Székelyföldi vendégek Kárpátalján

Írta: Kovács Erzsébet | Forrás: Kárpátinfó | 2010. július 05.

A trianoni békediktátumnak köszönhetően kilencven évvel ezelőtt határokat húztak a mindig is egy nemzethez tartozó nép, a magyarok közé. A szögesdrót hosszú évtizedekig elválasztott bennünket. S mi, kárpátaljaiak, az egyesülő Európa nyújtotta lehetőségektől ma is megfosztva élünk. Merthogy Ukrajna, melynek kötelékébe sodort bennünket a sors, nem tartozik az EU tagállamai közé.

Székelyföldi vendégek Kárpátalján

És egyelőre, úgy tűnik, hosszú ideig még nem is kerül be ebbe a körbe. Így a határok légiesítése számunkra még mindig távoli álom.

Viszont a Trianon által a szívekben húzott határ lebomlani látszik. Anyaországi és külhoni magyarok keresik a kapcsolatot, az együttműködési lehetőségeket. Mert mindannyian érezzük, tudjuk, és tudatosítani próbáljuk az utánunk következő nemzedékben is, hogy határ ide vagy oda, de közös a múltunk, s közös jövőnk kell legyen. Vállalnunk kell magyarságunkat, együvé tartozásunkat a politikai széthúzás ellenére is. Ezt erősítette meg az a találkozó is, melyre az elmúlt héten került sor a beregszászi székhelyű Európa-Magyar Házban.

Zubánics László, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elnöke, illetve Dupka György igazgató, a MÉKK elnöke meleg szavakkal üdvözölte a vendégeket. A találkozót azzal a céllal szervezték, hogy gyümölcsöző kapcsolatok alakuljanak ki a nemzeti összetartozás jegyében a kárpátaljai magyar és székelyföldi civilszervezetek, intézmények képviselői között, mondták.

A népes székelyföldi küldöttség nevében Beder Tibor megyei tanácsos, a szervező Julianus Alapítvány elnöke szólt a megjelentekhez, bemutatva, milyen is a székely ember. „Magyar lehetsz, de székelynek születni kell”, mondta, kiemelve a székely emberek kitartását, nyakasságát, állhatatosságát, szülőföldjükhöz és nemzetükhöz való ragaszkodását.

A történelem által megtépázott és szétszabdalt nemzetünknek előítéletek, rossz érzések és félelmek nélkül vállalnia kell magyarságát – fogalmazták meg üzenetként a résztvevők. A gyermekek nemzeti öntudatra nevelésének, a lelki összetartozás fontosságát hangsúlyozta a felszólalók többsége. Jézus Krisztusban testvérek vagyunk, fogalmazott Pocsai Vince kárpátaljai református, és Józsa László Erdélyből érkezett unitárius lelkész, akik a testvérgyülekezeti kapcsolatokban látják az egymáshoz való közeledés egyik lehetőségét, ami elősegíti egymás jobb megismerését. Megmaradásunk záloga a munka és a kultúra, az együttgondolkodás és a barátság, a testvéri szeretet és személyes kapcsolatok ápolása fogalmazott Haraszti polgármestere, s ezt erősítette meg Szuhán András, Bene polgármestere is.

Az Európa-Magyar Házban megrendezett találkozón a résztvevők megismerkedtek az Intermix Kiadó legfrissebb kiadványaival is. Vári Fábián László legújabb verseskötetét – Jég és korbács – Bakos Kiss Károly költő, a KMMI munkatársa mutatta be, majd a szerző olvasta fel címadó versét. A közelmúltban jelent meg Nagy Zoltán Mihály újabb trilógiájának második kötete Fogyó fényben címmel. A szerző munkásságát Vári Fábián László méltatta. Bagu Balázs nyugalmazott tanárnak, lelkes helykutatónak Az 1848/48-es forradalom és szabadságharc Kárpátalján címmel adta ki kutatásainak eredményeit az Intermix Kiadó. A kötetet, illetve a szerző életútját Nagy Zoltán Mihály méltatta. Igencsak felemelő perceket szerzett Filep Anita (Csap), aki kárpátaljai költők megzenésített verseit adta elő. Verset adott elő Bakos Kiss Károly és Lőrinc P. Gabriella.

A találkozó kárpátaljai tartózkodásuk során Beregszász mellett felkeresték a Vereckei-hágót, a munkácsi várat, fejet hajtottak a Szolyvai Emlékparkban. Útjukat a Felvidéken folytatták.

***

A KMMI szervezésében június 24-én  a huszti református templom kertjében az erdélyi származású Petrőczy Kata Szidóniára, az első magyar költőnőre emlékeztek Józan Lajos református lelkész vezetésével. Ezt követően Jánosiban, Balazséron a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok (KHÖT) támogatásával a polgármesteri hivatal szervezésében kétnyelvű címeres település-köszöntő táblák felavatására került sor. Mint megtudtuk, a mai napig a Szülőföld Alap támogatásával megvalósult KHÖT-program keretében Tiszabökényben 1, Péterfalván 1, Benében 2, Gúton 2, Kisdobronyban 3, Beregszászban 5 táblát állítottak fel az UMDSZ helyi szervezeteinek kezdeményezésére. Elkészült és kiszállításra került Dercen (2), Csongor (2), Nagypalád (2), Fertősalmás (1), Péterfalva (1) községek táblái is. Eddig összesen 27 tábla készült el.

Hírek

 • Régi tárgyak: a szamovár

  Nemrégen a Pom-Pom meséket olvastuk esténként a kislányommal, melyben találkoztunk a magányos szamovárral. A mesevilágon kívül újdonságnak számított az elfeledett szamovár, melyet nemcsak a meséskönyv lapjain nézhettünk meg, hanem a szekrényből is előkerült egy régi darab. Talán még a nagymamám idej...

 • Szent István király halála

  1038. augusztus 15-én hunyt el Magyarország első keresztény uralkodója, az államalapító Szent István király (ur. 1000-1038), aki egymaga vitte sikerre az államegyesítés, egyházszervezés és törvényhozás hatalmas munkáját. 1083-ban szentté avatott uralkodónk a kereszténységben is különleges pozíciót f...

 • Újabb három évig népi együttes az Eszenyi Ritmus

  Sikeresen megvédte és további 3 évig népi együttes besorolásban marad az Eszenyi Ritmus. A címet 25 éve ítélte oda Ukrajna Kulturális Minisztériuma.

 • A keze alatt megelevenednek az emlékképek

  Hadar Tímea festményeit szemlélve az embert magával ragadja a megörökített pillanat hangulata. Az alkotás iránti vágy néhány évvel ezelőtt lángolt fel benne igazán.

Események

Copyright © 2022 KMMI