A Magyar Házak

Írta: Bognár A. | Forrás: www.smu-mesz.hr | 2010. július 05.

A Magyar Egyesületek Szövetsége felismerte és orvosolja azt a gondot, amellyel az egyesületek országszerte küzdenek. Az elmúlt esztendőkben számos egyesület alakult a magyar nyelv, kultúra és néphagyományok ápolása céljából. Éveken keresztül ezek az egyesületek küzdöttek fennmaradásukért, és az esetek többségében se saját helyiséggel, se székházzal nem rendelkeztek.

A Magyar Házak

Gyakran osztozniuk kellet más egyesületekkel egy termen, és kénytelenek voltak egyeztetni velük, hogy ki, mikor és mire használhatja a helyiséget. Ezek az egyesületek tevékenységüket - a legjobb esetben - a helyi kultúrotthonok termeiben folytatták. Okulva az olyan egyesületek példáján, amelyek munkája helyiséghiánya miatt idővel valamilyen formában megrekedt, a Magyar Egyesületek Szövetsége kidolgozta a Magyar Házak elnevezésű projektet. Ennek az a lényege, hogy minden tagszervezet számára biztosítani kell egy-egy közösségi házat, klubhelyiséget, ahol zavartalanul tevékenykedhetnek. Az érdemi munkájához nélkülözhetetlen helyiségek a magyarság hagyományai, kultúrája fennmaradásának alappillérei lehetnek.

A projekt létrejöttekor kevés egyesület büszkélkedhetett saját helyiséggel - az eszéki, a zágrábi, a fiumei és a pólai egyesületek -, ám azóta a vörösmarti, pélmonostori, gerbaváci, újbezdáni, laskói, ójankováci és a kiskőszegi magyarok számára sikerült biztosítani a megfelelő helyiségeket. Idén kezdetét vette a nagybodolyai és a haraszti ház felújítása is. Ezeken a településeken az a cél, hogy az egyesületek kulturált körülmények közt folytathassák tevékenységüket, hogy zavartalanul működhessenek a kórusok, tánccsoportok - és adott esetben helyet tudjanak biztosítani a játszóháznak is.

A Magyar Egyesületek Szövetsége alig 12 esztendeje jött létre, ám máris sikerült megfelelő helyiséget biztosítania több egyesületnek. Az egyesületek egy része már rendelkezik saját helyiséggel, mások a Szövetség tulajdonában levő helyiségekben működnek, de vannak olyanok is, akik a helyi önkormányzatokkal kötött hosszú távú bérleti szerződésekkel biztosítottak közösségi helyiségeket maguknak.

- Sokan kételkedtek a projekt sikerességében. Támadtak bennünket, és mindent megtettek annak érdekében, hogy ez a projekt ne valósuljon meg. Mi kiálltunk elképzelésünk mellett, és a siker nem maradt el. Ezzel is szeretnénk hozzájárulni a magyarság megmaradásához. Lassan, de biztosan haladunk a kitűzött célunk felé, hogy minden egyesület rendelkezzen saját helyiséggel és ne keljen bérleményekben vagy másutt működniük. Mi nem arra törekszünk, hogy városközpontokban, társasházakban legyenek a szervezetek székhelyei, jóllehet erre is akad példa, inkább arra összepontosítunk, hogy olyan helyiséget biztosítsunk számukra, amely a hagyományokat tükrözi, ahol zavartalanul tudnak működni és heti, vagy akár napi rendszerességgel tudnak összejönni kultúránk és hagyományaink ápolása céljából - mondta lapunknak Juhász Sándor, a MESZ elnöke.

Tegyünk górcső alá egy szembetűnő tényt: a HMDK éveken keresztül sokkal több anyagi támogatást kapott, mint a MESZ. Újabban egyenlő arányban osztják fel a működési támogatást a két magyar ernyőszervezet között, ami azt bizonyítja, hogy az illetékesek felismerték és támogatják a MESZ által végzett munkát. Jakab Sándor szavaival élve: "ha dolgoztok, akkor kaptok egy kis morzsát". Igen, a MESZ dolgozik. És a "kapott kis morzsából" maradandó értékeket - köztük a Magyar Házakat is - bocsát a horvátországi magyarság rendelkezésére. És akkor jöhet a mikroszkóp: a HMDK az évek során befolyt támogatási összegekből, a parlamenti képviselők támogatásából vajon tud-e felmutatni kézzel fogható eredményt? Aligha. És ennek nem a MESZ az oka. A HMDK vezetőiben - miközben kérdőre vonják a Magyar Házak projektet és az azt övező tevékenységek létjogosultságát - felmerült- e már az a kérdést, hogy hagynak-e maguk után valami érdemlegeset!?

Hírek

 • Régi tárgyak: a szamovár

  Nemrégen a Pom-Pom meséket olvastuk esténként a kislányommal, melyben találkoztunk a magányos szamovárral. A mesevilágon kívül újdonságnak számított az elfeledett szamovár, melyet nemcsak a meséskönyv lapjain nézhettünk meg, hanem a szekrényből is előkerült egy régi darab. Talán még a nagymamám idej...

 • Szent István király halála

  1038. augusztus 15-én hunyt el Magyarország első keresztény uralkodója, az államalapító Szent István király (ur. 1000-1038), aki egymaga vitte sikerre az államegyesítés, egyházszervezés és törvényhozás hatalmas munkáját. 1083-ban szentté avatott uralkodónk a kereszténységben is különleges pozíciót f...

 • Újabb három évig népi együttes az Eszenyi Ritmus

  Sikeresen megvédte és további 3 évig népi együttes besorolásban marad az Eszenyi Ritmus. A címet 25 éve ítélte oda Ukrajna Kulturális Minisztériuma.

 • A keze alatt megelevenednek az emlékképek

  Hadar Tímea festményeit szemlélve az embert magával ragadja a megörökített pillanat hangulata. Az alkotás iránti vágy néhány évvel ezelőtt lángolt fel benne igazán.

Események

Copyright © 2022 KMMI