Balogh Edgár

Kapcsolódó település: Kolozsvár

(Családi nevén Kessler)

Publicista, szerkesztő

(Temesvár, 1906. szept. 7. – Kolozsvár, 1996. jún. 19.)
Apai ágon nagyszebeni szász családból származik. 1926-ban fölvette anyja családnevét. A gimnáziumot Pozsonyban végezte, majd a prágai német egyetem filozófiai karának hallgatója. EtnogŹráfusnak készült. Újságírói pályáját a Prágai Magyar Hírlapnál kezdte. A Sarló-mozgalom elindítója és egyik szervezője volt. 1931-ben Fábry Zoltánnal az Út című prágai folyóirat szerkesztője. A 30-as évek elején a felvidéki Sarlósok kárpátaljai falujárásainak egyik aktív szervezője és résztvevője volt. Élénk kapcsolatban állt a munkácsi Sáfáry László költővel Bertók János főiskolai hallgatóval, és Lőrincz Gyula képzőművésszel, akik elkísérték kárpátaljai nyári vándorlásaira is.

A szociográfiai jellegű megfigyeléseit (Nagydobrony, Bátyú, Szernye, Izsnyéte Rafajnaújfalu, Beregszász és más települések) Tíz nap a Szegényországban (1930) című írásában fogalmazta meg. Balogh Edgár ezenkívül tucatnyi népmesét jegyzett le Tiszabökényben is, amelyekből a losonci A Mi Lapunk folyóirat is közölt néhányat. Batáron farsangi szokásokat örökített meg egy feljegyzésében. Balogh Edgár Tíz nap Szegényországban című írása első ízben a Prágai Magyar Hírlapban jelent meg öt részletben. (1930. szeptember 24., október 2., október 10., december 21., 1931. január 11.) Azóta e mű több alkalommal kiadásra került. Balogh Edgár és regös társai útvonalát a 80-as évek elején Dupka György és Horváth Sándor újra bejárta. Szociográfiai jellegű társadalomrajzuk könyvalakban is megjelent (Dupka György-Horváth Sándor: Múltunk s jelenünk: Balogh Edgár nyomában Kárpátontúlon Kárpáti Kiadó, 1987.) 1935-ben a csehszlovák hatósáŹgok kiutasították, Erdélybe költözött. Ott élt és alkotott bekövetkezett haláláig.

Kárpátaljával kapcsolatos munkái: Dunavölgyi párbeszéd, 1974; Balogh Edgár: Dunavölgyi párbeszéd. Bp. 1974. 32–64. A cím: Tíz nap Szegényországban. 4. Az éhség legendája. Csehszlovákiai magyar valóságirodalom a két világháború között. Bratislava. 1975. 33–75. A cím: Vándorúton.), Tíz nap Szegényországban. Az előszót és a jegyzeteket írta, és a sorozatot szerkesztette Szigethy Gábor. Budapest : Neumann Kht., 2003. Tárolt változat: http://mek.oszk.hu/05000/05089/html/index.htm
Irodalom, forrás: K.J. B./Kovács J. Béla: Balogh Edgár. In: Új magyar irodalmi lexikon, A-GY. Főszerkesztő: Péter László. Második javított, bővített kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 126-127. old., Dupka György-Horváth Sándor: Múltunk s jelenünk: Balogh Edgár nyomában Kárpátontúlon Kárpáti Kiadó, 1987.

Események

Copyright © 2024 KMMI