Bazán Vladimir

Kapcsolódó település: Ungvár

Festő- és iparművész

(1956–2022)

1956. május 29-én született Ungváron, értelmiségi családban. Már gyermekkorától érdeklődött a képzőművészet iránt, tehetségét is ez irányban fejlesztette. 1975-ben az Ungvári Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában ötvös képesítést szerzett, de szakmáját nemigen gyakorolta, mert inkább a festészet érdekelte.

Mint iparművész és festőművész az Ukrán Művészeti Alap munkatársaként dolgozott, majd 1983-tól szabad szellemi tevékenységgel foglalkozott. Ez magába foglalta a művészeti alkotások elkészítésén kívül kiállítások, tárlatok szervezését, szereplést az országos és nemzetközi pályázatokon, valamint monumentális belső építészeti és kültéri díszítő mozaikok tervezését és kivitelezését az akkori Szovjetunió területén. Mesterei: Duncsák Attila, Petky Sándor, Petreczky László. Elsősorban olajképeket alkot. Igen élénk színvilág jellemző rá, melyben gyakran az alapszínek kapják a főszerepet. Egyes természetábrázolásain és figurális kompozícióin a kortárs kárpátaljai és felvidéki indíttatás mellett a pop-art és a gesztusfestészet elemei is kimutathatóak. Műveit 1979-től láthatta a nagyközönség különböző csoportos és egyéni kiállításokon. Képeit bemutatták Ungváron, Kijevben, Romániában, Csehszlovákiában, Németországban és Budapesten, a Szovjet Kultúra Házában.

1994 óta Magyarországon, Kecskeméten él és alkot, a város képzőművész közösségének elismert és megbecsült tagja. Azóta számos önálló tárlata volt az ország több városában. Alkotásai megtalálhatók magángyűjteményekben Kanadában, az USA-ban, Brazíliában, Izraelben, Németországban, Csehországban, valamint közgyűjteményekben is (Kecskeméti Képtár, Ungvári Képtár, Kijev, Kulturális Minisztérium). Rendszeresen részt vesz az alkotótáborok munkájában, kiállításain. Legutóbb tavaly ősszel a Kárpátaljai Szövetség budapesti székházában csodálhattunk meg munkáit. Bazán Vladimir alkotásait magas fokú látványstruktúra, gondos szakmai kivitelezettség, egyéni és szuggesztív világkép jellemzi. Hallatlanul sokrétűen alkalmazza a színeket, gyakorta irritálván a köznapi használatban berozsdásodott retinát. Szakmai téren szinte nem ismer lehetetlent: olyan biztos intuíciós bázisra alapoz, hogy a gazdag felületmegmunkálás által azokat az illúziókat is hitelesíti, melyek ellen egyébként konzervatív értékérzékenységünk berzenkedne – írja róla dr. Turai G. Kamil művészetfilozófus. – A halszálkamintás, szövetes fi nom textúra alkalmat ad a művésznek a filozofikusan bravúros fényjátékra, világosság és sötétség párviadalának, mikroepizódok aprólékos megidézésére. Ám furcsa módon – az arabeszkes aprólékosság dacára – Bazán Vladimir a monumentális képképzés mestere. Távlatosan lát, tévedhetetlenül tájékozódik a kaotikusság végtelenében. A Bazán Vladimir-képek „cégér nélkül” is vitán felül álló vizuális kánondarabok. Nem kell őket verejtékesen igazolni, elegendő igézetük igényessége.

Fotók

Események

Copyright © 2024 KMMI