RIT-tárlat Beregszászban

Írta: szcs | Forrás: Kárpátalja | 2010. július 05.

Az idei Hollósy Simon Képzőművészeti Alkotótábor résztvevőinek munkáiból nyílt kiállítás múlt csütörtökön Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT) májusban hatodik alkalommal rendezte meg plain airjét tagjai és meghívott vendégeik számára Szarvasházán.

RIT-tárlat Beregszászban

A mostani beregszászi tárlat, melynek anyagát ezt megelőzően már az ungvári közönség is megcsodálhatta, tizenegy alkotó mintegy félszáz, a tábor egy hete alatt készült munkáját vonultatja fel.

Dr. Soós Kálmán, a Rákóczi-főiskola rektora a kiállítás ünnepélyes megnyitójának résztvevőit köszöntve örömmel állapította meg, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a képzőművészet iránt. Mint jelezte, a történészek körében jól ismert jelenség, hogy amint távolodunk napjainktól az időben, úgy homályosulnak el azok a társadalmi, emberi viszonyok, amelyek közepette a letűnt korok műalkotásai megszülethettek. "Mi most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt vannak közöttünk a RIT alkotótáborának résztvevői, s láthatjuk a festményeiket is, azaz nem távolodtunk el annyira az időben, hogy ne tudnánk, milyen társadalmi és emberi viszonyok között születtek ezek az alkotások" - mutatott rá. A rektor az ünnepség résztvevői között köszönthette Nagy Petronellát, a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusának konzulját, Horkay Sámuelt, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Alapszervezetének elnökét, Riskó Györgyöt, a RIT alelnökét, valamint a művésztársaság számos tagját.

Riskó György megnyitó beszédében azt hangsúlyozta, mennyire fontos a társaság számára Hollósy Simon s a régió többi kiemelkedő alkotójának munkássága, ami a magyar kultúrkincs szerves részét képezi. A határokon átívelő művészet Trianon ellenére is képes összefogni a nemzetet, mutatott rá ezzel kapcsolatban. Az alkotótáborban készült munkák együttes bemutatása művészileg azért izgalmas vállalkozás, mivel a közönség megtapasztalhatja, milyen eltérő módon láthatják, közelíthetik meg és dolgozhatják fel ugyanazon témákat az alkotók, hangsúlyozta a RIT alelnöke. Riskó György a továbbiakban örömének adott hangot, hogy a RIT tagjai mellett három fiatal alkotó is részt vett az alkotótábor munkájában, miután a társaság fontosnak tartja az utánpótlás kinevelését. Nekik a kárpátaljai képzőművészet és a RIT olyan pótolhatatlan alakjainak helyét kell betölteniük, mint Tóth Lajos, Jankovics Mária, Szemán "Öcsi" Ferenc, Veres Péter, akik az elmúlt esztendőkben távoztak az élők sorából, hangzott el.

Bálint Lívia, Baraté Ágnes, Kalitics Lívia, Kolozsvári László, Kopriva Attila, Magyar László, Réti János, Szerhij Biba, Tóth Róbert, Veres Ágota és Vjacseszlav Popovics bemutatott műveit Benkő György festő, a RIT tagja, a Rákóczi-főiskola tanára méltatta. A művész értékelésében mindenekelőtt arra tért ki, hogy a táborban részt vett fiatalok művei szakmai felkészültségről és művészi érettségről tesznek tanúbizonyságot. Mint rámutatott, a természettől minden művész tanulhat, s ezt az idősebb alkotók munkái is igazolják. Éppen ezért okoznak meglepetést véleménye szerint Magyar László egyszerű színekkel megfestett, "az absztrakció felé haladó, de a látványt tiszteletben tartó képei" vagy Kolozsvári László festményei, akit ugyan a közvélemény a magyar alföld festőjeként könyvelt el, most azonban bebizonyította, hogy nem lehet őt beskatulyázni.

Horkay Sámuel, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke a tárlat kapcsán örömének adott hangot, hogy elmúltak azok az idők, amikor még azt is meghatározták, hogy mi a szép, mi a művészet, minek örüljünk, mit festhetnek a művészek. A szónok a jövőre nézve is azt tartja fontosnak, hogy ne mondja meg senki a kárpátaljai festőművészeknek, hogy mit és hogyan fessenek, "hiszen tudják azt jól". Horkay Sámuel reményének adott hangot, hogy ha lassan is, de eljutunk odáig, hogy "nemcsak művészek lesznek ezen a jobb sorsra érdemes vidéken, de lesz közönség, műértő közönség, s talán azt is megérjük, hogy mecénásai is legyenek a művészeknek", miáltal művészeti életünk ismét elérheti a 70-80 évvel ezelőtti szintet.

A beszédek ünnepélyességét és töménységét oldandó Nagy Nikolett főiskolai hallgató és Riman Gréta, a főiskola egykori végzőse, jelenleg a szórványban dolgozó pedagógus egyházi énekeket adtak elő.

A kiállítás július közepéig tekinthető meg a Rákóczi-főiskola Kossuth téri épületének Gross Arnold termében.

Hírek

 • Régi tárgyak: a szamovár

  Nemrégen a Pom-Pom meséket olvastuk esténként a kislányommal, melyben találkoztunk a magányos szamovárral. A mesevilágon kívül újdonságnak számított az elfeledett szamovár, melyet nemcsak a meséskönyv lapjain nézhettünk meg, hanem a szekrényből is előkerült egy régi darab. Talán még a nagymamám idej...

 • Szent István király halála

  1038. augusztus 15-én hunyt el Magyarország első keresztény uralkodója, az államalapító Szent István király (ur. 1000-1038), aki egymaga vitte sikerre az államegyesítés, egyházszervezés és törvényhozás hatalmas munkáját. 1083-ban szentté avatott uralkodónk a kereszténységben is különleges pozíciót f...

 • Újabb három évig népi együttes az Eszenyi Ritmus

  Sikeresen megvédte és további 3 évig népi együttes besorolásban marad az Eszenyi Ritmus. A címet 25 éve ítélte oda Ukrajna Kulturális Minisztériuma.

 • A keze alatt megelevenednek az emlékképek

  Hadar Tímea festményeit szemlélve az embert magával ragadja a megörökített pillanat hangulata. Az alkotás iránti vágy néhány évvel ezelőtt lángolt fel benne igazán.

Események

Copyright © 2022 KMMI