Ez történt 2010 októberében

2010. október 01. - 2010. október 30.

Helyszín: Beregszász | Jellege: Koncert, hangverseny

2010. október 4–6. A Békés Megyei Jókai Színház kiváló kulturális kapcsolatokat ápol ukrán művészekkel, színházakkal, színművészeti egyetemmel. Ennek keretében a tavalyi évad legsikeresebb, díjnyertes előadása Gogol: Háztűznéző fesztiválszereplésre került sor Lvivben és Kijevben.

2010. október 6–7. Székesfehérvárott A határon túli magyar irodalom hete elnevezésű hagyományos tanácskozáson többek között előadást tartott Vári Fábián László József Attila-díjas költő, az Együtt szerkesztőbizottságának elnöke.

2010. október 6. Emlékezés az aradi vértanúkra az UMDSZ és a KMMI szervezésében. Koszorúzásokra került Beregszászban, Tiszabökényben, Nagybégányban. A   beregardói Perényi Zsigmond-emléktáblánál a rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Nagy Petronella, a Magyar Köztársaság beregszászi konzulátusának konzulja, Gajdos István, Beregszász polgármestere, az UMDSZ elnöke, Kincs Gábor alpolgármester, Pirigyi Béla, a BMKSZ elnöke, Csobolya József történész, v. Pocsai Vince református lelkipásztor. A beregardói általános iskola diákjainak irodalmi összeállítását követően Gajdos István szólt a jelenlévőkhöz. Beszédében kiemelte, hogy dicső elődeink bátor kiállással tettek tanúbizonyságot hazaszeretetükről. A ma emberének is sokszor kell döntenie jelene és jövője felől. A közelgő választásokon a helyi magyaroknak is bizonyítaniuk kell, hogy méltóak elődeikhez.

Megemlékeztek a beregszászi felekezeti temetőkben Ekkel György honvédfőhadnagy sirjánál, ahol Csanádi György nyugalmazott főszerkesztő, Ekkel György leszármazottja emlékezett dédnagyapjára. Nagyidai Bersenyi Antal huszárhadnagy és Bloksay István honvédszázados síremlékénél Csobolya József történész, Baczó József  tűzmesterre  Zubánics László történész, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke emlékezett. A délután órákban zenés-irodalmi megemlékezésre került sor a Beregszászi Művészeti Iskolában. Közreműködött a Beregszászi Zrínyi Ilona Középiskola, a Beregszászi Művészeti Iskola növendékei és tanárai. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Nagy Petronella, a Magyar Köztársaság beregszászi konzulátusának konzulja, aki a konzulátus üdvözletét tolmácsolta. A rendezvény zárásaként Pirigyi Béla, a művészeti iskola igazgatója mondott köszönetet a szervezőknek a színvonalas programért. Hasonló megemlékezés volt Nagybégányban a bilkei Galgóczy Pál 1848-as honvédtiszt síremlékénél. Hánka Dezső polgármester és Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke az aradi tizenhármakra, erkölcsi kiállásukra, a magyarság iránti elkötelezettségükre emlékezett. Tiszabökényben Fóris István honvédhadnagy síremlékénél, Guton a nagyidai Bersenyi Ignác nemzetőrszázados, Bersenyi Árpád honvédhadnagy és Bersenyi Antal huszárhadnagy emléktáblájánál emlékeztek a helyi általános iskola diákjai és tanárai. Ungváron  megemlékezés került sor a Kálvária-temetőben Szegelethy János hadnagy sírjánál és báró Bémer László püspök, felsőházi tag emléktáblájánál a Laudon háznál. Tevékenységüket Dupka György, a MÉKK elnöke méltatta. A rendezvényen jelen volt és koszorúzott Szalipszki Endre, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának konzulja, dr.  Ljáh Erzsébet, az UMDSZ ungvári városi szervezetének elnöke, Kovács Péter, a Drugeth Gimnázium igazgatója, dr. Spenik Sándor, az UNE magyar karának dékán-helyettese, Dupka Nándor, az UMDSZ ISZ elnöke és mások. Az ifjúság nevében Marcsák Gergely magyar szakos diák mondott beszédet.

2010. október 6. Ungváron a Váralja múzeum-kávéházban sor került a KMMI, MÉKK: Kreatív alkotók, művészek klubja (KAMK) második összejövetelére. Ezúttal is Filep Anita verséneklésével indult az irodalmi délután. Dupka György bemutatta Bagu Balázs Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Kárpátalján c. monográfiáját, amely a közelmúltban az Intermix Kiadó gondozásában látott napvilágot. A jelenlévők 60. születésnapja alkalmából köszöntötték Fodor Géza költőt, esszéírót, akit a jubileumon a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet Munkácsy Mihály Emlékplakettjével tüntettek ki. Születésnapi meglepetésként a KMMI-Füzetek sorozatban erre a napra VIII. kiadványként megjelent „A való világ varázsainak mérnöke…”. Hatvan éves Fodor Géza. Szemelvények, versek című gyűjteményt, amelyből Marcsák Gergely magyar szakos diák olvasott fel verseket. Csordás László irodalmár élő interjú keretében beszélgetett az ünnepelttel. A hallgatók közül is többen bekapcsolódtak a kérdezz-felelek műsorba. Zselicki József költő, a Forrás Stúdió egykori alapító-elnöke Fodor Géza pályatárs tevékenységét méltatta és értékelte. Az ungvári irodalmi fesztiválra érkezett vendégek közül a magyarországi résztvevők is megtisztelték a művészklubot, köztük Kaiser László és B. Horváth István költők, akik a Magyar Írószövetség nevében köszöntötték Dercen szülöttjét. Torta és pezsgő mellett fogadva a jó kívánságokat Fodor Géza a fentebb említett KMMI-Füzeten kívül a  Tükörszél c. faximilében, erre az alkalomra megjelent  versgyűjteményét is dedikálta, amelynek kiadásában  felesége, Maszkalik Aranka működött közre. Megtisztelte a rendezvényt  Szalipszki Endre, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusán konzuli szolgálatát megkezdő külügyminisztériumi főtanácsosa is.

2010. október 9.  Szüreti batyus bál és bográcsfőző verseny volt a felső-tisza-vidéki Técsőn. A jó hangulatról a viski zenekar gondoskodott a técsői VFK szervezésében.

2010. október 11–17. Irodalmi karaván kereste fel Kárpátalja magyarlakta településeit a MÉKK és a KMMI szervezésében.  Vendégeink: a balatonalmádi Sarusi Mihály író és újságíró és a debreceni Gulyás Imre költő és újságíró. A Magyar Írószövetség tagjai író-olvasó találkozón vettek részt Rahón, Técsőn, Visken, Péterfalván, Beregszászban, Váriban. Dupka György igazgató kalauzolásával megismerkedtek Tiszahát épített örökségével, barangoltak a munkácsi várban, beregi borokat kóstoltak a kígyósi Sass Károly gazda pincéjében. Író-olvasó találkozón vettek részt  a Munkácsi Állami Egyetem Humán-pedagógiai Kollégium magyar tagozatos hallgatóinak körében (háziasszony: Kótun Jolán tanár), a beregszászi Bethlen Gábor  Gimnáziumban (házigazda:  Szabó Árpád igazgató), az ungvári Drugeth Gimnáziumban (házigazda: Kovács Péter igazgató),  a Tivadarfalui Református  Líceumban (háziasszony: Brik Irma). A Beregszászi Európa-Magyar Házban  találkoztak az Együtt szerkesztőbizottságának tagjaival (házigazdák: Zubánics László, a KMMI elnöke és Vári Fábián László, a folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke). Részt vettek a 65 éves  Soltész Péter ungvári festőművész jubileumi kiállításán. Tanulmányozták a Felső-Tisza-vidéki szórványmagyarság életét, eszmecserét folytattak a rahói plébánián Mikulyák László plébánossal. Megtekintették a rahói és a  kőrösmezői magyar iskolát is (házigazda:  Bíró András pedagógus). Az ugocsai tömbmagyarság életével ismerkedtek Tiszabökényben és Péterfalván (házigazda: Páva István, a Tiszahát kultúrájáért Alapítvány elnöke). Az utóbbi település középiskoláját is felkeresték, ahol Kiss Ferenc (1928 – 1999) irodalomtörténész, az 1956-os forradalom hőse, politikai elítéltje emléktábláját is megkoszorúzták. Borbély Ida, a Tiszapéterfalvai Képtár és a  Tiszaháti Tájmúzeum igazgatója bemutatta a helyi galéria és tájmúzeum gazdag gyűjteményét is. Az irodalmi karaván képviselői végezetül találkoztak a kárpátaljai magyar alkotó értelmiség képviselőivel. Részt vettek a XXI. Kárpátaljai Magyar Folklórfesztiválon és a benei falunapon (házigazda: Szuhán András polgármester).

2010. október 14. A Beregszászi Európa-Magyar Házban Vukics Ferenc, a Magyarok Szövetsége elnöke tartott előadást a MSZ céljairól, feladatairól.

2010. október 13. A beregszászi amfiteátrumban fellépett a magyarországi Ismerős arcok nemzeti rock-zenekar.

2010. október 14. A 65 éves Soltész Péter ungvári festőművészt a KMMI Munkácsy Mihály emlékplakettel tüntette ki, a díjat Dupka György igazgató adta át az Ungvár Galériában megrendezett életmű-kiállításon.

2010. október 16.  Lába Marianna magyar énekesnő, a filharmónia szólistájának „ a BAROKK-tol a ROCK-ig” című szóló-koncertjének a bemutatására került sor a Lembergi Filharmóniában. Ez a koncert az utolsó volt „A Magyar Kultúra Napjai Lembergben-2010” nevű idei rendezvénysorozatban, amelynek fő szervezője a Lembergi Magyar Kulturális Szövetség volt (elnöke. Szarvas Gábor). A szövetség a Lába Marianna koncertjéről   DVD-lemezt is  készít, természetesen nem eladásra, csak belső használatra.  

2010. október 16. Budapesten az ősi Budavárban lévő Borsos Miklós Lakásmúzeumban megrendezték a Berzsenyi-díjasok találkozóját a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság szervezésében. A Találkozás barátainkkal elnevezésű programban Czigány György író, szerkesztő-műsorvezető élő interjút készített Dupka György költővel, kisebbségkutatóval, kiadói szerkesztővel, Az est második felében a nemrég elhunyt Fodor András költőre és  Király Zoltánéra, a berzsenyisek mindenes Ágijára emlékeztek. Fodor András munkáságát Tornai József költő, műfordító, esszéíró idézte meg. A Parnasszus folyóirat redivivus rovatát Szöllösi Mátyás költő, a lap olvasószerkesztője mutatta be.

2010. október 17.  A péterfalvai Művelődési Házban Szabó Tibor és Zubánics László és Grigora Éva magyar és ukrán moderálásában  lezajlott a XXI. Kárpátaljai Magyar Folklórfesztivál, amelynek fő szervezője az UMDSZ és a KMMI volt. Jurij Huzinec, a megyei közigazgatási hivatal nemzetiségi osztályának vezetője a fesztivál szervezésében végzett aktív tevékenységéért a megyei közigazgatási hivatal és a megyei tanács oklevelét nyújtotta át Zubánics Lászlónak, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács és a KMMI elnökének, valamint Fuchs Andreának, a Kárpátaljai Vállalkozás- és Területfejlesztési Központ irodavezetőjének. Köszöntötte a jelenlévőket Pető János, a Magyar Köztársaság beregszászi konzulátusának konzulja, Vaszil Juhász, nagyszőlősi járási művelődési és turisztikai osztály vezetője, Halász László, a beregszászi járási művelődési és turisztikai osztály vezetője,  Gajdos István, Beregszász polgármestere, az UMDSZ elnöke, aki átnyújtotta Borbély Idának, a Tiszapéterfalvai Képtár és a Tiszaháti Tájmúzeum igazgatójának a fesztivál jelképét, a szalagokkal feldíszített fából készült tulipánt, hogy házigazdaként az elkövetkezendő egy évben megőrizze.A tradicionális megyei seregszemlén több mint kéttucat hagyományőrző együttes lépett fel: köztük:  a Kokas banda (Péterfalva, vezetője Kokas Károly),  Aranykalász néptáncegyüttes (Nevetlenfalu, Kosztya Margit) a Hímes néptáncegyüttes (Nagydobrony, Hidi Anita), a Rózsa népdalegyüttes (Téglás, Szikora Csilla), a téglási kultúrház folklórcsoportja (Téglás, Ignácz Mária), a beregrákosi citeraegyüttes (Beregrákos, Mészáros Katalin), a beregvidéki művelődési dolgozók Rozmaring együttese (Beregszász, Halász László),  Fodor Beáta népdalénekes (Beregszász, Halász László),  Mezővári Népi Együttes (Mezővári, Héder Lajos, Kricsfalusi Miklós), Kovács Sándor és népi zenekara (Mezővári, Kovács Sándor), Kovács Dániel és népi zenekara (Mezővári, Kovács Dániel), Beregszászi Művészeti Iskola táncegyüttese (Beregszász, Mihajlovics András), Beregszászi Művészeti Iskola népi zenekara (Beregszász, Pirigyi Béla), Verbőci Művészeti Iskola (Verbőc,  Molnár Judit, Jana András), a Péterfalvai Művészeti Iskola néptáncegyüttse, (Péterfalva, Homoki Gábor), a Nagypaládi Művészeti Iskola néptáncegyüttse, (Nagypalád Tóth Edit, Oniscsenkó Zsuzsanna), az Eszenyi Középiskola Bocskai Táncegyüttese (Eszeny, Szabó Tibor), Ritmus Néptáncegyüttes (Eszeny, Szabó Tibor), Gyöngyösbokréta néptáncegyüttes (Dercen,  Korolovics Viktor), Tiszabökényi tánccsoport (Tiszabökény, Jakab István), Örökség néptáncegyüttes (Tiszabökény, Csüry Szebasztian, Huszti Beáta), Csepei néptánccsoport (Csepe, Jakab István), Péterfalvai Csillagszem Néptánccsoport (Péterfalva, Görbe Angelika) és mások. A szervezők díjazták a csoportos és egyéni produkciókat: valamennyi fellépő az UMDSZ oklevelét és ajándékát kapta. Az elismeréseket Zubánics László, az UMNT elnöke nyújtotta át.

2010. október 18. A Magyar Írószövetség klubjában az edelényi MKKM kiadó bemutatta a Görcsoldó szél. A "kárpátontúli szovjet magyar" irodalom antológiája. 1945-1991. című új könyvét. Bevezetőt mondott: Pomogáts Béla. Az antológiát ismertette: M. Takács Lajos szerkesztő.

2010. október 21. A beregszászi Európa-magyar Házban sor került. Baják Zoltán, Részletek a Vérke történetéből című kötetének bemutatójára. Ugyancsak Babják Zoltánnak, a Global Project Invest Lampertsas Kft.  Igazgatójának nevéhez kapcsolódó rendezvény, hogy Beregszászban, az egykori Virágkertészet területén (Munkácsi út 190.) rakták le Ukrajna első európai szintű, termálvizet is hasznosító aquaparkjának alapkövét. A Thermal Maximus nevet viselő komplexum, a Global Project Invest Lampertsas Kft. beruházásaként, a remények szerint a 2012-es labdarúgó EB kezdetére épül meg.

2010. október 22-23-24. Nemzeti ünnepünkön emlékezés ’56 hőseire. Megemlékezések, koszorúzások voltak Ungváron, Beregszászban, Gálocson, Mezőkaszonyban, Nagyszőlősön az UMDSZ és a KMMI szervezésében. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karának második évfolyamos történész hallgatói zenés-irodalmi műsorral idézték fel a Budapesten történt eseményeket. A rendezvényt Illár Krisztina előadótanár rendezte. Megemlékezés és koszorúzás volt Gecse Endre vértanú református lelkész sírjánál a gálocsi temetőben, illetve a gálocsi ellenálló csoport emléktáblájánál. Gecse Endre sírján elhelyezte az emlékezés koszorúit Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Szanyi Béla, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) járási szervezetének ügyvezető alelnöke, Mecseki Zoltán, az ungvári főkonzulátus konzulja, valamint Molnár Sándor, a település polgármestere. Az ungvári Dayka Gábor Középiskolában az ungvári ellenálló csoport emléktáblájánál a koszorúzási ünnepséget Árpa Péter igazgató nyitotta meg. Az ungvári ellenálló csoport tevékenységét dr. Ljáh Erzsébet, az UMDSZ ungvári szervezetének elnöke méltatta. Az Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskolában a 10–11. osztályos diákok 1956. október 23. eseményeit elevenítették fel korhű dokumentumok alapján. Az ungvári börtön falán (Ungvár, Dovzsenko u. 8/a szám) lévő emléktáblánál Bacskai József, a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusának főkonzulja mondott ünnepi beszédet. Ezt követően a megjelentek elhelyezték a kegyelet és az emlékezés koszorúit. Az UMDSZ részéről dr. Ljáh Erzsébet, a szervezet ungvári városi szervezetének elnöke, valamint Spenik Sándor, az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karának dékán-helyettese koszorúzott, a hágón túli magyarokat Szarvas Gábor, a Lembergi Magyar Kulturális Szövetség (LMKSZ) elnöke képviselte. Az ünnep tiszteletére az ungvári főkonzulátuson Bacskai József beregszászi főkonzul adott fogadást a megye politikai és közéleti személyiségei számára. A nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskolában a nagyszőlősi ellenálló csoport emléktáblájánál méltatták a magyar történelem kiemelkedő eseményét a járás vezetői, az UMDSZ és az UMDP aktivistái. Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke ünnepi beszédében kiemelten szólt a helyi fiataloknak a forradalomban játszott szerepéről. A középiskola tanulói Illyés Gyula „Egy mondat a zsarnokságról” című versét szavalták el. A rendezvényen jelen volt Tóth Bálint, az UMDSZ, illetve Albók Ödön, az UMDP járási szervezetének vezetője.

A mezőkaszonyi ellenálló csoport emléktáblájánál Márkus Miklós, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) helyi szervezetének elnöke, a kaszonyi középiskola igazgatója és Gajdos István, az UMDSZ elnöke Szécsi Sándorra, Ormós Istvánra és Ormós Máriára és a többi kárpátaljai hős fiatalra emlékezett, akik 1955–1957 között röplapokat terjesztettek, ellenállásra buzdították a magyarságot. A mezőkaszonyi ellenállóknak állított emléktáblánál elhelyezte koszorúját Gajdos István, Csizmadia Róbert, a beregszászi konzulátus vezető konzulja, Medvigy István, a járási állami közigazgatás első elnökhelyettese, Kádár Rozália, az UMDSZ járási szervezetének elnöke, Tóth Miklós járási képviselő. A megemlékezés a művelődési házban folytatódott, ahol a helyi középiskola tanulói idézték fel az 54 évvel ezelőtt történteket. Versekkel, dalokkal emlékeztek a hősökre.

2010. október 23. Beregszászban is méltatták az idősek világnapját. Ebből az alkalomból a Beregvidéki Nyugdíjasok Petőfi Sándor Egyesülete klubdélutánt tartott. Elsőként Kincs Gábor, Beregszász alpolgármestere köszöntötte az idős embereket, aki tolmácsolta Gajdos István polgármester jókívánságait is.

2010. október 22–23. Az V. Ukrajnai Magyar Napok kijevi rendezvénysorozatra 2010. október 22–23 között került sor a Magyarok Kijevi Egyesületének szervezésében. Vass Tibor (a Magyarok Kijevi Egyesületének elnöke) felvezetésében a  rendezvénysorozat Liszt Ferenc emléktáblája (Kontraktova tér, egykori Kereskedelmi Akadémia, ma Pénzügyi palota) előtt vette kezdetét. Mészáros Zsuzsa a kijevi magyar nagykövetség kulturális attaséja méltatta a nagy zeneszerző munkásságát, aki 1847 januárjától számos koncertet adott ebben az épületben, de fellépett más ukrán városokban is. A megemlékezés után a jelenlévők egy-egy száll virággal tisztelegtek a nagy zeneszerző emléke előtt. A Parlamenti Nemzeti Könyvtár nagytermében a Nemzetközi Finn-ugor Nap keretében megtartott rendezvényt, illetve a könyvkiállítással egybekötött színes kulturális programot Galina Kiricsenko igazgató asszony nyitotta meg. Az ukrajnai kisebbségek nyelvi jogairól figyelemfelkeltő gondolatokat közölt Vagyim Kolesznicsenko képviselő (a Régiók Pártja parlamenti frakciójának helyettes vezetője), aki többek között kijelentette, hogy „Ukrajnában legelterjedtebb finn-ugor nyelv – a magyar – a közeljövőben elfogadásra kerülő nyelvtörvény révén a regionális nyelv státuszára emelkedik”. A finn-ugor népek megjelent képviselői közül többen, így Finnország, Észtország, Norvégia nagykövetei és észt, komi, mari, erdzjan, magyar, stb. civilszervezeti vezetők is beszámoltak arról, hogy miként ápolják hagyományaikat a szülőföldjükön és Ukrajnában egyaránt. A nyelvi, kulturális hagyományőrzés fontosságát értékelte hazájában Konsztantyin Vorobjov, a kijevi orosz nagykövetség tanácsosa, az Orosz Kulturális Intézet igazgatója. Az ukrán-magyar kapcsolatok tartalmi bővítéséről szólt Tkacs Dmitro, Ukrajna volt magyarországi nagykövete és Mészáros Zsuzsa kulturális attasé. A magyar blokk moderátora Vass Tibor volt. Felvezető beszéde után Dupka György irodalmárt, az Intermix Kiadó igazgatóját szólaltatta meg, aki a kárpátaljai magyar könyvkiadásról, a kárpátaljai magyarságról, nyelv- és kultúra-megtartó intézményeiről tartott tömör beszámolót. Bemutatta a parlamenti könyvtárban kiállított, a 200. szerzői címet is meghaladó Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozatot, amelynek 1992-től az Intermix Kiadó a gondozója. Ugyancsak bemutatta az Együtt című irodalom-művészet-kultúra című folyóirat és a Kárpátaljai Magyar Krónika legfrissebb számát, továbbá Zubánics László „Perli-e még ezt a hont más? honismereti tanulmánygyűjteményét. Végezetül a könyvtár részére Galina Kiricsenkó igazgató asszonynak 40 címpéldányból álló Intermix-kiadványt ajándékozott.  Az elhangzottakat egészítette ki hozzászólásában  Horváth Sándor költő is, aki  a Kárpátokon innen és túl (Kortárs ukrán kispróza) című gyűjteményt és a Kulcslyuk (Arcképcsarnok) című interjú-kötetet mutatta be, amely a  Magyar Újságírók Kárpátaljai Szövetsége gondozásában jelent meg. Leszya Mushketik ukrán műfordító „a magyar irodalom nagykövete” Kijevben, magyar néprajzi tárgyú munkákat, magyar népmesegyűjteményeket, prózai műveket fordított le ukrán nyelvre és adott ki - most ezeket a könyveket mutatta be. Végezetül Bakos Csaba kijevi színművész elszavalta József Attila Kései sirató című versét. Végül a legendás Illés együtteshez mérhető Kobza ukrán együttes egykori tagjai, Valerij Viter és Georgij Garbar magyarul, gitárkísérettel előadták  Horváth Sándor  Mert a haza nem eladó című Kárpát-medence szerteismert versét, amelyet Ivaskovics József zenésített meg és az általa vezetett Credo verséneklő együttes előadásában vált népszerűvé.

Másnap a kijevi Magyar Dombon emelt honfoglalási emlékjelnél a kijevi magyar közösség  tagjai, a helyi magyar nagykövetség munkatársai és a kárpátaljai vendégek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztek és koszorúztak. A rendezvényt Vass Tibor elnök nyitotta meg. Ünnepi beszédet tartott Mórócz Miklós a kijevi magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivője, Dupka György, a MÉKK elnöke, Horváth Sándor költő. A fentebb említettekkel együtt koszorúzott Dr. Tóth Mihály, az UMDSZ tiszteletbeli elnöke, a nagykövetség magyar munkatársai és a kijevi egyesület aktivistái.

Az ünnepség a kijevi Pecserszka Lavra műemlékkomplexum területéhez tartozó  NEF-galériában folytatódott, ahol Végh Hajnal budapesti festőművésznő tárlatát  Petro Szerij, a galéria vezetője nyitotta meg. A kiállítást méltatta Mészáros Zsuzsa kulturális attasé és Vass Tibor elnök. Végh Hajnal képzőművésznő köszönetet mondott mindazoknak, akik elősegítették a kiállítás megvalósítását.  Az V. Ukrajnai Magyar Napok rendezvénysorozat novemberben folytatódik, akkor többek között Káel Csaba Bánk bán című filmjét mutatják be Kijevben, s megemlékeznek Erkel Ferenc születésének kétszázadik évfordulójáról.

2010. október 24.  A KMMI szervezésében a beregszászi református templomban zajlott  Csobolya József „Ezeréves ámen” krónikás műsora.

2010. október 27–29. Kazinczy Anyanyelvi Napok Kassán. Program keretében a Thália Színház Márai Stúdiójában   Irodalmi karaván – beszélgetésen vett részt  Dupka György és Zubánics László kárpátaljai magyar író, akikkel  élő interjút készített Mihályi Molnár László költő.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Állandó csoportos tárlatok: képzőművészeti, fotóművészeti és népművészeti  kiállítások szeptember folyamán: Péterfalvai Képtárban, háziasszony: Borbély Ida, a beregszászi Európa-Magyar Házban házigazda: Zubánics László,Beregvidéki Múzeumban, házigazda: Sepa János, a beregszentmiklósi várkastélyban, házigazda: Bartosh József.

Állandó személyes tárlatok:  

* Balla Pál (1930-2008) emlékkiállítás. Ungvár. A megyei könyvtár magyar és idegen nyelvű osztálya.

* Soltész Péter   kamara-kiállítása az ungvári Váralja múzeum-kávézóban (házigazda: Rusznák György), az Ungvári Kereskedelmi és Iparkamara dísztermében (házigazda Kócsár Ottó). Életmű kiállítás az Uzshord Galériában.

* Picur Zoltán fotóművész és képzőművész-dizajner kiállítása az ungvári Dayka Gábor Középiskolában (házigazda Árpa Péter) és a megyei kórház neurológiai osztályán.

* Kutasi Xénia kiállítása a Benei Faluházban (házigazda: Szuhán András).

* A Magyar Kultúra Alapítvány (Budapest, Szentháromság tér 6.) székházában  megtekinthető Kárpátaljai kaleidoszkóp címmel  Réti János, Fuchs Andrea grafikai és Zubánics László fotókiállítása (háziasszony: Szilaveczky Csilla).

* Kárpát-medencei magyar képzőművészek miniatűr munkáiból Kisképek  címmel kiállítás nyílt Szabadkán a helyi  képző és iparművészek szervezésében (házigazda Boros György grafikusművész, elnök). Kárpátalját Réti János (Ungvár) grafikái képviselik.

Megjelent: Kiss Éva. Magyarország útja a parlamenti demokrácia felé. Társadalompolitikai átalakulás Magyarországon 1966-1990 között. Monográfia. Ungvár-Budapest, Intermix Kiadó,  2010.139. old.

Megjelent:  az EGYÜTT irodalom-művészet-kultúra  2010/3. száma, a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata. Elektronikus változata a KMMI honlapján hamarosan olvasható: http://kmmi.pontezit.hu/books?menu_id=9&submenu_id=29&book_id=208

Kapcsolattartó
Zubánics László

Telefon: + 380 3141 42815

Szervező

Hírek

Események

Copyright © 2020 KMMI