Balogh Irén

Kapcsolódó település: Beregszász

Újságíró

(Beregsom, 1944. december 7. )
Földműves családban Beregsomban született, Balogh Balázs költő huga. Az általános iskola elvégzése után a helyi mezőgazdaságban dolgozott hét éven keresztül, majd a péküzemben vállalt munkát. Könyvtárosként is dolgozott. Esti középiskolában érettségizett 1964-ben, majd 1965-1970 között az Ungvári Állami Egyetem magyar nyelv és irodalom tagozatának diákja, itt szerzi meg a magyar nyelv- és irodalomtanári diplomát. 1970-től 2003-ig a Beregi Hírlap /korábban: Vörös Zászló/ főmunkatársa. Évekig a beregszászi irodalmi kör vezetője volt. Az 1993-ban megalakult Beregszászi Járási Mozgáskorlátozottak Egyesületének alapítója, később elnöke.

Elismerés: Tisztelet Jele-rendjel kormánykitüntetés; a MÉKK oklevéllel ismerte el Balogh Irén, a Beregi Hírlap munkatársa sok évtizedes eredményes újságírói munkásságát.

Kézirat feldolgozás: Mandrik Erzsébet A pokol bugyraiban. (Egy viski parasztlány a sztálini lágerekben). Előszó: Balogh Irén. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest. 2007.

Irodalom, forrás: Dupka György: Kárpátalja Magyar személyi és intézmény-adattára. [Balogh Irén], Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1993. 15-16. old., Dupka György: Ukrajnai magyar szervezetek, intézmények, közéleti személyiségek adattára. [Balogh Irén]. Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, Ungvár-Budapest, 2006. 47. old.

Események

Copyright © 2024 KMMI