Bagu Balázs

Kapcsolódó település: Bátyú

Tankönyvíró, helytörténész

(Bátyú, 1932. december 28. – Bátyú, 2011. július 9.)
1943-ban az elemi iskolát szülőfalujában végezte, 1944–1945 között a beregszászi gimnáziumban, majd 1945 után újra Bátyúban tanult a hétosztályos iskolában. 1952-ben elvégezte a Munkácsi Tanítóképzőt. 1953-ig Badalón tanított, az Ungvári Állami Egyetemen 1958-ban szerzett orosz tanári diplomát, majd 1979-ben magánúton elvégezte a magyar szakot. 1958–1960 között tanítóskodott Csonkapapiban, 1960–1964 között magyartanár az esti iskolában, 1964 óta pedig Bátyúban tanít magyar nyelv- és irodalmat, szakkört vezet és vetélkedőket szervez.

1989 májusától 1993 januárjáig a KMKSZ bátyúi alapszervezetének elnöke, 1990-1993 között a területi választmány tagja, a KMPSZ megalakulásáig az oktatási munkabizottság tagja, 1990 óta a KMPSZ alelnöke.

A MÉKK alapító tagja. 1969–1979 között a beregszászi magyar módszertani szakcsoport vezetője. Kutatási területe: magyar nyelv és irodalom, néprajz, pedagógia, 1848-as emlékek területünkön, az 1944-ben elhurcoltak felkutatása. 1982-ben a magyar nyelv és irodalom módszerésze; 259 cikke jelent meg eddig belföldi és külföldi kiadványokban (Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó, Honismeret, Köznevelés, Hatodik Síp, Szabolcs-Szatmári Szemle, Kárpáti Kalendárium).

Leggyakrabban a Demjén Balázs írói álnevet használta.

Elismerések, díjak: 1985-ben Makarenko-díjat kapott; Bátyú község földrajzi nevei címűírásával 1991-ben a magyar országos néprajzi pályázaton V. helyet nyert. Az 1848-as kutatásokért 1992-ben Monokon Kossuth-emlékérmet és diplomát kapott.

Fontosabb művei: Didaktikai anyagok magyar nyelvből , 1984. Tanterv (Óvodák, elemi és általános iskolák számára / Népismereti). Kárpátaljai Magyar Könyvek, 30. Ungvár-Budapest, 1993., Bagu Balázs – Szakáll Mihály. A szabadságharc nemzetőrei (Vidékünk nemzetőrségének történetéből /1848-1849/). Kárpátaljai Magyar Könyvek, 42. Ungvár-Budapest, Intermix, 1994., Bagu Balázs - Fokász Mihály - dr. Deák Ferencímű Tanulmányok az 1848- 49-es szabadságharcról Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megyékben. Kárpátaljai Magyar Könyvek, 99. Ungvár-Budapest, Intermix, 1999., Életutak. Beszélgetések meghurcolt magyarokkal, az áldozatok hozzátartozóival. Kárpátaljai Magyar Könyvek, 128. Ungvár-Budapest, Intermix, 2004., Bátyúi jeles napok és szokások. Kárpátaljai Magyar Könyvek, 149. Ungvár-Budapest, Intermix, 2006., Bagu Balázs - dr. Deák FerencíműBeszéljünk magyarul. Magyar nyelvi tanterv és segédanyag a nem magyar iskolákban tanulók és tanítók számára. Kezdő csoport. Kárpátaljai Magyar Könyvek, 182. Ungvár-Budapest, Intermix, 2008., Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Kárpátalján. Kárpátaljai Magyar Könyvek – 198. Ungvár-Budapest, Intermix Kiadó, Intermix, 2010.

Szerkesztés, összeállítás: Mikszáth Kálmán. Válogatott elbeszélések. Válogatta és a szöveget gondozta: Bagu Balázs és dr. Deák FerencíműKárpátaljai Magyar Könyvek, 84. Ungvár-Budapest, Intermix, 1997.

Irodalom, forrás: Dupka György: Kárpátalja Magyar személyi és intézmény-adattára. [Bagu Balázs], Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1993. 11-12. old., Dupka, György: A magyar irodalom Kárpátaljai Lexikona1918- 2007[ Bagu Balázs]. In: Ukrajnai Magyar Krónika. 2006. szept.20. 10. old., Dupka György: Ukrajnai magyar szervezetek, intézmények, közéleti személyiségek adattára. Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, Ungvár-Budapest, 2006. 45-46. old.

Emlékezete: 2012-ben a bátyúi községi könyvtárban megalakult a róla elnevezett Bagu Balázs Irodalmi Társaság.

Események

Copyright © 2024 KMMI