Kárpáti Magyar Krónika – XXVI. (XXIII.) évfolyam, 3. (329.) szám. 2022. február 1.

Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2022

FEBRUÁR – BÖJTELŐ HAVA (TÉLUTÓ, JÉGBONTÓ HAVA)

A hónap latin neve, Februarius a klasszikus szerzők szerint a szabin februm = „tisztulás” szóból ered. Való igaz, a február már az antik Rómában is a decemberi, januári vígságra következő testi-lelki purgálás idejének számított. Februa, azaz „Engesztelő” volt Mars isten anyjának, Junónak egyik mellékneve. Ahogy Februa adott életet Marsnak, úgy ad helyt február Mars havának, márciusnak.

Keresztény időkben a február a böjt első hava lett, mivel a nagyböjt kezdete rendszerint ebbe a hónapba esik. Erre utal a hónap régi magyar neve: Böjtelő hava. Nevezték Halak havának is, mivel február 21-e és március 20-a között a Nap a Halak jegyében jár.

 

Népi kalendárium

Február 2. – Gyertyaszentelő Boldogasszony

A régi rómaiaknál tavaszkezdő nap volt. Nagy ünnepséget rendeztek, a lupercaliát. A Plútótól, a sötétség istenétől elrabolt gabonaistennő, Ceres keresésére indultak a gyertyás-fáklyás körmenettel. A keresztény egyház azután gyertyaszentelő ünneppé szelídítette az ünnepet. A szentelt gyertya pedig egészség-, szerencsevarázsló eszközzé vált.

Ezen a napon a római katolikus egyház Szűz Mária megtisztulására emlékezik. A templomok körül körmenetet tartanak, és közben zsoltárokat énekelnek. Nagyon fontos dolog a gyertyaszentelés. A szentelt gyertya Krisztus jelképe: a gyertya méhviasza Jézus tiszta teste, a viasz alatt lévő bél az ő ártatlan, szent lelke, a tűz pedig a világosság, az ő istensége. A szentelt gyertya már az ókeresztény korban Krisztus jelképe: magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson. Úgy tartották, a gyertya megvédi a gonosz szellemektől a csecsemőket, a betegeket, a halottakat. Nagyobb ünnepeken is meggyújtották a szentelt gyertyákat.

Ehhez a naphoz kapcsolódik az a hiedelem is, miszerint ha ezen a napon kisüt a nap, és a medve meglátja az árnyékát, akkor visszamegy, és még negyven napig tart a tél.

Február 3. – Balázs napja

Balázs napja az egészség- és termésvarázslás, gonoszűzés, madárűzés, időjárásjóslás és főként a gyermekek balázsjárásának napja.

Szent Balázs püspök és vértanú eredetileg orvoslással foglalkozott, nevéhez sok csodás beteggyógyítás fűződik. Legtöbbet emlegetett tette egy özvegyasszony halszálkától fulladozó gyermekének megmentése. Az asszony hálából ételt és gyertyát vitt a szent életű püspöknek. Ennek emlékére van a Balázs-áldás vagy balázsolás, amikor a pap két gyertyát tart a hívők álla alá, és e szavak kíséretében — „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged Isten a torokbajtól és minden más betegségtől” — megáldja őket.

Szent Balázs a középkorban a diákoknak egyik kedvelt védőszentje volt, napját fényesen megünnepelték. Innen ered a balázsjárás, az iskolás gyermekek házról házra járó, adománygyűjtő, iskolába toborzó, köszöntő szokása. A perselybe összegyűjtött pénzt az iskola vagy a templom céljaira fordították, az ajándékképpen kapott tojást eladták, a szalonnát megették.

Február 5. – Ágota napja

E naphoz általános vélemény szerint gonoszűző hagyomány tapad. Körülsöprik a házat, az ólakat, hogy kiűzzék a háziférgeket, bogarakat. Most van az ideje a tavaszi munkák megkezdése előtt, hogy megszabaduljon az ember, az állat a házban elszaporodott, bajt, betegséget terjesztő, kárt okozó férgektől, bogaraktól.

Február 6. – Dorottya napja

Időjárásjósló-nap: „Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja”; vagy „Ha Dorottya locsog, Julianna kopog”.

Február 10. – Skolasztika napja

Skolasztika vagy középkori alakjában Kolos napja termőnap. Általános szokás, hogy ezen a napon szedik, gyűjtik az oltóágat. A most szedett és gondosan eltett oltóággal oltják majd a gyümölcsfákat gyümölcsoltókor.

Február 14. – Bálint napja

Bálint napján, ha hideg, száraz az idő, akkor jó lesz a termés. Az ország különböző részein más-más hiedelem kötődik ehhez a naphoz. Bálintot főleg a nyavalyatörősök és a lelkibetegek tisztelik.

Az ünnep modern formája Angliából indult a XV. században, és a XIX. században már üdvözlőkártyákat is küldtek egymásnak az emberek ezen a napon. Belgiumban, Angliában, Észak-Amerikában a szerelmesek napja (Valentin), Németországban viszont szerencsétlen napnak számít.

Február 16. – Julianna napja

Julianna ókeresztény vértanú volt. A néphagyomány Júlia napjától az idő melegebbre fordulását várja. Ha mégis havazik aznap, akkor „bolondoznak a Julisok”, vagy megrázzák a dunyhájukat.

Február 19. – Zsuzsanna napja

A népi hiedelem szerint, ha ezen a napon megszólal a pacsirta, akkor közel a tavasz, már nem kell számítani nagy havazásokra. A pásztorok úgy tudják, hogy Zsuzsanna leginkább rápisil a hóra, és az elolvad.

Február 22. – Üszögös Szent Péter napja

Ezen a napon nem végeznek semmilyen munkát, mert a hiedelem szerint szerencsétlen nap, és minden, amibe belefognak üszkös lesz. Azt tartják, hogy amilyen ezen a napon az idő, olyan lesz József napkor is. A félreértés alapja az üszögös szó. Az ü székössége változott üszögössé. A név keletkezését Csefkó Gyula próbálta megfejteni. Az egyházi használatban lévő „Pétörnek ü székössége” = Péter székfoglalása, püspökké választása szószerkezetből vált a népnyelvben Üszögös Szent Péter. A Winkler-kódexben (1506) szerepel először Üszögös Szent Péter.

Február 24. – Mátyás napja

Február 24-én van Mátyás apostol ünnepe. Érdekes az ehhez a névhez fűződő Jégtörő jelző magyarázata. A középkorban szokásos volt a szenteket jellemző tárgyakkal ábrázolni, hogy az egyszerű, írástudatlan hívek is rájuk ismerjenek. Így ábrázolták Szent Mátyást vértanúságának eszközével, a bárddal. (Az apostolt Jeruzsálemben lefejezték.) A néphit az idő lassú enyhülését, a hó olvadását kapcsolatba hozta az apostollal, aki megkönyörül az embereken, és bárdjával megtöri a jeget, elűzi a hideget. Közismert időjárási regula fűződik ehhez a naphoz: „Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál”.

 

Jeles napok februárban

         Február 1. – a Tisza élővilágának emléknapja.
         Február 2. – a szerzetesek világnapja, a vizes élőhelyek napja.
         Február 3. – a rejtvényfejtők napja.
         Február 4. – rákellenes világnap.
         Február 11. – a betegek világnapja.
         Február 13. – a házasság világnapja.
         Február 20. – a társadalmi igazságosság világnapja.
         Február 21. – az anyanyelv nemzetközi napja.
         Február 25. – a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja.
         Február 27. – az idegenvezetők napja.

 

Kárpáti Magyar Krónika – XXVI. (XXIII.) évfolyam, 3. (329.) szám. 2022. február 1.

Ez lesz 2022 februárjában

FONTOSABB RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

2022. február 1. Télbúcsúztató zenés műsor a Váralja múzeum-kávézóban. Kezdete: 18.3. (kijevi idő szerint).

2022. február 1. 75 éve született S. Benedek András (Munkács, 1947. február 1. – Budapest, 2009. szeptember 8.) irodalom- és művelődéstörténész, költő, kritikus. Kovács Vilmos baráti köréhez tartozott. Többek között a nevéhez fűződik 1966-67-ben a gépiratos Együtt irodalmi folyóirat elindítása, továbbá 1967-ben a Forrás Ifjúsági Stúdió létrehozása. A kárpátaljai magyar polgárjogi mozgalom egyik szervezője, aki a követelményeket tartalmaz 1971-es és 1972-es Beadványok megírásában aktívan közreműködött. Emlékezete: dombormű-emléktábla a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola belső falán 1917. március 29-én került felavatásra (alkotója Oláh Katalin Kinga szobrászművész).

2022. február 2. 165 éve született Hollósy Simon (Máramarossziget, 1857. február 2. – Técső, 1918. május 8.) festőművész. Nevéhez fűződik többek között a nagybányai művésztelep beindítása 1896-ban. 1917-ben Técsőn telepedett le, és a Nereszen-hegy tövében alakította ki a „técsői iskolát”. Emlékezete: az 1987. április 17-től létrehozott Hollósy Simon Magyar Művelődési Kör (elnöke dr. Szöllősy Tibor) kezdeményezésére az 1993. május 1-2. között felavatott Hollósy-mellszobor (alkotója Tóth Emőke zsennyei szobrász); Hollósy-emlékház, emléktábla; a kiváló művész nevét felvette a técsői magyar tannyelvű középiskola; 2012-ben Técsőn megnyílt a Hollósy-galéria.

2022. február 5. 96 éve született Szalai Borbála (Ungvár, 1926. június 24. – Ungvár, 2011. augusztus 9.) gyermekíró és költő, tankönyvkiadói szerkesztő. A kárpátaljai gyermekköltészet művelője kizárólag a gyermekek számára alkotott. A KMKSZ ungvári szervezete emléktáblát avat tiszteletére Ungváron, egykori lakóháza falán.

2022. február 11. Ungvári palacsintafesztivál a Bozdosi parkban. Kezdete: 11.00 (kijevi idő szerint).

2022. február 12. 30 éve hunyt el Váradi-Sternberg János (Nagyvárad, 1924. január 10. – Budapest, 1992. febuár 12.) történész, professzor. Nevéhez fűződik a magyar történelem oktatásának beindítása a tanintézetekben, a kuruc korszak és II. Rákóczi Ferenc fejedelem életútjával kapcsolatos kutatások elindítása, a Petőfi-emlékszoba létrehozása az Ungvári Művészeti Iskolában Emlékezete: Ungváron utcát neveztek el róla; ungvári lakóháza falán emléktáblát, az UNE történelem karának falán domborműves táblát helyeztek el.  

2022. február 12. 50 éves lesz Veres Ágota (Beregszász, 1972. február 12.) selyemfestő, grafikus, festő.

2022. február 12. A Sajáni-hegyre és környékére szervez gyalogtúrát a Kárpátaljai Hazajáró Egylet. Részletek az egyesület honlapján: https://www.karpataljaihazajaro.com/.

2022. február 14–26. A Kárpátaljai Magyar Megyei Drámai Színház (Beregszász, Munkácsi u. 1.) társulatának műsorterve februárra:

Február 14. Tóték – Budapest, Nemzeti Színház. Kezdés: 19.00 óra.

Február 16. Köszi, köszi… – a beregszászi színház nagytermében. Kezdés: 17.00 óra.

Február 17. A csillagszemű juhász – meseelőadás a beregszászi színház nagytermében. Kezdés: 11.00 óra

Február 22. Függöny fel! – premier a beregszászi színház nagytermében. Kezdés: 17.00 óra.

Február 23. Függöny fel! – a beregszászi színház nagytermében. Kezdés: 17.00 óra.

Február 24. Tóték – Tiszakécske. Kezdés: 19.00 óra.

Február 26. Tóték – Budapest, Nemzeti Színház. Kezdés: 19.00 óra.

2022. február 18. A Magyar Széppróza Napja rendezvénysorozat Kárpátalján a MÉKK és a Magyar Írószövetség szervezésében, az NKA támogatásában.

2022. február 20. Megemlékezés a méltóság forradalmáról.

2022. február 22. Szimfonikus Queen a Kárpátaljai Megyei Filharmóniában. Kezdete: 20.00 (kijevi idő szerint).

2022. február 24–27. A Magyar Konyha Hete. A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács szervezésében kerül megrendezésre a Magyar Konyha Hete. A rendezvény keretében a résztvevő kárpátaljai éttermek jelentős árengedménnyel kínálják a magyar tradicionális konyha remekeit. Az előre meghirdetett ételekre „torkos csütörtökön” 2022. február 24-én 50%-os, február 25, 26, 27-én 25%-os kedvezménnyel várják a vendégeket. Jelentkezni a turisztikaitanacs@gmail.com e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámokon lehet: +380662474720 vagy +380996035767. Szeretettel várunk minden kedves jelentkezőt!

2022. február 25. 75 éves lesz Vígh János (Ungvár, 1947. január 21.) építész, grafikus. Nevéhez fűződik 1989-ben a Magyarok Kijevi Egyesületének létrehozása, amelynek első elnöke. 1991. október 5-én az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség egyik alapítója és társelnöke.

2022. február 25. 75 éves lesz Györke László (Beregszász, 1947. 02. 25.) újságíró, novellista. S. Benedek András, Kovács Vilmos, Balla Gyula baráti köréhez tartozott, közreműködött az Együtt irodalmi gépiratos folyóirat elindításában, a Forrás Ifjúsági Stúdió létrehozásában.

2022. február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Magyarországon. Főhajtás a munkácsi várban. Szervező: Szolyvai Emlékparkbizottság, Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK).

2022. február folyamán. Folyóirat- és könyvbemutatók, képzőművészeti kiállítások és egyéb rendezvények.

 

TÁJÉKOZTATÓ
a 2022-es magyarországi országgyűlési választásról a Kárpátalján élő magyar állampolgárok részére

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár: aki korábban már kérte a felvételét a névjegyzékbe, annak nem kell újra regisztrálnia!

Ha Ön korábban még nem regisztrált és élni szeretne szavazati jogával, legkésőbb a választást megelőző 25. napig kérnie kell a választói névjegyzékbe történő felvételét.

A kérelem előterjeszthető elektronikusan a valasztas.hu weboldalon, illetve a kérelem kitöltéséhez segítséget kérhet Magyarország ungvári és beregszászi konzulátusain.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok a névjegyzékbe vételt követően levélben szavazhatnak.

A választópolgárnak a névjegyzékbe vételi kérelemben kell nyilatkoznia arról, hogy melyik kárpátaljai konzulátusra kéri a szavazási levélcsomag kézbesítését.

Ha a korábbi választáshoz képest eltérő helyre kéri a szavazólapot, erre vonatkozó bejelentését megteheti:

1. online a Nemzeti Választási Iroda honlapján: valasztas.hu

vagy

2. a kérelem kitöltéséhez segítséget kérhet Magyarország ungvári vagy beregszászi konzulátusain.

II.

A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok: személyesen szavazhatnak a magyarországi lakóhelyük szerint kijelölt szavazókörben.

Ha a szavazás napján Kárpátalján tartózkodnak, és Magyarország ungvári vagy beregszászi konzulátusán szeretnének szavazni, legkésőbb a szavazás napját megelőző 9. napon be kell érkeznie a külképviseleti névjegyzékbe vételre irányuló kérelemnek a magyarországi lakóhelyük szerinti helyi választási irodába. (A kérelem a valasztas.hu oldalon keresztül nyújtható be a szavazás előtti 66. naptól.)

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik jelentkeztek a külképviseleti szavazásra, a kiválasztott külképviseleten, a szavazás napján helyi idő szerint 6 és 19 óra között adhatják le szavazatukat kizárólag személyesen, a korábban kiválasztott konzulátus szavazóhelyiségében.

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságukat igazolják érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel.

Javasoljuk, hogy a választópolgárok kövessék majd figyelemmel a magyar sajtótermékeket, a külképviseletek honlapjait és Facebook-oldalait, amelyeken folyamatosan közzéteszik az aktuális információkat a teendőkről és a határidőkről!

 

Magyarország Főkonzulátusa, Ungvár:

Cím: 88000, Ungvár, Pravoszláv rkp. 12.

Telefon: +380-312-616179, +380-312-649000

Honlap: https://ungvar.mfa.gov.hu/

Magyarország Konzulátusa, Beregszász:

Cím: 90202 Beregszász, Bogdan Hmelnickij u. 53.

Telefon: +380-314-142507; +380-314-143248

Honlap: https://beregszasz.mfa.gov.hu/

 

Könyvespolc – 2021-2022

Az Együtt című irodalmi-művészeti-kulturális-humán tudományi folyóirat 2002–2021 között megjelent számai itt tekinthetők meg:

http://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt

https://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=595

Megjelent a folyóirat 2021. évi 5. lapszáma.

 

Kárpátaljai magyar könyvek

(Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György)

MEGJELENT

2022. január 18-án az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtárba felkerült munkák:

Dupka György. Magyar GULÁG-GUPVI rabok Eurázsiában. Felfedett nyomok Oroszország (Baskíria, Tatárföld, Csecsenföld), Kaukázus (Azerbajdzsán, Georgia, Örményország,) Ázsia (Kazahsztán, Üzbegisztán) régióiban. Történelmi szociográfia. Második, bővített kiadás. Lektor, felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2021 .

https://mek.oszk.hu/22700/22721/

„Mert szeretetre van szükség, hogy… szenvedés után megbékéljenek a lelkek…” A GULÁG-GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján, 2020. Nemzetközi emlékkonferencia, Beregszász, 2020. november 20. A Szolyvai Emlékpark Évkönyve. Összeállította, a jegyzeteket írta: dr. Dupka György. Lektorálta: dr. Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2021

https://mek.oszk.hu/22700/22720/

 

ELŐKÉSZÜLETBEN

Bartha Gusztáv. Kiút. Kisregény. Felelős szerkesztő: Marcsák Gergely. . Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2022

Ortutay Mária. Múltúnk és jelenünk „lámpás emberei”. Interjúk, visszaemlékezések, önéletrajzi írások. Felelős szerkesztő: Szemere Judit. . Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2022

 

Hasznos kulturális, irodalmi, művészeti, tudományos információk

 • Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (ezen belül: Együtt irodalmi-művészeti-kulturális kéthavi folyóirat és a Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat tárolt változata): https://kmmi.org.ua/
 • Kovács Vilmos Irodalmi Társaság: http://kvit.hu
 • RIT, Kárpátalja Magyar Képzőművészek és Iparművészek Révész Imre Társasága: https://reveszimretarsasag.hu/
 • Kárpátaljai Credo verséneklő Együttes. Kárpátaljai magyar zene Kárpátaljáról (lemezek): http://credo.def.hu/Hazunktajilemezek.htm
 • Szolyvai Emlékpark: www.szolyvaipark.com.ua
 • Kárpátaljai Tudományos Adatbank: karpataljaiadatbank.net
 • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola: www.kmf.uz.ua
 • Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács: http://kmat.uz.ua

 

Hasznos média linkek

    http://www.karpatalja.ma

    https://www.karpatinfo.net

    http://karpataljalap.net

    http://kiszo.net

    Karpat.in.ua

 

Dokumentumfilmek

(A YouTube-on elérhető népszerű dokumentumfilmek)

* Kárpátaljai tragédia. Rendező: Hajduk Márta.

https://www.youtube.com/watch?v=hge17S3IEeE

* Látótér – Nyelvháború Kárpátalján

https://www.youtube.com/watch?v=OMViNQmz5a4

* Kárpátalja

https://www.youtube.com/watch?v=XycFjziEQgY

* Szerelmes földrajz. Kárpátalja. Vári Fábián László költő, tanár beszél szülőföldjéről.

https://www.youtube.com/watch?v=uUZqs3nOhRU

* "ЦІНА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ЖИВИХ" фільм-реквієм/Az élet értéke az élő földön film-rekviem, I. rész. Перша частина відеопроекту: Трилогія «Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси 1944–1955 рр.». A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

https://www.youtube.com/watch?v=1IbWRIODDY0&list=LLHHlqP_5FDFpREps38a4MCA&index=3

         * "Щоб не плакало небо над Україною" (Hogy ne sírjon az ég Ukrajna felett), 2015 р. "Damit der Himmel über der Ukraine nicht weint". Okszana Golovcsuk film-rekviemje, II. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

https://www.youtube.com/watch?v=D3g276LcjUI&feature=share&fbclid=IwAR3L3VYRSjMYOyIrwvxnwlo0rpbkOnkAWg_RECbOjs7gD001PwirqQOF0jU

* Намальована війна, 2015. Namaliovana viyna (Megfestett háború), 2015. Drawing War, 2014. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, III. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

https://www.youtube.com/watch?v=bG0Kl0c6ZDA

https://www.youtube.com/watch?v=bG0Kl0c6ZDA&list=LLHHlqP_5FDFpREps38a4MCA&index=1

 

Forrás: –KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua)

 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.

Megjelenik: havonta két alkalommal.

Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.

A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

 

Hírek

 • Felhangolva: Ferku Szilveszter

  Egyre gyakrabban tűnik fel a közönség előtt. Hallhattuk már szavalni, gitározni, énekelni, és nemsokára egy színházi előadásban is látható lesz. A sokoldalú előadóművész nem más, mint Ferku Szilveszter, aki a beszélgetés alatt szívesen mesélt művészi pályafutásának korábbi és jelenlegi alakulásáról.

 • Tavaszi kézműves képzés – Egy kárpátaljai kurzus tapasztalatai

  A beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház adott otthont március 22-23-án a Tavaszi kézműves képzésnek. A tanfolyamot a Hagyományok Háza Hálózat-Kárpátalja szervezte és támogatta. A két nap tapasztalatait Kocsis-Pintér Borbála faragótakács-pedagógus, népi szőnyegszövő foglalja össze.

 • Kiállításmegnyitó a Munkácsy Mihály Magyar Házban – Volodimir Mikita ismert és ismeretlen alkotásai

  Volodimir Mikita azon művészek csoportjához tartozik, akiknek a személyéhez kötjük a huszadik századi kárpátaljai festészet jelenségét, hangzott el a Munkácsy Mihály Magyar Házban (MMMH), ahol április 10-én a 93 éves Sevcsenko-, Erdélyi- és Boksay-díjas festőművész, az Ukrán Nemzeti Művészeti Akadém...

 • Vers tér(b)en – Költészetnapi ünnepség a Rákóczi Főiskolán

  Ez alkalomból huszonöt kárpátaljai magyar oktatási intézmény több mint félezer diákja szavalta együtt a száz éve született Váci Mihály „Még nem elég” c. ikonikus versét a Rákóczi Főiskola átriumában. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet 2015 óta rendezi meg Vers a téren elnevezésű költészetna...

 • „Mától szabadnak álmodom magam” – Versünnep a Rákóczi Főiskola filológiai tanszékének szervezésében

  Szép hagyomány, hogy a magyar költészet napja alkalmából a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola filológiai tanszékének magyar tanszéki csoportja versünnepet szervez. Idén a zenés-verses összeállítás mellett a jelenlevők meghallgathatták a főiskola hallgatói önkormányzata és a tanszék által...

 • 124 éve született Márai Sándor

  Százhuszonnégy éve, 1900. április 11-én született Márai Sándor posztumusz Kossuth-díjas író, a 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja.

Copyright © 2024 KMMI