Kárpáti Magyar Krónika – XXVIII. (XXV.) évfolyam, 6. (380.) szám. 2024. április 1.

Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2024

Ez volt 2024 márciusában

ELISMERÉSEK

Március 15-e, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 176. évfordulója alkalmából kitüntetéseket adtak át.

* Kossuth-díjat kapott Trill Zsolt Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész, drámai és komikus karaktereket egyaránt példaadó hitelességgel megjelenítő szerepformálásai, kiemelkedően sikeres darabokban nyújtott felejthetetlen alakításai és értékes filmszínészi tevékenysége elismeréseként. A beregszászi színház egyik alapítója, színésze mellett ezzel Vidnyánszky Attilával együtt már kettőre bővült a társulat Kossuth-díjasainak száma.

* A kitüntettetek között van Pál István Szalonna Liszt Ferenc-díjas népzenész, érdemes művész, a Hagyományok Háza – Magyar Állami Népi Együttes főigazgató-helyettese, művészeti vezetője, a Szalonna és Bandája zenekar művészeti vezetője is, aki Magyarország Kiváló Művésze díjat vehetett át.

* A Karmelita Kolostor dísztermében Petneházy Gyula, a Magyarok Kijevi Egyesületének elnöke átvette a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést Semjén Zsolttól, Magyarország miniszterelnök-helyettesétől. A laudációban hangsúlyozták, hogy a mezőkaszonyi születésű mérnök a kijevi magyarság identitásának megőrzését szolgálja, a magyar kultúra és hagyományok továbbadása érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként érdemelte ki a magas kormánykitüntetést.

* A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki Barbara Piazza-Georgit, a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Beregszászi Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ) kommunikációs vezetőjét. Barbara Piazza-Georgi „a szegények, elesettek és rászorulók érdekében különös érzékenységgel és odaadással végzett önzetlen karitatív tevékenysége elismeréseként” kapta a kitüntetést.

* A Rákóczi-napok keretében tartotta ünnepi ülését a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa, ahol átadták az intézmény által alapított elismeréseket. Az kitüntetéseket és okleveleket Orosz Ildikó elnök és Csernicskó István rektor nyújtották át.

Rákóczi-díjat Vaszil Roszul, a Kárpátaljai Megyei Közoktatási Főosztály egykori vezetője; Tomcsányi Hűség-díjat Huszti Ilona, a Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoportjának docense és Margitics Katalin, a Filológia Tanszék Ukrán Tanszéki Csoportjának docense; Rákóczi-főiskoláért emlékérmet Csatáry György, a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék vezetője és Bárány Erzsébet, a Filológia Tanszék Ukrán Tanszéki Csoportjának docense kapta.

Professor Emeritus/Emerita címmel Vass Ilona nyugalmazott rektorhelyettest és Kohut Attila nyugalmazott rektorhelyettest tüntették ki.

A Rákóczi-főiskola oktató közössége újabb docensekkel bővült Loszkorih Gabriella, a Számvitel és Auditálás Tanszék tanszékvezető helyettese, Margitics Katalin, a Filológia Tanszék Ukrán Tanszéki Csoportjának oktatója, Tyahur László, a Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszék oktatója személyében.

Kulturális és művészeti elismerésben részesült Molnár Krisztina, a Fodó Sándor Kulturális Központ vezetője. Kiemelkedő szakmai sikereinek elismeréséül elismerő oklevélben részesült: Bocskor Andrea, a II. RF KMF 2002. évi végzőse, az Európai Parlament képviselője, Mester András, a II. RF KMF 2002. évi végzőse, Mezőgecse polgármestere, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elnöke és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség gazdasági-önkormányzati titkára, Sztankovics Szilvia, a II. RF KMF 2005. évi végzőse, a P. Frangepán Katalin Gimnázium beregszászi bázisóvodájának vezetője.

Az adminisztratív és technikai munkakörben nyújtott kiváló munkájáért elismerő oklevélben részesült: Csizmár Iván, Gazdasági és oktatási rektorhelyettes, Molnár Ferenc, a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete kollégiumának igazgatója, Dudás János, az „IRIS” egységes digitális tanulmányi rendszer programfejlesztője.

Az eseményen oklevélben részesültek azok a külső érintettek, akik a főiskola képzéseinek fejlesztésében kiemelkedő szerepet vállaltak: Maruszinec Marianna, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás Oktatási és Tudományos főosztályának igazgatója, Babják Edit, a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művelődési Osztályának vezetője, Tóth Edit, a Beregszászi Horváth Anna Gimnázium igazgatója, Géczi Tihamér, a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola igazgatója, Pályuh Gabriella, a Nagyszőlősi Szent József Magyar Nyelvű Óvoda vezetője.

Végezetül oklevélben részesültek a következő személyek az I. Jótékonysági Disznótor megvalósításának támogatásáért: Urszta János, a Nagyberegi Kistérségi Tanács vezetője, Nagybereg polgármestere, Géczi Tihamér, a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola igazgatója, Hudoján Sándor, a „Beregi Pék” Kft. tulajdonosa, valamint a TV21 Ungvár stábja.

Fontosabb események

2024. március 1. A Perényi Kultúrkúriában került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Oktatás és pedagógiai tudományok, valamint Számvitel és adóügy szakok hallgatóinak diplomaátadó ünnepségére.

2024. március 1. A Tiszaújlaki Kistérségi Tanács soron következő ülésén arról döntöttek a képviselők, hogy a dekommunizáció jegyében 13, a szovjet időszakból maradt utcanevet változtatnak meg a kistérséghez tartozó öt településen – számolt be a Goloskarpat hírportál. A beszámoló szerint a legtöbb utcát Tiszaújlakon keresztelték át: a Gagarin utcából Andrij Litun utca lett, a Gorkij utca nevét Beregszász utcára változtatták, a Tolsztoj utcából Szvjatotrojszkaja, a Lermontovból Vásártér, a Majakovszkijból Kolozsvári László, a Május 1-je utcából Május (Travneva), a Puskinból Napos (Szonjacsna) utca lett.

2024. március 1–2. Tulipános Hangszeres és Oktatói Napokat szervezett a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola, amelynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont.

2024. március 2. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet családbarát túrát szervezett a Vojevodin-vízeséshez. A túravezető Molnár Sándor, az egyesület alelnöke volt.

2024. március 1–3. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) megtartotta a szórványvidéken oktatók konferenciáját, amelynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. A háromnapos programsorozat témája Színjátszás, bábozás a magyar nyelv fejlesztésére a szórványvidéken.

2024. március 1–3. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület egyik közkedvelt programja a házaspárok hétvégéje, amelynek színhelye az Ungvári járási Vadvölgy Panzió. Az alkalomra ezúttal 12 házaspár jelentkezett. A programfelelősek Taracközi Ferenc és Taracközi Marianna lelkészházaspár voltak, akik a Megújulás a házasságban című témakört járták körül.

2024. március 3. Négy év kihagyás után ismét megszervezte a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület a kereszthódoló vasárnapi körmenetet Beregszászban. Az esperesi kerület egyházközségeiből érkezett mintegy 500 hívő a városi temető ravatalozója előtt gyülekezett a jelen lévő áldozópapokkal, s innen indult útjára a 12 stációból álló körmenet. Az egyes állomások között papok, papfeleségek, édesanyák, édesapák, nagyszülők, betegek, fiatalok, özvegyek, pedagógusok, egyháztanácstagok és egészségügyi dolgozók vitték a súlyos fakeresztet, miközben a hívek énekeltek. A stációkhoz érve Jézus szenvedéstörténetének egy-egy részét olvasták fel a jelenlévő papok, majd rövid elmélkedést tartottak. A körmenet a beregszászi görögkatolikus templom előtt ért véget. Itt megáldották a résztvevőket, s lelkiekben gazdag húsvéti készülődést kívántak nekik a nagyböjt hátralévő részére.

2024. március 3. Hosszú idő után falugyűlést tartottak a beregszászi járási Beregújfaluban, a helyi kultúrházban. A gyűlésen Urszta János, a Nagyberegi kitérség polgármestere, Berdár Mihály, Beregújfalu elöljárója, valamint Nagy Renáta, Popenko Vaszil és Tóth Bertalan képviselők foglalkoztak az aktuális problémákkal. A képviselők beszámolójukban köszönetet mondtak a helyiek bizalmáért, hangsúlyozták a helyi közösség összetartásának fontosságát ezekben a nehéz időkben.

2024. március 5–7. Három szolyvai kistérségi katona haláláról kapott hírt Kárpátalja. A fronton vesztette életét Vaszil Mihovics, Vikor Popovics és Ihor Podoprihori katonák. Szolyva polgármestere háromnapos gyászt hirdetett a térségben.

2024. március 5. A VERITAS-esten Marionovich Endre moderálásával sor került Seres Attila Kárpátalja a peresztrojka és a magyarországi rendszerváltoztatás erőterében. Magyar levéltári dokumentumok 1985–1994. I. kötet (1985. április – 1990. május) könyvének prezentációjára. A dokumentumgyűjteményt Dr. Fedinec Csilla, a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa mutatta be és mondta el kritikus véleményét. Seres Attila válaszában többek között elmondta, hogy a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárban – a 30 éve szabadon emlékprogram keretében – 2022-ben vette kezdetét egy kutatási projekt, amelynek célja a Kárpátalja történetére vonatkozó, 1985–1994 között keletkezett hazai levéltári forrásanyag feltárása, feldolgozása és tudományos igényű közreadása volt. A kutatómunka során fellelt archív anyag mennyisége ennek a dokumentációnak a kronologikus szétbontását és két önálló kötetben való megjelentetését tette szükségessé.

A VERITAS-est záróprogramjában dr. Seres Attila dr. Stark Tamással a GUPVI és a GULAG témakörét járták körbe. A beszélgetést követő kérdések-válaszok vitában többek között felszólalt Dupka György lágerkutató is.

2024. március 6. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) idén is meghirdette a sok éve nagy népszerűségnek örvendő vetőmag akcióját, amelyre ezúttal 400 tagcsalád jelentkezett. A családok március hatodikától vehették át a Rédei Kertimag Zrt.-től megvásárolt vetőmag-csomagokat KMNE székházában. Mint Orosz Krisztina irodavezetőtől megtudtuk, ezúttal is a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány támogatta a programot.

2024. március 7. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék hallgatóinak dr. Dupka György történész A Trianon óta a túlélésért, az anyanyelvi kultúra megtartásáért küzdő Kárpátaljai magyarságról, különös tekintettel a jelenlegi háborús helyzetre témakörben tartott vetítéssel egybekötött előadást.

2024. március 7. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára látogatott Anica Djamić, Horvátország ukrajnai nagykövete. Látogatása során a nagykövet a Nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikáció és regionális tanulmányok szak hallgatóinak tartott előadást.

2024. március 8. A nő szerepe az őskorban elnevezéssel nyílt időszaki kiállítás a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Helytörténeti Múzeumban. A tárlat a kőkorszaki női kultusz titkait mutatja be. A régi leletek segítenek jobban megérteni a nők szerepét az ősemberek életében.

2024. március 8. Ezen a napon ünnepelte 60. születésnapját Vidnyánszky Attila Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendező, a Nemzeti Színház vezérigazgatója, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház alapítója és főrendezője, aki a Kossuth Rádió Nagyok című műsorának vendége volt.

2024. március 8. A Kárpátaljai Hazajáró Egyletet a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumban Varga Csaba nagyváradi hegymászóval szervezett találkozót, aki jelenleg a legtöbb nyolcezres csúccsal rendelkező élő magyar hegymászó. A jelenlévőknek mesélt a csúcshódítás kihívásairól, az élményeiről, a nehézségekről s megtudhattuk azt is, hogy eddig összesen hat nyolcezer méternél magasabb hegycsúcs tetején állt már, s tűzte ott ki a magyar lobogót. Előadása után a fiatalember bemutatta a Nanga Parbat (8126 m) meghódításáról készített rövidfilmjét, majd az érdeklődők feltehették kérdéseiket.  

2024. március 8–9. Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban rendezték meg a XIX. Kárpát-medencei Népi Textilfesztivált, amelyet a Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület és a Békés Megye Népművészetéért Alapítvány közösen szervezett. A fesztiválhoz konferencia és kiállítás is kapcsolódott. A pályázati felhívásra több mint 1400 alkotás érkezett be, amelyekből 932 szerepelt a kiállításon, s a zsűri 66 díjat ítélt oda a legmívesebbeknek. Magyarországról és a külhoni területekről Szakrális textíliák és Színhangulatok témában érkeztek be a pályamunkák. Emellett a konferencia gazdag programot is kínált a népi textilkultúra szerelmeseinek. A tanácskozásra több mint 400 fő jelentkezett. A megmérettetésen a szakmai zsűri döntése értelmében a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület (elnöke: Molnár Eleonóra) égisze alatt megalakult Kárpátaljai Magyar Hímzőműhely tagjainak hímzései első díjat nyertek. A kárpátaljai csapat: Draskovszka Szabina, Horváth Erika, Kovács Marianna, Kopinec Emese és Vass Veronika alkotásai a Színhangulatok témakörben nyerték el az első díjat.

2024. március 9. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) szervezésében újabb mesterséggel ismerkedhettek meg a családok a MunKaland program keretében. Ezúttal a beregszászi Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár látta vendégül a könyvtáros hivatásra kíváncsi gyerekeket és felnőtteket. Marosi Anita, a könyvtár vezetője kalauzolta el a könyvtár világába az érdeklődőket.

2024. március 9. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet gyalogtúrát szervezett a Keleti-Beszkidek legmagasabb csúcsára, az 1408 m magas Pokolbércre (Pikuj). A túravezető Veszdel László, az egyesület elnöke volt. A túrán több mint harmincan vettek részt, a kárpátaljai hazajárókkal tartott Varga Csaba hegymászó is.

2024. március 9–12. 210 éve, 1814. március 9-én született Tarasz Sevcsenko ukrán költő, prózaíró, festő, grafikus és humanista. Az évfordulóhoz kapcsolódva Kárpátalján is számos programmal készülnek: koncertek, színház- és bábelőadások, konferenciák, nyilvános felolvasások, irodalmi estek, versmaratonok, vetélkedők, interaktív tematikus foglalkozások és még sok érdekes program várja a kárpátaljaiakat – tudatta Jevhen Tiscsuk, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal Kulturális Osztályának vezetője. A megyei közigazgatási hivatal támogatásával Ungváron, a Kárpátaljai Népi Irodalmi Múzeumban emléktábla-avató zajlott le Balla László kárpátaljai magyar író, műfordító, társadalmi és kulturális személyiség emlékére, aki Tarasz Sevcsenko műveinek egyik legkiemelkedőbb fordítója, több művét is magyarra fordította.

2024. március 10. Megrendezték a „ZLATA FEST – Ukrajna Arany Tehetségei” Összukrán Fesztivált. A versenyzők különböző műfajokban mutathatták be tehetségüket: koreográfia, vokálművészet, zene, színház stb. A versenyen részt vett a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola Beregszászi Alapfokú Művészeti Iskolájának harmonika szakos növendéke, Körözsi András is, akinek felkészítő tanára Sipos Nikoletta. A Tulipán Tanoda növendéke első helyezést ért el a népi szakosztály kategóriában. A versenyen előadott mű: Magyar CsárdásLusnyikova feldolgozásában.

* A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Beregszászi Képzési Központja a nőnap alkalmából Mindennapok művészete címmel szervezett kerekasztal-beszélgetést. Az eseményen dr. Koncz Zsófia parlamenti államtitkár, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, valamint dr. Illés Boglárka országgyűlési képviselő, a Fidelitas korábbi elnöke mesélt a karrier és a harmonikus családi élet közötti egyensúlyról, mindarról, hogyan lehet nőként sikeresnek lenni a karrierben és a családi életben egyaránt. A program szervezője és a beszélgetés moderátora Dobsa Németh Beáta, az MCC Beregszászi Képzési Központjának vezetője volt.

2024. március 11. Szerhij Lakatos festőművész A formák szintézise elnevezésű kiállításnak a Munkácsy Mihály Magyar Ház adott otthont. A tárlat április közepéig tekinthető meg.

2024. március 11. Az orosz–ukrán háború 748. napján jelent meg Ungváron az Együtt című irodalmi, művészeti, kulturális folyóirat 2024/1. száma a MÉKK kiadásában. A folyóiratot ezúttal Réti János kárpátaljai festő, grafikus munkáival illusztrálták. Az idei első lapszám Sz. Kárpáthy Kata Esti séta című prózaversével indul. Ezt követően a szerkesztőség Fodor Gézáról, a nemrég elhunyt derceni költőről emlékezett meg, akinek Ily ránk vert sorssal című versét közölték újra.

Verse jelent meg Finta Évának (Margit a rózsa, Régi pajtásom távozása), Vári Fábián Lászlónak (Világtalan csillag) és Zán Fábián Balázsnak (Atlantisz, Mézédes óceán). Lator Lászlóról Határon című versével emlékeztek meg.

Január folyamán emléktáblát avattak dr. Kiss Ferenc tiszteletére Beregszászban, ennek kapcsán közölték Dalmay Árpád avatóbeszédét, valamint ifj. Kiss Ferenc levelét.

Az idei Együtt nívódíjasokat (Ortutay Péter és Sz. Kárpáthy Kata) Vári Fábián László méltatta, ennek szövegét jelen lapszámban publikálták. Ortutay Péter Elbeszéléseim margójára címmel adta közre önvallomását.

Tanulmány olvasható Kész Barnabástól az ugocsai hagyományos magyar viseletekről, Kovács Sándortól Hányatott sorsú magyar emlékek a Borzsa mentén címmel, valamint Dupka Györgytől a kárpátaljai GULAG-elítéltek és mártírok panteonjának XII. része.

A kárpátaljai kultúrkrónikáról, valamint az újonnan megjelent könyvekről Dupka György értekezett.

A hátlapon, A magyar költészet gyöngyszemeiből elnevezésű rovatban Tőzsér Árpád Mi jön még? című versével zárul az idei első Együtt.

https://kmmi.org.ua/.../fol.../egyutt/2024/egyutt_2024_1.pdf

https://kmmi.org.ua/.../2024/egyutt_2024_1%20borito.pdf

2024. március 12. A Kárpátaljai Tudományos Adatbank, a Momentum Doctorandus által gondozott adatbázis. Az oldalra bárki regisztrálhat és szabadon tölthet fel olyan, már közkinccsé tett Kárpátaljával kapcsolatos könyvet, cikket, tanulmányt, amely még nem érhető el az Adatbankban. Jelenleg több mint 500 Kárpátaljával kapcsolatos könyv, 1000 cikk és tanulmány, 50 disszertáció, és 50 kutató bemutatkozása érhető el a honlapon. Ezzel Kárpátalja legnagyobb magyar tudományos adatbázisává vált a honlap, amely folyamatosan új tartalmakkal bővül.

2024. március 13. A Kárpátaljai Szövetség székházában nemzeti ünnepünk alkalmából első alkalommal rendezték meg a Kárpátalját is érintő, a lengyel–magyar barátságot tovább erősítő zenés-irodalmi estet. A Himnusz eléneklése után köszöntőt mondott dr. Grezsa István, a Kárpátaljai Szövetség elnöke, majd kerekasztal-beszélgetés következett dr. Dupka György író, az MMA köztestületi tagja, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagja moderálásában, aki Petőfi szavaival foglalta össze a két nép barátságának lényegét: „Két nemzet van egyesülve bennünk, / S mily két nemzet! a lengyel s magyar! / Van-e sors, amely hatalmasabb, mint / E két nemzet, ha egy célt akar?” Ennek a költői üzenetnek a jegyében fejtették ki gondolataikat a beszélgetés résztvevői: Okos Márton író, a Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület elnöke, Csisztay Gizella polonista, műfordító, az MMA köztestületének tagja, Mandics György József Attila-díjas költő felesége és Joanna Urbánska műfordító, helytörténész, a Lengyel Intézet volt igazgatója. Többek között elemezték az ezredéves lengyel–magyar kulturális kapcsolatokat Magyarország, Lengyelország, Erdély és Kárpátalja vonatkozásában. Remélik, hogy a jelen helyzetben a lengyel és a magyar elitcsoportok között – az orosz–ukrán háború miatt – kissé hűvössé vált helyzetet a népi diplomácia szintjén meg lehet változtatni, mert összeköt bennünket a keresztény hit, a szabadságszeretet, a hagyománytisztelet, a vendégszeretet, kulturális kincseink és múltunk megbecsülése, jellemünk hasonlósága, szuverenitásunk fontossága. Az esten közreműködött Ferenci Attila színművész, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház tagja, aki elszavalta Petőfi Sándor Nemzeti dal, Dicsőséges nagyurak és Füzesi Magda Zárszámadás c. versét. Zán András csellóművész feldolgozott Kossuth-nótákat és Chopin műveit adta elő. A rendezvény állófogadással ért véget, jelenlévők hagyományosan koccintottak arra, hogy „a két jó barát mindig együtt issza a borát…”

2024. március 13. Nyolcadik alkalommal szervezték meg a Kárpátaljai Magyar Szónokversenyt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében (II. RF KMF FSZI). A verseny dobogósai: I. hely: Molnár Bianka, számvitel és adóügy szak, 3. évfolyam (felkészítője: Kudlotyák Krisztina); II. hely: Béres József, alkalmazott matematika szak, 1. évfolyam (felkészítője: Kudlotyák Krisztina); III. hely: Ádám Edina, óvodapedagógia szak, 3. évfolyam (felkészítője: Kudlotyák Krisztina). Különdíj: Nagy Alexa, számvitel és adóügy szak, 3. évfolyam (felkészítője: Tóth Jenő). Az első helyezett beszédét március 15-én a Rákóczi-főiskola központi megemlékezésén is elmondta. A második helyezett pedig – a beregszászi konzulátus meghívására – március 14-én Beregszászban, a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban a Petőfi Sándor és kortársai c. kiállítás ünnepélyes megnyitóján.

2024. március 13. A Magyarság Háza Galériában Füzesi Magda kárpátaljai költő bemutatta a Tenyered fáin tarka madár. Félszáz vers a szerelemről, 1969–2019 című kötetét.

2024. március 14. A Rákóczi-főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének munkatársai és hallgatói csendes koszorúzással emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc beregszászi temetőkben nyugvó honvédeire. A jelenlévők a római katolikus temetőben három – Baczó József, Bloksay István, Ekkel György –, a református temetőben egy – Nagyidai Berzsenyi Antal – honvéd százados sírjánál helyezték el az emlékezés koszorúit.

2024. március 14. Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és Beregszászi Konzulátusa nemzeti ünnepünk alkalmából a beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban mutatta be Magyar Árpád István csapi születésű kijevi festőművész Petőfi Sándor és kortársai című reprezentatív kiállítását.

2024. március 14. 2020. június 25-én Esztergomból indult a Kárpátaljai Szövetség által szervezett Szent István keresztény hagyatéka – a magyar Szent Korona vármegyéi című vándorkiállítás. Ezen a napon az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkban (ÓNTE) a kilencedik tárlatot nyitották meg. Grezsa István, a Kárpátaljai Szövetség elnöke ismertette Kovach Anton ungvári festőművész képsorozatának történetét. Kertész Péter, az ÓNTE vezetője méltatta az eseményt. Kitért a magyar nemzet összetartozásának fontosságára, amelyet ez a tárlat is erősít. Szaplonczay Miklós görögkatolikus parókus atya a kiállítássorozat fővédnöke, Kocsis Fülöp érsek-metropolita üdvözletét hozta. Feledy Balázs művészettörténész szakmai értékelést adott a 64 alkotásról. Kovach Anton köszönetet mondott a lehetőségért és háláját fejezte ki az ünnepség résztvevőinek.

A rendezvény keretében dr. Hollósy-Laczkó Ilona biofizikus, az MTA doktora mutatta be a Magyar Királyság Vármegye Címerei tematikus gyűjteményét. Végezetül a megnyitó ünnepség résztvevői megtekintették a Feszty-körképet. A kiállítás június 15-éig tekinthető meg.

2024. március 14. Tiszabökényben 89 éves korában elhunyt Varga László, (Tivadarfalu, 1934. – Tiszabökény, 2024) a Tiszabökényi Általános Iskola (ma Gimnázium) nyugalmazott igazgatója. Tanulmányai befejeztével a fizika szakos, fiatal tanárt 1958 szeptemberétől a tiszabökényi hétosztályos iskola igazgatójává nevezték ki. Igazgatói pályafutásának legnagyobb nemes tette, hogy a Bíró Andor vezette Határőr Kolhoz támogatásával, a gazdaság költségén sikerült felépítenie egy 540 férőhelyes iskolát, amelynek átadására 1979 szeptemberében került sor. Varga László 2010. augusztus 26-án, 52 éves pedagógiai szolgálat után vonult nyugdíjba. Ez idő alatt több mint 1600 végzős került ki a keze alól, 140 tanár váltotta egymást, sokszor az ő végzősei. Számos kitüntetés, rangos elismerés birtokosa, többek között az Ukrajna érdemes pedagógusa címet is kiérdemelte. Emlékét megőrizzük.

2023. március 14. A háború kirobbanása óta már száznál is több katonát temettek el Ungváron. A Kálvária temetőben azonban már módosítani kell a temetkezési rendet, mert elfogyott a hely – számolt be a TV21 csatorna. Jelenleg több mint 120 hősi halált halt katonát helyeztek a sírkertben végső nyugalomra, köztük több magyar áldozatot is.

2023. március 14. A Magyarság Háza Galériában dr. Zékány Krisztina nyelvész, az Ungvár Nemzeti Egyetem Filológiai Tanszékének vezetője tartott előadást Kisebbségi helyzetben otthon. Kárpátaljai körkép címmel.

2023. március 15. Ünnepi fogadás rendeztek Magyarország Ukrajnai Nagykövetsége szervezésében az ukrajnai magyar diaszpóra-szervezetek részvételével. Az esemény keretében megkoszorúzták Petőfi Sándor kijevi mellszobrát. Megnyitották az ungvári származású Vígh János építészmérnök kiállítását.

2024. március 15. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) immáron hagyományosan alkotói pályázatot hirdet tagcsaládjai számára a nemzeti ünnep alkalmából. A „Talpra magyar!” nevet viselő pályázatra idén 166 pályamunka érkezett be. A díjátadó ünnepségre Beregszászon, a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház kiállítótermében került sor. 

2024. március 15. Az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján az orosz–ukrán háború miatt csendes koszorúzás zajlott le a hagyományos emlékhelyeken – Ungváron, Munkácson, Beregszászban, Nagyszőlősön, Técsőn és más településeken a helyi magyarság képviselőinek szervezésében.

* A megyeszékhelyen Petőfi Sándor szobránál gyűltek össze a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK), az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ), a történelmi egyházak képviselői. A koszorúzással egybekötött csendes megemlékezésen Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök külhoni magyarokhoz intézett levelét. Megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője. Héder János, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főjegyzője Isten áldását kérte az egybegyűltekre. Végezetül nemzeti imádságunk eléneklését követően Magyarország Ungvári Főkonzulátusának, a társadalmi szervezeteknek a képviselői és a helyi magyar líceum diákjai elhelyezték az emlékezés és a tisztelet koszorúit.

* Az 1848-as podheringi győztes csata helyszínén 1901-ben felállított kőobeliszknél a KMKSZ Munkácsi Alapszervezete (elnök: Korolyova Erzsébet) csendes koszorúzást szervezett. A rendezvény a Munkácsy Mihály Magyar Házban folytatódott, ahol Papp Ferenc ungvári magyar konzul felolvasta Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének a külhoni magyarokhoz intézett ünnepi üzenetét. Előadást tartott Popovics Béla helytörténész. Györkéné Csákány Marianna énekes előadásában, gitárkíséretével megzenésített verseket, ismert református énekeket is hallhatott a közönség.

* Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tartottak rövidebb megemlékezést. Mások mellett Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ideiglenes ügyvivője köszöntötte a jelenlévőket és tolmácsolta Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének határon túli magyar honfitársaihoz intézett szavait. Ünnepi beszédet mondott Molnár Ferenc, a Kölcsey Ferenc Szakkollégium igazgatója, a Rákóczi-főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének oktatója. Ezután a résztvevők megkoszorúzták előbb a főiskola bejáratánál található Kossuth Lajos-emléktáblát, majd Petőfi Sándor szobrát a Rákóczi téren.

* A Most vagy soha! című Petőfi-film bemutatójával zárult a KMKSZ az 1848-49-es szabadságharc és forradalom 176. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozata. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Szí–nházzal közösen tartott eseményre a II. RF KMF átriumában került sor.

– A március 15-i események a nemzet óriási összefogásáról szólnak – hangsúlyozta Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke ünnepi köszöntőjében.

Szente Vajk, Kis-Szabó Márk és Rákay Philip, a Most vagy soha! film forgatókönyvírói videóüzenetben üdvözölték a jelenlévőket. A történelmi kalandfilm nemcsak a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakjának, hanem a Habsburg-uralom elleni szabadságharcban betöltött szerepének is emléket állít: Nemzeti dal című költeménye szikraként gyújtotta meg a forradalom lángját. A márciusi ifjak bátorságáról és szabadságszeretetéről szóló alkotást egyidőben a Kárpát-medence 14 településén mutatták be a Vándormozi kezdeményezés szervezésében.

– Nagyon fontos, hogy a kárpátaljai magyarság érezze, nincs egyedül ebben a nehéz időszakban – hangsúlyozta Sin Edina, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatója.

* A Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola nagytermében gyűlt össze a helyi magyarság, hogy megemlékezzen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. kitörésének évfordulójáról. A rendezvény a KMKSZ helyi alapszervezete, a Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola, valamint a Kárpátaljai Magyar Líceum (KML) szervezésében jött létre. Kudron Zoltán, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének ügyvezető alelnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Bezzeg Tamás az Ungvári Magyar Főkonzulátus, valamint Jusztin Miklós a Beregszászi Magyar Konzulátus képviseletében. Az ünnepi köszöntőket a helyi magyar iskola növendékei, a KML diákjai, valamint a Bartók Béla Zeneművészeti Iskola zenekara által szervezett színvonalas műsor követte. Az esemény végén a résztvevők elhelyezték a megemlékezés koszorúit báró Perényi Zsigmond és Bartók Béla szobránál.

* Tiszabökény köztemetőjében Fóris István, Kossuth hadnagya sírjánál tartottak koszorúzással egybekötött megemlékezést nemzeti ünnepünk alkalmából Szuszik Csilla tiszabökényi magyar szakos tanár felkonferálásában. Nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklése után Legyen béke, szabadság és egyetértés! gondolatkörben ünnepi beszédet mondott dr. Oroszi József, a Tiszapéterfalvai kistérség polgármestere, Kótonovics István görögkatolikus áldozópap és dr. Dupka György történész, Tiszabökény díszpolgára. Többek között hangsúlyozták: a kétségbeesés helyett a megmaradásunk érdekében a békéért imádkozni, küzdeni kell. Közreműködtek a Tiszabökényi Gimnázium (igazgató: Borgátó Szilvia) tanulói, a Tisza Csillag kórus Kovály Csilla kultúrház-igazgató vezetésével, akik alkalomhoz illő verseket, dalokat adtak elő. A társadalmi szervezetek, intézmények, az önkormányzat képviselői elhelyezték az emlékezés és tisztelet koszorúit, majd elénekelték a Szózatot.

* A técsői református templomban a nemzeti ünnep alkalmából László Károly református lelkész köszöntötte a megjelenteket. Igét hirdetett Hunyadi Attila, a Máramaros-Ugocsai Egyházmegye esperese. Trieb Gergely beregszászi magyar konzul felolvasta Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének ünnepi üzenetét. Ünnepi köszöntőt mondott Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke. A Himnusz eléneklését követően a település központjában található Kossuth-szobornál a városban működő egyházi, civil és oktatási intézmények vezetői közösen helyezték el az emlékezés koszorúit.

* A Viski Kölcsey Ferenc Líceum diákjai az iskola dísztermében mutatták be ünnepi előadásukat, majd a református templomnál elhelyezett emlékoszlop előtt – a református énekkar szolgálatával kiegészülve – helyezték el az emlékezés koszorúit.

* Aknaszlatinán a Bolyai János Líceum diákjai – Takár Diana felkészítésében – színvonalas műsor keretében elevenítették fel a korabeli eseményeket. Az előadás végén a helyi szervezetek képviselői megkoszorúzták a római katolikus templom kertjében lévő emlékművet.

2024. március 15. Magyarország elkészítette és megküldte a többi EU-tagállamnak azt a dokumentumot, amelyben megfogalmazta az Ukrajnával szembeni elvárásait az országban élő magyar nemzeti kisebbséggel kapcsolatban – jelentette a Szabadság Rádió (SZR) ukrán nyelvű hírszolgálata a birtokába jutott levél alapján. A dokumentum szerint a nemzeti kisebbségek védelme Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalási keretének egyik prioritása, ezért Magyarország követeli az ukrajnai magyar közösség nemzeti kisebbségi jogainak helyreállítását a 2015 előtti szinten.

2024. március 16. Megtartotta soron következő választmányi ülését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Jánosiban. Az ülésen Brenzovics László elnök online beszámolót tartott a 35 éve fennálló szövetségről. Kiemelte többek között: „Pozitív előrelépés a kisebbségi és nyelvtörvény kapcsán a tavalyi évben elfogadott módosítás. Azonban ezek a módosítások még nem adják vissza az elvett kisebbségi jogokat.” A háború kapcsán megjegyezte: „a nehéz körülmények ellenére is a KMKSZ igyekszik tenni kötelességét.” Köszöntő beszédet mondott Bocskor Andrea, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Bacskai József ungvári főkonzul felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök március 15-i levelét a külhonban élő magyarok számára.

A köszöntő gondolatokat követően Gulácsy Géza, a KMKSZ Jótékonysági Alapítvány elnöke és Berki Marianna, az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány igazgatója beszámolt az elmúlt évi tevékenységükről. Orosz Ildikó, a megyei tanács képviselője az oktatási kérdések kapcsán kifejtette: negatívumot jelent, hogy ezentúl az Ukrajna története tantárgyat ukrán nyelven kell majd tanulni az iskolákban. Szeptembertől csak azokban az intézményekben lehet majd jelenléti oktatást szervezni, amelyek óvóhelyei eleget tesznek az előírásoknak, de sajnos a kárpátaljai oktatási intézmények jelentős része ezeknek nem felel meg. A képviselő szerint az elkövetkező időszak problémája lesz az is, hogy az ukrán állam tovább nem támogatja azon iskolák fenntartását, ahol az általános és középiskolai osztályokban kevesebb, mint 7 tanuló lesz. Ezen esetekben azt javasolják, hogy az önkormányzatok szállítsák át a diákokat másik iskolába, és vonják össze az osztályokat. A Kárpátaljai Magyar Líceum hálózata kapcsán elmondta, hogy az Viskkel bővül idén szeptembertől.

A beszámolók elfogadását követően a választmány megszavazta a megyei közgyűlés helyszínét és kvótáját, valamint napirendjét. Ezután levetítették a KMKSZ megalakulásának 35. évfordulója alkalmából készült kisfilmet, amelyet a TV21 Ungvár munkatársai készítettek 30+5 – A megpróbáltatások kora címmel.

2024. március 16. Nagydobronyban, a Három Ász hotel-étterem rendezvénytermében az Orfeum Vándorszínpad fergeteges operettgálával lepte meg a több mint 300 nézőt, akik Ungvártól Nagyszőlősig képviselték a helyi magyarságot. Oszvald Marika Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő, operett énekes, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Kalocsai Zsuzsa Jászai Mari-díjas operettprimadonna, színésznő, érdemes művész, valamint Bálint Csaba magával ragadó tenorénekes az operett csodálatos világát tárták fel, és örökzöld slágerekkel ajándékozták meg a közönséget. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetének 176. évfordulója alkalmából az ünnepi esemény az Ukrajna Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) szervezésében zajlott le. Köszöntőt mondott az est házigazdája, dr. Zubánics László elnök. Az eseményen részt vettek Magyarország ungvári és beregszászi külképviseletének munkatársai is. Dr. Cseh Áron, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának vezető konzulja Orbán Viktornak a külhoni magyarokhoz intézett ünnepi üzenetét olvasta fel. Közreműködött az eszenyi Ritmus néptáncegyüttes (művészeti vezetője Szabó Tibor).

2024. március 16. Gyalogtúrával egybekötött családbarát honismereti kirándulást szervezett a Kárpátaljai Hazajáró Egylet, amelynek keretében megnézték a kendereskei Feszty-kilátót, majd a podheringi csata helyszínén fejet hajtottak az 1848–49-es szabadságharc és forradalom hősei előtt, az emlékmű talapzatán elhelyezték a megemlékezés koszorúját. Ellátogattak a Nyírhalom (Березинка) település közelében található arborétumba, ahol ilyenkor tömegével nyílnak sáfrányok, és egy kellemes sétát tettek a növényritkaságok között. A nyírhalmi arborétumot 1957-ben hozták létre, ma közel 300 különböző növényt találunk meg itt. És hogy a gyalogtúra se maradjon ki, felkapaszkodtak a Munkács mellett lévő Lovácska-hegyre, ahonnan csodás rálátás nyílik a városra, a várra és a Beregszászi-dombvidékre. A kirándulás végén megtekintették a Kölcsény határában megbúvó bazaltoszlopokat is. A túravezető Vezsdel László elnök és Molnár Sándor alelnök volt.

2024. március 17. Ünnepi istentisztelettel egybekötve méltatták Badalóban az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc hőseinek emlékét. A település református templomában Sápi Zsolt lelkész párhuzamot vont a Bibliában leírtak és a jelenkor történései között. Köszöntő beszédet mondott Jakab Lajos, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Badalói Alapszervezetének elnöke. Jusztin Miklós beregszászi magyar konzul felolvasta Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének a külhoni magyarokhoz írt ünnepi üzenetét. Beszédet mondott Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai és kommunikációs titkára, a Beregszászi Kistérségi Tanács KMKSZ-frakciójának vezetője, Szalai Imre, Badaló elöljárója. A Himnusz eléneklését követően a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit a templom külső falán lévő Petőfi Sándor-emlékjel és a tavaly novemberben felavatott Kölcsey Ferenc-emléktábla alá.

* Haranglábon a református templom adott otthont a megemlékezésnek az istentisztelet keretein belül. A zenés-verses összeállításban részt vettek kicsik, nagyok egyaránt. Beszédet mondott Híres-Szabó Éva, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke.

2024. március 17. Önkezével akart véget vetni az életének egy férfi a katonai toborzóközpontban Huszton – számolt be róla a Szuszpilne hírportál a Kárpátaljai Területi Toborzóközpont sajtószolgálatára hivatkozva. A hivatal tájékoztatása szerint a férfit a határőrség munkatársai vették őrizetbe március 13-án illegális határátlépési kísérlet miatt. A határsértőt a katonai toborzóközpontba szállították, hogy tisztázzák a katonai nyilvántartási adatait. A férfi a mellékhelyiségbe ment, ahol megpróbálta felvágni az ereit. A toborzóközpont alkalmazottai találtak rá vágásokkal és vérnyomokkal a kezén. A sérültet a Huszti Városi Kórházba szállították. Az ügyben nyomozás indult.

2024. március 17. 73 éves korában elhunyt Hennagyij Moszkal (Zadubrivka, Csernyivci megye, 1950–2024) rendőr altábornagy, jogász és politikus. 1973 óta dolgozott a belügyi szerveknél különböző beosztásokban. Később politikai karriert futott be. Legutóbb 2015 júliusától 2019 júniusáig a Kárpátalja Megyei Állami Adminisztráció vezetőjeként tevékenykedett. Munkásságát számos állami kitüntetéssel ismerték el. A kárpátaljai magyarok barátjának Áder János magyar köztársasági elnök 2019-ben a Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta.

2024. március 17–18. Beleny Mihajlo ókemencei ruszin/ukrán szobrászművész elkészítette a 830 éve született Assisi Szent Klára (1194–1253) domborművét, amelyet a Tiszabökényi Árpád-házi Szent Erzsébet templom oltárfalára fel is szerelt Dupka György, az egyháztanács világi elnöke közreműködésével. Klára nevéhez fűződik az Assisi Szent Ferenc által is támogatott klarisszák apácarend, a ferences rend női ága megalapítása. A dombormű ezentúl a templomunk ékessége. Ezekben a nehéz időkben a személyiségükből áradó hit a kitartás megélését, a túlélés megerősödését is segíti. A hétfői szent keresztúti ájtatosság után Weinrauch Mario OFM atya, a nagyszőlősi ferences rendház vezetője és a Hajas Ámosz ferences atya, plébániai kormányzó az Assisi Szent Klára domborművét megáldották.

2024. március 18. Budapesten szervezett jótékonysági könnyűzenei találkozót a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ). Az eseményen fellépő és jelen lévő fiatalok az oszteoszarkómával küzdő 15 éves fancsikai Kancsánszki Emília megsegítése érdekében fogtak össze.

2024. március 19. Felavatták Keresztyén Balázs (Nagybereg, 1949. január 15. – Nagyszőlős, 2007. november 9.) kárpátaljai tanár, helytörténész, művelődésszervező, író, költő emléktábláját szülőfalujában, amely a helyi református líceum falán kapott helyet. Avatóbeszédet mondott Tóth László esperes, a líceum lelkész-igazgatója, a helyi egyházközség református lelkésze. Az eseményen ismertették Dalmay Árpádnak, az emléktáblát adományozó Beregszászért Alapítvány kuratóriuma elnökének levelét is. A bronz dombormű Sándor Attila székelyudvarhelyi művész alkotása. Mint ismeretes, az 59 éves korában elhunyt Keresztyén Balázs egyik legérdekesebb műve a Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon, amely gazdag tárháza a vidékünkkel kapcsolatos ismereteknek.

2024. március 19. A II. Kárpát-medencei Szörp- és Lekvárversenyen megmérette lekvárjait a benei Milekvárunk is. A kézműves lekvárok közül a som arany fokozatot nyert, míg a meggy és a csipkebogyó bronz minősítést szereztek. Ezenkívül Legjobb kárpátaljai lekvár kategóriában különdíjban részesültek. A versenyt Orosházán rendezték, és a Kárpát-medence minden szegletéből érkeztek lekvár- és szörpkészítők. A Milekvárunk megalkotója a benei Bábel Zsuzsa és családja. 15 féle lekvár közül lehet választani náluk. A lekvárokon kívül szörpöt is készítenek.

2024. március 19. Az Ungvár Galériában megnyílt a 90 éves ungvári Turák Angéla nyugalmazott pedagógus, festőművész, illusztrátor, író, költő 40 festményéből, dekoratív húsvéti tojásaiból, az általa illusztrált, illetve írt könyvekből összeállított tárlat. Az esemény moderátora dr. Zubánics László, a KMMI elnöke volt.

2024. március 20. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet Gál Adél programfelelős vezetésével ünnepi tematikus foglalkozást tartott a Nagyberegi Tájházban. A rendezvényen a húsvéti locsolkodás szokása és az ünnepi előkészületek mozzanatai elevenedtek meg.

2024. március 20. Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának bizottsága jóváhagyta négy kárpátaljai település átnevezését – tudatta a Zakarpattya 24 hírportál. A döntés értelmében a beregszászi járási Puskino (Пушкіно) települést ezentúl Mizslisznének (Міжлісне) nevezik majd, a técsői járási Pescsera (Пещера) községet pedig Pecserának (Печера) fogják nevezni. Az Ungvári járásban két település neve változik: Kébljáré (Кибляри) falu neve Kébljárira (Киблярі), Csertezs (Чертеж) elnevezése pedig Csertizsre (Чертіж) módosul. Korábban felmérést végeztek Puskino település átnevezéséről. A település lakói négy név közül választhattak. A legtöbben (409-en) a Mizsliszne név mellett döntöttek.

2024. március 20. Nyílt napot tartott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete. Az esemény megnyitóján Soós Katalin, az intézmény igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a legfontosabb tudnivalókat. Elmondta többek között, hogy a szakképzési intézetben öt szakra – óvodapedagógia, szociális munka, számvitel és adóügy, alkalmazott matematika és turizmus – lehet jelentkezni.

2024. március 20. A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének beregszászi járási osztálya ünnepélyesen megnyitotta a biztonsági osztályt a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskolában. A hírt a katasztrófavédők hivatalos oldalán tudatták. A diákok nemcsak elméletben, de gyakorlati foglalkozásokon is elsajátíthatják a tűzbiztonság szabályait, a közlekedési szabályokat, az elsősegélynyújtás, a pszichológiai segítségnyújtás ismereteit, és hogy mi a teendő vész esetén. Különös figyelmet fordítanak majd arra, hogyan kell cselekedni, amikor valaki lőszert talál.

2024. március 20. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) jóvoltából egy nem mindennapi lehetőség adódott a tagcsaládok számára, ugyanis részt vehettek Veszprémben a Telekom Veszprém – FTC-Green Collect kézilabda kupamérkőzésen.

2024. március 20. Petőfi Sándor válogatott költeményei – Шандор Петефі. Вибрані поезії című kétnyelvű gyűjtemény bemutatója zajlott le Magyarország Ukrajnai Nagykövetsége szervezésében a Bölcs Jaroszláv nevét viselők Ukrajnai Nemzeti Könyvtárban. Az eseményt Oleg Szerbin, a könyvtár vezérigazgatója és Heizer Antal, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete nyitották meg, akik röviden megemlékeztek az esemény apropójáról – Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójáról. A nagykövet úr külön kiemelte a Nemzeti Könyvtár együttműködési készségét, amelyet a jövőben szeretnének közös programokkal szorosabbá fűzni, s amely keretében egy több száz kötetből álló „Magyar könyvespolc”-ot adományoztak az intézménynek. Ezután Oleg Szerbin és Heizer Antal kézjegyükkel látták el az együttműködési szándéknyilatkozatot, majd megnyitották a „könyvespolcot” is. A délután további részében a bicentenárium alkalmából megjelent kiadványokról beszéltek a felkért előadók. A Modus Coloris Nemzetközi Civil Akadémia képviseletében Olena Kovalevszka beszélt azokról a programokról, amelyekben részt vettek. Mivel Magyar Árpád István ötletgazda és fő kivitelező egészségi állapota miatt nem tudott részt venni az eseményen, ezért munkatársa beszélt a 2023-as Petőfi-naptár, a Petőfi Sándor és kortársai című kiállítás és a Petőfi Sándor válogatott költeményei című kötet koncepciójáról. Zubánics László történész, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség és a KMMI elnöke előadásában Petőfi Sándor és Tarasz Sevcsenko párhuzamaira hívta fel a figyelmet. Mint kifejtette: Petőfiből, a lánglelkű forradalmárból, a szovjet rendszer(ek) olyan igazi osztályharcost kreáltak, aki minden erejét, tehetségét a feudális rend felszámolására tette fel. Pedig, ha mélyebben elmerülve – ideológiai szamárvezetők nélkül – vesszük kezünkbe a versesköteteit, egy sokszínű, mindenkit megszólítani akaró és tudó költő képe tárul elénk. Zékány Krisztina, az UNE UMOTI magyar filológiai tanszékének vezetője Északkelet-Magyarország (a mai Kárpátalja) irodalmi hagyományait elemezte Gyöngyössy Istvántól Dayka Gáboron keresztül Kazinczy Ferencig. S bár Petőfi Sándor mindösszesen két napot töltött vidékünkön, maradandó nyomot hagyott irodalmi szemléletünkben. Nem véletlenül állnak szobrok és emléktáblák az Ungvártól Badalóig tartó útszakasz valamennyi állomása mentén. Ljudmilla Bacaj, az Ukrajnai Nemzeti Gyermekkönyvtár vezérigazgató-helyettese a Petőfi 200 évforduló kapcsán szervezett országos programokról számolt be. Petőfi költői örökségének megismertetése, a kulturális és szellemi értékek, a világirodalom költői öröksége iránti tisztelet előmozdítása érdekében, valamint a magyar nemzeti költő születésének 200. évfordulója alkalmából Magyarország Ukrajnai Nagykövetsége – az Ukrán Nemzeti Gyermekkönyvtár, a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának Ukrán Szekciója, valamint az Ukrán Írók Országos Szövetsége közreműködésével – 2023-ban megrendezte és lebonyolította a Petőfi szívdobbanásai a Dnyipro partján című ukrán országos gyermek szavalóversenyt. A nagykövetség és az országos gyermekkönyvtár az idén, Tarasz Sevcsenko születésének 210. évfordulója kapcsán Petőfi és Sevcsenko versillusztrációs képzőművészeti pályázatot hirdetett Hazámban címmel. Viktor Braszlavec, a Kárpáti Kiadó igazgatója a kiadónak a XX. század második felében végzett tevékenységéről tartott rövid előadást. Ebben az időszakban önálló magyar szerkesztőség is működött, illetve kiváló fordítók is rendelkezésre álltak. Ezek egyike volt Jurij Skrobinec, aki nyelvérzékének és költői vénájának köszönhetően a leginkább szöveghűen adta vissza többek között Petőfi Sándor műveit is. A költő születésének 200. évfordulója alkalmából a Kárpáti Kiadó Az apostol című elbeszélő költeményét szerette volna újra megjelentetni, azonban ez forráshiány miatt majdnem meghiúsult. Ekkor sietett segítségükre Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának vezetője, aki nem csupán Az apostol, de a János vitéz kiadási költségeit is támogatta. Az utóbbi kiadvány a kétnyelvű újraközlés mellett egyben kuriózum is, hangoskönyvként is funkcionál, hiszen a felnőttek/gyerekek a részenként megtalálható QR-kóddal azokat mindkét nyelven meghallgathatják. A kötetet Réti János festőművész grafikái illusztrálják. A könyvtári program végén Heizerné Hegedűs Éva kulturális és oktatási attasé mondott köszönetet a szervezőknek és a résztvevőknek, s tartott rövid tájékoztatót a közeljövőben megvalósítandó elképzelésekről.

2024. március 21. Együttműködési megállapodást kötött a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeum és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Az erről szóló dokumentumot Ungváron Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke, Csernicskó István, a főiskola rektora és Olga Sumovszka, a múzeum igazgatója írta alá. A találkozón lehetőség nyílt arra is, hogy a főiskola vezetői átadják a helytörténeti múzeumnak Lehoczky Tivadar fiatalkori portréját, pontosabban annak másolatát, hiszen az eredeti festmény 2015 óta a főiskola Lehoczky Tivadar Kutatóintézetének falát díszíti.

2024. március 22. Az újonnan megalakult Nők a kultúráért klub tagjai tekintették meg a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház Háztűznéző c. előadását. Az előadást panelbeszélgetés előzte meg, amelyen Bernáth Éva operaénekes, a klub elnöke és Mészáros Katalin, a Nemzeti Színház kommunikációs vezetője arról kérdezték Sin Edina megbízott színházigazgatót, milyen kihívások érik női vezetőként, valamint szó esett a nők társadalmi és kulturális szerepvállalásáról. Ezt követően került sor a társaság alapító okiratának aláírására, amelyet tanúként Sin Edina és Mészáros Katalin látott el kézjegyével.

2024. március 22. Az óvoda-iskola átmenet problematikája címmel tartott konferenciát a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) a kárpátaljai magyar óvodák pedagógusai és vezetői számára. Köszöntő beszédet mondott Gabóda Éva, a KMPSZ óvodapedagógiai szekciójának vezetője. Előadást tartott Berghauer-Olasz Emőke, a Rákóczi-főiskola Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszékének docense, Hutterer Éva, a főiskola adjunktusa, Jakab Andrea, a P. Frangepán Katalin Gimnázium igazgatója.

2024. március 22. Megnyitották a Kongói Demokratikus Köztársaság tiszteletbeli konzulátusát Ungváron – közölte Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója a Telegram csatornáján. A kongói külképviseletet Theo Wabenga Kalebo, a kongói külügyminisztérium főtitkára, Makszim Szubh, Ukrajna közel-keleti és afrikai különmegbízottja, valamint Roman Megela tiszteletbeli konzul avatták fel Kárpátalja kormányzójával.

2024. március 22. Jótékonysági vásárt szerveztek a Kaszonyi Aranykulcsocska Bölcsőde–Óvoda (vezetője: Suták Viktória) kültéri játékainak felújítására. A vásár helyszínét a helyi kultúrház biztosította.

2024. március 23. Újabb viski katona hunyt el a háborúban. Kornijcsuk Szvjatoszlav őrmester haláláról a település községi tanácsa számolt be közösségi oldalán. A lövészszázad parancsnoka harci feladatainak teljesítése közben vesztette életét. A két éve tartó pusztító háborúnak már számtalan kárpátaljai áldozata van. A háborúban eddig elhunytak közül közel negyven magyar származású áldozatról van tudomásunk.

2024. március 23. Megtartották az „Által mennék én a Tiszán…” elnevezésű hagyományos népdaléneklési verseny megyei döntőjét a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szervezésében meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A versenyen idén rekord számú, 244 gyermek mutatta meg képességeit szóló és kórus kategóriákban egyaránt. A tehetségkutatón a Tulipán Tanoda 55 növendéke vett részt. Kokas Erzsébet, a Tulipán Tanoda népi ének oktatója Pedagógus Különdíjban részesült mint a legjobb felkészítő tanárok egyike. A program szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat volt, védnöke pedig a Pál család.

2024. március 23. Közösen szervezett húsvéti kézműves foglalkozást a Munkácsy Mihály Magyar Ház, a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja, a Kárpátalja Kulturális Öröksége és Néphagyománya társadalmi szervezet, valamint a Munkácsi 1. Sz. Zrínyi Ilona Cserkészcsapat.

2024. március 23. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet megszervezte első biciklitúráját a Beregvidéken, amely során helyi nevezetességeket, emlékhelyeket, templomokat is útba ejtettek. A túravezető Vezsdel László, az egyesület elnöke volt.

2024. március 25. A Szolyvai 1. Számú Oktató-nevelő Intézményben második alkalommal szervezték meg az Erdő mellett nem jó lakni című népdaléneklési szemlét, ahol az óvodásoktól kezdve a hetedik osztályos korosztályig mutathatták meg énektudásukat a gyerekek. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetszég szervezésében megvalósuló esemény célja, hogy a magyar nyelv, a magyar kultúra megerősödjön a szórványvidéken. A műsor végén Schink István, a KMPSZ munkácsi régiójának elnöke kiosztotta a szemlén résztvevő gyerekeknek a jól megérdemelt oklevelet és édességet a remek előadásért.

2024. március 25. Pedagóguskonferenciát tartottak a Mathias Corvinus Collegium Beregszászi Képzési Központjában. A harmadik alkalommal megszervezett konferenciára ezúttal négy előadót hívtak meg, akik olyan aktuális témákat jártak körbe, mint a krízishelyzetek kezelése, a stressz feloldása vagy éppen a személyi készülékek, mint a táblagépek vagy telefonok negatív hatásai a fiatalokra – közölte Dobsa-Németh Beáta, az MCC kárpátaljai központjának vezetője. A felsorolt témakörökben előadást tartott Zsidi Zsófia, Pöltl Ákos, Hal Melinda. Böjte Csaba ferences rendi szerzetes beszámolójában kiemelte, hogy a szeretet olyan orvosság, amivel a legcsintalanabb fiatal is megszelídíthető és jó útra vezethető.

2024. március 25. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete családi sportnapjának a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont, ahol a programok előtt a munkácsi Burger családnak köszönhetően egy rövid aikido bemutatót is megtekinthettek a résztvevők. A Munkácsi Aikido Sport Klubban 2000 óta foglalkoznak fiatalokkal. A találkozó összeállításában szempont volt, hogy minden korosztály megtalálja a neki megfelelő sportágat, amit szeret. Minden családban fontos, hogy helyet kapjon a testmozgás.

2024. március 25. Lucsok Péter Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke látogatást tett a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás (OVA) épületében. A püspök a Szárnyas Szent Mihály lovagrend kitüntetést adományozta Viktor Mikita kormányzónak, amely több mint 800 éves múltra tekint vissza. A találkozó végén a kormányzó, közelgő születésnapja alkalmából, köszöntötte Lucsok Péter Miklóst, majd megajándékozta a kárpátaljai festőiskola művészeinek alkotásaiból készült albummal.

2024. március 25. II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének évfordulója tiszteletére rendeztek ünnepséget Borsiban. Az eseményen Kárpátalja több mint száz fővel képviseltette magát, többek között a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete, valamint a P. Frangepán Katalin Gimnázium. Az esemény ünnepélyes megnyitóján Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára mondott beszédet.

2024. március 25. Az erőszakos mozgósítás és a toborzóirodák munkatársai által elkövetett törvénysértések ellen tüntetők lezárták a nemzetközi jelentőségű Kijev–Csap főutat Munkács közelében két helyszínen – Beregrákoson, illetve a közigazgatásilag Beregszentmiklóshoz tartozó Kárpáti szanatórium szomszédságában. Néhány tucat nő a zebrán folyamatosan átkelve megbénította a gépkocsiforgalmat, így tiltakozva a mozgósítás és a toborzóirodák tevékenysége ellen. A rendőrök igazoltatták a tüntetés részvevőit, és feloszlatták a békés demonstrációt. Az UNIAN hírügynökség jelentése szerint a forgalmi rend kijevi idő szerint 13 óra körül mindkét helyszínen helyreállt. Az incidensek kapcsán az Ukrán Nemzeti Rendőrség kárpátaljai főosztálya eljárást indított a büntető törvénykönyv 279. cikkelye – közúti közlekedés akadályozása – alapján. A rendőrség közlése szerint a jogellenes demonstráció fő szervezőjét azonosították, de egyelőre senkit sem vettek őrizetbe. Az ügyben tart a nyomozás – tudatta Vitalij Glagola ungvári újságíró a Telegram-csatornáján rendőrségi értesüléseire hivatkozva.

2024. március 25–28. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hagyományosan ebben az évben is megrendezte az intézmény névadója, Rákóczi fejedelem születésnapjára emlékezve a 19. Rákóczi Napok programsorozatot. A Nagyságos Fejedelem emléke előtt tisztelgő rendezvény ünnepélyes megnyitójára március 25-én került sor a beregszászi Budapest parkban, ahol a város és a főiskola vezetősége, az intézmény oktatói és hallgatói, valamint az egyházak képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit II. Rákóczi Ferenc lovas szobrának talapzatánál, majd átvonulva a főiskola épületébe, lerótták tiszteletüket Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc mellszobrai előtt.

A Rákóczi Napok nyitórendezvénye a főiskola Tudományos Tanácsának ünnepi ülésével folytatódott, amelyen ünnepi beszédet mondott Csernicskó István, a II. RF KMF rektora. A rendezvényen átadták az intézmény által alapított díjakat. Zárszót mondott Orosz Ildikó, a II. RF KMF elnöke. A Rákóczi Napok rendezvénysorozat a hét folyamán nemzetközi konferenciákkal, húsvétváró hagyományőrző programmal, tárlatmegnyitóval, valamint honismereti kirándulással folytatódott. 

2024. március 25. A beregszászi római katolikus temetőben átadták Ekkel Györgynek, az 1848–49-es szabadságharc nemzetőrének a magyar kormány támogatásával felújított sírját. Az ünnepélyes átadó Magyarország Beregszászi Konzulátusának szervezésében valósult meg. Az eseményen Gyebnár István beregszászi ügyvivő konzul elmondta: nagy jelentősége van annak, hogy sikerült felújítani a síremléket, amely sajnos megrongálódott. Ezáltal Beregszász egy újabb ’48-as emlékművel gazdagodott. Beszédet mondott a rendezvényen Jakab Eleonóra, a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke, Fábián Márta, a Beregszászi Városi Tanács képviselője. Az átadón családtagjaival együtt jelen volt Kulin Zoltán, a TV21 Ungvár igazgatója, aki Ekkel György ükunokájaként vett részt az eseményen.

2024. március 26. Továbbra is folytatja összehangolt támogatását Kárpátalján a kisvárdai székhelyű Tisza Európai Területi Társulás (Tisza ETT), valamint a Várda Hagyományőrző és Kulturális Egyesület (elnöke: Erdélyi Tetyana). A mostani alkalommal többek között ellátogattak az Ungvári Művészeti és Kulturális Akadémia (rektor: Natália Setelja) kollégiumába, ahol az orosz–ukrán háború kezdete óta szállásolnak el a harci övezetből menekült családokat. A két kisvárdai egyesület havonta akár több alkalommal is hozott ide adományokat. Továbbá támogatják a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon Jótékonysági Szervezetet is (igazgató: Katkó Andrea), a gyermekotthonban a háború miatt a befogadottak száma egyre nő. Már elérte a 110-et. Ez alkalommal közel tíz intézménybe juttatott el támogatásokat a két magyarországi segélyszervezet. A hollandiai adományozók (támogató szervező: William Shaken) egy csoportja is csatlakozott a segélyakcióhoz, az általuk hozott támogatás értéke mintegy húszezer euró.

2024. március 26. A magyar zászló és címer emléknapjának megünneplésére a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) idén is meghirdette a „Zászlók, ha lengenek…” gyermek rajz- és esszépályázatát. A kárpátaljai díjazottak Magyarország Beregszászi Konzulátusán vehették át a pályázatot kiíró NSKI, valamint a Rákóczi Szövetség díjait.

2024. március 26. A kárpátaljai határőrök őrizetbe vettek 6 katonaköteles férfit, akik egy 19 éves fiatal segítségével akartak átjutni Magyarország területére. Az Ukrán Állami Határőrszolgálat közleménye szerint a nagypaládi határőrök Péterfalva külterületén megállítottak egy Hyundai típusú mikrobuszt. A járműben a 19 éves sofőrön kívül még hat férfi tartózkodott – két kárpátaljai, két kijevi, egy zaporizzsjai és egy ternopili lakos. Az információk szerint a sofőr 5–9 ezer dollárért cserébe akarta Magyarországra csempészni őket. A határőrök tájékoztatták a rendőrséget az esetről.

2024. március 27. A Rákóczi Napok keretén belül nyitották meg a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának (RIT) 2024-es tavaszi tárlatát. Kulin Ágnes elnök elmondta, hogy a RIT 23 tagjának több mint 40 műve – kislpasztikák, festmények, grafikák – kapott helyet a kiállításon, amely a nemrég átadott Na’Conxypán Galériában tekinthető meg május 17-ig.

2024. március 27. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Hungarológiai Központjában a történelem- és nemzetközi kapcsolatok szakos diákok körében megrendezésre került az Ijjász-Jaczik Gyula történelmi-kulturális öröksége című tudományos szeminárium. Az eseményt Pavlisin Ljubov, az Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékének docense, a tudományos kutatásokért felelős igazgatóhelyettes nyitotta meg. A szemináriumon részt vettek a Hungarológiai Központ dolgozói, valamint a tanszék tanárai is. Elsőként Ruszin Valéria, a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeum osztályvezetője mutatta be Ijjász-Jaczik Gyula festőművész életének és munkásságának főbb mozzanatait. Ezt követően az Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék történelem és nemzetközi kapcsolatos diákjai – Alecska Maxim, Balla Alexa, Kacsó Viktória és Szakács Liliána szólaltak fel.

2024. március 28–29. Ungváron, a Hotel Praha konferenciatermében került sor az Európai integráció: Ukrajna lelkiismereti szabadsággal kapcsolatos politikájának kérdései és a nemzeti kisebbségek (közösségek) és őslakos népek jogainak biztosítása című kétnapos konferenciára és szemináriumra. A rendezvényt Ukrajna Etnopolitikai és Lelkiismereti Szabadság Állami Szolgálata (DESS) szervezte az Európa Tanács és az Európai Unió támogatásával. A tanácskozáson a résztvevők (képviseltetve voltak az ukrajnai megyék nemzetiségi és vallásügyi kérdésekkel foglalkozó főosztályvezetői) azokra a kihívásokra keresték a válaszokat, amelyek az európai integráció keretében Ukrajnára várnak. A tanácskozás résztvevőit köszöntötték az ukrán kormány vezetői, az EU és az ET szakpolitikusai, illetve Kairat Abdrakhmanov, az EBESZ elnöke is. A kisebbségek jogainak biztosításával foglalkozó panelbeszélgetés keretében felszólalt dr. Zubánics László, az UMDSZ elnöke és Petei Judit, a Kárpátaljai Megyei Tanács KMKSZ-frakciójának vezetője.

* Munkácson húsvét közeledtével hímes tojás kiállítást és kézműves foglalkozást tartottak a Munkácsy Mihály Magyar Házban. A kiállításon kárpátaljai kézművesek által díszített tojások kerülnek bemutatásra. A résztvevőknek lehetőségük nyílt elsajátítani a tojásírás és hímes tojás díszítés fortélyait is.

* A KRE Diakóniai Osztályának közreműködésével holland antik bútorral bővült a Técsői Református Líceum.

* Ismét rászorulókat támogatott a Magyar Református Szeretetszolgálat Kárpátalján. A húsvéti adomány átadásának egyik helyszíne a Kisbégányi Református Egyházközség volt. Tóth László, a Beregi Református Egyházmegye esperese fogadta Juhász Mártont, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatóját és a kíséretében érkezett anyaországi vendégeket, akik többek között tartósélelmiszer-csomagokat hoztak 150 rászoruló család számára. Arról is hírt adtak, hogy a munkatársak folyamatosan hozzák annak a 20 ingyenkonyhának a tartós élelmiszert, amelyeknek 10 hónapon keresztül biztosítják az alapanyagokat a főzéshez. Reményeik szerint közel 200 ezer adag élelmiszer fog készülni a 10 hónap alatt ebben a 20 konyhában.

* Több mint egy éve járják vidékünket a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ, igazgatója: Makuk János) munkatársai a szervezet játszóbuszprogramjával. Ez idő alatt már csaknem 4000 gyereknek szereztek örömteli pillanatokat. A húsvét közeledtével nem maradhatott el a közös hímeskészítés sem, így a kézműves foglalkozáson a húsvété volt a főszerep.

* Az AB ART Kiadó gondozásában megjelent Lőrincz P. Gabriella Történetek az árnyékból című kötete a Kortárs írók sorozatban. A beregszászi írónő nyolcadik könyvét az orosz–ukrán háború ihlette, és tizenegy novellát tartalmaz. Megírásakor a Petőfi Irodalmi Múzeum Térey János-ösztöndíjasa volt.

* A Nemzetpolitikai Kutatóintézet a Nemzetpolitikai Államtitkárság megbízásából szociológiai kutatást végez a jelenleg külföldön élő/tartózkodó kárpátaljai magyar (18 év fölötti) felnőtt lakosság körében arról, hogy hogyan ítélik meg a jelenlegi életkörülményeiket, milyen hazatelepülési szándékkal rendelkeznek. Az online kérdőív IDE kattintva tölthető ki. A kérdőív kitöltése névtelen, önkéntes és kilenc percet vesz igénybe. Az adatgyűjtés kizárólag kutatási céllal történik 2024. március–április folyamán.

2024. március 31. Dupka György Facebook-jegyzete. Húsvét vasárnap, pászkaszentelés a tiszabökényi Árpád-házi Szent Erzsébet templomban. A 767 napja tartó háború árnyékában – a ferences Hajas Ámosz plébániai kormányzó által celebrált délelőtti szentmisén – közel 80-an jelentünk meg, híveink jelentős része (különösen a családos feleségek) az ismert okok miatt az anyaországban tartózkodó férjeik társaságában húsvétolnak. Mindez nem befolyásolta az ételszentelés ezredéves hagyományát. Nemzetünk Himnuszának eléneklése után kivonultunk a templomból. A sorba rakott kosarakban – akár a múltban, úgy most is – elmaradhatatlan az újjászületésre, a családi összetartásra utaló tojás, a Krisztus vérét jelképező vörösbor, továbbá a pászka, avagy a kalács, sonka, töltött tyúk, só, torma, édes-mazsolás túró…

A bökényi néphagyomány szerint is a húsvéti ünnepi asztalnál családtagoknak együtt kell elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, hogy ha valamikor eltévednének az életben, mindig eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, és mindig hazataláljanak. Adja Isten, legyen már béke, hogy a távolmaradók is szeretteikhez hazataláljanak.

 

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua, www.umdsz.info, https://umoti-uzhnu.university/hu/fooldal/   stb.

 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.

Megjelenik: havonta két alkalommal.

Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.

A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

Hírek

 • Kárpátalja anno: Lator László, Tiszasásvár szülötte

  Egy éve, 2023. július 17-én, életének 95. évében hunyt el Lator László Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, esszéista. Kárpátalján, az Ugocsa vármegyei Tiszasásváron látta meg a napvilágot 1927. november 19-én. Beregszászon járt gimnáziumba, itt élte át a II. világháború borzalmait. Min...

 • Hagyományok Háza Hálózat: kézműves tábor Visken – Ékszerek, ünnepi dekorációk, játékok

  A Hagyományok Háza Hálózat szervezésében idén immáron negyedik alkalommal szerveztek felnőttek számára kézművestábort, melynek ezúttal – immáron második alkalommal Visk adott otthont. A program célja, hogy a Kárpátalján gyerekekkel foglalkozó kézművesek megismerhessék és elsajátíthassák a természete...

 • Szeretjük látni a nevünket leírva, de mi a tétje?

  Hiszek abban, hogy a mostani fiatalokhoz akkor ér el leghatásosabban egy szerző, ha maga látogatja meg őket. A fiatalok nélkül meg minden hiába – mondja Lőrincz P. Gabriella József Attila-díjas költő, aki nem szereti a nyarat, s aki az utazásokban ma már nem a mélységeket keresi. A kárpátaljai szerz...

 • Megemlékezés a turulmadaras emlékműnél – Szabadságharcaink üzenete

  A szabadság ugyan minden nép számára természetes állapot, ám nem adódik magától, azért nemzedékek sokaságának állandóan meg kell küzdeni. Itt, a Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájának helyszínén, a Tiszaújlak határában felállított turulmadaras emlékműnél 321 év elmúltával most arról beszélünk...

 • Rákóczi első diadala

  321 évvel ezelőtt, 1703. július 14-én aratta első győzelmét II. Rákóczi Ferenc a tiszabecsi révnél. A fejedelem úgy fogalmazott Emlékirataiban, hogy „ez volt az első, habár jelentéktelen összecsapás”.

 • Ma ünnepli 80. születésnapját Rubik Ernő

  Ma ünnepli 80. születésnapját Rubik Ernő Kossuth-díjas építészmérnök, tárgytervező, a nemzet művésze, a Szent István-rend kitüntetettje, aki ötven éve alkotta meg a világsikerű Rubik-kockát.

Copyright © 2024 KMMI