Kárpáti Magyar Krónika – XXIII. (XX.) évfolyam, 21. (275.) szám. 2019. október 30.

Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2019

EZ LESZ 2019 NOVEMBERE FOLYAMÁN

Fontosabb események, rendezvények

2019. november 4. A Virsky – Ukrán Állami Népi Együttes fellépése Ungváron. Kezdete: 18.00. Helyszín: Kárpátaljai Megyei Ukrán Zenei-Drámai Színház (Ungvár, Lev Tolsztoj u. 2.).

2019. november 4. A magyar–osztrák határbontás, a Pán-Európai piknik 30 éves évfordulója. Tudományos konferencia. Szervező: Magyarország Főkonzulátusa, Ungvár.

2019. november 6. Időfonal – színpadi produkció. Kezdete: 17.00. Helyszín: Téglás. Szervező: a KMKSZ Ungvári Járási Szervezete, Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház.

2019. november 6. Rákóczinak dicső kora – a Magyar Melódiák kamaraegyüttes koncertje. Kezdete: 17.30. Helyszín: Kárpátaljai Megyei Filharmónia (Ungvár, Színház tér 10.). Szervező: Kárpátaljai Megyei Filharmónia.

2019. november 6. KMDFKSZ Gólyabál 2019. Kezdete: 20.00. Helyszín: Ungvár, Praha Hotel (Verhovynska utca 38.). Szervező: Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ).

2019. november 8–10. Márton-napi újborfesztivál és libator Beregszászon. Kezdete: 8.00. Helyszín: Beregszász, Hősök tere. Szervező: Beregszászi Szent Vencel Borrend.

2019. november 8. XVI. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája. Kezdete: 9.00. Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Apáczai Csere János Könyvtár központi olvasóterme (Beregszász, Kossuth tér 6.). Szervező: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány.

2019. november 8. Este hívlak – filmvetítés Beregszászon. Kezdete: 9.45. Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász, Kossuth tér 6.). Szervező: Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház.

2019. november 9. Csehov-komédiák. Kezdete: 15.00. Helyszín: Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház (Beregszász, Munkácsi út 1.). Szervező: Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház.

2019. november 9. 30 éves az eszenyi Ritmus néptáncegyüttes. Kezdete: 16.30. Helyszín: Európa Hotel Étterem (Tiszasalamon). Szervező: Eszenyi Micz Bán Hagyományőrző Társaság.

2019. november 9. Harminc éves az eszenyi Ritmus néptáncegyüttes. Kezdete: 17.00. Helyszín: Eszeny, kultúrház.

2019. november 11. 25 éves a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Ünnepi konferencia. Kezdete: 10.00. Helyszín: Helikon Hotel (Jánosi).

2019. november 15. A Bez obmezseny együttes koncertje. Kezdete: 19.00. Helyszín: Kárpátaljai Megyei Ukrán Zenei-Drámai Színház (Ungvár, Lev Tolsztoj u. 2.).

2019. november 15–16. Emlékkonferencia a Rákóczi-főiskola kertészmérnöki képzésének jubileumi évfordulójára. Kezdete: 10.00. Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Szervező: II. RF KMF.

2019. november 15. GULÁG–GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma – 2019.

75 éve történt a politikai foglyok és kényszermunkások Szovjetunióba hurcolása.

30 éve indult el a „malenykij robotosok” ügyének tabudöntő tanulmányozása, nyilvános konferenciák szervezése (1989–2019). Emlékezetpolitika, kutatás, tényfeltárás Kezdete: 10.00. Helyszín: Helikon Hotel, konferenciaterem (Makkosjánosi, Sevcsenko u. 45.). Szervező: Szolyvai Emlékparkbizottság. Együttműködő partnerek: Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet. Fő támogató: Bethlen Gábor Alapítvány.

Program

Regisztráció: 9.30–10.00

I. 10.00–11.00 – Köszöntések, film-, könyv- és kiállítás-bemutató.

 • Az emlékkonferencia megnyitása: dr. Tóth Mihály, a Szolyvai Emlékparkbizottság elnöke.
 • Megemlékezés: mécsesgyújtás, közös ima a mártírok lelki üdvéért a történelmi egyházak képviselőinek közreműködésével (v. h. Pocsai Vince ref. lelkész és mások).
 • Marcsák Gergely (Kincseshomok), a Debreceni Egyetem abszolvált PhD-hallgatója: Egy konferenciakötet a szerkesztő szemével. GULÁG–GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma, 2018.
 • Filmvetítés: Németh Györgyi (Mecseknádasd): Elhurcolva (26 perc, 49 másodperc).
 • Matl Péter (Munkács) Ötösével című pasztellgrafika-sorozatából összeállított kiállítás megnyitója.

II. 11.00–12.00 Szakmai konferencia. Levezető elnök: dr. Tóth Mihály és Dupka György.

11.00–11.15. Dr. Dupka György történész, PhD (Ungvár), a Szolyvai Emlékparkbizottság titkára: 30 éve indult el a GULÁG-GUPVI tabudöntő kutatás és épült fel emlékezetpolitikánk epicentruma, a Szolyvai Emlékpark (1989–2019).

11.15–11.30. Dr. Molnár D. Erzsébet történész, PhD (Beregszász), a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docense: A Szovjetunióhoz csatolt Kárpátaljáról a Donyec-medencei szénbányákba.

11.40–11.50. Olekszij Korszun (Ungvár) történész, a Rehabilitált Történelem Kárpátaljai Emlékkönyv szerkesztőbizottsága kiadói csoportjának vezetője: Három évtized GULÁG–GUPVI dokumentum-feltárások mérlege.

11.50–12.00. Dr. Márkus Beáta történész, PhD (Pécs), a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tanársegédje, a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körének alelnöke: „Malenkij robot” a Dél-Dunántúlon.

12.00–12.10. Baják László történész (Budapest), a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár főmuzeológusa: „Málenkij robot két évig. Apám története”.

12.10–12.20. Kállay Karolina (Szatmárnémeti) történelemtanár, helytörténész: Helyszíni szemle és történettudósítás az egykori SZU MVD GUPVI és a repatriálással megbízott szovjet szervek 36. sz. máramarosi hadifogoly-gyűjtőtáborában és átvételi állomáson.

12.20–12.30. Marosi István görögkatolikus pap, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium igazgatója, egyháztörténész (Beregszász): „Katakomba szolgálat” – a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 1944–1989 közötti üldözésének kronológiája.

12.30–12.40. Bimba Brigitta (Bátyú), a Debreceni Egyetem PhD-hallgatója: A Munkács környéki sváb nők internálása.

12.40–12.50. Mádi Bianka (Verbőc), az UNE Magyar Kara történelem szakos hallgatója: Internálás az otthon maradtak visszaemlékezésének tükrében.

12.50–13.00. Meskó János (Ungvár) helytörténész, a Sztálini Terror Áldozatai Kárpátaljai Emlékmúzeum megbízott vezetője: A Zakarpatszka Ukrajina Különleges Bírósága: vérbírák, ügyészek és hóhérok közreműködése a kárpátaljai értelmiség lefejezésében.

13.00–13.10. Szabó Kata, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar nyelv és irodalom szakos hallgatója: „Élni kell, élni muszáj” – színre vitt erőszak: közös pontok és eltérések A Sátán fattya regény- és filmváltozatában.

Elfoglaltságuk miatt távol maradt előadók beküldött dolgozatainak ismertetése: Dr. Botlik József történész, PhD (Budapest): Magyarok és németek tömeges népirtása. A Délvidéken 220 koncentrációs, kényszermunka- és haláltábor működött (1944. október – 1948. március).

13.10-13.30. Kérdések, hozzászólások. Zárszó.

2019. november 15. A konferencia résztvevői emlékeznek, koszorúznak a sztálini megtorlás áldozatainak beregszászi emlékművénél. Kezdete: 16.00 óra.

2019. november 16. Koszorúzással egybekötött megemlékezés a Szolyvai Emlékparkban. Kezdete: 11 óra. Helyszín: Szolyvai Emlékpark (Szolyva, Verhovinszka u.). Szervező: Szolyvai Emlékparkbizottság.

A 75 éve Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások novemberi emléknapja programjaiba illeszkedve a kárpátaljai magyar és német nemzetiségű férfi lakosság 1944 őszi „malenykij robotra” történt elhurcolásáról való méltó megemlékezésként a Szolyvai Emlékparkbizottság a történelmi egyházakkal, valamint magyar és német társadalmi szervezetekkel közösen ökumenikus istentisztelettel egybekötött koszorúzást tart a Szolyvai Emlékparkban.

A hagyományoknak megfelelően ezt megelőzően 10.00 órakor megemlékezésre és koszorúzásra kerül sor a honfoglalási harcos felújított szolyvai emlékművénél (Szolyva Paszika község irányából való bejáratánál).

E rendezvény főhajtás az ártatlanul elhurcoltak és meggyilkoltak, valamint a világháborúkban elesettek emléke előtt, amely együvé tartozásunk bizonysága is. A megemlékezés egyben kiállás országunk társadalmi békéjének mielőbbi helyreállítása és a kárpátaljai magyarság összefogása, egysége mellett. Emlékezzünk együtt!

Program

11.00 – Megszólal a Mártírok Kápolnájának lélekharangja. Megnyitó: Tóth Mihály, a Szolyvai Emlékparkbizottság elnöke.

11.10–11.45 – A himnuszok elhangzása után megemlékező beszédet tartanak a mérvadó helyei magyar szervezetek vezetői, a magyar kormány, a parlamenti pártok, az ukrán állami szervek, Kárpátalja regionális és helyi önkormányzatai, valamint magyar és német társadalmi szervezetek képviselői.

A beszédek közben lágerversek hangzanak el a kárpátaljai kórusok előadásában.

11.45–12.00 – Ökumenikus gyászszertartás a római katolikus, a görögkatolikus és a református egyház képviselőinek részvételével. A Romániához tartozó egykori ugocsai Halmi járásból és Szatmár térségéből 75 éve elhurcoltak GULÁG–GUPVI emléktábláinak felavatása, megáldása és megszentelése.

12.00 Koszorúzás.

2019. november 16. Szolyvai emlékmenet a KMKSZ szervezésében. Kezdete: 9.00 óra. Gyülekezés: Rákóczi-kastély (Munkács, Béke tér). Menetirány: Munkács – Podheringi emlékmű – Beregszentmiklós – Paszika – Szolyva. Érkezés: 16.30. Ökumenikus megemlékezés.

2019. november 17. Búcsú a tiszabökényi Árpád-házi Szt. Erzsébet és a Mártírok templomában. Kezdete: 12.00.

2019. november 17. VI. Márton-napi vigadalom. Kezdete: 15.00. Helyszín: Sárosoroszi klub. Szervező: Búbos Kemence Civil szervezet.

2019. november 20. A lelki egészség napja Beregszászon. Kezdete: 8.00. Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász, Kossuth tér 6.). Szervező: II. RF KMF Pedagógia és Pszichológia Tanszék.

2019. november 22. III. KRISZ Jótékonysági Bál. Kezdete: 17.30. Helyszín: Helikon Hotel & Sauna (Makkosjánosi, Sevcsenko u. 45.). Szervező: Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ).

2019. november 23. Szedlák Ferenc matematika emlékverseny. Kezdete: 10.00. Helyszín: Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola. Szervező: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség.

2019. november 24. Jótékonysági Katalin-bál. Kezdete: 18.00. Helyszín: Pásztor Ferenc Közösségi Ház (Beregszász). Szervező: Beregszászi Római Katolikus Egyházközség.

2019. november 27. Ez az a nap! – roadshow. Kezdete: 19.00. Helyszín: Yunist Sportcsarnok (Ungvár, Zanykovecka u. 5.). Szervező: Ez az a nap! KRISZ.

2019. november 30. Betlehemkészítő verseny. Kezdete: 23.00. Helyszín: beregszászi római katolikus plébánia és templom. Szervező: Beregszászi Római Katolikus Egyházközség.

2019. november folyamán: alkotótáborok, író-olvasó találkozók, kiállítások, könyvbemutatók, megemlékezések, koszorúzási ünnepségek, egyéb kulturális rendezvények.

VENDÉGSÉGBEN

2019. november 25. Gupvi, Gulág – Magyarok a szovjet lágerbirodalomban 1944/45 – 2019/20 című nemzetközi, tudományos konferencia. Fővédnök: Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Kezdete: 10.00. Helyszín: Országház, Felsőházi ülésterem (Budapest V., Kossuth tér 1–3.). Szervező: GKNT.

2019. november 25. Megemlékezés az MNM Málenkij Robot Emlékhelyen. Kezdete: 18.00. Helyszín: Ferencváros vasútállomás (Budapest, Fék utca 6.). Szervezők: Magyar Nemzeti Múzeum, Ferencvárosi Önkormányzat, MÁV.

2019. november 25. A Gulág Alapítvány konferenciakötetének bemutatója. Kezdete: 18.00. Helyszín: Hódmezővásárhely, Emlékpont.

2019. november 30. A Magyar Írószövetség tisztújító közgyűlése. Helyszín: Budapest, Fasori Evangélikus Gimnázium.

 

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány pályázati felhívása

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (KFMA) a „Magyar Kultúráért Kárpátalján Alap” éves kamatából pályázatot hirdet a Kárpátalján működő vagy alakuló magyar gyermek- és ifjúsági néptánccsoportok támogatására. A pályázaton intézmény és magánszemély egyaránt részt vehet. Pályázni lehet:

 • működő gyermek- és ifjúsági néptánccsoport támogatására,
 • új gyermek- és ifjúsági néptánccsoport létrehozására.

A pályázat beérkezési határideje: november 15., 24.00 (közép-európai idő szerint).

A kitöltött pályázati űrlapot a következő címre kérjük eljuttatni: iroda@ferences.hu.

A nyertes pályázatok támogatásának átadására 2019. december 7-én kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket az iroda@ferences.hu címre lehet elküldeni.

A pályázat részleteiről a www.ferences.hu címen olvashatnak.

 

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet

VI. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 1. A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet a Tehetséggondozási Program keretében alkotói pályázatot hirdet vers, széppróza, egy vagy több kárpátaljai magyar irodalmi művet illusztráló grafika, valamint az épített örökségről készített fotó kategóriában.

Pályázati feltételek:

– vers kategóriában 2–5 költemény;

– széppróza kategóriában legalább 2–3 szöveg 2500–20 000 karakter terjedelemben;

– grafika esetén A/4-es rajzlapra fekete tussal vagy ceruzával készített 3–6 pályaművet várunk;

– fotó esetén 10–15 felvétel A/4-es méretben. Kárpátaljai magyar történelmi emlékhelyek, relikviák, emléktárgyak, műalkotások, népművészet és a magas kultúra művelőinek (írók, költők, képző- és zeneművészek, színészek) portréi.

Megjegyzés: a pályázatra klasszikus fekete-fehér (monochrom) vagy digitális fekete-fehér, illetve színes papírkép küldhető. A beadott fotók címét, készítésének helyét, idejét és a fotós nevét, elérhetőségeit külön levélben kéretik mellékelni.

Jelentkezési korhatár: 15–28 év.

 1. A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet műfordítói pályázatot hirdet: kortárs ukrán versek és szépprózai művek magyar fordításait várjuk korhatárra való tekintet nélkül.

Pályázati feltételek:

– vers kategóriában 3–6 mű;

– széppróza kategóriában 2–3 alkotás, 2–3 A/4-es oldalnyi terjedelemben.

A kézzel írott szöveget, valamint a kitételeknek nem megfelelő pályamunkákat a zsűri figyelmen kívül hagyja.

A pályaműveket a KMMI alábbi címére várjuk: Európa–Magyar Ház 90202 Beregszász, Széchenyi u. 59B. E-mail cím: kmmintezet@gmail.com.

Beküldési határidő: 2019. december 10.

Kérjük, hogy a borítékon minden esetben tüntessék fel: „VI. tehetséggondozási pályázat 2019”!

A pályázat díjazása kategóriánként: I. hely – 1000 hrivnya; II. hely – 800 hrivnya; III. hely – 600 hrivnya.

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2020. január 22-én, a magyar kultúra napján kerül sor. A felkért zsűri által díjazásra javasolt pályamunkák irodalmi folyóiratokban és kiadványokban jelennek meg, illetve kiállítás keretében bemutatásra kerülnek az Európa–Magyar Házban.

Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI)

 

PROGRAMAJÁNLÓ, KIÁLLÍTÁSOK, ELŐADÁSOK

Állandó kiállítások:

 • A Sztálinizmus Áldozatainak Kárpátaljai Emlékmúzeuma. A múzeumlátogatásokat Meskó János történész koordinálja (janungvari@gmail.com). Ungvár, Pravoszláv part 22.
 • Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum. Ungvár, Zsupanat tér 3. Nyitva tartás: hétfő – vasárnap (kedd szabadnap) 08.00–15.30 óra között. Tel.: (03122) 3-44-42.
 • Uzshorod Galéria. Ungvár, Szvoboda sugárút 7/26. Nyitva tartás: kedd – vasárnap (hétfő szabadnap) 10.00–17.00 óra között. Tel.: (0312) 61-25-49. A galéria időszaki kiállításokat szervez ukrajnai és a szomszédos országok művészeinek alkotásaiból.
 • Kárpátaljai Néprajzi és Népi Építészeti Múzeum. Ungvár, Káptalan u. 33A. Nyitva tartás: hétfő – vasárnap (kedd szabadnap) 8.00–15.30 óra között. Tel.: (03122) 3-73-92.
 • Kárpátaljai Honismereti Múzeum. Ungvár, Káptalan u. 33. Nyitva tartás: hétfő – vasárnap (kedd szabadnap) 08.00–15.30 óra között. Tel.: (03122) 3-44-42.
 • Manajló Tivadar festőművész emlék- és múzeumháza. Ungvár, Drugeth út 74. Nyitva tartás: kedd – szombat 8.00–16.00 óra között. Tel.: (03122) 3-25-95. A festményeken kívül dokumentumok, kéziratok és levelek fénymásolatai is helyet kaptak a kiállításon.
 • Koczka Antal festőművész emlék- és múzeumháza. Ungvár, Vinnyicsna út 20. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.00–16.00 óra között. Tel.: (03122) 3-06-91. A kiállítás tárgyai: festmények, dokumentumok, levelek.
 • Az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karán az alábbi alkotók kiállítása tekinthető meg: 

Molnár Zsolt: Magyarlakta települések címerei és pecsétjei.

 • A Péterfalvai Képtárban megtekinthetőek a Munkácsy Mihály Alkotótábor tagjainak munkái, amelyek a képtár állományát gyarapítják. A tárlaton többek között láthatjuk Asztalos Éva (Ungvár), Bálint Lívia (Nagydobrony), Bartosh József, Bartosh Tatjana (Beregszentmiklós), Bilák Marina (Rahó), Fuchs Andrea (Ungvár), Darabán János (Rahó), Homoki Gábor (Péterfalva), Kalitics Erika (Munkács), Kutasi Xénia (Bene), Klisza János (Ungvár), Klisza Krisztina (Ungvár), Lőrincz István, Lőrincz Katalin (Ungvár), Matl Péter, Matl Szilárd (Munkács), Nigriny Edit (Ungvár), Prófusz Marianna (Beregszász), Réti János (Ungvár), Soltész Péter, Soltész Gabriella (Ungvár) munkáit.
 • Kárpátalja kortárs képzőművészeinek, népművészeinek, fotóművészeinek állandó kiállítása a Péterfalvai Képtárban (Péterfalva, György Endre kastély). Tárlatvezető: Borbély Beáta igazgató. A képtárban közel kétszáz képzőművészeti alkotás látható. A korábbi évtizedek kárpátaljai festészetét Balla Pál, Habda László, Herc Jurij, Harangozó Miklós, Kassai Antal, Kontratovics Ernő, Kosztrub Georgij, Medveczkyné Luták Edit, Medveczky Miklós, Mikita Volodimir, Mitrik Mihajló, Prihogyko Vjacseszlav, Sütő János, Szkakandij Vaszil, Szaller Olekszandr, Zvenigorodszkij Vitalij és más jeles alkotók válogatott alkotásai képviselik. Megtekinthetők Picur Zoltán (Ungvár) és Szajkó Tibor (Beregszász) fotói.
 • A Tiszahát népének életvitelével kapcsolatos tárgyak, valamint az ugocsai népművészek alkotásainak állandó kiállítása a Tiszaháti Tájmúzeumban (Tiszabökény-Farkasfalva, Fogarasy-kúria).
 • Garanyi József és Horváth Anna, valamint más beregvidéki képzőművészek állandó emlékkiállítása a Beregvidéki Múzeumban (Beregszász, Bethlen Gábor u. 1.).
 • A Beregszászi 6. Számú Általános Iskolában állandó kiállítás Horváth Anna hagyatékának egy részéből, amelyet Finta Éva költő adományozott az intézménynek.
 • Bartosh Tatjana, Bartosh József és más kárpátaljai kortárs alkotók kiállítása a beregszentmiklósi várkastélyban.
 • Tiszabökényi Árpád-házi Szent Erzsébet római katolikus templom: Egyházüldözés Kárpátalján 1944–1991 című állandó tárlat dr. Dupka György összeállításában. A Gulág Emlékbizottság támogatásával készült 30 tablón bemutatásra került az üldözöttek szenvedéstörténete öt témakörben: „A Gulágra elhurcolt kárpátaljai római katolikus papok 1945–1956”, „A görögkatolikus egyház felszámolása, a lelkipásztorok meghurcoltatása és rehabilitálása Kárpátalján 1945–1989”, „A kárpátaljai református lelkészek és egyházi élet a szovjet egyházpolitika szorításában”, „Más felekezetekhez tartozó hívek üldözése, a vallásgyakorlás korlátozása a szovjet érában”.

 

Hasznos kulturális, irodalmi, művészeti, tudományos információk

 • Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet: http://kmmi.org.ua
 • Kovács Vilmos Irodalmi Társaság: http://kvit.hu
 • Szolyvai Emlékpark: www.szolyvaipark.com.ua
 • Kárpátaljai Tudományos Adatbank: karpataljaiadatbank.net
 • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola: www.kmf.uz.ua
 • Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete: magyarkar-une.org
 • Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács: http://kmat.uz.ua

 

Hasznos média linkek

http://www.karpatalja.ma

https://www.karpatinfo.net

http://karpataljalap.net

http://kiszo.net/

 

Könyvespolc – 2019

   Megjelent az Együtt című irodalmi folyóirat 2019. évi 1., 2., 3. 4. és 5. száma. (http://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt)

Magyarországon megjelent könyvek:

* „Ruszin voltam, vagyok, leszek…” Népismereti olvasókönyv. Fedinec Csilla – Csernicskó István (szerk.). Charta XXI Egyesület és a Gondolat Kiadó, Budapest, 2019.

* Vári Fábián László: A kakukknővér. 76 ruszin és ukrán népballada. MMA Kiadó Nonprofit Kft., Budapest, 2019.

* Marcsák Gergely: Fekete-Tisza. Versek. Előretolt Helyőrség Íróakadémia (KMTG), Budapest, 2019.

* Shrek Tímea: Halott föld ez. Novellák. Előretolt Helyőrség Íróakadémia, Budapest, 2019.

* A kárpátaljai magyarság a 21. században. Esszék, tanulmányok. Magyar szemhatár. Sorozatszerkesztő: Pusztay János. A kötet összeállító szerkesztője: Zékány Krisztina. Szerzők: Bacsó Róbert, Balogh Csaba, Bence Norbert, Bocskor Szedlakovics Zita, Dunda György, Kovács Péter, Nagy István, Pogány István, Pusztay János, Revalló Nikoletta, Rezes József, Spenik Sándor, Zékány Krisztina, Zubánics László. Nap Kiadó Kft., Budapest, 2018.

Kárpátalján megjelent könyvek:

„Kitárni az ország és a világ előtt az igazságot.” GULÁG–GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján 2018. Nemzetközi emlékkonferencia, Jánosi, 2018. november 16. A kötet szerzői: Tóth Mihály, Matkovits-Kretz Eleonóra, Dupka György, Molnár D. Erzsébet, Balahó Zoltán, Dragan Traian, Kállay Karolina, Nagyné Pintér Jolán, Bimba Brigitta, Marcsák Gergely, Mádi Bianka, Nick Ferenc, Meskó János, Benkő Levente, Papp Annamária, Botlik József, Murádin János Kristóf. Hivatalos fotók: Szemere Judit, Fuchs Andrea. Összeállította: Dupka György. Kárpátaljai Magyar Könyvek 281. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2019. 290. old. ISBN 978-615-7557-14-3.

Örök mementó: Szolyva. A Szolyvai Emlékpark emlékkönyveibe írt bejegyzések gyűjteménye. 2000. 08. 15. – 2018. 04. 12. Összeállította: Dupka György. Kárpátaljai Magyar Könyvek 282. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2019. 316 old. ISBN 978-615-5757-00-6.

Stók Lajos: Vadásztörténetek. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2019.

Czébely Lajos: Jelek egy félszigetről. Tanulmányok, esszék. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2019.

Lengyel János: Feltámadás Beregszászon. Mitracsek úr visszatér. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2019. Tárolt változat: https://mek.oszk.hu/19700/19726/

Nagy Zoltán Mihály: A Sátán fattya. Ötödik kiadás. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2019.

Weinrauch Katalin: A múló évek útján. Elbeszélések, karcolatok. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2019. Tárolt változat:  https://mek.oszk.hu/19700/19732/

Rákóczi Turulmadara. Összeállította Dupka György és Zubánics László. KMMI-füzetek XXIV. Beregszász, 2019.

Szabó Palócz Attila: Varratszedés. Versek. Kárpátaljai Magyar Könyvek 284. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2018. ISBN 978-615-5757-03-4

10 éves a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet. Összeállította Dupka György és Zubánics László. KMMI-füzetek XXIII. Beregszász, 2019. január 22. 169 old.

A tudat szunnyadó határőrei. Válogatás Kovács Vilmos műveiből. Összeállította: Marcsák Gergely. KVIT-füzetek 2. Kálvin nyomda, Beregszász, 2019.

ELŐKÉSZÜLETBEN

Horváth Sándor: Jelentés a mélyből. Válogatott írások. Szerkesztő: Szemere Judit. A kiadvány megjelenését a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet támogatta. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2019.

Dupka György: Magyar GULÁG–GUPVI rabok Eurázsiában. Felfedett nyomok Oroszország, Baskíria, Csecsenföld, Kaukázus, Ázsia régióiban. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2019.

(Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma, www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua)

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.

Megjelenik: havonta két alkalommal.

Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.

A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

Hírek

 • Az interneten is elérhető a hősi halottak kutatható adatbázisa

  Elindult a második világháborúban hősi halált halt, megsebesült és hadifogságba esett magyar katonák internetes adatbázisa, amely bárkinek hozzáférhető, kutatható.

 • Tíz tény Leonardo da Vinci életéről

  Reneszánsz géniusz, aki egyszerre volt művész, tudós, anatómus és hadmérnök, repülő- és vízkiemelő szerkezetet, sőt, még tankot is tervezett, és még azt is meg akarta fejteni, miért kék az ég. 

 • Felhangolva: Munkácsi Református Kisegyüttes

  A dicsőítő dalok egy olyan műfaj, amikor már az első néhány akkordból halljuk, megérezzük, hogy nem csak zenéről van szó, mert mélyebben érintenek meg bármelyik más dallamnál. Aki hallgatja, érzi, hogy azért magasztosak, mert a világ, az ember és maga a zene Teremtőjéről szólnak. Egy dicsőítő fellép...

 • Kárpátalja anno: a szürtei református templom

  Az Ungvártól mindössze 15 kilométerre fekvő Szürte első említése 1281-ből való. A magyar ajkú településen református, római katolikus és görögkatolikus vallású hívek élnek.

 • Január 13.: az ortodox egyház szilvesztere

  Ukrajnában az ortodox egyház képviselői a Julianus-naptár szerint január 13-án ünneplik az újévet. Az ortodox vagy pravoszláv újév szláv elnevezéssel „a régi újév” (Sztarij Novij Rik). Az ünnepet körülöleli a misztika.

 • Budapest lesz 2022-ben a cirkusz fővárosa

  Már másodszor halasztják el a szervezők a Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivált, azonban Magyarországon négy kontinens, kétszáz artistaművésze vetélkedhet majd a 14. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon – újságolták az M5 kulturális csatorna műsorában a világhírű artisták, a Rippel fivérek, ak...

Copyright © 2022 KMMI