Kárpáti Magyar Krónika – XXVII. (XXIV.) évfolyam, 23. (373.) szám. 2023. december 1.

Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2023

December – Karácsony hava – télelő – álom hava

December az év tizenkettedik, 31 napos hónapja a Gergely-naptárban. Neve a latin decem („tíz”) szóból származik, utalva arra, hogy eredetileg ez volt a tízedik hónap a római naptárban, mielőtt a január és február hónapokat hozzáadták az évhez. A 18. századi nyelvújítók szerint a december: „fagyláros”.

Népi kalendárium

Advent. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával veszi kezdetét, és vízkeresztig (január 6.) tart. Advent a karácsony (december 25.) előtti negyedik vasárnap előestéjén kezdődik. Az advent szó a latin adventus Domini kifejezésből származik, ami az Úr eljövetelét jelenti. Így tehát ez a várakozás időszaka, amelyben a keresztény emberek felkészülnek Jézus születésének ünnepére, ami a vallásos előírások szerint böjtöléssel és a hajnali szentmiséken (roráte) való részvétellel járó, csendes periódus. Régen ilyenkor nem tartottak lakodalmakat, zajos mulatságokat.

Kárpáti Magyar Krónika – XXVII. (XXIV.) évfolyam, 23. (373.) szám. 2023. december 1.

December 1. – Elza napja. December első napjával megkezdődik a hó végi ünnepekre való előkészület. Többek között befogják a karácsonyi pulykát is hízni. Az időjárást illetően negyvenes nap. Mindenütt azt tartják, ha e napon fúj a szél, akkor 40 napig szeles lesz az idő.

December 3. – Ferenc napja, disznóölő Szent Ferenc. Azt tartották a Dunántúlon, hogy e nap kiváló alkalom a disznók levágására, feldolgozására, már elég hideg van, van ideje és lehetősége a húsnak, hogy kifagyjon.

December 4. – Borbála napja. Szent Borbála emlékünnepe, aki Kis-Ázsiában élt. Keresztény hitéért halt mártírhalált. A bányászok, tüzérek, védőszentje. A Borbála-nap hiedelemszokásai a magyar nyelvterületen csak szórványosan terjedtek el. Ilyen például a női munkatilalom. Tiltott dolog volt a fonás, varrás, söprés. Borbála napi női látogató nem hoz szerencsét a házra. A boszorkányok e napon szerezték be a rontáshoz szükséges ruhadarabokat, ezért tilos volt a ruhát kint hagyni. Tilos ajándékozni, kölcsönadni, mert az elvinné a szerencsét a háztól. Javasolt munka a borfejtés, tollfosztás. Ha a Borbála napon vízbetett gyümölcság kivirágzott karácsonyra, a lány férjhezmenetelére jósoltak.

December 6. – Miklós napja. Szent Miklós püspök a IV. században élt a kisázsiai Myra városában. A pékek, gabonakereskedők, diákok, eladólányok, révészek, vízimolnárok, polgárvárosok pártfogója. A Mikulás szó a Miklós név szlovák megfelelője, csak a XIX. században került be a köznyelvbe. Az ország egyes területein szokás volt a mikulásjárás, amely eredetileg középkori diákszokás volt. A falvakban a XX. század első évtizedeiben városi hatásra terjedt el az ajándékozás szokása. Alakja közismert, jóságos tekintetű, ezüst szakállas idős emberként ábrázolják, aki püspöki süveget és piros talárt visel, kezében pedig püspöki pásztorbotot tart. Általában a jó gyermekek ajándékosztó barátjának tekintik.

Az időjárással kapcsolatos hiedelmek szerint ilyenkor már havazik, mire azt mondják: Miklós megrázta a szakállát, melyből a karácsonyi időjárásra következtettek.

December 13. – Luca napja. Szent Luca a legenda szerint keresztény hitéért halt vértanúhalált. A szembetegségben szenvedők pártfogója. A név a latin lux, az a fény szóból ered. Ehhez a naphoz kapcsolódó hiedelmek: például a férj- és házasságjóslás, halál- és beteg-jóslás, termésjóslás, időjárásjóslás.

A decemberi asszonyi ünnepek közül hazánkban legjelentősebb Luca napja. Lányoknak, asszonyoknak tilos ilyenkor dolgozniuk.

Luca napján kezdik készíteni a Luca székét, amelynek segítségével Karácsony böjtjén felismerik a boszorkányokat. Alig van olyan falu, ahol nem ismernék a Luca székéről szóló babonás történeteket. A lucaszéken készítője minden nap dolgozik valamit, úgy, hogy éppen Karácsony estéjére készüljön el. Ezért terjedt el a mondás: „Lassan készül, mint a Luca széke”. Akkor elmegy az éjféli misére, és ott megismeri a falu boszorkányait, mert ilyenkor szarvat hordanak. Utána azonban menekül haza, különben széttépnék a boszorkányok. Legjobb, ha mákot szór el az úton, mert a boszorkányok kötelesek a mákot felszedni, s így a történet hőse megmenekül a bosszújuktól.

Legelterjedtebbek a szerelmi jóslások voltak. Leggyakrabban derelyét főztek ezen az estén. Mindegyikbe egy fiúnevet rejtettek el. A derelyét vagy gombócokat forró vízbe dobták, majd azt, amelyik elsőnek „felugrott”, gyorsan kikapták. Az abban elrejtett fiúnév jelentette a jövendőbeli keresztnevét. Vagy ólmot öntöttek, hogy megtudhassák leendő férjük foglalkozását. Egy másik jóslás szerint a papírszeleteket a lányok egyesével a tűzbe dobták. Csak az utolsó cédulát hagyták meg, mert a ráírt név mutatta a vőlegény nevét. Egyes helyeken Lucakor a lányok almába haraptak, amiből utána minden nap harapni kellett. Ami maradt, azzal mentek az éjféli misére, és akivel először találkoztak, olyan nevű lett az uruk.

December 21. – Tamás napja. A bibliai „hitetlen” Tamás néven emlegetett apostol névünnepe, akiről közismert, hogy próbával akart meggyőződni Krisztus feltámadásáról. A hagyomány szerint pünkösd után Jézus külön megjelent neki. Innen ered a szólás: „Szent Tamás szolgája vagyok”, azaz akkor hiszem, ha látom.

Disznóölő Tamás napjának is nevezik, mert sok helyen ekkor vágják le a karácsonyi ünnepekre szánt hízott disznót. Régen ennek hájából eltettek egy darabot, mert a tamáshájat kelések gyógyítására vélték alkalmasnak.

Az esztendő legrövidebb napja a téli napforduló csillagászati időpontja.

December 24. – Ádám és Éva napja, szenteste. Ádám–Éva napja karácsony vigíliája, más néven böjtje, az adventi időszak utolsó napja, amikor minden az ünnepi előkészület jegyében telik.

Régen a családi karácsony legjelentősebb szertartása a karácsonyi asztal elkészítése volt. A karácsonyi asztalra helyezett ételekkel – alma, dió, mézbe mártott fokhagyma, szentelt ostya, kenyér, bor stb. – a család épségét, egészségét akarták biztosítani. Az alma az összetartást jelképezte, a dióbélből egészségre-betegségre következtettek, a mézes fokhagymával a torokfájás ellen védekeztek. A néphit szerint, aki karácsonykor babot, borsót, tököt, mákos tésztát, halat eszik, annak a következő évben sok pénze lesz. A karácsonyi morzsát szintén megőrizték, majd a gyümölcsfák tövébe szórták, hogy jól teremjenek a következő évben, vagy az állatoknak adták, hogy egészségesek legyenek.

Napjainkban a karácsony szimbóluma a feldíszített fenyőfa. Ez a szokás a 19. század elején német nyelvterületről érkezett hozzánk. Kezdetben az úri családok, aztán a városi polgárok lakásaiban tűnt fel, majd a falusi értelmiség otthonaiban is állítottak karácsonyfát.

December 25. – karácsony napja. A hagyományos paraszti életben a család ünnepe volt, amikor munkatilalom lépett érvénybe. Karácsony napján sok helyütt csak annyit jártak, hogy eljussanak a templomba és vissza. Az ünnepi ebédet már előző nap előkészítették, ahogy az állatok eleségét is. A házban és az istállóban sem lehetett takarítani. A hamut, szemetet nem vitték ki, mert úgy tartották, ezzel a szerencsét is kivinnék a házból. Ebből az okból kölcsönadni szintén tilos volt. Az ünnep első napján reggelire főként kocsonyát ettek. A karácsonyi ebéd mindenhol bőséges volt: tyúkhúsleves, pörkölt, töltött káposzta, diós és mákos kalács, rétes került az asztalra.

December 26. – Karácsony másodnapja, István-nap. István az egyház első vértanúja, államalapító királyunk, Szent István névadó szentje. Karácsony másnapján az ünneplés a szűk családi körből a rokonság irányába bővül, és megkezdődnek a névnapköszöntések is. István nagyon kedvelt névünnep, hiszen a leggyakoribb férfinevek közé tartozott.

A magyarság egyik legarchaikusabb népszokása, a regölés általában István napján vette kezdetét. A regölés a legények és házasemberek termékenység- és párokat összevarázsló házról házra járó köszöntő szokása, a téli napforduló ősi emléke. A legények december 26-a és január 6-a között esténként járták a falut, meg-megálltak egy-egy ablak alatt, és megkérdezték, szabad-e regölni. Ha beengedték őket, a jövő évi terméssel kapcsolatos jókívánságaikat adták elő a gazdáknak, a szerelmeseket pedig „összeénekelték”. A regölés szó az ősi sámánvarázslással, a sámánok, a táltosok révülésével, extázisba esésével van kapcsolatban. A regösök hittek abban, hogy a jókívánságok, amelyeket elregölnek, valósággá válnak. Ezért el is várták a regölésért járó jutalmat: sonkát, kolbászt, bort, pénzt. A 20. századi kutatók elsősorban a Dunántúlon, valamint Székelyföldön és Moldvában találtak regösénekeket.

December 27. – János napja. Szent János evangélista ünnepe. E naphoz kapcsolódott a borszentelés szokása. A szent bornak is – mint minden más szentelménynek – mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg embert és állatot gyógyítottak vele. A János-napon megszentelt borral kínálták azokat, akik hosszú útra keltek, búcsúzkodtak. Ez volt a „Szent János pohara”. A máig is megtartott szokás alkalmat nyújt a vendégségből való búcsúzkodásnál is az utolsó, búcsúpohár elfogyasztására. A régi rítus szerint ezt ülve kell kiinni.

János a fordulópont szentje, mivel Janus nyomán őt is az év egyik kapujának, a téli napfordulónak a megszemélyesítőjeként tartották számon. János az, aki előtt látomásaiban a „mennyek ajtaja” megnyílt. December 27-e, Szent János evangélista emléknapja régebben, a 18. századig Karácsony harmadnapja volt.

December 28. – aprószentek napja. Aprószentek napja a Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek emlékünnepe, azoké, akiket Heródes a gyermek Jézus keresésekor megöletett. Ezen a napon megvesszőzték a gyermekeket a betlehemi kisdedek szenvedésének emlékére. Magyarázata kettős: egyrészt a pogány termékenységvarázslással függ össze, másrészt a bibliai történettel kapcsolatos.

December 31. – Szilveszter napja. Szent Szilveszter pápa (314–335) ünnepe, a polgári év utolsó napja. Este a templomokban óévi hálaadást tartanak. A szilveszteri szokások és hiedelmek célja az, hogy biztosítsák a következő esztendőre az egészséget, a szerencsét, az állatállomány szaporaságát és a termés bőségét. Az év utolsó napján fontos szerepe van a gonoszűző zajkeltésnek. Régen is elbúcsúztatták az óeszendőt, s közben számos praktikával, varázslattal igyekeztek kifürkészni a jövendőt. Különösen az eladó lányok voltak kíváncsiak sorsukra, arra, hogy férjhez mennek-e, vagy továbbra is pártában kénytelenek tölteni napjaikat.

Az aznapi időjárásból is jósoltak: az északi szél hideg, a déli enyhe telet jelzett.

 

Ez lesz 2023 decemberében

* Az ukrán parlament újabb 90 nappal meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

Fontosabb események

2023. december 1. Prima díjat vehetett át Füzesi Magda József Attila-díjas költő, író a Művészetek Palotájában. Az idei Prima Primissima díjat irodalmi kategóriában Kontra Ferenc író, költő, műfordító, szerkesztő nyerte el. A Prima díjat irodalmi kategóriában Füzesi Magdán kívül Szabó T. Anna József Attila-díjas magyar költő, műfordító, író kapta meg. Füzesi Magda 1967-től publikál.

2023. december 1–10. Szerző a pult mögött címmel a Kolyba.org.ua és a Kobzos (Кобзар) az idei esztendőben is megrendezi kultúranépszerűsítő akcióját, amelyre Ungváron, a Korjatovics tér 1. sz. alatt kerül sor. Fegyir Sándor kinevezett magyarországi ukrán nagykövet („Professzor a lövészárokból”) felkérésére az idén is Meskó János helytörténész a projektgazda és a szerzők beszélgetőtársa. Az akciót hagyományosan a Mikulás-nap környékére szervezik, s mivel Ukrajnában szeptember 1-jétől jelentős változásokra került sor az egyházi naptárakban, így ez az esemény is kb. 13 nappal „előrébb került”. A november 27. – december 10. között zajló író-olvasó találkozók „szerzői”: Miroszlav Docsinec, Viktor Motruk, Katerina Galenko, Andrij és Katerina Durunda, Jurij Fatula, Jurij Danilec, Zubánics László és Ferkó Okszana, Viktor Braszlavec (Kárpáti Kiadó), Marian Tokar, Vaszil Kocan.

2023. december 2. Ft. Lucsok Péter Miklós kárpátaljai római katolikus megyéspüspök ünnepélyes beiktatása. Helyszín: Munkács, Szent Márton székesegyház. Kezdés: 11.00 óra. Élő közvetítés: https://www.facebook.com/veritas.munkacsdiocese

2023. december 3. Advent első vasárnapján Beregszászban az első gyertya gyújtásának ünnepsége a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szervezésében valósul meg.

Az adventi gyertya meggyújtása után a Pro Cultura Subcarpathica adventi koncertre hívogatja a résztvevőket, hogy együtt hangolódjanak az ünnepre. A Nagyszőlősi Bartók Béla Művészeti Iskola zenekara ad koncertet a Rákóczi-főiskola átriumában. A koncerten közreműködik a Nagyszőlősi Bartók Béla Művészeti Iskola és a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola kórusa is. Az ünnepek előtti meghitt hangulatot Peter Martin, Mikola Leontovics, John Williams és Franz Gruber műveivel teremti meg a zenekar, de olyan klasszikus karácsonyi dalok is elhangzanak majd, mint a Mennyből az angyal, Pásztorok, pásztorok vagy a Csendes éj. A résztvevők hallhatják majd az ismert ukrán népdal, a Scsedrik hangszeres és kórus feldolgozását is. A zenekar művészeti vezetője és karmestere Viktor Maruska. A koncert ideje alatt a gyermekeket kézműves foglalkozással várják.

2023. december 3. Márton István születésének 100. évfordulója. A Magyar Melódiák kamaraegyüttes koncertje. Művészeti vezető: Havata Diána. Fellépnek: Olekszandr Szadvarij (tenor), Gazsó Katalin (orgona), Miroszlava Svah-Pekar (mezzo-szoprán), Antalóczi Alexandra (zongora). Műsorvezető: Simon Rita. Helyszín: Kárpátaljai Megyei Filharmónia (Ungvár, Színház tér 10.). Kezdés: 16.00 óra.

2023. december 5. Levél a Mikulásnak. A Kárpátaljai Megyei Filharmónia művészeinek ünnepi koncertje. Fellépnek: Olekszandr Szadvarij, Ukrajna érdemes művésze, Olekszandra és Marija Gyir, Anna Havrilenko, Olekszandra Sebela, Mark Kovrov, Valerija Popadinec, Zlatoszlava Pohajda, Julija Duran, az ungvári városi kulturális központ „Perlinka” (Gyöngyöcske) vokális együttese. Műsorvezető: Olga Donyecka. Helyszín: Kárpátaljai Megyei Filharmónia (Ungvár, Színház tér 10.). Kezdés: 17.30 óra.

2023. december 6. Szent Miklós napja.

2023. december 9. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet évértékelő és évzáró találkozót tart. Helyszín: Perényi Kultúrkúria (Beregardó, Munkácsi út 263/a). Kezdete: 14.00. Az eseményt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatja. Részletek az egyesület honlapján (karpataljaihazajaro.com).

2023. december 10. Advent második vasárnapja.

2023. december 16. Beregszászi adventi vásár a római katolikus egyházközség udvarán.

2023. december 16. Karácsony estéjén. A Kárpátaljai Megyei Filharmónia ünnepi koncertje. Fellépnek: a filharmónia akadémiai kamarazenekara (vezető: Vladiszlav Juros, Ukrajna érdemes művésze), a Magyar Melódiák kamaraegyüttes (vezető: Havata Diána, Ukrajna érdemes művésze), Olekszandr Szadvarij (tenor), Gazsó Katalin (orgona, zongora), Ágnes Bacsinszka (fuvola), Anasztázia Visnyevszka (mezzo-szoprán), Polina Gontar (szoprán), Gazsó Veronika (zongora), Miroszlava Svah-Pekar (mezzo-szoprán). Helyszín: Kárpátaljai Megyei Filharmónia (Ungvár, Színház tér 10.). Kezdés: 17.30 óra.

2023. december 17. Karácsonyi kantáta. Jótékonysági koncert. Helyszín: Kárpátaljai Megyei Filharmónia (Ungvár, Színház tér 10.). Kezdés: 16.00 óra.

2023. december 17. A Cantus akadémiai kamarakórus hangversenye Márton István kárpátaljai zeneszerző születésének 100. évfordulója alkalmából. A programot a zeneszerző vallásos művei, népdalfeldolgozásai és saját zenei kompozíciói alkotják. Fellépnek: Okszana Scserbata (szoprán), Natalija Kozacsuk (alt), Szvitlana Helba (szoprán), Halusz István (bariton), Katerina Hazso (orgona). Művészeti vezető és karmester: Szakács Emil. Kórusmester: Tazinger András. Helyszín: Beregszász, Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templom. Kezdete: 18.00. A jótékonysági hangversenyen a Szent Anna Karitász ingyenkonyhája számára gyűjtenek.

2023. december 17. Advent harmadik vasárnapja.

2023. december 18. A kisebbségek napja.

2023. december 18–21. A 30 éves MÉKK évzáró rendezvénysorozata: Az Együtt irodalom-művészet-humán tudományok-kultúra c. folyóirat 2023 folyamán megjelent számainak bemutatója, a KMM-füzetek, a Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozatban megjelent újabb kiadványok bemutatója.

2023. december 24. Advent negyedik vasárnapja

2023. december 25–26. Karácsony.

* Karácsony után érkezik a Netflixre a hucul betyárdráma. A Dovbus című ukrán film Oleksza és Ivan fivérek történetét dolgozza fel.

2023. december 31. Szilveszter napja.

2023. december folyamán. A 30 éves Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház (Beregszász, Munkácsi u.3.) decemberi előadásai. Kilenc alkalommal mutatja be U. Jones: A királykisasszony, akinek nincs birodalma c. színművet december 4-én 9 órai kezdettel Nagydobronyban, december 4-én 13.30 órai kezdettel Szalókán, december 5-én 9 órai kezdettel Visken, december 5-én 13 órai kezdettel Técsőn, december 5-én 16 órai kezdettel Beregszászban, december 6-án 13 órai kezdettel Tégláson, a továbbiakban december 7–13 között 7 alkalommal Beregszászban szerepelnek.

December 18-án 14 órai kezdettel adják elő B. Friel: Pogánytánc c. darabját Beregszászban.

December 5-én, 17-én és 22-én Beregszászban a délutáni órákban Adventi ráhangolódás c. programot mutatják be.

Információ: +380-66-4528-505, bszinhaz.szervezo@gmail.com

 

A Kárpátaljai Megyei Ukrán Zenés-Drámai Színház (Ungvár, L. Tolsztoj u. 12.) decemberi előadásai:

December 2. Aki az ajtót nyitogatja (kis színpad). Kezdés: 18.00 óra.

December 3. Gerome, a törpe. Zenés színdarab. Kezdés: 11.00 óra.

December 3. A Reinwestcroft-birtok kísértetei. Kezdés: 18.00 óra.

December 9. Donald Churchill: Édes bosszú (kis színpad). Kezdés: 18.00 óra.

December 10. Rudyard Kipling: Maugli. Kezdés: 11.00 óra.

December 10. Neda Nezsdana: Alku az angyallal. Kezdés: 17.00 óra.

December 15. Tarasz Sevcsenko: Nazar Sztodolja. Dráma 2 felvonásban. Kezdés: 17.00 óra.

December 16. Erika Assu: Menő álmok (kis színpad). Kezdés: 18.00 óra.

December 17. Gerome, a törpe. Zenés színdarab. Kezdés: 11.00 óra.

December 17. Nr.13. Kezdés: 17.00 óra.

December 22. Vigyázat: nők! Kezdés 18.00 óra.

December 26. A Reinwestcroft-birtok kísértetei. Kezdés: 17.00 óra

2023. december folyamán. Képzőművészeti kiállítások, író-olvasó találkozók, folyóirat- és könyvbemutatók, koncertek a magyarlakta településeken

 

Személyiségek évfordulói

December 1. Ezen a napon hunyt el BENKŐ György (Beregszász, 1947. okt. 31. – Beregszász, 2020. dec. 1.) festőművész, grafikus, oktató, illusztrátor.

December 6. Ezen a napon született BALOGH Miklós (Királyháza, 1934. dec. 6. – Nagykálló, 2007) költő, újságíró.

December 7. Ezen a napon született BALOGH Irén (Beregsom, 1944. december 7.) újságíró.

December 8. Ezen a napon született BARZSÓ Tibor (Szolyva, 1931. december 8. – Ungvár, 2012. augusztus 23.) szerkesztő, műfordító.

December 8. Ezen a napon született BALLA Gyula (Eszeny, 1948. december 8. – Budapest, 2000. június 10.) költő, irodalom- és művelődéstörténész, könyvtáros, az OSZK kutatója.

December 14. Ezen a napon született GAZDAG Vilmos (Zápszony, 1984. december 14.) nyelvész.

December 14. Ezen a napon született Mester Magdolna (Beregszász, 1973. december 14.) költő, könyvtáros.

December 14. Ezen a napon született HARANGOZÓ Miklós (1937. december 16. – 2014. április 30.) az ugocsai táj festője.

December 16. Ezen a napon született SÜTŐ Kálmán (Beregsom, 1910. december 16. – Beregsom, 1997. június 7.) gazdálkodó, parasztköltő.

December 25. Ezen a napon született BALLA Teréz (Nagypalád, 1951. december 25.) költő, pedagógus, regionális néprajzkutató.

December 25. Ezen a napon hunyt el BENDÁSZ Dániel (Ungvár, 1938. november 6. – Nagyszőlős, 2019. december 25.) görögkatolikus pap, kerületi esperes, egyháztörténész.

December 28. Ezen a napon született BAGU Balázs (Bátyú, 1932. december 28. – 2011. július 9.) tankönyvíró, helytörténész.

December 29. Ezen a napon született DALMAY Árpád (Beregszász, 1947. december 29.) újságíró, helytörténész, műfordító.

December 29. Ezen a napon született BERNICZKY Éva (1962. december 29.) író, szerkesztő.

December 30. Ezen a napon született CSORNYIJ Dávid (Beregszász, 1991. dec. 30.) költő, történész.

December 31. Ezen a napon született id. BALOG Sándor (Nagydobrony, 1899. december 31. – Beregszász, 1958. november 3.) láger-költő, szerkesztő, néptanító.

VENDÉGSÉGBEN

2023. december 1. A Megbékélésért Polgári Egyesület (elnök: Fehér Tibor) szervezésében Felsőzsolcán, a Bárczay-kastélyban sor kerül M. Lovász Noémi (Kolozsvár) festőművész kiállítására és a GUPVI „malenykij robot” kutatók nemzetközi találkozójára. Résztvevők, előadók: Benkő Levente (Kolozsvár–Magyarvista) történész, dr. Bognár Zalán (Budapest) történész, dr. Dupka György (Ungvár–Tiszabökény) történész, Fuchs Andrea (Ungvár) a GKNT titkára. Dr. Murádin János Kristóf (Kolozsvár) történész, Papp Annamária (Kolozsvár–Magyarvista) történész.

2023. december 14. Zenés-irodalmi műsor a Kárpátaljai Szövetség székházában. Közreműködik Pitkin beregszászi humorista és dalnok. Karácsony előtti számvetés. Dupka György beszélgetése az Együtt folyóirat szerzői köréhez tartozó Füzesi Magda Prima díjas, József Attila-díjas, irodalmi akadémikus költővel, Gerzsenyi Gabriella novellaíróval, dr. Zubánics László és dr. Botlik József történésszel, Kárpátalja kutatókkal, a háború árnyékában embereket megszólaltatott L. Murányi László riportkönyvíróval és az idén két kötetet is kiadó Lengyel János irodalmárral. Társrendező: a 30 éves Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK).

2023. december 14. PEN Club karácsony 2023. Az eseményt megtisztelő írótársak egy-egy rövid írásmű felolvasásával köszöntik egymást és a közelgő ünnepeket.

 

FELHÍVÁSOK, KÖZLEMÉNYEK

Adventi vers- és prózamondó verseny

A Beregszászi Bethlen Gábor Líceum adventi vers- és prózamondó versenyt hirdet Hit, Remény, Szeretet címmel a kárpátaljai tanintézményekben tanuló magyar diákok, valamint felnőtt jelentkezők számára.

A verseny időpontja: 2023. december 14.

Kezdete: 10.00 óra. Regisztráció: 9.00 órától (közép-európai idő)

Helyszín: Beregszászi Bethlen Gábor Líceum (Beregszász, Szőlőhegy u. 25.).

A jelentkezés feltételei:

Nevezni lehet a magyar vagy a világirodalomnak a verseny témájához kapcsolódó verses vagy prózai alkotásával (vagy hosszabb mű részletével). Az előadás időtartama nem haladhatja meg a 4 percet.

A versenyt két kategóriában hirdetik meg:

I. Iskolás kategória:

A versenyre kárpátaljai közoktatási intézményben magyar nyelvű oktatásban részt vevő tanulók jelentkezhetnek, egy tanintézményből korcsoportonként maximum 2-2 diák.

A jelentkezők 3 korcsoportban indulhatnak:

1. korcsoport: 1–4. osztályos tanulók;

2. korcsoport: 5–8. osztályos tanulók;

3. korcsoport: 9–11. osztályos tanulók.

II. Felnőtt kategória: 17 évesnél idősebbek.

Jelentkezés és részletesebb információ:

a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum e-mail-címén: bermagim@gmail.com

A jelentkezéshez szükséges adatok:

- tanulók esetében – a jelentkező neve, iskolája, osztálya, a választott mű szerzője és címe, a versenyző felkészítőjének neve;

felnőttek esetében – a jelentkező neve, lakhelye (település), a választott mű szerzője és címe.

Jelentkezési határidő: 2023. december 8.

A dobogós helyezettek oklevelet és értékes ajándékokat vehetnek át.

Szeretettel várjuk a jelentkezőket és sikeres versenyzést kívánunk!

 

Könyvespolc – 2023

Az Együtt című irodalmi-művészeti-kulturális-humán tudományi folyóirat 2002–2022 között megjelent számai itt tekinthetők meg:

http://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt

https://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=595

https://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=595&fbclid=IwAR3iqRdtnfxM8KDff0vhknLbextAtxVVsF3qWCIRhUDnZxOma8Zam23jy1s

(Számláló: 33771 megtekintés, 2023. 11. 30. állapot szerint)

Elkészült és az internetre felkerült a folyóirat 2023/1., 2023/2., 2023/3., 2023/4. száma.

 

Kárpátaljai magyar könyvek

(Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György)

Megjelent

„Oroszföldön meggyötörve…” A GULAG–GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján, 2022. Nemzetközi emlékkonferencia, Beregszász, 2022. november 18. A Szolyvai Emlékpark Évkönyve. Összeállította, a jegyzeteket írta: Dupka György. Orosz fordítás: dr. Lengyel Sándor. Közreműködő, fotók, képszerkesztő: Fuchs Andrea. Lektorálta: Zubánics László. Felelős szerkesztő: Zékány Krisztina. Szolyvai Emlékpark–MÉKK, Ungvár–Budapest, 2023. Tárolt változata: https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2023/konf-2023.pdf

Dupka György, Zubánics László: 15 éves a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet. KMMI-füzetek XXXI. Sorozatszerkesztő: Zubánics László elnök. Kiadja: a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet. Ungvár–Budapest, 2023. Tárolt változata: https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2020/KMMI15_001-263.pdf

Dupka György és Zubánics László: A kárpátaljai magyar nyelvű helytörténeti, honismereti, tudományos könyvek válogatott bibliográfiája (1836–2023). KMMI-füzetek XXX. Ungvár–Budapest, 2023.

Tárolt változata: https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2023/bibliogr_01-85.pdf

Dupka Nándor: Haklik Sándor vértanú. A Kárpátaljai Római Katolikus Egyház hitvallói (1945-1991). Felelős szerkesztő: Szemere Judit. Kárpátaljai Magyar Könyvek 303. Intermix Kiadó–KMMI, Ungvár–Budapest, 2023. Tárolt változata: https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/KMMI-fuzetek/Haklik.pdf

Szülőföldünk, Tiszabökény és környéke (Honismereti olvasókönyv és munkafüzet). Összeállította: dr. Dupka György. Lektorálta: dr. Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. Fotók, archív felvételek, dokumentummásolatok: Fuchs Andrea. Kárpátaljai Magyar Könyvek 302. Intermix Kiadó–KMMI, Ungvár–Budapest, 2023. Tárolt változata: https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2023/Bokeny_1-78.pdf

https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2023/Bokeny_79-165.pdf

 

Előkészületben

Szégyenpiac. Tollal a békéért. Az Együtt szerzői körének antológiája. Illusztrációk: Kutasi Csaba. Összeállította, a jegyzeteket írta: Dupka György. Ungvár–Budapest, 2024.

Shrek Tímea: Ördögszeg. Mesegyűjtemény. Kutasi Csaba illusztrációival. Ungvár–Budapest, 2024.

Dupka György, Zubánics László: In memoriam Váradi Sternberg János. A 100 éve született neves kárpátaljai történész emlékkönyve. KMMI-füzetek XXXII. Sorozatszerkesztő: Zubánics László elnök. Kiadja: a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet. Ungvár–Beregszász, 2024.

 

Hasznos kulturális, irodalmi, művészeti, tudományos információk

 • Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (ezen belül: Együtt irodalmi-művészeti-kulturális kéthavi folyóirat és a Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat tárolt változata): https://kmmi.org.ua/
 • Kovács Vilmos Irodalmi Társaság: http://kvit.hu
 • RIT, Kárpátalja Magyar Képzőművészek és Iparművészek Révész Imre Társasága: https://reveszimretarsasag.hu/
 • Kárpátaljai Credo verséneklő Együttes. Kárpátaljai magyar zene Kárpátaljáról (lemezek): http://credo.def.hu/Hazunktajilemezek.htm
 • Szolyvai Emlékpark: https://szolyvaipark.org/
 • Kárpátaljai Tudományos Adatbank: https://karpataljaiadatbank.com/
 • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola: www.kmf.uz.ua
 • Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács: http://kmat.uz.ua

 

Hasznos média linkek

    http://www.karpatalja.ma

    https://www.karpatinfo.net

    http://karpataljalap.net

    http://kiszo.net

    Karpat.in.ua

Dokumentumfilmek

(A YouTube-on elérhető népszerű dokumentumfilmek)

* Kárpátaljai tragédia. Rendező: Hajduk Márta.

https://www.youtube.com/watch?v=hge17S3IEeE

* Látótér – Nyelvháború Kárpátalján

https://www.youtube.com/watch?v=OMViNQmz5a4

* Kárpátalja

https://www.youtube.com/watch?v=XycFjziEQgY

* Szerelmes földrajz. Kárpátalja. Vári Fábián László költő, tanár beszél szülőföldjéről.

https://www.youtube.com/watch?v=uUZqs3nOhRU

* "ЦІНА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ЖИВИХ" фільм-реквієм/Az élet értéke az élő földön film-rekviem, I. rész. Перша частина відеопроекту: Трилогія «Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси 1944–1955 рр.». A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

https://www.youtube.com/watch?v=1IbWRIODDY0&list=LLHHlqP_5FDFpREps38a4MCA&index=3

         * "Щоб не плакало небо над Україною" (Hogy ne sírjon az ég Ukrajna felett), 2015 р. "Damit der Himmel über der Ukraine nicht weint". Okszana Golovcsuk film-rekviemje, II. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

https://www.youtube.com/watch?v=D3g276LcjUI&feature=share&fbclid=IwAR3L3VYRSjMYOyIrwvxnwlo0rpbkOnkAWg_RECbOjs7gD001PwirqQOF0jU

* Намальована війна, 2015. Namaliovana viyna (Megfestett háború), 2015. Drawing War, 2014. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, III. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

https://www.youtube.com/watch?v=bG0Kl0c6ZDA

https://www.youtube.com/watch?v=bG0Kl0c6ZDA&list=LLHHlqP_5FDFpREps38a4MCA&index=1

 

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua, www.umdsz.info  stb.

 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.
Megjelenik: havonta két alkalommal.
Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.
A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

Hírek

 • 30 éves az Irka – Illusztrációs kiállítás és galériamegnyitó Beregszászban

  Három évtizede, 1994 elejétől jelenik meg rendszeresen a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) gyermeklapja, az Irka. Ennek apropóján a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságával (RIT) közösen kiállítást szerveztek a folyóirat eddig megjelent lapszámainak borítóiból é...

 • Emlékünnepség Munkácsy Mihály születésének 180. évfordulója alkalmából a festőművész szülővárosában

  A XIX. század magyar festészetének nemzetközileg is elismert mestere, Munkácsy Mihály festőművész születésének 180. évfordulója alkalmából szervezett emlékünnepséget a Munkácsy Mihály Magyar Ház február 22-én.

 • Kárpátalja néhány órára Budapestre költözött – Magyar széppróza napi rendezvény a fővárosban

  2024. február 21-én néhány órára Kárpátalja Budapestre költözött. 17 órai kezdéssel a Kárpátaljai Szövetség székházában, a magyar széppróza napja alkalmából zenés irodalmi rendezvényt tartottak. A szépszámú közönséget dr. Dupka György történész, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagja üdvözölte.&nbs...

 • Apróságok, ha szőni tanulnak…

  A Pro Cultura Subcarpathica szövéssel és fonással tarkított kézműves foglalkozást szervezett a Nagyberegi Tájházban. A résztvevők egészen kicsi gyerekek voltak, akiknek bár a lábuk alig érte a szövőszéket, ám lelkesedésük annál nagyobb volt.

 • Február 22. – a cserkészet világnapja

  Február 22-én méltatják a cserkészet világnapját. 216 országban, mintegy 50 millió cserkész tartja számon a jeles napot, melyet Thinking Day néven illet. Az emlékezés napján a szervezet tagjai cserkészruhát, vagy legalább cserkésznyakkendőt viselnek, ezzel is jelezve a világ felé, hogy a cserké...

 • Február 21. – az anyanyelv nemzetközi napja

  Huszonöt éve a mai napon, február 21-én méltatjuk az anyanyelv nemzetközi napját. 1999-ben ezen a napon hozott határozott az UNESCO (Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) közgyűlése ennek kapcsán. Többek között a nyelvi sokszínűségre és gazdagságra hívták fel a figye...

Copyright © 2024 KMMI