• Bartha Gusztáv

  Kapcsolódó település: Nagybereg

  Költő, író

  (Mezővári, 1963. szeptember 19.)
  Parasztcsaládban született. 1980-ban, a helyi középiskolában érettségizett, ezt követően az ottani gazdaságban dolgozott. Tanult szakmája szakács. Versei, drámái költeményei 1980-tól jelennek meg a Beregi Hírlapban, a Kárpáti Igaz Szóban, a Hatodik Síp és a Pánsíp című folyóiratokban és a helyi antológiákban. A 80-as évek elejétől publikál. 1988-ban egyik alapító tagja volt a József Attila Alkotóközösségnek. Tanítómesterei: Vári Fábián László, Horváth Anna. Szerepel verseivel a Razzia című pályakezdő fiatalok antológiájában, amelyet a Galéria Kiadó adott ki 1993-ban.

 • Barzsó Tibor

  Kapcsolódó település: Ungvár

  Szerkesztő, műfordító

  (Szolyva, 1931. december 8. – Ungvár, 2012. augusztus 23.)
  Tanulmányait a Munkácsi Árpád Fejedelem Gimnáziumban, majd az Ungvári Tanárképző Főiskolán folytatta. Rövid tanári pályája magyar nyelv és irodalom tanárként a beregsomi iskolához kötötte. Innen a Kárpátontúli Ifjúság című laphoz került. Így vette kezdetét gazdag újságírói, szerkesztői, fordítói pályája. A Kárpáti Kiadó magyar szerkesztőségének vezetőjeként négy évig gondozta a magyar kiadványokat. Ekkor kötött szoros barátságot Kovács Vilmossal.

 • Becske (József) Lajos

  Kapcsolódó település: Visk

  Költő, grafikus
  (Visk, 1965. március 18.)

  A viski magyar középiskolában tanult, közben a helyi zeneiskola klarinét szakára járt, és rajzkészsége is felkeltette a környezetében élők figyelmét. A helyi iskola elvégzése után 1980 nyarán felvételizett az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolába. Ennek befejeztével a Fekete-tenger melletti Nyikolajevben töltötte sorkatonai szolgálatát. A leszerelés után, 1986-ban visszatért Ungvárra, három évig alkalmi munkákból élt. Az Ung-parti városhoz kötődnek első verspróbálkozásai. 1989-ben hátat fordított az ungvári életnek, hazaköltözött Viskre. Apja mellett kitanulta a kőműves szakmát, közben szabadidejét versírással és rajzolással töltötte.

 • Bendász Dániel

  Kapcsolódó település: Ungvár

  Görögkatolikus pap, kerületi esperes, egyháztörténész

  (Ungvár, 1938. november 6. – Nagyszőlős, 2019. december 25.)
  Édesapja dr. Bendász István (1903–1991) helytörténész, egyháztörténész, parochus, kanonok. 1993-ban Ungváron elvégezte dr. Ortutay Elemér teológus által illegálisan vezetett papi szemináriumát, 1993. augusztus 29-tól felszentelt áldozópap. Kutatási területe: a munkácsi egyházmegye múltja és jelene. Első publikációjának anyagát elhunyt édeasapja hagyatéka alapján állította össze és jelentette meg 1992-ben Az Extra Hungarorum. A Hatodik Síp Antológiá-ban (A Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye hitvalló és meghurcolt papjainak névsora).

 • Bendász István

  Kapcsolódó település: Beregszász

  Helytörténész, egyháztörténész, parochus, kanonok

  (Borhalom/Boboviscse, 1903. augusztus 3. – Beregszász, 1991. augusztus 13.)
  Bendász Mihály görög katolikus pap családjában született. 1928-ban Gebé Péter munkácsi püspök szentelte pappá, ezt követően a técsői járási Taracújfalu papjává nevezték ki. 1941-ben Sztojka Sándor püspök az Ugocsa megyei Felsőveresmart parochusává nevezte ki. 1949. május 27-én itt tartóztatták le és július 18-án 25 évi javító munkatáborra, utána 5 évi polgárjog-fosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. Fogságának történetét Öt év a szögesdrót mögött című könyvében írta le. 1955 januárjában rokkantan tért haza.

 • Berniczky Éva

  Kapcsolódó település: Beregszász

  Író, szerkesztő

  (Beregszász, 1962. december 29.)
  Szülővárosában érettségizett, majd az Ungvári Állami Egyetemen 1987-ben szerzett magyar szakos tanári diplomát. 1993 óta publikál. Eleinte gyermekneveléssel, oktatással foglalkozó cikkeket közöl a helyi sajtóban. Kárpátaljai szerzők könyveit szerkeszti, meséket ír, de fő műfaja a novella. A Kárpátaljához kötődő periodikák mellett főleg magyarországi orgánumok közlik írásait: Bárka, Holmi, Eső, Élet és Irodalom… Az utóbbi lapnak 2004-ben állandó tárcaírója. Szerepel számos gyűjteményes kiadványban (Lecke, Körkép, Éjszakai állatkert...). Internetes orgánumokban is publikál (zEtna, Szabad Formák, Terasz, Litera).

 • Bíró Andor Antal

  Kapcsolódó település: Péterfalva

  Tanító, iskolaigazgató, kolhozelnök, szakíró

  (Tiszapéterfalva, 1929. február 1. – Budapest, 2018. október 5.)

  A második világháború előtt a Beregszászi Magyar Királyi Állami Gimnáziumban tanult. Középiskolai tanulmányait 1945-ben Szatmárnémetiben fejezte be. Forgolányban lett tanító, 1949-től tíz éven át iskolaigazgató volt. A tanítóképzőt Huszton végezte el levelező tagozaton 1950-ben. Az 1950-es években az Ungvári Állami Egyetem történelem szakán tanult.

 • Borbély Edit

  Kapcsolódó település: Beregszász

  Irodalmár, adjunktus

  (Técső, 1948. november 27.)
  1966-ban érettségizett a Técsői 3. Sz. Középiskolában. 1972-ben az Ungvári Állami Egyetem Filológiai Karának magyar tagozatán filológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerez. 1972-től 1988-ig a Kárpátontúli Ifjúság szerkesztőségében fordító és olvasószerkesztő. 1988-tól 1994-ig a Kárpáti Igaz Szó szerkesztőségében a belpolitikai rovat fordítója és szerkesztője. 1994-től a magyar nyelv és irodalom tanszék oktatója. Mai magyar nyelvet, helyesírási gyakorlatot, fordításelméletet és gyakorlatot tanított. Nyugdíjba vonulása után Egerben telepedett le.

 • Brenzovics László

  Kapcsolódó település: Beregszász

  PhD, történész, politikus

  (Zápszony, 1964. április 25.)
  Földműves családban született. Az általános iskolát szülőfalujában, a középiskolát Mezőkaszonyban végezte el. 1986-ban történészi diplomát szerzett az Ungvári Állami Egyetemen. 1990-ben a Beregszászi Járási Tanács képviselőjévé választották. 1992-től a KMKSZ kulturális titkára, majd 1996-tól a szervezet alelnöke. 2001-ben megvédte PhD-disszertációját. 1997-től a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tanára. 1998-tól a megyei tanács képviselője. 2006-tól a megyei tanács elnökhelyettese, a költségvetési bizottság elnöke, majd a képviselőtestület első elnökhelyettese. 2014 őszén a Petro Porosenko Blokk listáját megválasztották az ukrán parlament képviselőjévé.

 • Csatáry György

  Kapcsolódó település: Beregszász

  PhD történész, tanszékvezető főiskolai tanár

  (Zápszony, 1963. október 11.)
  1980-ban érettségizett a Bátyúi Középiskolában, ettől az évtől dolgozik a Kárpátaljai Területi Állami Levéltárban (KTÁL) levéltáros¬ként. A katonai szolgálat után egyetemi tanulmányait az Ungvári Állami Egyetem történelem szakán végezte, ahol 1990-ben Váradi-Sternberg János történészprofesszor tanítványaként kapott tanári oklevelet. Szakdolgozatát a Rákóczi-szabadságharc történetéről írta. A továbbiakban folytatta munkáját a KTÁL beregszászi részlegén, ahol a XIII. századtól 1945-ig őriznek elsősorban Kárpátalja múltjára vonatkozó iratokat.

Hírek

 • Megjelent a Kárpátaljai Hírmondó legújabb száma

  Megjelent a Kárpátaljai Hírmondó, a Kárpátaljai Szövetség negyedéves folyóiratának legújabb, 2021. tavaszi száma. Elektronikus változata elérhető (és pdf-formátumban letölthető) a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet honlapján IDE kattintva.

 • Színházi programajánló

  Az április 11-től életbe lépő karanténenyhítéseknek köszönhetően a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház ismét mutathat be előadásokat. Igaz, legfeljebb félház előtt, de április folyamán a beregszászi játszóhely mellett Munkácson és Ungváron is fellép a magyar társulat.

 • Magyar támogatással újult meg az ungvári színház

  A Kárpátaljai KultúrKaraván elnevezésű magyar kormányprogram keretében korszerűsödött az ungvári Kárpátaljai Megyei Állami Ukrán Zenés-Drámai Színház teljes színpad-, fény- és hangtechnikája. A projektet Magyarország Kormánya közel 200 millió forinttal támogatta.

Események

Copyright © 2021 KMMI