Kárpáti Magyar Krónika – XXVI. (XXIII.) évfolyam, 19. (345.) szám. 2022. október 1.

Írta: Zubánics László, Dupka György, Szemere Judit, Fuchs Andrea | A kiadás éve: 2022

Ez lesz 2022 októberében

* Az ukrán parlament 90 nappal, november 21-ig meghosszabbította a hadiállapotot. Emellett a parlament támogatta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását is.

* Viseletbemutató kiállítást rendezett Tóth Márta galériatulajdonos a nagyszőlősi Révész Imre Galériában. A gyönyörű viseletek október 20-ig tekinthetők meg. Cím: Nagyszőlős, Borkanyuk utca 11/1.

2022. október 5. A beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium munkatársai Marosi István igazgató kezdeményezésére dr. Ortutay Elemér (1916–1997) halálának 25 évfordulója alkalmából emlékkönyvet állítottak össze, amely a hitvalló görögkatolikus pap, teológiai tanár életútját és szellemiségét kívánja bemutatni. A kötet címe: A harmadik fiú lelkületével Ortutay Elemér kárpátaljai hitvalló görögkatolikus pap, teológiai tanár. A könyvbemutató helyszíne: Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium, Firczák Gyula terem, Beregszász, Mihók u. 4. sz. Kezdete: 17.00 óra.

2022. október 5. Raoul Wallenberg-emléknap.

2022. október 5. 50 éve született Brenzovics Marianna (1972–2017) író, költő.

2022. október 6. Az aradi vértanúk emléknapja. Rendhagyó történelemórával egybekötött megemlékezés és koszorúzás az ungvári Kálvária temetőben Szegelethy János honvédhadnagy sírjánál az UMDSZ ungvári városi szervezete, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) és az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete szervezésében.

2022. október 6. Vidékünk szülöttéről, báró Perényi Zsigmond ugocsai főispánról, a beregardói születésű mártírról emlékeznek meg a Perényi Kultúrkúriánál a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szervezésében.

2022. október 6. Az aradi vértanúkra emlékeznek a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézetben. A megemlékezők elhelyezik a tisztelet koszorúját és virágait az aradi vértanúk emlékoszlopánál.

2022. október 6. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán is fejet hajtanak a tizenhárom aradi vértanú emléke előtt.

2022. október 6. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Nagyszőlősön csendes koszorúzást tart az 1849-ben vértanúhalált halt egykori Ugocsa megyei főispán, országbíró, felsőházi elnök, Perényi Zsigmond báró szobránál.

2022. október 6. Szeretettel várják az érdeklődőket a Matl Péter Munkácsy-díjas szobrászművész munkásságáról megjelent kötet bemutatójára a Munkácsy Mihály Magyar Ház nagytermébe. Kezdete: 16:00 (közép-európai idő szerint). Részvételi szándékát a munkacsymagyarhaz@gmail.com e-mail címen vagy a +380 (50) 555 28 95-ös telefonszámon jelezheti. A csaknem 300 oldalas kötet előszavát Orbán Viktor miniszterelnök írta, szerkesztője Sárba Katalin volt. A kötet a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány a Méry Ratio Kiadó gondozásában jelent meg.

2022. október 8. Az 1944-es szovjet légitámadás áldozatairól emlékeznek meg Beregszász köztemetőjének honvéd parcellájánál, majd a város vasútállomásánál a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet (PCS) szervezésében.

2022. október 8. 110 éve született Ilku Pál (Kovászó, 1912. október 8. – Budapest, 1973. július 13.) író, kultuszminiszter.

2022. október 13. 130 éve született Dr. Fenczik István (Nagylucska, 1892. október 13. – Ungvár, 1946. június 14.) miniszter, országgyűlési képviselő, mártír.

2022. október 14–20. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház októberi programjából: A királykisasszony, akinek nincs birodalma – interaktív meseelőadás. A részletekért, további információkért hívja a +380664528505, +380961135059-es telefonszámot vagy érdeklődjön a bszinhaz.szervezo@gmail.com e-mail-címen!

Ursula Jones bölcs és szellemes, lírai szépségű tündérmeséje Gyevi-Bíró Eszter rendezésében, Gál Natália, Vass Magdolna, Sőtér István, valamint Ferenci Attila/Rajkó Balázs előadásában látható Beregszászon és Kárpátalja-szerte! A célkorosztály: 5–10 évesek.

Az előadások időpontjai:

október 14., 10.00, 12.00

október 15., 10.00, 12.00

október 17., 10.00, 12.00

október 18., 10.00, 12.00

október 19., 10.00, 12.00

2022. október 15. VI. Linner-díjátadó ünnepség. Helyszín: Perényi Kultúrkúria, Beregardó, Munkácsi út 243. Kezdete: 17:00. Szervező: Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Beregszászi Római Katolikus Egyházközség.

2022. október 18. A magyar festészet napja.

2022. október 20. 110 éve született Zádor Dezső (Ungvár, 1912. október 20. – Lemberg /Lviv/, 1985. szeptember 16.) zeneszerző.

2022. október 21. 314 éve hunyt el Petrőczi Kata Szidónia (Kaszavár, 1662? – Beregszentmiklós, 1708. október 21.) a magyar barokk első ismert költőnője, a kegyességi próza alkotója, a pietizmus hazai képviselője. A huszti református templomban helyezték végső nyugalomra, ideiglenes temetésére 1708. december 23-án, végleges sírba tételére 1709. május 26-án került sor. Sírja ma is megtekinthető.

2022. október 22. 90 éve született Medveczkyné Luták Edit (Munkács, 1932. október 22. – Budapest, 2019. február 23.) festő, grafikus.

2022. október 23. Nemzeti ünnep az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére (Magyarországon munkaszüneti nap). Megemlékezés, koszorúzás Ungváron, Beregszászon és más településeken.

2022. október 26. 65 éves lesz Kovács Elemér újságíró, lapszerkesztő, helytörténész.

2022. október 30. 100 évvel ezelőtt, 1922. október 30-án, Egerben hunyt el Gárdonyi Géza (szül. Ziegler Géza; Agárdpuszta, 1863. augusztus 3.) magyar író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja.

2022. október 31. A reformáció napja, illetve az őszirózsás forradalom emléknapja.

2022. október 31. 75 éve született Benkő György (Beregszász, 1947. 10. 31. – Ungvár, 2020. 12. 01.) festőművész, grafikus.

2022. október folyamán. Képzőművészeti kiállítások, író-olvasó találkozók, folyóirat- és könyvbemutatók, koncertek a magyarlakta településeken.

VENDÉGSÉGBEN

2022. október 13–16. Magyarvista. A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre az Asociația Historikus Egyesülettel, mint társpályázóval, és együttműködésben a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társaságával nemzetközi konferenciát szervez „Közös múltunk kutatása határok nélkül. A málenkij robot és az elhurcolások különféle változatai a Kárpát-medencében” címmel. Helyszín: Románia-Erdély, Magyarvista, Kalotavár. A „Kegyeletápolás a Kárpát-medencében, megvalósítások, tervek”, avagy „Mit tudunk a történtekről, hol tartunk a kutatással? – Kárpátalja, Felvidék, Délvidék” elnevezésű szekció

2022. október 27. Csömör. A Sinka István közösségi könyvtárban Dupka György tart előadást Kárpátalja története Trianontól napjainkig a magyar művészet és kultúra mezején címmel.

2022. október 28. Keszthely, Berzsenyi Irodalmi Társaság. A Kárpát-medencei körkép programjában Helyzetjelentés Kárpátaljáról témakörben Dupka György előadóként vesz részt.

 

FELHÍVÁSOK, KÖZLEMÉNYEK

* A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja 2022. október 15-től 80 órás nyelvtanfolyamokat indít a Rákóczi-főiskola bázisán alap- és középfokon az alábbi nyelvekből: angol, magyar, német és ukrán. A képzések csak abban az esetben indulnak, ha a jelentkezők létszáma nyelvenként és szintenként eléri a 12 főt.

Jelentkezni 2022. szeptember 19. – október 3. között lehet kizárólag az alábbi linken.

A foglalkozásokra szombatonként 08.00–12.00 óra között kerül sor.

Részletes tájékoztatót a Főiskola Felnőttképzési Központjában kaphatnak munkanapokon 8.00–16.00 óra között az alábbi e-mail-címen: felnottkepzesikozpont2017@gmail.com.

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közleménye

* Az alapítvány folyó év szeptember 19-től október 31-ig felmérést folytat a jelenleg semmilyen hivatalos munkaviszonyban nem álló, ukrajnai nyugdíjjal rendelkező kárpátaljai magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási, szociális, gyermekjóléti intézményekben egykor oktatási-nevelési feladatokat ellátó pedagógusokról, kárpátaljai magyarlakta településeken egykor egészségügyi feladatokat magyar nyelven ellátó nyugdíjas orvosokról, nővérekről, valamint kárpátaljai magyarlakta településeken egykor művelődésszervezői, könyvtárosi, közgyűjteményi dolgozói, illetve művészeti vagy sportiskolában oktatói feladatokat, színészi, előadóművészi, médiatartalom-előállítási tevékenységet magyar nyelven végző nyugdíjasokról.

A felmérésben azok vehetnek részt, akik rendelkeznek magyarigazolvánnyal, s legalább 5 éves munkaviszonyt tudnak igazolni (munkakönyvvel vagy igazolással) az adott intézmény(ek)ben. A felmérési adatlap az alapítvány irodáiban igényelhető és nyújtható be. Az adatlap személyesen vagy meghatalmazott személy által nyújtható be. A meghatalmazás formanyomtatványa az alapítvány regionális irodáiban igényelhető. A felmérésben való regisztrációhoz a személyi igazolványt, a magyarigazolványt, az identifikációs kódszámot, a végzettségről, az egykori munkaviszonyról szóló igazolást (pl. munkakönyvet), valamint az ukrajnai nyugdíjas állapotot igazoló dokumentumot (pl. nyugdíjkönyv) kell felmutatni. Azoknak, akik az elmúlt évben már részt vettek a felmérésben, nem kell újra benyújtaniuk a már előzőleg benyújtott dokumentummásolatokat.

* A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve 2022. november 11-re meghirdeti a XIX. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját. A konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap diplomával már rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várjuk. Nevezési határidő: 2022. október 4. (hétfő) 14.00 óráig. Postacím: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6. Részletes tájékoztatást a +380-31-41-4-29-76 (149-es mellék) telefonszámon és a geniusja2019@gmail.com e-mail címen kaphatnak.

Könyvespolc – 2021–2022

Az Együtt című irodalmi-művészeti-kulturális-humán tudományi folyóirat 2002–2022 között megjelent számai itt tekinthetők meg:

http://kmmi.org.ua/konyvtar/folyoiratok/egyutt

https://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=595

Megjelent a folyóirat 2022. évi 1., 2., 3. lapszáma.

 

Kárpátaljai magyar könyvek

(Sorozatszerkesztő és felelős kiadó: Dupka György)

MEGJELENT

Dupka György, Fuchs Andrea: 30 év a Kárpátaljai magyar könyvkiadás szolgálatában. Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat bibliográfiája (1992-2022). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2022/intermix_katalogus.pdf

Bartha Gusztáv. Kiút. Kisregény (Felelős szerkesztő: Marcsák Gergely). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: https://mek.oszk.hu/22900/22951/;

https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/kiut

Ortutay Mária. Múltunk és jelenünk „lámpás emberei”. Interjúk, visszaemlékezések, önéletrajzi írások. (Felelős szerkesztő: Szemere Judit). Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2022.

Tárolt változat: http://mek.oszk.hu/22900/22946/;

https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/multunk-es-jelenunk-lampas-emberei

ELŐKÉSZÜLETBEN

A GULÁG-GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján, 2021. Nemzetközi emlékkonferencia, Beregszász, 2021. november 18. A Szolyvai Emlékpark Évkönyve. Összeállította, a jegyzeteket írta: dr. Dupka György. Lektorálta: dr. Zubánics László. Felelős szerkesztő: dr. Zékány Krisztina. Szolyvai Emlékpark–MÉKK, Ungvár–Budapest, 2022.

 

Hasznos kulturális, irodalmi, művészeti, tudományos információk

 • Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (ezen belül: Együtt irodalmi-művészeti-kulturális kéthavi folyóirat és a Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat tárolt változata): https://kmmi.org.ua/
 • Kovács Vilmos Irodalmi Társaság: http://kvit.hu
 • RIT, Kárpátalja Magyar Képzőművészek és Iparművészek Révész Imre Társasága: https://reveszimretarsasag.hu/
 • Kárpátaljai Credo verséneklő Együttes. Kárpátaljai magyar zene Kárpátaljáról (lemezek): http://credo.def.hu/Hazunktajilemezek.htm
 • Szolyvai Emlékpark: https://szolyvaipark.org/
 • Kárpátaljai Tudományos Adatbank: https://karpataljaiadatbank.com/
 • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola: www.kmf.uz.ua
 • Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács: http://kmat.uz.ua

 

Hasznos média linkek

     http://www.karpatalja.ma

     https://www.karpatinfo.net

     http://karpataljalap.net

     http://kiszo.net

     Karpat.in.ua

 

Dokumentumfilmek

(A YouTube-on elérhető népszerű dokumentumfilmek)

* Kárpátaljai tragédia. Rendező: Hajduk Márta.

https://www.youtube.com/watch?v=hge17S3IEeE

* Látótér – Nyelvháború Kárpátalján

https://www.youtube.com/watch?v=OMViNQmz5a4

* Kárpátalja

https://www.youtube.com/watch?v=XycFjziEQgY

* Szerelmes földrajz. Kárpátalja. Vári Fábián László költő, tanár beszél szülőföldjéről.

https://www.youtube.com/watch?v=uUZqs3nOhRU

* "ЦІНА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ЖИВИХ" фільм-реквієм/Az élet értéke az élő földön film-rekviem, I. rész. Перша частина відеопроекту: Трилогія «Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси 1944–1955 рр.». A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

https://www.youtube.com/watch?v=1IbWRIODDY0&list=LLHHlqP_5FDFpREps38a4MCA&index=3

            * "Щоб не плакало небо над Україною" (Hogy ne sírjon az ég Ukrajna felett), 2015 р. "Damit der Himmel über der Ukraine nicht weint". Okszana Golovcsuk film-rekviemje, II. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

https://www.youtube.com/watch?v=D3g276LcjUI&feature=share&fbclid=IwAR3L3VYRSjMYOyIrwvxnwlo0rpbkOnkAWg_RECbOjs7gD001PwirqQOF0jU

* Намальована війна, 2015. Namaliovana viyna (Megfestett háború), 2015. Drawing War, 2014. Okszana Golovcsuk film-rekviemje, III. rész (ukrán–orosz nyelven). A kárpátaljai magyarok és németek internálásának és deportálásának folyamatáról 1944–1955 között.

https://www.youtube.com/watch?v=bG0Kl0c6ZDA

https://www.youtube.com/watch?v=bG0Kl0c6ZDA&list=LLHHlqP_5FDFpREps38a4MCA&index=1

 

Forrás: KMMI, MÉKK, Facebook, www.karpatalja.ma,

www.karpatinfo.net, www.karpataljaturizmus.info, www.zakarpattya.net.ua)

 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit (szerkesztő), Fuchs Andrea.

Megjelenik: havonta két alkalommal.

Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.

A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat.

Archívum: kmmi.org.ua

 

Hírek

 • Felhangolva: Ferku Szilveszter

  Egyre gyakrabban tűnik fel a közönség előtt. Hallhattuk már szavalni, gitározni, énekelni, és nemsokára egy színházi előadásban is látható lesz. A sokoldalú előadóművész nem más, mint Ferku Szilveszter, aki a beszélgetés alatt szívesen mesélt művészi pályafutásának korábbi és jelenlegi alakulásáról.

 • Tavaszi kézműves képzés – Egy kárpátaljai kurzus tapasztalatai

  A beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház adott otthont március 22-23-án a Tavaszi kézműves képzésnek. A tanfolyamot a Hagyományok Háza Hálózat-Kárpátalja szervezte és támogatta. A két nap tapasztalatait Kocsis-Pintér Borbála faragótakács-pedagógus, népi szőnyegszövő foglalja össze.

 • Kiállításmegnyitó a Munkácsy Mihály Magyar Házban – Volodimir Mikita ismert és ismeretlen alkotásai

  Volodimir Mikita azon művészek csoportjához tartozik, akiknek a személyéhez kötjük a huszadik századi kárpátaljai festészet jelenségét, hangzott el a Munkácsy Mihály Magyar Házban (MMMH), ahol április 10-én a 93 éves Sevcsenko-, Erdélyi- és Boksay-díjas festőművész, az Ukrán Nemzeti Művészeti Akadém...

 • Vers tér(b)en – Költészetnapi ünnepség a Rákóczi Főiskolán

  Ez alkalomból huszonöt kárpátaljai magyar oktatási intézmény több mint félezer diákja szavalta együtt a száz éve született Váci Mihály „Még nem elég” c. ikonikus versét a Rákóczi Főiskola átriumában. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet 2015 óta rendezi meg Vers a téren elnevezésű költészetna...

 • „Mától szabadnak álmodom magam” – Versünnep a Rákóczi Főiskola filológiai tanszékének szervezésében

  Szép hagyomány, hogy a magyar költészet napja alkalmából a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola filológiai tanszékének magyar tanszéki csoportja versünnepet szervez. Idén a zenés-verses összeállítás mellett a jelenlevők meghallgathatták a főiskola hallgatói önkormányzata és a tanszék által...

 • 124 éve született Márai Sándor

  Százhuszonnégy éve, 1900. április 11-én született Márai Sándor posztumusz Kossuth-díjas író, a 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja.

Copyright © 2024 KMMI