Ez történt novemberben

2010. november 01. - 2010. december 31.

Helyszín: Beregszász | Jellege: Színház, színjátszás, irodalom

2010. november 5. Hat év kihagyás után újra ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Budapesten. Németh Zsolt külügyi államtitkár és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyitotta meg a MÁÉRT kilencedik ülését. A tanácskozáson felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is. A tanácskozás résztvevői zárónyilatkozatot fogadtak el, amelyben aggodalmukat fejezték ki a kárpátaljai magyar oktatás, különösen a magyar tannyelvű egyházi líceumok helyzete miatt. A kárpátaljai magyarságot a KMKSZ (Kovács Miklós elnök, Brenzovics László alelnök) és az UMDSZ (Gajdos István elnök, Zubánics László, az UMDSZ - Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke)

Ez történt novemberben

érdekvédelmi szervezetek képviselték.

2010. november 6. Befejeződött az V. Ukrajnai Magyar Napok Kijevben a Magyarok Kijevi Egyesületének szervezésében (elnöke: Vass Tibor). A rendezvénysorozat református istentisztelettel zárult. Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából bemutatták Káel Csaba: Bánk bán című filmjét.

2010. november 8., 10.00. Megtartották Pomogáts Béla irodalomtörténész elnökletével a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - Anyanyelvi Konferencia választmányi ülését Budapesten. A megjelenteket köszöntötte Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes, dr. Pákozdi Csaba, a külügyminisztérium főosztályvezetője. A jövő évi cselekvési programot elfogadó fórum munkájában Kárpátaljáról Dupka György elnökségi tag és Zubánics László választmányi tag vett részt. Az Anyanyelvi Konferencia a 2011 elején Kárpátalján is megrendező Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozat egyik fő védnöke lesz.

2010. november 8. Turisztikai térképet állítottak fel Beregszász város központjában, amelynek ötletgazdája és kezdeményezője Tarpai József, a beregszászi turisztikai-információs központ vezetője volt. A nagyméretű térkép tartalmazza a város turisztikai látványosságait, nevezetes helyeit, főbb intézményeit.

2010. november 13. A Beregszászi Művészeti Iskolában került sor Csuprik Etelka érdemes művész zongorakoncertjére. A művésznő pályafutása alatt komoly elismertséget vívott ki szerte a nagyvilágban. A mostani fellépése alkalmával a jelenlévők egyebek mellett Rahmanyinov, Schubert, Chopin, Bach, Mozart, Csajkovszkij és Scarlatti közismert darabjait élvezhették.

2010. november 13. Megtartották a Rákóczi Szövetség beregszászi városi szervezetének beszámoló-választó gyűlését. Az elmúlt időszakban végzett tevékenységről Valla György elnök tartott részletes beszámolót. A városi szervezetnek évente két nagy rendezvénye van: március 27-én zenés irodalmi műsorral emlékeznek meg a nagyságos fejedelem születésnapjáról, illetve júliusban a Rákóczi-szabadságharc első, igaz vesztes csatájáról, amely vidékünkön, a dolhai Sorompó-mezőn zajlott. Ezután került sor a tisztújításra. A tagság nagy többséggel Szabó Évának szavazott bizalmat.

2010. november 18 - 20. Emlékezés a sztálinizmus áldozataira. Hagyományos koszorúzási megemlékezések és egyházi szertartások a magyarlakta településeken.

2010. november 18. A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) szervezésében Magyar Ari, a Bécsi Festők Kultúrköre magyar szekciója tagjának tárlatmegnyitójára került sor Beregszászban, az Európa–Magyar Házban. A beregszászi bemutatkozó kiállításán megjelent vendégeket Kocsis Mária, a KAMOT Jótékonysági Alapítvány elnöke köszöntötte. Az ismertetőt követően Pirigyi Gergely, a Beregszászi Művészeti Iskola növendéke klarinétszólóját hallhatta a közönség, majd Lőrincz P. Gabriella felolvasta a művésznő „Adj szeretetet bőséggel nekem” című költeményét. Dupka György a KMMI igazgatójaként röviden ismertette a magyarországi alkotó életútját, pályáját, a Kárpát-medencéhez való kötődését. A kiállított képeket Matl Péter szobrászművész véleményezte, aki az alkotások színharmóniáját, emberközeliségét hangsúlyozta ki. A szakmai értékelést követően Szabó Péter, a művészeti iskola diákjának tangóharmonika-előadása tette ünnepélyesebbé a megnyitót. Magyar Ari meghatódottságának adott hangot, és köszönetet mondott azért, hogy Szevasztopol és Kijev után Beregszászban is lehetősége van kiállítani a munkáit. Vári Fábián László József Attila-díjas költő az Együtt irodalmi folyóirat főszerkesztőjeként üdvözölte a művészt és gratulált életpályájához. Röviden bemutatta az Együtt irodalmi folyóirat megalakulásának történetét, alapgondolatait. A megnyitó hivatalos részét Molnár József hegedűművész előadása zárta. A kiállítás 2011. február 13-ig tekinthető meg az Európa–Magyar Házban.

2010. november 19. „Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek”. Ezt a címet viselte az a nemzetközi emlékkonferencia, amelyre a Pécsi Német Kör, a MÉKK, a KMMI és a Szolyvai Emlékparbizottság közös szervesésében került sor az Európa–Magyar Házban. A rendezvényen a túlélők és a lágerben elhunytak érdekeinek képviselői, kutatói tartottak előadást. A felszólalók a következő kérdésekre keresték a választ: Deportálás vagy népirtás volt-e a Kárpát-medencei magyarok és németek elhurcolása a sztálini munkatáborokba? Mi történt Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalján? Az emlékkonferencia nyitásaként Molnár József hegedűművész az alkalomhoz illő zeneszámokat adott elő, Lőrincz P. Gabriella felolvasott egy lágerverset. A résztvevőket, köztük a Magyarországról, Erdélyből, Felvidékről érkezett vendégeket, valamint Nagy Andrást és id. Pocsai Vincét, a tragikus események túlélőit Dupka György, a MÉKK elnöke köszöntötte. Szólt a jelenlévőkhöz Tóth Mihály, a Szolyvai Emlékparkbizottság elnöke is. Kincs Gábor, a Kárpátaljai Magyar Szervezetek Fórumának (KMFSZ) elnöke a második világháborús és „malenykij robot”-os emlékművek helyreállításáról számolt be. A magyar és német lakosság kényszermunkára való elhurcolásának körülményeiről, a kutatások nehézségeiről és eredményeiről, a történelmi tények elferdítéséről, a médiának az akkori események megvilágításában játszott szerepéről Matkovits Kretz Eleonóra, a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körének elnöke, Bartók Csaba felvidéki újságíró, a szlovákiai magyar televíziósok szövetségének alelnöke, Máthé Áron, a budapesti Terror Háza Múzeum kutatója, Menyei Ildikó, az erdélyi Humana Regun Egyesület képviselője, Singer Zsuzsa GULAG-kutató tartott előadást. Az elhangzottakat Dupka György összegezte. Majd bemutatta a KMMI-füzetek sorozat ez alkalomra megjelent következő kiadványát, amelynek címe „… Dobszóra elsöpört a fúvós zivatar” a sztálini munkatáborokba, és Nagy András beregszászi túlélő visszaemlékezéseit tartalmazza. Délután az emlékkonferencia résztvevői ellátogattak a derceni temető-dombra, ahol koszorúik elhelyezésével rótták le kegyeletüket a II. világháborúban elesett katonák emléke előtt. A derceni dombon emelt katonatemető-park létesítéséről a jelenlévőknek Máté Gyula, Dercen polgármestere tartott tájékoztatót.

2010. november 20. A hagyományos novemberi koszorúzás, megemlékezés a szolyvai honfoglalási harcos emlékművénél (Szolyva paszikai bejáratánál) vette kezdetét, ahol beszédet mondott: Vass István, a Szolyvai Magyar Kulturális Szövetség elnöke és Dupka György, a Szolyvai Emlékparkbizottság felelős titkára.

2010. november 20. Hagyományos koszorúzási megemlékezés és ökumenikus szertartást rendeztek a Szolyvai Emlékparkban. A rendezvény a két éve felavatott Mártírok Kápolnájának harangzúgásával kezdődött. A szervezőbizottság nevében Dupka Nándor magyarul, Fuchs Andrea ukránul köszöntötte a megjelenteket és a meghívott vendégeket. A rendezvényt levélben üdvözölte dr. Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés korábbi elnöke.

Az emlékünnepséget dr. Tóth Mihály, a Szolyvai Emlékparkbizottság elnöke nyitotta meg. A megemlékezőket köszöntötte Fodor Zsolt, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának konzulja. Kiss Sándor, a Jobbik országgyűlési képviselője, Matkovits Kretz Eleonóra, a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körének elnöke. Beszéde végén egy német zászlót nyújtott át a park elnökének, hogy azt helyezzék el a Mártírok Kápolnájában a magyar és az ukrán zászlók mellé. Az egybegyűlteket köszöntötte még Máté Áron, a Terror Háza Múzeum tudományos munkatársa, Köteles László, a Csemadok alelnöke, Volodimir Dupelics, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal belpolitikai főosztályának vezetője, Vaszil Szverlovics, Szolyva alpolgármestere. Nagy András túlélő megható szavakkal emlékezett lágertársaira, az átélt borzalmakra. Dupka György, a Szolyvai Emlékparkbizottság titkára felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy akció indult a Magyarországról, Felvidékről, Erdélyből és más vidékekről a Gulag-ra elhurcolt nemzettársak neveinek összegyűjtésére. A magyar és német civilszervezetektől beérkezett listákat emlékkönyvbe rendezve a Mártírok Kápolnájában helyezik el. A megemlékezésen lágerversek hangzottak el Marcsák Gergely, az UNE magyar szakos diákjának előadásában. A helyi magyar iskola tanulói Mitro Henrietta pedagógus vezetésével emlékműsorral tisztelegtek az áldozatok emléke előtt. A rendezvény végén v. Pocsai Vince a református, Oleg atya a görög katolikus, Michels Antal atya a római katolikus egyház képviselőjének részvételével ökumenikus istentiszteletre került sor, majd a résztvevők virágokat és koszorúkat helyeztek el siratófalnál.

2010. november 20. Matkovits Kretz Eleonóra, a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körének elnöke által vezetett küldöttség tagjai az 1944-1945 között a perecsenyi hadifogoly gyűjtőlágerbe hurcolt és itt eltemetett rabokra emlékeztek. Az itteni láger történetét Dupka György Gulág-kutató ismertette. Elhangzott javaslatát támogatták, hogy Perecsenyben emléktábla állítását kezdeményezik a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre és a Szolyvai Emlékparkbizottság nevében, amelyen ukránul, magyarul és németül a következő feliratot vésetik fel: „A sztálini terror azon magyar és német áldozatainak emlékére, akik 1944-1945 között a perecsenyi lágerben raboskodtak, illetve itt haltak meg.” Felkeresték a perecsenyi temető-hegyet, illetve a Hurkahegyet, amelyen a helyi római katolikus közösség és a szlovákiai Stefan Valyo nagyvállalkozó kezdeményezésére 2007-ben felépítették a 15 kápolnából álló keresztútat, a hegy tetején 9,5 m magas tölgyfakeresztet állítottak, ahol a sztálinizmus áldozatainak emlékére koszorút helyeztek el. Majd a perecsenyi római katolikus templomban imádkoztak a halottak lelki üdvéért.

2010. november 21. Beregszászban is megemlékeztek a sztálini terror áldozatairól. Az emlékezők az egykori gyűjtőhely, a jelenlegi 5. számú középiskola falán elhelyezett emléktáblánál gyülekeztek, ahol dr. Balogh József, a Rákóczi Szövetség beregszászi szervezetének elnökségi tagja idézte fel az akkori történelmi eseményeket. Az emléktábla megkoszorúzása után a résztvevők a sztálinizmus áldozatainak emlékművéhez vonultak. Az emlékünnepség kezdetén Majoros Alexandra egy verset adott elő, Holozsi Imre egyik hozzátartozója, a benei születésű Holozsi Károly diakónus a lágerben, 1945-ben halála előtt született Felajánlom neked c. versét énekelte el. A megjelenteket Pirigyi Béla, a BMKSZ elnöke köszöntötte. Eljöttek leróni kegyeletüket az áldozatok emléke előtt többek között Pető János, a beregszászi magyar konzulátus konzulja, Kincs Gábor, Beregszász alpolgármestere, Bihari András, a járási tanács elnöke, Medvigy István, a járási közigazgatási hivatal elnökének első helyettese, Zubánics László, az UMDSZ UMNT elnöke, Csobolya József, a Rákóczi Szövetség beregszászi szervezetének alelnöke, Dancs Róbert református tiszteletes, Bohán Béla római katolikus plébános, valamint a társadalmi szervezetek képviselői, fiatalok és idősek egyaránt. Részt vett a rendezvényen Nagy András, a sztálini munkatáborok egyik túlélője. Lőrincz József túlélő az áldozatok emlékére megkondította a lélekharangot. Kelnik Elza, a nemrég elhunyt Kelnik Lajos özvegye előadásában elhangzott egy vers, valamint a Darumadár című dal, amelyek szintén a lágerben íródtak. Az emlékező beszédek elhangzása után a történelmi egyházak képviselői imádkoztak az áldozatok lelki üdvéért. A rendezvény végén a résztvevők elhelyezték a megemlékezés koszorúit az emlékmű talapzatán,a fentebb említetteken kívül, köztük Matkovits Kretz Eleonóra, a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körének elnöke, Dupka György a MÉKK elnöke, Szabó Éva, a Rákóczi Szövetség beregszászi városi szervezetének elnöke.

2010. november 23. A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, a Somi Általános Iskola tantestülete, valamint a Somi Irodalmárok Emlékmúzeuma szavalóversenyt rendezett az általános iskolás tanulók számára Sütő Kálmán és Kecskés Béla, a kárpátaljai magyar irodalom kiemelkedő alkotóinak emlékére. A rendezvényre a két költő szülőfalujában, Somban került sor. A versenyzőket, felkészítő tanáraikat, valamint a vendégeket Lőrincz P. Gabriella költő üdvözölte. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével többek között Hegedűs Attila, Som polgármestere, Fejes Tibor járási tanácsi képviselő, Weinrauch Katalin, Bakos Kiss Károly, Csordás László költők, Felhős Szabolcs, a Partium című folyóirat felelős szerkesztője, Kádár Rozália, az UMDSZ járási szervezetének elnöke, Dupka György, a MÉKK elnöke. A megmérettetésen a jelentkezők három korcsoportban indulhattak. A verseny két fordulóban zajlott. A díjazottaknak az UMDSZ okleveleit, valamint az Intermix Kiadótól származó ajándék könyvcsomagokat Lőrincz P. Gabriella és Deme Ibolya, a somi könyvtár vezetője adták át. A rendezvény résztvevőinek egy csoportja megkoszorúzta Sütő Kálmánnak szülőháza, illetve Kecskés Bélának a Papi Általános Iskola falán elhelyezett emléktábláját.

2010. november 27. Lezajlott a Magyar Írószövetség tisztújító közgyűlése. Megválasztották az 56 tagú választmányt. A Magyar Írószövetség új elnöke Szentmártoni János (1975) költő, írót, a Magyar Napló szerkesztője. A választmány tagja lett Vári Fábián László költő. A kárpátaljai írócsoportot Dupka György, Füzesi Magda és Finta Éva képviselte.

2010. november 30. Ungváron Váralja múzeum-kávézóban ülésezett a Kreatív alkotók, művészek klubja a MÉKK és a KMMI szervezésében. Szent András napján az Együtt szerzői nevében adventi koszorún gyertyát is gyújtottak
Az Együtt című irodalmi-művészeti folyóirat legújabb számát Dupka György felelős kiadó és Csordás László irodalmár, a kiadvány olvasószerkesztője mutatta be. Majd Csordás László-Marcsák Gergely kerekasztal-beszélgetése következett Brenzovics Marianna Kilátás című első regényéről. Zubánics László történész ismertette és bemutatta dr. Kiss Éva professzor Magyarország útja a parlamenti demokrácia felé. Társadalompolitikai átalakulás Magyarországon című monográfiát, amely az Intermix Kiadó gondozásában jelent meg. Szólt Nagy András „…Dobszóra elsöpört a fúvós zivatar” a sztálini munkatáborokba Emlékfoszlányokról, amely a KMMI-Füzetek sorozatban jelentek meg. Közreműködött Csákány Marianna a Credo Verséneklő Együttes szólistája, aki ádventi énekeket adott elő.

Szeptember, október és november folyamán állandó képzőművészeti, fotóművészeti és népművészeti kiállítások, csoportos tárlatok várták a látogatókat: Péterfalvai Képtárban, háziasszony: Borbély Ida, a beregszászi Európa-Magyar Házban házigazda: Zubánics László, a Beregvidéki Múzeumban, házigazda: Sepa János, a beregszentmiklósi várkastélyban, házigazda: Bartosh József.

Állandó személyes tárlatok:

* Balla Pál (1930-2008) emlékkiállítás. Ungvár. A megyei könyvtár magyar és idegen nyelvű osztálya.

* Picur Zoltán fotóművész és képzőművész-dizajner kiállítása az ungvári Dayka Gábor Középiskolában (házigazda Árpa Péter) és a megyei kórház neurológiai osztályán.

* Kutasi Xénia kiállítása a Benei Faluházban (házigazda: Szuhán András).

ÚJ KÖNYVEK

Megjelent:

Kiss Éva. Magyarország útja a parlamenti demokrácia felé. Társadalompolitikai átalakulás Magyarországon 1966-1990 között. Monográfia. Ungvár-Budapest, Intermix Kiadó,  2010.139. old.

Babják Zoltán „Részletek a Vérke történetéből”. Beregszász, 2010.

Nagy András „… Dobszóra elsöpört a fúvós zivatar” a sztálini munkatáborokba. Emlékfoszlányok. KMMI-füzetek IX. Beregszász – Ungvár, 1910.

Az Együtt irodalom-művészet-kultúra  2010/1-3. számának elektronikus változata a KMMI honlapján is  olvasható: http://kmmi.pontezit.hu

Összeállította: Dupka György és Zubánics László

Kapcsolattartó
Zubánics László

Telefon: +380 31 41 42815

Szervező
Csatolmányok

Hírek

  • Nyomdába került a Kárpátaljai Hírmondó legújabb száma

    Nyomdába került a Kárpátaljai Hírmondó, a Kárpátaljai Szövetség negyedéves folyóiratának 2020. nyári száma. Elektronikus változata elérhető (és pdf-formátumban letölthető) a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet honlapján IDE kattintva.

  • Marcsák Gergely: Pottó-panzió

    Marcsák Gergely fiatal kárpátaljai író, költő, irodalomtörténész. Nem kimondottan gyermekirodalomi alkotásairól ismerjük, de a Pottó-panzió egy igencsak jól sikerült stílusgyakorlat. Kisiskolások, de óvodás korúak is örömmel forgathatják szüleikkel ezt a füzet formában kiadott játékos verset, melybe...

  • A kereszténységet ma is védeni kell

    Államalapító Szent István királyunk mellett Szent Lászlónak, a lovagkirálynak van a legelterjedtebb kultusza a magyarság körében. Mondák, legendák sora őrzi nevét, tetteit. Nagyságát jelzi szentté avatása is. Ő a nagybakosi római katolikus templom védőszentje, s most az 1997-ben közadakozásból felép...

Események

Copyright © 2020 KMMI