Kárpáti Magyar Krónika – XXV. (XXII.) évfolyam, 20. (322.) szám. 2021. november 1.

Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2021

EZ VOLT 2021 OKTÓBERÉBEN

2021. október 1. A munkácsi Kopriva Attila festményeiből nyílt kiállítás Kijevben, a Nemzeti Művészeti Akadémián.

2021. október 1. Párhuzamos világok címmel megnyílt Marinics Sándor nagyszőlősi fizikatanár és képzőművész huszonöt alkotásból álló egyéni tárlata a Nagyszőlősi Révész Imre Galériában. A megjelenteket Tóth Márta, a magángaléria tulajdonosa üdvözölte. Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul Marinics Sándor sokoldalúságát, illetve szürrealista műveinek elgondolkodtató mivoltát méltatta. Gyebnár István beregszászi magyar konzul szintén figyelemre méltóknak nevezte a művész pasztelljeit. Marinics Sándor felidézte pályakezdését. Ma már „csak” magántanárként oktat képzőművészeti munkássága mellett, s az Ugocsai Képzőművészeti Egyesület alelnökeként is részt vesz szűkebb pátriája művészeti életében. Művei megtalálhatók számos magángyűjteményben Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, az Egyesült Államokban, Kanadában, Oroszországban, Izraelben, Svédországban, Ausztriában, Ausztráliában. S miért választotta tárlata címéül a Párhuzamos világokat? Mint elmagyarázta, jól megfér itt egymás mellett a szürrealizmus és a realizmus, amellett pedig minden ember külön világ, egymás mellett élnek, így párhuzamos világokat alkotnak, melyek összekapcsolódnak a társadalomban.

2021. október 1. A Tivadarfalvai Református Gyülekezet csendes délutánt szervezett az idősek világnapja alkalmából. Az eseménynek a Péterfalvai Református Líceum adott otthont, ahol a diákok és a gyülekezet idős tagjai hálaadásra gyűltek össze. A fiatalok énekekkel köszöntötték a szépkorúakat, majd Seres János, a gyülekezet lelkipásztora áhítatot tartott. Az áhítat után özv. Oroszi Pálné, a 93 éves tiszteletes asszony bizonyságtétele következett. Az alkalom végén lehetőség kötetlen beszélgetésekre.

2021. október 2. Az Ungvár melletti Gálocs római és görögkatolikus hívei az Istenszülő Oltalma címet viselő templomuk búcsúünnepét méltatták. Marosi István beregszászi görögkatolikus áldozópap szentbeszédében ismertette az ünnep eredetét, amely a X. században a konstantinápolyi Blacherna templomban történtekre vezethető vissza. A várost szaracénok ostromolták, s már-már elfoglalták azt, amikor a Krisztusért őrültséget színlelő Szent Andrásnak látomása támadt. Az Istenszülőt látta megjelenni a templomban, aki imája közben a vállkendőjét levette a fejéről, és a jelenlévő nép feje fölé terjesztette, megvédve őket az ellenségtől. A város ezután tényleg megmenekült. A szentliturgia körmenettel, olajkenettel és szeretetlakomával ért véget.

2021. október 4. Első alkalommal köszöntötte közösen az új tanévet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centrumának három szakképzője. 12 szakon 198 elsős diák kezdte meg az új tanévet a Nagydobronyi, a Tiszapéterfalvi és a Beregszászi Szakképzési Központban. Az ünnepélyes tanévnyitónak a nagydobronyi református templom adott otthont. Az egybegyűlteket Kolozsy András református lelkipásztor köszöntötte, majd Balogh János, a Nagydobronyi Szakképzési Központ igazgatója foglalta össze az eddigi évek eredményeit. Köszöntő beszédet mondott Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára. Levélben köszöntötte az ünnepség résztvevőit dr. Szili Katalin határon túli autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, valamint Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az utóbbi levelét Bujdosó János főosztályvezető olvasta fel. Az elsős hallgatók fogadalomtétele, majd ünnepélyes diákká avatása után felszólalt Rostás János, a Mátészalkai Szakképzési Centrum kancellárja, Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora. A hagyományteremtő szándékkal megrendezett közös ünnepség a Szózat éneklésével zárult.

2021. október 6. Pákozdi Judit Kárpátaljai kóstoló című könyvét mutatták be a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Közreműködött dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke, dr. Karmacsi Zoltán turisztikai szakértő, dr. Kész Margit néprajzkutató. A rendezvényen jelen lévő Pákozdi Judit gasztronómiai újságíró elmondta, hogy hosszú évek munkája ez a könyv, a vidékre jellemző ételek receptjei kaptak benne helyet. Az eseményen Csizmár Sarolta, a Beregszászi Járási Falusi Turizmus Szövetség elnöke is szót kapott, majd bemutatta az Édes Kárpátalja című süteményes receptgyűjteményt. A Kárpátaljai Kóstoló című könyvben helyet kapott egy néprajzi bevezető rész is, amelyet Punykó Mária néprajzkutató írt. A gyűjtemény 264 receptet tartalmaz. A könyvbemutató ételkóstolóval ért véget.

2021. október 6. Rendhagyó történelemórával egybekötött megemlékezést és koszorúzást tartottak az ungvári Kálvária temetőben Szegelethy János honvédhadnagy sírjánál az UMDSZ ungvári városi szervezete, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) és az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete szervezésében. dr. Zubánics László történész, az UMOTI Magyar történelem és európai integráció tanszékének vezetője Szegelethy János és honvédtársainak sorsát, az aradi vértanúk tragikus történetét ismertette. dr. Dupka György történész a történelmi egyházak képviselőinek a szabadságharcban történő szerepvállalásáról szólt. Külön kitért báró Bémer László nagyváradi római katolikus vértanú püspök kegyetlen meghurcoltatására, aki megvakultan Ungváron a rokonainál talált menedéket, itt is halt meg, azonban a későbbiekben földi maradványait Nagyváradra átszállították.

1911-ben a Laudon-ház főbejárata fölött elhelyezett emléktábla ma is hirdeti az utókornak, hogy a főpapok közül elsőként emelte fel szavát a magyar szabadság kivívása érdekében. Koszorúztak: a történelem és a nemzetközi kapcsolatok szakos diákok, valamint az említett civilszervezetek képviselői.

2021. október 6. Vidékünk szülöttéről, báró Perényi Zsigmond ugocsai főispánról, a beregardói születésű mártírról emlékeztek meg a Perényi Kultúrkúriánál a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szervezésében. Ünnepi beszédet mondott Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, Molnár János római katolikus esperes-plébános, Molnár D. István, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke. Közreműködött a beregardói református énekkar Fring Erzsébet vezetésével. A megemlékezés Perényi báró emléktáblájának megkoszorúzásával és a Szózat közös eléneklésével zárult.

2021. október 6. Ünnepélyesen átadták a batári közösség számára felújított kultúrházat. A munkálatok a Keleti Partnerség Ukrajna 2020 Fejlesztési Együttműködés Kárpátalján című projekt keretében valósultak meg Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma támogatásával és a Kárpátaljai Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány lebonyolításával. Az elvégzett felújítás összköltsége 6 139 582 UAH. Avatóbeszédet mondott Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja. Petei Judit és Péter Csaba, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselői, dr. Oroszi József, a tiszapéterfalvi kistérség polgármestere, Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, Barta József, a KMKSZ alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője is szóltak az egybegyűltekhez. A kultúrház nagytermében a helyi óvodások, iskolások és az Aranyalkony kórus fellépésével emlékeztek meg az 13 aradi vértanú bátorságáról és helytállásáról.

2021. október 6. Az aradi vértanúkra emlékeztek a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézetben. A megjelenteket Szabó Tibor, a KMMI művelődési részlegének vezetője köszöntötte, aki felidézte a korabeli történelmi eseményeket. Kiemelte: ma azokra a hősökre emlékezünk, akik életüket adták a magyar nép szabadságáért és függetlenségéért. Olyan hősökre, akik között a magyarok mellett osztrák, szerb és horvát nemzetiségű is volt, s volt közöttük polgári származású katonatiszt és dúsgazdag főúr, de mindannyian hősökként küzdöttek a szabadságharc csatáiban, s mi már tudjuk, hogy nem harcoltak hiába. Az aradi vértanúk élete a ma nemzedéke előtt is példaként kell álljon, hisz megmaradásunk érdekében ma is elszántságra, akaratra és a nemzet ügye iránti feltétlen hűségre van szükség. A megemlékezők elhelyezték a tisztelet koszorúját és virágait az aradi vértanúk emlékoszlopánál.

2021. október 6. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában is fejet hajtottak a tizenhárom aradi vértanú emléke előtt. Emlékbeszédet mondott Gerendely Béla történelemtanár, majd az intézmény diákjai színvonalas műsor keretében mutatták be a korabeli társadalmi viszonyokat, a szabadságharc leverésének fontosabb momentumait, valamint az azt követő véres megtorlásokat. A rendezvény után a szakgimnázium képviselői ellátogattak a beregardói Perényi Kultúrkúriába, ahol rész vettek a KMKSZ által szervezett megemlékezésen, és megkoszorúzták báró Perényi Zsigmond emléktábláját.

2021. október 6. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) a hagyományoknak megfelelően Nagyszőlősön tartotta központi megemlékezését, az 1849-ben vértanúhalált halt egykori Ugocsa megyei főispán, országbíró, felsőházi elnök, Perényi Zsigmond báró szobránál. Ünnepi beszédet mondott Kudron Zoltán, a KMKSZ Nagyszőlősi Alapszervezetének elnöke, Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul, Barta József, a KMKSZ alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője. Az emlékünnepséget a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Líceum diákjainak a 172 évvel ezelőtti eseményeket felidéző irodalmi összeállítása zárta, végül a Szózat eléneklését követően a megjelentek elhelyezték koszorúikat és virágaikat a Perényi-szobornál.

2021. október 7. A Munkácsy Mihály Magyar Ház galériájában nyitotta meg kapuit Kárpátalja kiemelkedő, transzavantgárd stílusban alkotó festőművészének és szobrászának, Bokotej Lórántnak Világegyetem címet viselő kiállítása. Köszöntő beszédet mondott Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul, Bokotej András kárpátaljai üvegművész, Andrij Csebikin, az Ukrán Nemzeti Művészeti Akadémia elnöke (aki egyben átadta Bokotej Lórántnak az Ukrán Nemzeti Művészeti Akadémia ezüstérmét), Ivan Nebesznik, az Erdélyi Béla Kárpátaljai Képzőművészeti Akadémia rektora, Borisz Kuzma, az Ukrajnai Művészek Nemzeti Szövetsége kárpátaljai szervezetének vezetője, Ivan Gyidik, Ukrajna érdemes festőművésze, Anatolij Podolszkij, a Holokauszt Történetét Tanulmányozó Ukrán Központ igazgatója, Ihor Krivak újságíró, valamint Darcsi Gyula, a művész barátja. Bokotej Lóránt 1943-ban született az Ilosvai járásban. Jelenleg Beregszentmiklóson él családjával. Alkotásai megtalálhatók a világ különböző magángyűjteményeiben és múzeumaiban.

2021. október 7. A kárpátaljai származású, nemzetközileg elismert festőművész, Zicherman Sándor képeiből nyílt időszakos kiállítás Magyarország Ungvári Főkonzulátusán. A bemutatott festmények között csendéletek, tájképek, portrék és életképek kaptak helyet. A tárlat megnyitóján nem tudott személyesen jelen lenni, üdvözletét Kovács László műgyűjtő, a kiállított képek tulajdonosa tolmácsolta a jelenlévőknek. Az ünnepélyes megnyitón dr. Cseh Áron vezető konzul köszöntötte az egybegyűlteket, majd ismertette a művész pályájának főbb állomásait. Köszöntötte a jelenlévőket Bohdan Andrijiv, Ungvár polgármestere. Anatolij Poloszkov, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció vezetőjének üdvözletét Olekszandr Bilak főosztályvezető tolmácsolta. Zicherman Sándor képeit Volodimir Mikita festőművész, az Ukrán Képzőművészeti Akadémia tagja, Erfán Ferenc festőművész, a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum igazgatója, Kovács László műgyűjtő méltatta.

2021. október 8. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) által fenntartott Nagyberegi Tájháznak Az Év tájháza díjat ítélték oda a Tájházszövetség által szervezett országos tájházi találkozón, Budaörsön. A díjat Csernicskó István, a II. RF KMF rektora és Orosz Ildikó, a II. RF KMF és a Pro Cultura Subcarpathica elnöke vette át.

2021. október 8. Az 1944-es szovjet légitámadás áldozatairól emlékeztek meg Beregszász köztemetőjének honvéd parcellájánál, majd a város vasútállomásánál. A rendezvényt a PCS szervezte a beregszászi magyar konzulátus közreműködésével. Közel nyolcvan éve mintegy kétszázötvenen – katonák és civilek – vesztették életüket Beregszászban. A köztemetőben Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja mondott beszédet. Ezután a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum diákjainak verses összeállítása következett, majd a jelenlévők elhelyezték koszorúikat az áldozatok emlékére. A vasútállomáson Pallagi Marianna, a PCS igazgatója nyitotta meg a rendezvényt. Beszédében a kelet-ukrajnai harcok és a légitámadás között vont párhuzamot. Ezután Ferenci Attila színművész előadásában katonadalokat hallhattak a jelenlévők.  A tragikus nap előtti és utáni történelmi eseményeket Csatáry György, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének vezetője elevenítette fel. Az esemény végén a résztvevők elhelyezték koszorúikat a vasútállomás falán lévő emléktáblánál.

2021. október 8. Beregszászon tartotta XXXII. közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ). Brenzovics László elnök online beszédében visszatekintett az Ukrajna függetlenné válása óta eltelt harminc évre s azokra az eseményekre, amelyek befolyással voltak a kárpátaljai magyarság jelenére és jövőjére. A KMKSZ tavalyi tisztújító gyűlésén újabb három évre választották a szervezet elnökévé Brenzovics Lászlót, aki az elmúlt év vége óta kénytelen külföldről irányítani a munkát. Ebből adódóan beszédének végén arra kérte a közgyűlést, hogy bocsássák bizalmi szavazásra a kérdést: betöltse-e a továbbiakban is az elnöki posztot, s legjobb tudása szerint tovább folytassa munkáját vagy sem? A KMKSZ közgyűlése egyöntetű szavazással megerősítette Brenzovics Lászlót elnöki pozíciójában. Felszólalt többek között Barta József, a KMKSZ alelnöke, Rezes József, a Kárpátaljai Határ Menti Önkormányzatok Társulása (KHÖT) ügyvezető igazgatója, Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke, Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke és a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány igazgatója. A kongresszus megfelelőnek minősítette a Szövetség munkáját, majd egy megüresedett választmányi helyre új tagot választott. Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai és kommunikációs titkára felolvasta a KMKSZ XXXII. közgyűlésének nyilatkozatát, amelyet azután a küldöttek egyhangúlag elfogadtak.

2021. október 10. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet (PCS) nyolcadik alkalommal rendezte meg hagyományőrző fesztiválját Huszton. Az esemény istentisztelettel kezdődött a helyi református templomban, melynek kertjében megkoszorúzták az erdélyi fejedelemség kopjafáját. A Bethlen-nap hivatalos megnyitóján megelevenedett Erdély fejedelmének alakja a Salánki Hagyományőrző Egyesület és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjainak történelmi bemutatóján. A jelenlévőket Pallagi Marianna, a PCS igazgatója, Mahanec Henrietta, a Huszti Városi Tanács végrehajtó bizottságának ügyvezetője. A megnyitó zárásaként Szulincsák Sándor római katolikus plébános közös imára hívta a jelenlévőket, majd Isten áldását kérte az életükre. Ezután színpadra léptek a Huszti Magyar Tannyelvű Általános Iskola növendékei, a viski Szivárvány táncegyüttes, az Aprócska citera zenekar, a Furulyás rigók és a Viski Fricskák zenekar, az Elit tánccsoport, a szerednyei Rumenok vokálegyüttes és Haklirka táncegyüttes, a derceni Gyöngyösbokréta Népi Együttes, a Gecsei Kultúrház hagyományőrző csoportjai, a Tiszacsomai Bokréta hagyományőrző csoport, a Husztyáni, a Sodró és a Rusznaki zenekarok. A szervezők a programmal párhuzamosan ingyenes kézműves-foglalkozásokkal várták az érdeklődőket.

2021. október 10. Harmincegy résztvevő indult idén a Csillagföldön jártam című VIII. Szalai Borbála szavalóversenyen. Az eseményt ez alkalommal a benei kultúrházban rendezték meg. Varga Éva, a Beregszászi Központi Könyvtár igazgatója főszervezőként köszöntötte a résztvevőket. Köszöntőbeszédet mondott Szilágyi Mátyás Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, Rágyik Okszána, a Beregszászi Kistérség Oktatási Osztályának helyettes vezetője. A zsűri döntése alapján a nyertesek és a résztvevők értékes könyvcsomagot és tanszereket vihettek haza.

2021. október 11. Az elismert kárpátaljai származású grafikus-keramikus Holló Katalin grafikáiból nyílt kiállítás Magyarország Beregszászi Konzulátusának Munkácsy Mihály Galériájában. Köszöntőbeszédet mondott Beke Mihály András első beosztott konzul. Szilágyi Mátyás főkonzul bemutatta a művész életútját és munkásságának meghatározó elemeit. Kulin Ágnes, a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának (RIT) elnöke, Harry Csuvalov, a grafikus egykori rajztanára elismerően beszélt Holló Katalin művészetéről. Végezetül a művész is megosztotta gondolatait a jelenlévők előtt.

2021. október 11. Jánosiban, a Helikon Hotelben tartotta hagyományos szüreti bálját a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE). Az impozáns környezetben a Bózsár zenekar garantálta a minőségi szórakozást.

2021. október 13. A Nagyberegi Tájház programsorozata keretében szüreti táncmulatság, bodnárbemutató és szőlőtaposás várta az iskolásokat. Pallagi Marianna, a Pro Cultura Subcarpathica igazgatója köszöntötte a jelenlévőket. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Békésyné dr. Lukács Angéla, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzul asszonya. Ezúttal a fancsikai iskolások vettek részt a foglakozásokon. A rendezvényt táncház zárta. A Kokas Banda vezetésével szüreti dalokat, rigmusokat, na és persze tánclépéseket tanultak az iskolások.

2021. október 14. A budapesti Várkert Bazárban, a Margó Irodalmi Fesztiválon adták át a legkiemelkedőbb pályakezdők bemutatására és támogatására létrehozott Margó-díjat. A kárpátaljai – técsői – születésű, ma Budapesten élő Gazda Albert Leningrád című kötete az első három között végzett. Gazda Albertnek nem ez az első könyve, hiszen készített már interjúkötetet borászokkal (Boremberek, 2002), írt a jégkorongról (Az élet értelme – Magyar Jégkorongkönyv, 2016) és a Katonakönyv című, öt országot átfogó vállalkozás keretében (2019) már a szociográfiával elegyített irodalommal is kacérkodott. A Leningrád című könyv, ami nem klasszikus regény, de nem is novelláskötet, hanem a megadott sorrendben olvasandó történetek láncolata, 2021 tavaszán jelent meg a CSER Kiadó gondozásában, P. Szathmáry István illusztrációival. A 70-80-as években játszódik Técsőn, a szovjet világban, benne a kárpátaljai magyarokkal.

2021. október 15. Kihirdették a „Népi Örökségünk Kiváló Mestere és Tanítványa” pályázat eredményeit, amelynek kárpátaljai résztvevői is voltak. Az egész Kárpát-medencét felölelő megmérettetésre vállalkozott Kokas Erzsébet, Bonis Bona-díjas tehetséggondozó, tanítványaival, Gyurkó Abigéllel és Páva Laurával, népi ének kategóriában. Produkciójuk címe: Jártam erdő alján! Nagydobrony gyöngyszemei Dincsér Oszkár gyűjtéséből. A közel kétszáz kiemelkedő mester és tanítvány alkotás közül őket tartotta a szakmai zsűri kategóriájukban a legjobbnak, s a „Népi Örökségünk Kiváló Mestere és Tanítványa” címet adományozta nekik.

2021. október 15–16. A Kárpátaljai Szövetség A nyelv, mint eszköz – I. Kárpátaljai Magyar Médiaképzés és Mentorprogram elnevezéssel az Ungvári Magyar Házban képzést indított a média területén tevékenykedő vagy az iránt érdeklődő kárpátaljai magyar fiatalok számára. A program kurátora Seremet Sándor, a Kárpátaljai Szövetség főtitkára. A 30 órás előadássorozat által a résztvevők interaktív bemutatók keretében mélyedhettek el a protokoll, a beszédtechnika, az önismeret és a portréfotózás rejtelmeiben.

2021. október 16. A beregszászi városi művelődési ház nagytermében rendezték meg a Nagyberegi Református Líceum szalagavató ünnepségét. A huszonhat végzős diákot Tóth László, a líceum lelkész-igazgatója köszöntötte. Beszédet mondott Békésyné dr. Lukács Angéla, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja. Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka, a Diakóniai Központ vezetője személyesen nem tudott részt venni a rendezvényen, a végzősökhöz intézett bátorító szavait Gálfi Dezső szervezőtanár, a 11. A osztály osztályfőnöke olvasta fel. Kovács András az intézmény oktatási igazgatójaként, valamint az egyik végzős osztály, a 11. B osztályfőnökeként szólt a jelenlévőkhöz. A szalag üzenetére fókuszálva elmondta, hogy az utóbbi években szinte minden iskola felvette a legfontosabb rendezvényei sorába a szalagavatást. A jelenlévők meghatottan nézték a szalagok feltűzését, ami után a tizedikesek köszöntője következett. Végül a végzősök mutatták be műsorukat.

2021. október 16. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete évente több alkalommal is szervez honismereti kirándulást tagcsaládjai számára Kárpátalja történelmének, kultúrájának és természeti szépségeinek megismerése céljából. A legutóbbi kiránduláson a két egykori máramarosi koronavárost, Husztot és Visket ismerhették meg a családok.

2021. október 16. A Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja harmadik alkalommal szervezett szakmai seregszemlét a kárpátaljai néptáncegyüttesek számára a péterfalvai művelődési házban. Az eseményen a hálózat mentorprogramjában részt vevő 17 néptáncegyüttes 31 csoportja mutatkozott meg. Köszöntő beszédet mondott Pál Katalin, a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja vezetője, Hercz Vilmos, a mentortalálkozó szakmai tanácsadója, Antal Roland, a kárpátaljai mentorhálózat szakmai mentora. A program során az együttesek bemutatták munkájukat, amit kárpátaljai népi zenekarok élőzenei kísérete tett igazán színessé. Idén Pál Lajos, Magyarország Érdemes Művésze, Európa és Életfa díjas népzenész, Babinecz Sándor, a Hagyományok Háza néptánc szakelőadója, valamint Hercz Vilmos és Veres Tamásné Hercz Beáta, a Debreceni Népi Együttes vezetői, a népművészet ifjú mesterei értékelték a produkciókat.

2021. október 16. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Ungvári Középszintű Szervezetének meghívására két év után ismét Kárpátaljára látogatott a Radnóti-díjjal kitüntetett Tóth Péter Lóránt versmondó, kunszentmiklósi tanár. A versvándor Szalókán, majd Csapon a KMKSZ Ungvári Járási Rendezvénytermében mesélte el személyes tapasztalatait egy közel 850 kilométeres gyalogútról a Radnóti nyomában című előadói est keretében. Radnóti Miklós születésének 110., halálának 75. évfordulója alkalmából Tóth Péter Lóránt 2019. augusztus 31. – szeptember 24. között gyalogosan végigjárta az „erőltetett menet” útját a szerbiai Bortól a magyarországi Abdáig, emléket állítva Radnóti Miklósnak és 3200 bori munkaszolgálatos társának. A zarándokutat Lukács Attila és Szalai Adrián operatőrök dokumentálták, melyből a Pannon RTV 13 részes dokumentumfilmet készített Herczeg Zsolt rendezésében. A jelenlévők egy 60 perces verziót tekintettek meg Szalókán és Csapon egyaránt.

2021. október 17. Tarpai Zsófia arany minősítést kapott és 2. helyezett lett a VI. Nemzeti VERSenyen. A Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete 2021-ben hatodik alkalommal hirdette meg a határokon átívelő, felmenő rendszerű versmondó és versklip versenyét, a Nemzeti VERSenyt. A VERSeny célja egyrészt a hagyományos vers- és prózamondó találkozó mellett a klasszikus és kortárs költészet újszerű tolmácsolása, a költészet és a versmondás népszerűsítése, a magyar nyelv tisztaságának és sokszínűségének felvonultatása a költészet által, és a kulturális identitás erősítése – áll a versenyfelhívásban. A három fordulóból álló megmérettetés során a versenyzők teljesítményét szakértőkből álló zsűri értékelte.

Tarpai Zsófia Pilinszky János Terek című költeményéhez készített versfilmet. Az operatőri munkát Szűcs Ádám végezte. A döntőben Dékány Dávid Az asztronauta című versét szavalta el.

2021. október 17. Boksay József, a kárpátaljai festőiskola kiemelkedő egyénisége születésének 130. évfordulója alkalmából több mint 100 alkotását bemutató kiállítás nyílt Ungváron, a nevét viselő megyei szépművészeti múzeumban. A tárlatot Erfán Ferenc, a múzeum igazgatója (Boksay unokája, maga is kiváló képzőművész) nyitotta meg, aki elmondta: a képtár egyik termében folyamatosan megtekinthető a festő több alkotása, viszont műveinek ilyen átfogó bemutatására régen volt példa.

2021. október 17. Egy szolidáris egyházért: közösség, részvétel és küldetés címmel hirdetett szinódust Ferenc pápa 2021. október 10-én, amelyhez – mint a világ összes egyházmegyéje – a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye is csatlakozott. A szinódus ünnepi megnyitóját a Munkácsi Szent Márton Székesegyházban tartották, jelen voltak az Egyházmegyei Pasztorális Tanács tagjai, akik ünnepélyes ígéretet tettek, miszerint vállalják azt a feladatot, hogy segítik a közösséget az evangelizációban. A pasztorális tanács 2018. elején alakult abból a célból, hogy tagjai kapcsolatot tartsanak, együttműködjenek a püspökséggel és segítsék a plébános munkáját. A szentmise után Majnek Antal püspök atya átadta a tanács tagjainak megújított kinevezését, ami által megerősítette és bátorította őket önzetlen szolgálatukban.

2021. október 18. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen három hétre – november 8-ig – távoktatást vezetnek be. Ukrajnában felfüggesztik azoknak a pedagógusoknak a munkaviszonyát, akik nem veszik fel a koronavírus elleni védőoltást, így fizetést sem kapnak. Karantén-besorolás: már csak Kirovohrád megye és Kárpátalja maradt sárga zónában.

2021. október 19. Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium októberben is megtartotta az immár hagyományosnak nevezhető Ortutay-esték programját. A mostani alkalommal Horkay Sámuel, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) Idegenvezetői Szakbizottságának elnöke tartott előadást.

2021. október 19. Egy gyanúsan viselkedő 25 éves férfit tartóztattak le a rendőrök a Beregszászi Római Katolikus Templom közelében az esti órákban. A mukachevo.net hírportál meg nem nevezett rendőrségi forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy a férfi provokációra készülhetett a kárpátaljai magyarok ellen. Ruházatának és csomagjának átvizsgálása során a táskájában festékszóró sprayt és vörös festéket tartalmazó műanyag flakont találtak az egyenruhások. A hatóságok feltételezése szerint az elfogott férfi a magyarok által látogatott templom falára provokatív feliratot akart fújni. Ezt arra alapozzák a rendőrök, hogy a férfi egy másik ukrajnai megyéből érkezett. Az illetőt előállították a beregszászi rendőrőrsre, az esetről jegyzőkönyv készült.

2021. október 20. Az őszi félév második programját szervezték meg a Nagyberegi Tájházban. A Gecséből és a Nagyberegi Református Líceumból érkező iskolások a nemez megmunkálásában és a fa díszítésében próbálhatták ki magukat Furman Éva kézműves segítségével.

2021. október 20. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) 12 millió forint értékű eszköztámogatásban részesítette a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Tehetségpontjait. A magyar kormánytámogatásnak köszönhetően nyomtatókkal, fénymásolókkal, laptopokkal, scannerekkel, projektorokkal és egyéb technikai eszközökkel bővültek a tehetséges gyermekeket felkaroló pontok. Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója közlése szerint az eddigi 8 tehetségpont 2021-ben 15-re bővült, így már egyre sikeresebb az alapítvány által indított tehetséggondozó program. Beszédet mondott Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke.

2021. október 21. Kárpátalján vendégszerepelt a pécsi Escargo Hajója Színházi és Nevelési Szövetkezet társulat. A csapat összesen három előadást mutatott be: egyet Munkácson a Munkácsy Mihály Magyar Ház, kettőt pedig a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház szervezésében Beregszászon. Beregszászon a Szilveszter című tantermi előadást – Háy János novellájának adaptációját – láthatták Szabó Zsolt és Szabó Márk József színészek játékában. Tapodi Gabriella művészeti vezető közlése szerint délelőtt Munkácson, délután pedig a beregszászi színházban bemutatott Mákkirályfi nyíltan és élesen ábrázolja a függőséget – annak felismerését, s hogy az honnan ered –, mely hatalmas problémát jelent sok fiatal és felnőtt életében. A nap végén a vendégtársulat és a beregszászi színház jövőbeni együttműködésről is megállapodott a színházi nevelés terén.

2021. október 21. A Beregszászért Alapítvány a száz évvel ezelőtt született Garanyi József festőművész tiszteletére állított emléktáblát a Bátyúi Művészeti Iskola falán. Köszöntő beszédet mondott Szabó István, a Bátyúi Művészeti Iskola igazgatója, Hájas István helyi festőművész, Békésyné dr. Lukács Angéla, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Séra Viktória, a Bátyúi Kistérség oktatási, művelődési, ifjúsági és sportügyi osztályának vezetője, Bimba Csilla, a KMKSZ bátyúi alapszervezetének elnöke, valamint Kovács László kiállításszervező. Az utóbbi kiemelte: Garanyi József nemcsak a kárpátaljai, de a magyar művészetben is kiemelkedőt alkotott. Levélben köszöntötte a megjelenteket Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány kuratóriumának elnöke, aki többek között ismertette a Gussenberger József néven született festő életét és munkásságát. Az ünnepség végén Kacsó Géza bátyúi lelkész kért áldást a jelenlévőkre.

2021. október 21–23. A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) társrendezésében megszervezte a XIV. Együtt Írótábor – Kárpátaljai Magyar Irodalmi Napokat. Első állomása Gát volt, ahol Kovács Vilmos költő, magyar polgárjogi harcos a helyi művelődési ház falán lévő emléktábláját koszorúzta meg Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja Dupka György író, történész, az Együtt irodalmi karaván vezetője társaságában.

2021. október 21. A Beregszászért Alapítvány emléktáblát avatott Petróci Iván ruszin költő, műfordító tiszteletére a beregszászi Európa–Magyar Ház udvarán. A megemlékezésen dr. Zubánics László történész, az KMMI elnöke köszöntötte a megjelenteket és méltatta Petróci Iván irodalmi munkásságát. A történész kiemelte: Petróci „nagybetűs kárpátaljai ember”, aki kiemelkedő személyisége volt az ukrán és a ruszin irodalmi közösségnek, de fontos szerepet játszott a klasszikus magyar irodalmi művek ukránra fordításában is. Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja elmondta, hogy Petróci Iván joggal érdemel emléktáblát Beregszászban, mert irodalmi tevékenységével sokat tett a két nép kulturális közösségének erősítéséért. Margarita Lukecsa, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ruszin Társaság képviselője beszéde végén megosztotta a hallgatósággal Petróci egyik ruszin nyelvű versét. Dupka György, az Együtt irodalmi karaván vezetője felidézte a Petrócival közös emlékeit és a költő életpályáját. Petróci kezdetben ukrán nyelvű műveket írt, ám miután visszatért ruszin gyökereihez és a ruszin kultúra felemelkedéséért tevékenykedett, irodalmi munkásságát állami szinten próbálták ellehetetleníteni. Bár munkássága miatt az Ukrán Írószövetségből kizárták, ő hű maradt elveihez és a ruszin néphez. Levélben köszöntötte a megjelenteket Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány kuratóriumának elnöke, amelyet Pirigyi Gergely tolmácsolt. Dalmay Árpád szerint Petróci olyan alakja a kárpátaljai irodalomnak és közéletnek, aki kiérdemelte ezt a megtiszteltetést, műfordításai révén olyan magyar klasszikusok művei juthattak el az ukrán irodalomkedvelők kezébe, mint Petőfi Sándor, Ady Endre, Juhász Gyula, Gárdonyi Géza, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád. Dalmay Árpád felidézte a költővel kötött barátságának emlékeit. A köszöntők után leleplezték az emléktáblát, melynek elkészítéséhez a Beregszászáért Alapítvány mellett a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat is hozzájárult.

2021. október 21. A Kárpátaljai Magyar Irodalmi Napok keretén belülíró-olvasó találkozóra került sor a Beregszászi Központi Könyvtárban. Köszöntő beszédet mondott Varga Éva, a könyvtár igazgatója. Dupka György író, történész, az irodalmi karaván szervezője beszédében többek között a vajdasági Bányai Jánost idézte, aki szerint az irodalom nem létezik irodalmi élet nélkül. „Önmagában nem létezik sem az irodalom, sem a képzőművészet, ha nincs mögötte pezsgő élet” – jelentette ki. Megemlékezett Petróci Ivánról is, akinek a tiszteletére emléktáblát avattak az Európa–Magyar Ház udvarán. Majd bemutatta a Kárpátaljai Magyar Könyvek 296. darabját, „A felnégyelt Haza…” 100 év versei Trianontól napjainkig, 1920–2020 Kárpátaljai költők antológiája c. kötetet, valamint az Együtt irodalmi-művészeti-humán tudományi-kulturális folyóiratot, amelyről a tábor is a nevét kapta. A rendezvényen Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja írói arcát is megmutatta. A beregszászi közönség előtt debütált a „Nincsen számodra hely” című esszéválogatása, ami a Magyar Napló gondozásában jelent meg 2020-ban. Marcsák Gergely költő, szerkesztő, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) elnöke bemutatta a Súlyos hagyomány című kötetét. Versei közül a Gloria victis-szel emlékezett meg az 1956-os forradalomról. Nagy Tamás költő, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanársegédje azokat a költeményeit olvasta fel, amelyeket a Litera irodalmi portál a legjobb 25 év alatti szerzők versei közé is beválogatott. Szemere Judit, a Kárpátaljai Hírmondó főszerkesztője bemutatta a folyóiratot, amelyben kárpátaljai hírek, események, tanulmányok és művészeti alkotások kapnak helyet. Sz. Kárpáthy Kata író a Részvét című írásából olvasott fel egy részletet, Shrek Tímea író pedig – a málenykij robot közelgő emléknapjának tiszteletére – Hidegfüst című versével zárta az írók és költők bemutatkozását.

2021. október 22. A Beregszászi Járási Tanács rendkívüli ülést hívott össze a Sóház átadásával kapcsolatban a Tiszaújlaki kistérség részére – tudatta a TV21 Ungvár. Az ülésen a jelenlévő 29 képviselő egyöntetűen megszavazta az átadást. A közelmúltban Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke kerekasztal-megbeszélést tartott a történelmi jelentőségű épületegyüttes átadásával kapcsolatban. Az értekezleten a kistérségi képviselőkkel és a polgármesterrel közösen megfogalmaztak egy memorandumot, amely garantálja, hogy a Sóházat a későbbiekben történelmi vagy kulturális objektummá alakítják.

2021. október 22. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárai és diákjai megemlékeztek az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 65. évfordulójáról. A rendezvényen dr. Váradi Natália történész, a főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docense tartott előadást.

2021. október 22. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség arra szólítja fel az érintetteket, hogy rendezzék termőföldjeik tulajdonjogát. Berki Marianna jogász kiemelte: ha nem rendelkezik a földterület kataszteri számmal, akkor nincs benne az online adatbázisban, így az online térképen is szabadon igényelhetőként van feltüntetve. Az ilyen földterületek tulajdonjoga január 1-e után kétségessé válik – hangsúlyozta a jogász, majd hozzátette: a kárpátaljai magyarság jelentős része falvakban él és mezőgazdasággal foglalkozik, így fontos odafigyelni a termőföldekkel kapcsolatos jogi kérdésekre.

2021. október 22. Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és Beregszászi Konzulátusa a Kárpátaljai Megyei Zenés-Drámai Színházban közösen szervezett ünnepi rendezvényen emlékezett meg az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 65. évfordulójáról. A két himnuszt követően Bacskai József ungvári főkonzul mondott ünnepi köszöntőt. Beszédet mondott Anatolij Poloszkov, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnöke, Vaszil Ivancso, a Kárpátaljai Megyei Tanács ügyvezető elnöke. Az ünnepi beszédek után a meghívott vendégek a háromszoros világbajnok, Príma- és Mencs Kálmán-díjas, Megyei Értéktáras 4 for Dance táncegyüttes a Hun a ritmus című előadását tekintették meg.

2021. október 22. Az Együtt irodalmi karaván tagjai rendhagyó irodalomórákat tartottak Tiszabökény és Tiszapéterfalva iskoláiban. A XIV. Együtt Írótábor keretén belül a Péterfalvi Kölcsey Ferenc Alap- és Középfokú Oktatási Intézménybe, a Tiszabökényi Gimnáziumba és a Péterfalvai Református Líceumba látogattak el a kárpátaljai írók és költők. Újfalusi Irénke, a Péterfalvi Kölcsey Ferenc Alap- és Középfokú Oktatási Intézmény igazgatónője és Varga Jolán nevelőtanár-helyettes köszöntötték az írótábor tagjait. Az iskola két végzős növendéke a tiszabökényi születésű Dupka György a Tiszaháti képeslapok című verset adták elő, abból az alkalomból, hogy 1969-ben a tiszapéterfalvai tanintézményben érettségizett. Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja is megemlékezett az 1956-os forradalomról. Az eseményen megkoszorúzták az 1999-ben elhunyt Kiss Ferenc irodalomtörténész emléktábláját.

A Tiszabökényi Gimnáziumban Borgátó Szilvia köszöntötte a vendégeket, akik az 5–9. osztályos diákok előtt mutatkozhattak be.

A Péterfalvai Református Líceumban Tóth-Molnár Emőke magyar szakos tanár köszöntötte az írótábor résztvevőit. Dupka György, az Intermix Kiadó nevében  bemutatta A felnégyelt Haza…” 100 év versei Trianontól napjainkig, 1920–2020 Kárpátaljai költők antológiája kötetet, valamint az Együtt irodalmi-művészeti-humán tudományi-kulturális folyóiratot. Marcsák Gergely költő, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) elnöke, Shrek Tímea író, a KVIT alelnöke és Sz. Kárpáthy Kata író mutatkoztak be és olvastak fel, Szemere Judit szerkesztő pedig a Kárpátaljai Hírmondó folyóiratot prezentálta. Az iskolák számára Dupka György kárpátaljai szerzők műveit és folyóiratokat adott át.

Délután folyamán a tábor tagjai a Péterfalvi Képtárban tettek látogatást.

Este a tiszabökényi művelődési házban a Tisza Csillag kórus tagjainak részvételével író-olvasó találkozóra került sor. Az esemény házigazdája Kovály Csilla, a művelődési ház igazgatója volt.

2021. október 23. Az XIV. Együtt Írótábor tagjai több jeles eseményt méltattak Visken, a nagy múltú koronavárosban is. Először a Fodó Sándor Közösségi Házba látogattak. Takács Zsuzsanna pedagógus, a közösség ház vezetője köszöntötte a viski költő, helytörténész, református kántor Czébely Lajost, aki nemsokára ünnepli 70. születésnapját. A köszöntéshez csatlakoztak a viski zenészek is Pál Lajos vezetésével. Czébely Lajos 1951. október 29-én született Visken. Az Ungvári Állami Egyetem bölcsészkarán szerzett magyar nyelv és irodalom szakos oklevelet, ezután Gáton, később odahaza, Visken volt magyartanár. A helyi református templom orgonistája, versírás mellett tanulmányírással is foglalkozott, emellett kiváló tankönyvek szerzője. Az örömünnep mellett az emlékezés is helyet kapott. Az egybegyűltek megemlékeztek a hely névadójáról, Fodó Sándor nyelvészről, politikusról, a KMKSZ alapító elnökéről, aki 16 éve nincs köztünk, illetve az 1956-os forradalomról. Dupka György, a MÉKK elnöke és a KMMI igazgatója beszédében elmondta, hogy a 65 évvel ezelőtti budapesti eseményekbe aktívan bekapcsolódtak kárpátaljai fiatalok is. Felidézte a nagyszőlősi, mezőkaszonyi, benei, gálocsi, ungvári csoportok tagjait, akik mindent kockáztatva bátran kiálltak a magyarok függetlenségéért. Az 1940-ben született viski Fodó Sándor szintén sokat tett a magyarságért. A nyelvész, tanár, politikus küzdött azért, hogy megalakulhasson a Beregszászi Magyar Autonóm Körzet, ám ezeket a törekvéseket az Ukrán Legfelső Tanács elutasította. „Fejet hajtunk emléke előtt, mely egyben szimbóluma annak, hogy a rendszerváltás után sikerült közös erővel az első magyar érdekvédelmi szervezetet létrehozni, amely szószólója lett a kárpátaljai magyarságnak” – mondta Dupka György. Hozzátette: fájó azt látni, hogy amit nehezen kiharcoltunk akkor, folyamatosan elveszni látszik. Az Együtt Írótábor tagjai Takács Zsuzsannával, Czébely Lajossal együtt megkoszorúzták a Fodó-emléktáblát, majd a viski köztemetőben Fodó Sándor sírját.

Az 1956-os forradalom emléknapján az írótábor tagjai Nagyszőlősön is méltatták a 65 évvel ezelőtti budapesti eseményeket. A nagyszőlősi politizáló fiatalok a helyi Perényi Zsigmond középiskola falán elhelyezett emléktábláját Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja, Dupka György az írótábor vezetője, Marcsák Gergely, a KVIT elnöke koszorúzta meg.

A tábor utolsó helyszíne a nemrég nyílt nagyszőlősi Révész Imre Galéria volt, ahol Tóth Márta, a galéria tulajdonosa és Marinics Sándor képzőművész fogadta a vendégeket. A galériában együtt tekintették meg Marinics Sándor október elsején nyílt tárlatát, majd kötetlen beszélgetéssel zárult a program.

2021. október 23. Ukrajna fővárosában is megemlékeztek az 1956-os forradalom kitöréséről, tisztelegtek a magyar szabadság hőseinek nagysága előtt. Kijevben, a hagyományokhoz híven, Magyarország Ukrajnai Nagykövetségének munkatársai és a Magyarok Kijevi Egyesületének tagjai közös megemlékezéseket tartottak. Az ukrán főváros magyarsága Liszt Ferenc emléktáblájánál koszorúzott, majd a Magyar-dombon álló honfoglalási emlékműnél gyűltek össze. Ünnepi beszédet Íjgyártó István, Magyarország ukrajnai nagykövete és Petneházy Gyula, a Magyarok Kijevi Egyesületének elnöke mondott.

2021. október 23. Koszorúzással és rövid megemlékezéssel tisztelegtek az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt Ungváron. Magyarország Ungvári Főkonzulátusa, Beregszászi Konzulátusa, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) közösen emlékezett meg a megyeszékhelyen az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 65. évfordulójáról. Az első helyszín a Majdan Hősei (Herojiv Majdanu) park volt, ahol az 1956-os emlékmű mellett a karanténszabályok betartásával az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola tanulói adtak rövid műsort. Ezt követően a jelenlévők elhelyezték a koszorúkat és a virágokat az emlékmű talapzatánál. A két külképviselet vezetői és munkatársai, a megyei tanács és közigazgatási hivatal vezetői, társadalmi és civil szervezetek, valamint az oktatási intézmények képviselői emlékeztek.

Ezt  követően a forradalmat méltatók átvonultak a Dovzsenko utcába, az ungvári börtönhöz, ahol a 2006-ban felavatott márványtábla előtt folytatódott a rendezvénysorozat. Mint ismeretes, a magyar forradalom leverése után a szovjethatalom közel 800 magyar forradalmárt tartott fogva ebben a börtönben: mindazokat, akik kiálltak a forradalom eszméi mellett, közte a forradalommal szimpatizáló kárpátaljai magyar fiatalokat is.

2021. október 23. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) együttműködve Magyarország Beregszászi Konzulátusával és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezettel megemlékezést szervezett az 1956-os események tiszteletére a beregszászi vasútállomás melletti emlékműnél. Ünnepi beszédet mondott Orosz Ildikó elnök asszony, Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul, Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere, Molnár László kulturális titkár, Váradi Natália történész. Ezt követően elhelyezték a tisztelet koszorúit az emlékműnél. A megemlékezés tovább folytatódott a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban, ahol a Sodró együttes „Idegenben keserűbb a sírás…” című színházi összeállítását tekinthették meg az érdeklődők.

2021. október 24. A 2012-ben alakult Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) kiterjedt jogsegélyszolgálatot működtet a Kárpát-medencében. A budapesti székhelyű intézet küldöttsége kárpátaljai körútja során ellátogatott az Ungvári Magyar Házba, a Kárpáti Igaz Szó szerkesztőségébe. Csóti György, a KJI igazgatója – aki korábban az MDF és a Fidesz országgyűlési képviselője volt, tevékenykedett zágrábi nagykövetként és televíziós szerkesztőként is – megbotránkoztatónak tartja, hogy a jelenlegi ukrán vezetés semmibe veszi a kétoldalú ukrán–magyar megállapodásokat, de a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségei sem tartják vissza jogfosztó intézkedéseiben.

2021. október 24. Pásztor Ferenc egykori vértanú plébánosra emlékeztek a Beregszászi Római Katolikus Egyházközségben, akit 1949 márciusában hurcoltak el Szibériába, ahol 1951-ben életét vesztette. Az egyházközség azóta is őrzi emlékét. Az utóbbi tíz évben két emléktáblát is avattak a tiszteletére, kollégiumot, közösségi házat és alapítványt is neveztek el róla, szobrot állítottak neki, valamint megalapították a Pásztor Ferenc-díjat, amelyet olyan személynek ítélnek, aki áldozatos munkát, szolgálatot vállalt az egyházközségért. Idén a hívek a vértanúra emlékező szentmise után kimentek a Pásztor Ferenc Házhoz, ahol megkoszorúzták Ferenc atya emléktábláját. Majd kihirdették a Pásztor Ferenc-díjas nevét, az idén Bárdos István, a beregszászi katolikus hallgatói fiú- és lánykollégiumok hitoktatója részesülhetett a kitüntetésben.

2021. október 26. Fedák Sári-díjakat adtak át a beregszászi színházban. Az esemény Fedák Sári köztéri szobránál kezdődött, ahol a meghívott vendégek elhelyezték koszorúikat. A színház nagytermében beszédet mondott Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, valamint Sin József, a Kárpátaljai Kulturális Szövetség Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, Sin Edina, a színház jótékonysági alapítványának igazgatója. A Fedák Sári-díjat a beregszászi színház jótékonysági alapítványa hívta életre. A díj odaítéléséről egy négytagú bizottság – Szűcs Nelli művésznő, Sin Edina, a színház jótékonysági alapítványának igazgatója, Sütő Mária és Szabó K. István, Jászai Mari-díjas rendező – dönt. A díj egy Fedák Sárit ábrázoló szobor, melyet Kolodko Mihály szobrászművész készített. A díjat átvevő színész egyszeri százezer forintos pénzjutalomban is részesül, illetve meghívást kap egy vendégelőadás bemutatására Kárpátalján. Az első Fedák Sári-díjat Szűcs Nelli adta át Bogdán Zsolt kolozsvári színművésznek, majd bejelentette: a bizottság idén két díjat is odaítélt. A meglepetésdíjat a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésznője, Vass Magdolna kapta. A díjátadó után a közönség megtekinthette Szűcs Nelli és Tarpai Viktória Dobronyi Rózsát Zsazsának, avagy ki a Tisza vizét issza… című előadását. Az előadás zenei hátterét a Zsazsa bandája – Király Miklós, Sárközi Áron, Herédi Zsombor és Laukó Tamás – biztosította.

2021. október 26. Könyvbemutató az MTA 2021. évi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében. A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) és az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetet (UNE UMOTI) szervezésében tudományos programot szervezett, amely keretében dr. Ferkó Okszána, dr. Fenics Volodimir, dr. Sterr Dianna és dr. Zubánics László, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tagjai az elmúlt két esztendő során Északkelet-Magyarországgal (XVI. század közepe – XX. század eleje) kapcsolatos – ezen belül vallással, felekezeti kapcsolatokkal és nemesi családok szerepével foglalkozó – legújabb kutatási eredményeiket mutatták be. A tudományos munkák magyar nyelven, könyv formában is napvilágot láttak, s most ezek bemutatójára került sor. Az esemény helyszínéül az UNE UMOTI Bercsényi Miklós Könyvtára és különböző online platformok szolgáltak, ahol élő közvetítés keretén belül csatlakozni lehetett a tudományos könyvbemutatóhoz. A rendezvényt dr. Spenik Sándor, az UMOTI igazgatója, a KMAT alelnöke nyitotta meg. Köszöntő beszédében múltunk megismerésének fontosságára hívta fel a jelenlévők figyelmét. Mint megjegyezte: múltunk az értékünk is egyben, amelyből vallási, nemzeti identitásunk is eredeztethető. A program keretében a Vallási-etnikai konverziók Északkelet-Magyarország határvidékének multikulturális közegében (XVI. század közepe – XX. század eleje) című kollektív monográfia, Fenics Volodimir A Hrusevói és a Munkácsi Kolostori Központok. A Magyar Királyság északi részén élő ruszinok és az oláhok hitélete a reformáció kezdetéig, Az ungvári görögkatolikus unió hagyatéka: mítoszok, sztereotípiák és a valóság és A Habsburg egyház: a munkácsi görög katolikus egyházmegye az osztrák uralom alatt (1771–1918) című kötetei kerültek bemutatásra. A munkákat Ferkó Okszána, Fenics Volodimir és Sterr Diana történészek mutatták be. Zubánics László történész: „Múlt tükrében elmerengve...” Északkelet-Magyarország mindennapjai a XVI–XVIII. század fordulóján című monográfiájáról beszélt részletesen.

2021. október 27. Felújítják a Nagylázon található Plotényi-kastélyt – tudatta hivatalos oldalán a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal. Plotényi Nándor (1844–1933) hegedű- és zongoraművész itt építtette fel a család kastélyát 1896-ban. A kastély a későbbiekben kórházként, iskolaként, nyári táborként, faluházként működött. A helyszínen Ihor Sinkarjuk helyettes vezető tett látogatást. A felújítási munkálatokra 28 millió hrivnyát különítettek el az állami költségvetésből és egyéb pályázatokból. Ihor Sinkarjuk kihangsúlyozta, hogy az épület fontos turisztikai célpont lehet az ide látogató turisták számára.

2021. október 27. A Kárpátaljai Megyei Tanács soron következő ülése délelőtt kezdődött volna el, azonban a képviselők az ülés kezdete előtt rendeletet kaptak annak elhalasztásáról. A döntést Olekszij Petrov, a megyei tanács elnöke hozta meg. A képviselők körében felháborodást váltott ki a rendelet, így megtagadták Olekszij Petrov döntését, és ideiglenes levezetőt választottak Volodimir Csubirko személyében, akit 34 képviselő támogatott szavazatával. Az ülés ezután a tervek szerint folytatódott, a napirendi pontok megvitatásával.

2021. október 27. Szilágyi Mátyás főkonzul búcsúfogadást adott Jánosiban, a Helikon Hotelben. Négy éven át irányította Magyarország Beregszászi Konzulátusának munkáját. A fogadáson köszönt el a kárpátaljai közélet fontos szereplőitől, történelmi egyházaink vezetőitől és a két külképviselet munkatársaitól. A főkonzul végezetül bejelentette, hogy az eddigi hagyományokhoz híven, távozása alkalmából is szeretné egy igazi képzőművészeti élménnyel megörvendeztetni a megjelenteket. Majd a kárpátaljai képzőművészetet és a kiállító festőművészek munkásságát értékelő beszéde után megnyitotta Erfán Ferenc, Kopriva Attila és Gogola Zoltán festőművészek válogatott munkáiból összeállított kiállítást. Magyarország Beregszászi Konzulátusa a továbbiakban ideiglenesen Bacskai József ungvári főkonzul irányítása alatt folytatja munkáját.

2021. október 28. Megrendezték Budapesten Pákozdi Judit Kárpátaljai kóstoló című könyvének bemutatóján a Kárpátaljai Szövetség szervezésében. A házigazdák nevében Seremet Sándor főtitkár köszöntötte és mutatta be a könyv szerzőjét, Pákozdi Judit gasztronómiai újságírót és az eseményen részt vevő Csizmár Saroltát, a Beregszászi Járási Falusi Turizmus Szövetség elnökét. Pákozdi Judit elmondta, hogy a könyv megszületése két jelentős dátumhoz: 1989-hez és 2021-hez fűződik. Először 1989-ben kereste fel vidékünket. Attól kezdve 114 kárpátaljai adatközlőnek köszönhetően gyűjtötte össze a vidékre jellemző ételek receptjeit. Levesek, egytálételek, húsételek, köretek, mártások, főzelékek, saláták, tészták, sütemények, innivalók és télére valók 264 receptjét először 1992-ben az Új Mandátum Könyvkiadó jelentette meg. Második, bővített kiadására a budapesti Babér Kiadó gondozásában 2021-ben került sor kárpátaljai szakértők (Csizmár Sarolta, dr. Karmacsi Zoltán, dr. Kész Margit) közreműködésével, színes fotókkal. A gyűjteményhez Punykó Mária néprajzkutató írt néprajzi bevezetőt. Az ajánló szöveg szerzője dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Főiskola Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke. A könyvbemutató dedikálással, valamint Pákozdi Judit és Csizmár Sarolta által készített kárpátaljai ételkóstolóval ért véget. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével és az eszmecserében részt vett dr. Dupka György író, történész és Kovács Sándor turisztikai szakíró.

2021. október 30. Felújított közösségi házat adtak át a Beregszászi Kistérséghez tartozó Haláboron. A Halábori Fedák Sári Közösségi Ház teljes körű felújítása Magyarország Kormánya és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, a KárpátHáz Civil Szervezet és a helyi közösség közreműködésével valósult meg. A rövid műsor után a község lelkipásztora, Zsukovszky Dénes Elemér megáldotta az épületet, majd az avatószalag átvágása következett, ami után felavatták Fedák Sári emléktábláját, melyen a következő idézet áll: „A János vitéz spórolt pénzéből vettem egy kis kétszázholdas birtokot Bereg megyében… A kis birtok neve Halábor volt és a Tisza partján feküdt. Hederával befuttatott kis kastély ámbitusán varrogatva némelykor igazán azt hittem, hogy boldog vagyok, … boldog, mint ugyan e helyen gyermekkoromban…” Az átadóünnepségen beszédet mondott Bujdosó János, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Kárpátaljai Főosztályának vezetője, többek között felolvasta Potápi Árpád János államtitkár üdvözletét. Felszólalt Szilágyi Mátyás leköszönő beregszászi főkonzul, Péter Csaba, a megyei tanács képviselője, a KárpátHáz Civil Szervezet elnöke, Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere, Tóth Győző, a Beregszászi Kistérség képviselője, a KárpátHáz Civil Szervezet ügyvezetője. A Halábori Fedák Sári Közösségi Ház fog helyet adni a továbbiakban a Tiszavirág néptánccsoportnak és a községi könyvtárnak is. Az ünnepi műsor részeként Ferenci Attila, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze elszavalta Petőfi Sándor Dicsőséges nagyurak című költeményét, majd felléptek a helyi néptáncegyüttes különböző korosztályos csoportjai, illetve a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola növendékei.

2021. október 30. Zrínyi Ilona életét elevenítette fel Majzik Edit Jászai Mari-díjas színésznő a munkácsi Munkácsy Mihály Magyar Házban. A Szenvedély és hűség (Zrínyi Ilona) című produkció Petneházy Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa felajánlására érkezett Kárpátaljára, aki a színdarab elején köszöntötte a jelenlévőket. A monodrámában a tehetséges színésznő hűen elevenítette fel a XVII. században történt eseményeket, Zrínyi Ilona személyes átéléseit, asszonyi és anyai érzelmeit. A darab végén a Szűzanyához, Madonnához szólt, könyörögve családjáért, az országért, s a Boldogasszony anyánk című imádságos ének gondolataival erősítette meg a jelenlévőket. A rendezvényen részt vett Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, valamint Hedry Mária, a darab szerzője is. A színházi élményt kiegészítette egy közönségtalálkozó, ahol a résztvevők eszmecserét tarthattak, megbeszélhették felmerült kérdéseiket.

Október folyamán:

* A Hitel irodalmi, társadalmi és művészeti folyóirat 2021. októberi számában megjelent Dupka György: Homoki Gábor laudációja (https://www.hitelfolyoirat.hu/.../2021/09/13-dupka.pdf)

* A KMMI honlapjára is felkerült, letölthető formátumban Erdélyi Károly Badaló című falutörténeti munkája (https://kmmi.org.ua/.../att.../books/KMMI-fuzetek/badalo.pdf), amely a KMMI-füzetek XXVII kiadványa, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet gondozásában látott napvilágot 2021-ben. Sorozat szerkesztő dr. Zubánics László. Felelős szerkesztő: Szemere Judit. Tipográfia: Dupka Zsolt.

* Jegyzet. Október utolsó hetében arról is gondoskodtam, hogy az OSZK kötelespéldányok osztályára eljuttassam az év folyamán a Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozatban ISBN és ISSN számmal megjelent könyveinket. 1992–2021 között az Intermix Kiadó gondozásában kárpátaljai szerzőktől (https://kmmi.org.ua/.../2020/Intermix-katalogus-borito.pdf) több mint 300 könyvet adtunk ki, amelyek a kárpátaljai közkönyvtárakon kívül az Országos Széchényi Könyvtárban is fellelhetők. Az NKA által támogatott könyveket húsz magyarországi kiemelt jelentőségű könyvtárnak is postára adtuk. 2009-től a Magyar Elektronikus Könyvtár (https://vmek.oszk.hu/) a KMMI honlapjáról (https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek) átveszi a könyvek, az Együtt című irodalmi-művészeti-humán tudományi-kulturális folyóirat (http://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt; http://epa.oszk.hu/00500/00595), valamint a KMMI-füzetek sorozat (https://kmmi.org.ua/konyvtar/kmmi-fuzetek) elektronikus változatát. Így bárki hozzáférhet szerzőink könyveihez.

Sajnos, a kárpátaljai magyar könyvkiadás fölött sötét fellegek tornyosulnak, az ukrán nyelvtörvény értelmében kárpátaljai szerző könyvét a következő évektől magyarul csak úgy tudjuk kiadni, ha azt ugyanolyan példányszámban ukrán nyelven is megjelentetjük. Ez az intézkedés – ha nem vonják vissza – teljesen ellehetetleníti a kárpátaljai magyar könyvkiadást, amelyet amúgy is a magyarországi közalapítványok „tartanak életben”. DGy.

 

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua)

 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.

Megjelenik: havonta két alkalommal.

Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.

A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

 

Hírek

 • Régi tárgyak: a mosószék

  A napi munka közepette gyakran azt veszem észre, hogy csak ülök a számítógép előtt, és valami hiányzik. Hiányzik a friss levegő! Borongós és szeles az idő ma, de azért jól esik lesétálni és a szabadban lenni. És miért, miért nem, de séta közben eszembe jutott egy gyermekkori élmény. Mégpedig a Borzs...

 • Fejezetek a csepei görögkatolikusok életéből

  A Csepei Görögkatolikus Egyházközségben mindent megtesznek annak érdekében, hogy hitében megerősödve fennmaradjon a helyi közösség. Az elmúlt évszázadok megpróbáltatásai még kitartóbbá és elhivatottabbá tették a gyülekezet tagjait.

 • „Mindig mindenből a legjobbat akarom kihozni…”

  Szerény, céltudatos, mindig a maximalizmusra törekszik. Munkája mellett a legfontosabb a családja. A Kárpáti Igaz Szó Kulcslyuk rovatának mai vendége Szilágyiné Tóth Gabriella, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének alelnöke, a Rezeda Folkműhely tánctanára.

 • Újakli avagy Aklitanya

  Nagyszőlőstől 23 km-re, az ukrán–román határ közelében, Akli, Aklihegy és Nevetlenfalu szomszédságában fekszik Újakli, más néven Aklitanya települése.

 • Újévi öt hrivnyás emlékérmét bocsát ki az NBU

  A kínai horoszkóp szerint 2022 a Tigris éve lesz. Ennek tiszteletére az Ukrán Nemzeti Bank az 5 hrivnyás forgalmi érme emlékváltozatát bocsátja ki december 9-én – tudatta az UNIAN hírügynökség.

 • Színfalak mögött: Vass Magdolna színésznő

  Vass Magdolna, a beregszászi színház színésznője 1977-ben született Mezőváriban. Kislányként saját maga és mások szórakoztatására énekelt, s úgy gondolta, egyszer híres énekesnő lesz belőle. Később óvónő szeretett volna lenni, de az élet mást szánt neki: Beregszász színpadán talált rá második otthon...

Copyright © 2021 KMMI