Dancsné Hidi Tünde

Kapcsolódó település: Mezőkaszony

Festő, keramikus, pedagógus

1972-ben született Nagydobronyban. Az agyag iránti tiszteletet édesapjától, Hidi Endre keramikustól örökölte. Az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskola kerámia szakán végezte tanulmányait 1995-ben.

A Kaszonyi Középiskolában rajzot tanít. Tagja a Bereg Alkotóegyesületnek. 

Munkáival számos járási, megyei kiállításon vett részt, Beregszászon családi kiállításon mutatkozott be. Kiállított tárgyak: dísztányérok, tálkák, vázák, kerámia dísztárgyak. Mezőkaszonyban él és dolgozik.

Egyéni válogatott kiállítások: Beregszász, Mezőkaszony, Péterfalva, Mezővári, Eszeny.

Válogatott csoportos kiállítások: Munkáival számos járási (Beregszász, Péterfalva), megyei kiállításon (Ungvár) vett részt.

Irodalom: Kárpátaljai magyar civil intézményrendszer, népművészeti műhelyek vizsgálata, adattára. Munkaanyag. Az anyag írásában, adatgyűjtésében közreműködtek: Dupka György, Fuchs Andrea. MÉKK, Ungvár, 2007. 55. o.; I. Bereg art expo – 2010. A Bereg Alkotóegyesület kiállítása. Összeállította: Dupka György, Fuchs Andrea, Zubánics László.  KMMI, MÉKK, Péterfalvai Polgármesteri Hivatal. Péterfalva, 2010, 7. o.; a KMMI honlapja: www.kmmi.org.ua

Fotók

Események

Copyright © 2022 KMMI