• Finta Éva

  Kapcsolódó település: Beregszász

  Költő, író, drámaíró

  (Beregszász, 1954. január 1.)
  Kályharakó munkás családjában született. 1971-ben elvégezte a helyi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskolát. Aztán az Ungvári Állami Egyetem magyar nyelv és irodalom szakára járt levelezői tagozaton, ahol 1978-ban diplomát szerzett. Több beregszászi tanintézményben volt egyidejűleg ifjúsági vezető. 1975-től kirakatrendező, majd dekoratőr. 1978-tól internátusi nevelő. 1979-től a beregdédai kolhozban plakátfestő és dekoratőr. 1971-től publikál. Verseivel szerepelt a kárpátaljai napi és hetilapokban, valamint a Kárpáti Kalendárium, Szivárványszínben, 1977, Lendület, 1982, Sugaras utakon, 1985, Vergődő szél, 1990, Évgyűrűk és más kiadványokban és antológiákban.

 • Fodó Sándor

  Kapcsolódó település: Ungvár

  Nyelvész, irodalmár, egyetemi tanár, politikus

  (Visk, 1940. február 26. – Ungvár, 2005. május 11.)
  Iskoláit helyben végezte. Sorkatonai szolgálatát a hadiflottánál töltötte le. Közben felvételt nyert a tartui egyetem filológiai karára, amelyet 1967-ben végzett el finnugor szakon. Meghatározó volt Fodó Sándor jellemének alakulásában az észtek megmaradásukért folytatott kitartó küzdelme. 1967–1990 között az Ungvári Állami Egyetem magyar filológiai tanszékének előadója, nyelvészetet, néprajzot és irodalomtörténetet tanított. Kutatási területe ebben az időben: szláv jövevényszavak a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban.

 • Fodor Géza

  Kapcsolódó település: Beregszász

  Költő, esszéíró

  (Dercen, 1950. október 6.)
  Földműves családban született. A nyolcosztályos általános iskolát szülőfalujában végezte el, majd 1965-től a munkácsi középiskolában tanult, 1967-ben leérettségizett. Munkácson gépgyári munkás lett. 1970-től az ungvári területi nyomdában dolgozott. 1970-ben felvételizett az Ungvári Egyetem magyar nyelv és irodalom szakára. 1972-ben a Forrás Stúdióban kifejtett irodalmi és politikai tevékenysége miatt kizárták az egyetemről, be kellett vonulnia a szovjet hadseregbe sorkatonai szolgálatra. 1973-tól két évig tényleges katonai szolgálatot teljesít. Leszerelése után, 1976 őszétől folytatja egyetemi tanulmányait. Tanulmányai befejeztével Ungváron a Köztársasági Tervezőhivatalban dolgozott 1981-ig.

 • Füzesi Magda

  Kapcsolódó település: Beregszász

  Költő, újságíró, műfordító, néprajzkutató

  (Nagybereg, 1952. május 3.)
  Földműves családban született. 1969-ben szülőfalujában elvégezte a középiskolát. 1969-től a beregszászi nyomda kéziszedője, tördelője lett. 1975-től a járási Vörös Zászló munkatársa. Az Ungvári Állami Egyetem magyar nyelv és irodalom szakára járt levelezői tagozaton, ahol 1981-ben diplomát szerzett. 1991-től a Beregi Hírlap levelezési rovatának vezetője, 1989-től a lap magyar kiadásának felelős szerkesztője, 1996–1998 között főszerkesztője. 2005-ben nyugdíjba vonult.

 • Gajdos István

  Kapcsolódó település: Beregszász

  Politikus, parlamenti képviselő (2002–2006 és 2012–2014 között) 

  (Jánosi, 1971.május 5.)
  Középiskolai tanulmányait a Jánosi Középiskolában végezte, majd a Tulai Politechnikai Főiskolán, illetve a Lviv Politechnikai Állami Egyetemen szerzett autógépész-mérnöki diplomát. Később, 1998–2005 között a Kárpátaljai Nemzeti Egyetemen a jogtudományi szakon folytatta tanulmányait, ahol jogi végzettséget szerzett. 1993–1998 között a vállalkozó szférában tevékenykedett, mint az általa alapított Numinátor Kft. igazgatója. 1998-ban a Beregszászi Járási Tanács képviselője, majd elnöke, 2000–2002-ben a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal elnöke.

 • Gazdag Vilmos

  Kapcsolódó település: Beregszász

  Pályakezdő költő, nyelvész

  (Zápszony, 1984. december 14.)
  Tanulmányait 1991-ben kezdte a Zápszonyi Általános Iskolában. 2000-2004 között a Munkácsi Tanítóképzőben (Humán–Pedagógiai Főiskola), 2005-2010 között pedig a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar–ukrán szakán folytatta tanulmányait. PhD-hallgatóként részt vett az ELTE BTK Szláv nyelvészeti Doktori Programjában. Elsősorban a szláv-magyar kontaktushatások vizsgálata iránt érdeklődik. Kutatási területek: kétnyelvűség-kutatás, magyar−ukrán/orosz nyelvi kapcsolatok. Jelenleg a doktori szigorlatra és a majdani védésre készül. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola keretében működő Genius Jótékonysági Alapítvány munkatársa.

 • Gortvay Erzsébet

  Kapcsolódó település: Ungvár

  Irodalomtörténész, egyetemi tanár

  (Ungvár, 1935. szept. 16. – Kincseshomok, 2013. augusztus 20.)
  Az ungvári egyetemen szerzett tanári diplomát, majd fordító lett a Kárpátontúli Ifjúság című megyei lap szerkesz¬tőségében. Moszkvában egyéves újságíró-isko¬lát végzett. 1962–63-ban a Kolhozélet című ungvári járási lap szerkesztője. Megalakulásától (1963) iro¬dalmat tanított az Ungvári Állami (jelenleg Nemzeti) Egyetem Magyar Filológiai Tanszékén, ahol negyven évig dolgozott. Először asszisztensként, aztán adjunktusként, végül 1973-ban megvédte a kandidátusi disszertációját, és docens címet szerzett.

 • Gulácsy Géza

  Kapcsolódó település: Munkács

  Kisebbségi politikus

  (Munkács, 1957)
  A helyi magyar iskolában érettségizett. 1979-ben fizikatanári diplomát szerzett az Ungvári Állami Egyetemen. 1989-től a KMKSZ elnökségének tagja. 1992-ben a Szövetség politikai titkárává választották. 1996-tól a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke. 2001–2002 között a kárpátaljai központi státusiroda igazgatója, majd a KMKSZ alelnöke. Megalakulásától elnökségi tagja, majd 1994-től a KMPSZ regionális alelnöke, 2008-tól munkácsi regionális elnöke a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek. 2006-tól a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője.

 • Gulácsy Lajos

  Kapcsolódó település: Beregszász

  Naplóíró, nyugalmazott református püspök

  (Tivadarfalva, 1925. január 8. – Munkács, 2016. november 6.)
  Az egykori Ugocsa megyében nyolcgyermekes családban született, apja vasutas volt, később gazdálkodó. A középiskola elvégzése után Budapestre került, mint műszaki tisztviselő a Mátyásföldi Repülőgyárba. A második világháború után hazakerült szülőföldjére, amikor értesült a „malenykij robot”-ról, visszafordult és Debrecenbe ment. A nyár közepéig ott dolgozott a vagongyárban. Fiatalon feladta a reményt, így ismét hazatért. Kárpátalján a nagy gyászban, a nehéz körülmények között megindult az ébredési mozgalom, amelynek vezetője Simon Zsigmond lelkipásztor volt.

 • Györke Magdolna

  Kapcsolódó település: Ungvár

  Nyelvész, egyetemi tanár

  (Tiszaágtelek, 1955. január 27.)
  Földműves családban született. 1972-ban érettségizett a Nagydobronyi Kö-zépiskolában. 1977-ban kapott filoló¬gus, magyar nyelv és irodalom sza¬kos tanári oklevelet az ungvári egye¬tem Filológiai Karán. 1977-től az ung¬vári egyetem magyar tanszékének la¬boránsa, 1988-től a tanszék adjunktusa. Kandidátusi értekezését 2002-ben védte meg az Ungvári Nemzeti Egye¬temen Az öltözködés szakszókincse a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban címmel (tudományos vezetője Lizanec Péter professzor).

Hírek

 • Megjelent a Kárpátaljai Hírmondó legújabb száma

  Megjelent a Kárpátaljai Hírmondó, a Kárpátaljai Szövetség negyedéves folyóiratának legújabb, 2021. tavaszi száma. Elektronikus változata elérhető (és pdf-formátumban letölthető) a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet honlapján IDE kattintva.

 • Színházi programajánló

  Az április 11-től életbe lépő karanténenyhítéseknek köszönhetően a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház ismét mutathat be előadásokat. Igaz, legfeljebb félház előtt, de április folyamán a beregszászi játszóhely mellett Munkácson és Ungváron is fellép a magyar társulat.

 • Magyar támogatással újult meg az ungvári színház

  A Kárpátaljai KultúrKaraván elnevezésű magyar kormányprogram keretében korszerűsödött az ungvári Kárpátaljai Megyei Állami Ukrán Zenés-Drámai Színház teljes színpad-, fény- és hangtechnikája. A projektet Magyarország Kormánya közel 200 millió forinttal támogatta.

Események

Copyright © 2021 KMMI