Kárpátaljai Magyar Népművészeti és Kézműipari tárgyak kiállítás-sorozata

Írta: | Forrás: | 2012. június 01.

Fontosnak tartjuk a vendéglátók és a kézművesek együttműködését, mivel az általuk elkészített népművészeti termékeknek nincs megfelelő piaca, viszont a vidékünkre látogató turisták aktív felvásárlói ezeknek a termékeknek. Közösen támogatott cél az, hogy a Kárpátaljára látogató vendégek ne bóvlit, giccset vigyenek haza emlékbe, hanem a vidékre jellemző népművészeti értékeket hordozó tárgyat: beregi szőttest, csuhéból, szalmából font tárgyakat, parasztszőnyeget, hímzett kendőket, terítőket, stb.

A kézműves tárgyak megmentése/ismertetése/népszerűsítése érdekében a kistérségekre jellemző népművészeti és kézműves tárgyakból bemutatók kerültek megrendezésre, továbbá a tárgyak értékesítésében nagy szerepet vállalt a zöld falusi turizmus mozgalom.
A kiállított tárgyak tanúsága szerint többek között a Bereg-vidéken a szőttes, az Ung-vidéken a fazekasság, Visken a csuhéfonás és a szalmafonás, Rahón a gyökérfaragás, Nevetlenben, Csetfalván a kézimunkázás maradt meg a múlt népi értékeiből.
A népi gasztronómiai termékek széles választékából sikert aratnak a gyümölcsből és erdei bogyókból készített lekvárféleségek is.
Eddig 2005-ben Csetfalván, 2006-ban Nagydobronyban, 2007-ben Mezőváriban, Tiszabökényben, 2008-ban Benében, Beregdédában, 2009-ben Dercenben, 2010-ben Péterfalván, Ungváron, Beregszászban került megrendezésre a Kárpátaljai Magyar Népművészeti és Kézműves Kiállítás. Szervezők a Kárpátaljai Vállalkozásfejlesztési Központ (KVK), a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) voltak.

Kárpátaljai Magyar Népművészeti és Kézműves tárgyak bemutatója.
Tanácskozás a vendéglátásról és a hagyományőrzésről


A rendezvények támogatói:

- Új Kézfogás Közalapítvány
- a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériuma
- Szülőföld Alap Iroda
- Corvinus Zrt.

A rendezvények szakmai védnökei:

- a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége,
- a Bereg Alkotóegyesület,
- a Viski Zöld Falusi Turizmus Szövetség.
- a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ)
- a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány

2005

Időpont: 2005. december 10.,
Helyszín: Csetfalva, Polgármesteri Hivatal


2005. december 10-én a KVK és a Csetfalvai Polgármesteri Hivatal közös szervezésében az Új Kézfogás Közalapítvány támogatásával Csetfalván, a Faluházban került sor a Falusi vendéglátó turizmus és a népi, kézműves hagyományok helyzete szakmai tanácskozásra és az I. Kárpátaljai Magyar Népművészeti és Kézműves tárgyak vásárlással egybekötött bemutatójára, amelyen közel nyolcvanan jelentek meg.
A falusi vendéglátó szaktanfolyam részvételével a kiállításon bemutatásra kerültek Kárpátalja egyes magyarlakta településekre jellemző népi mesterségekhez és népművészeti hagyományokhoz kapcsolódó tárgyak: hímzés, szövés, illetve parasztszőnyegszövés, népviselet-készítés, csuhé-, sás- és kosárfonás, fazekasság, fafaragás, kovács-mívesség, bőrművesség, stb.

2006

Időpont: 2006. október 6.
Helyszín: Nagydobrony, Faluház


2006. október 6-án a KVK és a Nagydobronyi Polgármesteri Hivatal közös szervezésében a Nagydobronyi Faluházban megrendezte a vásárral egybekötött népművészeti és kézműves kiállítást, valamint a falusi vendéglátó turizmus és a népi kézműves hagyományok fórumát. A rendezvényen közel nyolcvanan jelentek meg. A rendezvény keretében ezen a napon sor került a „Falusi vendéglátó” szakképzés tanévzáró vizsgájára.
Ezt követően sor került a viskiek, ugocsaiak, bereg-vidékiek, és az ungvidékiek a vendéglátással és hagyományőrzéssel kapcsolatos eszmecseréjére.

2007

Időpont: 2007. február 17.,
Helyszín: Mezővári, Faluház


A KVK és a Mezővári Polgármesteri Hivatal megrendezte a vásárral egybekötött népművészeti és kézműves kiállítást, valamint a falusi vendéglátó turizmus és a népi, kézműves hagyományok szakmai fórumát.
A rendezvény keretében a Mezővári Középiskolában sor került Dr. Hanusz Árpád úr (a FATOSZ alelnöke, nyíregyházi tanszékvezető tanár) irányításával a „Falusi vendéglátó” szakképzés tanévzáró ünnepségére, illetve záróvizsgájára.
A polgármesteri hivatalban megnyílt kiállításon bemutatásra kerültek az egyes magyarlakta településekre jellemző népi mesterségekhez és népművészeti hagyományokhoz kapcsolódó tárgyak.
A Falusi vendéglátó turizmus és a népi, kézműves hagyományok helyzetével foglalkozó szakmai tanácskozást Dupka György, a MÉKK elnöke és Salamon Elemér mezővári polgármestere nyitotta meg.
A rendezvényen átadásra kerültek a KVK oklevelei a népművészeti, kézműves kiállításon és vásáron részt vett kézműves csoportok képviselőinek.

Időpont: 2007. november 11.
Helyszín: Tiszabökény, Farkasfalvai Fogarassy- kúria


A kiállítás helyszíne a Tiszabökény részét képező Farkasfalván álló Fogarassy-kúria (Tiszaháti Tájmúzeum) volt. Ugocsa magyarlakta településeiről összesereglett népművészek örömmel és büszkén mutatták be saját kezűleg készített termékeiket: Fóris Márta, Marosi Katalin hímzéseiket hozták el, sokan megcsodálták Nyikolajev Irén festett tányérjait, nem különben a 17 éves Nagy Emese szőtteseit és gyöngyből készült ékszereit. Engi Ilona a csuhéfonásból „okosította" ki az érdeklődőket, míg az Újakliból származó Jáger Katalin a kreativitás, a találékonyság bizonyítékaként gabonából, tésztáitól, magvakból alkotott dísztárgyakkal ismertette meg a kíváncsiskodókat.
A résztvevők közel 200 népművészeti tárgyat állítottak ki. A múzeum nagytermében Kokas Károly vezetésével a Péterfalvai Tisza Népzenei Együttes ugocsai népzenével kápráztatta el a jelenlévőket. A jól sikerült népművészeti kiállítást népi gasztronómiai termékek, e tájegységre jellemző népi ételek, így az ugocsai töltött káposzta, szalonna és hazai kisüsti kóstolással ért véget.

2008

Időpont: 2008. július
Helyszín: Bene, Faluház


2008. július 7-én zajlott le a falusi vendéglátó turizmus és a népi, kézműves hagyományok helyzete c. szakmai tanácskozás Péterfalván, majd Benében, melynek keretében sor került az említett térségek népművészeti és kézműves tárgyainak, nép gasztronómiájának kiállítására. A falusi turizmus többek között ezekben a falvakban is életre hívta a már feledésbe merült kárpátaljai magyar népművészetet.
A benei kiállításon részt vett Hanusz Árpád nyíregyházi főiskola professzora, Dupka György, a MÉKK elnöke, Fuchs Andrea a KVK igazgatója, Szuhán András polgármester. Szuhán András benei polgármester közlése szerint a Benébe látogató turisták szívesen vásárolják meg a népi mesterség termékeit, így a falusi vendéglátók mellet a kézművesek is jövedelemhez juthatnak.
A rendezványen bemutatásra kerültek a beregi szőttesek, hímzések, fonható, szálas anyagokból készült termékek (gyékény, pokróc, stb.). Szakál Éva és Holozsai Andrea hímzései, Putnoki Erzsébet keresztszemes kivarrottai, továbbá Csehily Jaroszlava, Csapózyi Katalin, Cséke Ilona, Géresi Erzsébet, Papp Olga, Király Éva, Ombódi Éva, Pető Erzsébet, Molnár Erzsébet, Demeter Ferenc, Pap Otília, Hadzsega Erika, Tóth Szabina és mások gasztronómiai készítményei.

Időpont: 2008. december 5.
Helyszín: Beregdéda, általános iskola


A Beregszászi járási Beregdédában zajlott le a népművészeti és képzőművészeti tárgyak kiállítása, falusi turizmus szakmai tanácskozás és a falusi turizmus tanfolyam helyi tanévzárójára.

A kiállítás során a résztvevők Egressy Éva, Popovics Mragit, Szász Marianna, Kocsis Katalin, Homoki Andrea, Ruszinka Mária, Szabó Éva, Mándi Jolán, Lengyel Zsuzsanna, Szabó Ida, Homoki Katalin, debreceni Bettina, Baraté Edit, Baraté Zsuzsa, Boros Klára, Homoki Szilvia, Pallagi Erzsébet munkáit tekinthették meg. A kiállítási pannókon, állványokon és asztalokon szépen felsorakoztatva tekinthették meg a különböző módon és formában hímzett beregdédai hagyományokra épülő kendőket, terítőket. Kisebb-nagyobb kézi faragású fakanalak, gyöngyből készített karkötők, nyakláncok, változatos színekben pompázó pokrócok, különböző karácsonyi kompozíciók gyönyörködtették a szemeket.
A népi gasztronómiai kiállítók között jeleskedett: Vovcsok Gizella, Szolnoki Erzsébet, Barát Zsuzsa, Horvát Olga, Homoki Jolán, Popovics Margit, Kocsis Katalin, Matyika Kamilla, Perpék Magda, Mándi Jolán.
A tanácskozás résztvevői tapasztalhatták e kiállítás kapcsán is, hogy mára a kézművesség, a háziipar jobbára kihalt vagy népművészetté lényegült. Megmentésük érdekében megerősítést nyert az a javaslat, hogy a kistérségekre jellemző népművészeti és kézműves tárgyakból ezentúl minden évben bemutatót kell rendezni.
A népművészeti tárgyak értékesítésében pedig nagy szerepet vállalhat a zöld turizmus és a falusi vendéglátás azokban a falvakban, ahol a falusi vendéglátás felemelkedőben van.

2009

2009. március 31. Prófusz Marianna 50. születésnapján megrendezett kiállítással kezdtük meg a Beregi szőttesek Kárpát-medencei vándor-kiállítását.

Időpont: 2009. május 23. ,
Helyszín: Munkácsi járás, Dercen, Református Egyház Központi Hittanoktatási ülésterme.


A KVK és a Derceni Polgármesteri Hivatal közös szervezésében a helyi református egyház lelkészének bevonásával Dercenben sor került a „Falusi vendéglátó” szakképzés záróvizsgájára, szakmai tanácskozásra, a kárpátaljai magyar népművészeti és kézműves tárgyak bemutatójára és a népi gasztronómiai kiállítására.
A kiállításon bemutatásra kerültek a vidék legnagyobb magyarlakta településére és a környező településekre (Fornos, Beregrákos, Izsnyéte, Csongor, Bótrágy, Szernye) jellemző népi mesterségekhez és népművészeti hagyományokhoz kapcsolódó tárgyak és népi gasztronómiai termékek.


Kiállítók:

Orosz Katalin: keresztöltés – makramé kendők, terítők,
Szabó Valéria: hímzett kendők, terítők,
Fodor Ilona: hímzett kendők, terítők,
Fodor Andrea: fantázia – csuhéfonások,
Pallagi Ilona: keresztszemes futók, terítők,
Lőrincz Katalin: hímzett kendők, terítők,
Kukri Valéria: kivarrások, asztalterítők, kendők,
Lőrincz Erika: horgolások, alátétek, szalvéták,
Fodor Melinda: Szárított növénykompozíciók,
Szabó Beáta: gyertyaöntés, színes változatban is,
Iván Éva: varrott szalvéták, asztalterítők, kendők,
Kukri Olga: hímzett kendők, terítők,
Badaj Ildikó: fonott kosarak
Orosz Klára: hímzett kendők, terítők,
Máté Erika: kivarrások, kendők, terítők.

Időpont: 2009. augusztus 30.,
Helyszín: Kárpátalja, Ungvári járás, Eszeny, Művelődési Ház ülésterme.


A Falusi vendéglátó turizmus és a népi, kézműves hagyományok és népi gasztronómia kiállításra és szakmai tanácskozásra az eszenyi Művelődési Házban került sor, amelynek Szabó Tibor, az eszenyi Micz-bán Hagyományőrző Egyesület elnöke volt a házigazdája.

Kiállítók:
Bagykó Ella: hímzett asztalterítők, szalvéták, kendők,
Bellák Judit: szőttesek, pokrócok,
Balla Erzsébet: pokrócok,
Kádas Renáta, Kovács Emese: gyöngyfűzés,
Szoroka Sándor: kereszthímzéses terítők,
Banga Lívia: hímzések asztalterítők, szalvéták, kendők,
Ráti Irénke: keresztszemes hímzések asztalterítők, szalvéták, kendők,
Bilakovics Ágnes: hímzett kötések asztalterítők, szalvéták, kendők,
Szabó Erika: keresztszemek asztalterítők, szalvéták, kendők.
Géresi Teréz: pokrócok, szőttesek,
Molnár Lívia: lyukacsolt hímzések, asztalterítők, szalvéták, kendők.

Időpont: 2009. augusztus 30.,
Helyszín: Nagyszőlősi járás, Tiszabökény-Farkasfalva, Tiszaháti Tájmúzeum


A Tiszaháti Tájmúzeum, és a helyi Skanzen területén került megrendezésre az I. Tiszaháti Máléfesztivál. Az egésznapos fesztivál programjából: kukoricalisztből készült népi ételek kóstolója (töltött káposzta, málékenyér, málépogácsa, puliszka, rétes tokány, főtt kukorica, stb.), népi gyermekjátékok készítése csuhéból, gyöngyből, fűzfavesszőből, stb., helyi mesterek kiállítása.

Kiállítók:
Nagy Emese: gyöngyfűző, szövő,
Engi Ilona: kukorica-csuhéfonó.
- tiszaháti, ugocsai szőttesek, hímzések
- fonható, szálas anyagokból készült termékek (gyékény, pokróc, stb.)
- kukoricacsuhéból készült kosarak és egyéb használati tárgyak

******

Kísérő rendezvények: A kiállítás megnyitása és megtekintése után a házigazdák a vendégsereget a tiszaháti tájjellegű ételekkel megrakott asztalokhoz invitálták. A rendezvényen fellépő Kokas banda (vezetője Kokas Károly) repertoárján tiszaháti, szatmári népdalok szerepeltek. A jó hangulatot biztosította a népviseletbe öltözött hizsai folklóregyüttes és a novoszelicai hagyományőrző együttes is, akik ruszin és ukrán népdalokat, táncokat adtak elő.

2009. szeptember 16 - október 24.
Az V. Kárpát-medencei Magyar Kulturális Napok során a felvidéki Mátyusföldön (Felsőszelin) Prófusz Marianna beregi szőtteseit tekinthették meg a helyiek.

Időpont: 2009. szeptember 27.
Helyszín: Kárpátaljai Népművészeti és Népi Építészeti Múzeum (Ungvár, Káptalan u. 33/A).

Az ősi ungvári Drugeth-vár melletti skanzenben a XX. Kárpátaljai Magyar Folklórfesztivál kísérő rendezvényeként népművészeti kiállításra és vásárra került sor.
A kiállítás résztvevői:
- viski kézművesek (vezetők: Ötvös Ida, a Viski Zöld Falusi Turizmus Szövetség elnöke és Pál Erzsébet csuhéfonó);
- tiszaháti népművészek (vezetők: Borbély Ida, a Péterfalvai Képtár és a Tiszaháti Tájmúzeum igazgatója, és Marosi Katalin hímző és Grigora Éva, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatási Hivatal művelődési és turisztikai főosztályának módszerésze);
- beregrákosi népművészek (vezető: Vass Jenő, a helyi önkormányzat képviselője);
- téglási népművészek (vezető: Ignácz Mária, a Téglási Kultúrház vezetője);
- eszenyi népművészek (vezető: Ráti Irén népművész);
- nagydobronyi népművészek (vezető: Hidi Anita koreográfus, a helyi hagyományőrző csoport vezetője).
A Kárpátaljai Népművészeti és Népi Építészeti Múzeum kistermében Prófusz Marianna beregi hímzéseiből nyílt kiállítás, amely 2009. október 5-ig volt megtekinthető.

2009. október 24.

a Beregi szőttesek vándorkiállítás keretében a Tiszapéterfalvai Képtárban Prófusz Marianna szövő és hímző mester munkáit bemutató tárlatot Borbély Ida alpolgármester, a képtár igazgatója nyitotta meg.

2010

Időpont: 2010. január 10.
Helyszín: Nagyszőlős, Nagyszőlősi Járási Könyvtár olvasóterme és a Tisza SzabaidőközpontA Nagyszőlősi Járási Könyvtár olvasótermében került sor a ,,Jó gyakorlat a falusi turizmusban" című oktatási program elméleti és gyakorlati záróvizsgájára és az Ugocsai népi-kézműves hagyományokat bemutató kiállításra. A falusi turizmus és vendéglátói tanfolyamot összesen 11 község (Nagyszőlős, Karácsfalva, Keresztúr, Verbőc, Feketepatak, Tiszaújhely, Tiszaújlak, Királyháza, Tekeháza, Szőlősgyula, valamint a beregvidéki Borzsova) jelentkezőiből közel 44-en mutatták be az általuk készített népi kézműves tárgyakat és a népi gasztronómiai finomságokat.

Időpont: 2010. január 21.
Helyszín: Kárpátaljai Népművészeti és Népi Építészeti Múzeum kiállítóterme. (Ungvár, Káptalan u. 33/A).


Az ungvári Kárpátaljai Népművészeti és Népi Építészeti Múzeum kiállítótermében sor került az I. CARPATICA ART EXPO nagyszabású bemutatójára. Ezen belül mutatkozott be Prófusz Marianna népművész beregi szőtteseinek Kárpát-medencei vándorkiállítása, amelyet Dupka György, a MÉKK elnöke és Angyal Gabriella múzeumigazgató nyitott meg. A rendezvény díszvendége Szili Katalin, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) állandó bizottságának elnöke volt.

2010. február
A beregszászi Európa-Magyar Házban a Bereg Alkotegyesület beregi szőttesek kiállítását nyitották meg.

2010. Június
A nagyszőlősi járási Szőlősgyulán megtartották a III. Eperfesztivált.

2010. július
* Péterfalván, a helyi stadionban negyedik alkalommal került megrendezésre a Kárpátaljai Könnyűzenei és Képzőművészeti és Táncfesztivált (KKKTF). Az idén sem feledkeztek meg a kulturális programokról, ezen belül a népi hagyományokról.

2010. augusztus
* Beregi és tiszaháti hímzők, szövők, gyöngyfűzők, csuhéfonók, keramikusok kiállítása a Tiszapéterfalvai Képtárban.

2010. szeptember
*Ungváron megrendezték a IX. Nemzetközi "Toureurocentr Kárpátalja 2010" kiállítást és vásárt, amelyen a magyarlakta települések falusi vendéglátói is bemutatkoztak.

*Szeptember, október, november és december folyamán állandó népművészeti kiállítások, várták a látogatókat a Tiszapéterfalvai Képtárban (háziasszony: Borbély Ida), a beregszászi Európa-Magyar Házban (házigazda: Zubánics László), a Beregvidéki Múzeumban (házigazda: Sepa János), a beregszentmiklósi várkastélyban (házigazda: Bartosh József).

2010. október
*Szüreti batyusbálra és bográcsgulyás-főző versenyre került sor a felső-tisza-vidéki Técsőn. A jó hangulatról a técsői VFK szervezésében a viski zenekar gondoskodott.

Összeállította: Dupka György, Fuchs Andrea, Zubánics László

Hírek

 • Kárpátalja anno: Lator László, Tiszasásvár szülötte

  Egy éve, 2023. július 17-én, életének 95. évében hunyt el Lator László Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, esszéista. Kárpátalján, az Ugocsa vármegyei Tiszasásváron látta meg a napvilágot 1927. november 19-én. Beregszászon járt gimnáziumba, itt élte át a II. világháború borzalmait. Min...

 • Hagyományok Háza Hálózat: kézműves tábor Visken – Ékszerek, ünnepi dekorációk, játékok

  A Hagyományok Háza Hálózat szervezésében idén immáron negyedik alkalommal szerveztek felnőttek számára kézművestábort, melynek ezúttal – immáron második alkalommal Visk adott otthont. A program célja, hogy a Kárpátalján gyerekekkel foglalkozó kézművesek megismerhessék és elsajátíthassák a természete...

 • Szeretjük látni a nevünket leírva, de mi a tétje?

  Hiszek abban, hogy a mostani fiatalokhoz akkor ér el leghatásosabban egy szerző, ha maga látogatja meg őket. A fiatalok nélkül meg minden hiába – mondja Lőrincz P. Gabriella József Attila-díjas költő, aki nem szereti a nyarat, s aki az utazásokban ma már nem a mélységeket keresi. A kárpátaljai szerz...

 • Megemlékezés a turulmadaras emlékműnél – Szabadságharcaink üzenete

  A szabadság ugyan minden nép számára természetes állapot, ám nem adódik magától, azért nemzedékek sokaságának állandóan meg kell küzdeni. Itt, a Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájának helyszínén, a Tiszaújlak határában felállított turulmadaras emlékműnél 321 év elmúltával most arról beszélünk...

Események

Copyright © 2024 KMMI