„NEVÜK ÉLNI FOG NEMZEDÉKRŐL NEMZEDÉKRE”

2017. november 17.

Helyszín: Beregszász | Jellege: Konferencia

Múltidézés a Kárpát-medencében: szovjet katonai megtorlás,

GULÁG és GUPVI táborok, áldozatok, emlékhelyek…

Nemzetközi emlékkonferencia a Szolyvai Emlékparkbizottság és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet szervezésében.

Kapcsolt rendezvény: emlékkiállítás, könyvbemutató, dokumentumfilm-vetítés (Hajduk Márta rendezésében: Kárpátaljai tragédia) stb.

Helyszín: Beregszász, Európa-Magyar Ház, Széchenyi u. 59/B.).

Időpont: 2017. november 17., péntek. Kezdés: 10.00 óra (közép-európai idő).

előzetes PROGRAM

 

 9.30–10.00 Regisztráció.

 

I.

10.00–11.00 Köszöntések, filmbemutató

  • Az emlékkonferencia megnyitása: dr. Tóth Mihály, a Szolyvai Emlékparkbizottság elnöke
  • Megemlékezés: mécsesgyújtás, közös ima a mártírok lelki üdvéért a történelmi egyházak képviselőinek közreműködésével (v. h. Pocsai Vince ref. lelkész és mások).
  • A "Kárpátaljai tragédia..." című dokumentumfilm bemutatója (Hajduk Márta rendező).

 II.

11.00-11.50 Szakmai konferencia. Levezető elnök: dr. Zubánics László.

 

11.00–11.10 Matkovits-Kretz Eleonóra, a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körének elnöke, a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszemunkások emlékére létrehozott emlékbizottság tagja: A Pécsi Német Kör emlékútja a magyar rabok nyomában Kaukázus (Örményország), Euro-Ázsia (Kazahsztán, Üzbegisztán) országaiban.

11.10–11.20 dr. Dupka György, a Szolyvai Emlékparkbizottság titkára: Adalékok a 4. Ukrán Front egységei által területszerzési szándékkal megszállt Csonka-Beregből, a szlovákiai Ung-vidék településeiről 1944–1945-ben Szolyvára és más gyűjtőlágerekbe elhurcoltak tragikus történetéhez, az áldozatok emlékének megörökítéséhez.

11.20–11.30 Kovács Sándor: A szovjet terror kárpátaljai emléktérképéről.

11.30–11.40 Korszun Alekszej történész („Erőszakos politikai represszió a kárpátaljai lakosok ellen a szovjetizálás befejező szakaszában 1947–1953 között. A levéltári dokumentumok, anyagok gyűjteményéről) Az ukrán nyelvű előadás kivonatát dr. Zubánics László ismerteti). 

11.40–11.50 Kérdések, hozzászólások.

11.50–12.00 Kávészünet

 III.

12.00–13.00. Szakmai konferencia, Fiatal kutatók fóruma.  Levezető elnök: dr. Zubánics László.

 

12.00–12.10 Bimba Brigitta, a Debreceni Egyetem PhD-hallgatója: Az otthon maradt nők sorsa az 1944-es őszi elhurcolás időszakában.

12.10–12.20 Marcsák Gergely, a Debreceni Egyetem PhD-hallgatója: Tollas Tibor, a füveskerti költő, Kárpátalja tragédiájának szemtanúja.

12.20–12.30 Csordás László, a Debreceni Egyetem abszolvált PhD-hallgatója: Emlékírás és emlékolvasás (Kárpátaljai magyar férfiak a sztálini lágerekben)

12.30–12.40 Kosztyó Gyula, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem abszolvált PhD-hallgatója, az United States Holocaust Memorial Museum levéltári kutatója: A kolhozrendszer kiépülése a szovjet terror légkörében.

12.40–12.50 Mádi Bianka, az UNE Magyar Kara történelem szakos hallgatója: Az internálás idején otthon-maradottak mindennapjai.

12.50-13.00 Kérdések, hozzászólások. Zárszó.

 

13.00–14.00 Állófogadás.

 

2017. november 17., péntek, délutáni program

14.00 indulás Ungvárra.

15.30–16.00 A Sztálini Terror Áldozatai Kárpátaljai Emlékmúzeumának felavatása.

Helyszín: Ungvár, Duhnovics Ház, Pravoszláv part 22.

  A rendezvény fő szervezője:

Szolyvai Emlékparkbizottság

Társszervező:

Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet

Együttműködő partnereink:

Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre

Támogatóink:


A program összeállítója és fő szervezője: Dupka György, a Szolyvai Emlékparkbizottság felelős titkára, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatója

(Infó: E-mail: dupkagyorgy@gmail.com, mob. +380 67717-63-08., facebook, belső „üzenetek”)

Kapcsolattartó
KMMI

Telefon: +380664751900

Hírek

Események

Copyright © 2020 KMMI