Fodó Sándor

Kapcsolódó település: Ungvár

Nyelvész, irodalmár, egyetemi tanár, politikus

(Visk, 1940. február 26. – Ungvár, 2005. május 11.)
Iskoláit helyben végezte. Sorkatonai szolgálatát a hadiflottánál töltötte le. Közben felvételt nyert a tartui egyetem filológiai karára, amelyet 1967-ben végzett el finnugor szakon. Meghatározó volt Fodó Sándor jellemének alakulásában az észtek megmaradásukért folytatott kitartó küzdelme. 1967–1990 között az Ungvári Állami Egyetem magyar filológiai tanszékének előadója, nyelvészetet, néprajzot és irodalomtörténetet tanított. Kutatási területe ebben az időben: szláv jövevényszavak a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban.

Több szakdolgozat és tanulmány szerzője ebben a témakörben. A legfontosabbak számára azonban a kárpátaljai magyarság ügye: az Együtt-tel, az alkotó ifjúság Forrás Stúdiójával és Kovács Vilmossal való közösségvállalása, a CSEMADOK mintájára szervezett műkedvelő mozgalom a magyar szakon, a magyarellenes jogsértések elleni mindennapi egyéni harca, majd csoportos küzdelem megszervezése és vezetése (az első és második Beadvány), az ezért való meghurcoltatások vállalása. Az 1972-es, a Szovjetunió legfelsőbb pártvezetéséhez címzett, több mint ezer aláírással alátámasztott, a magyarság jogainak védelmében íródott un. második Beadvány után elbocsátják az ungvári egyetemről. A tartui egyetemen kap állást, de akkor már egy évnél tovább nem tudott Kárpátaljától távol élni, inkább fűtő itthon, majd korrektor a Kárpáti Igaz Szónál. A politikai légkör enyhülésével ismét egyetemi tanárként dolgozhatott. A rendszerváltás idején egyike volt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapítóinak. A szervezet 1989 februári alakuló közgyűlésén a szövetség elnökévé választották, amely tisztséget 1996-ig töltötte be. Ebbéli minőségében mindvégig következetesen kiállt a magyarság jogainak érvényesítése és bővítése, az 1944-es sztálinista megtorlások áldozatainak rehabilitálása és kárpótlása mellett. 1992-től 1997-ig a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka volt. 1996-tól a KMKSZ tiszteletbeli elnöke. Hatvanöt éves korában Ungváron hunyt el.

Elismerése: Több magyarországi kitüntetés tulajdonosa, közülük kiemelkedik a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztje.

Irodalom, forrás: Dupka György: Kárpátalja Magyar személyi és intézmény-adattára. [Fodó Sándor], Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1993. 38. old.

Elektronikus irodalom: Wikipédia: Fodó Sándor. In: http://hu.wikipedia.org/wiki/Fodó_Sándor, Ismert emberek-Visk: http://viskhonlapja.weebly.com/ismert-emberek.html

Emlékezete: Szülőházán a MÉKK emléktáblát állított. Beregszászban 2008-ban róla utcát neveztek el. A KMKSZ 2005 szeptemberétől Fodó Sándor ösztöndíjat alapított és évente egy beregszászi főiskolásnak ítéli oda, 2013-tól Fodó Sándor-díjként van meghirdetve.

Események

Copyright © 2024 KMMI