Váradi-Sternberg János

Kapcsolódó település: Ungvár

(Sternberg Jakov Iszaakovics)

Történész

(Nagyvárad, 1924. január 10. – Budapest, 1992. február 12.)

1930–40-ben szülővárosában tanult. A 10. osztályt 1940–41-ben már a besszarábiai Benderiben végezte. 1941–42-ben a Kubány-vidéken (Észak-Kaukázus), 1942–43-ban Kirgíziában traktoros. 1943–46-ban a kisinyovi főiskolán tanult. 1949-ben elvégezte a leningrádi egye­tem történelem szakát. Kandidátus (1956), a történelemtudomány doktora (1970). 1949-től az ungvári egyetemen tanított, a magyar szakosoknak magyar történelemből tartott előadásokat. 1989–90-ben nyugdíjasként az ungvári Hungarológiai Központ főmunkatársa. A Kárpátaljai Területi Pedagógus-Továbbképző Intézet felkérésére felelős szerkesztőként 1989-től részt vett Magyarország története című három részből álló segédkönyv szerkesztésében, összeállításában. Sok forrásföltáró tanulmányt és népszerűsítő tudományos cikket közölt az orosz-magyar és az ukrán-magyar irodalmi és kulturális kapcsolatokról, a kárpátaljai helytörténetről. Helytörténeti írásai a Kárpáti Kalendáriumban, a Kárpáti Igaz Szóban, Évgyűrűk 88-ban, a Hatodik Sípban, az Extra Hungariamban, a Kárpátaljában jelentek meg.

Tanítványával, Dupka Györggyel összeállították a két világháború közti kárpátaljai magyar írók antológiáját. Támogatta Bíró Andor páterfalvai kolhozelnököt a turulmadaras emlékmű újrafelállításában. Részt vett a megyei tanács mellett létrehozott rehabilitációs bizottság munkájában. Mint a KMKSZ történelmi-hagyományőrző munkabizottság elnöke szervezője és kezdeményezője volt a helytörténeti rendezvényeknek, a II. Rákóczi-konferencia sorozatnak, közöttük a salánki Mikes-kútnál megtartott összejövetelnek, tudományos tanácskozásnak. Saját gyűjtésű könyvei, dokumentumai egy jelentős részét az általa alapított Ungvári Petőfi Múzeumnak ajándékozta.

Elismerések, díjak: A Magyar Népköztársaság Csillagrendje (1989), 1991-ben Lotz János-emlékérmet kapott.

Fontosabb magyar nyelvű művei: Utak és találkozások. Tanulmányok. Kárpáti Kiadó, Ungvár, 1971; Utak, találkozások, emberek. Tanulmányok. Budapest–Ungvár, 1974; Századok öröksége. Tanulmányok. Budapest–Ungvár, 1981.

Szerkesztett, összeállított könyv: Kisebbségi ének a beregi rónán (Kárpátaljai írók antológiája 1919–1944). Összeállította: Dupka György, Váradi-Sternberg János. Kárpátaljai Magyar Könyvek – 4. Ungvár–Budapest, 1992.

Irodalom, forrás: Takács János: Gondolatok Váradi-Sternberg János könyvéről. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. 7.3. (1972. 08.) p. 95-97, Niderhauser Emil, Utak és találkozások, Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1973; Hopp Lajos, Utak, találkozások, emberek, Helikon. Világirodalmi Figyelő, 1975; Balla Gyula, Századok öröksége. Tanulmányok az orosz-magyar és ukrán-magyar kapcsolatokról, HungÉrt, 1983; Soós Kálmán: Váradi-Sternberg János. In: Hatodik Síp, 1992/1. 24. old., M. Takács Lajos, Századok örököse. In: Kárpátalja 1992. febr. 25.; Nagy Zoltán Mihály: In memoriam Váradi-Sternberg János. In: Holmi. 4. 1992. 5. 49., Várkonyi Ágnes, R.: In memoriam Váradi-Sternberg János. 1924-1992. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. 27. 1992. 3. 325-327., Takács Lajos, M.] Takač, L. M.: Pamâti Âkova Isaakoviča Sternberga. /1924-1992./ In memoriam Váradi-Sternberg János. In: Slavica 26. 1993. 221-224., 929/930., Váradi-Sternberg János: A kettős identitás professzora. Kárpátaljai történelmi lecke. [Riporter:] Petykó Ágnes. In: Világszövetség. 2. 1993. 5. 6-7.,  etykó Ágnes, Utolsó beszélgetésem Váradi-Sternberg Jánossal. In: Kalendárium '93 Ungvár, 1993. Soós Kálmán: Váradi-Sternberg János, a kuruc-kor kutatója. In: Hatodik Síp, 1993/Nyár, Melléklet., Soós Kálmán: Професор Штернберг Яків Ісакович. Váradi-Sternberg János professzor. Бібліографічний покажчик. Bibliográfia. Ужгород-Ungvár, 1994. Összeállít. tud. szerk., és magyarról ukránra fordította Soós Kálmán., Soós Kálmán: Idén lenne hetven éves Váradi-Sternberg János. In: Kalendárium ’94. 36-37. old., Soós Kálmán: Dr. Váradi-Sternberg János (1924-1992) emlékére. Emlékbeszéd Váradi-Sternberg János felett – In: Perlekedő évszázadok. Históriai mozaikok vidékünk múltjából. Ungvár-Budapest, 1995. 5-12. old. M.T.L./M. Takács Lajos: Váradi-Sternberg János. In: Új magyar irodalmi lexikon, P-ZS. Főszerkesztő: Péter László. Második javított, bővített kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 2371. old., Keresztyén Balázs: Váradi-Sternberg János. In: Kárpátaljai művelődéstörténeti kislexikon. Hatodik Síp Alapítvány Mandátum Kiadó, Budapest-Beregszász, 2001. 272-273. old., Dupka György: A magyar irodalom Kárpátaljai Lexikona 1918-2007 [Váradi-Sternberg János]. In: Ukrajnai Magyar Krónika, 2007. január 31. 12.  old.

Elektronikus irodalom: Váradi-Sternberg János-díj. In: Netpansip, http://www.hhrf.org/netpansip/up2001b/vegyes/dijak.html#sternberg, Barát Mihály: Beírta nevét a történelemtudományba. 80 éve született Váradi Sternberg János professzor. In: Kárpáti Igaz Szó, 2004. január 3. Tárolt változat: http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/040103/kultur01.html

Emlékezete: 1999-ben Balla D. Károly, az UngBereg Alapítvány elnöke – a névadó születésének 75. évfordulója alkalmából, családjával egyetértésben – megalapította a Váradi-Sternberg János Díjat, amellyel méltó emléket kívánt állítani a tudós professzornak. Díjazottak: Fedinec Csilla (1999), Kobály József (1999), Orosz Ildikó (1999), Botlik József (2000), Varga Béla (2001), Vári Fábián László (2001). Ungváron utcát neveztek el róla. Lakóháza falára emléktáblát helyeztek el.

Események

Copyright © 2024 KMMI