Kovács Vilmos Irodalmi Társaság - Kárpátaljai Fiatal Magyar Alkotók Közössége

Utoljára frissítve: 2019-01-12

Működési területe

Kulturális tevékenység (kulturális rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, részvétel a KVIT partnerszervezetei által szervezett rendezvényeken). A KVIT a kárpátaljai magyar kultúra megőrzésének, megerősödésének érdekében jött létre, valamint a helyi irodalmi, művészeti élet fellendítését, a fiatal pályakezdők kibontakozását segíti elő.

Szervezet célja

Más régiókban működő kulturális szervezetekkel való kapcsolattartás, valamint új kapcsolatok kiépítése.
Tehetséggondozás a művészi szempontból egyre értékesebb munkák létrehozásának érdekében. Hagyományőrzés mind regionális, mind Kárpát-medencei szinten:
1. nemzeti értékeink ápolása;
2. szűkebb pátriánk hagyományainak megőrzése;
3. vidékünk irodalmi és művészeti értékeinek megújítása;
Kulturális tevékenység (kulturális rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, részvétel a KVIT partnerszervezetei által szervezett rendezvényeken).

Szolgáltatások

Hogy a megszülető írások minél szélesebb körben váljanak hozzáférhetővé az érdeklődő olvasóközönség számára, az internet adta lehetőségeket kiaknázva folyamatosan frissülő honlapot (www.kvit.hu) és Facebook-oldalt üzemeltet a társaság. Nem elhanyagolható adat, hogy a népszerű közösségi portálon már hatszáznál is több kedvelője van a KVIT-nek. Természetesen a hagyományosabb, papíralapú orgánumokban szintén publikálnak a tagok. A kárpátaljai Együtt mellett magyarországi és más határon túli print, illetve online irodalmi fórumokban (Napút, Somogy, Szépirodalmi Figyelő, Magyar Napló, Irodalmi Szemle, Helikon, Irodalmi Jelen, SziF Online stb.) találkozhat a tagok írásával egyre gyakrabban az olvasó. A budapesti székhelyű Kárpátaljai Hírmondónak pedig rendszeres rovata van KVIT-kollázs néven.

Bemutatás

Adatlap

Alapítás éve: 2014
Cím: Széchenyi u., 59/b Beregszász, 90202
Vezető: Csordás László
Telefon: +380 (66) 475 19 00
E-mail: kovacsvilmosit@gmail.com
Kapcsolattartó: Marcsák Gergely
Kapcsolattartó e-mail: gergo.marcsak@freemail.hu
Kapcsolódó fotók: Kovács Vilmos Irodalmi Társaság - Kárpátaljai Fiatal Magyar Alkotók Közössége

A Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (röviden: KVIT) egy 2014-ben alakult nonprofit civil szervezet. Székhelye Beregszászon, az Európa–Magyar Házban található. Elnöke: Csordás László. Alelnöke: Marcsák Gergely (2017-től). Fő célkitűzése a fiatal tehetségek felkarolása és érdekvédelme mellett a kortárs magyar irodalmi élet helyzetének javítása, illetve fellendítése Kárpátalján.
A szervezet közvetlen előzményének több kezdeményezés is tekinthető. A tagok jelentős része Kárpátalja egyetlen nyomtatott irodalmi folyóirata, az Együtt, illetve a 2013-ban kiadott Szárnypróba című, pályakezdőket bemutató antológia köré csoportosuló fiatalok szerzői köréből került ki. Emellett fontos lépést jelentett a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet tehetséggondozási programjának beindítása is, amelynek keretein belül évről évre több írni vágyó pályakezdő tűnt fel. Tulajdonképpen ezek bázisán jött létre Lőrincz P. Gabriella költő és Csordás László irodalomkritikus, szerkesztő kezdeményezésére a KVIT.
Az irodalmi társaság a kezdetektől tudatosan vállalja a kárpátaljai magyar irodalom hagyományának folytonosságát. Erről tanúskodik, hogy a második világháború és a rendszerváltás közé eső korszak jelentős, hagyományteremtő kárpátaljai egyéniségének, Kovács Vilmosnak a nevét vette fel. Mottója, mely egyfajta hitvallásnak is tekinthető, szintén a költőtől származik: „Mert kezdet nincs, csak folytatás van.” A folytatás és megújulás jegyében igyekszik tehát a szervezet viszonyulni a kárpátaljai magyar kultúrához, az irodalmi tradícióhoz. Nem véletlen, hogy már a megalakuláskor tiszteletbeli elnökké Vári Fábián László József Attila-díjas költőt, a 2017-es közgyűlésen tiszteletbeli taggá pedig Dupka György gulág-kutatót választották a tagok.
A Kovács Vilmos Irodalmi Társaságnak konkrét elképzelései vannak a pályakezdő fiatalok elindításával, fejlődésével kapcsolatban. Havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre műhelybeszélgetések vagy műhelymunkák, olyan témákat középpontba helyezve, amelyeknek alapos átgondolása, a bennük lévő tárgyi tudás elsajátítása elkerülhetetlen egy szárnyait bontogató fiatal számára. Néhány téma illusztrációként az elmúlt évek műhelymunkáiból: a vers születése, az irodalmi apagyilkosságok, az elbeszélés nehézségei, a húzás művészete, a tabutémák jelenléte az irodalomban, a fantasztikus irodalom, a prózavers stb. Emellett ezeken az alkalmakon folyamatosan bonckés alá kerül egy-egy tagtól származó friss, gyakran még nem egészen befejezett, lezárt szöveg. A visszajelzés, a hibákra való rámutatás, a visszafogott, pontos bírálat ugyanis elengedhetetlen az íráskészség fejlődésében és az esztétikailag értékes művek létrehozásában. Meg kell jegyezni továbbá, hogy a tagok között nem csupán verseket, elbeszélő vagy értekező jellegű szövegeket író fiatalok vannak, hanem olyanok is, akik bár maguk nem alkotnak, de szívesen vesznek részt a közös gondolkodásban, akik számára nem közömbös Kárpátalja mai kulturális helyzete, és szeretnék nyomon követni, sőt formálni az éppen megújuló regionális magyar irodalmat, irodalmi életet.
Az írás mellett az irodalmi élet szervezésében is komoly részt vállal a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság. A számos rendezvény közül kiemelhető, hogy évről évre rendszeresen hirdetik meg internetes versmondó versenyüket. Tavaly első ízben a szülőföld irodalmát szélesebb körben megismertető internetes tantárgyi vetélkedőt is lebonyolítottak. Emellett folyamatosan részt vesznek a tagok kerekasztal-beszélgetéseken, író-olvasó találkozókon, írótáborokban (a teljesség igénye nélkül: Tokaji Írótábor, Hajdúböszörményi Írótábor, a visegrádi FISZ-tábor, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia írótábora, IhletÉS, KurucFeszt, Görfeszt, Együtt Írótábor stb.). Ezeknek rendszerint kettős célja van: egyrészt a KVIT munkájának értő közönség előtti megismertetése, másrészt új tehetségek felfedezése.
A társaság aktívan és termékeny módon működik együtt más olyan helyi szervezetekkel (többek közt a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézettel, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségével, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezettel, a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségével, azt ArtTisza Művészeti Egyesülettel, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzatával, a Momentum Doctorandusszal stb.), melyek szintén a kárpátaljai magyar kultúra és művelődés helyzetének javítását tűzik ki célul.
Újabban olyan magyarországi irodalmi társaságokkal indultak be a tárgyalások, mint a Magyar Írószövetség és a Fiatal Írók Szövetsége. Hosszabb távon a közös rendezvények a pályakezdő kárpátaljai magyar fiataloknak biztosítanak szakmailag is igen nívós publikációs teret, illetve régiónkba látogathatnak neves kortárs magyarországi írók, költők, irodalomtörténészek, kritikusok, szerkesztők. Az együtt gondolkodás és a határok folyamatos tágítása, átlépése nélkül ugyanis aligha képzelhető el komoly fejlődés, illetve változás a 21. századi kárpátaljai magyar irodalomban.

Vezető bemutatása

Csordás László elnök, 2009 óta publikál, főként irodalomkritikákat és irodalomtörténeti tanulmányokat. Írásai többek között az Alföld, a Hitel, a Kortárs, az Apokrif, a Prae.hu, a Magyar Napló, a Kulter.hu, a Szépirodalmi Figyelő, az Együtt, az Újnautilus és a SzIF Online hasábjain jelentek meg. Első önálló kötete A szétszóródás árnyékában címmel látott napvilágot 2014-ben az Intermix Kiadó gondozásában.

Marcsák Gergely alelnök. Első versei 2010-ben jelentek meg nyomtatásban az Együtt irodalmi folyóirat lapjain, és azóta közölte írásait a Napút, a Partium, a Helikon és a Magyar Napló is. Műveit beválogatták a Szárnypróba (2013) és a Különjárat (2016) című antológiákba. A versek mellett rövidprózákat ír. A beregszászi székhelyű Kovács Vilmos Irodalmi Társaság alapító tagja, 2017-től alelnöke. Eddigi irodalmi tevékenységeit 2017-ben Együtt nívódíjjal jutalmazták.

Galéria

Hírek

 • A rocker tetoválóművész

  Fotórealisztikus képek, élethű grafikák, színpompás tetoválások. Bilovics György (Lemi Gyuri) számára nincs lehetetlen, bármit rávarázsol megrendelőire. Az ungvári művész több mint 10 éve dolgozik e pályán, s megjárta már Magyarországot, Németországot és Skóciát is.

 • Zene, ami összeköt – színpadon a Magyar Melódiák

  A hadiállapot ellenére is tartalmas programsorozattal szórakoztatja az érdeklődőket a Kárpátaljai Megyei Filharmónia. A 76. koncertszezont a fúvós zenekar Alkotmány napjára időzített fellépésével zárják. Nemrég a Magyar Melódiák Kamaraegyüttes varázsolta el a nézőket.

 • Kárpátalja története. Örökség és kihívások – Könyvbemutató a Debreceni Egyetemen

  A Debreceni Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola gyümölcsöző együttműködése hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Az egyetem doktori iskolái pedig számos főiskolai oktatónak, kutatónak nyújthattak át Ph.D. diplomát, köztük több olyannak, akik a 2021 őszén megjelent Kárpátalja...

 • Munkácsy-díjas szobrászművész tart alkotótábort Kápolnásfaluban

  Két hétre Kápolnásfaluba látogat Matl Péter kárpátaljai Munkácsy-díjas szobrászművész. Az elismert alkotó Erdélyben első alkalommal a székelyföldi faluban szervezi meg nemzetközi szobrásztáborát szeptember közepén. A számos díjat magáénak tudó művésszel és a tábornak helyet biztosító község pol...

Események

Copyright © 2022 KMMI