Kárpáti Magyar Krónika – XXVII. (XXIV.) évfolyam, 8. (358.) szám. 2023. május 1.

Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2023

EZ VOLT 2023 ÁPRILISÁBAN

Elismerések

* Magyar állami kitüntetéseket adtak át április 12-én Kárpátalján. A Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke által odaítélt elismeréseket Íjgyártó István, Magyarország kijevi nagykövete és Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja adta át a beregardói Perényi Kultúrkúriában.

Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott:

Babják Edit, a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művészeti Osztályának vezetője a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás fenntartása és színvonalának megőrzése, valamint az anyanyelv ápolása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként;

Bátori József, az Ungi Református Egyházmegye főgondnoka a kárpátaljai magyar közösség életkörülményeinek javítása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként;

Bakancsos László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökségi tagja a kárpátaljai magyarság politikai, gazdasági és szociális érdekek képviseletében betöltött szerepe, valamint a helyi magyar közösségek kulturális és sportéletének fejlesztése, illetve a fiatal generációk nevelése érdekében végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként.

Magyar Arany Érdemkeresztet kapott:

Györke Róbert, a Nagygejőci Gimnázium igazgatója, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke a kárpátaljai magyarság megmaradása, illetve anyanyelvű oktatásának biztosítása iránti elkötelezett munkája elismeréseként;

Marosi István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Görögkatolikus Lelkészségének vezetője és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium vezetője tudományos és ismeretterjesztő munkája, valamint a kárpátaljai közép- és felsőfokú oktatás intézményrendszerének fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként;

Sipos Géza, a Sámuel Alapítvány elnöke a Kárpátalján élő árva, illetve nehéz sorsú gyermekek felkarolása érdekében a kárpátaljai nevelőszülői hálózat kiépítése és fejlesztése terén végzett lelkiismeretes szolgálata, illetve a család típusú gyermekotthonok megalapításában betöltött szerepe elismeréséül;

Szarvas Gábor, a Lvivi Nemzeti Művészeti Akadémia tanára, a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetségének alapítója és elnöke a Lembergben élő magyar közösség szolgálatában és kulturális értékeinek megőrzésében, illetve a magyar−ukrán kapcsolatok előmozdításában vállalt szerepe, valamint a Lemberg megye területén található magyar emlékhelyek létrehozása és gondozása érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként.

* Kazinczy-díjat vehetett át Katona-Mironova Berta. A tanárnő meghatározó szerepet tölt be Kárpátalja kulturális-oktatási életében, tevékenysége, kitartása, rendíthetetlen hite példaértékű a honi és az elszakított területek tanár-társadalma előtt. 2003 óta szervezi a Szép Magyar beszéd verseny kárpátaljai döntőjét, növendékeivel rendszeresen eredményesen részt vesz az anyanyelvi versenyek döntőin, jól felkészített tanulói Kárpát-medencei összevetésben is megállják a helyüket.

Gratulálunk!

Fontosabb rendezvények

2023. április 1. Nyílt napot szervezett a Munkácsy Mihály Magyar Ház. Az egész napos program keretében sor került a történelmi Osztrák–Magyar Bank épülete és a bankmúzeum bemutatására, valamint a tetőtéri kiállítóterem megtekintésére, s az érdeklődők húsvéti kézműves foglalkozásokon is részt vehettek. A nyílt nap hivatalos megnyitóján a látogatókat Pfeifer Anita, a Munkácsy Mihály Magyar Ház kulturális menedzsere köszöntötte, aki ismertette a programok menetét. A Magyar Ház vezetősége azt vallja, hogy a kultúrában nincsenek határok, mint kulturális központ – ahol helye van mind az ukrán, mind a magyar nyelvnek – örömmel fogadják az ukrán, magyar vagy bármilyen más nemzetiségű látogatókat, s ennek jegyében a nyílt naphoz fűződő programok és foglalkozások is két nyelven zajlottak.

2023. április 1. A Kárpát-medencei Magyartanárok Kulturális Egyesületének (KMTKE) kárpátaljai régiója először adhatott otthont a magyartanárok regionális konferenciájának. A régóta tervezett, de a Covid-járvány, majd a háború miatt elhalasztott fórumra a jánosi Helikon Hotelben került sor. A KMTKE kárpátaljai régiófelelőse, Király Katalin szervezésében megyénk minden magyarok lakta régiójából, Ungvártól a Felső-Tisza-vidékig, több mint félszáz kárpátaljai pedagógus sereglett össze a konferenciára. Az egybegyűlteket Hnatik-Riskó Márta, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum tanára köszöntötte. Előadást tartott Takaró Mihály József Attila- és Madách-díjas irodalomtörténész. A KMTKE elnöke a 200 éve született Petőfi Sándor alakját mutatta be új aspektusból. A szintén 200 éve született Madách Imréről, de inkább főművéről, Az ember tragédiájáról szólt Liktor Katalin irodalomtörténész, a KMTKE ügyvezető titkárának előadása. Az előadóknak Király Katalin, a KMTKE kárpátaljai régiófelelőse mondott köszönetet.

2023. április 2. Nagydobronyban virágvasárnap tiszteletére felállították a húsvéti időszak díszét jelentő „ződágakat” (tojásfákat) a nagyközség főterén, továbbá az óvoda és a tanintézmények előtt. A lányos házaknál is ott díszeleg a „ződág”, amelynek az célja, hogy jelezze a fiúknak: ide lehet jönni locsolkodni. Az életet szimbolizáló feldíszített fűzfákon a húsvéti tojásokat színes szalagokkal ékesített lufik helyettesítik.

2023. április 2. Ukrajnába látogatott Magyar Levente, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára. A miniszterhelyettes a munkalátogatást Beregszászban kezdte, ahol a Kossuth Lajos Líceumban folytatott megbeszélést a megye és a Beregszászi kistérség vezetőivel a magyar nyelvű oktatás helyzetéről. A megbeszélésen részt vettek és felszólaltak Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója, Volodimir Csubirko, a megyei tanács elnöke, Marianna Maruszinec, a megyei adminisztráció oktatási osztályának vezetője, akik elmondták, hogy a teljes általános középfokú oktatásról szóló törvény értelmében Ukrajnában szabályozzák az államnyelven oktatott tanórák számának növelésére irányuló fokozatos átállást, ami azt jelenti, hogy az 5. osztálytól kezdődően a 9. osztállyal bezárólag az államnyelven oktatott tanórák száma 20%-ról 40%-ra emelkedik, míg a 10. és 11. osztályban az oktatás 60%-ának kell ukrán nyelven történnie. A törvénynek megfelelően ez csak 2027. szeptember 1-től kezdődik – húzta alá Viktor Mikita.

Elhangzott, hogy a megyében a szabályozás 96 olyan oktatási intézményt érint, amelyekben jelenleg valamilyen nemzetiségi nyelven zajlik az oktatás. Az alsó tagozatokban az ukrán nyelvű olvasás és ukrán nyelvű írás integráltan történik kivétel nélkül minden osztályban, s 2022-től az 5. osztályosok számára hat óra az a heti óraszám, amely keretében tanulják az ukrán nyelvet és irodalmat. Az elért eredményeket minden tanév végén megvizsgálják.

A tanácskozást követően Magyar Levente hangsúlyozta: „Azt gondolom, hogy perspektíva és esély van arra, hogy ez az ügy nyugvópontra kerüljön, mi legalábbis nyitottak vagyunk arra, hogy ezt megtaláljuk és mindent meg is teszünk érte”. A megbeszélésen a megye és a kistérség vezetői mellett részt vett Bacskai József ungvári magyar főkonzul, Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának misszióvezetője, Barta József, a megyei tanács képviselője, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke, Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere, valamint a helyi oktatási intézmények igazgatói.

2023. április 2. Három év szünet után ismét lehetővé vált a korláthelmeci szabadtéri keresztút megrendezése, amelyet a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye 2003 óta szervez minden év virágvasárnapján. Ezúttal is több száz hívő gyűlt össze az ungvári járási Korláthelmec központjában, ahonnan 15 stáción át haladtak a hegyoldalon a temetőig. A keresztút után szabadtéri szentmisére került sor, amelynek főcelebránsa Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye nyugalmazott püspöke volt.

2023. április 3. Kárpátalja tizenhárom településéről több mint ötven gazdálkodó és gazdaasszony találkozott virágvasárnap a Nagydobronyi Magyar Házban, ahol vidékünk különböző tájegységeinek tojásfestő és tojásdíszítő hagyományaival ismerkedtek.

2023. április 3. Magyarország az első pillanattól kezdve igyekszik minden tőle telhető segítséget megadni Ukrajnának az ország újjáépítésében – mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a magyar kormánytámogatással, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet koordinálásával kivitelezett ukrajnai óvoda átadó ünnepségén. Magyar Levente a Kijevhez közeli Zahalci községben adott át konténerekből felépített, korszerűen felszerelt óvodát.

2023. április 3. A Zoológiai Galéria összukrán gyermekrajzpályázat megyei szakaszának eredményei alapján a Sislóci Líceum diákjai, Mitro Dominika I. helyezést, Révész Esztella pedig II. helyezést ért el Bilcsik Róbert rajztanár vezetésével.

2023. április 3. Ismeretlen személyek távolították el a magyar zászlót Badaló központjáról. A hírt Jakab Lajos családorvos, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke közölte Facebook-oldalán: „Április 2-án, vasárnap, a délutáni órákban egy Skoda személygépkocsi leparkolt a falunk központjában lévő Mártírok emlékparknál – amely a sztálini lágerekbe elhurcolt áldozataink emlékművének is helyet ad –, és elkezdték fényképezni a park kerítésénél legalább 30 éve ott lévő, nagyjából 3 méter magasban elhelyezkedő nemzeti színű zászlót. A fotózást tett követte, a fiatalember felmászott a talapzatra, és sikerült kiemelnie a farúdon lévő zászlót. Hála Istennek, mindennek szemtanúja volt egyik helyi nemzettársunk, aki ukrán tudását elővéve, azonnal számon is kérte az illetőt a cselekedetéért. Azt a választ kapta, hogy ez ukrán föld, és itt semmi keresnivalója nincs idegen ország zászlójának… Az illető hamarosan elhajtott, a zászlót pedig azonnal visszahelyezték eredeti helyére, ahol azóta is ott van” – olvasható a bejegyzésben.

2023. április 4. Magyarország Ungvári Főkonzulátusán 89. születésnapja alkalmából megnyílt Turák Angéla ungvári festőművész húsvéti tárlata. Köszöntőt mondott Vida László, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának első beosztott konzulja, Pinzenik Vaszil alpolgármester, Demjancsuk Vaszil, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökhelyettese, valamint Zubánics László, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elnöke. A művésznő kiállított alkotásai a természet és az élet erejét, szépségét tanúsítják. Az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola diákjai énekes produkcióval élénkítették az esemény hangulatát.

2023. április 4. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) húsvéti mézeskalácsok készítésével készült a feltámadás ünnepére. Az alkalomnak az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium adott otthont.

2023. április 4. A Viski Kölcsey Ferenc Oktatási-Nevelési Komplexum diákjai a húsvét ünnepéhez közeledve idén is rendhagyó kézműves kiállítással kedveskedtek az iskola tanárai és tanulói számára. A tárlat célja, hogy a diákok ezáltal is megismerkedjenek a húsvéti hagyományokkal.

2023. április 4. A Nemzeti Színház élén marad a kárpátaljai származású Vidnyánszky Attila – tudatta Csák János magyar kulturális és innovációs miniszter a Facebookon. Mint írta, a megbízatás ismét öt évre szól. Vidnyánszky Attilát a pozícióra először 2012. december 17-én nevezték ki 2013. július 1-jei hatállyal.

2023. április 4. Újabb kárpátaljai magyar katona vesztette életét a bő egy éve dúló orosz–ukrán háborúban. A mukachevo.net beszámolója szerint Lengyel Ottó halálhírét családja tudatta. Halálának pontos körülményei egyelőre nem ismertek. Az 1980. június 14-én született férfi Munkácsról származott. Felesége és kisfia gyászolja. Ő a tizennyolcadik magyar származású katona, aki életét veszítette a háborúban.

2023. április 4–5. Közel száz gyerek vett részt a Pro Cultura Subcarpathica által szervezet húsvéti foglalkozásokon a Nagyberegi Tájházban. Ezúttal Beregszászból, Papiból és a szerednyei magyar iskolából érkeztek tanulók. A hagyományos tojásfestés, a locsolkodás mellett tájházi séta és kertbemutató is helyet kapott a programban.

2023. április 5. A bemutatkozás és a búcsúzás jegyében is zajlott az MMA Élőfolyóirat estje, amelyen a Napút folyóirat szerkesztői, Csáji László Koppány, Hegyi Botos Attila, Szondi György és Toót-Holló Tamás bejelentették: a kiadvány a továbbiakban csak online lesz olvasható. Az eseményen Vári Fábián László Kossuth-díjas költő, a köztestület irodalmi tagozatának vezetője mondott köszöntőt.

2023. április 5. Szakvéleményt küldött a KMKSZ a Velencei Bizottságnak az ukrán kisebbségi törvényekről. A kisebbségekre vonatkozó új törvények akadályozhatják Ukrajna európai integrációs törekvéseit, ezért a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) megküldte az erre vonatkozó árnyékjelentését és szakvéleményét a törvényt tárgyaló Velencei Bizottságnak – jelentette be a KMKSZ az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A kárpátaljai szervezet aláhúzta, hogy a kezdetektől támogatja Ukrajna európai integrációs törekvéseit, és fontosnak tartja, hogy az uniós jogharmonizációval megvalósuljon a kisebbségek jogainak biztosítása, „ezáltal pedig a kárpátaljai magyarok a gyakorlatban is visszakapják majd az alkotmányban garantált jogaikat”.

Valamennyi ukrán állampolgár számára rendkívül fontos, hogy Ukrajna mielőbb megkezdje a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval – áll a dokumentumban.

A KMKSZ ezért aggasztónak tartja, hogy a nyelvhasználat és az oktatás területén tovább folyatódnak a jogszűkítések, „amelyek akadályozhatják Ukrajnai európai uniós integrációját”.

A kisebbségekre vonatkozó új ukrán törvények jogszűkítései kapcsán a KMKSZ a kárpátaljai magyar szakmai és érdekvédelmi szervezetek, illetve szakértők bevonásával készítette el árnyékjelentését és szakvéleményét, és ezt küldte el az ukrán kisebbségi törvényt tárgyaló Velencei Bizottságnak, az ENSZ és az Európa Tanács illetékes szerveinek – derül ki a közleményből.

2023. április 6. A Magyar Filológiai Tanszék szervezésében és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet anyagi támogatásával lezajlott az idei Arany János Balladamondó Verseny. Az eredményhirdetést követően a három korcsoport legjobb szavalatairól készült videók a KMMI Facebook-oldalán is megosztásra kerültek (https://www.facebook.com/kmmi.org.ua).

2023. április 6. A Beregszászi Városi Tanács 26. ülésén többek között arról döntöttek, hogy a Beregszászi kistérség településeinek orosz vagy szovjet elnevezésű utcáit átnevezik. Babják Zoltán polgármester közösségi oldalán arról számolt be, hogy a testület támogatta az Ukrán Fegyveres Erők katonai alakulatainak anyagi és technikai támogatási programját, valamint az egységeknek biztosított segélynyújtást is. Jóváhagytak továbbá egy memorandumot a Tisza ETT-vel, amelynek célja a hulladékválogató üzem építésének befejezése a makkosjánosi elöljárói körzetben. Az ülésen támogatták, hogy Beregszászban a Bolugyanszkij utcát Makszim Alekszejenkóra nevezzék át, a Kígyósi (Puskin) utca Szerhij Levcsuk nevét viselje, a Tavasz utca pedig Vadim Szuharevszkijről legyen elnevezve, míg a Paszternak utca ezentúl Katedrális utca lesz. Kígyós településen a Puskin utcát Sport utcára nevezték át.

2023. április 6–7. Nagyhéten a P. Frangepán Katalin Gimnázium beregszászi bázisóvodájában a zöldágjárást elevenítették fel az óvodások, Szilágyiné Tóth Gabriella, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola népi játék oktatója vezetésével. Hasonló húsvétváró kézműves és népi játék foglalkozások Tiszapéterfalván, Beregszászban, Nagydobronyban, Tiszaújhelyen, Mátyfalván, Nagyberegen, Kőrösmezőn, Kisgejőcön, Nagygejőcön és Csongoron is zajlottak. Foglalkozásvezetők: id. Kokas Erzsébet, Szilágyiné Tóth Gabriella, Nagy Anikó, Papp Viktória, Markó Veronika, Troszkánics Emese, Keszler Mária, Kábácij Georgina.

2023. április 8. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) idén már második alkalommal volt lehetősége ellátogatni a budapesti Nemzeti Színházba. A korábbi házaspáros színházi eseménytől eltérően ez alkalommal az egész család számára volt meghirdetve a János vitéz c. előadás. Az eseményen 16 család vett részt, összesen 50 fő. A program megvalósulását a magyar kormány támogatta.

2023. április 8. Az Európai Unió által gondozott HUSKROUA program segítségével számos templom újult meg, többek között a beregszászi római katolikus templom is, amely az Egyházi kulturális örökség és turizmus fejlesztése Nyíregyházán és Beregszászon elnevezésű, határon átnyúló projekt révén új tetőszerkezetet és egységes réz borítást kapott. Molnár János, a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség plébánosa, püspöki helynök elmondta, hogy a tetőrekonstrukció befejezése szimbolikus is, hiszen éppen húsvét ünnepére újult meg Isten háza Beregszászban. „A húsvét ünnepe mindig az új életnek a szimbóluma, a feltámadásnak az ünnepe, éppen ezért egy közösség életében is beszélhetünk megújulásról. Reményeink szerint a mostani nehéz időszak után megéljük a közösségünk nagyszabású megújulását is” – fogalmazott Molnár János atya.

2023. április 8. A Kárpátaljai Megyei Szabadtéri Néprajzi Múzeum kis kiállítótermében nyílt meg a Húsvétkor a templomba című festménykiállítás. A múzeum állományából 20 festményt kínálnak a látogatók figyelmébe. A kiállítás fő témája a megye fából készült templomai, amelyeket a kárpátaljai művészek reprodukáltak vászonra. Köztük a következő alkotások láthatók: Sütő János Uzsoki templom, Fatemplom, Alsókalocsai templom, Latorcafő (Latyirka) falu, Felsőkalocsa (Negrovec) falu; Kolozsvári Ferenc, Soltész Zoltán, Fegyir Manajlo és mások festményei.

2023. április 9. A nemzetközi roma nap alkalmából A roma lélek színei címmel nyílt képzőművészeti kiállítás a megyeszékhelyen. A tárlaton a Jónás Tibor által vezetett „Rom Art” képzőművészeti iskola diákjainak alkotásait mutatták be. Jónás Tibor már több mint öt éve tanít képzőművészetet roma gyerekeknek Kárpátalja egyetlen képzőművészeti iskolájában, a Rom Art-ban, amely az Ungvári járási Ráton működik.

2023. április 9. Az erdélyi Maszol.ro portál képviseletében (https://maszol.ro/.../A-beketeremto-isteni-csodara-varnak... ) Pataky István, a Maszol főmunkatársa készített interjút dr. Dupka György történésszel, íróval, civilszervezeti vezetővel a kárpátaljai helyzetről.

2023. április 9. A Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központja egész évben gondoskodik az elesettekről és nélkülözőkről. Ez hatványozottan igaz most, a háború napjaiban. A nagyhéten több mint 600 húsvéti kalácsot sütöttek a rászorulók számára, amit a szokásos kenyéradománnnyal együtt kaptak meg. A program a diakóniai osztály egyik legrégebbi tevékenysége, amelyet többek között a Magyarok kenyere akció is támogat.

2023. április 9. Ki gondolta volna, hogy immár a második húsvétot is az elhúzódó háború árnyékában ünnepeljük meg. Családommal ezúttal is részt vettünk a hagyományos húsvéti szentmisén és pászkaszentelésen a tiszabökényi Árpád-házi Szent Erzsébet templomban. A misét Szoliva Gábriel ferences rendi jelölt magiszter celebrálta az ugyancsak ferences Weinrauch Márió plébániai kormányzó társaságában. Gábriel atya a béke hírnökeként érkezett erre az alkalomra Budapestről, aki húsvéti vigasztalást, hiterősítést hozott a háborús konfliktus miatt megcsappant, hatvan százalékos jelenlétet képviselő gyülekezetünknek.

2023. április 9. A nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu idén is megrendezte a hagyományos Falusi Húsvét elnevezésű programját. Mások mellett Kész Réka A salánki hímes tojás, tojásdíszítés Kárpátalján címmel tartott előadást.

2023. április 11. Szent Józsefről elnevezett római katolikus templomot szentelt fel az ungvári járási Palágykomorócon Lucsok Péter Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspöke. Schneidgen György építész tervei alapján, jelentős részben a magyar kormány támogatásával saját templom épült a település központjában. Az ünnepségen Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye nyugalmazott püspöke, aki egy ideje Palágykomorócon is szolgál, elmondta, hogy a palágykomoróci hívek a templom megépülése előtt a helyi görögkatolikus templomban tartották a miséket. Az építkezés kezdetekor csaknem 100 palágykomoróci római katolikus hívet számláltak. A munkálatok menetét Barkaszi Tibor, a palágykomoróci római katolikus Szent József-templom kurátora ismertette részletesen. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a palágykomoróci templom megépítését közel 80 millió forinttal támogatta, illetve az egyházügyi szakterület is lehetőségeihez mérten folyamatosan támogatja az egyházkerületet.

2023. április 11. A Pászka a harcosért akció immár második éve több száz adakozó embert egyesített Kárpátalja minden közösségében. A háziasszonyok és önkéntesek csaknem háromszor annyi pászkát sütöttek, mint tavaly. Ezzel egyidőben védőinkhez 6 autó és egyéb szükséges speciális felszerelés indult el, amelyeket indulásuk előtt az Ukrajnai Ortodox Egyház és a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye papságának képviselői is megszenteltek.

2023. április 11. A Versünnep Fesztivál 2023 döntőjét Ferenci Attila, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze nyerte. A magyar költészet napján rendezett eseményen Ferenci Attila a kárpátaljai születésű Füzesi Magda Zárszámadás című versét adta elő. A versünnep professzionális előadói számára a Nemzeti Színház Gobbi Hilda Színpadán tartott döntőbe a zsűri döntése alapján 11 produkció jutott be. Ferenci Attila közülük került ki – Lovászi Edinával és zenekarával megosztva – győztesen.

2023. április 11. Költészet napi ünnepséget tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az intézmény Filológia Tanszékének Magyar Tanszéki Csoportja az időt választotta központi témának. Az előadás keretében főiskola hallgatói léptek színpadra. Bemutatójukban olyan szerzőktől válogattak szövegeket, akiknek alkotásaiban megjelenik az idő. Az összeállítás Tóth Krisztina Idő, idő, idő című verse köré épült. Elhangzottak továbbá Lackfi János, Tóth Csilla, Nagy Milán, Tandori Dezső, Ottlik Géza, Fodor Ákos, Rakovszky Zsuzsa, Háy János, Bak Rita és más szerzők idővel kapcsolatos alkotásai. Az előadást Pivnyeva Nikolett zongorajátéka és előadása zárta. A tanszék hallgatója a Quimby Múló idő című dalát énekelte.

2023. április 11. A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) közös szavalással méltatta a magyar költészet napját Beregszászban. A civil szervezet megmozdulásához 23 kárpátaljai oktatási intézmény mintegy 400 tanulója csatlakozott Ungvártól Munkácson, a Beregszászi járás településein át Nagyszőlősig. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a PCS elnöke felelevenítette a korábbi kárpátaljai költészet napi kezdeményezéseket, amelyeket továbbgondolva a Pro Cultura Subcarpathica a teljes megyét átfogó megmozdulássá alakított. Az idei Vers a tér(B)en választott verse a 200 éve született Petőfi Sándor Nem megyek én innen sehova című költeménye volt, amelyet Mónus Dóra főiskolai munkatárs, a beregszászi színház segédszínésze vezényletével mondtak el a résztvevők. A korábbi évektől eltérően idén közös éneklés is volt: Györkené Csákány Marianna, a Gyöngykaláris Kórusiskola vezetője a Petőfi-vers megzenésített változatát tanította meg a fiataloknak. A verset az alkalomra Ivaskovics József zenésítette meg. A rendezvény záróakkordjaként a jelenlévők ellátták kézjegyükkel a színpadon található Petőfi-portrét.

2023. április 11. A magyar költészet napján a Bátyúi Líceumban ismét összemérhették tehetségüket és felkészültségüket Kárpátalja legjobb versmondó diákjai. A Bátyúi Költészeti Napok harmincöt éves hagyománnyal rendelkező ünnepe a magyar költészetnek, egyben a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) egyik legpatinásabb versenye. Idén – a járási elődöntőket követően – hat középiskolából tíz diák jutott el Bátyúba, ahol elszavalhatta a zsűri előtt szabadon választott versét, majd a kötelezőt. A zsűri döntése értelmében 2023-ban a győztes Sass Eszter lett, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 10. osztályos diákja, felkészítő tanára Kocsis Marianna. Második Kosztyu Fanni, a Bátyúi Líceum 10. osztályos tanulója, felkészítő tanára Séra Viktória. Harmadik helyezett, megosztva: Fudella Odett, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum tanulója (felkészítő tanára: Bihari Hajnalka) és Hevesi Emília, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának diákja (felkészítő tanára: Kudlotyák Krisztina). A versenyzők közül többen az Anyanyelvápolók Kárpátaljai Szövetségének és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színháznak a különdíjait is átvehették.

2023. április 11. Megjelentek a nemzetpolitikai államtitkárság Szülőföldön magyarul programjának idei felhívásai, amelyek értelmében az eddigi 22 400 forintról 100 ezer forintra emelkedik a külhoni magyar gyerekek oktatási-nevelési támogatása – jelentette be Potápi Árpád János Budapesten, sajtótájékoztatón.

2023. április 11. A Versmaratont idén is a magyar költészet napján rendezték meg a szervezők a Márványteremben. A Versmaratonon 69 költő vett részt. Mások mellett felolvasta versét a kárpátaljai származású Kopriva Nikolett költő és Vári Fábián László Kossuth-díjas költő, akiknek költeményeit a Magyar Napló gondozásában kiadott Az év versei 2022 c. reprezentatív antológiába is beválogatták.

2023. április 11. A Magyar Nemzeti Múzeum Málenkij Robot Emlékhely kiállítótermében a Költészet Napja alkalmából dr. Dupka György lágerkutató, irodalmár előadást tartott a GUPVI- és GULAG-táborokba elhurcoltak által írt versekről, azok mondanivalójáról, motívumvilágáról, keletkezési körülményeiről, valamint a versek összegyűjtésének nehézségeiről. A lágerversek Az Istenhez fohászkodva (1992, https://mek.oszk.hu/23600/23644/23644.pdf ) és „Uram… segíts haza minket…!” (2017, https://mek.oszk.hu/13800/13830/13830.pdf ) címmel könyvalakban is megjelentek. Az előadás után az ezen a napon született Dupka Györgyöt a szervezők nevében Fülöp Márton tárlatvezető köszöntötte fel.

2023. április 12. Március 15-i állami kitüntetések átadására került sor a beregardói Perényi Kultúrpalotában az ungvári főkonzulátus és a beregszászi konzulátus szervezésében. A kitüntetettek névsorát lásd a Hírlevél Elismerések rovatában.

2023. április 12. William Shakespeare A vihar című színművének bemutatójára készül közösen a Spectrum Színház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, Török Viola rendezésében. A vihar valószínűleg Shakespeare utolsó önálló darabja, amelyet feltehetően 1610–11-ben írt, először 1611-ben adták elő.

2023. április 12. A perecsenyi születésű földink, Ungvári Lajos (1902–1984) Kossuth-díjas szobrászművész emléke előtt tisztelegtek a Kárpátaljai Szövetség székházában. Az emlékünnepségen dr. Grezsa István elnök mondott köszöntő beszédet. Dr. Szöllősy Tibor író moderálásában a Magyar Örökség-díjas Kovács Sándor Egy kárpátaljai születésű szobrász – Ungvári Lajos élete és munkássága című művészeti albumának bemutatójára került sor. Az Ungvári Lajos hagyatékát kezelő Mihály Gábor Kossuth-díjas szobrászművész és Feledy Balázs művészettörténész mutatta be a kötetet. Kovács Sándor előadásából megtudhattuk, hogy a 82 éves korában elhunyt földink Budapesten élt és alkotott. Számos köztéri szobra ma is megtekinthető az anyaország különböző településein. Közreműködött ifj. Bernáth Ferenc Artisjus-díjas gitárművész, aki többek között előadta Dupka György Levél és Horváth Sándor Mert a haza... című Ivaskovics József által megzenésített versét. Az eseményt követően Kovács Sándor dedikálta legújabb könyvét.

2023. április 14. Magyarország Ungvári Főkonzulátusának közreműködésével két korszerű asztali számítógépet és két laptopot kapott a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége. Az eszközöket Bacskai József főkonzul adta át, aki elmondta: egy korábbi látogatás során azt tapasztalták, hogy a szövetség irodájának számítógép-parkja rég elavult. Ezért döntöttek a támogatásról. Szarvas Gábor, a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetségének elnöke arról számolt be, hogy irodájukban sokrétű tevékenység folyik. Munkájukat nagyban megkönnyítik majd ezek a számítógépek. Az említett magyarországi szervezetek jóvoltából a lembergi magyarok mellett a szolyvai magyar iskola és a Hmelnickiji Magyarok Szent István Egyesülete is kap korszerű számítógépeket.

2023. április 14. A Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) tagjainak sikere a Kortárs Hangon '23 Nemzetközi Irodalmi Pályázaton. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Miskolci Egyetem közös irodalmi pályázatán Lévai Aliz Mária harmadik helyezést ért el, Sz. Kárpáthy Kata pedig különdíjat nyert. Mindkettőjüknek szívből gratulálunk!

2023. április 15. Marcsák Gergely Szégyenpiac nagycsütörtökön című versét a Helyőrség.ma közölte. Egyben tudatja, hogy az alkotó a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíjprogramjának ösztöndíjasa.

2023. április 15. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) kamasz programot szervezett a tagcsaládok fiataljainak. A program vezetői Túri Ágnes és férje, Túri László volt. A program során négy XIV. századi magyar református templomot és a huszti vár romjait látogathatták meg a résztvevők.

2023. április 15. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervezett a Volóc fölé magasodó Buzsora 1095 méteres csúcsára. A túrán 17-en vettek részt, a túravezető Vezsdel László, az egyesület titkára volt.

2023. április 15. Elkészült az EGYÜTT irodalom-művészet-humán tudományok-kultúra című folyóiratunk 2023/1. száma. Az anyag a KMMI-honlapján már online is hozzáférhető:

https://kmmi.org.ua/konyvtar/egyutt/reszletes/egyutt-2023-1

A lapban olvashatók: FINTA ÉVA – 1954 (Sárospatak), FÜZESI MAGDA – 1952 (Sülysáp), NÉMETH PÉTER – 1952 (Gyöngyös), PETRŐCZI ÉVA – 1951 (Budapest), VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ – 1951 (Mezővári), ZÁN FÁBIÁN BALÁZS – 2005 (Mezővári) versei; GERZSENYI GABRIELLA – 1977 (Szigetmonostor), SZ. KÁRPÁTHY KATA – 1999 (Beregújfalu) kisprózái; SHREK TÍMEA – 1989 (Beregszász) naplójegyzetei; PETRŐCZI ÉVA jegyzete; VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ laudációja; SZABÓ ESZTER IDA –1989 (Sárospatak), KOVÁCS SÁNDOR – 1954 (Budapest), DUPKA GYÖRGY – 1952 (Tiszabökény) tanulmánya. Lapszámunkat RUSZIN NOÉMI festőművész munkáival illusztráltuk. A hátsó borítón BABITS MIHÁLY (1883–1941) Három angyal c. verse olvasható.

2023. április 16. Beregszászi Olga színész és előadóművész idén immár 20. alkalommal szervezte meg Száz perc száz emberért című hagyományos jótékonysági koncertjét a MOM Kulturális Központban. Ezúttal is ismert kárpátaljai és magyarországi művészek karolták fel a kezdeményezést és álltak ki a kárpátaljai nehéz sorsú családok mellett. Fellépett többek között a Csillagszeműek, Iván Szandra és Jász András, Miklósa Erika, Reviczky Gábor, Szűcs Nelli, Vadkerti Imre, Szalonna és bandája, Pál Edit. Köszöntőt mondott Bocskor Andrea, az Európa Parlament képviselője és Babják Zoltán, Beregszász polgármestere.

2023. április 16. A holokauszt magyarországi (kárpátaljai) áldozatainak emléknapja. 1944-ben ezen a napon kezdődött meg a gettósítás Északkelet-Magyarországon és Kárpátalján. Az első gettókat a következő településeken hozták létre: Beregszász, Felsővisó, Huszt, Kassa, Kisvárda, Máramarossziget, Mátészalka, Munkács, Nagyszőlős, Nyíregyháza, Sátoraljaújhely, Técső, Ungvár. A példátlan gyorsasággal lezajlott gettósítás után mindössze néhány hét alatt, május közepe és július eleje között, a teljes vidéki zsidóságot Auschwitz-Birkenauba deportálták. A magyar vidék zsidóságára a birkenaui lágerben azonnali pusztulás várt. A csekély számú munkaképesnek ítélt ember közül is csak kevesen élték túl a megpróbáltatásokat: a magyar vidék több százezres zsidóságából mindössze néhány ezren tértek vissza. A túlélők családjuk, közösségük elvesztése miatt gyakran úgy döntöttek, nem tudnak új életet kezdeni egykori lakóhelyükön, ezért a fővárosban, nagyobb városokban, vagy külföldre emigrálva próbálták békében élni tovább életüket. A meggyilkolt vidéki zsidóság hiánya fájó és pótolhatatlan.

2023. április 17. Mozi nyílt Kárpátalja egyik leglátogatottabb turisztikai létesítményében – tette közzé a Munkácsi Történeti Múzeum Facebook-oldalán. A mozi a munkácsi vár udvarán, a kút mögött található. Férőhelyeinek száma 34 – olvasható a bejegyzésben. Megjegyzendő, hogy a mozi tesztüzemmódban délelőtt 10:00 órától üzemel, és óránként vetítenek majd egy animációs rövidfilmet, amely a munkácsi vár történelmét ismerteti az érdeklődőkkel. A mozi látogatásának költségét a belépőjegy ára tartalmazza, tehát nem kell különbözetet fizetni érte.

2023. április 17. A Munkácsi Járási Bíróság azonnali hatállyal visszahelyezte posztjára Schink Istvánt, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola menesztett iskolaigazgatóját − tudatta az oktatási intézmény. Schink István munkaszerződését január 17-én bontották fel azonnali hatállyal. A vezetés nem indokolta meg a menesztés okát. Az oktatási intézmény tanári kara mély felháborodásának adott hangot az eset kapcsán. A pedagógusok azzal a követeléssel fordultak Andrij Balogához, Munkács polgármesteréhez, hogy helyezze vissza Schinket az igazgatói posztjára, azonban nem jártak sikerrel. Az elbocsátott igazgató a bírósághoz fordult, hogy igazságot szolgáltasson az ügyében. A bíróság döntése értelmében Schink István menesztése megalapozatlannak bizonyult. A Munkácsi Kistérség Tanügyi Osztálya visszahelyezte igazgatói tisztségébe.

2023. április 19. A Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Jakab István, az Országgyűlés alelnökének közreműködésével számítástechnikai eszközöket adományozott kárpátaljai magyar szervezetek részére. Az adomány egy részét – 2 asztali számítógépet és 2 laptopot – a Szolyvai 1. Számú Elemi Iskola kapta.

2023. április 21. Tagjai közé választotta Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház vezérigazgatóját a Színházi Olimpia Nemzetközi Bizottsága. Erről a Nemzeti Színház adott ki sajtóközleményt. Mint írták, Vidnyánszkyt Theodórosz Terzopulosz elnök-alapító, Tadashi Suzuki társalapító és Valerij Fokin nemzetközi bizottsági tag jelenlétében fogadta tagjai közé a bizottság április 19-én.

2023. április 21. A Nagyberegi Tájházban is megtartották a tájházak napját, csatlakozva ezzel a magyarországi Tájházszövetség által meghirdetett programhoz. A rendezvényt Pallagi Marianna, a Pro Cultura Subcarpathica igazgatója nyitotta meg. Köszöntő beszédet mondott Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ügyvivője. Az idei alkalomra közel száz fiatal érkezett.

2023. április 21. Nyílt napot tartottak a Munkácsi Szent István Líceumban az érdeklődő szülők és diákok számára. Tájékoztatót tartott Kristofori Olga, a líceum igazgatója. Az intézmény tanárai tartalmas programot állítottak össze az odalátogatók számára. A diákok és szülők betekintést nyerhettek az oktatási folyamatba, megismerkedhettek a líceum történetével, bejárhatták az épületet és a kollégiumot.

2023. április 21. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) szervezésében Te is lehetsz életmentő! címmel tartott előadást Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője Beregszászban, aki első ízben járt Kárpátalján. A rendezvényt a Szülők Akadémiája program keretében szervezték meg.

2023. április 21. A Budapesten megrendezett Fashion Revolution Week a Kézművesség és örökség a divat szívében című konferencián a Pro Cultura Subcarpathica képviseletében részt vett Gál Adél és Kepics Andrea. Gál Adél a civil szervezet hagyományőrző rendezvényeiről, valamint a Tájház-projektről beszélt.

2023. április 22. Sor került a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 33. tisztújító közgyűlésére. A Beregszászban, a Rákóczi-főiskola átriumában tartott közgyűlésen – határon túli és hazai vendégek jelenlétében – 210 küldött újabb három évre szavazott bizalmat Brenzovics László elnöknek, aki online vett részt a közgyűlés munkájában, hisz még mindig nem térhet haza. Ugyancsak egyhangú szavazással választották újra a KMKSZ alelnökeit, Barta Józsefet és Gulácsy Gézát.

2023. április 22. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének életében fontos szerepet tölt be otthonunk, történelmi múltunk megismertetése a fiatal nemzedékkel. Emiatt minden évben honismereti kirándulásokon vehetnek részt a tagcsaládok, akik nagy lelkesedéssel jelentkeznek erre a programra. Az idei első ilyen alkalmon 50 fő vett részt, Horváth Zoltán vezetésével. A program megvalósulását a Bethlen Gábor Alapítvány támogatta.

2023. április 23. A Déryné ifjasszony színházi előadás filmváltozata a beregszászi bemutatót követően Visken is a közönség elé került.

2023. április 24. Új, átszállás nélküli vonat indul Bécsből Csapra. A hírt az Ukrzaliznicja sajtószolgálata közölte. Bécsből naponta 16.42-kor, Budapest-Keletiből 19.19‒19.40-kor indul, Csapra pedig 02.28‒kor érkezik. A határ- és vámellenőrzést követően az utazást a 750-es Ungvár–Kijev vonattal lehet folytatni, amely Csapra 05.19-kor, Munkácsra 06.48‒06.53-kor, Lembergbe 11.00–11.23-kor érkezik, Kijevbe pedig 18.30-kor fut be. Kijevből 749-es számú vonat naponta 13.16-kor, Lembergből 19.59‒20.25-kor, Munkácsról 00.19‒00.24-kor, Csapra pedig 01.10-kor érkezik. Innen 03.28-kor indul az átszállás nélküli vonat Bécsbe, ahová 11.21-kor fut be. Csaptól Bécsig 1730 hrivnyába kerül a jegy.

2023. április 24. Magyarország Ungvári Főkonzulátusán vette át az orosz invázió elleni harcokban elesett munkácsi Lengyel Ottó volt felesége, valamint Guti Miklós testvére a Külgazdasági és Külügyminisztérium által felajánlott gyorssegélyt. A támogatás átadásán a magyar kormány és a külügyminisztérium részvétét és együttérzését Kuti László konzul tolmácsolta, aki elmondta: mély megrendüléssel értesültek a katonák haláláról. Eddig tizenhat család részesült ilyen támogatásban.

2023. április 25. Idén Magyarország ad otthont a 10. Nemzetközi Színházi Olimpiának. Az eseményen részt vesz a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház is, amely a marosvásárhelyi Spektrum Színházzal közösen színpadra vitte W. Shakespeare A vihar című drámáját.

2023. április 25. Tiszabökényben, az Árpád-házi Szent Erzsébet római katolikus templom közösségi termében – a ferences Weinrauch Márió plébániai kormányzó kezdeményezésére – a közelgő anyák napja kapcsán a gyerekek aktív részvételével kézműves foglalkozást tartottak. A papírból készült alkotások elkészítésében közreműködött Kovály Csilla, Tatár Viki, Váradi Erika, Kutasi Magdolna, aki egyben az egyháztanács aktív tagjai is.

2023. április 25–27. Többéves hagyományához híven a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület (KMNE) háromhetes csirkéket osztott a baromfit igénylő tagcsaládok körében. Az egyesület ilyen módon szeretne hozzájárulni a több gyermeket nevelő szülők boldogulásához, valamint kedvet adni nekik ahhoz, hogy saját tyúkokat neveljenek házuk táján, és ezzel házi tojáshoz és csirkehúshoz jussanak. A programra négyszáz család jelentkezett. Az osztás első fordulója április 25-én valósult meg Beregardóban, a második fordulóra április 27-én kerül sor Salánkon. A programot a Liechtensteini Vöröskereszt és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatta.

2023. április 26. Az Ungvári Magyar Házban (Munkácsi u. 54.) került sor Fedor Aranka Aurélia Etűdök című kiállításának a megnyitójára.

2023. április 29. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervezett a Borzsa-havas déli vonulatára, ahol a 915 méter magas Mencselik-hegyet vették célba. A túravezető Vezsdel László, az egyesület titkára volt.

2023. április folyamán.

* A megkérdezett ukránok túlnyomó többsége, 94%-a negatívan viszonyul Oroszországhoz, az általuk legjobban utált második ország Fehéroroszország, míg Magyarország az ötödik helyen áll az ukrán ellenszenvet tekintve – derült ki egy frissen végzett közvélemény-kutatás eredményeiből, adta hírül szerdán az Ukrajinszka Pravda hírportál.

* A kijevi Pecserszka Lavrában mostantól ukránul kell elmondani az imákat – közölte az Ukrajna Ortodox Egyháza (PCU) vezetője. A történelmi kolostort a közelmúltig a kanonikus Ukrán Ortodox Egyház (UPC) tartozó szerzetesek foglalták el.

* Az ukrán kormány határozatot fogadott el a toborzóközpontok jogkörének bővítéséről, így ezentúl a hadkiegészítők munkatársainak joguk van behívót küldeni az ukránoknak, függetlenül attól, hogy hol szerepelnek a katonai nyilvántartásban – számolt be kedden az rbc.ua hírportál a kormány vonatkozó határozatára hivatkozva.

* Egy év alatt Ukrajnában minimum 34 Alekszandr Puskin orosz költőnek állított emlékművet bontottak le – számolt be az Ukrán Nemzeti Emlékezet Intézete.

* Ukrajnában a 2023. január 1-jei adatok szerint 28–34 millió ember él – közölte Ella Libanova, a Demográfiai Intézet igazgatója.

* Az RBK–Ukrajina emlékeztet, hogy az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) várakozásai szerint 2023 első negyedévében a külföldön élő ukránok száma 9 millió főt tesz ki. A visszatérés legkorábban jövőre indulhat meg.

* A Kijev megyei „Dobropark”-ból Ungvárra hozott húsvéti tojásokból álló kiállítást rendeztek. A közel két tucat művészi alkotásból álló tárlatot a Petőfi téren lehetett megtekinteni. A hímesek túlélték az orosz rakétatámadásokat is. A kiállítás megnyitóján a gyermekeknek érdekes programokat szerveztek, köztük a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves foglalkozásokat is. A munkafolyamatokat helyi pedagógusok felügyelték.

* Megyénkben három év börtönre ítéltek egy férfit katonai szolgálat megtagadása miatt. Az információk szerint egy 40 éves Bustyaházi (Técsői járás) lakosról van szó.

* Egy lembergi lakos a közösségi oldalakon Ukrajna elfoglalására és létezésének megszüntetésére szólított fel, a felhívásai miatt több mint 5 évre rács mögé kerül – tájékoztatott hétfőn az rbc.ua hírportál Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) Lemberg megyei főosztályának sajtóközleményére hivatkozva.

* Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) további három olyan hálózat tevékenységét akadályozta meg, amelyek a mozgósítást kerülők külföldre menekítését szervezték egy katonaorvosi bizottsági elnök és egy ügyvéd közreműködésével, akiket mások mellett már őrizetbe is vettek – számolt be szombaton az rbc.ua hírportál az SZBU sajtóközpontjára hivatkozva.

* Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) közleménye szerint egy kárpátaljai hölgy ellen indítottak büntetőeljárást, aki nyíltan azt szorgalmazta, hogy csatolják el a megyét Ukrajnától. „Ötletéről” videofelvételen nyilatkozott, s egy petíció előkészítését indítványozta. Az ügyben folyik az eljárás, a vizsgálatok megkezdődtek.

* Az Állami Nyomozó Iroda (DBR) már a második illegális raktárt fedezte fel, ahol a fegyveres erőknek szánt, ellopott élelmiszercikkeket tárolták – jelentette az Ukrajinszka Pravda a DBR-re való hivatkozással.

* Az SZBU őrizetbe vett egy orosz antiszemita ügynököt, aki fenyegette a kárpátaljai zsidó közösség vezetőjét. Ungvár központjában zsidók meggyilkolására felszólító feliratokat festett az épületek homlokzatára. Ezenkívül az elkövető a zsidó közösség vezetőjének elküldött egy „saját művet”, amelyben e nemzetiség iránti gyűlöletét ecseteli. 2014-ig az érintett személy ideiglenesen az Oroszországi Föderáció területén élt. Jelenleg az ukrán biztonsági szolgálat munkatársai részletesen vizsgálják a férfi kapcsolatait az orosz különleges szolgálatokkal. A férfit előzetes letartóztatásba helyezték, a vizsgálatok folynak

 

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua, www.umdsz.info  stb.

 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.

Megjelenik: havonta két alkalommal.

Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.

A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

 

Hírek

 • Évadzáró előadás a beregszászi magyar színházban – Frida: az életigenlés festője

  A kárpátaljai magyarok számára sok-sok áthallással bír a Frida – Frida Kahlo naplója nyomán született – monodráma. Ezek legfontosabbja az életigenlés, valamint a túlélésbe, az újrakezdésbe és a megmaradásba vetett hit, hangzott el a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház előadását követően.

 • Ma lesz az év varázslatokkal teli, legrövidebb éjszakája

  Az év leghosszabb napjának vagy az év legrövidebb éjszakájának ünnepe a nyári napforduló. Ez egyben a csillagászati nyár beköszöntésének napja is, ami összeforrt Szent Iván napjával és éjjelével. A nyári napforduló az a pillanat, amikor a Nap–Föld középpontokat összekötő egyenes és az egyenlítő s...

 • Táncház Tiszacsomán a BorzsaVári Népi Zenekarral

  Hangos muzsika töltötte be szombat délelőtt a község kultúrházának előcsarnokát, ahol a táncoslábú fiatalok élőzenés táncházra gyűltek össze.

 • Gálaműsorral zárt tanévet a beregszászi Rezeda

  A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház adott otthont a Beregszászi Rezeda Folkműhely tanévzáró gálakoncertjének. A folkműhely kilenc évvel ezelőtt azzal a céllal jött létre, hogy az anyaországi módszereknek megfelelően oktassák az autentikus magyar népzenét és néptáncot. Az eltelt évek alatt a m...

 • Citerás találkozó Sárosorosziban – Tehetséges fiatalokból nincs hiány

  Többes ünnepet tartottak az elmúlt vasárnap délutánján Sárosorosziban. Megemlékeztek a mögöttünk hagyott gyermeknapról, az édesapák napjáról, s arról, hogy a településen működő tehetséggondozó műhelyben véget ért a tanév. Egyedülálló kezdeményezésként pedig ezen a napon létrejött az I. Kárpátaljai C...

 • Keresztyén Balázs: a kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár – Emléktábla-avatás Badalóban

  Badalóban a helyi Gvadányi József Gimnázium épületének bejáratánál emléktáblát avattak Keresztyén Balázs kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár tiszteletére, aki általános iskolai tanulmányait itt végezte. A születésének 75. évfordulóján állított emlékjel – amelynek bronz domborműve Sándor...

Copyright © 2024 KMMI