Kárpáti Magyar Krónika – XXVII. (XXIV.) évfolyam, 20. (370.) szám. 2023. november 1.

Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2023

Ez volt 2023 októberében

ELISMERÉSEK

* Kihirdették a Prima Primissima díj idei jelöltjeit – írta az MTI. A jelöltek között van a kárpátaljai Füzesi Magda József Attila-díjas kárpátaljai magyar költő, író is.

* Magyarországi állami kitüntetéseket adtak át október 11-én a beregardói Perényi Kultúrkúriában. Az alkalmat Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és Beregszászi Konzulátusa szervezte, amelyen átadták azokat a magas elismeréseket, amelyeket Novák Katalin magyar köztársasági elnök adományozott kárpátaljai személyeknek.

* Dobsa Arankát, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Nagyszőlősi Járási Szervezetének elnökét, a Tiszakeresztúri Általános Iskola nyugalmazott igazgatóját a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban végzett kimagasló szakmai munkája és elhivatott pedagógusi tevékenysége elismeréseként.

* Gerevich János, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai kirendeltségének vezetője a Magyar Arany Érdemkeresztet kapta meg az Ukrajnának nyújtott magyar támogatáspolitika és humanitárius segítségnyújtás gyakorlati megvalósításában betöltött szerepéért, valamint a nehéz helyzetben élő kárpátaljai emberek érdekében végzett odaadó munkája elismeréséért.

* Makuk János, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat elnöke szintén a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vette át. A méltatása szerint a segélyezési, támogatási és humanitárius problémák megoldása, a rászoruló gyermekek pedagógiai fejlesztése, és a mozgásukban akadályozottak segítése terén egyaránt odaadó munkája elismeréseként kapta az érdemkeresztet.

* Sepa János helytörténész, a Beregvidéki Múzeum nyugalmazott alapító igazgatója a Magyar Arany Érdemkeresztben részesült helytörténeti gyűjtőmunkájáért, valamint a magyar hagyományok továbbélését szolgáló több évtizedes tevékenységéért.

* A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetését adományozták Egressy Miklós görökatolikus papnak, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum volt igazgatójának. Egressy atyát közel három évtizedes lelkipásztori szolgálatáért, a rendszerváltás után újjászülető Ung-vidéki közösségek szervezésében vállalt szerepéért, az odaadó és kitartó iskolaigazgatói munkásságáért és karitatív tevékenységéért ismerték el.

* Rajtuk kívül Czébely Lajos viski költő, helytörténész, nyugalmazott pedagógus, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Viski Alapszervezetének tagját tüntették ki Magyar Ezüst Érdemkereszttel, valamint Kallós Zoltán Díjjal, akinek egy későbbi időpontban Visken adják át az elismeréseket.

* A beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi Házban kihirdették a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által 2017-ben alapított Linner-díj idei kitüntetettjeinek nevét. Emberségéért, szakmai hozzáértéséért, áldozatos munkájáért 2023-ban dr. Csík Adalbert-Ferenc, a Kárpátaljai Magyar Egyészségügyi Dolgozók Társaságának elnöke, fül-orr-gégész, a Técsői Járási Kórház, majd az Aknaszlatinai Allergológiai Kórház egykori vezetője részesült a díjban. Rajta kívül az idén elhunyt dr. Kertész Árpád beregszászi belgyógyász, gyermekgyógyász tevékenységét ismerték el a díjjal posztumusz. Ápoló kategóriában Nagy Zsuzsannát, a Beregszászi Linner-kórház gyermekosztályának ápolóját tüntették ki.

* A Kárpátaljai Magyar Tudományos Tanács (KMAT) 2023. évi díjazottjai:

Hires-László Kornélia a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontban végzett magas színvonalú kutatómunkája elismeréseként, illetve a nemzetközi kutatásmódszertani eljárások és normák szerinti empirikus szociológiai kutatásoknak a kárpátaljai magyar tudományosságban való meghonosításában betöltött kiemelkedő szerepéért;

Nagy Natália, az Ungvár Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének docense, a filológiai tudományok kandidátusa a kárpátaljai magyar tudományos életben betöltött kiemelkedő szerepéért, illetve tudományszervezői munkásságért;

Tegza Antónia, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán‒Magyar Oktatási-Tudományos Intézete (UNE UMOTI) Fizika és Matematika Tanszékének másodállású docens oktatója eredményes kutatói tevékenységéért érdemelte ki a KMAT 2023. évi díját természettudományok kategóriában a kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervezői munkásságért;

Ferkó Oxána, az UNE UMOTI Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék munkatársa kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervezői munkásságért;

Kovács Attila, a Munkácsi Állami Egyetem Mérnöki, Technológiai és Szakmai Oktatási Tanszékének főelőadója, a Nagydobronyi Líceum biológiatanára, igazgatóhelyettese tudományos, kutatói tevékenységéért, eredményes munkásságáért;

Dr. Dutko Sándor PhD, az Ungvári Nemzeti Egyetem Sebészeti Betegségek Tanszékének asszisztense szakorvosi, tudományos, kutatói tevékenységéért, eredményes tudományszervezői munkásságáért részesült a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács elismerésében.

* A Magyar Újságírók Közössége (MÚK) által alapított Petőfi Sándor Sajtószabadság-díjat kapott Kovácsné Marton Erzsébet újságíró, a Kárpátinfo hetilap felelős szerkesztője. Lengyel János újságíró, a MÚK elnökségi tagja laudálta.

* Majnek Antal nyugalmazott püspök Pásztor Ferenc-díjban részesült  közel három évtizedes munkája elismeréséül.

* Idén is kiosztották a Kós Károly Testület által szervezett televíziós filmszemle díjait Palicson. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által meghirdetett szemlén riport és tudósítás, portré és kisfilm, önálló dokumentumfilm, önálló ismeretterjesztő film és fikciós kategóriában osztottak díjakat. A TV21 Ungvár munkatársai közül Debreceni Kamilla szerkesztő-riporter és Balla Béla operatőr-vágó portré kategóriában második helyezést ért el a Várady Enikőről szóló, Az élet él című alkotással. Riport, tudósítás kategóriában második lett K. Debreceni Mihály és Vass Tamás A munkácsi turul meggyalázása című összeállítása. Rövidfilm, portré kategóriában különdíjban részesült K. Debreceni Mihály és Bereczky Tamás Akácfa a sziklában című alkotása, amely Pál István Szalonna gondolatait mutatja be a kárpátaljai magyarságról.

Szívből gratulálunk!

 

Fontosabb események

2023. október 1. Istenszülő oltalma (Pokrova) ünnepén tartotta búcsúját a Makkosjánosi Görögkatolikus Egyházközség. Az idei alkalomra is szép számban érkeztek a helyi hívek mellett a szomszédos településekről zarándokok. A Beregszászi Magyar Esperesi Kerület jelen lévő papjai szent liturgiát végeztek, amelyen Csirpák József salánki áldozópap mondott szentbeszédet.

2023. október 3. Születésének 180. évfordulóján konferenciát rendeztek és emlékművet avattak a fancsikai születésű Szabó Jenő (1843) főrendiházi tag tiszteletére Salánkon. A helyi görögkatolikus templomban előadást tartott Marosi István görögkatolikus atya, egyháztörténész, Prof. Dr. Véghseő Tamás, a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola egyetemi tanára, Csirpák József salánki görögkatolikus áldozópap. A görögkatolikus parókia udvarárán Luscsák Nílus, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye apostoli adminisztrátora és dr. Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának misszióvezetője leleplezte Szabó Jenő emlékművét (alkotója Csirpák Viktória tokaji szobrászművész).

2023. október 3. Ünnepélyes keretek között avatták fel Beregszászon a város központjában található Hősök parkját. A park és a benne álló emlékmű megújulása helyi összefogásból, civil szervezetek, valamint a magyar kormány támogatásával készült el.

2023. október 3–9. Nagyszabású fesztivállal ünnepelték a 30 éves beregszászi színházat. A rendezvénysorozat hatodik napját a szervezők Fedák Sárinak szentelték. Az előadást követően ünnepélyes keretek között került sor a Fedák Sári-díj átadására. A 2022-es díjazott Pregitzer Fruzsina, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Jászai Mari-díjas, érdemes művésznője, akinek Vass Magdolna adta át az elismerést.

2023. október 4. A budapesti Magyarok Házában Kalocsai Andrea, a közmédia műsorvezetője beszélgetett Vári Fábián László Kossuth- és József Attila-díjas költővel új kötetéről (Közelít valaki, Nap Kiadó).

2023. október 6. Az aradi vértanúk emléknapján az UMDSZ ungvári városi szervezete, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) és az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete szervezésében koszorúzásra került sor az ungvári Kálvária temetőben Szegelethy János honvédhadnagy sírjánál.

* Vidékünk szülöttéről, báró Perényi Zsigmond ugocsai főispánról, a beregardói születésű mártírról emlékeztek meg a Perényi Kultúrkúriánál a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szervezésében.

* Az aradi vértanúkra emlékeztek a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézetben. A megemlékezők elhelyezték a tisztelet koszorúját és virágait az aradi vértanúk emlékoszlopánál.

* A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán is fejet hajtottak a tizenhárom aradi vértanú emléke előtt. Ünnepi beszédet mondott Panyi Miklós miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

* A nagyszőlősi magyarság képviselői csendes koszorúzást tartottak az 1849-ben vértanúhalált halt egykori Ugocsa megyei főispán, országbíró, felsőházi elnök, Perényi Zsigmond báró szobránál. Az eseményen dr. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára mondott beszédet.

2023. október 7. A nagyberegi református templom adott otthont a Beregi Református Egyházmegye fő-, illetve a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) és a helyi gyülekezet társszervezésében megvalósított konfirmandus csendesnapnak, amelyen 40 gyülekezetből több mint 460 fiatal vett részt.

2023. október 7. Szüreti bált szervezett a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE). A rendezvénynek a Munkácsy Mihály Magyar Ház díszterme adott otthont.

2023. október 7. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervezett a Szinevéri Nemzeti Park területén emelkedő 1502 m magas Darvajka hegycsúcsra. A túravezető Vezsdel László, az egyesület tikára volt.

2023. október 7. Ferenc pápa Lucsok Péter Miklós OP-t, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye eddigi apostoli kormányzóját az egyházmegye megyéspüspökévé nevezte ki – közölte a Szentszéki Sajtóiroda. Lucsok Péter Miklós 1974. március 26-án született Munkácson. 1994-ben lépett be a domonkos rendbe, ahol 2000-ben tette le örökfogadalmát. Teológiai tanulmányait a domonkos filozófiai és teológiai főiskolán végezte Lengyelországban, Krakkóban. 2003. június 24-én szentelték pappá. Ezután Jaltában, Szentpéterváron, Csortkivban, Lembergben és Hmelnyickijben szolgált lelkipásztorként. 2018 júliusában a lembergi domonkos közösség elöljárója lett. 2019. november 11-én Ferenc pápa kinevezte őt az ukrajnai római katolikus egyház munkácsi egyházmegyéjének segédpüspökévé. 2022. január 28-án a Szentatya elfogadta Majnek Antal OFM munkácsi megyéspüspök lemondását, a segédpüspököt pedig „ad nutum Sanctae Sedis” apostoli kormányzóvá nevezte ki.

A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye a Kárpátalján található plébániákat és egyéb egyházi struktúrákat foglalja magában. 1993-ban II. Szent János Pál pápa megalapította a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóságot, és az akkori apostoli nunciust, Antonio Franco érseket nevezte ki annak apostoli kormányzójává. Őt 1997-ben Majnek Antal püspök követte, akit 1995 végén neveztek ki segédpüspökké. Miután II. Szent János Pál 2002. március 27-én létrehozta a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyét, Majnek Antal lett annak első ordináriusa. Őt követi most az egyházmegye élén Lucsok Péter Miklós OP, aki az ukrán mellett magyarul, szlovákul, oroszul, lengyelül és angolul is beszél.

2023. október 8. A kisebbségi elitek tegnap és ma című tudományos konferencián vettek részt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének tanárai, amely a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a Selye János Egyetem szervezésében valósult meg Komáromban, a Selye János Egyetem konferenciaközpontjában. Dr. Szamborovszkyné Nagy Ibolya és Dr. habil. Váradi Natália tartott előadást a színvonalas tudományos fórumon.

2023. október 8. Csendes koszorúzással és ökumenikus istentisztelettel emlékezett meg a Felső-Tisza-vidék magyarsága Bethlen Gábor fejedelem alakjáról Huszton. A huszti református templomban összesereglett magyarság számára ökumenikus istentisztelet keretében Jenei Károly viski református lelkipásztor, ideiglenes huszti lelkész és Szulincsák Sándor római katolikus esperes is hirdette Isten igéjét. Ezt követően a megjelentek elhelyezték az emlékezés koszorúit a vár alatt található, Kölcsey Ferenc Huszton írt epigrammájának emléket állító táblánál.

2023. október 9. Az 1944. október 9-i tragikus légitámadásban elhunyt mintegy 250 magyar honvédről és civil áldozatról emlékeztek meg Beregszász köztemetőjének honvédparcellájánál, majd a város vasútállomásánál.

2023. október 10. A titkosszolgálat nyomozói és a nemzeti korrupcióellenes hatóság munkatársai házkutatási paranccsal jelentek meg Andrij Baloga munkácsi polgármester otthonában. Regionális és országos ukrán nyelvű médiumok arról értesültek, hogy a korábban értékesített helyi Avangard stadion törvénytelen eladásának ügyével áll összefüggésben a hatósági fellépés. Az SZBU és a NABU azzal gyanúsítja Munkács polgármesterét, hogy a valós piaci ár alatt adták el a 3 hektáros sporttelepet, amivel 100 millió hrivnyás kárt okoztak a város költségvetésének. A nyomozók Andrij Baloga otthonán kívül házkutatást tartottak azoknál is, akik megvásárolták a szóban forgó stadiont. Andrij Baloga munkácsi polgármester nemrég magyarellenes intézkedéseivel hívta fel magára a figyelmet. Utasítására lefűrészelték a munkácsi vár magaslatáról a turulmadaras szobrot, a város magyar tannyelvű középiskolájának élére pedig a tantestület tiltakozása ellenére magyarul nem tudó személyt nevezett ki, miután elődjét, Schink Istvánt törvénytelenül menesztették.

2023. október 10–12. A Kárpátaljai KultúrKaraván meghívására vidékünkre látogatott Kárász Eszter és csapata, hogy előadásaikkal – ha csak néhány órára is, de ‒ elfeledtessék a hétköznapok nehézségeit, s mosolyt csaljanak a gyerekek és a felnőttek arcára.

2023. október 11. A tavaly elhunyt Brinkács István festőművész olajképeiből és bőrkollázsaiból nyílt kiállítás az Ungvári Magyar Házban. A tárlatot dr. Zubánics László, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elnöke nyitotta meg, aki köszöntötte a családtagokat és a vendégeket.

2023. október 11. A szürethez kötődő programokkal és kiállításmegnyitóval nyitotta meg őszi félévét a Nagyberegi Tájház.

2023. október 11. A Munkácsy Mihály Magyar Házban a Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány közreműködésével megrendezték a kárpátaljai magyar képzőművészeti és művészeti élet meghatározó egyénisége, Horváth Anna szobrászművész munkásságát és életét bemutató Mindenki Annuskája c. filmbemutatóval egybekötött kiállítást. A filmet Fehér Rita, a Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány elnöke mutatta be. Köszöntőbeszédet mondott Heizer Antal kijevi magyar nagykövet, Matl Péter szobrász, Tarpai József igazgató. Meghatódva szólt a jelenlévőkhöz Horváth Anna hagyatékának őrzője, a József Attila-díjas költő, Finta Éva, aki aláhúzta: Horváth Anna gazdag életműve tovább él, melyet a művésznő nevét viselő emlékházban a közeljövőben méltó környezetben csodálhatnak meg a beregszásziak és a városba látogatók egyaránt.

2023. október 11. Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és Beregszászi Konzulátusa szervezésében a beregardói Perényi Kultúrkúriában lezajlott ünnepségen magyar állami kitüntetéseket adtak át, amelyeket Novák Katalin köztársasági elnök adományozott kárpátaljai személyeknek. Üdvözlő beszédet mondott Heizer Antal, Magyarország ukrajnai nagykövete. Közreműködött a BorzsaVári népi zenekar. A Mezőváriban élő Kovács család tagjai – Kovács Sándor, Kovács Erika, Kovács Abigél és Kovács Tamás – megzenésített verseket adott elő.

2023. október 11–12. Első hivatalos kárpátaljai látogatására érkezett Heizer Antal, Magyarország új kijevi nagykövete, aki a bemutatkozó látogatás első napján találkozott Viktor Mikita katonai kormányzóval és Roman Szarajjal, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökével.

2023. október 12. Állásfoglalást tettek közzé a Kárpát-medencei magyar pedagógus szervezetek, miszerint elfogadhatatlannak tartják, hogy Ukrajnában 2014 óta folyamatosan születnek olyan jogszabályok, amelyek fokozatosan elveszik a magyar kisebbség jogait, és ellehetetlenítik az anyanyelv használatát az oktatásban. Az állásfoglalást aláíró szervezetek közölték az MTI-vel: elítélik azt a nyilvánvaló szándékot, amely Ukrajnában a magyar iskolarendszer elsorvasztására irányul.

2023. október 13. Lucsok Péter Miklós megyéspüspök látogatást tett a Tiszabökényi Római Katolikus Egyházközségben, Dupka György egyháztanács elnökének kalauzolásával megtekintette az Árpád-házi Szent Erzsébet templomot, találkozott az egyháztanács tagjaival.

2023. október 14. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet családbarát túrát szervezett az Elvarázsolt vidék Nemzeti Parkba, az ún. Fenyő-sziklához. Útközben Beregkisfaludnál (Szilce) megtekintettek egy természeti látványosságot, az egykori kőfejtő helyén látható bazaltoszlopokat. A túravezető Vezsdel László, az egyesület tikára volt.

2023. október 14. Nagy sikerű gála keretében mutatkoztak be a kárpátaljai népi zenekarok, valamint a Kárpátalja Néptáncegyüttes a Hagyományok Házában. Az esemény a Határtalan Táncfőváros program keretében valósult meg a Kárpátaljai Kultúrkaraván szervezésében.

2023. október 17. Magyarország Ungvári Főkonzulátusán ismét szemet-lelket gyönyörködtető tárlat nyílt, ezúttal a munkácsi művészházaspár, Ivan és Larisza Brovdi alkotásaiból. A kiállítást a főkonzulátus által elindított, művészdinasztiákat bemutató projekt keretében valósították meg.

2023. október 17. Magyarország Ungvári Főkonzulátusán újabb gyászoló családtagnak nyújtottak át anyagi gyorssegélyt. Bezzeg Tamás konzul a háborúban 37 éves korában elhunyt korláthelmeci Lipovij Mikita nővérének adta át a magyar kormány támogatását. Eddig harminchárom család részesült ilyen egyszeri gyorssegélyben. Bezzeg Tamás elismerő szavakkal méltatta a háborúban elesett katonát, és őszinte részvétét fejezte ki a családnak.

2023. október 18. Magyarság Háza Irodalmi Szalonban megrendezték Kertész Dávid A keresztúri vámpír és más történetek c. könyvének bemutatóját. A szerzővel Kalocsai Andrea, a közmédia műsorvezetője beszélgetett.

2023. október 18. 30 éve, 1993. október 18-án született az önálló kárpátaljai magyar felsőoktatás létrehozására tett első törekvés, amelynek eredményeként ma is sikeresen végzi munkáját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Az esemény jubileumi évfordulója alkalmából a Rákóczi-főiskola emlékkonferenciát szervezett. Ünnepi beszédet mondott Csernicskó István, az intézmény rektora. A továbbiakban pódiumbeszélgetés keretében osztották meg gondolataikat a meghívott vendégek. A beszélgetést Debreceni Mihály, a TV21 Ungvár szerkesztő-riportere moderálta. A pódiumbeszélgetésekben mások mellett részt vett Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke (online formában), Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke, Tóth Mihály alkotmányjogász, az UMDSZ tiszteletbeli elnöke, Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere, a Határon Túli Magyarok Hivatalának egykori elnöke, Szili Katalin, miniszterelnöki főtanácsadó, aki 1994–1998 között politikai államtitkárként és parlamenti képviselőként tevékenykedett.

2023. október 18–23. A 30. születésnapját ünneplő Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházat nemcsak itthon, hanem a budapesti Nemzeti Színházban is méltatták. A 10. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) részeként az emblematikus előadások mellett filmvetítéseken és beszélgetéseken is bemutatják a beregszászi színház három évtizedes, kalandos történetét és jelenlegi helyzetét.

2023. október 18. Ungváron nyomdába került és a honlapunkra feltöltöttük az Együtt 2023/4. számát a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége kiadásában. Készült az otthon maradottak és a távol lévők összehangolt csapatmunkájában. Lapigazgató: Dupka György. A szerkesztőbizottság elnöke: Vári Fábián László. https://kmmi.org.ua/.../2023/egyutt_2023_4_compressed.pdf ; https://kmmi.org.ua/.../2023/egyutt_2023_4%20borito.pdf

Szerzők: MARCSÁK GERGELY (1990, Beregszász): Ketten egy öreg házban; Ároklét (versek); FINTA ÉVA (1954, Beregszász–Sárospatak): Bingeni Hildegard dicsérete; Tengerpart (versek); HORVÁTH LÁSZLÓ IMRE (1981, Budapest): Rosseb (regény, részlet); SZ. KÁRPÁTHY KATA (1999, Beregújfalu): Ideút; Ritmusok (versek); MEGYERI EDIT TÜNDE (1973, Nagyszőlős–Rábaszentandrás): Valami régi, valami új (novella); SHREK TÍMEA (1989, Beregszász): Áramszünet (napló), PÓSA ZOLTÁN (1949, Budapest): Tedeum Barna Mártának (vers); GERZSENYI GABRIELLA (1977, Beregszász–Szigetmonostor): Amikor kicsi voltam… (novella); CSONTOS MÁRTA (1951, Szeged): Tévedések végjátéka az univerzum kalandparkjában (recenzió); BRAUN LÁSZLÓ (1971, Szürte): A mi vértanúnk. A Bródy-monográfiáról (recenzió); SZABÓ ESZTER IDA (1989, Beregszász–Sárospatak): „... élni radírozás nélkül” – Horváth Anna (1924–2005) beregszászi művész életútja (5. rész); KOVÁCS SÁNDOR (1954, Eszeny–Budapest): Egy falu a trianoni béklyóban (honismereti tanulmány); DUPKA GYÖRGY (1952, Tiszabökény–Budapest): „Én Istenem, a keresztet vállainkról vedd le!” Tragikus sorsú kárpátaljai GULAG-elítéltek, mártírok panteonja (adattára), 1944–1970, X. rész; DUPKA GYÖRGY: Kárpátaljai kultúrkrónika, új könyvek.

A hátsó borítón olvasható Nagy Gáspár (1949–2007) Advent előtt c. verse.

Lapszámunkat Kulin Ágnes (1989, Ungvár) festőművész munkáival illusztráltuk.

2023. október 19. A Beregszászi Rezeda Folkműhelyben idén is megtartották a már tradíciónak mondható szüreti hagyományőrző napot. Az esemény során a folkműhely diákjai különböző népi kézműves foglalkozásokon, népi gyermekjátékokban, táncházi alkalmon vettek részt.

2023. október 19. A Kárpátaljai Szövetség és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége szervezésében a szövetség székházában sor került az „1956, te csillag” emlékestre. A rendezvényt dr. Seremet Sándor, a Kárpátaljai Szövetség főtitkára nyitotta meg, majd Dr. Horváth Miklós hadtörténész, az MTA doktora, egyetemi tanár a Szovjetunióba hurcolt magyar szabadságharcos fiatalok kálváriája témakörben tartott vetítéses előadást. Dr. Dupka György történész 1956 és Kárpátalja címmel emlékezett Ung, Bereg és Ugocsa ’56-os hőseire. Közreműködött Ferenci Attila beregszászi színész és ifj. Bernát Ferenc zeneszerző, Artisjus-díjas gitárművész.

2023. október 20. A Kárpátaljai Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának kezdeményezésére felavatták és megkoszorúzták Jankovics Mária kárpátaljai grafikus és textilművész emléktábláját. A művésznő egykori házának falát díszítő emlékmű Hrabár Natália alkotása.

2023. október 20. A tiszabökényi római katolikus és a görögkatolikus közösség képviselői szintén csatlakoztak az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért a békéért és az egységért egyházi kezdeményezéshez. Idén különleges szándékként a gyermekek felajánlották imáikat a hitük miatt megölt papokért, akik idén már legalább tizenheten vannak. Ebbe a földet átölelő és égig érő hatalmas imaláncba Ferenc pápa is bekapcsolódott. Ebből az alkalomból Hajas Ámosz ferences atya, tiszabökényi plébániai kormányzó és Kótonovics István, a tiszabökényi görögkatolikus egyház parókusa közreműködésével az két egyháztanács aktivistái együtt imádkoztak a római és a görögkatolikus gyerekekkel az Árpád-házi Szent Erzsébet templomban. Az ima végén rózsafüzér tizedet készítettek a gyerekek.

2023. október 20. Online formában lezajlott a Kárpátaljai Magyar Tudományos Tanács (KMAT) éves közgyűlése. Mások mellett köszöntő beszédet mondott Kocsis Károly akadémikus, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB) elnöke, Morvai Krisztina, az MTA Határon Túli Magyarok Titkársága osztályvezetője. Csernicskó István elnök megtartotta éves beszámolóját. Dolinai Zsuzsa titkár bemutatta a KMAT 2023. évi díjazottjait. Zárszót mondott Spenik Sándor alelnök.

2023. október 20. A csapi római katolikus templom 120 éves jubileuma alkalmából gyűltek össze a hívek a templomban, hogy hálát adjanak Istennek az elmúlt évtizedekben kapott kegyelemért, erőért, kitartásért és egységért, amely ma is jellemzi az egyházközséget. A szentmisét Lucsok Péter Miklós OP munkácsi római katolikus püspök mutatta be Majnek Antal nyugalmazott püspökkel, Thurzó Péter helyi plébánossal, valamint vendégpapokkal együtt.

2023. október 20. Kétévi pereskedés után Puskár Árpád, a Szürtei kistérség polgármestere a palágykomoróci községháza üléstermében ünnepélyes keretek között adta át az egykori palágykomoróci egyházi iskola épületének tulajdonjogát igazoló okiratokat Kovács Attila palágykomoróci református lelkésznek, a helyi presbiterek és Bátori József, az Ungi Református Egyházmegye főgondnokának jelenlétében.

2023. október 22. Tiszaháti hagyományőrző szüreti felvonulás Tivadarfaluban, Péterfalván, Tiszabökényben a Péterfalvai Művészeti Iskola szervezésében. Király András igazgató hegedűjátékára ropták a táncot a főutcán a tanintézet diákjai. A program a Tiszabökényi játszótéren fejeződött be, ahol Dupka György díszpolgár mondott köszönetet a lelkes fiataloknak és vendégelte meg őket.

2023. október 22. A Péterfalvai Képtárban megnyílt az Ecsettel a békéért alkotótábor kiállítása, ahol megtekinthetők Andrij Csebikin, Borisz Kuzma, Igor Lucenko, Angyalossy Sándor, Kopriva Attila, Erfán Ferenc, Szergej Lakatos, Homoki Gábor, Ruszin Noémi, Alina Sztaszjuk, Dobos Diána, Nataliya Moskaljova, Vladiszlav Belaninets, Vince Viktória, Kutasi Csaba képei.

2023. október 23. Magyarország Ungvári Főkonzulátusa, Beregszászi Konzulátusa, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, a Révész Imre Társaság és más civilszervezetek, intézmények vezetői közösen, csendes koszorúzással emlékeztek meg Ungváron az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 67. évfordulójáról.

Az áldozatokra emlékezve Héder János, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főjegyzője imádkozott. A rendezvényen jelen voltak a megyei tanács, a megyei és a városi hivatalok vezetői. Az emlékműnél a jelenlévő szervezetek, külképviseletek, intézmények képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit és virágait, majd közösen átvonultak az ungvári börtönhöz, ahol ugyancsak megkoszorúzták az intézmény külső falán elhelyezett emléktáblát, ahol abban az időben közel ezer anyaországból ide hurcolt szabadságharcos raboskodott a kárpátaljai letartóztatott fiatalokkal együtt.

* A munkácsi magyarok megható műsorral emlékeztek meg az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 67. évfordulójáról.

* Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóját méltatták Beregszászon, Kijevben és más településeken is. Tisztelet a hősöknek!

2023. október 25–27. A Kárpátaljai KultúrKaraván programsorozat keretében vidékünkön turnézott a Kárpát-medence ismert és elismert előadóművésze, Keresztes Ildikó. A makkosjánosi Helikon Hotelben, a Munkácsy Mihály Magyar Házban és Nagydobronyban adott nagysikerű koncertet, az előadásokat megelőzően Kudlotyák Krisztina, a KultúrKaraván vezetője beszélgetett az előadóművésszel.

2023. október 26. 35 éve nyílt meg az Ungvári Nemzeti Egyetem Hungarológiai Központja. Ebből az alkalomból ünnepséget tartottak a megújult egykori Bródy-villában. A vendégeket Volodimir Szmolanka professzor, az egyetem rektora köszöntötte, majd dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó méltatta az intézmény munkájának jelentőségét. A megnyitó ünnepségen felszólalt Lizanec Péter professzor, a hungarológiai központ és a Magyar Filológiai Tanszék tiszteletbeli vezetője, illetve dr. Barta Eleonóra, a központ vezetője. Ugyancsak szót kapott Maruszinec Marianna, Csernicskó István professzor, Pusztay János professzor és dr. Spenik Sándor igazgató. A Bródy András-emléksarok felavatásánál dr. Zubánics László mondott beszédet. A mártír miniszterelnök mellszobrát Volodimir Szmolanka és dr. Szili Katalin leplezték le. Átadták rendeltetésének a Lizanec Péter nevét viselő könyvtárat és tudományos kutatóműhelyt. Az ünnepség alkalmából kiállítás nyílt a MÉKK Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesület tagjai, Balog Sándor és Klisza János képeiből. A rendezvény hangulatát a BorzsaVári népi zenekar fellépése emelte.

2023. október 27. 35 év után az Ungvári Nemzeti Egyetem és az Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet hathatós támogatása révén első alkalommal újult meg a Hungarológiai Központ. Ebből az alkalomból rendeztek nemzetközi tudományos konferenciát A hungarológia aktuális kérdéseinek kutatása napjainkban témakörben. Zubánics László elnökletével a plenáris ülést Dr. Csepeti Ádám, Magyarország Miniszterelnökségének stratégiai ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg. Majd Dr. Bartha Elek (Debrecen), Musketyik Leszja (Kijev), Dr. H. Tóth István (Budapest) mellett előadást tartott Dr. Csenicskó István (Beregszász) A határ mint divergáló tényező a nyelvben címmel.

Ezután három szekcióban (nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelem és néprajzi) közel ötven előadó lépett fel. A történelmi és néprajzi szekcióban Kovács Sándor (Budapest) Hányatott sorsú magyar emlékjelek Kárpátalján (online); Mihók Richárd (Ungvár) Ung-, Ugocsa- és Máramaros vármegyék népességszámának alakulása a középkorban; Ferkó Okszána (Ungvár) A Jézus Társaság Magyarország északkeleti peremvidékén a korai újkorban; Demcsik Mihajlo (Ungvár) II. Rákóczi Ferenc tevékenységének tükre a szakirodalomban; Dupka György (Ungvár) Hol tart a GULAG–GUPVI-kutatás Kárpátalján és a Kárpát-medencében? Ugyan ő: 30 éves a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége: könyv- és folyóirat kiadás; Váradi Natália (Beregszász) A kárpátaljai magyarság küzdelmei a szovjet érában (1944–1991) címmel tartott előadást.

A konferencia anyaga hamarosan könyv alakban is megjelenik (a világhálón is elérhető lesz); tartalmazni fogja azoknak a kutatóknak a tanulmányait is, akik időszűke miatt nem jutottak szóhoz (Balla Eszter, Daruda Zsuzsanna, Ljubov Pavlisin, Kovács Eleonóra, Ferkó Klaudia Stefánia, Zubánics László /Ungvár/, Braun László /Beregszász/), illetve azokét is, akik elfoglaltságuk miatt nem tudtak jelen lenni.

2023. október 27. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanáccsal (KMTT) együttműködve az Európai Unió által meghirdetett HUSKROUA program keretén belül lehetőséget nyert tájházak létrehozására a Beregszászi járás területén. Elsőként a Tiszacsomai Jurtamúzeum kapuja nyílt meg a látogatók előtt. Mester András, a KMTT elnöke elmondta: a programba Kárpátalján négy tájház került be. A tiszacsomai jurta-tájháznak a tematikája a honfoglalás kora, illetve a lovász hagyományoknak a felelevenítése és bemutatása, ezért itt az íjászkodást, valamint a lovaglást gyakorolhatják majd az ide látogatók, a Nagymuzsalyban kialakított tájházban a szőlészet és a gyümölcsfeldolgozás, a Salánki Tájházban a kádármesterség áll a középpontban, míg Visken a már meglévő tájházat bővítették ki egy kovácsműhellyel és egy lenfeldolgozó pavilonnal.

2023. október 28. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervezett az Ungi Nemzeti Park területén emelkedő 1017 m magas Javornik (Iharos) hegycsúcsra. A túravezető Vezsdel László, az egyesület tikára volt.

2023. október 28. A beregardói Szent Kinga római katolikus templomban a szentmise után Molnár János püspöki helynök, beregszászi esperes-plébános nyitotta meg Dupka Nándor Haklik Sándor vértanú. A Kárpátaljai Római Katolikus Egyház hitvallói (1945–1991) című, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) gondozásában az Intermix Kiadónál most megjelent kismonográfiájának bemutatóját. Az ungvári egyetem történész doktorandusza röviden ismertette a szovjethatalom idején kegyetlenül meghurcolt Haklik Sándor szenvedéstörténetét. Megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel dr. Gyebnár István, a Beregszászi Konzulátus ügyvivője, dr. Dupka György történész, a KMMI elnöke. A könyvbemutatón jelen volt és köszönetét fejezte ki a Benében élő Haklik Varga Erzsébet, a mártír esperes-plébános rokona. Az eseményt és közönségtalálkozót követően a résztvevők megkoszorúzták a beregardói születésű, 1949 májusában a ráti plébánián letartóztatott, meghurcolt mártír, Haklik Sándor egykori római katolikus esperes-plébános, vikárius emléktábláját. A könyv tárolt változata itt érhető el: https://kmmi.org.ua/.../att.../books/KMMI-fuzetek/Haklik.pdf

* Megjelent: A KMMI-füzetek sorozatban Dupka György és Zubánics László szerkesztésében elkészült és nyomdába került A kárpátaljai magyar nyelvű helytörténeti, honismereti, tudományos könyvek válogatott bibliográfiája (1836–2023) című kiadvány. Elektronikus elérése: https://kmmi.org.ua/.../books-pdf/2023/bibliogr_01-85.pdf

* Megjelent: Seres Attila: Kárpátalja a peresztrojka és a magyarországi rendszerváltoztatás erőterében. Magyar levéltári dokumentumok 1985–1994. I. kötet (1985 április – 1990 május). VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár – Magyar Napló, Budapest, 2023.

2023. október 26. Magyarország Beregszászi Konzulátusának Munkácsy Mihály terme adott otthont a Beregszász szíve című film bemutatójának. A film az egykori nagyzsinagóga történetét dolgozta fel, valamint átépítésének terveit tárja a nézők elé. A dokumentumfilm megtekintése előtt dr. Gyebnár István ideiglenes ügyvivő konzul, a rendezvény házigazdája szólt az egybegyűltekhez. Ismertette a rendezvény célját, apropóját, rövid tájékoztatást adott a nagyzsinagóga felújítási terveiről. A projektben eddig a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal, az Emlékezetes gyökerek nemzetközi jótékonysági alapítvány, valamint a beregszászi Shalom Alapítvány vett részt. A zártkörű rendezvényt megtisztelte jelenlétével Babják Zoltán, Beregszász polgármestere. Külön köszöntötte Weiss Józsefet és Gutmann Hugót, a két alapítvány képviselőjét, akik a projekt kezdetétől segítik az ügy előrehaladását, és akiknek szívügye az egykori nagyzsinagóga felújítása. Ezt követően elkezdődött a vetítés. Az 53 perces dokumentumfilmben beregszászi lakosok visszaemlékezéseiben merülhettek el a nézők. A megszólalók személyes élményeiket osztották meg az épülettel kapcsolatban, meséltek a város egykori zsidó közösségéről, valamint a jelen helyzetről. Közben szakértők is megszólaltak a további tervekről, a várva várt felújításról. A film alkotói, Debreceni Kamilla, Balla Béla és Bereczky Tamás is részt vettek a bemutatón.

2023. október 27. A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás és a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) ViaTisa elnevezésű határon átnyúló közös projektje keretében Kárpátalja turisztikai életének fejlesztési lehetőségei és kitörési pontjai címmel szerveztek szakmai konferenciát. A Tiszacsomai Honfoglalási Emlékpark Látogatóközpontjában megtartott rendezvényt Mester András, a KMTT elnöke nyitotta meg. Beszédében elmondta, hogy a konferencia része az augusztusban elindított ViaTisa nevezetű képzéssorozatnak, amely egy európai uniós pályázat keretében valósul meg.

2023. október 27. Kilenc évvel ezelőtt indult útjára a Szól a fülemüle kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató. A kezdeményezést a Pál család karolta fel, és a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátaljai Kirendeltsége, valamint a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola mellett azóta is szerepet vállal benne. Idén 350 fiatal mutatta be tudását.

2023. október 29. A trianoni békadiktátumot követően, 1923-ban jött létre a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) – a századik évfordulót emlékzsinat keretében méltatták a beregszászi református templomban, hálát adva az elmúlt száz évért. Az emlékzsinaton felidézték az eltelt száz év fontosabb eseményeit, megemlékeztek a KRE első püspökéről, Bertók Béláról. A jubileumi esemény alkalmából igét hirdetett Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke. Danku Gábor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka az önálló kárpátaljai egyház száz évvel korábbi létrejöttének körülményeiről beszélt bevezető történelmi visszatekintésében. Az emlékzsinatot Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke nyitotta meg, majd Baksa Dávid csapi lelkész felolvasta Balog Zoltánnak, a Magyarországi Református Egyház zsinata lelkészi elnökének üdvözlő levelét. Orosz Zsolt zápszonyi, bakosi és újbátyúi református lelkész az első kárpátaljai püspök, Bertók Béla életét mutatta be előadásában. Majd a mezővári Kovács család alkotta BorzsaVári zenekar dicsérte Istent az alkalomhoz illő dalok és református énekek előadásával. Zárszót mondott Zán Fábián Sándor püspök.

Az emlékzsinaton vendégként jelen voltak mások mellett Bacskai József ungvári magyar főkonzul és Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezetője, Orosz Ildikó és Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke és rektora, valamint a főiskola több tanára, Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere, Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, Zubánics László, az UMDSZ elnöke, Horkay László nyugalmazott püspök, valamint a kárpátaljai egyház nyugalmazott esperesei, lelkipásztorai és az egyházkerület intézményeinek vezetői.

2023. október 29. Újabb beregszászi katona vesztette életét a háborúban. Az 1981-es születésű Rákosi István a Donyeck megyei Pavlivka település környékén vesztette életét az ellenséggel vívott harcban.

2023. október 29. A munkácsi határőrosztag zöldsapkásai naponta, illetve hetente egyre több hadköteles korú személyt állítanak elő, akik törvénytelen módon hagyták volna el az országot. A múlt hónap folyamán 400 személy próbálkozott illegális határátlépéssel – tudatta a határőrség sajtószolgálata. Az asztélyi egység legutóbb öt személynek állta útját, akik Magyarország irányába igyekeztek. Az ukrán–román határszakasz sem mondható csendesnek. Técsőnél szintén öt határsértőt állítottak elő, míg Terebesfejérpatak (Gyilove) közelében heten próbálták meg elhagyni az országot, a szögesdróton keresztül. Az előállított személyekkel szemben eljárás indult illegális határátlépési kísérlet miatt.

2023. október 29. A 2023-as esztendőt a reménység évének nyilvánították Kárpátalján, ebből az alkalomból minden gyülekezet elülteti a Reménység fáját, ami a megmaradást és az újjászületést szimbolizálja. Erre az eseményre Técsőn ünnepélyes keretek között került sor, a város református líceumának udvarán. László Károly, az intézmény lelkész-igazgatója beszélt az elmúlt száz év viszontagságairól, megemlékezett azokról a lelkészekről és egyháztagokról, akik Isten elhívott szolgáiként vigyázták az ősi lángot, őszintén szerették egyházukat, s arra gondot viseltek.

* A Zakarpattyaoblenergo tervezett áramszünetekre figyelmeztet október 30-tól. Mint írják, nem vészhelyzeti leállásról van szó, erre azért van szükség, mert karbantartási munkálatokat végeznek. Néhány kárpátaljai településen akár 17 órán át is szünetelhet az áramszolgáltatás.

* Kárpátalján jelenleg összesen 254 600 nyugdíjast tartanak nyilván, ebből 58 300 még dolgozik. A megyében 23 nyugdíjas (6 férfi és 17 nő) töltötte be a 100. életévét vagy ennél többet. További 6 személy pedig az év hátralévő hónapjaiban fogja elérni 100. életévét. A régió legidősebb lakosa, Derevljanik Miklós Ungváron él, idén októberben lett 106 éves.

 

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua, www.umdsz.info  stb.

 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.
Megjelenik: havonta két alkalommal.
Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.
A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.
Archívum: kmmi.org.ua

Hírek

 • Ferku Szilveszter: „… kellemes meglepetésként robbant be az életembe a fellépések sorozata”

  Ferku Szilveszter neve nemrégen vált ismertté. A benei fiatalember különböző rendezvényeken lép fel, többnyire énekel, gitáron játszik, szaval. A napokban színészként is bemutatkozott, ami mérföldkő az életében.

 • Tragédiából kovácsolt álomvilágot a kárpátaljai művésznő

  Vizuális korlenyomatok köszönnek vissza a falakról 2024. május 15–31. között a K6 Galéria Budapest kiállítótérben. Árpa Karolina kárpátaljai festőművész első egyéni tárlata, az Even in the darkest darkness there is light a merészség, a szabadság, az ösztönösség, a megszállottság felfokozott, mindent...

 • Megnyílt Naum Repkin festőművész kiállítása Ungváron

  Az Ungvári Magyar Ház galériájában szerdán megnyílt Naum Repkin festőművész tárlata. Az ungvári művész különböző korszakaiból származó, vászon- és farost alapú absztrakt olaj- és akrilfestményekből álló válogatást az alkotó emléke és munkássága előtt tisztelegve mutatta be az intézmény.

 • Cum Deo pro Patria et Libertate – zászlóbontás Kárpátalján

  321 évvel ezelőtt Tarpa és Mezővári mellett Beregszászban is kibontották Esze Tamás kurucai a Rákóczi-szabadságharc zászlóit. II. Rákóczi Ferenc fejedelem brezáni kiáltványával szólította hadba Esze Tamás az elnyomásban élőket, hogy küzdjenek „Istennel a hazáért és szabadságért”.

 • MVMSZ tagságot szerzett a Polónyi Katalin Textilmúzeum

  A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola állandó kiállításaként működik a Polónyi Katalin Textilmúzeum, melynek célja, hogy megőrizze és bemutassa Kárpátalja népművészetének egy szeletét.

 • Ikonikus mesefigurával bővült az ungvári miniszobrok sora

  Miniszobrot kapott Maja, a méhecske, ez már a 67. ilyen alkotás a kárpátaljai megyeszékhelyen. A mesefigura miniatűr bronzba öntött mását a méhek világnapján, május 20-án leplezték le Ungváron. A szobrot az alkotó Roman Murnik és Ljudmila Pereszta az első ukrajnai mézkóstoló tere...

Copyright © 2024 KMMI