Az I. Nautilus Szabadegyetem Jánosiban megtartott összejöveteléről

Írta: MÉKK-KMMI | Forrás: MÉKK-KMMI sajtóközleménye | 2011. július 06.

A Jánosi Helikon Hotelben 2011. június 30.–július 3. között az Újnautilus Egyesület (az Újnautilus irodalmi és kulturális portál /www.ujnautilus.info/ fenntartója), a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, az Együtt folyóirat szerkesztőbizottsága és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (www.kmmi.org.ua) szervezésében került sor a Nyári Szabadegyetem 2011: Magyar tájak – Magyar kortársirodalom – Egységes, egyetemes magyar kultúrával a megmaradásért a Kárpát-medencében elnevezésű fórumra.

Az I. Nautilus Szabadegyetem Jánosiban megtartott összejöveteléről

A nemzetközi konferencia ünnepélyes megnyitására csütörtök délután került sor: a megjelenteket a szervezőbizottság nevében Dupka György, a MÉKK elnöke köszöntötte. A rendezvény részvevőit üdvözölte Zubánics László, a KMMI elnöke és Pomogáts Béla irodalomtörténész, aki a kárpátaljai magyar kultúra fejlesztésében végzett áldozatos munkájáért a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia díszoklevelével tüntette ki Fodor Géza, Szöllőssy Tibor, Bakos Kiss Károly, Csordás László, Seres Kristóf, Lőrincz P. Gabriella kárpátaljai alkotókat. A szabadegyetem munkájában részt vett és üdvözlő beszédet mondott Tóth István, a beregszászi magyar konzulátus főkonzulja, valamint Kerekes Henrietta konzul.

A fórumon a kárpát-medencei írók, költők, irodalmárok, történészek, főiskolai tanárok, kutatók tartottak előadást, illetve mutatkoztak be vagy vettek részt az eszmecserékben:
az Együt című irodalmi lap szerzői és baráti köre képviseletében: Bakos Kiss Károly, Bartha Gusztáv, Csordás László, Dupka György, Felhős Szabolcs, Fejérdi Zille, Fodor Géza, Filep Anita, Hegedűs Csilla, Lengyel János, Lőrincz P. Gabriella, Marcsák Gergely, Pomogáts Béla, Seres Kristóf, Sípos Attila, Szabó László, Szemere Judit, Szöllőssy Tibor, Vári Fábián László, Zubánics László, Zselicki József; az Újnautilus-szerzői, baráti köre képviseletében: Balla Csenge Mikolt, Bánki Éva, Borbáth Péter, Borbély András, Csépke Csilla, Dobás Kata, Kondor Péter, Kránicz Gábor, Orbán Gyöngyike Enikő, Szegi Enikő, Vassányi Miklós, Vincze Ferenc.

A megnyitó utáni első napon Zubánics László elnökletével megtartott plenáris ülésen Pomogáts Béla irodalomtörténész a Magyar tájak – magyar kortársirodalom – egységes, egyetemes magyar kultúrával a megmaradásért a Kárpát-medencében és Borbély András, az Újnautilus irodalmi és kulturális portál alapító-főszerkesztője Mítoszok helyett: techné, internet, irodalom. Az Újnautilus mint akarat és képzet (a Kárpát-medencében, s még azon is túl. Hol is?) témakörben tartottak vitaindító előadást.

Az eszmecserét követően Csordás László Bakos Kiss Károllyal és Lengyel Jánossal, majd Borbáth Péter Bánki Évával és Kondor Péterrel készített élő interjút, illetve folytatott beszélgetést az alkotók pályafutásáról, nemrég kiadott műveikről, jövőbeli terveikről.

Az est folyamán közreműködött Filep Anita és Marcsák Gergely, akik megzenésített verseket adtak elő.

A pénteki napon a nyári szabad egyetem programja szekcióülések keretében folytatódott.

A) Regénytörténetek szekcióban (elnöke: Bánki Éva) Kránicz Gábor Történetek a magyar irodalomból, Dobás Kata Enciklopédikusság vs. hiányretorika Kemény Zsigmond Gyulai Pál című regényében, Marcsák Gergely Identitástudat Kovács Vilmos „Holnap is élünk” c. regényében témakörben tartott előadást.

B) Hatalom és identitás (elnöke: Dupka György) szekcióban elhangzott Bakos Kiss Károly Tükör, szél, forgás (Fodor Géza költészetéről). Variáció versregényre. (Nagy Zoltán Mihály. Messze még az alkonyat című kötetéről is.), Vincze Ferenc: Regionalitás, hatalom, identitás néhány kelet-európai regényben és Szöllőssy Tibor: Védd anyanyelvedet, s az megvéd téged című előadása.

C) Újraírás, hamisítás, alternatív történelmek (elnöke: Vári Fábián László) szekcióban Zubánics László A XX. századi történelmünk buktatói, avagy hogyan hamisítsuk meg a történelmet, Bánki Éva Vérmező, Hűvösvölgy, Ördögárok – intim és nyilvános terek az I. világháborút követő évek nőtörténeteiben, valamint Borbély András A diktatúra poétikája (Herta Müller) című dolgozata hangzott el.

D) Költészet, reprezentáció, szimbólum (elnöke: Vincze Ferenc) szekcióban a résztvevők megvitatták Vári Fábián László Ruszin-magyar folklórkapcsolatok, Fodor Géza Szabadságmadarunk, a turul, Dupka György A sztálini örökség a kárpátaljai magyar irodalomban. A kárpátaljai magyar könyvkiadás és művelődéstörténetének korszakai, továbbá Borbáth Péter A radikális mellérendelés és a hierarchikus rendszerek viszonya (Mészöly Miklós, Bodor Ádám) című dolgozatát a szerzők előadásában.

A vacsorát megelőzően sor került az Együtt, a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportja folyóiratának szerzői estjére, melynek során a legutóbbi számot Vári Fábián László, a folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke mutatta be.

Ezt követően Vári Fábián László József Attila-díjas költővel és Bartha Gusztáv íróval Csordás László irodalmár beszélgetett.

A szombati, zárónapon:

E) Filozófia, esztétika, pedagógia (elnöke: Csordás László) szekcióban Kondor Péter Az esemény és az idő elbeszéléselméleti összefüggései Kuncz Aladár A fekete kolostor című regényében, Orbán Gyöngyi A hermeneutika pedagógiai programja, Vassányi Miklós Az Abszolútum esztétikája - Schelling és a szép elmélete, Szegi Enikő A műfordítás-elmélet alapproblémái Kosztolányi Évike Tündérországban című művében tematikájú dolgozatok hangzottak el.

F) Imaginárius testek, imaginárius terek (elnöke: Borbély András) szekcióban Csordás László Fiatal nemzedékek a kárpátaljai magyar irodalomban. Blatnoj, pornó casting, madárrepülés-részlet (Brenzovics Marianna: Kilátás), Csépke Csilla Dráma, dialógus, narráció, Felhős Szabolcs A Partium közel két évtizedes tevékenysége és Seres Kristóf Kovács Vilmos színvilága témakörben tartottak előadásokat.

Valamennyi szekcióban élénk vita zajlott le, ütköztek a vélemények, ki-ki a maga módján értelmezte az elhangzottakat, illetve fogalmazta meg véleményét vagy egészítette ki az előadások egy-egy részét.

Az írókkal készített élőinterjú-sorozat azzal zárult, hogy az Újnautilus és az Együtt szerzői est keretében, ezúttal Borbáth Péterrel, Borbély Andrással és Lőrincz P. Gabriellával Dobás Kata és Csordás László beszélgetett.

Egybehangzó vélemény alakult ki a résztvevő felek körében arról, hogy eredményesnek, tartalmasnak értékelték a Nyári Szabadegyetem keretében lebonyolított programot. Összességében egy plenáris ülés és 6 szekció keretében 25 szakmailag jól előkészített előadás hangzott el, ahol a résztvevőknek alkalmuk volt az egyes témakörök megvitatására is.

Ezenkívül 9 kárpátaljai, magyarországi és erdélyi magyar íróval, költővel készült élő interjú, illetve eddig megjelent írásaikon keresztül kerültek bemutatásra.

A konferencia anyagát kötetben is megjelentetik. Rengeteg fotó- és videófelvétel készült a történtekről, amelyekből egy válogatás készül, és fokozatosan kerül fel a világhálóra (a KMMI és az Újnautilus honlapjára, az írói blogokra, stb.) is. Az audovizuális anyagokból video- és fotóarchívumot hoznak létre. Többen személyre szabott feladatként fogadták el, hogy élménybeszámolókat írnak az elmúlt napokról, ezekből többszerzős élménymontázst állítanak össze, illetve hoznak nyilvánosságra azokat. Ugyancsak közreadás céljából és az utókor számára az idősebb és a fiatalabb író-generáció markáns képviselőivel videó-interjúkat, alkotói portrékat készítenek.

Megállapodtak abban is, hogy az Újnautilus és az Együtt folyóiratban kölcsönös publikációs lehetőséget biztosítanak a két alkotói műhely képviselőinek, helyt adnak a nívósan megírt szövegeknek, illetve a verseknek, prózáknak, kritikáknak, tanulmányoknak, esszéknek, irodalmi szösszeneteknek, irodalomtörténeti dolgozatoknak, stb.

A Nyári Szabadegyetem valamennyi meghívott hallgatója bekapcsolódott a kísérő programokba is. A beregszászi Európa-Magyar Házban megismerkedtek a KMMI tevékenységével, megtekintették az intézet könyvállományát. Zubánics László elnök kalauzolásával részt vettek Garanyi József emlékkiállításának megnyitóján. A beregszászi képzőművész életútját Kovács László műgyűjtő ismertette, aki mellesleg a kiállított képek tulajdonosa is. A délutáni rendezvény befejező részében Dupka György (Fogyó, gyarapodó nemzetiségek, érdekképviseletek Kárpátalján) és Zubánics László (Tájba írt történelem) mutatta be és dedikálta a Magyar Könyvhétre megjelent új könyvét. Pomogáts Béla az Anyanyelvi Konferencia, Borbély András főszerkesztő és Vincze Ferenc rovatvezető az Újnautilus nevében kiskönyvtárat, Kovács László egy Garanyi-képet adományozott a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézetnek.

Jutott arra is idő, hogy a résztvevők felkeressék a beregszászi irodalmi és történelmi emlékhelyeket, amelyekről Zubánics László történész idegenvezetői szerepkörben adott kimerítő tájékoztatást. Végezetül felkeresték a Beregvidéki Múzeumot, amelynek tematizált, állandó kiállítását, bormúzeumát és kiállítási tárgyait Sepa János igazgató lenyűgöző stílusban mutatta be.

A csapi vasútállomás felé tartva a magyarországi és az erdélyi író-delegáció felkereste a munkácsi ősi várat is, ahol Dupka György ismertette a Rákócziak fészkéhez kapcsolódó történeteket, amelyekben a történelmi Magyarország különböző korszakaiban dicső és szomorú kimenetelű eseményeinek láncolata elevenedett meg.

Az egymástól búcsút vevő szervezők úgy döntöttek, hogy folytatják a közös alkotó műhelymunkát, a jövő évben újra találkoznak, és Kárpátalján vagy Székelyföldön rendezik meg a Nyári Szabadegyetemet.

Hírek

 • Ismét néptáncpedagógus módszertani képzés indult Beregszászban

  A Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja immáron második alkalommal szervezte meg kezdő néptáncpedagógus módszertani képzését a kárpátaljai pedagógusok és a néptánc iránt érdeklődők számára. A program nagy népszerűségnek örvendett az előző ciklusban, mutatja ezt az egyre növekedő részvételi...

 • Egyszálének: hang és ami belül van – Palya Bea volt a Kárpátaljai Kutúrkaraván vendége

  A Kárpátaljai Kultúrkaraván szervezésében szeptember 22-én Palya Bea Egyszálének című koncertjére került sor a jánosi Helikon Hotelben. A vendégeket Kudlotyák Krisztina programszervező köszöntötte, aki elmondta, hogy minden egyes programmal új színfolt kerül a Kárpátaljai Kultúrkaraván palettájára. ...

 • Kárpátaljai festődinasztia közös tárlata: Erdélyi – három nemzedék

  Az Erdélyi család három generációjának festményeiből nyílt kiállítás a Munkácsy Mihály Magyar Ház kiállítótermében szeptember 21-én Munkácson. A tárlaton Erdélyi Béla, Erdélyi János, Erdélyi László, valamint Villasek Rudolf és Villasek Tibor munkáit tekintheti meg a képzőművészet iránt érdeklődő köz...

 • Pogánytánc – premier a beregszászi színházban

  „Öt nő, egy még nem férfi, egy majdnem férfi és egy már nem férfi tánca…” A Brian Friel drámája alapján színpadra vitt Pogánytánc (Tánc Lughnasa idején) című előadás premierjével nyitották meg szeptember 22-én a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház harmincadik évadát.

Események

Copyright © 2023 KMMI