Keresztyén Balázs: a kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár – Emléktábla-avatás Badalóban

Írta: Kovács Elemér | Forrás: Kárpátinfo.net | 2024. június 17.

Badalóban a helyi Gvadányi József Gimnázium épületének bejáratánál emléktáblát avattak Keresztyén Balázs kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár tiszteletére, aki általános iskolai tanulmányait itt végezte. A születésének 75. évfordulóján állított emlékjel – amelynek bronz domborműve Sándor Attila székelyudvarhelyi művész alkotása – felavatásán jelen volt Jusztin Miklós, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Sin József, a KMKSZ alelnöke és Keresztyén Gabriella, Keresztyén Balázs lánya. Az alkalomra eljöttek a több kárpátaljai művelődéstörténeti alapmű megalkotójának egykori osztálytársai is.

Keresztyén Balázs: a kiváló helytörténész, művelődésszervező és tanár – Emléktábla-avatás Badalóban

Köszöntőjében Jakab Lajos, a KMKSZ helyi alapszervezetének irányítója arra emlékeztetett, hogy a mögöttünk hagyott nyolc év során a Tisza-parti településen öt emléktáblát sikerült felavatni. Ami azt jelzi, hogy Badaló népe büszke a múltjára, az ősök által ránk hagyott szellemi-kulturális örökségre, és hogy ezekben az embert próbáló nehéz időkben is hisz a megmaradásban.

Veres Csilla, az iskola igazgatója köszönetet mondott az adományozónak, a Beregszászért Alapítványnak azért, hogy ma itt emléktáblát avathatunk, s felolvasta a kuratórium elnökének a jelenlévőkhöz intézett üzenetét. Amelyben Dalmay Árpád arra emlékeztetett, hogy a kárpátaljai magyarság több mint ezer éve vallhatja szülőföldjének ezt a vidéket, ahol gazdag szellemi és kulturális kincseket hozott létre. „Ezeknek az értékeknek a megismertetését tekintjük egyik fő feladatunknak. Emellett arról sem feledkezünk meg, hogy ez a táj számos nagyszerű embert adott a hazának. Fontosnak tartjuk, hogy emlékműveket, szobrokat, emléktáblákat állítsunk azoknak a híres embereknek, akik itt születtek, éltek, temetőink valamelyikében nyugszanak, illetve látogatásukkal megtisztelték vidékünket. Az egész magyar nyelvterületen ismert személyiségek mellett nagy jelentőséget tulajdonítunk azoknak a magyaroknak, akik leginkább Kárpátalján, de nemcsak itt ismertek, ám számunkra útjelzőkként, útmutatóként szolgálnak. Csupán párat említenénk: Fedák Sári operettprimadonna, Ortutay Zsuzsa keramikus és éremművész, Janka Sándor újságíró és református tiszteletes, a vértanú Pásztor Ferenc római katolikus plébános, Kálmáncsehi Sánta Márton református lelkész és prédikátor, Beregszászi Nagy Pál nyelvész, dr. Kiss Ferenc irodalomtörténész és -kritikus, Polónyi Károly és Jolán festőművészek, Sütő Kálmán, Kecskés Béla, Horváth Gyula költők, Bagu Balázs tanár, néprajzkutató, közíró, Garanyi József festőművész, Nádas Anna színésznő, Horváth Anna keramikus és szobrász.

De térjünk vissza Keresztyén Balázshoz, aki januárban lett volna 75 éves, de már 17 éve nincs közöttünk. A család Nagyberegről, szülőfalujából Badalóba költözött, Balázs itt végezte el az általános iskolát, majd a Beregszászi Kossuth Lajos Középiskolában tanult tovább és érettségizett. 1967-ben felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetemre, ahol 1972-ben magyar nyelv- és irodalomtanári diplomát szerzett. Ezután a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskolában tanított haláláig. Pedagógusi munkája mellett rendkívül szerteágazó tevékenységet folytatott: tanulmányozta a kárpátaljai irodalmi hagyományokat, történeti és helyi mondákat, művelődéstörténeti kislexikont írt, kutatta a Perényiek és báró Perényi Zsigmond életét, több könyve jelent meg, s még mennyi mindent tehetett volna, ha fiatalon, mindössze 58 évesen nem szólítja magához az Úr.

Ez a tábla és Keresztyén Balázs emléke mindig juttassa eszükbe, hogy a nemzeti azonosságtudatunk erősítése több mint hagyományaink és nyelvünk ápolása, fogalmazott beszédében Jusztin Miklós konzul. Fontos, hogy támogassuk egymást a mindennapokban, összetartsunk a nehéz időkben és közösen dolgozzunk a jövőnk építésén azért, hogy gyermekeink és unokáink is büszkén vallhassák magukat magyarnak.

A mai napon ismét életjelet ad magáról a kárpátaljai magyarság, kezdte ünnepi felszólalását Sin József KMKSZ-alelnök. A háború árnyékában is rendre sikerül megtartani kulturális rendezvényeinket, megemlékezni az itteni közösség olyan kiemelkedő személyiségeiről, mint Keresztyén Balázs. Akinek a nevével fémjelzett olvasótábort Beregszászon 2011 óta megrendezik.

A pályatárs, Keresztyén Balázs könyveinek kiadója, Dupka György levélben köszöntötte az alkalom résztvevőit. Ebben a múltjára büszke, értékőrző és -gyarapító községből indult útjára Keresztyén Balázs, akinek nevéhez fűződik a Nagyszőlősi Bartók Béla Művelődési Kör megalapítása és működtetése, a Bartók-kultusz ápolása, honismereti tantervek kidolgozása és számos olyan művelődéstörténeti alapmű – köztük a Rákóczi virágai, az Irodalmi barangolások Kárpátok alján és a Magyar művelődési hagyományok kárpátaljai lexikona – megírása, amely gazdag tárháza a vidékünkkel kapcsolatos kultúrtörténeti ismereteknek. Keresztyén Balázs az időben nyomot hagyott nemes cselekedetei, ismeretterjesztő cikkei, könyvei révén. Írásai tovább élnek velünk, hitünket erősítik, büszkeségünket táplálják.

Keresztyén Gabriella arról a szellemi örökségről szólt, amit édesapjától kapott, és felidézte azokat a gyerekkori nyarakat, amelyeket Badalóban, a helyiek által is nagyra becsült Juliska nagymamánál töltött.

Az emléktábla-avatón Veres Áron tanuló elszavalta Ferenci Tihamér badalói költő Szülőfalumhoz c. versét. Sápi Zsolt református lelkész pedig a Mindenható áldását kérte a jelenlévőkre, az egész kárpátaljai magyarságra.

Hírek

 • Kárpátalja anno: Lator László, Tiszasásvár szülötte

  Egy éve, 2023. július 17-én, életének 95. évében hunyt el Lator László Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, esszéista. Kárpátalján, az Ugocsa vármegyei Tiszasásváron látta meg a napvilágot 1927. november 19-én. Beregszászon járt gimnáziumba, itt élte át a II. világháború borzalmait. Min...

 • Hagyományok Háza Hálózat: kézműves tábor Visken – Ékszerek, ünnepi dekorációk, játékok

  A Hagyományok Háza Hálózat szervezésében idén immáron negyedik alkalommal szerveztek felnőttek számára kézművestábort, melynek ezúttal – immáron második alkalommal Visk adott otthont. A program célja, hogy a Kárpátalján gyerekekkel foglalkozó kézművesek megismerhessék és elsajátíthassák a természete...

 • Szeretjük látni a nevünket leírva, de mi a tétje?

  Hiszek abban, hogy a mostani fiatalokhoz akkor ér el leghatásosabban egy szerző, ha maga látogatja meg őket. A fiatalok nélkül meg minden hiába – mondja Lőrincz P. Gabriella József Attila-díjas költő, aki nem szereti a nyarat, s aki az utazásokban ma már nem a mélységeket keresi. A kárpátaljai szerz...

 • Megemlékezés a turulmadaras emlékműnél – Szabadságharcaink üzenete

  A szabadság ugyan minden nép számára természetes állapot, ám nem adódik magától, azért nemzedékek sokaságának állandóan meg kell küzdeni. Itt, a Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájának helyszínén, a Tiszaújlak határában felállított turulmadaras emlékműnél 321 év elmúltával most arról beszélünk...

Események

Copyright © 2024 KMMI