• Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium

  Igazgató: Szabó Árpád
  Cím: 90202, Beregszász, Szőlőhegy út 25.
  Tel.: (+380 3141) 2-20-95, 2-20-76
  E-mail: bermagim@gmail.com
  www.bermagim.org

  A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium olyan magyar tannyelvű állami tanintézmény, amely Kárpátalja oktatási rendszerében a tehetséggondozást tűzte ki fő céljául. Jogelődje, a Magyar Állami Királyi Főgimnázium 1895-től működött városunkban, Beregszászban. A szovjethatalom évei alatt működését megszüntették, abban az időben ilyen jellegű oktatási forma egyáltalán nem létezett. A gimnázium 1991-ben Ukrajna függetlenné válásának évében indult újra nyolcéves képzés formájában. 2011-ben az ukrán törvényhozók úgy döntöttek, hogy az iskolai oktatást 11 évesre szűkítik (annak ellenére, hogy 2001-ben a 12 éves rendszert indították el), így a gimnázium a továbbiakban hétéves lett.

  A tanintézmény a XX. század elején épült kollégiumnak tervezett épületben működik, 377 diák tanul benne. Az épületben az egykor hálószobáknak tervezett szűkös helyiségekben 17 tanterem van. A gimnáziumban 80 férőhelyes kollégium is működik. A könyvtár helyszűkével küszködik, nagyok kicsi az olvasóterem, nincsenek tanulószobák. A gimnázium nem rendelkezik tornateremmel, sportlétesítményekkel, továbbá a rendezvények lebonyolítására alkalmas nagyteremmel sem.

  A gimnázium ilyen mostoha körülmények között is próbál eleget tenni az ukrajnai és magyarországi tanterveknek. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az újraindult gimnázium eddigi 16 kibocsátásának 618 diákjából 90 % folytatta és folytatja tanulmányait Ukrajna és Magyarország felsőfokú tanintézményeiben. Megjegyezendő, hogy a fele Magyarországon tanult vagy tanul, és a főiskolai illetve egyetemi oklevelekkel rendelkező volt diákjaink túlnyomó többsége nem tért vissza Kárpátaljára, ami elsősorban az életkörülményekkel magyarázható.

  Берегівська Угорська Гімназія
  Директор: Сабо Арпад Федорович
  90202, м. Берегово, вул. Виноградна, 25

 • Ungvári Drugeth Gimnázium

  Ungvári Drugeth Gimnázium

  Az iskola elérhetőségei: 88015 Ungvár, Hrusevszkij u. 39/A.. Tel: 0-2266-23-93
   
   

  Igazgató: Kovács Péter,

  0509064956

  kamotungvar@gmail.com

 • Ungvári Magyar Tannyelvű Drugeth Gimnázium

  Igazgató: Kovács Péter
  88015 Kárpátalja, Ungvár, Hrusevszkij u. 39/A,
  +380 (3122) 662393
  e-mail: kamotungvar@gmail.com, evaboriszova@gmail.com
  www.udg.uz.ua

  Ungvár magyarsága egy igen örömteli eseményt ünnepelhetett 2004. szeptember 1-jén. Hatvanévnyi kényszerszünet után megnyithatta ugyanis kapuit a helyi magyar gimnázium, melynek elődjét még 1613-ban, Homonnán alapította Drugeth György, annak az eredetileg itáliai nemesi családnak a sarja, amelyik nemegy nádorispánt is adott Magyarországnak. 1646-ban az alapító fiának, Drugeth Jánosnak végakarata szerint özvegye, Jakusich Anna a „csinosabb és szemnek kedvesebb magyar városba”, Ungvárra telepíti át az intézményt. Új székhelyén a történelem viharaival dacolva három különböző épületben ugyan, de szinte megszakítás nélkül létezett 1944-ig, amikor is a felszabadulás után – sokáig úgy tetszett, végérvényesen – bezárták. Városunk központjában 100 000 arany koronáért 1895-ben a Magyar Királyi Kincstár által a gimnázium számára emelt impozáns otthon ettől kezdve az Ungvári Állami Egyetem (ma Ungvári Nemzeti Egyetem) Kémia Karaként funkcionál. A Drugeth Gimnázium bezárásával egycsapásra megszűnt Ungváron a magyar nyelvű oktatás. Szerencsére nem hosszú időre, mert 1946-ban nyílik egy, nemsokára Zalka Máté nevét fölvett középiskola, melyben elindulhatott a magyar gyerekek anyanyelvű képzése…

  Évtizedekig tartó állhatatos harcába került a helyi társadalmi szervezeteknek, ismert magyar közéleti személyiségeknek és a volt Drugeth-gimnazistáknak, míg sikerült elérni az intézmény újbóli megnyitását. 2004. szeptember 1-je a Drugeth Gimnázium újkori történelmének első napja. Az induláskor 110 gyerek oktatását-nevelését 14 tapasztalt pedagógus kezdhette meg. E megújult tanintézet fő célja, hogy az ungvári, és a megyeszékhely vonzáskörzetében élő tehetséges magyar gyerekek (az elemi iskola elvégzése után, sikeres felvételi vizsgákat követően válhat a gyerek gimnazistává) számára elit képzést biztosítson, magyarul. Szeretnénk a régi gimnázium híressé vált növendékeihez méltó utánpótlást nevelni. Nem véletlenül választotta az újjáéledő Drugeth jelmondatává az „Ex frukto arbor cognoscitur” (gyümölcséről ismerni meg a fát) latin közmondást. A négyszáz éves múltra visszatekintő intézmény valóban bővelkedik ismert és elismert növendékekben, tanárokban egyaránt. A teljesség igénye nélkül említhetnénk itt például Balla László írót, fivérét, Balla Pál festőművészt, Takács József történészt, a tanárok közül a költő Dayka Gábort és Fülöp Árpádot, a XX. századi magyar ekszpresszionista próza legtehetségesebb alkotóját, Szabó Dezsőt, vagy a híres botanikust, Lauden Jánost. Összességében elmondható, hogy a Drugeth osztálytermeiből került ki Kelet-Magyarország értelmiségi elitjének meghatározó része. Nem véletlen tehát, hogy a XX. század első harmadában – egykorú dokumentumok tanúsága szerint – gyakran sorolták gimnáziumunk jogelődjét Magyarország öt legjobb állami iskolája közé.

Hírek

Események

Copyright © 2021 KMMI