyelven – kézműves alkalom a Nagyberegi Tájházban

  Egy ideje nagy népszerűségnek örvend a nádsípfaragás a Nagyberegi Tájház programjai között. A náddal való munka, a faragás, a formázás művészete, a precíz vágások türelemre tanítják a fiatalokat. Nem volt ez másképp az elmúlt alkalommal sem.

 • Nemzetközi plein air Beregszászon – Csodálatos hely, nagyszerű emberek

  Tíz festőművész részvételével Tavaszi Beregszász – 2024 elnevezéssel nemzetközi plein airt szerveztek a Vérke-parti városban. A festőtáborban született művek kiállításának megnyitójára ma délelőtt a városi művelődési ház előterében került sor.

 • Kárpátaljai Magyar Irodalmi Napok – „Uram, marad itt még néhány bolond”

  A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) szervezésében, az Együtt folyóirat szerzőinek, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság tagjainak közreműködésével április 16. és 19. között a XV. Együtt Írótábor – Kárpátaljai Magyar Irodalmi Napok programsorozat keretében ismét elindult az irodalmi kara...

 • Száz perc – száz emberért: Beregszászi Olga és barátai jótékonysági koncertje Budapesten

  A Vérke-parti városból származó Beregszászi Olga művésznő Budapesten évek óta nagyszabású jótékonysági koncertet szervez több művésztársának közreműködésével és számtalan barátjának segítségével, melynek mottója „Száz perc száz emberért”. Az ebből származó adományokat aztán a művésznő, Beregszász dí...

 • Felhangolva: Ferku Szilveszter

  Egyre gyakrabban tűnik fel a közönség előtt. Hallhattuk már szavalni, gitározni, énekelni, és nemsokára egy színházi előadásban is látható lesz. A sokoldalú előadóművész nem más, mint Ferku Szilveszter, aki a beszélgetés alatt szívesen mesélt művészi pályafutásának korábbi és jelenlegi alakulásáról.

 • Ezerötszáz fős nézősereg: Vitéz László Kárpátalján

  Mielőtt felgördült volna a függöny, Pályi János magyarországi bábművész a beregszászi színházban kényelmesen bekuckoló gyerekekkel együtt azt próbálta megfejteni, hogy mi szükséges egy bábelőadás létrejöttéhez. Kellenek hozzá bábosok, előadótér, közönség, sorolták a kisiskolások. No és természetesen...

Copyright © 2024 KMMI