Jelentkezz Te is...

2013. június 17. - 2013. július 31.

Helyszín: Ungvár | Jellege: Egyéb

Az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar kara egy olyan szellemi műhely és közösség, amely sajátos küldetésén túl a nemzeti közösség, a szülőföld felemelkedésén munkálkodókat kívánja kinevelni.

Miért jó nálunk tanulni?

- Egyetemünk - az 1613-ban alapított ungvári Drugeth Gimnázium egyik jogutódjaként - Ukrajna egyik legrégebbi tanintézménye. 17 000 diákunkat - amelyből kb. 1000 magyar ajkú fiatal.

65 szakon a legjobban felkészült tanárok, köztük 120 professzor és 550 docens oktatja.

- Az öt éve alakult magyar karon több mint 300 diák tanul anyanyelvén a választott szakon. Diákjainknak kollégiumi lakhatást, jól felszerelt könyvtárt, számítógéptermet, fizikai laboratóriumot, tanulmányi átlagtól függően havi 700-1200 hrivnya állami, illetve külföldi ösztöndíjat, támogatott külföldi tanulmányutakat, részképzéseket és más támogatásokat biztosítunk.

- A végzősök specialista (felsőfokú szakképzés) és mester (magiszter) fokozatú képzési szinten jutnak diplomához. Az egyetemen doktori iskola (aspirantúra) is működik.

- Magyar diákjaink számára a hazai munkaerőpiacon való érvényesülés, a kettős kötődés, magyar és az ukrán nyelv emelt szintű elsajátítása, szakmai vállalása érdekében 4 éven át speciális ukrán nyelvű kurzusokat szervezünk.

- A választott szakkal párhuzamosan a más szakokon való tanulás lehetőségét is felkínáljuk. Továbbá biztosítjuk az itt tanulók számára az UNE-ELTE (a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem) közös tanulmányi programjának keretében a kettős diploma megszerzésének lehetőségét Ungváron és Budapesten, amelyet a világon mindenhol elismernek.

Mit kínálunk?

A Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar a 2013/2014. tanévre nappali és levelező tagozatára az alábbi szakokon hirdet felvételt:

- a magyar nyelv és irodalom szak (1965) magyar nyelv és irodalom szakos tanárokat, filológusokat képez a magyar tannyelvű iskolák és más intézmények számára.

- a történelem szak (2005) magasan képzett történészeket, történelemtanárokat, az európai integrációs folyamatokat, az európai történelmi eseményeket, jogi normákat és uniós intézményrendszereket jól ismerő szakembereket képez.

- a fizika és matematika szak (2008) fizikusokat, matematikusokat képez a magyar tannyelvű iskolák, kutatóintézetek számára.

- a nemzetközi kapcsolatok, politológia, tolmács-szakfordítói szakon (2013) a nappali és levelező tagozatos diákok, illetve a másoddiplomás képzésben részt vevők az oktatási-szakmai tantervnek megfelelően nemzetközi kapcsolatok, jogi és országismereti tárgyak mellett elméleti és gyakorlati képzést nyernek szakfordításból, nemzetközi gazdasági tárgyakból, szociológiából, politológiából, nyelvismeretből, a diplomáciai és konzuli szolgálat ismereteiből, a nemzetközi szervezetek, a nemzetközi turizmus kérdéseiből, legalább két idegen nyelvet, megfelelő számítástechnikai és informatikai ismereteket sajátítanak el.

A jövő elitjéhez akarsz tartozni? Akkor Neked is köztünk a helyed!

Jelentkezési határidő: 2013. július 1-31. között (az egyetemi belső felvételin részt vevők számára 2013. július 1-20. között). Bővebb információ: 8800 Ungvár, Universitetska u. 14/a. Dékáni hivatal: 517-518. sz. szoba. Tel.: (0312) 643960 www.univ.uzhgorod.ua, www.magyarkar-une.com, E-mail: magyarkar.une@gmail.com

Kapcsolattartó
Zubánics László

Telefon: 00 380 (3141) 22815

Szervező

Hírek

Események

Copyright © 2020 KMMI